עגלה / 0.00

אין מוצרים בסל הקניות.

אין מוצרים בסל הקניות.

חיפוש במאגר התורה שבאתר

חיפוש במאגר...
מסננים
תוצאות מדוייקות
חיפוש בכותרות
חיפוש בתוכן
Filter by קטגוריות
גזל
גניבה
הלכות חגים
בין המיצרים
חודש אדר
ארבע פרשיות
פורים
מצוות חג הפורים
פורים המשולש
תפילות חג הפורים
חודש ניסן
ביעור ווידוי מעשרות
ברכת האילנות
הכשררת כלים לפסח
פסח
ליל הסדר
ערב פסח
בדיקת חמץ
ערב פסח שחל בשבת
תפילות פסח
חודש סיון
חג השבועות
חמש תעניות
תענית יחיד
ט"ו באב
ט"ו בשבט
דיני ברכות בט"ו בשבט
דיני קדימה בברכות - ט"ו בשבט
שבעת המינים בט"ו בשבט
יום טוב וחול המועד
הלכות חול המועד
אבלות במועד
מלאכה במועד
שבת חול המועד
הלכות יום טוב
הדלקת נרות ביום טוב
מוצאי שבת ויום טוב
מלאכה ביום טוב
שמחת יום טוב
ימים הנוראים
חודש אלול
יום הכיפורים
דברים האסורים ביום כיפור
מוצאי יום הכיפורים
ערב יום כיפור
תפילות יום הכיפורים
עשרת ימי תשובה
כפרות
ראש השנה
תפילות ראש השנה
תקיעת שופר
סוכות
ארבעת המינים
בין כיפור לסוכות
בניית סוכה
ישיבה בסוכה
נטילת הלולב
שמחת סוכות
תפילות חג סוכות
ספירת העומר
שמיני עצרת/שמחת תורה
תשעה באב
הלכות לימות החול
ברכות השחר
ברכות התורה
ברכת אשר יצר והנהגת בית הכסא
הלכות ציצית
כוונת הברכות, ק' ברכות, צ' אמנים
לבישת הבגדים והנהגת האדם בלבוש
נטילת ידיים
סדר הלילה ותיקון חצות
הלכות לימות השנה
ראש חודש
הנהגות וסיפורים
סיפורים על הרב
סיפורים שהרב סיפר
חידושי תורה
בן איש חי
ד' פרשיות
פרשת החודש
הימים הנוראים וחגי תשרי
מאמרים לחג הסוכות
מאמרים לחודש אלול
מאמרים ליום כיפור
מאמרים לעשרת ימי תשובה
מאמרים לראש השנה
מאמרים לשמחת תורה
חנוכה
ספר במדבר
בהעלותך
בלק
מטות
מסעי
נשא
פינחס
ספר בראשית
בראשית
ויגש
ויחי
ויצא
וירא
וישב
וישלח
חיי שרה
לך לך
מקץ
נח
תולדות
ספר דברים
וילך
כי תבוא
כי תצא
ניצבים
ספר ויקרא
אחרי מות
אמור
בחוקותי
ויקרא
בהר
מצורע
שמיני
תזריע
פרשת צו
קדושים
ספר שמות
בוא
בשלח
וארא
ויקהל
יתרו
כי תשא
משפטים
פקודי
שמות
תצוה
תרומה
חנוכה
הדלקת הנרות
מנהגי חנוכה
תפילות חנוכה
כסף
ממון
משלי
מתכונים
ספרים
בן איש חי
שנה ראשונה
עושר

חידושים וביאורים בפרשת השבוע - ספר שמות

חיפוש במאגר המוצרים שבאתר

חיפוש במאגר...
מסננים
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by קטגוריות מוצרים
ספרי קודש

הנהגות וסיפורים - סיפור השבוע

עלון קול צופייך - ניצבים

שאלה ותשובה שבועית - ממאגר השו"ת של מרן הגרמ"א זיע"א

דברי מרדכי, ירח האיתנים, עמ' קי"ב

מנהג הספרדים לעשות ארבעים יום קודם ר״ה "התרת נדרים" וכן בער״ח אלול, בערב ר״ה, בערב יוה״כ ובליל יוה״כ ב"כל נדרי". האם חמשת הפעמים הללו של התרת נדרים מתירים את כל הנדרים שאדם נדר?

תשובה:

מרן השולחן ערוך כתב (סימן תרי״ט סעי׳ א׳) שנוהגים לומר "כל נדרי" בליל יום הכיפורים.

והרב "כף החיים" כתב (בסימן תקפ״א ס״ק י״ב): "ומה שנוהגים לעשות התרת נדרים ארבעים יום קודם ראש השנה וארבעים יום קודם יום הכיפורים הוא עפ״י מה שכתוב בזוהר פרשת פקודי דמי שנתחייב נזיפה או נידוי בבית דין של מעלה ישאר בנדויו ארבעים יום ואינה נשמעת תפילתו יעו״ש. ועל כן נוהגין לעשות התרה וליזהר מכאן ואילך בכל עניניו שלא יתחייב ח״ו נזיפה או נידוי בב״ד של מעלה ואין תפילתו נשמעת בר״ה וביוה״כ. והגם שבכל זמן צריך ליזהר, מכל מקום בימים אלו הוא יותר קשה".

ותקנה זו היא משום שאמרה התורה (במדבר ל', ג׳): "לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה". כוחו של אדם בתפילה הוא בפיו, ואם נדר ולא קיים אומרים לו בשמים: נדרת ולא קיימת, איך נשמע את תפילתך? לכן התקינו לעשות התרת נדרים בימים אלו.

והנה, להתיר נדר צריך כמה תנאים:

  • האדם התחרט על נדרו.
  • פותחין פתח בנדר מתוך חרטה.
  • ישבו לפניו שלושה ואחד מהם לפחות ידע מה נדר.

ותנאים אלו אינם מתקיימים בהתרת הנדרים הכללית.

ואילו התרת נדרים שנתקנה בימים הנ״ל מועילה דווקא לנדרים שאדם נדר ואינו זוכר או שאמר על דבר פעמיים שיעשהו. ובדבר מצוה אף אם אמר פעם אחת ולא אמר "בלי נדר" למקרים אלו עוזרת ההתרה. אבל אדם שזוכר את נדרו וכל שכן אם הוא נדר מצוה אין התרת נדרים זו מועילה לו להתיר את נדרו.

מתכונים לחנוכה

שיעורי קול צופייך -הלכות הימים הנוראים

כרגע נצפה

פרק ב – נטילת ידיים – נטילת ידיים שחרית

נטילת ידיים שחרית א. לטעמים לנטילת ידיים בבוקר ישנם ג' טעמים: בלילה בעת השינה שורה על האדם רוח טומאה וכשמתעורר משנתו מסתלקת רוח הטומאה מכל גופו חוץ מאצבעות ידיו ורגליו, וכדי להעבירה צריך ליטול את ידיו. אך מכפות הרגליים אינה עוברת אלא יוצאת ע"י הרחיצה בערב שבת שזכות השבת מגינה....

פרק ב – נטילת ידיים – מים שנטלו בהם

מים שנטלו בהם א. יזהר שלא ישפוך את מי הנטילה של שחרית במקום שעוברים שם בני אדם, ואם נשפכו בשוגג ישפוך עליהם מים טהורים רבים כדי לבטלם. ב. אסור ליהנות ממי נטילת ידיים של שחרית, ולכן לא יתנם לפני הבהמה לשתות, ולא ישתמש בהם כלל אפילו לשטוף בהם את הרצפה....

פרק ב – נטילת ידיים – מי שלא נטל

מי שלא נטל א. אסור ליטול ידיו מאדם שלא נטל ידיו, מאשה נידה, מגוי או מגויה. ב. מי שנגע באוכל או במשקה קודם שנטל ידיו שחרית או קודם שנטל ידיו אחרי שיצא מבית הכסא – הרי הוא מטמאם. ולכן: משקים שנטמאו – יישפכו, מאכלים שנטמאו – ינקם היטב ויערה עליהם...

פרק ב – נטילת ידיים – המים והכלי שנוטלים לתוכו

המים והכלי שנוטלים לתוכו א. יש אומרים שמים הפסולים לנטילת ידיים של סעודה, כגון מים שנשתנה מראיהן וכדו', פסולים לנטילת ידיים שחרית, ויש שמכשירים. ולכן יטול בהם אך לא יברך. ואם ירצה יכול לברך בלי שם ומלכות, ויהרהר שם ומלכות בליבו. ב. טוב שהמים שנוטל בהם ידיו יהיו מכוסים במשך...

פרק ב – נטילת ידיים – החייבים בנטילה

החייבים בנטילה א. אם ישן בתחילת הלילה וקם קודם חצות – נוטל ידיו ומברך. אם ישן לאחר חצות אך קודם שישן אמר ברכות השחר ולמד תורה – כשיקום בבוקר יטול ידיו כרגיל אך לא יברך. אם לא ברך ברכות השחר ורק עסק בתורה – ספק אם צריך לברך, ומנהג העולם...

הלכות שבת - שיעורי קול צופייך

כרגע נצפה
שינוי גודל כתב
ניגודיות

מאמר מרדכי - שבת

חדש! חלק חמישי

דרכי טהרה בספרדית

בנוסף לעברית ואנגלית

אביהם של ישראל - ח

8 חלקים של סיפורים על מרן

מוצרים

חדשים

מספרי

מרן

הרב מרדכי אליהו זצ"ל

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים