עשיית קסמים בפני קהל

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
דברי מרדכי,  שמות, עמ' ע"ג

האם מותר לעשות קסמים בפני קהל?

תשובה

הרמב"ם כתב לגבי איסור מאחז עיניים (הלכות ע"ז פי"א הט"ו): "המכשף חייב סקילה, והוא שעשה מעשה כשפים. אבל העושה אחיזת עיניים, והוא שייראה שעשה והוא לא עשה – לוקה מכת מרדות מפני שלא עשה. וזה שנאמר במכשף בכלל שלא 'לא ימצא בך'".

בדין קוסם של ימינו, מכיון שאנשים יודעים שכל מעשיו הם זריזות ידיים, יש מקילים שלא כדין. אך מן הדין אסור הדבר.
אמנם, אם הקוסם מראה לאנשים את התעלול ומסביר להם כיצד נעשה הקסם – מותר. קסם שאין הקוסם מסביר אותו – אסור לעשותו.

השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים