חינוך ילדים לאיסור אכילה לפני התפילה

- זהו המיקום שלך.
חזרה אחורה
דברי מרדכי,  ויקרא, עמ' קנ"ג

האם יש איסור לילדים לאכול ולשתות לפני התפילה?

תשובה

עיין בספר הלכה ח"א (עמ' צ"ד סעי' כ"ו) ושם נאמר: "אסור לאכול ולשתות קודם תפילת שחרית, ולדעת הרמב"ם אפילו מים אסור לשתות. ועיין בזוה"ק שמחמיר בזה מאד. אבל מי שאינו יכול לכוין בתפילה מבלי שישתה קפה או תה – דינו כחולה שמותר לו לשתות לפני התפילה. ויכול לשתות עם סוכר, רק לא ישתהו במסיבת חברים. ואע"פ כן – כל אדם יזהר מאד בזה, כי מלבד חומר האיסור ע"פ הזוה"ק, הרי לדעת הרמב"ם הוא איסור דאורייתא". וראה עוד בשו"ע (או"ח סי' פ"ט סעי' ג').

ומכל זה עולה, שאכילה לפני התפילה חמורה היא מאד. ועל כן איעצך שהתלמידים יביאו עימם ארוחת בוקר וביה"ס יספק להם שתייה חמה, ואז תהיה הפסקה בין התפילה לשיעור הראשון.

וודאי שעדיף להתפלל במסגרת מחייבת בביה"ס משום (משלי י"ד כ"ח): "ברוב עם הדרת מלך", וגם כדי שהתלמידים לא יתרשלו בתפילה בציבור, ובפרט שבנידון דידן – מדובר בתלמידים גדולים.

Next שתיית ארק בבית הכנסת
השאירו תגובה
תוכן עניינים
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים