חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬לו – דיני‭ ‬ומנהגי‭ ‬ה‭"‬הפטרה‭"

הפטרה‭ ‬מעניין‭ ‬הפרשה

א‭. ‬ את‭ ‬ההפטרה‭ ‬קוראים‭ ‬מענין‭ ‬הפרשה‭, ‬למעט‭ ‬בשבתות‭ ‬מיוחדות‭ ‬ובמועדים‭ ‬שאז‭ ‬קוראים‭ ‬בהפטרה‭ ‬לפי‭ ‬עניין‭ ‬המאורע‭ ‬והזמן‭.‬

מפטיר‭ ‬מעניין‭ ‬שבת

ב‭. ‬ מכיון‭ ‬שההפטרה‭ ‬צריכה‭ ‬להיות‭ ‬מעניין‭ ‬הפרשה‭, ‬לכן‭ ‬אין‭ ‬קוראים‭ ‬בכל‭ ‬שבת‭ ‬את‭ ‬פסוקי‭ ‬המפטיר‭ ‬מקורבנות‭ ‬השבת‭ (‬פרשת‭ ‬המוספים‭), ‬מפני‭ ‬שאז‭ ‬יקראו‭ ‬כל‭ ‬שבת‭ ‬את‭ ‬ההפטרה‭ ‬מאותו‭ ‬עניין‭. ‬טעם‭ ‬נוסף‭ ‬שאין‭ ‬קוראים‭ ‬למפטיר‭ ‬את‭ ‬קורבנות‭ ‬השבת‭, ‬מפני‭ ‬שאין‭ ‬בה‭ ‬אלא‭ ‬שני‭ ‬פסוקים‭.‬

מנהגים‭ ‬שונים

ג‭. ‬ בחלק‭ ‬מן‭ ‬השבתות‭ ‬והמועדים‭ ‬ישנם‭ ‬הבדלי‭ ‬מנהגים‭ ‬בין‭ ‬העדות‭ ‬השונות‭. ‬פעמים‭ ‬שההבדלים‭ ‬מתבטאים‭ ‬בקריאת‭ ‬הפטרות‭ ‬שונות‭, ‬ופעמים‭ ‬שמתבטאים‭ ‬בהוספת‭ ‬פסוק‭ ‬או‭ ‬מספר‭ ‬פסוקים‭ ‬לפני‭ ‬או‭ ‬אחרי‭ ‬ההפטרה‭. ‬בכל‭ ‬מקרה‭, ‬כל‭ ‬עדה‭ ‬תקרא‭ ‬הפטרה‭ ‬כמנהגה‭.‬

ד‭. ‬ כיום‭ ‬מדפיסים‭ ‬חומשים‭ ‬מהוצאות‭ ‬שונות‭, ‬ומצוי‭ ‬שיש‭ ‬הפטרות‭ ‬שהספרדים‭ ‬נוהגים‭ ‬לקוראן‭, ‬ואינן‭ ‬מופיעות‭ ‬בחומשים‭, ‬ויש‭ ‬הפטרות‭ ‬שהאשכנזים‭ ‬נוהגים‭ ‬לקוראן‭ ‬בא‭"‬י‭, ‬ואינן‭ ‬מופיעות‭ ‬בחומשים‭, ‬ולכן‭ ‬רצוי‭ ‬לבדוק‭ ‬לפני‭ ‬התפילה‭ ‬את‭ ‬ההפטרה‭ ‬הנכונה‭ ‬לפי‭ ‬מנהגם‭.‬

מתפלל‭ ‬אורח

ה‭. ‬ ראוי‭ ‬לכל‭ ‬אחד‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬ההפטרה‭ ‬לפי‭ ‬מנהגו‭. ‬לפיכך‭ ‬אם‭ ‬מתפלל‭ ‬במקום‭ ‬שאין‭ ‬מפטירים‭ ‬כפי‭ ‬מנהגו‭ – ‬יקרא‭ ‬בצנעא‭ ‬את‭ ‬ההפטרה‭ ‬לפי‭ ‬מנהגו‭. ‬אם‭ ‬לא‭ ‬עשה‭ ‬כן‭ ‬או‭ ‬אי‭ ‬אפשר‭ ‬לו‭ ‬לעשות‭ ‬כן‭ (‬כגון‭ ‬שהוזמן‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬ההפטרה‭ ‬כשליח‭ ‬ציבור‭ ‬כבסעי‭' ‬הבא‭) – ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בקריאת‭ ‬בית‭ ‬הכנסת‭, ‬משום‭ ‬שאין‭ ‬הקפדה‭ ‬בהפטרות‭.‬

שליח‭ ‬ציבור‭ ‬אורח

ו‭. ‬ המתארח‭ ‬בבית‭ ‬כנסת‭ ‬שנוהגים‭ ‬לקרוא‭ ‬בו‭ ‬הפטרה‭ ‬אחרת‭ ‬מזו‭ ‬שרגיל‭ ‬לקרוא‭ ‬באותה‭ ‬שבת‭ [‬או‭ ‬מועד‭] ‬והוזמן‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬ההפטרה‭ ‬כשליח‭ ‬ציבור‭ – ‬יקרא‭ ‬את‭ ‬ההפטרה‭ ‬שקוראים‭ ‬הציבור‭. ‬והוא‭ ‬הדין‭ ‬אם‭ ‬נוהג‭ ‬באופן‭ ‬מסויים‭ ‬ועולה‭ ‬במקום‭ ‬שמוסיפים‭ ‬פסוקים‭ ‬בהפטרה‭ ‬או‭ ‬מחסירים‭ – ‬ינהג‭ ‬כמנהגם‭.‬

שליח‭ ‬ציבור‭ ‬שטעה

ז‭. ‬ שליח‭ ‬ציבור‭ ‬שקרא‭ ‬הפטרה‭ ‬שאינה‭ ‬כפי‭ ‬המנהג‭ ‬או‭ ‬כפי‭ ‬מנהג‭ ‬בית‭ ‬הכנסת‭, ‬וסיים‭ ‬את‭ ‬קריאתה‭ ‬וברך‭ ‬את‭ ‬ברכותיה‭ – ‬אינו‭ ‬חוזר‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬ההפטרה‭ ‬הנכונה‭ ‬עם‭ ‬ברכה‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭ ‬אם‭ ‬רוצה‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬ההפטרה‭ ‬הנכונה‭ ‬בלי‭ ‬ברכה‭ – ‬יכול‭ ‬לעשות‭ ‬כן‭, ‬ותבוא‭ ‬עליו‭ ‬ברכה‭.‬

תוספת‭ ‬פסוקים

ח‭. ‬ בחלק‭ ‬מן‭ ‬השבתות‭ ‬קוראים‭, ‬חוץ‭ ‬מן‭ ‬ההפטרה‭ ‬המרכזית‭, ‬פסוקים‭ ‬נוספים‭ ‬מענייני‭ ‬היום‭, ‬כפי‭ ‬שיתבאר‭ ‬לקמן‭, ‬ורצוי‭ ‬להכין‭ ‬מראש‭ [‬הגבאים‭ ‬או‭ ‬העולה‭] ‬סימניות‭ ‬לסימון‭ ‬מיקום‭ ‬הפסוקים‭ ‬הנוספים‭, ‬כדי‭ ‬לא‭ ‬לגרום‭ ‬לטורח‭ ‬הציבור‭.‬

פרשיות‭ ‬מחוברות

ט‭.‬‭ ‬ בשנה‭ ‬רגילה‭ ‬שנקראות‭ ‬ב‭' ‬פרשות‭ ‬באותה‭ ‬השבת‭, ‬וכגון‭: "‬ויקהל‭-‬פקודי‭" "‬תזריע‭-‬מצורע‭" ‬וכיו‭"‬ב‭ – ‬יש‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬ההפטרה‭ ‬של‭ ‬הפרשה‭ ‬השניה‭, ‬כל‭ ‬קהילה‭ ‬לפי‭ ‬מנהגה‭.‬

לוח‭ ‬ההפטרות‭ ‬לשבתות‭ ‬השנה‭ ‬הרגילות

י‭.‬ סדר‭ ‬ההפטרות‭ ‬לשבתות‭ ‬השנה‭ (‬ולא‭ ‬כאשר‭ ‬הם‭ ‬יוצאים‭ ‬בערב‭ ‬ר‭"‬ח‭, ‬ר‭"‬ח‭, ‬וחגים‭ ‬וכדו‭'):‬

 • • פרשת‭ ‬בראשית‭ – "‬כה‭ ‬אמר‭" (‬ישעיה‭ ‬מ‭"‬ב‭, ‬ה‭'). ‬
 • • פרשת‭ ‬נח‭ – "‬רני‭ ‬עקרה‭" (‬ישעיה‭ ‬נ‭"‬ד‭, ‬א‭').‬
 • • פרשת‭ ‬לך‭ ‬לך‭ – "‬למה‭ ‬תאמר‭" (‬ישעיה‭ ‬מ‭', ‬כ‭"‬ז‭).‬
 • • פרשת‭ ‬וירא‭ – "‬ואשה‭ ‬אחת‭" (‬מלכים‭ ‬ב‭' ‬ד‭', ‬א‭').‬
 • • פרשת‭ ‬חיי‭ ‬שרה‭ – "‬והמלך‭ ‬דוד‭" (‬מלכים‭ ‬א‭' ‬א‭', ‬א‭').‬
 • • פרשת‭ ‬תולדות‭ – "‬משא‭ ‬דבר‭ ‬ה‭' ‬אל‭" (‬מלאכי‭ ‬א‭', ‬א‭').‬
 • • פרשת‭ ‬ויצא‭ – ‬ראה‭ ‬להלן‭ ‬סעי‭' ‬י‭"‬ג‭. ‬
 • • פרשת‭ ‬וישלח‭ ‬‮–‬‭ ‬ראה‭ ‬להלן‭ ‬סעי‭' ‬י‭"‬ד‭.‬
 • • פרשת‭ ‬וישב‭ – "‬כה‭ ‬אמר‭" (‬עמוס‭ ‬ב‭', ‬ו‭') (‬ואם‭ ‬חל‭ ‬בחנוכה‭ ‬ראה‭ ‬סעי‭' ‬ל‭"‬ה‭).‬
 • • פרשת‭ ‬מקץ‭ – "‬ויקץ‭ ‬שלמה‭" (‬מלכים‭ ‬א‭' ‬ג‭', ‬ט‭"‬ו‭) (‬ואם‭ ‬חל‭ ‬בחנוכה‭ ‬ראה‭ ‬סעי‭' ‬ל‭"‬ה‭- ‬ל‭"‬ז‭).‬
 • • פרשת‭ ‬ויגש‭ – "‬ויהי‭ ‬דבר‭" (‬יחזקאל‭ ‬ל‭"‬ז‭, ‬ט‭"‬ו‭).‬
 • • פרשת‭ ‬ויחי‭ ‬‮–‬‭ "‬ויקרבו‭ ‬ימי‭ ‬דוד‭" (‬מלכים‭ ‬א‭' ‬ב‭', ‬א‭').‬
 • • פרשת‭ ‬שמות‭ – ‬ראה‭ ‬להלן‭ ‬סעי‭' ‬ט‭"‬ו‭.‬
 • • פרשת‭ ‬וארא‭ – "‬כה‭ ‬אמר‭" (‬יחזקאל‭ ‬כ‭"‬ח‭, ‬כ‭"‬ה‭).‬
 • • פרשת‭ ‬בא‭ – ‬ראה‭ ‬להלן‭ ‬סעי‭' ‬ט‭"‬ז‭.‬
 • • פרשת‭ ‬בשלח‭ – ‬ראה‭ ‬להלן‭ ‬סעי‭' ‬י‭"‬ז‭.‬
 • • פרשת‭ ‬יתרו‭ – ‬ראה‭ ‬להלן‭ ‬סעי‭' ‬י‭"‬ח‭-‬י‭"‬ט‭.‬
 • • פרשת‭ ‬משפטים‭ – "‬הדבר‭ ‬אשר‭ ‬היה‭" (‬ירמיה‭ ‬ל‭"‬ד‭, ‬ח‭').‬
 • • פרשת‭ ‬תרומה‭ – "‬וה‭' ‬נתן‭ ‬חכמה‭" (‬מלכים‭ ‬א‭' ‬ה‭', ‬כ‭"‬ו‭).‬
 • • פרשת‭ ‬תצוה‭ – "‬אתה‭ ‬בן‭ ‬אדם‭" (‬יחזקאל‭ ‬מ‭"‬ג‭, ‬י‭').‬
 • • פרשת‭ ‬כי‭ ‬תשא‭ – ‬ראה‭ ‬להלן‭ ‬סעי‭' ‬כ‭'.‬
 • • פרשת‭ ‬ויקהל‭-‬פקודי‭ – ‬ראה‭ ‬להלן‭ ‬סעי‭' ‬כ‭"‬א‭.‬
 • • פרשת‭ ‬ויקרא‭ – "‬עם‭ ‬זו‭ ‬יצרתי‭" (‬ישעיה‭ ‬מ‭"‬ג‭, ‬כ‭"‬א‭).‬
 • • פרשת‭ ‬צו‭ – "‬כה‭ ‬אמר‭" (‬ירמיה‭ ‬ז‭', ‬כ‭"‬א‭).‬
 • • פרשת‭ ‬שמיני‭ – "‬ויוסף‭ ‬עוד‭ ‬דוד‭" (‬שמואל‭ ‬ב‭' ‬ו‭', ‬א‭').‬
 • • פרשת‭ ‬תזריע‭ – "‬ואיש‭ ‬בא‭ ‬מבעל‭" (‬מלכים‭ ‬ב‭' ‬ד‭', ‬מ‭"‬ב‭).‬
 • • פרשת‭ ‬מצורע‭ – "‬וארבעה‭ ‬אנשים‭" (‬מלכים‭ ‬ב‭' ‬ז‭', ‬ג‭').‬
 • וכשפרשת‭ ‬תזריע‭ ‬ומצורע‭ ‬מחוברות‭ – "‬וארבעה‭ ‬אנשים‭" (‬מלכים‭ ‬ב‭' ‬ז‭', ‬ג‭').‬
 • • פרשת‭ ‬אחרי‭ ‬מות‭-‬קדושים‭ – ‬ראה‭ ‬להלן‭ ‬סעי‭' ‬כ‭"‬ג‭-‬כ‭"‬ו‭.‬
 • • פרשת‭ ‬אמור‭ – "‬והכהנים‭ ‬הלוים‭" (‬יחזקאל‭ ‬מ‭"‬ד‭, ‬ט‭"‬ו‭).‬
 • • פרשת‭ ‬בהר‭ – "‬ויאמר‭ ‬ירמיהו‭" (‬ירמיה‭ ‬ל‭"‬ב‭, ‬ו‭').‬
 • • פרשת‭ ‬בחוקותי‭ – ‬ראה‭ ‬להלן‭ ‬סעי‭' ‬כ‭"‬ז‭.‬
 • • פרשת‭ ‬במדבר‭ – "‬והיה‭ ‬מספר‭" (‬הושע‭ ‬ב‭', ‬א‭').‬
 • • פרשת‭ ‬נשא‭ – "‬ויהי‭ ‬איש‭" (‬שופטים‭ ‬י‭"‬ג‭, ‬ב‭').‬
 • • פרשת‭ ‬בהעלותך‭ – "‬רוני‭ ‬ושמחי‭" (‬זכריה‭ ‬ב‭', ‬י‭"‬ד‭).‬
 • • פרשת‭ ‬שלח‭ – "‬וישלח‭ ‬יהושע‭" (‬יהושע‭ ‬ב‭', ‬א‭').‬
 • • פרשת‭ ‬קורח‭ – "‬ויאמר‭ ‬שמואל‭" (‬שמואל‭ ‬א‭' ‬י‭"‬א‭, ‬י‭"‬ד‭).‬
 • • פרשת‭ ‬חוקת‭ – "‬ויפתח‭ ‬הגלעדי‭" (‬שופטים‭ ‬י‭"‬א‭, ‬א‭').‬
 • • פרשת‭ ‬בלק‭ – "‬והיה‭ ‬שארית‭" (‬מיכה‭ ‬ה‭', ‬ו‭').‬
 • • פרשת‭ ‬פנחס‭ ‬‮–‬‭ ‬אם‭ ‬נקראת‭ ‬קודם‭ ‬י‭"‬ז‭ ‬בתמוז‭ – "‬ויד‭ ‬ה‭' ‬היתה‭" (‬מלכים‭ ‬א‭', ‬י‭"‬ח‭, ‬מ‭"‬ו‭). ‬אם‭ ‬נקראת‭ ‬אחר‭ ‬י‭"‬ז‭ ‬בתמוז‭ – "‬דברי‭ ‬ירמיהו‭" (‬ירמיה‭ ‬א‭', ‬א‭').‬
 • • פרשת‭ ‬מטות‭-‬מסעי‭ – "‬שמעו‭ ‬דבר‭" (‬ירמיה‭, ‬ב‭', ‬ד‭').‬
 • • פרשת‭ ‬דברים‭ – "‬חזון‭ ‬ישעיהו‭" (‬ישעיה‭ ‬א‭', ‬א‭').‬
 • • פרשת‭ ‬ואתחנן‭ – "‬נחמו‭ ‬נחמו‭" (‬ישעיה‭ ‬מ‭', ‬א‭').‬
 • • פרשת‭ ‬עקב‭ – "‬ותאמר‭ ‬ציון‭" (‬ישעיה‭ ‬מ‭"‬ט‭, ‬י‭"‬ד‭).‬
 • • פרשת‭ ‬ראה‭ – "‬עניה‭ ‬סוערה‭" (‬ישעיה‭ ‬נ‭"‬ד‭, ‬י‭"‬א‭).‬
 • • פרשת‭ ‬שופטים‭ – "‬אנוכי‭ ‬אנוכי‭" (‬ישעיה‭ ‬נ‭"‬ד‭, ‬י‭"‬ב‭).‬
 • • פרשת‭ ‬כי‭ ‬תצא‭ – "‬רני‭ ‬עקרה‭" (‬ישעיה‭ ‬נ‭"‬ד‭, ‬א‭').‬
 • • פרשת‭ ‬כי‭ ‬תבוא‭ – "‬קומי‭ ‬אורי‭" (‬ישעיה‭ ‬ס‭', ‬א‭').‬
 • • פרשת‭ ‬ניצבים‭ – "‬שוש‭ ‬אשיש‭" (‬ישעיה‭ ‬ס‭"‬א‭, ‬י‭').‬
 • • פרשת‭ ‬וילך‭ – "‬שובה‭ ‬ישראל‭" (‬הושע‭ ‬י‭"‬ד‭, ‬ב‭').‬
 • וכשפרשות‭ ‬ניצבים‭ ‬וילך‭ ‬מחוברות‭ – "‬שובה‭ ‬ישראל‭" (‬הושע‭ ‬י‭"‬ד‭, ‬ב‭').‬
 • • פרשת‭ ‬האזינו‭ – ‬אם‭ ‬נקראת‭ ‬בין‭ ‬יוה‭"‬כ‭ ‬לסוכות‭- ‬וידבר‭ ‬דוד‭" (‬שמואל‭ ‬ב‭' ‬כ‭"‬ב‭, ‬א‭'). ‬ואם‭ ‬נקראת‭ ‬לפני‭ ‬יוה‭"‬כ‭ – ‬יפטירו‭ "‬שובה‭ ‬ישראל‭" (‬הושע‭ ‬י‭"‬ד‭, ‬ב‭'‬‭).‬
 • • פרשת‭ ‬וזאת‭ ‬הברכה‭ (‬שמחת‭ ‬תורה‭) – "‬ויהי‭ ‬אחרי‭ ‬מות‭" (‬יהושע‭ ‬א‭', ‬א‭').‬

שינויי‭ ‬מנהגים‭ ‬בהפטרה

הפטרת‭ "‬נח‭"‬

יא‭. ‬ בפרשת‭ "‬נח‭" ‬מפטירים‭ ‬בנביא‭ ‬ישעיה‭: "‬רני‭ ‬עקרה‭". ‬הספרדים‭ ‬מסיימים‭ ‬ב‭"‬אמר‭ ‬מרחמך‭ ‬ה‭'", ‬והאשכנזים‭ ‬ממשיכים‭ ‬עד‭ "‬ולקדוש‭ ‬ישראל‭ ‬כי‭ ‬פארך‭".‬

הפטרת‭ "‬וירא‭"‬

יב‭. ‬ בפרשת‭ "‬וירא‭" ‬מפטירים‭ ‬בספר‭ "‬מלכים‭": "‬ואשה‭ ‬אחת‭". ‬הספרדים‭ ‬מסיימים‭ ‬ב‭"‬ותאמר‭ ‬שלום‭", ‬והאשכנזים‭ ‬ממשיכים‭ ‬עד‭ "‬ותשא‭ ‬את‭ ‬בנה‭ ‬ותצא‭".‬

הפטרת‭ "‬ויצא‭"‬

יג‭. ‬ הפטרת‭ ‬פרשת‭ "‬ויצא‭" ‬שונה‭ ‬בין‭ ‬הספרדים‭ ‬לאשכנזים‭: ‬הספרדים‭ ‬מפטירים‭ ‬בספר‭ ‬הושע‭ ‬מפרק‭ ‬י‭"‬א‭: "‬ועמי‭ ‬תלואים‭" ‬וממשיכים‭ ‬בפרק‭ ‬י‭"‬ב‭, ‬ויש‭ ‬להוסיף‭ ‬עוד‭ ‬שני‭ ‬פסוקים‭ (‬י‭"‬ג‭-‬י‭"‬ד‭) ‬שם‭, ‬החל‭ ‬מ‭-"‬ויברח‭" ‬עד‭ "‬ובנביא‭ ‬נשמר‭", ‬והאשכנזים‭ ‬מפטירים‭ ‬בספר‭ ‬הושע‭ ‬מפרק‭ ‬י‭"‬ב‭ ‬מ‭-"‬ויברח‭ ‬יעקב‭" ‬ומסיימים‭ "‬ופושעים‭ ‬יכשלו‭ ‬בם‭" ‬בפרק‭ ‬י‭"‬ד‭, ‬ויש‭ ‬אשכנזים‭ ‬שמוסיפים‭ ‬אחר‭ ‬כך‭ ‬שני‭ ‬פסוקים‭ ‬מספר‭ ‬יואל‭: "‬ואכלתם‭ ‬אכול‭ ‬ושבוע‭" "‬וידעתם‭", ‬כדי‭ ‬לסיים‭ ‬בדבר‭ ‬טוב‭.‬

הפטרת‭ "‬וישלח‭"‬

יד‭. ‬ גם‭ ‬הפטרת‭ ‬פרשת‭ "‬וישלח‭" ‬שונה‭ ‬בין‭ ‬הספרדים‭ ‬לאשכנזים‭: ‬הספרדים‭ ‬מפטירים‭ ‬בספר‭ ‬עובדיה‭ ‬הפטרת‭ "‬חזון‭ ‬עובדיה‭", ‬וכך‭ ‬נוהגים‭ ‬בכמה‭ ‬קהילות‭ ‬של‭ ‬אשכנזים‭, ‬וישנן‭ ‬קהילות‭ ‬של‭ ‬אשכנזים‭ ‬שמפטירים‭ ‬בספר‭ "‬הושע‭": "‬ועמי‭ ‬תלואים‭" (‬שהיא‭ ‬הפטרת‭ ‬פרשת‭ "‬ויצא‭" ‬למנהג‭ ‬הספרדים‭).‬

הפטרת‭ "‬שמות‭"‬

טו‭. ‬ בפרשת‭ "‬שמות‭" ‬הספרדים‭ ‬מפטירים‭ ‬בספר‭ "‬ירמיה‭": "‬דברי‭ ‬ירמיהו‭ ‬בן‭ ‬חלקיהו‭", ‬והאשכנזים‭ ‬מפטירים‭ ‬בספר‭ "‬ישעיה‭": "‬הבאים‭ ‬ישרש‭ ‬יעקב‭". ‬התימנים‭, ‬הבבליים‭, ‬התוניסאים‭ ‬והג‭'‬רבאים‭ ‬מפטירים‭ ‬בספר‭ "‬יחזקאל‭": "‬בן‭ ‬אדם‭ ‬הודע‭".‬

הפטרת‭ "‬בא‭"‬

טז‭. ‬ בפרשת‭ "‬בא‭" ‬הספרדים‭ ‬מפטירים‭ ‬בספר‭ "‬ירמיה‭": "‬הדבר‭ ‬אשר‭". ‬והתימנים‭ ‬והבבלים‭ ‬מפטירים‭ ‬בספר‭ "‬ישעיה‭": ‬קודם‭ ‬מ‭"‬בעת‭ ‬ההיא‭", ‬ויש‭ ‬שנהגו‭ ‬להפטיר‭ "‬משא‭ ‬מצרים‭".‬

הפטרת‭ "‬בשלח‭"‬

יז‭. ‬ בפרשת‭ ‬בשלח‭ ‬כל‭ ‬העדות‭ ‬קוראות‭ ‬בשירת‭ ‬דבורה‭ ‬בספר‭ "‬שופטים‭", ‬אלא‭ ‬שיש‭ ‬שינויים‭ ‬בכמה‭ ‬פסוקים‭ ‬לפניו‭. ‬הספרדים‭ ‬קוראים‭ ‬מתחילת‭ ‬השירה‭ "‬ותשר‭ ‬דבורה‭", ‬התימנים‭ ‬מתחילים‭ ‬קצת‭ ‬לפני‭ ‬כן‭ "‬ויכנע‭ ‬אלקים‭", ‬והאשכנזים‭ ‬מתחילים‭ ‬מהרבה‭ ‬לפני‭ ‬כן‭ "‬ודבורה‭ ‬אשה‭ ‬נביאה‭". ‬כל‭ ‬העדות‭ ‬מסיימות‭ ‬עם‭ ‬סוף‭ ‬השירה‭:‬‭ "‬ותשקוט‭ ‬הארץ‭ ‬ארבעים‭ ‬שנה‭".‬

הפטרת‭ "‬יתרו‭"‬

יח‭. ‬ בהפטרה‭ ‬של‭ ‬פרשת‭ "‬יתרו‭" ‬יש‭ ‬שלושה‭ ‬מנהגים‭ ‬לגבי‭ ‬קריאת‭ ‬ההפטרה‭ ‬בפרשה‭ ‬זו‭. ‬ככלל‭, ‬כולם‭ ‬קוראים‭ ‬את‭ ‬מעשי‭ ‬המרכבה‭ ‬בספר‭ ‬ישעיה‭ ‬פרק‭ ‬ו‭', ‬והשוני‭ ‬הוא‭ ‬כדלהלן‭:‬

הספרדים‭ – ‬קוראים‭ ‬כל‭ ‬פרק‭ ‬ו‭' ‬מתחילתו‭ ‬עד‭ ‬סופו‭, ‬החל‭ ‬מ‭-"‬בשנת‭ ‬מות‭ ‬המלך‭ ‬עוזיהו‭" ‬ועד‭ "‬זרע‭ ‬קודש‭ ‬מצבתה‭", ‬סך‭ ‬הכל‭ ‬י‭"‬ג‭ ‬פסו‭'.‬

האשכנזים‭ – ‬מוסיפים‭ ‬גם‭ ‬את‭ ‬הפסוקים‭ ‬מפרק‭ ‬ז‭': "‬ויהי‭ ‬בימי‭ ‬אחז‭" ‬עד‭ "‬בן‭ ‬טבאל‭" – ‬פסוק‭ ‬ו‭', ‬ועוד‭ ‬שני‭ ‬פסוקים‭: "‬כי‭ ‬ילד‭ ‬יולד‭ ‬לנו‭" ‬בפרק‭ ‬ט‭' ‬פסו‭' ‬ה‭'-‬ו‭',‬‭ ‬סך‭ ‬הכל‭ ‬כ‭"‬א‭ ‬פסוקים‭.‬

התימנים‭ – ‬קוראים‭ ‬עד‭ "‬זרע‭ ‬קודש‭ ‬מצבתה‭", ‬ומוסיפים‭ ‬עוד‭ ‬את‭ ‬שני‭ ‬הפסו‭' "‬כי‭ ‬ילד‭ ‬יולד‭ ‬לנו‭" ‬מפרק‭ ‬ט‭' ‬כנ‭"‬ל‭.‬

יט‭.‬ למעשה‭:‬‭ ‬הקוראים‭ ‬את‭ ‬ההפטרה‭ ‬מתוך‭ ‬ספר‭ ‬הפטרות‭ ‬כמו‭ ‬שנהוג‭ ‬באשכנז‭ ‬בספר‭ ‬של‭ ‬קלף‭ – ‬בספר‭ ‬ישעיה‭, ‬צריך‭ ‬לפני‭ ‬שבת‭ ‬להכין‭ ‬סימניות‭ ‬לקורא‭ ‬כדי‭ ‬שידע‭ ‬לפי‭ ‬מנהג‭ ‬האשכנזים‭ ‬והתימנים‭ ‬להיכן‭ ‬עליו‭ ‬לדלג‭, ‬וכך‭ ‬לא‭ ‬יהיה‭ ‬טרחא‭ ‬דציבורא‭, ‬וכן‭ ‬יש‭ ‬לעשות‭ ‬גם‭ ‬כשקורא‭ ‬מתנ‭"‬ך‭ ‬שלם‭. ‬והקורא‭ ‬מחומש‭ ‬שיש‭ ‬בו‭ ‬את‭ ‬ההפטרה‭ ‬מודפסת‭ ‬כסדרה‭ ‬עם‭ ‬תוספת‭ ‬הפסוקים‭ – ‬יקרא‭ ‬כפי‭ ‬הכתוב‭ ‬בלי‭ ‬צורך‭ ‬לסמן‭.‬

הפטרת‭ "‬כי‭ ‬תשא‭"‬

כ‭.‬ בפרשת‭ "‬כי‭ ‬תשא‭" ‬הספרדים‭ ‬מפטירים‭ ‬בספר‭ ‬מלכים‭: "‬וישלח‭ ‬אחאב‭", ‬והאשכנזים‭ ‬מפטירים‭ ‬קודם‭ ‬לכן‭ ‬מתחילת‭ ‬הפרק‭: "‬ויהי‭ ‬ימים‭ ‬רבים‭" ‬ומסיימים‭ ‬בפסוק‭ "‬וירא‭ ‬כל‭ ‬העם‭", ‬ומנהג‭ ‬התימנים‭ ‬להמשיך‭ ‬עד‭ ‬פסוק‭ "‬ויד‭ ‬ה‭' ‬היתה‭".‬

הפטרת‭ "‬ויקהל‭ – ‬פקודי‭" ‬בשנה‭ ‬מעוברת

כא‭. ‬ בשנה‭ ‬מעוברת‭, ‬פרשות‭ "‬ויקהל‭" ‬ו‭"‬פקודי‭" ‬נקראות‭ ‬בשבתות‭ ‬נפרדות‭. ‬בקהילות‭ ‬שונות‭ ‬קיימים‭ ‬מנהגים‭ ‬שונים‭ ‬בעניין‭ ‬ההפטרה‭, ‬וכל‭ ‬קהילה‭ ‬תקרא‭ ‬כמנהגה‭, ‬כדלהלן‭:‬

הפטרת‭ "‬ויקהל‭"‬

• בפרשת‭ "‬ויקהל‭" ‬הספרדים‭ ‬מפטירים‭ ‬בספר‭ ‬מלכים‭: "‬וישלח‭ ‬המלך‭", ‬והאשכנזים‭ ‬מפטירים‭ "‬ויעש‭ ‬חירום‭".‬

הפטרת‭ "‬פקודי‭"‬

• בפרשת‭ "‬פקודי‭" ‬הספרדים‭ ‬מפטירים‭ ‬בספר‭ ‬מלכים‭: "‬ויעש‭ ‬חירום‭". ‬והאשכנזים‭ ‬מפטירים‭ "‬ותשלם‭ ‬כל‭ ‬המלאכה‭".‬

• בשנה‭ ‬פשוטה‭, ‬כשפרשיות‭ ‬מחוברות‭ ‬הספרדים‭ ‬מפטירים‭ ‬בספר‭ ‬מלכים‭: "‬ויעש‭ ‬חירום‭". ‬והאשכנזים‭ ‬מפטירים‭ "‬ותשלם‭ ‬כל‭ ‬המלאכה‭".‬

הפטרת‭ "‬שמיני‭"‬

כב‭. ‬ בפרשת‭ "‬שמיני‭" ‬מפטירים‭ ‬בספר‭ ‬שמואל‭: "‬ויוסף‭ ‬עוד‭ ‬דוד‭". ‬הספרדים‭ ‬מסיימים‭ ‬ב‭"‬וילך‭ ‬כל‭ ‬העם‭ ‬איש‭ ‬לביתו‭", ‬והאשכנזים‭ ‬ממשיכים‭ ‬עד‭ "‬כן‭ ‬דיבר‭ ‬נתן‭ ‬אל‭ ‬דוד‭".‬

הפטרת‭ "‬אחרי‭ ‬מות‭-‬קדושים‭" ‬בשנה‭ ‬מעוברת

כג‭. ‬ בשנה‭ ‬מעוברת‭, ‬פרשות‭ "‬אחרי‭-‬מות‭" ‬ו‭"‬קדושים‭" ‬נקראות‭ ‬בשבתות‭ ‬נפרדות‭. ‬בקהילות‭ ‬שונות‭ ‬קיימים‭ ‬מנהגים‭ ‬שונים‭ ‬בעניין‭ ‬ההפטרה‭, ‬וכל‭ ‬קהילה‭ ‬תקרא‭ ‬כמנהגה‭, ‬כדלהלן‭:‬

הפטרת‭ "‬אחרי‭ ‬מות‭"‬

כד‭. ‬ בהפטרה‭ ‬של‭ ‬פרשת‭ "‬אחרי‭ ‬מות‭" ‬הספרדים‭ ‬מפטירים‭ ‬הפטרת‭: "‬ויהי‭ ‬דבר‭ ‬ה‭' ‬אלי‭… ‬התשפוט‭" ‬בספר‭ ‬יחזקאל‭. ‬האשכנזים‭ ‬מפטירים‭ ‬הפטרת‭: "‬הלוא‭ ‬כבני‭ ‬כושיים‭" ‬בספר‭ ‬עמוס‭, ‬וחלק‭ ‬מפטירים‭ ‬הפטרת‭: "‬ויהי‭ ‬דבר‭ ‬ה‭' ‬אלי‭" ‬בספר‭ ‬יחזקאל‭.‬

פרשת‭ "‬קדושים‭"‬

כה‭. ‬ בהפטרה‭ ‬של‭ ‬פרשת‭ "‬קדושים‭" ‬הספרדים‭ ‬מפטירים‭ ‬הפטרת‭: "‬בן‭ ‬אדם‭ ‬דבר‭ … ‬הלדרוש‭ ‬אותי‭" ‬בספר‭ ‬יחזקאל‭. ‬חלק‭ ‬מן‭ ‬האשכנזים‭ ‬מפטירים‭ ‬הפטרת‭: "‬ויהי‭ ‬דבר‭ ‬ה‭' ‬אלי‭… ‬התשפוט‭", ‬בספר‭ ‬יחזקאל‭. ‬וחלק‭ ‬מפטירים‭ ‬הפטרת‭: "‬הלוא‭ ‬כבני‭ ‬כושיים‭" ‬שבספר‭ ‬עמוס‭.‬

כו‭. ‬ בשנה‭ ‬רגילה‭ ‬שנקראות‭ ‬פרשות‭ "‬אחרי‭-‬מות‭" ‬ו‭"‬קדושים‭" ‬באותה‭ ‬השבת‭, ‬יש‭ ‬הנוהגים‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬ההפטרה‭ ‬של‭ ‬פרשת‭ "‬קדושים‭", ‬ויש‭ ‬הנוהגים‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬ההפטרה‭ ‬של‭ ‬פרשת‭ ‬אחרי‭ ‬מות‭, ‬וכל‭ ‬קהילה‭ ‬תנהג‭ ‬לפי‭ ‬מנהגה‭.‬

הפטרת‭ "‬בחוקותי‭"‬

כז‭. ‬ בפרשת‭ "‬בחוקותי‭" ‬הספרדים‭ ‬והאשכנזים‭ ‬מפטירים‭ ‬בספר‭ ‬ירמיה‭: "‬ה‭' ‬עוזי‭ ‬ומעוזי‭". ‬והתימנים‭ ‬מפטירים‭ ‬בספר‭ ‬יחזקאל‭: "‬ויהי‭ ‬דבר‭ ‬ה‭' ‬לאמר‭".‬

מועדי‭ ‬השנה‭ – ‬שבת‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬וערב‭ ‬ראש‭ ‬חודש

ר‭"‬ח‭ ‬שחל‭ ‬בשבת

כח‭. ‬ בשבת‭ ‬וראש‭ ‬חודש‭ ‬קוראים‭ ‬בהפטרת‭: "‬השמים‭ ‬כסאי‭" ‬בספר‭ ‬ישעיה‭, ‬שמוזכרים‭ ‬בה‭ ‬שבת‭ ‬וראש‭ ‬חודש‭ ["‬והיה‭ ‬מדי‭ ‬חודש‭ ‬בחדשו‭ ‬ומדי‭ ‬שבת‭ ‬בשבתו‭"], ‬כדי‭ ‬להזכירנו‭ ‬שהיום‭ ‬שבת‭ ‬ור‭"‬ח‭. ‬וחוזרים‭ ‬על‭ ‬הפסוק‭ "‬והיה‭ ‬מדי‭ ‬חודש‭" ‬לאחר‭ ‬סוף‭ ‬ההפטרה‭, ‬כדי‭ ‬לסיים‭ ‬בדבר‭ ‬טוב‭.‬

ערב‭ ‬ר‭"‬ח‭ ‬שחל‭ ‬בשבת

כט‭.‬ חל‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬ביום‭ ‬ראשון‭ – ‬מפטירים‭ ‬הפטרת‭: "‬מחר‭ ‬חודש‭" ‬בספר‭ ‬שמואל‭, ‬ולא‭ ‬קוראים‭ ‬את‭ ‬ההפטרה‭ ‬של‭ ‬פרשת‭ ‬השבוע‭.‬

ר‭"‬ח‭ ‬שחל‭ ‬בשבת‭ ‬וראשון

ל‭.‬ ראש‭ ‬חודש‭ ‬שחל‭ ‬שני‭ ‬ימים‭, ‬שבת‭ ‬וראשון‭ – ‬אין‭ ‬קוראים‭ ‬את‭ ‬הפטרת‭ ‬פרשת‭ ‬השבוע‭, ‬וישנם‭ ‬מנהגים‭ ‬שונים‭ – ‬הספרדים‭ ‬מפטירים‭ ‬הפטרת‭: "‬שבת‭ ‬וראש‭ ‬חודש‭" ["‬השמים‭ ‬כסאי‭"], ‬ומוסיפים‭ ‬פסו‭' ‬ראשון‭ ‬ואחרון‭ ‬מהפטרת‭ ‬ערב‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ["‬מחר‭ ‬חודש‭"]. ‬האשכנזים‭ ‬קוראים‭ ‬הפטרת‭: ‬שבת‭ ‬וראש‭ ‬חודש‭ ["‬השמים‭ ‬כסאי‭"], ‬ואינם‭ ‬מוסיפים‭ ‬פסוקים‭ ‬מהפטרת‭ "‬מחר‭ ‬חודש‭".‬

טעות‭ ‬בקריאה

לא‭. ‬ שליח‭ ‬ציבור‭ ‬שטעה‭ ‬בשבת‭ ‬וראש‭ ‬חודש‭ ‬או‭ ‬ערב‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭, ‬והפטיר‭ ‬את‭ ‬הפטרת‭ ‬פרשת‭ ‬השבוע‭ ‬במקום‭ ‬הפטרת‭ "‬ראש‭ ‬חודש‭" ‬או‭ "‬ערב‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭", ‬ינהג‭ ‬כדלהלן‭:‬

 • • אם‭ ‬נזכר‭ ‬לפני‭ ‬שברך‭ ‬את‭ ‬ברכות‭ ‬ההפטרה‭ – ‬חוזר‭ ‬וקורא‭ ‬הפטרת‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬או‭ ‬ערב‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭, ‬ומברך‭ ‬לאחריה‭.‬
 • • אם‭ ‬נזכר‭ ‬אחרי‭ ‬שברך‭ ‬את‭ ‬ברכות‭ ‬ההפטרה‭ ‬אך‭ ‬לפני‭ ‬שהחזירו‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬למקומו‭ – ‬יקרא‭ ‬את‭ ‬הפטרת‭ "‬ראש‭ ‬חודש‭" ‬או‭ "‬ערב‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭" ‬ללא‭ ‬ברכותיה‭, ‬לא‭ ‬בתחילה‭ ‬ולא‭ ‬בסוף‭.‬
 • • אם‭ ‬נזכר‭ ‬אחרי‭ ‬שהחזירו‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬להיכל‭ ‬אך‭ ‬עדיין‭ ‬לא‭ ‬התחילו‭ ‬תפילת‭ ‬מוסף‭, ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שטוב‭ ‬שכל‭ ‬אחד‭ ‬יקרא‭ ‬את‭ ‬ההפטרה‭ ‬הנכונה‭ ‬לעצמו‭ ‬כדי‭ ‬להזכיר‭ ‬שמחר‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭, ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שלא‭ ‬יקראו‭ ‬משום‭ ‬שקוראים‭ ‬את‭ ‬ההפטרה‭ ‬רק‭ ‬כאשר‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬נמצא‭ ‬על‭ ‬התיבה‭ ‬אבל‭ ‬לא‭ ‬כשנמצא‭ ‬בהיכל‭. ‬וכל‭ ‬אחד‭ ‬ינהג‭ ‬כמנהגו‭.‬

‭"‬שבת‭ ‬שובה‭"‬

לב‭. ‬ שבת‭ ‬זו‭ ‬נקראת‭ ‬‭"‬שבת‭ ‬שובה‭"‬‭ ‬על‭ ‬שם‭ ‬ההפטרה‭ ‬הנקראת‭ ‬בה‭: "‬שובה‭ ‬ישראל‭ ‬עד‭ ‬ה‭' ‬אלקיך‭" ‬שבספר‭ ‬הושע‭ [‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שנקראת‭ ‬כך‭ ‬משום‭ ‬שחלה‭ ‬תוך‭ "‬עשרת‭ ‬ימי‭ ‬תשובה‭"].‬

לג‭. ‬ הפטרת‭: "‬שובה‭ ‬ישראל‭" ‬מסתיימת‭ ‬במילים‭: "‬ופושעים‭ ‬יכשלו‭ ‬בם‭", ‬וכדי‭ ‬לא‭ ‬לסיים‭ ‬את‭ ‬ההפטרה‭ ‬במילים‭ ‬אלה‭, ‬נוהגים‭ ‬הספרדים‭ ‬להוסיף‭ ‬שלושה‭ ‬פסוקים‭ ‬בספר‭ ‬מיכה‭, ‬החל‭ ‬במילים‭: "‬מי‭ ‬אל‭ ‬כמוך‭" ‬וסיים‭ ‬במילים‭: "‬מימי‭ ‬קדם‭". ‬מנהג‭ ‬האשכנזים‭ ‬מתחלק‭ ‬לכמה‭ ‬מנהגים‭, ‬ובארץ‭ ‬ישראל‭ ‬נוהגים‭ ‬האשכנזים‭ ‬להוסיף‭ ‬פסוקים‭ ‬מספר‭ ‬יואל‭ ‬החל‭ ‬מ‭"‬תקעו‭ ‬שופר‭ ‬בציון‭" ‬ועד‭: "‬ולא‭ ‬יבושו‭ ‬עמי‭ ‬לעולם‭", ‬ומכל‭ ‬מקום‭ – ‬כל‭ ‬קהילה‭ ‬תנהג‭ ‬כמנהגה‭.‬

הפטרת‭ "‬שמחת‭ ‬תורה‭"‬

לד‭. ‬ בשמחת‭ ‬תורה‭ ‬שקוראים‭ ‬פרשת‭ "‬וזאת‭ ‬הברכה‭" ‬מפטירים‭ ‬בספר‭ ‬יהושע‭: "‬ויהי‭ ‬אחרי‭". ‬הספרדים‭ ‬מסיימים‭ ‬ב‭"‬הלוא‭ ‬צויתיך‭ ‬וכו‭", ‬והאשכנזים‭ ‬ממשיכים‭ ‬עד‭ ‬הפסוק‭ "‬כל‭ ‬איש‭ ‬אשר‭".‬

שבת‭ ‬חנוכה

שבת‭ ‬ראשונה‭ ‬של‭ ‬חנוכה

לה‭. ‬ בשבת‭ ‬ראשונה‭ ‬של‭ ‬חנוכה‭ ‬מפטירים‭: "‬רני‭ ‬ושמחי‭" ‬בספר‭ ‬זכריה‭.‬

שבת‭ ‬שניה‭ ‬של‭ ‬חנוכה

לו‭. ‬ אם‭ ‬חלו‭ ‬שני‭ ‬שבתות‭ ‬בחנוכה‭ – ‬בשבת‭ ‬שניה‭ ‬של‭ ‬חנוכה‭ ‬מפטירים‭: "‬ויעש‭ ‬חירום‭" ‬בספר‭ ‬מלכים‭.‬

שבת‭ ‬חנוכה‭ ‬בר‭"‬ח‭ ‬טבת

לז‭. ‬ אם‭ ‬חל‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬טבת‭ ‬בשבת‭ ‬חנוכה‭ – ‬קוראים‭ ‬בתורה‭ ‬בשלושה‭ ‬ספרים‭, ‬ואין‭ ‬מפטירים‭ ‬הפטרת‭ ‬שבת‭ ‬וראש‭ ‬חודש‭, ‬אלא‭ ‬הפטרת‭ ‬שבת‭ ‬חנוכה‭ ["‬רני‭ ‬ושמחי‭"]. ‬מנהג‭ ‬הספרדים‭ ‬להוסיף‭ ‬פסו‭' ‬ראשון‭ ‬ואחרון‭ ‬מהפטרת‭ ‬שבת‭ ‬וראש‭ ‬חודש‭, ‬ואם‭ ‬גם‭ ‬למחרת‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ – ‬מוסיפים‭ ‬גם‭ ‬פסוק‭ ‬ראשון‭ ‬ואחרון‭ ‬מהפטרת‭ ‬ערב‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭.‬

ארבע‭ ‬שבתות

שבת‭ "‬שקלים‭"‬

לח‭. ‬ בשבת‭ "‬שקלים‭" ‬מפטירים‭ ‬בעניין‭ ‬חיזוק‭ ‬בדק‭ ‬הבית‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬המלך‭ "‬יהואש‭" ‬בספר‭ ‬מלכים‭. ‬האשכנזים‭ ‬מתחילים‭ ‬את‭ ‬ההפטרה‭: "‬בן‭ ‬שבע‭ ‬שנים‭ ‬יהואש‭ ‬במלכו‭", ‬משום‭ ‬ש‭"‬יהואש‭" ‬הוא‭ ‬עיקר‭ ‬ההפטרה‭. ‬הספרדים‭ ‬מוסיפים‭ ‬ארבעה‭ ‬פסוקים‭ ‬קודם‭, ‬ומתחילים‭ ‬מ‭-"‬ויכרות‭ ‬יהוידע‭", ‬כדי‭ ‬להשלים‭ ‬לעשרים‭ ‬ואחד‭ ‬פסוקים‭ ‬בהפטרה‭, ‬שלושה‭ ‬פסוקים‭ ‬כנגד‭ ‬כל‭ ‬עולה‭ ‬משבעה‭ ‬עולים‭, ‬כפי‭ ‬שנוהגים‭ ‬מדי‭ ‬שבת‭, ‬והאשכנזים‭ ‬לא‭ ‬מקפידים‭ ‬בזה‭.‬

ראש‭ ‬חודש‭ ‬בשבת‭ "‬שקלים‭"‬

לט‭. ‬ חל‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬אדר‭ ‬בשבת‭ "‬שקלים‭" ‬וגם‭ ‬למחרתו‭ ‬הוא‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ – ‬קוראים‭ ‬את‭ ‬הפטרת‭ "‬שקלים‭" ‬ולא‭ ‬את‭ ‬הפטרת‭ ‬שבת‭ ‬וראש‭ ‬חודש‭, ‬וגם‭ ‬לא‭ ‬את‭ ‬הפטרת‭ ‬ערב‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭. ‬הספרדים‭ ‬נוהגים‭ ‬כדעת‭ ‬הבית‭ ‬יוסף‭, ‬ומוסיפים‭ ‬פסוק‭ ‬ראשון‭ ‬ואחרון‭ ‬מהפטרת‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬ומהפטרת‭ ‬ערב‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭. ‬האשכנזים‭ ‬נוהגים‭ ‬שאינם‭ ‬מוסיפים‭ ‬פסוקים‭ ‬אלה‭.‬

שבת‭ "‬זכור‭"‬

מ‭. ‬ בשבת‭ "‬זכור‭" ‬מפטירים‭: "‬פקדתי‭ ‬את‭ ‬אשר‭ ‬עשה‭ ‬עמלק‭" ‬בספר‭ ‬שמואל‭ ‬בעניין‭ ‬עמלק‭. ‬הספרדים‭ ‬נוהגים‭ ‬להתחיל‭ ‬בתחילת‭ ‬הפרק‭: "‬ויאמר‭ ‬שמואל‭ ‬אל‭ ‬שאול‭". ‬האשכנזים‭ ‬מתחילים‭ ‬פסוק‭ ‬אחד‭ ‬אחר‭ ‬כך‭, ‬במילים‭: "‬כה‭ ‬אמר‭ ‬ה‭' ‬צבאות‭", ‬והתימנים‭ ‬מתחילים‭ ‬שני‭ ‬פסוקים‭ ‬לפני‭ ‬כן‭.‬

שבת‭ "‬פרה‭"‬

מא‭. ‬ בשבת‭ "‬פרה‭" ‬מפטירים‭: "‬בן‭ ‬אדם‭ ‬בית‭ ‬ישראל‭" ‬שבספר‭ ‬יחזקאל‭ ‬בעניין‭ ‬גאולת‭ ‬עם‭ ‬ישראל‭ ‬וטהרתם‭. ‬מנהג‭ ‬הספרדים‭ ‬לסיים‭ ‬בפסוק‭ "‬אני‭ ‬ה‭' ‬דברתי‭ ‬ועשיתי‭", ‬ומנהג‭ ‬האשכנזים‭ ‬להמשיך‭ ‬עוד‭ ‬שני‭ ‬פסוקים‭ ‬ולסיים‭ "‬וידעו‭ ‬כי‭ ‬אני‭ ‬ה‭'".‬

שבת‭ "‬החודש‭"‬

מב‭. ‬ בשבת‭ "‬החודש‭" ‬מפטירים‭ ‬בעניין‭ ‬קרבנות‭ ‬המועדים‭ ‬בספר‭ ‬יחזקאל‭; ‬הספרדים‭ ‬מתחילים‭: "‬כה‭ ‬אמר‭ ‬וכו‭' ‬בראשון‭ ‬באחד‭ ‬לחדש‭", ‬ומסיימים‭: '‬בבקר‭ ‬בבקר‭ ‬עולת‭ ‬תמיד‭'. ‬האשכנזים‭ ‬מתחילים‭ ‬לקרוא‭ ‬שני‭ ‬פסוקים‭ ‬קודם‭, ‬החל‭ ‬מ‭-"‬כל‭ ‬עם‭ ‬הארץ‭", ‬ומסיימים‭ ‬אחר‭ ‬שלושה‭ ‬פסו‭' ‬נוספים‭ ‬במילים‭: "‬לא‭ ‬יפוצו‭ ‬עמי‭ ‬איש‭ ‬מאחוזתו‭". ‬התימנים‭ ‬מתחילים‭ ‬קודם‭ ‬מפסוק‭: "‬רב‭ ‬לכם‭ ‬נשיאי‭ ‬ישראל‭", ‬ומסיימים‭ ‬בפסוק‭: "‬ושמן‭ ‬הין‭ ‬לאיפה‭".‬

שבת‭ "‬החודש‭" ‬בערב‭ ‬ר‭"‬ח‭ ‬ניסן

מג‭. ‬ אם‭ ‬חל‭ ‬ערב‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬ניסן‭ ‬בשבת‭ ‬שקוראים‭ ‬בה‭ ‬פרשת‭ "‬החודש‭" – ‬מפטירים‭ ‬הפטרת‭ "‬החודש‭" ["‬בראשון‭ ‬באחד‭ ‬לחודש‭"] ‬ולא‭ ‬הפטרת‭ ‬ערב‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ["‬מחר‭ ‬חודש‭"]. ‬ומנהג‭ ‬הספרדים‭ ‬לקרוא‭ ‬בנוסף‭ ‬פסוק‭ ‬ראשון‭ ‬ואחרון‭ ‬מהפטרת‭ ‬ערב‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭.‬

שבת‭ "‬החודש‭" ‬בר‭"‬ח‭ ‬ניסן

מד‭. ‬ אם‭ ‬חל‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬ניסן‭ ‬בשבת‭ ‬שקוראים‭ ‬בה‭ ‬פרשת‭ "‬החודש‭" – ‬מפטירים‭ ‬הפטרת‭ "‬החודש‭" ["‬בראשון‭ ‬באחד‭ ‬לחודש‭"] ‬ולא‭ ‬הפטרת‭ ‬שבת‭ ‬וראש‭ ‬חודש‭ ["‬השמים‭ ‬כסאי‭"], ‬והספרדים‭ ‬מוסיפים‭ ‬פסוק‭ ‬ראשון‭ ‬ופסוק‭ ‬אחרון‭ ‬מהפטרת‭ ‬שבת‭ ‬וראש‭ ‬חודש‭.‬

שבת‭ ‬הגדול

מה‭. ‬ ב‭"‬שבת‭ ‬הגדול‭" ‬יש‭ ‬מפטירים‭ ‬הפטרת‭: "‬וערבה‭" ‬בספר‭ ‬מלאכי‭, ‬והספרדים‭ ‬נוהגים‭ ‬להפטיר‭ ‬הפטרת‭: "‬וערבה‭" ‬רק‭ ‬כאשר‭ ‬ערב‭ ‬פסח‭ ‬חל‭ ‬בשבת‭.‬

בין‭ ‬י‭"‬ז‭ ‬בתמוז‭ ‬לתשעה‭ ‬באב

‭"‬תלתא‭ ‬דפורענותא‭"‬

מו‭. ‬ בשלושת‭ ‬השבועות‭ ‬שבין‭ ‬י‭"‬ז‭ ‬בתמוז‭ ‬לתשעה‭ ‬באב‭, ‬מפטירים‭ ‬הפטרות‭: "‬תלתא‭ ‬דפורענותא‭" ‬העוסקות‭ ‬בענייני‭ ‬החרבן‭. ‬הפטרת‭: "‬דברי‭ ‬ירמיהו‭" ‬בספר‭ ‬ירמיה‭, ‬הפטרת‭: "‬שמעו‭ ‬דבר‭ ‬ה‭'" ‬בספר‭ "‬ירמיה‭", ‬והפטרת‭: "‬חזון‭ ‬ישעיהו‭" ‬בספר‭ ‬ישעיה‭.‬

ר‭"‬ח‭ ‬אב

מז‭. ‬ אם‭ ‬חל‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬אב‭ ‬בשבת‭, ‬יש‭ ‬בזה‭ ‬כמה‭ ‬מנהגים‭. ‬למעשה‭:‬‭ ‬כיום‭ ‬בארץ‭ ‬ישראל‭ ‬נוהגים‭ ‬להפטיר‭ ‬הפטרת‭: "‬שמעו‭ ‬דבר‭ ‬ה‭'" ‬בספר‭ "‬ירמיה‭". ‬הספרדים‭ ‬וחלק‭ ‬מהאשכנזים‭ ‬‭- ‬מוסיפים‭ ‬פסו‭' ‬ראשון‭ ‬ופסו‭' ‬אחרון‭ ‬מהפטרת‭ ‬שבת‭ ‬וראש‭ ‬חודש‭. ‬אמנם‭, ‬חלק‭ ‬מן‭ ‬האשכנזים‭ – ‬ממשיכים‭ ‬מנהג‭ ‬שנהגו‭ ‬בחו‭"‬ל‭ ‬ומפטירים‭: "‬השמים‭ ‬כסאי‭". ‬ומכל‭ ‬מקום‭ ‬כל‭ ‬קהילה‭ ‬תנהג‭ ‬כמנהגה‭.‬

בין‭ ‬תשעה‭ ‬באב‭ ‬לראש‭ ‬השנה

‭"‬שבעה‭ ‬דנחמתא‭"‬

מח‭. ‬ בשבע‭ ‬השבתות‭ ‬שבין‭ ‬תשעה‭ ‬באב‭ ‬לראש‭ ‬השנה‭, ‬קוראים‭ ‬הפטרות‭: "‬שבעה‭ ‬דנחמתא‭" ‬העוסקות‭ ‬בגאולה‭ ‬ובנחמת‭ ‬ישראל‭, ‬וכולן‭ ‬מהספר‭ ‬ישעיה‭. ‬הפטרת‭: "‬נחמו‭ ‬נחמו‭ ‬עמי‭", ‬הפטרת‭: "‬ותאמר‭ ‬ציון‭", ‬הפטרת‭: "‬עניה‭ ‬סוערה‭", ‬הפטרת‭: "‬אנכי‭ ‬אנכי‭ ‬הוא‭ ‬מנחמכם‭", ‬הפטרת‭: "‬רני‭ ‬עקרה‭", ‬הפטרת‭: "‬קומי‭ ‬אורי‭ ‬כי‭ ‬בא‭ ‬אורך‭", ‬הפטרת‭: "‬שוש‭ ‬אשיש‭ ‬בה‭".‬

ר‭"‬ח‭ ‬אלול

מט‭.‬ כאשר‭ ‬חל‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬אלול‭ ‬יומיים‭ ‬בשבת‭ ‬ובראשון‭ – ‬הספרדים‭ ‬מפטירים‭ ‬הפטרת‭: "‬עניה‭ ‬סוערה‭" ‬בספר‭ ‬ישעיה‭ ‬ומוסיפים‭ ‬פסוק‭ ‬ראשון‭ ‬ואחרון‭ ‬מהפטרת‭ "‬שבת‭ ‬וראש‭ ‬חודש‭" ["‬השמים‭ ‬כסאי‭"], ‬וכן‭ ‬פסוק‭ ‬ראשון‭ ‬ואחרון‭ ‬מהפטרת‭ ‬ערב‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ["‬מחר‭ ‬חודש‭"]. ‬האשכנזים‭ ‬מפטירים‭ ‬הפטרת‭ ‬שבת‭ ‬וראש‭ ‬חודש‭ ["‬השמים‭ ‬כסאי‭"] ‬ואינם‭ ‬מפטירים‭ ‬הפטרת‭: "‬עניה‭ ‬סוערה‭" [‬ומשלימים‭ ‬אותה‭ ‬בהפטרת‭ ‬שבת‭ ‬כי‭ ‬תצא‭ ‬וקוראים‭ ‬גם‭ ‬את‭ ‬ההפטרה‭ ‬של‭ "‬עניה‭ ‬סוערה‭" ‬עם‭ ‬הפטרת‭ "‬רני‭ ‬עקרה‭"], ‬וכמו‭ ‬כן‭ ‬אינם‭ ‬אומרים‭ ‬פסו‭' ‬ראשון‭ ‬ופסו‭' ‬אחרון‭ ‬מהפטרת‭: "‬מחר‭ ‬חודש‭".‬

חתן

חתן‭ ‬בשבת

נ‭.‬ בקהילות‭ ‬אשכנז‭ ‬יש‭ ‬נוהגים‭ ‬כשיש‭ ‬חתן‭ ‬מפטירים‭ '‬שוש‭ ‬אשיש‭', ‬ואין‭ ‬דוחין‭ ‬מפניה‭ ‬שום‭ ‬אחת‭ ‬מהפטרות‭ ‬המיוחדות‭ ‬לזמניהן‭, ‬ולא‭ ‬של‭ ‬ר‭"‬ח‭ ‬ומחר‭ ‬חודש‭, ‬חנוכה‭, ‬שבת‭ ‬שירה‭.‬

נא‭. ‬ בקהילות‭ ‬ספרד‭ ‬יש‭ ‬נוהגים‭ ‬שלאחר‭ ‬שמפטיר‭ ‬את‭ ‬הפטרת‭ ‬השבוע‭, ‬אומר‭ '‬שוש‭ ‬אשיש‭' ‬עד‭ '‬ישיש‭ ‬עליך‭ ‬אלוהיך‭', ‬ואחר‭ ‬כך‭ ‬מברך‭.‬

הוצאת‭ ‬ס‭"‬ת‭ ‬לחתן

נב‭. ‬ כיום‭ ‬לא‭ ‬נוהגים‭ ‬להוציא‭ ‬לחתן‭ ‬ס‭"‬ת‭ ‬מיוחד‭, ‬אלא‭ ‬לאחר‭ ‬הברכה‭ ‬על‭ ‬התורה‭ ‬או‭ ‬אם‭ ‬עולה‭ ‬מפטיר‭, ‬קוראים‭ ‬לו‭ ‬את‭ ‬הפסוקים‭ ‬של‭ "‬ואברהם‭ ‬זקן‭" ‬עם‭ ‬תרגום‭.‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים
דילוג לתוכן