חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬מח – סעודה‭ ‬רביעית

מצווה‭ ‬בסעודה‭ ‬רביעית

א‭. ‬ מצווה‭ ‬גדולה‭ ‬לסעוד‭ "‬סעודה‭ ‬רביעית‭" ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬אינו‭ ‬רעב‭, ‬כפי‭ ‬שכתב‭ ‬השולחן‭ ‬ערוך‭: "‬לעולם‭ ‬יסדר‭ ‬אדם‭ ‬שלחנו‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬כדי‭ ‬ללוות‭ ‬את‭ ‬השבת‭, ‬אפילו‭ ‬אינו‭ ‬צריך‭ ‬אלא‭ ‬לכזית‭".‬

החייבים‭ ‬בה

ב‭. ‬ בסעודה‭ ‬רביעית‭ ‬חייבים‭ ‬גברים‭ ‬ונשים‭ ‬והטעם‭ ‬שגם‭ ‬נשים‭ ‬חייבות‭ ‬הוא‭, ‬כיון‭ ‬שאיבר‭ ‬נוסכוי‭, ‬שממנו‭ ‬קמים‭ ‬בתחית‭ ‬המתים‭, ‬נהנה‭ ‬רק‭ ‬מסעודה‭ ‬רביעית‭, ‬ומצווה‭ ‬לחנך‭ ‬ילדים‭ ‬בני‭ ‬חינוך‭.‬

טעמיה

ג‭. ‬ יש‭ ‬מספר‭ ‬טעמים‭ ‬לסעודה‭ ‬רביעי‭":‬

  • זכות‭ ‬דוד‭ ‬המלך‭ ‬עליו‭ ‬השלום‭ – ‬סעודה‭ ‬רביעית‭ ‬מעוררת‭ ‬את‭ ‬זכות‭ ‬דוד‭ ‬המלך‭ ‬עליו‭ ‬השלום‭ ‬שנהג‭ ‬לקיים‭ ‬סעודה‭ ‬רביעית‭ ‬בכל‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת‭.‬
  • כבוד‭ ‬שבת‭ – ‬בסעודה‭ ‬רביעית‭ ‬האדם‭ ‬מלווה‭ ‬את‭ ‬שבת‭ ‬המלכה‭ ‬ביציאתה‭, ‬כשם‭ ‬שאדם‭ ‬מלווה‭ ‬את‭ ‬המלך‭ ‬בצאתו‭ ‬מן‭ ‬העיר‭.‬
  • תחיית‭ ‬המתים‭ – ‬מסעודה‭ ‬רביעית‭ ‬נהנית‭ ‬עצם‭ ‬הלוז‭ ‬שממנה‭ ‬יבנה‭ ‬הגוף‭ ‬בתחיית‭ ‬המתים‭, ‬כפי‭ ‬שכתב‭ ‬בבית‭ ‬יוסף‭: "‬אבר‭ ‬יש‭ ‬באדם‭ ‬ונסכוי‭ ‬שמו‭, ‬ואינו‭ ‬נהנה‭ ‬באכילה‭ ‬אלא‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭". ‬וביאר‭ ‬גאון‭ ‬עוזנו‭ ‬בעל‭ ‬ה‭"‬בן‭ ‬איש‭ ‬חי‭": "‬וכתבו‭ ‬המקובלים‭ ‬שיש‭ ‬עצם‭ ‬באדם‭ ‬שאינה‭ ‬נהנית‭ ‬משום‭ ‬אכילה‭ ‬אלא‭ ‬רק‭ ‬מסעודה‭ ‬רביעית‭, ‬ועצם‭ ‬זו‭ ‬נשארת‭ ‬קיימת‭ ‬בקבר‭, ‬ואין‭ ‬שולט‭ ‬בה‭ ‬ריקבון‭, ‬והיא‭ ‬נקראת‭: '‬נסכוי‭' ‬וגם‭ ‬נקראת‭: '‬לוז‭' ‬וגם‭ ‬נקראת‭: '‬בתואל‭'. ‬ואמרתי‭ ‬בזה‭ ‬רמז‭ ‬כי‭ ‬שלשה‭ ‬שמות‭ ‬של‭ ‬עצם‭ ‬הנזכרת‭ ‬הם‭ ‬ר‭"‬ת‭: ‬לב‭"‬ן‭, ‬והם‭ ‬סופי‭ ‬תיבות‭ ‬שלשה‭ ‬שמות‭ ‬שהם‭: ‬ישראל‭ ‬יעקב‭ ‬ישורון‭. ‬ומזו‭ ‬העצם‭ ‬ייבנה‭ ‬הגוף‭ ‬בתחיית‭ ‬המתים‭. ‬עניין‭ ‬זה‭ ‬לא‭ ‬יהיה‭ ‬אלא‭ ‬לישראל‭ ‬דווקא‭ ‬הנאמר‭ ‬בהם‭: '‬ואתם‭ ‬הדבקים‭ ‬בה‭' ‬אלוהיכם‭ ‬חיים‭ ‬כולכם‭ ‬היום‭'‬‮"‬‭.‬

