קביעת החודשים והזמנים בימינו

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
דברי מרדכי,  שמות, עמ' צ"ח

האם המכשור והידע המשוכללים בדורנו בענייני מדע הכוכבים חידשו או שינו דבר מהמקובל אצלנו בעניין עיבור החודשים וקביעת השנים?

תשובה

נאמר בפרשתנו (בא) "החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה". זו המצווה הראשונה שבתורה שנצטוו בה ישראל (וראה רש"י הראשון בחומש (בראשית)).

מצווה המסורה לחכמי ישראל למנות ולחשב, לעבר ולקבוע את סדרי הזמנים. על מצווה זו נאמר "כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים", וכדברי המדרש "החודש הזה לכם – ולא לאומות העולם. יהי שמו מבורך לעולם ולעולמי עולמים שחיבב את ישראל יותר מידי והודיע להם דרכו וגילה להם סודו ומסר להם הרזים הטמונים, לחשב חשבונות ולקדש שנים וחודשים וימים".

מכל מקום, בימינו – אף שנתחדשו מכשירי מדידה מדויקים והאדם הגיע לירח, לא נשתנה כהוא זה מהמקובל לנו מדורי דורות עד הלכה למשה מסיני על מהלך הירח בדיני קידוש החודש והמועדים.

מכאן הוכחה חזקה שהתורה נתנה לנו מן השמים, שהרי מסר הקב"ה לחכמי ישראל את סוד העיבור, ולא זו בלבד אלא מסר בידם שאף במקרה שיטעו בחישובם – הקב"ה ישנה העיתים ויחליף הזמנים. ואף שאומרים אנו "חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם" – זהו סדר ומשטר שלהם, אך אם חכמי ישראל קבעו מה שקבעו – הקב"ה משדד מערכות תבל לקיים פסיקתם, וכאמור "אקרא לאלהים עליון לאל גומר עלי" (וכדרשת הירושלמי נדרים פ"ו ה"ח).

לכן מצוה זו ניתנה כמצווה הראשונה שבתורה, להראות שליטת התורה וחכמי התורה בבריאה וביצוריו של הקב"ה.

Previous יעלה ויבוא במנחה של יום שישי
השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים