הגסה באינו מבושל כל צרכו

איסור הגסה

לא אסור להגיס בסיר רותח [דהיינו כלי ראשון שיד סולדת בו] שאינו מבושל כל צרכו, אפילו אם אינו עומד על האש, וקל וחומר אם עומד על האש.

הוצאת מאכל מסיר רותח

לב אסור להוציא אוכל בכלי מתוך סיר רותח [דהיינו כלי ראשון שיד סולדת בו] שאינו מבושל כל צרכו, אפילו אם אינו עומד על האש, וקל וחומר אם עומד על האש.

error: הודעה: התוכן שנבחר אינו זמין!!
דילוג לתוכן