שהייה ושינה בבית ללא מזוזה

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
שו"ת הרב הראשי תש"נ-תשנ"ג עמ' 46-47

אדם הנמצא בבית של אדם אחר, ובבית זה אין מזוזה – האם מותר להימצא בבית כזה? האם מותר להתפלל בבית כזה?

תשובה

בשו"ע חלק יו"ד סי' רפ"ו סעי' כ"ב בהלכות מזוזה כותב: "השוכר בית בחוצה לארץ והדר בפונדק בארץ ישראל פטור ממזוזה שלושים יום. והשוכר בית בארץ ישראל חייב במזוזה מיד משום ישוב ארץ ישראל".

לפיכך, אדם המתארח אצל חברו ואין בביתו של חברו מזוזה – מותר לו ללון שם, כי החובה היא על הדר(1). אדם שנכנס לבית ולא קובע שם מזוזה – לא טוב הוא עושה ועובר על מצוות עשה.


  1. הדר בבית מלון של אינם יהודים אפילו חודש – לא חייב במזוזה. בתי מלון של יהודים חייבים בעליהם לקבוע מזוזה, אא"כ רוב הבאים לשם אינם יהודים ויש חשש שיזלזלו במזוזה. באכסניית נוער בארץ – מעיקר הדין חייבים לקבוע בה מזוזה, ואם לא קבעו – מותר למטיילים לישון שם.
השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים