שם מחצית השקל על תרומה

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
דברי מרדכי,  שמות, עמ' רע"ג

אדם שתרם כסף בזמן הזה ואמר "זה מחצית השקל" – האם הכסף הוקדש לבית המקדש?

תשובה

לדעת הרמב"ם (הלכות ערכין וחרמין פ"ח הלכה ח'), מי שאמר שהכסף למקדש – אכן קידש את הכסף, וצריך לזרקו לים המלח. אמנם לפי הראב"ד אפשר לפדות כסף זה על פרוטה ולזרוק רק את הפרוטה.

מהרמ"א (שו"ע יו"ד סי' רנ"ח ס"א) משמע שבימינו אדם שאומר "כסף זה למקדש" – אינו קדוש, כיון שאנחנו מבארים את כוונתנו, שרצה לתרום לבית הכנסת וכדו'.

מכל מקום, צריך להיזהר ולהקפיד לומר "זכר למחצית השקל" ולא "זה מחצית השקל".

השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים