חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬לח – ביקור‭ ‬חולים‭ ‬וניחום‭ ‬אבלים‭ ‬בשבת

ביקור‭ ‬חולים‭ – ‬כללי

טעם‭ ‬ביקור‭ ‬חולים

א‭. ‬ מצווה‭ ‬גדולה‭ ‬לבקר‭ ‬את‭ ‬החולה‭, ‬מכמה‭ ‬טעמים‭. ‬וכך‭ ‬כתב‭ ‬הטור‭: "‬וכיון‭ ‬שחלה‭ ‬האדם‭ ‬מצווה‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬אדם‭ ‬לבקרו‭, ‬שכן‭ ‬מצינו‭ ‬בקב‭"‬ה‭ ‬שמבקר‭ ‬חולים‭. ‬ומצווה‭ ‬גדולה‭ ‬היא‭ ‬לבקר‭, ‬שמתוך‭ ‬כך‭ ‬יבקש‭ ‬עליו‭ ‬רחמים‭ ‬ונמצא‭ ‬כאילו‭ ‬מחיה‭ ‬אותו‭, ‬וגם‭ ‬מתוך‭ ‬שרואהו‭ ‬מעיין‭ ‬בעניינו‭ – ‬אם‭ ‬יצטרך‭ ‬לשום‭ ‬דבר‭ ‬משתדל‭ ‬בו‭ ‬להמציאו‭ ‬לו‭ ‬ועושה‭ ‬שיכבדו‭ ‬וירבצו‭ ‬לפניו‭".‬

סיוע‭ ‬לחולה

ב‭. ‬ המבקר‭ ‬את‭ ‬החולה‭ ‬עליו‭ ‬לדאוג‭ ‬לצרכי‭ ‬החולה‭. ‬ואפילו‭ ‬המבקר‭ ‬חולה‭ ‬המאושפז‭ ‬בבית‭ ‬החולים‭ ‬ורוב‭ ‬טיפולו‭ ‬מוטל‭ ‬על‭ ‬צוות‭ ‬בית‭ ‬החולים‭ – ‬צריך‭ ‬לשאול‭ ‬אם‭ ‬יכול‭ ‬לסייע‭ ‬לצוות‭ ‬בטיפול‭ ‬בחולה‭ ‬או‭ ‬בדבר‭ ‬אחר‭ ‬שצוות‭ ‬בית‭ ‬החולים‭ ‬אינו‭ ‬מטפל‭ ‬בו‭.‬

עדיפות‭ ‬לחולים‭ ‬עניים

ג‭. ‬ כתבו‭ ‬חכמי‭ ‬המוסר‭ ‬שעיקר‭ ‬מצות‭ ‬ביקור‭ ‬חולים‭ ‬היא‭ ‬לבקר‭ ‬חולים‭ ‬עניים‭ ‬הזקוקים‭ ‬לעזרה‭ ‬יותר‭ ‬מאחרים‭, ‬ובכלל‭ ‬זה‭ ‬לדאוג‭ ‬לרופאים‭ ‬ולרפואות‭ ‬וכו‭'.‬

ביקור‭ ‬שמכביד‭ ‬על‭ ‬החולה

ד‭. ‬ ישנם‭ ‬חולים‭ ‬שמפאת‭ ‬חוליים‭ ‬יש‭ ‬להימנע‭ ‬לבקרם‭, ‬וכדברי‭ ‬השו‭"‬ע‭: "‬אין‭ ‬מבקרין‭ ‬לא‭ ‬לחולי‭ ‬מעיים‭ ‬ולא‭ ‬לחולי‭ ‬העין‭ ‬ולא‭ ‬לחולי‭ ‬הראש‭" ‬וכו‭'. ‬והסיבה‭ ‬לכך‭ ‬היא‭ – ‬מחמת‭ ‬בושה‭. ‬ויש‭ ‬שהדיבור‭ ‬קשה‭ ‬לחולים‭ ‬אלה‭ ‬והביקור‭ ‬מכביד‭ ‬עליהם‭. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬בכל‭ ‬מקרה‭ ‬שהביקור‭ ‬מכביד‭ ‬על‭ ‬החולה‭ – ‬יש‭ ‬להימנע‭ ‬לבקרו‭.‬

