חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬מד – הלכות‭ ‬יין‭ ‬להבדלה‭, ‬כוס‭ ‬הבדלה

משקה‭ ‬להבדלה

הבדלה‭ ‬על‭ ‬היין

א‭. ‬ חז‭"‬ל‭ ‬הרבו‭ ‬לשבח‭ ‬את‭ ‬המבדיל‭ ‬על‭ ‬היין‭. ‬וכך‭ ‬אומרת‭ ‬הגמרא‭: "‬אמר‭ ‬רבי‭ ‬יוחנן‭: ‬שלשה‭ ‬מנוחלי‭ ‬העולם‭ ‬הבא‭, ‬אלו‭ ‬הן‭: ‬הדר‭ ‬בארץ‭ ‬ישראל‭, ‬והמגדל‭ ‬בניו‭ ‬לתלמוד‭ ‬תורה‭, ‬והמבדיל‭ ‬על‭ ‬היין‭ ‬במוצאי‭ ‬שבתות‭. ‬מאי‭ ‬היא‭ – ‬דמשייר‭ ‬מקידושא‭ ‬לאבדלתא‭". ‬וכתב‭ ‬הטור‭: "‬ר‭' ‬צדוק‭ ‬אומר‭: ‬כל‭ ‬מי‭ ‬שאינו‭ ‬מבדיל‭ ‬על‭ ‬היין‭ ‬במוצ‭"‬ש‭ ‬או‭ ‬שאינו‭ ‬שומע‭ ‬מאחרים‭ ‬שמבדילין‭ – ‬אינו‭ ‬רואה‭ ‬סימן‭ ‬ברכה‭ ‬לעולם‭, ‬אבל‭ ‬המבדיל‭ ‬על‭ ‬היין‭ ‬או‭ ‬שומע‭ ‬מאחרים‭ ‬שמבדילין‭ – ‬הקדוש‭ ‬ברוך‭ ‬הוא‭ ‬קוראו‭ ‬קדוש‭ ‬ועושהו‭ ‬סגולה‭, ‬שנאמר‭: '‬והייתם‭ ‬לי‭ ‬סגולה‭ ‬מכל‭ ‬העמים‭', ‬ואומר‭: '‬ואבדיל‭ ‬אתכם‭ ‬מן‭ ‬העמים‭'".‬

יין‭ ‬לכתחילה

ב‭. ‬ לכתחילה‭ ‬יש‭ ‬להבדיל‭ ‬על‭ ‬יין‭ ‬או‭ ‬על‭ ‬מיץ‭ ‬ענבים‭ ‬ולא‭ ‬על‭ "‬חמר‭ ‬מדינה‭" [‬ראה‭ ‬לקמן‭ ‬מהו‭ "‬חמר‭ ‬מדינה‭"]. ‬ותיקנו‭ ‬חז‭"‬ל‭ ‬את‭ ‬ההבדלה‭ ‬על‭ ‬היין‭, ‬מכמה‭ ‬שטעמים‭: ‬א‭.‬‭ ‬משום‭ ‬שזמן‭ ‬ה‭"‬הבדלה‭" ‬הוא‭ ‬זמן‭ ‬הירידה‭ ‬משליטת‭ ‬קדושת‭ ‬השבת‭ ‬אל‭ ‬זמן‭ ‬הדין‭, ‬והיין‭ ‬רומז‭ ‬למידת‭ ‬הדין‭, ‬ומבדילים‭ ‬על‭ ‬היין‭ ‬כדי‭ ‬למתק‭ ‬את‭ ‬מידת‭ ‬הדין‭ ‬בברכת‭ ‬ההבדלה‭. ‬ב‭.‬‭ ‬משום‭ ‬שהיין‭ ‬עולה‭ ‬בגימטריה‭ ‬70‭, ‬והוא‭ ‬רומז‭ ‬לשבעים‭ ‬אומות‭ ‬העולם‭ ‬שיכנעו‭ ‬תחת‭ ‬השכינה‭.‬

שיעור‭ ‬רביעית

ג‭. ‬ צריך‭ ‬להבדיל‭ ‬על‭ ‬כוס‭ ‬יין‭ ‬בשיעור‭ ‬רביעית‭ ‬הלוג‭ = ‬86‭ ‬גרם‭, ‬ולחזון‭ ‬איש‭ = ‬150‭ ‬גרם‭.‬

אין‭ ‬לו‭ ‬שיעור‭ ‬רביעית

ד‭. ‬ אדם‭ ‬שחסר‭ ‬לו‭ ‬מעט‭ ‬יין‭ ‬לרביעית‭ ‬הלוג‭ – ‬יכול‭ ‬להוסיף‭ ‬מעט‭ ‬מים‭ ‬כדי‭ ‬להשלים‭ ‬לרביעית‭. ‬אמנם‭, ‬על‭ ‬פי‭ ‬הקבלה‭ – ‬אין‭ ‬מוסיפים‭ ‬מים‭ ‬על‭ ‬היין‭ ‬בכוס‭ ‬של‭ ‬הבדלה‭, ‬ולכן‭ ‬צריך‭ ‬לשים‭ ‬את‭ ‬המים‭ ‬בכוס‭ ‬תחילה‭ ‬ועליהם‭ ‬להוסיף‭ ‬את‭ ‬היין‭. ‬לחליפין‭ ‬ניתן‭ ‬להוסיף‭ ‬המים‭ ‬לבקבוק‭ ‬היין‭ ‬זמן‭ ‬מה‭ ‬לפני‭ ‬ההבדלה‭ ‬ולמזוג‭ ‬ממנו‭ ‬לכוס‭ ‬סמוך‭ ‬להבדלה‭.‬

טעם‭ ‬יין

ה‭. ‬ המוסיף‭ ‬מים‭ ‬ליינו‭ – ‬צריך‭ ‬להקפיד‭ ‬שגם‭ ‬אחרי‭ ‬שהוסיף‭ ‬את‭ ‬המים‭ ‬יהיה‭ ‬טעמו‭ ‬טעם‭ ‬יין‭, ‬ושיהיה‭ ‬בו‭ ‬לדעת‭ ‬הספרדים‭ ‬לפחות‭ ‬51%‭ ‬יין‭ ‬ולדעת‭ ‬האשכנזים‭ ‬לפחות‭ ‬20%‭ ‬יין‭.‬

יין‭ ‬שהחמיץ

ו‭. ‬ מי‭ ‬שהבדיל‭ ‬על‭ ‬היין‭ ‬וכשבא‭ ‬לשתות‭ ‬גילה‭ ‬שהחמיץ‭ ‬היין‭ – ‬אינו‭ ‬מבדיל‭ ‬שנית‭, ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬יביאו‭ ‬לו‭ ‬יין‭ ‬אחר‭ [‬ברכת‭ ‬ההבדלה‭ ‬אינו‭ ‬מברך‭ ‬שנית‭], ‬משום‭ ‬שיש‭ ‬דעה‭ ‬שיוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬ברכת‭ ‬הבדלה‭ ‬גם‭ ‬בלא‭ ‬כוס‭, ‬ואע‭"‬פ‭ ‬שאין‭ ‬אנו‭ ‬פוסקים‭ ‬כן‭, ‬מידי‭ ‬ספק‭ ‬לא‭ ‬יצאנו‭, ‬ואפשר‭ ‬שכבר‭ ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬וסב‭"‬ל‭, ‬ומשום‭ ‬שאינו‭ ‬מברך‭ ‬ברכת‭ ‬ההבדלה‭ ‬אין‭ ‬סיבה‭ ‬לברך‭ ‬שוב‭ "‬בורא‭ ‬פרי‭ ‬הגפן‭".‬

ז‭. ‬ יין‭ ‬שריחו‭ ‬רע‭ – ‬עיין‭ ‬בהלכות‭ ‬קידוש‭ (‬לעיל‭ ‬פרק‭ ‬י‭"‬ז‭ ‬סעי‭' ‬ט‭"‬ו‭).‬

כוס‭ ‬של‭ ‬ברכה

ח‭. ‬ כל‭ ‬הדינים‭ ‬הנוהגים‭ ‬בכוס‭ ‬של‭ ‬ברכת‭ ‬המזון‭ ‬נוהגים‭ ‬בכוס‭ ‬של‭ ‬הבדלה‭ (‬ע‭"‬כ‭ ‬צריכה‭ ‬הכוס‭ ‬להיות‭ ‬שלמה‭, ‬מודחת‭ ‬ומלאה‭).‬

הדחה‭ ‬ושטיפה

ט‭.‬‭ ‬ יש‭ ‬לשטוף‭ ‬את‭ ‬כוס‭ ‬ההבדלה‭ ‬מבחוץ‭ ‬ולהדיחה‭ ‬מבפנים‭ ‬לפני‭ ‬שנותן‭ ‬לתוכה‭ ‬את‭ ‬היין‭ ‬להבדלה‭.‬

כוס‭ ‬שאינה‭ ‬פגומה

י‭.‬ כוס‭ ‬של‭ ‬הבדלה‭ ‬צריכה‭ ‬להיות‭ ‬כוס‭ ‬שאינה‭ ‬פגומה‭, ‬כלומר‭ ‬שנתנו‭ ‬בה‭ ‬יין‭ ‬שלא‭ ‬שתו‭ ‬ממנו‭ ‬ישירות‭, ‬לא‭ ‬מן‭ ‬הבקבוק‭ ‬שבו‭ ‬היה‭ ‬ולא‭ ‬מן‭ ‬הכוס‭ ‬עצמה‭.‬

יא‭. ‬ מי‭ ‬שיש‭ ‬לו‭ ‬כוס‭ ‬יין‭ ‬פגומה‭ ‬וכוס‭ ‬שיכר‭ ‬מתוקנת‭ – ‬יבדיל‭ ‬על‭ ‬כוס‭ ‬היין‭ ‬הפגומה‭ ‬ולא‭ ‬על‭ ‬כוס‭ ‬השיכר‭ ‬המתוקנת‭ ‬בשל‭ ‬חשיבות‭ ‬ההבדלה‭ ‬על‭ ‬יין‭ ‬דווקא‭, ‬ואם‭ ‬יכול‭ – ‬יתקנו‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬הוספת‭ ‬יין‭ ‬או‭ ‬מים‭.‬

כוס‭ ‬מלאה

יב‭. ‬ צריך‭ ‬להבדיל‭ ‬על‭ ‬כוס‭ ‬מלאה‭, ‬ועל‭ ‬כן‭ ‬גם‭ ‬אדם‭ ‬שיש‭ ‬לו‭ ‬כוס‭ ‬ששיעורה‭ ‬יותר‭ ‬מרביעית‭ ‬הלוג‭ – ‬צריך‭ ‬למלאת‭ ‬אותה‭ ‬עד‭ ‬סופה‭.‬

יג‭. ‬ יש‭ ‬לו‭ ‬כוס‭ ‬גדולה‭ ‬להבדלה‭, ‬ולמרות‭ ‬שיש‭ ‬בה‭ ‬רביעית‭ ‬יין‭ ‬אין‭ ‬היין‭ ‬מגיע‭ ‬עד‭ ‬סופה‭ ‬ואין‭ ‬לו‭ ‬די‭ ‬יין‭ ‬למלא‭ ‬את‭ ‬הכוס‭ ‬עד‭ ‬סופה‭ – ‬יניח‭ ‬בתוכה‭ ‬אגוז‭ ‬או‭ ‬סוכריה‭ ‬וכדו‭', ‬כדי‭ ‬שיגיע‭ ‬היין‭ ‬עד‭ ‬סופה‭. ‬אם‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לעשות‭ ‬כן‭ – ‬יוסיף‭ ‬למלאת‭ ‬אותה‭ ‬במים‭ ‬עד‭ ‬סופה‭, ‬אך‭ ‬לא‭ ‬יוסיף‭ ‬מים‭ ‬באופן‭ ‬שיהיה‭ ‬היין‭ ‬פחות‭ ‬מ51‭% ‬מן‭ ‬הכוס‭.‬

יד‭. ‬ תנאים‭ ‬אלו‭ ‬יש‭ ‬להזהר‭ ‬בהם‭ ‬לכתחילה‭, ‬אך‭ ‬בדיעבד‭ – ‬יוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬ההבדלה‭ ‬גם‭ ‬בלעדיהם‭.‬

סימן‭ ‬ברכה

טו‭. ‬ נוהגים‭ ‬למלא‭ ‬את‭ ‬כוס‭ ‬ההבדלה‭ ‬עד‭ ‬סופו‭ ‬ולהוסיף‭ ‬מעט‭ ‬עד‭ ‬שיישפך‭, ‬לסימן‭ ‬ברכה‭.‬

יין‭ ‬שביעית

טז‭. ‬ יין‭ ‬שביעית‭ – ‬מותר‭ ‬לשפוך‭ ‬לכוס‭ ‬מעט‭ ‬יותר‭ ‬מתכולת‭ ‬כוס‭ ‬ההבדלה‭.‬

יז‭. ‬ דיני‭ ‬מזיגת‭ ‬הכוס‭, ‬אחיזתה‭ ‬והגבהתה‭ ‬הנוהגים‭ ‬בכוס‭ ‬הקידוש‭ ‬נוהגים‭ ‬גם‭ ‬בכוס‭ ‬ההבדלה‭. ‬וראה‭ ‬בהרחבה‭ ‬בדיני‭ ‬קידוש‭ ‬בפרק‭ ‬י‭"‬ז‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬בדינים‭ ‬אלה‭ ‬יש‭ ‬להיזהר‭ ‬לכתחילה‭, ‬אך‭ ‬בדיעבד‭ ‬גם‭ ‬אם‭ ‬לא‭ ‬נזהר‭ ‬בהם‭ – ‬יוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬הבדלה‭.‬

חמר‭ ‬מדינה

אין‭ ‬לו‭ ‬יין‭ ‬להבדלה

יח‭. ‬ אדם‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬יין‭ ‬להבדלה‭ ‬צריך‭ ‬להתאמץ‭ ‬להשיג‭ ‬יין‭ ‬להבדלה‭, ‬ובכלל‭ ‬זה‭ ‬לבקש‭ ‬יין‭ ‬משכנו‭ ‬וכן‭ ‬ללכת‭ ‬עד‭ ‬מרחק‭ ‬הליכת‭ ‬מיל‭ [‬18‭ ‬דקות‭] ‬או‭ ‬נסיעה‭ ‬בזמן‭ ‬זה‭ ‬כדי‭ ‬להביאו‭ ‬משם‭ ‬בעיר‭ ‬גדולה‭. ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לבקש‭ ‬משכנו‭ ‬או‭ ‬להשיג‭ ‬יין‭ ‬במרחק‭ ‬הליכת‭ ‬מיל‭ – ‬יכול‭ ‬להבדיל‭ ‬על‭ "‬חמר‭ ‬מדינה‭".‬

‭"‬חמר‭ ‬מדינה‭"‬

יט‭.‬ ‭"‬חמר‭ ‬מדינה‭" ‬פירושו‭ ‬היין‭ ‬שנהוג‭ ‬לשתות‭ ‬באותו‭ ‬מקום‭. ‬אלא‭ ‬שנחלקו‭ ‬בהגדרת‭ "‬חמר‭ ‬מדינה‭"‬‭ – ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שהגדרת‭ "‬חמר‭ ‬מדינה‭" ‬חלה‭ ‬רק‭ ‬על‭ ‬משקה‭ ‬משכר‭, ‬אך‭ ‬משקה‭ ‬שאינו‭ ‬משכר‭ – ‬אינו‭ ‬בגדר‭ "‬חמר‭ ‬מדינה‭". ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שכל‭ ‬משקה‭ ‬חשוב‭ ‬המוגש‭ ‬שמגישים‭ ‬לאורחים‭ ‬נקרא‭ "‬חמר‭ ‬מדינה‭", ‬אפילו‭ ‬שאינו‭ ‬משכר‭. ‬ולכן‭ ‬אדם‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬יין‭ ‬להבדלה‭ – ‬יבדיל‭ ‬לכתחילה‭ ‬על‭ ‬משקה‭ ‬משכר‭ [‬כגון‭: ‬עראק‭,‬‭ ‬קוניאק‭, ‬בירה‭ ‬לבנה‭ ‬וכדו‭']. ‬אין‭ ‬לו‭ ‬משקה‭ ‬משכר‭ – ‬יבדיל‭ ‬על‭ ‬בירה‭ ‬שחורה‭. ‬אין‭ ‬לו‭ ‬בירה‭ – ‬יכול‭ ‬להבדיל‭ ‬על‭ ‬מיץ‭ ‬תפוזים‭ ‬או‭ ‬אפילו‭ ‬על‭ "‬קוקה‭ ‬קולה‭". ‬בשעת‭ ‬הדחק‭ – ‬מותר‭ ‬להבדיל‭ ‬על‭ ‬קפה‭ [‬ולדעת‭ ‬חכמי‭ ‬האשכנזים‭ ‬קפה‭ ‬הוי‭ "‬חמר‭ ‬מדינה‭"]. ‬ולכל‭ ‬הדעות‭ – ‬אין‭ ‬מבדילים‭ ‬על‭ ‬מים‭, ‬כיון‭ ‬דלא‭ ‬חשיבי‭.‬

הבדלה‭ ‬על‭ ‬תה

כ‭.‬ דעת‭ ‬הרב‭ "‬ערוך‭ ‬השולחן‭" ‬שמותר‭ ‬להבדיל‭ ‬על‭ ‬תה‭ ‬מכיון‭ ‬שמי‭ ‬התה‭ ‬מבושלים‭ ‬ואינם‭ ‬כמים‭ ‬רגילים‭ ‬שאין‭ ‬מבדילים‭ ‬עליהם‭. ‬אמנם‭, ‬להלכה‭ – ‬אין‭ ‬להבדיל‭ ‬על‭ ‬תה‭.‬

הבדלה‭ ‬בלא‭ ‬כוס

כא‭. ‬ מי‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬כוס‭ ‬של‭ ‬יין‭ ‬כלל‭, ‬וגם‭ ‬מחר‭ ‬לא‭ ‬יהיה‭ ‬לו‭ – ‬לא‭ ‬יברך‭ ‬את‭ ‬ברכת‭ ‬ההבדלה‭ ‬בפני‭ ‬עצמה‭ ‬בלא‭ ‬כוס‭, ‬אלא‭ ‬יסמוך‭ ‬על‭ ‬ההבדלה‭ ‬שבתפילה‭.‬

הבדלה‭ ‬על‭ ‬הפת

כב‭. ‬ כתב‭ ‬השו‭"‬ע‭: "‬ואין‭ ‬מבדילין‭ ‬על‭ ‬הפת‭". ‬והטעם‭ ‬מדוע‭ ‬לא‭ ‬מבדילים‭ ‬על‭ ‬הפת‭ ‬אך‭ ‬כן‭ ‬מקדשים‭ ‬על‭ ‬הפת‭ ‬הוא‭, ‬כיון‭ ‬שלגבי‭ ‬קידוש‭ ‬אין‭ ‬קידוש‭ ‬אלא‭ ‬במקום‭ ‬סעודה‭ ‬ולכן‭ ‬הסעודה‭ ‬קשורה‭ ‬לקידוש‭, ‬אבל‭ ‬הבדלה‭ ‬אינה‭ ‬קשורה‭ ‬לסעודה‭ ‬כלל‭.‬

כשאין‭ ‬מספיק‭ ‬יין

כג‭. ‬ אדם‭ ‬שיש‭ ‬לו‭ ‬כמות‭ ‬מצומצמת‭ ‬של‭ ‬יין‭ ‬שאינה‭ ‬מספיקה‭ ‬גם‭ ‬לקידוש‭ ‬וגם‭ ‬להבדלה‭ – ‬יקדש‭ ‬על‭ ‬הפת‭ ‬וישמור‭ ‬את‭ ‬היין‭ ‬להבדלה‭.‬

כד‭. ‬ יש‭ ‬לו‭ ‬כמות‭ ‬מצומצמת‭ ‬של‭ ‬יין‭ ‬שאינה‭ ‬מספיקה‭ ‬לקידוש‭ ‬ולהבדלה‭ ‬ו‭"‬חמר‭ ‬מדינה‭" – ‬יקדש‭ ‬על‭ ‬היין‭ ‬ולא‭ ‬על‭ ‬הפת‭ ‬ויבדיל‭ ‬על‭ "‬חמר‭ ‬מדינה‭".‬

כשאין‭ ‬יין‭ ‬במוצ‭"‬ש‭ ‬שהוא‭ ‬יו‭"‬ט

כה‭. ‬ מוצאי‭ ‬שבת‭ ‬שחל‭ ‬בו‭ ‬ליל‭ ‬יו‭"‬ט‭ ‬ואין‭ ‬לו‭ ‬יין‭, ‬נחלקו‭ ‬הפוסקים‭ ‬אם‭ ‬יקדש‭ ‬יקנה‭"‬ז‭ ‬על‭ ‬שכר‭ ‬או‭ ‬על‭ ‬הפת‭. ‬והספרדים‭ ‬נוהגים‭ – ‬לקדש‭ ‬יקנה‭"‬ז‭ ‬על‭ ‬השכר‭, ‬והאשכנזים‭ ‬נוהגים‭ – ‬לקדש‭ ‬יקנה‭"‬ז‭ ‬על‭ ‬הפת‭. ‬ומה‭ ‬טוב‭ ‬אם‭ ‬יחזר‭ ‬אחר‭ ‬יין‭ ‬ויקדש‭ ‬עליו‭. ‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים