חפש במאגר השו''ת

ברכת "ברוך שפטרני" על הבת

- זהו המיקום שלך.

דברי מרדכי, במדבר, עמ' רל"ה

מדוע אין האב מצווה לברך ברכת "ברוך שפטרני" כאשר בת מגיעה למצוות, כמו שנהוג אצל הבן?

תשובה:

מקור הדין שאב מברך על בנו כשהוא מגיע לגיל בר מצווה "ברוך שפטרני מעונשו של זה", הוא במהרי"ל ומובא בשו"ע (סי' רכ"ה סעי' ב' בהגהה), וסיים הרמ"א שם: "וטוב לברך בלא שם ומלכות".

אחד הטעמים שהאב מרך, הוא כי עד לגיל 13 נענש האב על חטא הבן מפני שלא חינכו, וכשהגיע הבן לגיל 13 חייב בכל המצוות. לכאורה מהטעם הנ"ל היה ראוי לברך גם על הבת "ברוך שפטרני מעונשה של זו". אלום מאחר שחינוך הבת הוא חשוב וקשה, ובפרט בתקופתנו שההורים צריכים להשגיח על בתם וביתר שאת כשהיא גדולה עד שתגיע לחופתה. ואנו עדים לחרדת ההורים כאשר הבת מאחרת להגיע לביתה, לכן עדיין לא נפטרו ההורים מהחינוך שלה. לפיכך לא נהגו לברך על הבת "ברוך שפטרני מעונשה של זו", ועיין בכה"ח שם ס"ק ט"ו.

ובהזדמנו זו ראוי להזכיר מה שכתב הבא"ח (פרשת ראה שנה ראשונה אות י"ז), שראוי הוא שתלבש הבת באותו יום בגד חדש, או תאכל פרי חדש, ותברך שהחיינו, ותכוין בזה גם על הגעתה לגיל המצוות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תוכן עניינים
error: הודעה: התוכן שנבחר אינו זמין!!
דילוג לתוכן