יחיד לעניין רמ"ח תיבות בקריאת שמע

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
דברי מרדכי,  שמות, עמ' ע"ד

כיצד ינהג המתפלל ביחיד בקריאת שמע כדי להשלים רמ"ח תיבות?

תשובה

אדם צריך להשלים בקריאת שמע רמ"ח תיבות. בפרשיות של קריאת שמע יש רמ"ה תיבות, וכך הוא החשבון:

פסוק שמע – ו' תיבות.
בשכמל"ו – ו' תיבות.
"ואהבת" עד "בשעריך" – מ"ב תיבות.
"והיה אם שמוע" עד "ושמתם" – ע"ב תיבות.
מ"ושמתם" עד "ויאמר" – נ' תיבות.
מ"ויאמר" עד "ה' אלהיכם" – ס"ט תיבות.
סה"כ – רמ"ה תיבות.
כדי להשלים למספר רמ"ח, כנגד איבריו של אדם, חוזר הש"צ בקול רם ואומר "ה' אלהיכם אמת".
המתפלל ביחידות, או שהחזן הקדימו וסיים קריאת שמע אחריו, או שהוא הקדים את החזן – כשמסיים את קריאת שמע, יחזור ויאמר: "ה' אלהיכם אמת".
ולא יאמר היחיד לפני קריאת שמע "אל מלך נאמן" כדי להשלים רמ"ח תיבות. דין זה הוא גם אם החזן עם הארץ ואינו יודע שצריך לכוין ולהוציא את הציבור ידי חובה באמירת: "ה' אלהיכם אמת".
אמנם, מנהג האשכנזים לומר תחילה "אל מלך נאמן", אך גם למנהג בני אשכנז יכול לומר "ה' אלהיכם אמת" (עי' שו"ע סי' ס"א סעי' ג' ובהגה"ה שם).

השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים