יום שני, יוני 1, 2020
עגלה / 0.00

אין מוצרים בסל הקניות.

אין מוצרים בסל הקניות.

חיפוש במאגר התורה שבאתר

חיפוש במאגר...
מסננים
תוצאות מדוייקות
חיפוש בכותרות
חיפוש בתוכן
Filter by קטגוריות
גזל
גניבה
הלכות חגים
בין המיצרים
חודש אדר
ארבע פרשיות
פורים
מצוות חג הפורים
פורים המשולש
תפילות חג הפורים
חודש ניסן
ביעור ווידוי מעשרות
ברכת האילנות
הכשררת כלים לפסח
פסח
ליל הסדר
ערב פסח
בדיקת חמץ
ערב פסח שחל בשבת
תפילות פסח
חודש סיון
חג השבועות
חמש תעניות
תענית יחיד
ט"ו באב
ט"ו בשבט
דיני ברכות בט"ו בשבט
דיני קדימה בברכות - ט"ו בשבט
שבעת המינים בט"ו בשבט
יום טוב וחול המועד
הלכות חול המועד
אבלות במועד
מלאכה במועד
שבת חול המועד
הלכות יום טוב
הדלקת נרות ביום טוב
מוצאי שבת ויום טוב
מלאכה ביום טוב
שמחת יום טוב
ימים הנוראים
חודש אלול
יום הכיפורים
דברים האסורים ביום כיפור
מוצאי יום הכיפורים
ערב יום כיפור
תפילות יום הכיפורים
עשרת ימי תשובה
כפרות
ראש השנה
תפילות ראש השנה
תקיעת שופר
סוכות
ארבעת המינים
בין כיפור לסוכות
בניית סוכה
ישיבה בסוכה
נטילת הלולב
שמחת סוכות
תפילות חג סוכות
ספירת העומר
שמיני עצרת/שמחת תורה
תשעה באב
הלכות לימות החול
ברכות השחר
ברכות התורה
ברכת אשר יצר והנהגת בית הכסא
הלכות ציצית
כוונת הברכות, ק' ברכות, צ' אמנים
לבישת הבגדים והנהגת האדם בלבוש
נטילת ידיים
סדר הלילה ותיקון חצות
הלכות לימות השנה
ראש חודש
הנהגות וסיפורים
סיפורים על הרב
סיפורים שהרב סיפר
חידושי תורה
בן איש חי
ד' פרשיות
פרשת החודש
הימים הנוראים וחגי תשרי
מאמרים לחג הסוכות
מאמרים לחודש אלול
מאמרים ליום כיפור
מאמרים לעשרת ימי תשובה
מאמרים לראש השנה
מאמרים לשמחת תורה
חנוכה
ספר במדבר
בהעלותך
בלק
מטות
מסעי
נשא
פינחס
ספר בראשית
בראשית
ויגש
ויחי
ויצא
וירא
וישב
וישלח
חיי שרה
לך לך
מקץ
נח
תולדות
ספר דברים
וילך
כי תבוא
כי תצא
ניצבים
ספר ויקרא
אחרי מות
אמור
בחוקותי
ויקרא
בהר
מצורע
שמיני
תזריע
פרשת צו
קדושים
ספר שמות
בוא
בשלח
וארא
ויקהל
יתרו
כי תשא
משפטים
פקודי
שמות
תצוה
תרומה
חנוכה
הדלקת הנרות
מנהגי חנוכה
תפילות חנוכה
כסף
ממון
משלי
ספרים
בן איש חי
שנה ראשונה
עושר

חידושים וביאורים בפרשת השבוע - ספר ויקרא

חיפוש במאגר המוצרים שבאתר

חיפוש במאגר...
מסננים
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by קטגוריות מוצרים
ברכונים
ספרי קודש
סידורים

הנהגות וסיפורים - סיפור השבוע

עלון קול צופייך - ניצבים

שאלה ותשובה שבועית - ממאגר השו"ת של מרן הגרמ"א זיע"א

דברי מרדכי, בראשית, עמ' צ'

מדיני ברכת הראיה

מעיקר הדין אדם שרואה קשת מברך: "ברוך אתה ה׳ אלוקינו מלך העולם זוכר הברית נאמן בבריתו וקיים במאמרו". אמנם הביא הבא״ח (שנה ראשונה עקב סעי' י"ז) שאעפ״י שהדין לברך עם שם ומלכות, כיון שאין אנו בקיאים בגווני הקשת יש שנהגו לברך בלי שם ומלכות. ואמנם כתב שם שמי שמברך בלי שם ומלכות ורק מהרהר שם ומלכות בליבו אין מזניחין אותו.

נחלקו הפוסקים האם מותר לומר לחברו שישנה קשת כדי שיברך עליה, אך למעשה נהגו להקל בזה ולומר (עיין במשנ״ב ובכה״ח שם ס״ק א׳ וברית כהונה מערכת ק' אות ג׳).

מעיקר הדין על ברקים מברכים: "עושה מעשה בראשית" ועל רעמים מברכים: "שכוחו וגבורתו מלא עולם" (עיין משנ״ב סי׳ רכ״ז ס״ק ה׳). וכתב הבא״ח (שנה ראשונה עקב סעי׳ ט״ז) שנהגו לברך בלי שם ומלכות על ברקים ורעמים, ושכן כתב רבי אליהו מני שהמנהג בירושלים ובחברון. ובזמננו שומעים לעיתים רעש ממטוסים הזהים מאוד לרעם, ויש להבחין בזה היטב, ולכן יברך ברכות אלו בלי שם ומלכות וכמו שפסק הבא״ח.

מוצר במבצע - סדר תיקון ליל שביעי של פסח

שיעורי קול צופייך -הלכות שאילת גשמים

כרגע נצפה

פרק ו – ברכות השחר – דינים כלליים

דינים כלליים בברכות השחר א. כְּשֶיֵּעוֹר אדם משנתו, טוב שלא ידבר כלל, אלא תחיל דיבורו יהיה במצוה לברך ליוצר נשמתו, דהיינו שיאמר: "מודה אני" וכו'. ב. כל י"ח ברכות השחר – מברכת "הנותן לשכוי בינה" ועד סוף ברכות התורה, חייב אדם לסדרם ולברכם בכל יום גם אם לא נתחייב בהם,...

פרק ו – ברכות השחר – דיני הניעור בלילה

דיני הניעור בלילה א. מי שנשאר ער ועתיד להשאר ער כל הלילה, כגון בליל שבועות, ליל הושענא רבה או שעשה "תיקון כרת" וכדו', או שהיה עסוק בעבודתו – יברך אחר חצות הלילה "ברכות השחר" מ"אלהי נשמה" עד "גומל חסדים טובים לעמו ישראל" (וקריאת שמע שעל המיטה יקרא כחצי שעה קודם...

פרק ו – ברכות השחר – ברכת "אלהי נשמה" ו"אשר יצר"

ברכת "אלהי נשמה" ו"אשר יצר" א. ברכת "אלהי נשמה" אינה פותחת בברוך מפני שהיא ברכת ההודאה. ויסמוך אותה לברכת "אשר יצר" כדי שתהיה ברכה הסמוכה לחברתה, ויש טעם בדבר על פי הסוד. ב. אם לא נזקק לנקביו לא יברך "אשר יצר" אלא יתחיל מ"אלהי נשמה". ולא יקדים ברכת "הנותן לשכוי...

פרק ו – ברכות השחר – ברכות התורה

ברכות התורה א. ברכות התורה שלוש הן: "בא"ה אמ"ה אקב"ו על דברי תורה". והערב נא... בא"ה המלמד תורה לעמו ישראל". בא"ה אמ"ה אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורה. בא"ה נותן התורה". ב. מכיון שברכות אלו הן נפרדות, יענה השומע אמן גם לאחר ברכה ראשונה, אע"פ שאומרים לאחריה...

פרק ו – ברכות השחר – "שלא עשני" – גוי, עבד, אשה

"שלא עשני" – גוי, עבד, אשה א. סדר הברכות: "שלא עשני גוי", "שלא עשני עבד", "שלא עשני אשה". טעה וברך "שלא עשני אשה" לפני "שלא עשני גוי" ו"שלא עשני עבד", יברך אח"כ בלי שם ומלכות "שלא עשני גוי" ו"שלא עשני עבד", ויהרהר שם ומלכות בליבו. ב. טעה והקדים ברכת "שלא...

פרק ו – ברכות השחר – "רוקע הארץ על המים", "המכין מצעדי גבר" ו"שעשה לי כל צרכי"

"רוקע הארץ על המים", "המכין מצעדי גבר" ו"שעשה לי כל צרכי" א. סדר הברכות הוא "רוקע הארץ על המים", "המכין מצעדי גבר" ואח"כ "שעשה לי כל צרכי". ב. ברכת "שעשה לי כל צרכי" תוקנה על נעילת המנעלים. וע"פ הסוד – סדר נעילת המנעלים וברכת "שעשה לי כל צרכי" עמוק מאד....

הלכות שבת - שיעורי קול צופייך

כרגע נצפה
שינוי גודל כתב
ניגודיות

מאמר מרדכי - שבת

חדש! חלק חמישי

דרכי טהרה בספרדית

בנוסף לעברית ואנגלית

אביהם של ישראל - ח

8 חלקים של סיפורים על מרן

מוצרים

חדשים

מספרי

מרן

הרב מרדכי אליהו זצ"ל

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים