חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬מז – ״‬הבדלה״ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬שחל‭ ‬בימים‭ ‬מיוחדים

הבדלה‭ ‬במוצאי‭ ‬יו‭"‬ט

א‭. ‬ המבדיל‭ ‬בזמנים‭ ‬שאינם‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת‭, ‬כגון‭: ‬מוצאי‭ ‬יום‭ ‬טוב‭ ‬וכדו‭' ‬מברך‭ ‬ברכת‭ "‬בורא‭ ‬פרי‭ ‬הגפן‭" ‬וכן‭ ‬ברכת‭ "‬המבדיל‭ ‬בין‭ ‬קודש‭ ‬לחול‭" ‬בשם‭ ‬ומלכות‭, ‬אך‭ ‬אינו‭ ‬מברך‭ ‬על‭ ‬ה‭"‬בשמים‭" ‬ועל‭ ‬ה‭"‬נר‭", ‬כי‭ ‬הטעמים‭ ‬שמברכים‭ ‬על‭ ‬בשמים‭ ‬ונר‭ ‬שייכים‭ ‬רק‭ ‬למוצש‭"‬ק‭.‬

שכח‭ ‬להבדיל‭ ‬ביום‭ ‬טוב

ב‭. ‬ נאנס‭ ‬או‭ ‬שכח‭ ‬להבדיל‭ ‬במוצאי‭ ‬יום‭ ‬טוב‭ ‬ונזכר‭ ‬אחרי‭ ‬שעבר‭ ‬הלילה‭ ‬כולו‭ – ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬להבדיל‭ ‬עוד‭, ‬משום‭ ‬ש‭"‬הבדלה‭" ‬של‭ ‬יום‭ ‬טוב‭ ‬אין‭ ‬לה‭ ‬תשלומין‭, ‬וכל‭ ‬שעבר‭ ‬ליל‭ ‬מוצאי‭ ‬יום‭ ‬טוב‭ – ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬להבדיל‭ ‬עוד‭.‬

שכח‭ ‬להבדיל‭ ‬בליל‭ ‬הסדר

ג‭. ‬ בליל‭ ‬הסדר‭: ‬לדעת‭ ‬מרן‭ ‬השולחן‭ ‬ערוך‭ – ‬שכח‭ ‬לומר‭ ‬הבדלה‭ ‬בקידוש‭ ‬ונזכר‭ ‬לפני‭ ‬אכילת‭ ‬כרפס‭ – ‬יקח‭ ‬כוס‭ ‬של‭ ‬יין‭ ‬ולא‭ ‬יברך‭ ‬הגפן‭, ‬יברך‭ ‬על‭ ‬הנר‭ ‬ויאמר‭ ‬הבדלה‭ ‬עם‭ ‬ברכה‭ ‬וישתה‭ ‬מן‭ ‬היין‭.‬

  • • התחיל‭ ‬את‭ ‬ההגדה‭ ‬ונזכר‭ ‬שלא‭ ‬הבדיל‭ ‬לפני‭ ‬ששתה‭ ‬כוס‭ ‬שניה‭ – ‬יברך‭ ‬על‭ ‬הנר‭ ‬ויבדיל‭ ‬וישתה‭ ‬בלא‭ ‬ברכת‭ ‬הגפן‭, ‬ויזהר‭ ‬שלא‭ ‬ישתה‭ ‬באמצע‭ ‬אמירת‭ ‬ההגדה‭ ‬מים‭ ‬אפילו‭ ‬פחות‭ ‬מהשיעור‭.‬
  • • נזכר‭ ‬תוך‭ ‬הסעודה‭ – ‬מפסיק‭ ‬ולוקח‭ ‬כוס‭ ‬יין‭, ‬אם‭ ‬נוהג‭ ‬לשתות‭ ‬יין‭ ‬תוך‭ ‬הסעודה‭ – ‬יברך‭ ‬על‭ ‬הנר‭ ‬ויבדיל‭, ‬ואם‭ ‬אינו‭ ‬נוהג‭ ‬לשתות‭ ‬יין‭ – ‬יברך‭ ‬גם‭ ‬הגפן‭.‬
  • • אם‭ ‬נזכר‭ ‬אחר‭ ‬ברכת‭ ‬המזון‭ – ‬יברך‭ ‬על‭ ‬כוס‭ ‬שלישית‭ ‬הגפן‭, ‬אחר‭ ‬כך‭ "‬נר‭" ‬ו‭"‬הבדלה‭".‬
  • • אם‭ ‬נזכר‭ ‬אחר‭ ‬כוס‭ ‬שלישית‭ – ‬יגמור‭ ‬את‭ ‬ההלל‭, ‬יקח‭ ‬כוס‭ ‬רביעית‭ ‬ויברך‭ ‬ברכת‭ ‬הנר‭ ‬וברכת‭ ‬הבדלה‭.‬
  • • אם‭ ‬נזכר‭ ‬אחר‭ ‬כוס‭ ‬רביעית‭ – ‬יקח‭ ‬כוס‭ ‬יין‭ ‬ויברך‭ ‬הגפן‭, ‬נר‭ ‬והבדלה‭.‬

ד‭. ‬ לנוהגים‭ ‬כדעת‭ ‬רמ‭"‬א‭: ‬שכח‭ ‬לומר‭ ‬הבדלה‭ ‬בקידוש‭ ‬ונזכר‭ ‬לפני‭ ‬אכילת‭ ‬כרפס‭, ‬שיש‭ ‬לברך‭ ‬הגפן‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬כוס‭ ‬וכוס‭ – ‬יאכל‭ ‬כרפס‭ ‬ללא‭ ‬הבדלה‭, ‬ויאמר‭ ‬הבדלה‭ ‬על‭ ‬כוס‭ ‬שניה‭ ‬ויברך‭ ‬הגפן‭, ‬נר‭ ‬והבדלה‭.‬

  • • נזכר‭ ‬אחר‭ ‬שהתחיל‭ ‬הגדה‭ – ‬יקח‭ ‬כוס‭ ‬שניה‭ ‬ויברך‭ ‬הגפן‭, ‬נר‭ ‬והבדלה‭.‬
  • • נזכר‭ ‬תוך‭ ‬כדי‭ ‬הסעודה‭ – ‬יקח‭ ‬כוס‭ ‬שניה‭ ‬ויברך‭ ‬הגפן‭, ‬נר‭ ‬והבדלה‭.‬
  • • נזכר‭ ‬מיד‭ ‬אחר‭ ‬ברהמ‭"‬ז‭ – ‬יקח‭ ‬כוס‭ ‬שלישית‭ ‬ויברך‭ ‬הגפן‭, ‬נר‭ ‬והבדלה‭.‬
  • • נזכר‭ ‬אחר‭ ‬ברהמ‭"‬ז‭, ‬תוך‭ ‬אמירת‭ ‬ההלל‭, ‬יגמור‭ ‬את‭ ‬ההלל‭, ‬יקח‭ ‬כוס‭ ‬רביעי‭ ‬ויברך‭ ‬הגפן‭, ‬נר‭ ‬והבדלה‭.‬
  • • נזכר‭ ‬אחר‭ ‬שתיית‭ ‬כוס‭ ‬רביעי‭, ‬יברך‭ ‬על‭ ‬כוס‭ ‬חמישי‭ ‬יין‭ ‬הגפן‭, ‬נר‭ ‬והבדלה‭.‬

הבדלה‭ ‬בליל‭ ‬יו‭"‬ט‭ ‬שחל‭ ‬במוצ‭"‬ש

הבדלה‭ ‬בתפילה‭ ‬ועל‭ ‬הכוס

ה‭. ‬ בליל‭ ‬יו‭"‬ט‭ ‬שחל‭ ‬במוצ‭"‬ש‭ ‬אומר‭ ‬קידוש‭ ‬והבדלה‭ ‬הן‭ ‬בתפילה‭ ‬והן‭ ‬על‭ ‬הכוס‭. ‬וכשם‭ ‬שבכל‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת‭ ‬מבדיל‭ ‬בתפלה‭ '‬אתה‭ ‬חוננתנו‭' ‬כדי‭ ‬להתיר‭ ‬עשיית‭ ‬מלאכה‭ ‬ו‭"‬הבדלה‭" ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬כדי‭ ‬להתיר‭ ‬אכילה‭, ‬כך‭ ‬בערב‭ ‬החג‭ ‬אומר‭ "‬ותודיענו‭" ‬בתפילה‭ ‬כדי‭ ‬להתיר‭ ‬מלאכה‭ ‬המותרת‭ ‬ביו‭"‬ט‭ ‬וקידוש‭ ‬והבדלה‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬כדי‭ ‬להתיר‭ ‬אכילה‭.‬

סדר‭ "‬קידוש‭" ‬ו‭"‬הבדלה‭"‬

ו‭. ‬ ליל‭ ‬יו‭"‬ט‭ ‬שחל‭ ‬במוצ‭"‬ש‭ ‬אומרים‭ ‬ב‭"‬קידוש‭" ‬ו‭"‬הבדלה‭" ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬חמש‭ ‬ברכות‭, ‬וזה‭ ‬סדרן‭: ‬א‭ – ‬ברכת‭ "‬הגפן‭". ‬ב‭ – ‬ברכת‭ "‬מקדש‭ ‬ישראל‭". ‬ג‭ – ‬ברכת‭ "‬בורא‭ ‬מאורי‭ ‬האש‭". ‬ד‭ – ‬ברכת‭ "‬המבדיל‭ ‬בין‭ ‬קודש‭ ‬לקודש‭". ‬ה‭ – ‬ברכת‭ "‬שהחיינו‭" [‬וסימנך‭: ‬יקנה‭"‬ז‭ ‬‮–‬‭ ‬י‭'‬ין‭, ‬ק‭'‬ידוש‭, ‬נ‭'‬ר‭, ‬ה‭'‬בדלה‭, ‬ז‭'‬מן‭].‬

קידוש‭ ‬מתוך‭ ‬ספר

ז‭. ‬ בליל‭ ‬יו‭"‬ט‭ ‬שחל‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ – ‬צריך‭ ‬להקפיד‭ ‬לקדש‭ ‬מתוך‭ ‬המחזור‭, ‬כדי‭ ‬לא‭ ‬לשכוח‭ ‬את‭ ‬ברכות‭ ‬ה‭"‬הבדלה‭".‬

שכח‭ ‬להבדיל‭ ‬בקידוש

ח‭. ‬ מי‭ ‬שקידש‭ ‬ושכח‭ ‬לומר‭ ‬ברכות‭ ‬ההבדלה‭ ‬בנוסח‭ ‬הקידוש‭ ‬בליל‭ ‬יו‭"‬ט‭ ‬שחל‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬ונזכר‭ ‬תוך‭ ‬כדי‭ ‬הסעודה‭, ‬ינהג‭ ‬כך‭: ‬אם‭ ‬רגיל‭ ‬לשתות‭ ‬יין‭ ‬בסעודה‭ – ‬יקח‭ ‬בידו‭ ‬כוס‭ ‬יין‭ ‬ויברך‭ ‬שתי‭ ‬ברכות‭: ‬א‭ – ‬בורא‭ ‬מאורי‭ ‬האש‭. ‬ב‭ – ‬המבדיל‭ ‬בין‭ ‬קודש‭ ‬לקודש‭. ‬אם‭ ‬אינו‭ ‬רגיל‭ ‬לשתות‭ ‬יין‭ ‬בסעודה‭ – ‬יקח‭ ‬בידו‭ ‬כוס‭ ‬יין‭ ‬ויברך‭ ‬שלוש‭ ‬ברכות‭: ‬א‭ – ‬בורא‭ ‬פרי‭ ‬הגפן‭. ‬ב‭ – ‬בורא‭ ‬מאורי‭ ‬האש‭. ‬ג‭ – ‬המבדיל‭ ‬בין‭ ‬קודש‭ ‬לקודש‭.‬

שכח‭ ‬הבדלה

ט‭.‬‭ ‬ מי‭ ‬שקידש‭ ‬ושכח‭ ‬לומר‭ ‬את‭ ‬ברכות‭ ‬ההבדלה‭ ‬בנוסח‭ ‬הקידוש‭ ‬ונזכר‭ ‬אחרי‭ ‬שכבר‭ ‬סיים‭ ‬סעודתו‭ ‬או‭ ‬שכבר‭ ‬ברך‭ ‬ברכת‭ ‬המזון‭ – ‬יקח‭ ‬בידו‭ ‬כוס‭ ‬יין‭ ‬ויברך‭ ‬שלוש‭ ‬ברכות‭: ‬א‭ – ‬בורא‭ ‬פרי‭ ‬הגפן‭. ‬ב‭ – ‬בורא‭ ‬מאורי‭ ‬האש‭ .‬ג‭ – ‬המבדיל‭ ‬בין‭ ‬קודש‭ ‬לקודש‭.‬

הבדלה‭ ‬בחנוכה

הבדלה‭ ‬ונר‭ ‬חנוכה‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת

י‭.‬ במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬חנוכה‭ ‬מדליקים‭ ‬נרות‭ ‬חנוכה‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬ואחר‭ ‬כך‭ ‬מבדילים‭, ‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬יניחו‭ ‬את‭ ‬נרות‭ ‬החנוכה‭ ‬מיד‭ ‬אחרי‭ ‬ההדלקה‭ ‬וילכו‭ ‬לבתיהם‭, ‬וכן‭ ‬כדי‭ ‬לאחר‭ ‬את‭ ‬יציאת‭ ‬השבת‭.‬

שכח‭ ‬המדליק‭ ‬לומר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭"‬

יא‭. ‬ שכח‭ ‬המדליק‭ ‬לומר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬בתפילת‭ "‬ערבית‭" ‬של‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת‭ ‬חנוכה‭ – ‬יאמר‭ ‬בלחש‭ "‬ברוך‭ ‬המבדיל‭ ‬בין‭ ‬קדש‭ ‬לחול‭" ‬לפני‭ ‬ההדלקה‭.‬

הבדלה‭ ‬ונר‭ ‬חנוכה‭ ‬בבית

יב‭. ‬ המבדיל‭ ‬בביתו‭, ‬מבדיל‭ ‬על‭ ‬הכוס‭, ‬ואחר‭ ‬כך‭ ‬מדליק‭ ‬נר‭ "‬חנוכה‭" ‬על‭ ‬פי‭ ‬סדר‭ ‬הזמן‭, ‬שהרי‭ ‬הבדלה‭ ‬שייכת‭ ‬ליציאה‭ ‬מן‭ ‬השבת‭ ‬והדלקה‭ ‬שייכת‭ ‬ליום‭ ‬ראשון‭. ‬ויש‭ ‬נוהגים‭ ‬להדליק‭ ‬נר‭ "‬חנוכה‭" ‬ואחר‭ ‬כך‭ ‬להבדיל‭. ‬והמשנ‭"‬ב‭ ‬נוטה‭ ‬לדעה‭ ‬הראשונה‭.‬

הבדלה‭ ‬בפורים

הבדלה‭ ‬בליל‭ ‬פורים‭ ‬שחל‭ ‬במוצ‭"‬ש

יג‭. ‬ חל‭ ‬פורים‭ ‬דפרזים‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ – ‬יש‭ ‬נוהגים‭ ‬להבדיל‭ ‬לפני‭ ‬קריאת‭ ‬המגילה‭, ‬ויש‭ ‬נוהגים‭ ‬להבדיל‭ ‬אחריה‭. ‬כמו‭"‬כ‭ ‬יש‭ ‬נוהגים‭ ‬לברך‭ ‬ברכת‭ "‬בורא‭ ‬מאורי‭ ‬האש‭" ‬לפני‭ ‬קריאת‭ ‬המגילה‭ ‬וברכת‭ "‬בורא‭ ‬פרי‭ ‬הגפן‭" ‬אחרי‭ ‬קריאתה‭. ‬אך‭ ‬למעשה‭ ‬אנו‭ ‬פוסקים‭ ‬שיש‭ ‬לברך‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬ברכות‭ ‬ההבדלה‭ ‬אחרי‭ ‬קריאת‭ ‬המגילה‭, ‬משום‭ ‬שפעמים‭ ‬שהמבדיל‭ ‬הוא‭ ‬גם‭ ‬קורא‭ ‬המגילה‭, ‬ואם‭ ‬ישתה‭ ‬כוס‭ ‬יין‭ ‬כשיעור‭, ‬לא‭ ‬יוכל‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬המגילה‭ ‬כדבעי‭.‬

הבדלה‭ ‬בתשעת‭ ‬הימים

הבדלה‭ ‬בתשעת‭ ‬הימים

יד‭. ‬ בהבדלה‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬בתשעת‭ ‬הימים‭ ‬שבין‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬אב‭ ‬לט‭' ‬באב‭, ‬נהגו‭ ‬הספרדים‭ ‬שהמבדיל‭ ‬שותה‭ ‬בעצמו‭ ‬את‭ ‬יין‭ ‬ההבדלה‭, ‬והאשכנזים‭ ‬נהגו‭ ‬לתת‭ ‬לקטן‭ ‬לשתות‭ ‬את‭ ‬היין‭, ‬וכאשר‭ ‬אין‭ ‬שם‭ ‬קטן‭ – ‬שותה‭ ‬המבדיל‭ ‬בעצמו‭.‬

הבדלה‭ ‬במוצאי‭ ‬השבת

טו‭. ‬ נחלקו‭ ‬הדעות‭ ‬כיצד‭ ‬יש‭ ‬להבדיל‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬שהוא‭ ‬ליל‭ ‬ט‭' ‬באב‭. ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שיש‭ ‬להקדים‭ ‬את‭ ‬ההבדלה‭ ‬ולהבדיל‭ ‬בשבת‭ ‬על‭ ‬דעת‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכה‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭, ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שאין‭ ‬להקדים‭ ‬את‭ ‬צאת‭ ‬השבת‭ ‬וכן‭ ‬אין‭ ‬להחיל‭ ‬אבלות‭ ‬בשבת‭. ‬למעשה‭, ‬אנו‭ ‬נוהגים‭ ‬לומר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬בתפילת‭ ‬ערבית‭ ‬של‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת‭. ‬ולברך‭ ‬ברכת‭ "‬בורא‭ ‬מאורי‭ ‬האש‭", ‬ובמוצאי‭ ‬ט‭' ‬באב‭ ‬שיהיה‭ ‬ביום‭ ‬ראשון‭ ‬יבדילו‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬ומברכים‭ ‬ברכת‭ "‬בורא‭ ‬פרי‭ ‬הגפן‭" ‬ו‭"‬המבדיל‭ ‬בין‭ ‬קודש‭ ‬לחול‭",‬‭ ‬ומזכירים‭ ‬שם‭ ‬ומלכות‭ ‬בשתיהן‭ ‬ואין‭ ‬מברכים‭ ‬ברכת‭ ‬ה‭"‬נר‭" (‬כיון‭ ‬שכבר‭ ‬בירכו‭ ‬במוצ‭"‬ש‭) ‬ולא‭ ‬ברכת‭ ‬ה‭"‬בשמים‭" (‬כיון‭ ‬שהנשמה‭ ‬היתרה‭ ‬יצאה‭ ‬מאמש‭).‬

טז‭. ‬ מברכים‭ ‬על‭ ‬הנר‭ ‬אחרי‭ ‬קדיש‭ "‬תתקבל‭". ‬ואין‭ ‬מברכים‭ ‬על‭ ‬ה‭"‬בשמים‭" ‬ולא‭ ‬על‭ ‬ה‭"‬יין‭".‬

‭"‬הבדלה‭" ‬למותרים‭ ‬באכילה

יז‭. ‬ חולה‭, ‬מעוברת‭, ‬מניקה‭ ‬או‭ ‬זקן‭ ‬שמותר‭ ‬להם‭ ‬לאכול‭ ‬בט‭' ‬באב‭ – ‬אסורים‭ ‬באכילה‭ ‬בלי‭ ‬הבדלה‭, ‬ולכן‭ ‬יעשו‭ ‬הבדלה‭ ‬ואחר‭ ‬כך‭ ‬יאכלו‭.‬

מתי‭ ‬יבדיל

יח‭. ‬ מי‭ ‬שמותר‭ ‬לו‭ ‬לאכול‭ ‬בט‭' ‬באב‭ – ‬לא‭ ‬יבדיל‭ ‬כהרגלו‭ ‬במוצאי‭-‬שבת‭ ‬אם‭ ‬עדיין‭ ‬אינו‭ ‬זקוק‭ ‬לאכילה‭, ‬אלא‭ ‬ימתין‭ ‬עד‭ ‬שצריך‭ ‬לאכול‭ ‬ואז‭ ‬יבדיל‭.‬

במבדיל‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת

יט‭.‬ מי‭ ‬שמותר‭ ‬לו‭ ‬לאכול‭ ‬בט‭' ‬באב‭ ‬וצריך‭ ‬לאכול‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭, ‬והבדיל‭ ‬בלילה‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬ועדיין‭ ‬לא‭ ‬בירך‭ ‬על‭ ‬הנר‭ – ‬מברך‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬שלוש‭ ‬ברכות‭: ‬א‭.‬‭ "‬בורא‭ ‬פרי‭ ‬הגפן‭". ‬ב‭.‬ בורא‭ ‬מאורי‭ ‬האש‭". ‬ג‭.‬‭ "‬המבדיל‭ ‬בין‭ ‬קודש‭ ‬לחול‭", ‬ואינו‭ ‬מברך‭ ‬על‭ ‬ה‭"‬בשמים‭" [‬מיהו‭ ‬אם‭ ‬מבדיל‭ ‬אחר‭ ‬שבירך‭ ‬על‭ ‬הנר‭ – ‬יברך‭ ‬שתי‭ ‬ברכות‭ ‬בלבד‭ – "‬הגפן‭" ‬ו‭"‬המבדיל‭"].‬

במבדיל‭ ‬ביום‭ ‬ראשון

כ‭.‬ אם‭ ‬החולה‭ ‬או‭ ‬הזקן‭ ‬צריכים‭ ‬לאכול‭ ‬ביום‭ ‬ראשון‭ ‬ומבדיל‭ ‬ביום‭ ‬ראשון‭ – ‬מברך‭ ‬שתי‭ ‬ברכות‭ ‬בלבד‭ – "‬הגפן‭" ‬ו‭"‬המבדיל‭", ‬ובמוצאי‭ ‬שבת‭ ‬יברכו‭ ‬על‭ ‬הנר‭.‬

‭"‬הבדלה‭" ‬על‭ ‬יין

כא‭. ‬ טוב‭ ‬ביותר‭ ‬שהמבדיל‭ ‬בט‭' ‬באב‭ ‬יסחט‭ ‬ענבים‭ ‬ויבדיל‭ ‬על‭ ‬המשקה‭ ‬היוצא‭ ‬מהם‭ ‬או‭ ‬על‭ ‬בירה‭. ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לסחוט‭ ‬ענבים‭ ‬ואין‭ ‬לו‭ ‬בירה‭ – ‬יבדיל‭ ‬על‭ ‬מיץ‭ ‬ענבים‭ ‬מוכן‭ ‬שברכתו‭ "‬בורא‭ ‬פרי‭ ‬הגפן‭". ‬אין‭ ‬לו‭ ‬מיץ‭ ‬ענבים‭ ‬מוכן‭ – ‬יבדיל‭ ‬בלית‭ ‬ברירה‭ ‬על‭ ‬יין‭.‬

כמות‭ ‬השתיה‭ ‬בהבדלה

כב‭. ‬ כשמבדיל‭ ‬על‭ ‬יין‭ – ‬לא‭ ‬ישתה‭ ‬ממנו‭ ‬אלא‭ ‬מעט‭ ‬ויתן‭ ‬לילד‭ ‬קטן‭ ‬שלא‭ ‬צם‭ ‬לשתות‭ ‬רוב‭ ‬רביעית‭. ‬אם‭ ‬הוא‭ ‬צריך‭ ‬לשתות‭ ‬יין‭ ‬לרפואתו‭ – ‬מותר‭.‬

חולה‭ ‬שמבדיל‭ – ‬להוציא‭ ‬אחרים

כג‭. ‬ חולה‭ ‬המבדיל‭ ‬במוצ‭"‬ש‭ – ‬יכול‭ ‬להוציא‭ ‬אחרים‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬הבדלה‭ ‬אף‭ ‬שאינם‭ ‬אוכלים‭.‬

כד‭. ‬ גם‭ ‬נשים‭ ‬שנהגו‭ ‬בכל‭ ‬השנה‭ ‬לשמוע‭ ‬הבדלה‭ ‬ולא‭ ‬לעשות‭ ‬הבדלה‭ ‬לעצמם‭ – ‬אם‭ ‬הן‭ ‬צריכות‭ ‬לאכול‭ ‬בתשעה‭ ‬באב‭ – ‬יעשו‭ ‬הבדלה‭ ‬לעצמן‭ ‬אך‭ ‬ישתו‭ ‬רביעית‭.‬

שתיית‭ "‬רביעית‭" ‬למי‭ ‬שאינו‭ ‬מתענה

כה‭. ‬ גם‭ ‬החולה‭ ‬המבדיל‭ ‬בט‭' ‬באב‭ ‬ישתדל‭ ‬לשתות‭ ‬מן‭ ‬הכוס‭ ‬שיעור‭ "‬רביעית‭" ‬ולא‭ ‬יסתפק‭ ‬ב‭"‬מלא‭ ‬לוגמיו‭", ‬כדי‭ ‬שיוכל‭ ‬לברך‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה‭ ‬לכל‭ ‬הדעות‭ ‬ולא‭ ‬יכנס‭ ‬לספק‭ ‬ברכות‭.‬

פסוקי‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת

כו‭. ‬ אין‭ ‬לומר‭ ‬בט‭' ‬באב‭ ‬את‭ ‬הפסוקים‭ ‬שנוהגים‭ ‬לומר‭ ‬לפני‭ ‬ה‭"‬הבדלה‭", ‬שהם‭ ‬פסוקים‭ ‬של‭ ‬שמחה‭, ‬שאסור‭ ‬ללמוד‭ ‬בט‭' ‬באב‭, ‬משום‭ ‬שתורה‭ ‬משמחת‭ ‬את‭ ‬האדם‭.‬

הבדלה‭ ‬על‭ ‬היין

כז‭. ‬ במוצאי‭ ‬ט‭' ‬באב‭ ‬שחל‭ ‬ביום‭ ‬ראשון‭ ‬מבדילים‭ ‬על‭ ‬היין‭ ‬לכל‭ ‬הדעות‭.‬

הבדלה‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬אשה

כח‭. ‬ אשה‭ ‬שבעלה‭ ‬מתעכב‭ ‬ורוצה‭ ‬לאכול‭ ‬במוצאי‭ ‬הצום‭ – ‬יכולה‭ ‬להבדיל‭ ‬לעצמה‭ ‬ואינה‭ ‬צריכה‭ ‬לחכות‭ ‬לבעלה‭.‬

הבדלה‭ ‬לפני‭ ‬ערבית

כט‭.‬ בעל‭ ‬שיודע‭ ‬שאשתו‭ ‬לא‭ ‬יודעת‭ ‬או‭ ‬חוששת‭ ‬להבדיל‭ ‬בעצמה‭ – ‬יחזור‭ ‬לביתו‭ ‬מיד‭ ‬אחרי‭ ‬תפילת‭ "‬ערבית‭" ‬במוצאי‭ ‬הצום‭ ‬כדי‭ ‬להבדיל‭ ‬לאשתו‭, ‬משום‭ "‬ואהבת‭ ‬לרעך‭ ‬כמוך‭", ‬ויברך‭ "‬ברכת‭ ‬הלבנה‭" ‬מאוחר‭ ‬יותר‭, ‬ויעשה‭ ‬כן‭ ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬בכך‭ ‬יצטרך‭ ‬לברך‭ "‬ברכת‭ ‬הלבנה‭" ‬ביחיד‭.‬

ראש‭ ‬השנה‭ ‬שחל‭ ‬בשבת

הבדלה‭ ‬בקידוש

ל‭.‬ כאשר‭ ‬יום‭ ‬ראשון‭ ‬של‭ ‬ראש‭ ‬השנה‭ ‬חל‭ ‬בשבת‭ – ‬יש‭ ‬להכין‭ ‬מערב‭ ‬שבת‭ ‬נר‭ ‬שדולק‭ ‬יותר‭ ‬מעשרים‭ ‬וארבע‭ ‬שעות‭, ‬כדי‭ ‬שבמוצאי‭ ‬שבת‭ ‬יוכל‭ ‬להעביר‭ ‬אש‭ ‬מנר‭ ‬זה‭ ‬ולהדליק‭ ‬את‭ ‬נרות‭ ‬השבת‭ ‬ואת‭ ‬נר‭ ‬ההבדלה‭. ‬ואם‭ ‬התפלל‭ ‬ואמר‭ "‬ותודיענו‭" – ‬רשאי‭ ‬הוא‭ ‬להעביר‭ ‬אש‭. ‬אבל‭ ‬אשה‭ ‬שלא‭ ‬אמרה‭ "‬ותודיענו‭" – ‬אינה‭ ‬רשאית‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬יו‭"‬ט‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ – ‬ליל‭ ‬החג‭ [‬שני‭], ‬עד‭ ‬שתאמר‭ "‬ברוך‭ ‬המבדיל‭ ‬בין‭ ‬קדש‭ ‬לקדש‭".‬

מוצאי‭ ‬יום‭ ‬הכיפורים

אכילה‭ ‬לפני‭ ‬הבדלה

לא‭. ‬ אסור‭ ‬לאכול‭ ‬במוצאי‭ ‬יום‭ ‬כיפור‭ ‬לפני‭ ‬שמבדילים‭.‬

ברכת‭ ‬הבשמים

לב‭. ‬ מבדילים‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬בלי‭ ‬בשמים‭, ‬כי‭ ‬אין‭ ‬צורך‭ ‬להפיג‭ ‬צערה‭ ‬של‭ "‬נשמה‭ ‬יתירה‭" ‬שעוזבת‭ ‬במוצאי‭ ‬שבתות‭, ‬כיון‭ ‬שאין‭ ‬נשמה‭ ‬יתירה‭ ‬ביום‭ ‬כיפור‭ ‬מפני‭ ‬התענית‭. ‬ולכן‭ ‬אפילו‭ ‬במוצאי‭ ‬כיפור‭ ‬שחל‭ ‬בשבת‭ – ‬אין‭ ‬מברכים‭ ‬על‭ ‬הבשמים‭. ‬וכתב‭ ‬בעל‭ ‬הבא‭"‬ח‭ ‬שלאחר‭ ‬שסיים‭ ‬את‭ ‬ההבדלה‭ ‬יברך‭ ‬על‭ ‬בשמים‭, ‬לפני‭ ‬שמברך‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה‭ ‬על‭ ‬היין‭ ‬או‭ ‬לאחריו‭ (‬אבל‭ ‬לא‭ ‬לפני‭ ‬ברכת‭ ‬המבדיל‭ ‬שלא‭ ‬יהא‭ ‬הפסק‭).‬

ברכת‭ ‬הנר

לג‭. ‬ בכל‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת‭ ‬אנו‭ ‬מברכים‭ ‬על‭ ‬האור‭, ‬משני‭ ‬טעמים‭: ‬א‭.‬‭ ‬שהאור‭ ‬נברא‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬כשאדם‭ ‬הראשון‭ ‬הקיש‭ ‬בשני‭ ‬אבנים‭ ‬והוצת‭ ‬מהם‭ ‬אש‭. ‬ב‭.‬‭ ‬שלא‭ ‬נהנינו‭ ‬מהאור‭ ‬במשך‭ ‬השבת‭, ‬ועכשיו‭ ‬שנהנים‭ ‬ממנו‭ ‬מברכים‭ ‬עליו‭ ‬כעין‭ ‬כל‭ ‬ברכות‭ ‬הנהנין‭. ‬ולכן‭ ‬מברכים‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬על‭ ‬אש‭ ‬שאנו‭ ‬מציתים‭ ‬מחדש‭,‬‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬גפרורים‭ ‬וכדו‭' ‬כעין‭ ‬מה‭ ‬שעשה‭ ‬אדם‭ ‬הראשון‭ ‬שהצית‭ ‬אש‭ ‬חדשה‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭. ‬ומכיון‭ ‬שבמוצאי‭ ‬כיפור‭ ‬לא‭ ‬שייך‭ ‬הטעם‭ ‬השני‭ – ‬מברכים‭ ‬רק‭ ‬על‭ ‬אור‭ ‬שדלק‭ ‬כל‭ ‬יום‭ ‬כיפור‭ ‬ורק‭ ‬במוצאי‭ ‬כיפור‭ ‬נהנים‭ ‬ממנו‭. ‬ואם‭ ‬אין‭ ‬לו‭ – ‬יכול‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬נר‭.‬

מוצאי‭ ‬כיפור‭ ‬שחל‭ ‬במוצ‭"‬ש

לד‭. ‬ במוצאי‭ ‬כיפור‭ ‬שחל‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬שייכים‭ ‬שני‭ ‬הטעמים‭, ‬ואעפ‭"‬כ‭ ‬צריך‭ ‬נר‭ ‬שדלק‭ ‬כל‭ ‬השבת‭ ‬ויום‭ ‬הכיפורים‭.‬

נר‭ ‬שהודלק‭ ‬מנר‭ ‬ששבת

לה‭. ‬ אפשר‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬אש‭ ‬שהודלקה‭ ‬מנר‭ ‬שדלק‭ ‬כל‭ ‬יום‭ ‬כיפור‭.‬

לו‭. ‬ כשאין‭ ‬אש‭ ‬שדלקה‭ ‬כל‭ ‬יום‭ ‬כיפור‭, ‬וגם‭ ‬לא‭ ‬מוצא‭ ‬אש‭ ‬כזו‭ ‬אצל‭ ‬השכנים‭ – ‬מדליקים‭ ‬אש‭ ‬בגפרור‭ ‬ומאש‭ ‬זו‭ ‬מדליקים‭ ‬נר‭ ‬ועליו‭ ‬מברכים‭.‬

לז‭. ‬ בדין‭ ‬הבדלה‭ ‬לאשה‭ – ‬ראה‭ ‬סעי‭' ‬כ‭"‬ד‭-‬כ‭"‬ח‭ ‬וה‭"‬ה‭ ‬למוצאי‭ ‬יום‭ ‬כיפור‭.‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים