בישול אחר אפיה

בישול אחר אפיה וצליה

לט נחלקו הראשונים בדין בישול אחר אפיה ובישול אחר צליה (או קליה). יש אומרים שאסור לבשל בשבת מאכל שנאפה או נצלה, אפילו הוא עדיין רותח כשבאים לבשלו. וכן להיפך – אסור לאפות או לצלות דבר שבושל. ויש אומרים שאין איסור לבשל מאכל שנאפה או נצלה. להלכהלכתחילה נוקטים אנו כמחמירים ואוסרים בישול אחר אפיה או צליה ולהיפך. אולם בדיעבד מאכל אפוי או צלוי שהכניסוהו לכלי ראשון שהיד סולדת בו וכדו' – אינו נאסר.

צליה ואפיה שניים

מ לכל הדעות אין צליה אחר צליה, או אפיה אחר אפיה, כשם שאין בישול אחר בישול.

error: הודעה: התוכן שנבחר אינו זמין!!
דילוג לתוכן