זהירות‭ ‬בביקור‭ ‬חולה

ה‭. ‬ המבקר‭ ‬חולה‭ ‬שהביקור‭ ‬מכביד‭ ‬עליו‭ [‬אבל‭ ‬הוא‭ ‬יודע‭ ‬שיועיל‭ ‬לו‭] – ‬צריך‭ ‬לנהוג‭ ‬בזהירות‭ ‬רבה‭ ‬כפי‭ ‬שכתב‭ ‬השו‭"‬ע‭: "‬אין‭ ‬מבקרין‭ ‬אותו‭ ‬בפניו‭ ‬אלא‭ ‬נכנסים‭ ‬בבית‭ ‬החיצון‭ ‬ושואלים‭ ‬ודורשין‭ ‬בו‭ ‬אם‭ ‬צריכים‭ ‬לכבד‭ ‬ולרבץ‭ ‬לפניו‭ ‬וכיו‭"‬ב‭, ‬ושומעין‭ ‬צערו‭ ‬ומבקשים‭ ‬עליו‭ ‬רחמים‭". ‬אמנם‭, ‬מותר‭ ‬להיכנס‭ ‬פנימה‭ ‬לרגע‭ ‬אחד‭, ‬לשאול‭ ‬לצרכיו‭, ‬לבקש‭ ‬עליו‭ ‬רחמים‭ ‬ולצאת‭ ‬מיד‭.‬

תפילה‭ ‬על‭ ‬החולה

ליד‭ ‬החולה

ו‭. ‬ המבקר‭ ‬את‭ ‬החולה‭ ‬ומתפלל‭ ‬עליו‭ ‬מקיים‭ ‬מצות‭ ‬ביקור‭ ‬חולים‭, ‬ומשום‭ ‬כן‭ ‬בהליכתו‭ ‬אליו‭ ‬לראותו‭, ‬כשרואה‭ ‬את‭ ‬מצבו‭, ‬מתעורר‭ ‬יותר‭ ‬לבקש‭ ‬עליו‭ ‬רחמים‭. ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שגם‭ ‬מי‭ ‬שמתפלל‭ ‬על‭ ‬החולה‭ ‬מבלי‭ ‬ללכת‭ ‬אליו‭ ‬מקיים‭ ‬מצות‭ ‬ביקור‭ ‬חולים‭, ‬והוא‭ ‬רק‭ ‬מתי‭ ‬שאינו‭ ‬יכול‭ ‬ללכת‭ ‬לבקרו‭.‬

רפואה‭ ‬מהקב‭"‬ה

ז‭. ‬ טוב‭ ‬לברך‭ ‬את‭ ‬החולה‭ ‬ולומר‭: "‬ה‭' ‬ישלח‭ ‬לך‭ ‬רפואה‭ ‬שלימה‭", ‬ולא‭ ‬יסתפק‭ ‬באמירת‭: "‬רפואה‭ ‬שלמה‭" ‬או‭ "‬תהיה‭ ‬בריא‭" ‬שאינן‭ ‬בגדר‭ ‬תפילה‭ ‬גמורה‭.‬

תפילת‭ ‬החולה

ח‭. ‬ כשהולך‭ ‬לרופא‭ ‬או‭ ‬לפני‭ ‬שנוטל‭ ‬תרופה‭ ‬יאמר‭: "‬יר‭"‬מ‭ ‬ה‭' ‬או‭"‬א‭ ‬שיהא‭ ‬עסק‭ ‬זה‭ ‬לי‭ ‬לרפואה‭ ‬ותרפאני‭ ‬רפואה‭ ‬שלמה‭. ‬ברוך‭ ‬רופא‭ ‬חולים‭ ‬כי‭ ‬אל‭ ‬רופא‭ ‬חינם‭ ‬ונאמן‭ ‬אתה‭".‬

כוונה‭ ‬על‭ ‬החולה‭ ‬בשמונה‭ ‬עשרה

ט‭.‬‭ ‬ המבקש‭ ‬רחמים‭ ‬על‭ ‬החולה‭ ‬בתפילתו‭ ‬בשבת‭, ‬יכול‭ ‬לכוון‭ ‬עליו‭ ‬באומרו‭: "‬סומך‭ ‬נופלים‭ ‬ורופא‭ ‬חולים‭". ‬וכמו‭ ‬כן‭ ‬יכוון‭ ‬לרפואת‭ ‬עצמו‭.‬

על‭ ‬מי‭ ‬אומרים‭ "‬מי‭ ‬שברך‭"‬

י‭.‬ אומרים‭ "‬מי‭ ‬שבירך‭" ‬לחולה‭. ‬ודווקא‭ ‬על‭ ‬חולה‭ ‬שנפל‭ ‬למשכב‭ ‬ולא‭ ‬על‭ ‬מיחוש‭ ‬בעלמא‭ [‬כגון‭: ‬אדם‭ ‬שחש‭ ‬בראשו‭] ‬ולא‭ ‬על‭ ‬פציעה‭ ‬קלה‭ [‬כגון‭: ‬אדם‭ ‬שחתך‭ ‬את‭ ‬ציפורנו‭ ‬שלא‭ ‬כראוי‭].‬

יא‭. ‬ בנוסח‭ "‬מי‭ ‬שברך‭" ‬לחולה‭ – ‬ראה‭ ‬הלכות‭ ‬תפילה‭ ‬בשבת‭ ‬בסוף‭ ‬פרק‭ ‬כ‭"‬ו‭ ‬סעי‭' ‬ע‭"‬ב‭-‬ע‭"‬ד‭.‬

נוסח‭ ‬התפילה‭ ‬על‭ ‬החולה‭ ‬בשבת

יב‭. ‬ המתפלל‭ ‬על‭ ‬החולה‭ ‬בשבת‭ ‬צריך‭ ‬לשנות‭ ‬מנוסח‭ ‬תפילת‭ ‬ימי‭ ‬החול‭ ‬כדי‭ ‬לא‭ ‬להזכיר‭ ‬חולי‭ ‬ולגרום‭ ‬צער‭, ‬ולכן‭ ‬אומרים‭: "‬שבת‭ ‬היא‭ ‬מלזעוק‭ ‬ורפואה‭ ‬קרובה‭ ‬לבוא‭". ‬ויש‭ ‬מוסיפים‭: "‬ורחמיו‭ ‬מרובים‭ ‬ושבתו‭ ‬בשלום‭". ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שאין‭ ‬להוסיף‭ ‬זאת‭. ‬ולמעשה‭ – ‬אין‭ ‬לומר‭: "‬ורחמיו‭ ‬מרובים‭" ‬וכו‭', ‬ואם‭ ‬אמר‭ – ‬לא‭ ‬הפסיד‭.‬

ביקור‭ ‬חולים‭ ‬בשבת

טעמים‭ ‬למניעת‭ ‬ביקו‭"‬ח‭ ‬בשבת

יג‭. ‬ למרות‭ ‬שמותר‭ ‬לבקר‭ ‬חולים‭ ‬בשבת‭, ‬יש‭ ‬להמנע‭ ‬מכך‭ ‬מכמה‭ ‬טעמים‭: ‬א‭.‬‭ ‬משום‭ ‬שהדבר‭ ‬גורם‭ ‬צער‭ ‬לחולה‭ ‬שנזכר‭ ‬בחוליו‭, ‬ועלול‭ ‬לגרום‭ ‬צער‭ ‬למבקר‭, ‬ואסור‭ ‬להצטער‭ ‬בשבת‭. ‬ב‭.‬‭ ‬משום‭ ‬שבשבת‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬להתפלל‭ ‬עליו‭ ‬כפי‭ ‬שיכול‭ ‬בימות‭ ‬החול‭. ‬ג‭.‬‭ ‬משום‭ ‬שבשבת‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬למלא‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬צרכי‭ ‬החולה‭. ‬ולכן‭, ‬לא‭ ‬יפה‭ ‬עושה‭ ‬מי‭ ‬שנמנע‭ ‬מביקור‭ ‬החולה‭ ‬כל‭ ‬ימות‭ ‬השבוע‭ ‬ומבקרו‭ ‬בשבת‭ ‬בלבד‭.‬

זמן‭ ‬ביקור‭ ‬בשבת

יד‭. ‬ מי‭ ‬שאינו‭ ‬יכול‭ ‬לבקר‭ ‬את‭ ‬החולה‭ ‬ביום‭ ‬חול‭ ‬ויודע‭ ‬שביקורו‭ ‬לא‭ ‬יגרום‭ ‬צער‭ ‬לחולה‭, ‬ובוודאי‭ ‬מי‭ ‬שיודע‭ ‬שביקורו‭ ‬ישמח‭ ‬את‭ ‬החולה‭ – ‬יכול‭ ‬לבקרו‭ ‬בשבת‭.‬‭ ‬ועדיין‭ ‬צריך‭ ‬לשאול‭ ‬את‭ ‬החולה‭ ‬לצרכיו‭ ‬ולהתפלל‭ ‬בנוסח‭ ‬של‭ ‬שבת‭: "‬שבת‭ ‬היא‭ ‬מלזעוק‭ ‬ורפואה‭ ‬קרובה‭ ‬לבוא‭".‬

ביקו‭"‬ח‭ ‬בליל‭ ‬שבת

טו‭. ‬ מנהג‭ ‬טוב‭ ‬נהגו‭ ‬בירושלים‭ ‬שבליל‭ ‬שבת‭ ‬היו‭ ‬הולכים‭ ‬לבקר‭ ‬את‭ ‬החולה‭. ‬והטעם‭ ‬למנהג‭ ‬זה‭ – ‬כדי‭ ‬שהמלאכים‭ ‬המלווים‭ ‬את‭ ‬האדם‭ ‬מבית‭ ‬הכנסת‭ ‬לביתו‭ ‬יצטרפו‭ ‬אף‭ ‬הם‭ ‬לברכת‭ ‬המבקר‭ ‬ויענו‭ ‬אמן‭.‬

ניחום‭ ‬אבלים‭ ‬בשבת

ניחום‭ ‬בשבת

טז‭. ‬ מי‭ ‬שאינו‭ ‬יכול‭ ‬לנחם‭ ‬את‭ ‬האבלים‭ ‬ביום‭ ‬חול‭ – ‬יכול‭ ‬לנחם‭ ‬בשבת‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭ – ‬עדיף‭ ‬לנחם‭ ‬ביום‭ ‬חול‭ ‬ולא‭ ‬בשבת‭.‬

דרך‭ ‬ניחום

יז‭. ‬ כשמנחם‭ ‬בשבת‭ ‬לא‭ ‬יאמר‭ ‬את‭ ‬נוסח‭ ‬הניחום‭ ‬הרגיל‭ ‬בימות‭ ‬החול‭, ‬אלא‭ ‬אומר‭: "‬שבת‭ ‬היא‭ ‬מלנחם‭ ‬ונחמה‭ ‬קרובה‭ ‬לבוא‭".‬

ניחום‭ ‬אחר‭ ‬מוסף

יח‭.‬ מנהג‭ ‬ירושלים‭, ‬ונוהגים‭ ‬בו‭ ‬הספרדים‭ ‬גם‭ ‬כיום‭, ‬ללכת‭ ‬לבית‭ ‬האבל‭ ‬אחר‭ ‬תפילת‭ ‬מוסף‭ ‬וללמוד‭ ‬אידרא‭ ‬או‭ ‬לדרוש‭ ‬בדברי‭ ‬תורה‭, ‬ואומרים‭ ‬לו‭: "‬שבת‭ ‬היא‭ ‬מלנחם‭ ‬ונחמה‭ ‬קרובה‭ ‬לבוא‭". ‬וכיום‭ ‬נוהגים‭ ‬לעשות‭ ‬שם‭ ‬קידוש‭. ‬ויש‭ ‬להקפיד‭ ‬לאכול‭ ‬כזית‭ ‬מזונות‭, ‬שאם‭ ‬לא‭ ‬כן‭ – ‬אסור‭ ‬לטעום‭ ‬שום‭ ‬דבר‭ ‬מאכל‭ ‬או‭ ‬לשתות‭.‬‭ ‬וי‭"‬א‭ ‬שאם‭ ‬שותים‭ ‬רביעית‭ ‬יין‭ – ‬מותר‭ [‬וראה‭ ‬באורך‭ ‬בפרק‭ ‬ל‭"‬ט‭ ‬סעי‭' ‬ל‭"‬א‭]. ‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים
דילוג לתוכן