דוגמאות לבישול אחר צליה או אפיה

בושלו בערב שבת

מא בשר או קציצות שבושלו או טוגנו בערב שבת והם יבשיםמותר לתתם על גבי מיחם או על גבי סיר ביום השבת, ובלבד שיהיו מבושלים כל צרכם.

להניח בשר מבושל בתנור

מב בשר שבושל בערב שבת – אסור להניחו בתוך התנור בשבת גם כאשר אין בזה מיחזי כמבשל [מכיון שזו צליה אחר בישול].

להניח בשר מבושל סמוך לאש או על המיחם

מג יש אומרים שאסור לצלות בשר שבושל דווקא אם מניחים את הבשר על האש ממש [על גחלים או שפודים], מכיון שבכך הבשר מקבל טעם צלי ממש. אך אם מניחים אותו סמוך לאש כדי שיתייבש אין בכך צליה. ולכן מותר להניח בשר מבושל על סיר או מיחם שנמצאים על האש אפילו שמונח בלי מים, וכן הלכה כיון שאין דרך לצלות מאכלים כך.

בשר צלוי בכלי ראשון ובעירוי

מד בשר שנצלה על האש [כגון עוף בגריל] – אסור להכניסו לכלי ראשון שיד סולדת בו, ואסור אפילו לערות עליו מים מכלי ראשון, משום שזהו "בישול אחר צליה", ולכן יזהר שלא לערות רוטב מכלי ראשון על בשר צלוי וכדו'.

בשר שנצלה בסיר

מה בשר שנצלה בסיר נחשב לענייננו מבושל ואינו נחשב צלי, ולכן – מותר להכניסו לכלי ראשון שהיד סולדת בו.

error: הודעה: התוכן שנבחר אינו זמין!!
דילוג לתוכן