מעלתה

ד‭. ‬ מעלתה‭ ‬של‭ ‬סעודה‭ ‬רביעית‭ ‬גדולה‭ ‬עד‭ ‬למאוד‭ ‬ושכרה‭ ‬רב‭. ‬והביא‭ ‬גאון‭ ‬עוזנו‭ ‬בעל‭ ‬ה‭"‬בן‭ ‬איש‭ ‬חי‭" ‬בשם‭ ‬הזוהר‭ ‬שכל‭ ‬מי‭ ‬שאינו‭ ‬סועד‭ ‬סעודה‭ ‬רביעית‭, ‬הרי‭ ‬זה‭ ‬כאילו‭ ‬לא‭ ‬סעד‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭, ‬וביאר‭ ‬שכל‭ ‬אדם‭ ‬דרכו‭ ‬לאכול‭ ‬כל‭ ‬לילה‭, ‬וא‭"‬כ‭ ‬מה‭ ‬שאכל‭ ‬בסעודה‭ ‬שלישית‭ ‬זה‭ ‬לא‭ ‬היה‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭.‬

סגולותיה

ה‭. ‬ כתב‭ ‬רבנו‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬ז‭"‬ל‭ ‬שהמקיים‭ ‬סעודה‭ ‬רביעית‭ ‬ניצל‭ ‬מחיבוט‭ ‬הקבר‭.‬

ו‭. ‬ וסגולתה‭ ‬להרחיק‭ ‬מזיקים‭ ‬מהאדם‭ ‬שנזהר‭ ‬בה‭, ‬ולשמירת‭ ‬בריאות‭ ‬מתמדת‭ ‬של‭ ‬הסועד‭ ‬אותה‭, ‬ואף‭ ‬ללידה‭ ‬קלה‭.‬

זמנה

ז‭. ‬ בזמנה‭ ‬של‭ ‬סעודה‭ ‬רביעית‭ ‬ישנן‭ ‬כמה‭ ‬שיטות‭: ‬שיטה‭ ‬א‭'‬‭ – ‬שצריך‭ ‬לעשותה‭ ‬סמוך‭ ‬לצאת‭ ‬השבת‭ ‬דווקא‭. ‬שיטה‭ ‬ב‭'‬‭ – ‬שאפשר‭ ‬לעשותה‭ ‬תוך‭ ‬ארבע‭ ‬שעות‭ ‬מצאת‭ ‬השבת‭. ‬שיטה‭ ‬ג‭'‬‭ – ‬שאפשר‭ ‬לעשותה‭ ‬עד‭ ‬חצות‭ ‬הלילה‭. ‬שיטה‭ ‬ד‭'‬‭ – ‬שאפשר‭ ‬לעשותה‭ ‬כל‭ ‬הלילה‭ ‬עד‭ ‬עלות‭ ‬השחר‭.‬

