חפש במאגר השו''ת

חיוב ביכורים בשביעית

- זהו המיקום שלך.

דברי מרדכי, דברים, עמ' רס"ג

האם פירות שביעית חייבים במצוות ביכורים כמו בשאר השנים?

תשובה:

על הפסוק "ולקחת מראשית כל פרי האדמה" שבפרשתנו (דברים, כי תבוא), כתב ה'אור החיים' הקדוש "אבל שנת השמיטה אין בה הבאת ביכורים לפי שאינה שלו אלא מופקרת לכל". ואמנם קדמו לו דברי רש"י (שמות כ"ט י"ט) האומר: "אף השביעית חייבת בביכורים". אך הרא"ם שם והמהר"ל מפראג ב'גור אריה' סוברים שיש בדברי רש"י טעות סופר ובאמת את השביעית חייבת בביכורים, שהרי לא יכול לומר "אשר נתת לי", שהרי אינם שלו, וזו בעצם טענת ה'אור החיים' הקדוש הנ"ל. וראה בשפתי חכמים על אתר.

ואולם בספר 'באר משה' חולק על דברי הרא"ם וסובר שדברי רש"י נכונים הם, ובאמת השביעית חייבת בביכורים, ומה שטענו שהרמב"ם לא כתב שהשביעית חייבת בביכורים, השיב שכן בהלכות מתנות עניים פ"ו כתב הרמב"ם ששנת השמיטה כולה הפקר, ואין בה לא תרומות ולא מעשרות, לא ראשון, לא שני ולא מעשר עני, "והנה מדלא כתב שאין בה ביכורים מוכיח שהוא סבור שחייבת בביכורים כמו ברוב ספרי רבינו (רש"י), ואע"ג שבמכילתא שבידנו לא נמצא כן, שמא במכילתא שבידם היה כתוב כן או בספרים אחרים" ('באר בשדה', שמות כ"ג).

הראית לדעת, שאין בידינו דבר ברור בעניין ביכורים של שנת השמיטה, ומכיון שחז"ל (נדה ע' ע"א) אמרו שכשיבוא מלך המשיח – משה עימהם, נחכה ונצפה שיפסוק לנו הלכה למעשה. ויהי רצון שזה יהיה בעגלה ובזמן קרוב ממש (וראה עוד לפרפראות על הפסוק "ובאת אל הכהן" – דברי מרדכי עמ' רצ"ג).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תוכן עניינים
error: הודעה: התוכן שנבחר אינו זמין!!
דילוג לתוכן