לכן‭, ‬לכתחילה‭ ‬יסמוך‭ ‬סעודה‭ ‬רביעית‭ ‬לצאת‭ ‬השבת‭ ‬ככל‭ ‬האפשר‭. ‬אם‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לעשותה‭ ‬מיד‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ – ‬יעשנה‭ ‬תוך‭ ‬ארבע‭ ‬שעות‭. ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לעשותה‭ ‬תוך‭ ‬ארבע‭ ‬שעות‭ – ‬יעשנה‭ ‬עד‭ ‬חצות‭. ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לעשותה‭ ‬עד‭ ‬חצות‭ – ‬יעשנה‭ ‬עד‭ ‬עלות‭ ‬השחר‭, ‬אבל‭ ‬אחרי‭ ‬עלות‭ ‬השחר‭ – ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לעשותה‭ ‬יותר‭.‬

סעודה‭ ‬רביעית‭ ‬כהמשך‭ ‬לשלישית

ח‭. ‬ מי‭ ‬שהתחיל‭ ‬לאכול‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ ‬מבעוד‭ ‬יום‭ [‬עד‭ ‬כחמש‭ ‬עשר‭ ‬דקות‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭] ‬ונמשכה‭ ‬סעודתו‭ ‬עד‭ ‬הלילה‭- ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שיכול‭ ‬לכוון‭ ‬שחלק‭ ‬הסעודה‭ ‬שסועד‭ ‬בלילה‭ ‬יחשב‭ ‬לו‭ ‬כסעודה‭ ‬רביעית‭. ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שצריך‭ ‬לעשותה‭ ‬סעודה‭ ‬נפרדת‭. ‬ומכיון‭ ‬שרבו‭ ‬העומדים‭ ‬כשיטה‭ ‬האחרונה‭, ‬וכך‭ ‬סובר‭ ‬רבנו‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬ז‭"‬ל‭, ‬ע‭"‬כ‭ ‬אין‭ ‬לחבר‭ ‬את‭ ‬הסעודות‭. ‬לפיכך‭- ‬יתפלל‭ ‬ערבית‭ ‬ויבדיל‭ ‬ואח‭"‬כ‭ ‬יסעד‭ ‬סעודה‭ ‬רביעית‭ ‬כהלכתה‭.‬

הכנות‭ ‬לסעודה‭ ‬רביעית

ט‭.‬‭ ‬ צריך‭ ‬אדם‭ ‬לסדר‭ ‬את‭ ‬שולחנו‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬ולפרוס‭ ‬מפה‭ ‬נאה‭ ‬ולערוך‭ ‬כלים‭ ‬נאים‭ ‬שרגיל‭ ‬לערוך‭ ‬בהם‭ ‬את‭ ‬שולחנו‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭ ‬ולהגיש‭ ‬מיני‭ ‬מאכל‭ ‬משובחים‭,‬‭ ‬למרות‭ ‬שאינו‭ ‬מתכוון‭ ‬לסעוד‭ ‬סעודה‭ ‬גדולה‭ ‬אלא‭ ‬לאכול‭ ‬מעט‭ ‬מאוד‭, ‬כפי‭ ‬שמובא‭ ‬בגמ‭' ‬מסכת‭ ‬שבת‭: "‬לעולם‭ ‬יסדר‭ ‬אדם‭ ‬שלחנו‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭, ‬אף‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬שאינו‭ ‬צריך‭ ‬אלא‭ ‬לכזית‭" (‬הן‭ ‬מצד‭ ‬שהוא‭ ‬שבע‭ ‬ואינו‭ ‬יכול‭ ‬לאכול‭ ‬יותר‭ ‬והן‭ ‬מצד‭ ‬זה‭ ‬שהוא‭ ‬עני‭ ‬ואין‭ ‬לו‭ ‬יותר‭ ‬מכזית‭).‬

הכנת‭ ‬מאכלים‭ ‬לסעודת‭ ‬מלוה‭ ‬מלכה

י‭.‬ ישנה‭ ‬מעלה‭ ‬חשובה‭ ‬בהכנת‭ ‬המאכלים‭, ‬במיוחד‭ ‬לצורך‭ ‬סעודה‭ ‬רביעית‭.‬

בגדי‭ ‬שבת‭ ‬בסעודה

יא‭. ‬ צריך‭ ‬לסעוד‭ ‬סעודה‭ ‬רביעית‭ ‬בעודו‭ ‬לבוש‭ ‬בבגדי‭ ‬השבת‭, ‬ויחליפם‭ ‬רק‭ ‬אחרי‭ ‬הסעודה‭.‬

סעודה‭ ‬רביעית‭ ‬בישיבה

יב‭. ‬ אין‭ ‬לסעוד‭ "‬סעודה‭ ‬רביעית‭" ‬בעמידה‭ ‬אלא‭ ‬בישיבה‭ ‬ליד‭ ‬השולחן‭ ‬כדבעי‭ ‬וכפי‭ ‬שסועד‭ ‬שאר‭ ‬סעודות‭ ‬חשובות‭.‬

סדר‭ ‬סעודה‭ ‬רביעית

הדלקת‭ ‬נר

יג‭. ‬ יש‭ ‬נוהגים‭ ‬להדליק‭ ‬נר‭ ‬בסעודה‭ ‬רביעית‭ ‬לכבוד‭ ‬המלך‭ ‬משיח‭ ‬בן‭ ‬דוד‭.‬

אתקינו‭ ‬סעודתא

יד‭. ‬ לפני‭ ‬נטילת‭ ‬ידים‭ ‬יאמר‭: "‬אתקינו‭ ‬סעודתא‭ ‬דמהימנותא‭, ‬דא‭ ‬היא‭ ‬סעודתא‭ ‬רביעאה‭ ‬דדוד‭ ‬מלכא‭ ‬משיחא‭".‬

אמירת‭ "‬לשם‭ ‬יחוד‭"‬

טו‭. ‬ בסעודה‭ ‬רביעית‭ ‬יכוון‭ ‬להמשיך‭ ‬אור‭ ‬קדושת‭ ‬שבת‭ ‬לכל‭ ‬הסעודות‭ ‬שבימי‭ ‬החול‭, ‬ועל‭ ‬כן‭ ‬טוב‭ ‬לומר‭ ‬גם‭ "‬לשם‭ ‬ייחוד‭" ‬לפני‭ ‬הסעודה‭.‬

‭"‬פתח‭ ‬אליהו‭" ‬בסעודה

טז‭. ‬ בתוך‭ ‬הסעודה‭ ‬טוב‭ ‬לומר‭: "‬פתח‭ ‬אליהו‭ ‬הנביא‭ ‬זכור‭ ‬לטוב‭ ‬ואמר‭ ‬ריבון‭ ‬עלמא‭ ‬יהא‭ ‬רעווא‭", ‬ולאחר‭ ‬מכן‭ ‬את‭ ‬קטע‭ ‬הזוה‭"‬ק‭: "‬קום‭ ‬אליהו‭ ‬דאנת‭ ‬דליג‭" ‬ובזה‭ ‬מרוויח‭ ‬כמה‭ ‬דברים‭: ‬א‭.‬‭ ‬דברי‭ ‬תורה‭ ‬על‭ ‬השולחן‭. ‬ב‭.‬‭ ‬מזכיר‭ ‬את‭ ‬אליהו‭ ‬הנביא‭ ‬שהוא‭ ‬המבשר‭ ‬טוב‭ ‬על‭ ‬מלכות‭ ‬משיח‭ ‬בן‭ ‬דוד‭. ‬ג‭.‬‭ ‬מזכיר‭ ‬את‭ ‬אליהו‭ ‬הנביא‭, ‬כאומר‭ ‬שאם‭ ‬לא‭ ‬בא‭ ‬עד‭ ‬עתה‭ ‬לבשר‭ ‬הגאולה‭ ‬משום‭ ‬שאינו‭ ‬יכול‭ ‬לבוא‭ ‬בשבת‭, ‬הרי‭ ‬עכשיו‭ ‬יצאה‭ ‬השבת‭ ‬ויכול‭ ‬לבוא‭ ‬אליהו‭ ‬ולבשר‭ ‬הגאולה‭.‬

אליהו‭ ‬משבח‭ ‬את‭ ‬ישראל

יז‭. ‬ במוצאי‭ ‬שבתות‭ ‬יושב‭ ‬אליהו‭ ‬הנביא‭ ‬תחת‭ ‬עץ‭ ‬החיים‭ ‬וכותב‭ ‬זכויותיהם‭ ‬של‭ ‬ישראל‭, ‬וראוי‭ ‬לעסוק‭ ‬בזכויותיהם‭ ‬של‭ ‬ישראל‭ ‬ולספר‭ ‬בהם‭ ‬במוצאי‭ ‬שבתות‭ ‬ומתוך‭ ‬כך‭ ‬ללוות‭ ‬את‭ ‬השבת‭ ‬ביציאתה‭ ‬בשמחה‭.‬

מאכלי‭ ‬הסעודה

יח‭. ‬ ישתדל‭ ‬לכתחילה‭ ‬לאכול‭ ‬קצת‭ ‬יותר‭ ‬מכביצה‭ ‬פת‭ ‬בסעודה‭ ‬רביעית‭, ‬ואם‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭- ‬לכל‭ ‬הפחות‭ ‬יאכל‭ ‬כזית‭ "‬פת‭".‬

חשיבה‭ ‬מראש‭ ‬לסעודה

יט‭.‬ טוב‭ ‬יעשה‭ ‬אם‭ ‬יאכל‭ ‬מעט‭ ‬פחות‭ ‬ב‭"‬סעודה‭ ‬שלישית‭" ‬כדי‭ ‬שיוכל‭ ‬לאכול‭ ‬סעודה‭ ‬רביעית‭, ‬ועל‭ ‬כגון‭ ‬זה‭ ‬נאמר‭: "‬החכם‭ ‬עיניו‭ ‬בראשו‭".‬

מיני‭ ‬מזונות

כ‭.‬ מי‭ ‬שמילא‭ ‬כרסו‭ ‬בסעודה‭ ‬שלישית‭ ‬ואינו‭ ‬יכול‭ ‬לאכול‭ ‬פת‭ ‬בסעודה‭ ‬רביעית‭ [‬הדבר‭ ‬מצוי‭ ‬בימי‭ ‬הקיץ‭ ‬שסעודה‭ ‬שלישית‭ ‬מאוחרת‭]- ‬יאכל‭ ‬מיני‭ ‬מזונות‭.‬

שבעת‭ ‬המינים

כא‭. ‬ אינו‭ ‬יכול‭ ‬לאכול‭ ‬מיני‭ ‬מזונות‭, ‬יאכל‭ ‬פירות‭ ‬משבעת‭ ‬המינים‭. ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לאכול‭ ‬פירות‭ ‬משבעת‭ ‬המינים‭- ‬יאכל‭ ‬שאר‭ ‬פירות‭.‬

מיץ‭ ‬ענבים

כב‭. ‬ מי‭ ‬שקשה‭ ‬לו‭ ‬מאוד‭ ‬לאכול‭ ‬כל‭ ‬מאכל‭ ‬בסעודה‭ ‬רביעית‭ ‬לאחר‭ ‬ששותה‭ ‬בהבדלה‭ ‬רביעית‭ ‬יין‭- ‬ישתה‭ ‬רביעית‭ ‬נוספת‭ ‬עבור‭ ‬סעודה‭ ‬רביעית‭ [‬אדם‭ ‬ששמע‭ ‬הבדלה‭ ‬מאחר‭- ‬יכול‭ ‬לשתות‭ ‬רביעית‭ ‬אחת‭].‬

אכילה‭ ‬בצורה‭ ‬מכובדת

כג‭. ‬ בכל‭ ‬מקרה‭ ‬צריך‭ ‬לאכול‭ ‬בצורה‭ ‬מכובדת‭ ‬עם‭ ‬שולחן‭ ‬ערוך‭ ‬ומסודר‭.‬

לחם‭ ‬משנה

כד‭. ‬ ישתדל‭ ‬שיהיו‭ ‬על‭ ‬השולחן‭ ‬שני‭ ‬כיכרות‭ ‬לחם‭ ‬שלמים‭ ‬לכבוד‭ ‬הסעודה‭. ‬אמנם‭, ‬בסעודה‭ ‬רביעית‭- ‬לא‭ ‬יקח‭ ‬את‭ ‬שני‭ ‬הכיכרות‭ ‬כלחם‭ ‬משנה‭ [‬לא‭ ‬כמו‭ ‬בשאר‭ ‬סעודות‭ ‬השבת‭] ‬אלא‭ ‬מניחם‭ ‬אחד‭ ‬על‭ ‬יד‭ ‬השני‭ ‬על‭ ‬השולחן‭ ‬ובוצע‭ ‬מאחד‭ ‬מהם‭.‬

שתי‭ ‬פרוסות

כה‭. ‬ מי‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬שני‭ ‬לחמים‭ ‬שלמים‭- ‬יניח‭ ‬על‭ ‬השולחן‭ ‬שתי‭ ‬פרוסות‭ ‬לחם‭ [‬בדין‭ ‬מי‭ ‬שקשה‭ ‬לו‭ ‬לאכול‭ ‬לחם‭ ‬ראה‭ ‬לעיל‭ ‬סעי‭' ‬י‭"‬ח‭-‬כ‭"‬ב‭ ‬ובסעי‭' ‬כ‭"‬ט‭, ‬ל‭'].‬

בשר

כו‭. ‬ ישתדל‭ ‬לאכול‭ ‬בשר‭ ‬בסעודה‭ ‬רביעית‭.‬

פרי‭ ‬ומיני‭ ‬מתיקה

כז‭. ‬ מפאת‭ ‬חשיבותה‭ ‬של‭ "‬סעודה‭ ‬רביעית‭", ‬ישתדל‭ ‬לאכול‭ ‬בסעודה‭ ‬פרי‭, ‬מרקחת‭ ‬או‭ ‬מיני‭ ‬מתיקה‭ ‬שלא‭ ‬אכלו‭ ‬בסעודות‭ ‬השבת‭. ‬אמנם‭, ‬אין‭ ‬חיוב‭ ‬בדבר‭, ‬ומכל‭ ‬מקום‭ ‬ראוי‭ ‬להשתדל‭ ‬בכך‭.‬

מאכל‭ ‬חם

כח‭. ‬ טוב‭ ‬לאכול‭ ‬מאפה‭ ‬או‭ ‬תבשיל‭ ‬חם‭ ‬או‭ ‬לחליפין‭ ‬לשתות‭ ‬משקה‭ ‬חם‭ ‬בסעודה‭ ‬רביעית‭ ‬ויש‭ ‬בזה‭ ‬סגולה‭ ‬לרפואה‭, ‬וכן‭ ‬סגולה‭ ‬לאדם‭ ‬הסובל‭ ‬מעצבות‭ ‬או‭ ‬עצבנות‭.‬

אנוס‭ ‬מחמת‭ ‬חולי

כט‭.‬ אנוס‭ ‬מחמת‭ ‬חולי‭ ‬שאינו‭ ‬יכול‭ ‬לסעוד‭ ‬סעודה‭ ‬רביעית‭, ‬יסדר‭ ‬על‭ ‬שלחנו‭ ‬מזונות‭ ‬ופירות‭ ‬ויאכלו‭ ‬מהם‭ ‬בני‭ ‬ביתו‭, ‬ויטעם‭ ‬גם‭ ‬הוא‭ ‬מהכיבוד‭ ‬כפי‭ ‬יכולתו‭.‬

כשאינו‭ ‬יכול‭ ‬לאכול‭ ‬כלל

ל‭.‬ אנוס‭ ‬מחמת‭ ‬חולי‭ ‬שאינו‭ ‬יכול‭ ‬לסעוד‭ "‬סעודה‭ ‬רביעית‭"- ‬ואינו‭ ‬יכול‭ ‬לטעום‭ ‬אפילו‭ ‬מעט‭ ‬מן‭ ‬הכיבוד‭ – ‬יסדר‭ ‬את‭ ‬השולחן‭ ‬ל‭"‬סעודה‭ ‬רביעית‭" ‬עבור‭ ‬בני‭ ‬ביתו‭ ‬ויעלה‭ ‬לו‭ ‬כאילו‭ ‬סעד‭ ‬בעצמו‭.‬

ימים‭ ‬מיוחדים

לא‭. ‬ ליל‭ ‬צום‭ [‬חוץ‭ ‬מתשעה‭ ‬באב‭] ‬שחל‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭- ‬סועד‭ ‬סעודה‭ ‬רביעית‭ ‬בערב‭ ‬הצום‭ ‬ואוכל‭ ‬כל‭ ‬מאכל‭ ‬שרגיל‭ ‬לאכול‭ ‬בסעודה‭ ‬רביעית‭. ‬ומפני‭ ‬חשיבותה‭ ‬ומעלתה‭ ‬של‭ ‬סעודה‭ ‬רביעית‭- ‬אין‭ ‬ערב‭ ‬הצום‭ ‬דוחה‭ ‬אותה‭ ‬ואין‭ ‬צריך‭ ‬לשנות‭ ‬מאכליה‭.‬

מאכל‭ ‬בשר‭ ‬במוצ‭"‬ש‭ ‬חזון

לב‭. ‬ מותר‭ ‬לאכול‭ ‬בסעודה‭ ‬רביעית‭ ‬בשר‭ ‬שנשאר‭ ‬מסעודות‭ ‬השבת‭ ‬בשבת‭ "‬חזון‭" ‬או‭ ‬בשר‭ ‬שנשאר‭ ‬מסעודות‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬אב‭ [‬למרות‭ ‬שאסור‭ ‬לאכול‭ ‬בשר‭ ‬בשבוע‭ ‬שחל‭ ‬בו‭ ‬תשעה‭ ‬באב‭], ‬והאשכנזים‭ ‬נוהגים‭ ‬בזה‭ ‬איסור‭. ‬אמנם‭ ‬לא‭ ‬יכין‭ ‬לכתחילה‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬כמות‭ ‬בשר‭ ‬באופן‭ ‬שישאר‭ ‬לו‭ ‬לסעודה‭ ‬רביעית‭.‬

פיוטים

לג‭. ‬ אומרים‭ ‬פיוטים‭ ‬ושרים‭ ‬שירות‭ ‬ותשבחות‭ ‬ב‭"‬סעודה‭ ‬רביעית‭" ‬ללוות‭ ‬בהם‭ ‬את‭ ‬שבת‭ ‬המלכה‭ ‬ביציאתה‭, ‬כדרך‭ ‬שמלווים‭ ‬מלך‭ ‬ביציאתו‭, ‬ובפרט‭ ‬בפיוטים‭ ‬העוסקים‭ ‬בדוד‭ ‬המלך‭ ‬ע‭"‬ה‭.‬

ברכת‭ ‬המזון

לד‭. ‬ יאמר‭ ‬בברכת‭ ‬המזון‭ "‬מגדול‭ ‬ישועות‭ ‬מלכו‭" ‬ב‭"‬וו‭" ‬כמו‭ ‬שאומר‭ ‬בסעודות‭ ‬השבת‭, ‬ולא‭ "‬מגדיל‭" ‬כפי‭ ‬שאומר‭ ‬בסעודות‭ ‬החול‭.‬

מלאכה‭ ‬במוצ‭"‬ש

לה‭. ‬ ראוי‭ ‬לא‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכת‭ ‬קבע‭ ‬או‭ ‬לעסוק‭ ‬בתורה‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬עד‭ ‬אחרי‭ "‬סעודה‭ ‬רביעית‭". ‬אמנם‭, ‬לבשל‭ ‬או‭ ‬לעסוק‭ ‬במלאכת‭ ‬אוכל‭ ‬נפש‭- ‬מותר‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬גם‭ ‬לפני‭ "‬סעודה‭ ‬רביעית‭".‬

תענית‭ ‬במוצ‭"‬ש

לו‭. ‬ אסור‭ ‬למתענה‭ ‬תענית‭ ‬הפסקה‭ ‬להתחיל‭ ‬להתענות‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬ויתחיל‭ ‬רק‭ ‬לאחר‭ ‬שעשה‭ ‬סעודה‭ ‬רביעית‭.‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים