חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬לה – הלכות‭ ‬מפטיר‭ ‬והפטרה

קדיש‭ ‬אחרי‭ ‬קריאת‭ ‬ספר‭ ‬תורה

קדיש‭ ‬בהוצאת‭ ‬ספר‭ ‬אחד

א‭. ‬ אומרים‭ ‬חצי‭ ‬קדיש‭ ‬אחרי‭ ‬ברכת‭ "‬אשר‭ ‬נתן‭ ‬לנו‭" ‬של‭ ‬העולה‭ ‬האחרון‭ ‬ולפני‭ ‬שקוראים‭ ‬למפטיר‭ ‬לעלות‭ ‬לתורה‭.‬

קדיש‭ ‬בהוצאת‭ ‬שני‭ ‬ספרים

ב‭. ‬ שבת‭ ‬שבה‭ ‬מוציאים‭ ‬שני‭ ‬ספרים‭: ‬הספרדים‭ – ‬נוהגים‭ ‬להעלות‭ ‬שבעה‭ ‬עולים‭ ‬לקריאת‭ ‬פרשת‭ ‬השבוע‭ ‬בספר‭ ‬ראשון‭ ‬ולומר‭ ‬חצי‭ ‬קדיש‭ ‬אחריו‭, ‬לקרוא‭ "‬מפטיר‭" ‬בספר‭ ‬השני‭ ‬ולומר‭ ‬שוב‭ ‬חצי‭ ‬קדיש‭. ‬האשכנזים‭ – ‬נוהגים‭ ‬להביא‭ ‬ספר‭ ‬ראשון‭ ‬לתיבה‭, ‬לקרוא‭ ‬בו‭ ‬שבעה‭ ‬עולים‭, ‬לגלול‭ ‬אותו‭, ‬להביא‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ ‬שני‭ ‬לבימה‭,‬‭ ‬לומר‭ ‬חצי‭ ‬קדיש‭ ‬כששניהם‭ ‬על‭ ‬הבימה‭ ‬ולקרוא‭ "‬מפטיר‭" ‬בשני‭.‬

קדיש‭ ‬בהוצאת‭ ‬שלושה‭ ‬ספרים

ג‭. ‬ שבת‭ ‬שמוציאים‭ ‬שלושה‭ ‬ספרי‭ ‬תורה‭: ‬הספרדים‭ – ‬אומרים‭ ‬חצי‭ ‬קדיש‭ ‬פעמיים‭ ‬או‭ ‬שלוש‭, ‬ואילו‭ ‬האשכנזים‭ – ‬פעם‭ ‬אחת‭, ‬כדלהלן‭:‬

מנהג‭ ‬הספרדים‭ – ‬להעלות‭ ‬ששה‭ ‬עולים‭ ‬לקריאת‭ ‬פרשת‭ ‬השבוע‭ ‬בספר‭ ‬הראשון‭ ‬ולא‭ ‬לומר‭ ‬קדיש‭, ‬לקרוא‭ ‬עליית‭ "‬שביעי‭" ‬בספר‭ ‬השני‭ ‬ולומר‭ ‬חצי‭ ‬קדיש‭, ‬לקרוא‭ ‬עליית‭ "‬מפטיר‭" ‬בספר‭ ‬השלישי‭ ‬ולומר‭ ‬חצי‭ ‬קדיש‭, ‬ונמצא‭ ‬שאמרו‭ ‬שני‭ ‬קדישים‭.‬

• עלו‭ ‬שבעה‭ ‬עולים‭ ‬או‭ ‬יותר‭ ‬לקרוא‭ ‬בספר‭ ‬הראשון‭ [‬עליית‭ ‬מוסיפין‭] – ‬אומרים‭ ‬חצי‭ ‬קדיש‭ ‬אחרי‭ ‬הקריאה‭ ‬בספר‭ ‬בראשון‭, ‬משום‭ ‬שנגמרה‭ ‬חובת‭ ‬היום‭, ‬ואומרים‭ ‬עוד‭ ‬חצי‭ ‬קדיש‭ ‬אחרי‭ ‬הקריאה‭ ‬בספר‭ ‬השני‭, ‬וכן‭ ‬חצי‭ ‬קדיש‭ ‬אחרי‭ ‬הקריאה‭ ‬בספר‭ ‬השלישי‭, ‬ונמצא‭ ‬שאמרו‭ ‬שלושה‭ ‬קדישים‭.‬

כל‭ ‬האמור‭ ‬לעיל‭ ‬הוא‭ ‬מלבד‭ ‬בשמחת‭ ‬תורה‭, ‬שאף‭ ‬שקוראים‭ ‬יותר‭ ‬משבעה‭ ‬עולים‭ ‬בספר‭ ‬ראשון‭ – ‬אין‭ ‬אומרים‭ ‬קדיש‭ ‬אחריו‭.‬

מנהג‭ ‬האשכנזים‭ – ‬להעלות‭ ‬ששה‭ ‬עולים‭ ‬לקריאת‭ ‬פרשת‭ ‬השבוע‭ ‬בספר‭ ‬הראשון‭, ‬להגביה‭ ‬ולגלול‭ ‬את‭ ‬הספר‭ ‬הראשון‭ ‬ולקחתו‭ ‬מן‭ ‬הבימה‭, ‬ולא‭ ‬לומר‭ ‬אחריו‭ ‬קדיש‭. ‬אחר‭ ‬כך‭, ‬קוראים‭ ‬עליית‭ "‬שביעי‭" ‬בספר‭ ‬השני‭, ‬מביאים‭ ‬את‭ ‬הספר‭ ‬השלישי‭ ‬לבימה‭ ‬ואומרים‭ ‬חצי‭ ‬קדיש‭ ‬כאשר‭ ‬שניהם‭ ‬על‭ ‬הבימה‭. ‬אחרי‭ ‬אמירת‭ ‬קדיש‭ ‬מגביהים‭ ‬וגוללים‭ ‬את‭ ‬הספר‭ ‬השני‭ ‬ומסלקים‭ ‬אותו‭ ‬מן‭ ‬הבימה‭, ‬ונשאר‭ ‬הספר‭ ‬השלישי‭ ‬על‭ ‬הבימה‭ ‬וקוראים‭ ‬בו‭ ‬עליית‭ "‬מפטיר‭", ‬ולא‭ ‬אומרים‭ ‬אחריו‭ ‬קדיש‭.‬

• יש‭ ‬אשכנזים‭ ‬שנוהגים‭ ‬להחזיר‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬הראשון‭ ‬לבימה‭ ‬ולהניחו‭ ‬לצד‭ ‬שני‭ ‬הספרים‭ ‬האחרים‭ ‬לאמירת‭ ‬הקדיש‭, ‬ואחרי‭ ‬אמירת‭ ‬קדיש‭ ‬מגביהים‭ ‬וגוללים‭ ‬את‭ ‬הספר‭ ‬השני‭ ‬ומסלקים‭ ‬אותו‭ ‬מן‭ ‬הבימה‭, ‬ונשאר‭ ‬הספר‭ ‬השלישי‭ ‬על‭ ‬הבימה‭ ‬וקוראים‭ ‬בו‭ ‬עליית‭ "‬מפטיר‭", ‬ואין‭ ‬אומרים‭ ‬אחריו‭ ‬קדיש‭.‬

ולמעשה‭ ‬ינהג‭ ‬כל‭ ‬אחד‭ ‬כמנהגו‭.‬

עולה‭ ‬לתורה‭ ‬בביהכ‭"‬נ‭ ‬שלא‭ ‬נוהג‭ ‬כמנהגו

ד‭. ‬ ספרדי‭ ‬שעלה‭ ‬לתורה‭ ‬בבית‭ ‬כנסת‭ ‬של‭ ‬אשכנזים‭ – ‬ינהג‭ ‬כמנהג‭ ‬האשכנזים‭, ‬וכן‭ ‬אשכנזי‭ ‬שעלה‭ ‬לתורה‭ ‬בבית‭ ‬כנסת‭ ‬של‭ ‬ספרדים‭ – ‬ינהג‭ ‬כמנהג‭ ‬הספרדים‭, ‬ועל‭ ‬זה‭ ‬דרשו‭ ‬חז‭"‬ל‭ ‬את‭ ‬הפסוק‭: "‬ויעש‭ ‬כן‭ ‬אהרון‭", ‬מלמד‭ ‬שלא‭ ‬שינה‭.‬

סגירת‭ ‬תיק‭ ‬הספר

ה‭. ‬ העולה‭ ‬לעליית‭ "‬מפטיר‭" ‬לא‭ ‬יתחיל‭ ‬בברכת‭ ‬ה‭"‬הפטרה‭" ‬לפני‭ ‬שסוגר‭ ‬את‭ ‬תיק‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭.‬

הפטרה

מה‭ ‬היא‭ "‬הפטרה‭"‬

ו‭. ‬ משמעות‭ ‬המילה‭ "‬הפטרה‭" ‬היא‭: ‬סילוק‭, ‬לומר‭ ‬שעם‭ ‬קריאת‭ ‬ההפטרה‭ ‬מסתלקת‭ ‬תפילת‭ ‬שחרית‭, ‬כפי‭ ‬שנאמר‭ ‬לגבי‭ ‬קורבן‭ ‬פסח‭: "‬אין‭ ‬מפטירין‭ ‬אחר‭ ‬הפסח‭ ‬אפיקומן‭" ‬שפירושו‭: ‬סילוק‭ ‬קרבן‭ ‬הפסח‭.‬

טעמי‭ ‬קריאת‭ "‬הפטרה‭"‬

ז‭. ‬ מספר‭ ‬טעמים‭ ‬ניתנו‭ ‬לקריאת‭ "‬הפטרה‭" ‬בשבת‭ ‬כדלהלן‭:‬

• ‭"‬שבולי‭ ‬הלקט‭" ‬כתב‭ ‬שמצא‭ ‬שתיקנו‭ ‬לקרוא‭ "‬הפטרה‭" ‬משום‭ ‬לימוד‭ ‬תורה‭. ‬ובשבת‭ ‬דווקא‭, ‬משום‭ ‬שבשבת‭ ‬אנשים‭ ‬מתענגים‭ ‬על‭ ‬מאכליהם‭ ‬ולא‭ ‬מוצאים‭ ‬זמן‭ ‬ללימוד‭ ‬תורה‭, ‬ועל‭ ‬כן‭ ‬תיקנו‭ ‬להם‭ ‬לקרוא‭ "‬הפטרה‭" ‬על‭ ‬סדר‭ ‬התפילה‭ ‬וקריאת‭ ‬התורה‭.‬

• ‭"‬אבודרהם‭" ‬ותוספות‭ ‬יו‭"‬ט‭ ‬כתבו‭ ‬שהטעם‭ ‬לקריאת‭ "‬הפטרה‭" ‬הוא‭ ‬תקנת‭ ‬חז‭"‬ל‭ ‬בימי‭ ‬אנטיוכוס‭ ‬הרשע‭ ‬שגזר‭ ‬על‭ ‬ישראל‭ ‬איסור‭ ‬לקרוא‭ ‬בתורה‭ ‬ברבים‭, ‬משום‭ ‬שידע‭ ‬שכוחם‭ ‬בתורתם‭ ‬ורצה‭ ‬להחלישם‭ ‬בכך‭. ‬ומשום‭ ‬שאנטיוכוס‭ ‬חשב‭ ‬שרק‭ ‬חמישה‭ ‬חומשי‭ ‬תורה‭ ‬מחזקים‭ ‬את‭ ‬ישראל‭, ‬ולא‭ ‬אסר‭ ‬על‭ ‬לימוד‭ ‬בנביאים‭, ‬תיקנו‭ ‬חכמים‭ ‬לקרוא‭ ‬קטעים‭ ‬מן‭ ‬הנביאים‭. ‬ותיקנו‭ ‬שיהיו‭ ‬קוראים‭ ‬קטעים‭ ‬שיש‭ ‬בהם‭ ‬מעניין‭ ‬הפרשה‭.‬

ברכות‭ ‬ה‭‬מפטיר

שבע‭ ‬ברכות

ח‭. ‬ תקנו‭ ‬חז‭"‬ל‭ ‬שהעולה‭ ‬עליית‭ "‬מפטיר‭" ‬מברך‭ ‬שבע‭ ‬ברכות‭ [‬כנגד‭ ‬שבעה‭ ‬עולים‭ ‬שקראו‭ ‬בתורה‭ ‬לפניו‭]. ‬שתי‭ ‬ברכות‭ ‬מברך‭ ‬ה‭"‬מפטיר‭" ‬על‭ ‬הקריאה‭ ‬בתורה‭, ‬ברכה‭ ‬אחת‭ ‬לפני‭ ‬הקריאה‭ ‬בתורה‭ ‬וברכה‭ ‬אחת‭ ‬לאחריה‭. ‬חמש‭ ‬ברכות‭ ‬מברך‭ ‬ה‭"‬מפטיר‭" ‬על‭ ‬קריאת‭ ‬ה‭"‬הפטרה‭" ‬ברכה‭ ‬אחת‭ ‬לפניה‭ ‬וארבע‭ ‬ברכות‭ ‬לאחריה‭.‬

פסוק‭ ‬לאחר‭ ‬ההפטרה

ט‭.‬‭ ‬ הספרדים‭ ‬נוהגים‭ ‬להוסיף‭ ‬אחרי‭ ‬קריאת‭ ‬ה‭"‬הפטרה‭" ‬ולפני‭ ‬ארבע‭ ‬ברכות‭ ‬אחרונות‭ ‬את‭ ‬הפסוק‭ ‬בישעיה‭: "‬גואלנו‭ ‬ה‭' ‬צבאות‭ ‬שמו‭ ‬קדוש‭ ‬ישראל‭".‬

ברכה‭ ‬לפני‭ ‬ה‭"‬הפטרה‭"‬

י‭.‬ מברכים‭ ‬ברכה‭ ‬אחת‭ ‬לפני‭ ‬ה‭"‬הפטרה‭" ‬ובה‭ ‬פעמיים‭ ‬הנוסח‭ ‬‭"‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭'"‬‭, ‬פעם‭ ‬אחת‭ ‬בתחילתה‭ ‬ופעם‭ ‬אחת‭ ‬באמצעה‭, ‬כדלהלן‭: "‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭'… ‬אשר‭ ‬בחר‭ ‬בנביאים‭ ‬טובים‭ ‬ורצה‭ ‬בדבריהם‭ ‬הנאמרים‭ ‬באמת‭, ‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭' ‬הבוחר‭ ‬בתורה‭ ‬ובמשה‭ ‬עבדו‭ ‬ובישראל‭ ‬עמו‭ ‬ובנביאי‭ ‬האמת‭ ‬והצדק‭". ‬ולמרות‭ ‬שאומרים‭ ‬פעמיים‭ ‬את‭ ‬הנוסח‭ ‬‭"‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭'"‬‭, ‬אין‭ ‬אלו‭ ‬שתי‭ ‬ברכות‭ ‬אלא‭ ‬ברכה‭ ‬אחת‭.‬

הזכרת‭ ‬נוסח‭ ‬הברכה‭ ‬פעמיים

יא‭. ‬ טעם‭ ‬הזכרת‭ ‬נוסח‭ ‬הברכה‭ "‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭' " ‬פעמיים‭ ‬תוך‭ ‬ברכה‭ ‬אחת‭, ‬פעם‭ ‬אחת‭ ‬על‭ ‬הבחירה‭ ‬בנביאים‭ ‬ופעם‭ ‬אחת‭ ‬על‭ ‬בחירת‭ ‬משה‭ ‬רבנו‭ ‬ע‭"‬ה‭, ‬הוא‭ ‬רצונם‭ ‬של‭ ‬חז‭"‬ל‭ ‬להדגיש‭ ‬שמשה‭ ‬רבנו‭ ‬הינו‭ ‬ראש‭ ‬לכל‭ ‬הנביאים‭ ‬וגדול‭ ‬מכולם‭, ‬ועל‭ ‬כן‭ ‬ייחדו‭ ‬לו‭ ‬נוסח‭ ‬ברכה‭ ‬בנפרד‭.‬

הזכרת‭ ‬משה‭ ‬רבינו

יב‭. ‬ מזכירים‭ ‬את‭ ‬משה‭ ‬רבנו‭ ‬באמצע‭ ‬הברכה‭ ‬ולא‭ ‬בתחילתה‭, ‬משום‭ ‬שרצו‭ ‬חז‭"‬ל‭ ‬להבדיל‭ ‬תחילה‭ ‬את‭ ‬נביאי‭ ‬השקר‭ ‬מכל‭ ‬נביאי‭ ‬האמת‭, ‬ורק‭ ‬אחר‭ ‬כך‭ ‬להוסיף‭ ‬ברכה‭ ‬מיוחדת‭ ‬לכבוד‭ ‬משה‭ ‬רבנו‭.‬

עניית‭ ‬אמן‭ ‬באמצע‭ ‬ברכה

יג‭. ‬ אין‭ ‬הציבור‭ ‬עונה‭ "‬אמן‭" ‬אחרי‭ ‬המילים‭: "‬הנאמרים‭ ‬באמת‭", ‬למרות‭ ‬שמיד‭ ‬אחריהן‭ ‬אומר‭ ‬המברך‭ ‬שוב‭: "‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭'… ". ‬משום‭ ‬שעדיין‭ ‬זו‭ ‬ברכה‭ ‬אחת‭.‬

אמירת‭ "‬אמת‭" ‬באמצע‭ ‬ברכה

יד‭. ‬ יש‭ ‬נוהגים‭ ‬לענות‭ "‬אמת‭" ‬אחרי‭ ‬המילים‭: "‬הנאמרים‭ ‬באמת‭" ‬כדי‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬כל‭ ‬הדעות‭, ‬אך‭ ‬מכל‭ ‬מקום‭ – ‬אין‭ ‬לענות‭ "‬אמן‭".‬

ברכות‭ ‬אחר‭ ‬ה‭"‬הפטרה‭"‬

טו‭.‬ מברכים‭ ‬ארבע‭ ‬ברכות‭ ‬אחרי‭ ‬ההפטרה‭.‬

ברכה‭ ‬ראשונה‭: "‬צור‭ ‬כל‭ ‬העולמים‭"‬

טז‭. ‬ ברכה‭ ‬ראשונה‭ ‬פותחת‭ ‬ב‭"‬ברוך‭" ‬ומסיימת‭ ‬ב‭"‬ברוך‭", ‬ונוסחה‭: "‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭'… ‬צור‭ ‬כל‭ ‬העולמים‭ ‬צדיק‭ ‬בכל‭ ‬הדורות‭ ‬הא‭-‬ל‭ ‬הנאמן‭ ‬האומר‭ ‬ועושה‭, ‬מדבר‭ ‬ומקיים‭, ‬כי‭ ‬כל‭ ‬דבריו‭ ‬אמת‭ ‬וצדק‭. ‬נאמן‭ ‬אתה‭ ‬הוא‭ ‬ה‭' ‬אלוקינו‭ ‬ונאמנים‭ ‬דבריך‭ ‬ודבר‭ ‬אחד‭ ‬מדבריך‭ ‬אחור‭ ‬לא‭ ‬ישוב‭ ‬ריקם‭ ‬כי‭ ‬א‭-‬ל‭ ‬מלך‭ ‬נאמן‭ ‬ורחמן‭ ‬אתה‭, ‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭' ‬הא‭-‬ל‭ ‬הנאמן‭ ‬בכל‭ ‬דבריו‭".‬

עניית‭ ‬אמן‭ ‬באמצע‭ ‬ברכה‭ ‬שאחר‭ ‬ההפטרה

יז‭. ‬ אין‭ ‬עונין‭ "‬אמן‭" ‬אחרי‭ ‬המילים‭: "‬אמת‭ ‬וצדק‭". ‬ולפי‭ ‬שיש‭ ‬טועים‭ ‬ועונים‭ ‬שם‭ "‬אמן‭", ‬משום‭ ‬שחושבים‭ ‬שמסתיימת‭ ‬שם‭ ‬הברכה‭, ‬טוב‭ ‬יעשה‭ ‬המפטיר‭ ‬אם‭ ‬לא‭ ‬יעשה‭ ‬שם‭ ‬שום‭ ‬הפסק‭ ‬ובכך‭ ‬ידגיש‭ ‬שאין‭ ‬שם‭ ‬סיום‭ ‬הברכה‭.‬

ברכה‭ ‬שניה‭: "‬רחם‭ ‬על‭ ‬ציון‭"‬

יח‭. ‬ ברכה‭ ‬שניה‭ ‬אינה‭ ‬פותחת‭ ‬ב‭"‬ברוך‭", ‬משום‭ ‬שהיא‭ ‬סמוכה‭ ‬לחברתה‭ ‬שפתחה‭ ‬ב‭"‬ברוך‭", ‬אך‭ ‬מסיימת‭ ‬ב‭"‬ברוך‭", ‬ונוסחה‭: "‬רחם‭ ‬על‭ ‬ציון‭ ‬כי‭ ‬היא‭ ‬בית‭ ‬חיינו‭ ‬ולעלובת‭ ‬נפש‭ ‬תושיע‭ ‬במהרה‭ ‬בימינו‭, ‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭' ‬משמח‭ ‬ציון‭ ‬בבניה‭".‬

נוסח‭ ‬סיום‭ ‬ברכה

יט‭.‬ מסיימים‭ ‬ברכה‭ ‬זו‭ ‬במילים‭: "‬משמח‭ ‬ציון‭ ‬בבניה‭" ‬כדעת‭ ‬הראב‭"‬ד‭, ‬ולא‭ ‬כדעת‭ ‬הרמב‭"‬ם‭ ‬שכתב‭ ‬לסיים‭ ‬במילים‭: "‬בונה‭ ‬ירושלים‭".‬

ברכה‭ ‬ג‭': "‬שמחנו‭ ‬ה‭' ‬אלוקינו‭"‬

כ‭.‬ ברכה‭ ‬שלישית‭ ‬אינה‭ ‬פותחת‭ ‬ב‭"‬ברוך‭", ‬משום‭ ‬שהיא‭ ‬סמוכה‭ ‬לברכה‭ ‬השנייה‭ ‬הסמוכה‭ ‬לברכה‭ ‬ראשונה‭ ‬שפתחה‭ ‬ב‭"‬ברוך‭" ‬ומסיימת‭ ‬ב‭"‬ברוך‭", ‬ונוסחה‭: "‬שמחנו‭ ‬ה‭' ‬אלוקינו‭ ‬באליהו‭ ‬הנביא‭ ‬עבדך‭ ‬ובמלכות‭ ‬בית‭ ‬דוד‭ ‬משיחך‭ ‬במהרה‭ ‬יבוא‭ ‬ויגל‭ ‬ליבנו‭ ‬על‭ ‬כסאו‭ ‬לא‭ ‬ישב‭ ‬זר‭ ‬ולא‭ ‬ינחלו‭ ‬עוד‭ ‬אחרים‭ ‬את‭ ‬כבודו‭ ‬כי‭ ‬בשם‭ ‬קדשך‭ ‬נשבעת‭ ‬לו‭ ‬שלא‭ ‬יכבה‭ ‬נרו‭ ‬לעולם‭ ‬ועד‭, ‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭' ‬מגן‭ ‬דוד‭".‬

ברכה‭ ‬ד‭': "‬על‭ ‬התורה‭ ‬ועל‭ ‬העבודה‭"‬

כא‭. ‬ ברכה‭ ‬רביעית‭ ‬אינה‭ ‬פותחת‭ ‬ב‭"‬ברוך‭", ‬משום‭ ‬שסמוכה‭ ‬לברכה‭ ‬שלישית‭ ‬הסמוכה‭ ‬לשנייה‭ ‬הסמוכה‭ ‬לראשונה‭ ‬שפתחה‭ ‬ב‭"‬ברוך‭" ‬ונוסחה‭: "‬על‭ ‬התורה‭ ‬ועל‭ ‬העבודה‭ ‬ועל‭ ‬הנביאים‭ ‬ועל‭ ‬יום‭ ‬השבת‭ ‬הזה‭ ‬שנתת‭ ‬לנו‭ ‬ה‭' ‬אלוקינו‭ ‬לקדושה‭ ‬ולמנוחה‭ ‬לכבוד‭ ‬ולתפארת‭, ‬על‭ ‬הכל‭ ‬ה‭' ‬אלוקינו‭ ‬אנחנו‭ ‬מודים‭ ‬לך‭ ‬ומברכים‭ ‬אותך‭ ‬יתברך‭ ‬שמך‭ ‬בפי‭ ‬כל‭ ‬חי‭ ‬תמיד‭ ‬לעולם‭ ‬ועד‭, ‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭' ‬מקדש‭ ‬השבת‭".‬

ברכה‭ ‬רביעית‭ ‬בימים‭ ‬מיוחדים

כב‭. ‬ מזכירים‭ ‬ימים‭ ‬טובים‭ ‬וימים‭ ‬מיוחדים‭ ‬בברכה‭ ‬רביעית‭, ‬כדלהלן‭:‬

יום‭ ‬טוב‭ – ‬ביום‭ ‬טוב‭ ‬מזכיר‭ ‬בנוסח‭ ‬הברכה‭ ‬את‭ ‬אותו‭ ‬החג‭: "‬על‭ ‬התורה‭… ‬ועל‭ ‬יום‭ ‬חג‭ ‬הסוכות‭/‬שמיני‭ ‬חג‭ ‬עצרת‭/‬מצות‭/‬שבועות‭ ‬הזה‭, ‬ועל‭ ‬יום‭ ‬טוב‭ ‬מקרא‭ ‬קודש‭ ‬הזה‭", ‬וחותם‭: "‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭' ‬מקדש‭ ‬ישראל‭ ‬והזמנים‭".‬

שבת‭ ‬ויום‭ ‬טוב‭ ‬‮–‬‭ ‬יום‭ ‬טוב‭ ‬שחל‭ ‬בשבת‭ ‬מזכיר‭ ‬בנוסח‭ ‬הברכה‭ ‬שבת‭ ‬וכן‭ ‬אותו‭ ‬החג‭, "‬על‭ ‬התורה‭… ‬ועל‭ ‬יום‭ ‬השבת‭ ‬הזה‭ ‬ועל‭ ‬יום‭ ‬חג‭…", ‬וחותם‭, "‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭' ‬מקדש‭ ‬השבת‭ ‬וישראל‭ ‬והזמנים‭".‬

• כאשר‭ ‬חל‭ ‬יום‭ ‬טוב‭ ‬בשבת‭, ‬מזכירים‭ ‬בחתימת‭ ‬הברכה‭ ‬תחילה‭ ‬את‭ ‬השבת‭, ‬אחריה‭ ‬את‭ ‬ישראל‭ ‬ורק‭ ‬אחרי‭ ‬ישראל‭ ‬את‭ ‬הזמנים‭, ‬משום‭ ‬שבלא‭ ‬ישראל‭ [‬בית‭ ‬דין‭ ‬שמקדשים‭ ‬את‭ ‬החודשים‭] ‬אין‭ ‬זמנים‭.‬

שבת‭ ‬חול‭ ‬המועד‭ ‬‮–‬‭ ‬מנהגנו‭ ‬לא‭ ‬להזכיר‭ ‬בשבת‭ ‬חול‭ ‬המועד‭ ‬בברכה‭ ‬רביעית‭ ‬את‭ ‬החג‭, ‬לא‭ ‬בשבת‭ ‬חוה‭"‬מ‭ ‬פסח‭ ‬ולא‭ ‬בשבת‭ ‬חוה‭"‬מ‭ ‬סוכות‭, ‬משום‭ ‬שהפטרה‭ ‬זו‭ ‬נקראת‭ ‬בשל‭ ‬יום‭ ‬השבת‭ ‬ולא‭ ‬בשל‭ ‬חול‭ ‬המועד‭. ‬ומנהג‭ ‬האשכנזים‭ – ‬להזכיר‭, ‬ובמקום‭ ‬שנהגו‭ ‬להזכיר‭ ‬את‭ ‬החג‭ ‬בשבת‭ ‬חוה‭"‬מ‭ – ‬ימשיכו‭ ‬במנהגם‭ ‬ולא‭ ‬יעשו‭ ‬מזה‭ ‬מחלוקת‭.‬

ראש‭ ‬השנה‭ ‬‮–‬‭ ‬בראש‭ ‬השנה‭ ‬מזכיר‭ ‬בנוסח‭ ‬הברכה‭ ‬את‭ ‬היום‭: "‬על‭ ‬התורה‭… ‬ועל‭ ‬יום‭ ‬הזיכרון‭ ‬הזה‭…", ‬וחותם‭: "‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭' ‬מלך‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬הארץ‭ ‬מקדש‭ ‬ישראל‭ ‬ויום‭ ‬הזיכרון‭".‬

שבת‭ ‬וראש‭ ‬השנה‭ – ‬חל‭ ‬ראש‭ ‬השנה‭ ‬בשבת‭, ‬מזכיר‭ ‬בנוסח‭ ‬הברכה‭ ‬שבת‭ ‬וכן‭ ‬ראש‭ ‬השנה‭: "‬על‭ ‬התורה‭… ‬ועל‭ ‬יום‭ ‬השבת‭ ‬הזה‭ ‬ועל‭ ‬יום‭ ‬הזיכרון‭ ‬הזה‭…", ‬וחותם‭: "‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭' ‬מקדש‭ ‬השבת‭ ‬וישראל‭ ‬ויום‭ ‬הזיכרון‭".‬

יום‭ ‬הכיפורים‭ – ‬ביום‭ ‬הכיפורים‭ ‬מזכיר‭ ‬בנוסח‭ ‬הברכה‭ ‬את‭ ‬היום‭, "‬על‭ ‬התורה‭… ‬ועל‭ ‬יום‭ ‬הכיפורים‭ ‬הזה‭ ‬ועל‭ ‬יום‭ ‬מקרא‭ ‬קודש‭ ‬הזה‭ ‬שנתת‭ ‬לנו‭ ‬ה‭' ‬אלוקינו‭ ‬למחילה‭ ‬ולסליחה‭ ‬ולכפרה‭ ‬ולמחול‭ ‬בו‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬עוונותינו‭ ‬על‭ ‬הכל‭… ‬וחותם‭, "‬ודברך‭ ‬מלכנו‭ ‬אמת‭ ‬וקיים‭ ‬לעד‭ ‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭' ‬מלך‭ ‬מוחל‭ ‬וסולח‭ ‬לעוונותינו‭ ‬ומעביר‭ ‬אשמותינו‭ ‬בכל‭ ‬שנה‭ ‬ושנה‭ ‬מלך‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬הארץ‭ ‬מקדש‭ ‬ישראל‭ ‬ויום‭ ‬הכיפורים‭".‬

שבת‭ ‬וים‭ ‬הכיפורים‭ – ‬חל‭ ‬יום‭ ‬הכיפורים‭ ‬בשבת‭, ‬מזכיר‭ ‬בנוסח‭ ‬הברכה‭: "‬על‭ ‬התורה‭… ‬ועל‭ ‬יום‭ ‬השבת‭ ‬הזה‭ ‬ועל‭ ‬יום‭ ‬הכיפורים‭ ‬הזה‭… ‬שנתת‭ ‬לנו‭ ‬לקדושה‭ ‬ולמנוחה‭ ‬ולמחילה‭ ‬ולסליחה‭…", ‬וחותם‭: "‬ודברך‭ ‬מלכנו‭… ‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭' ‬מלך‭ ‬מוחל‭ ‬וסולח‭….‬מלך‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬הארץ‭ ‬מקדש‭ ‬השבת‭ ‬וישראל‭ ‬ויום‭ ‬הכיפורים‭".‬

חתימת‭ ‬הברכה‭ ‬כחתימה‭ ‬בתפילה

כג‭. ‬ למדנו‭ ‬הרמב‭"‬ם‭ ‬כלל‭ ‬בעניין‭ ‬חתימת‭ ‬ברכה‭ ‬רביעית‭ ‬של‭ ‬ה‭"‬הפטרה‭" ‬בימים‭ ‬מיוחדים‭ ‬והוא‭, ‬שנוסח‭ ‬חתימת‭ ‬ברכה‭ ‬רביעית‭ ‬של‭ ‬ה‭"‬הפטרה‭" ‬כנוסח‭ ‬חתימת‭ ‬ברכה‭ ‬רביעית‭ ‬של‭ ‬תפילת‭ ‬העמידה‭ ‬באותו‭ ‬יום‭.‬

‭"‬אמן‭" ‬על‭ ‬ברכת‭ ‬עצמו

כד‭. ‬ הספרדים‭ ‬נוהגים‭ ‬כדעת‭ ‬השו‭"‬ע‭, ‬שהמברך‭ ‬עונה‭ "‬אמן‭" ‬על‭ ‬ברכת‭ ‬עצמו‭ ‬בסוף‭ ‬ברכה‭ ‬רביעית‭, ‬משום‭ ‬שברכה‭ ‬זו‭ ‬מסיימת‭ ‬את‭ ‬ארבע‭ ‬הברכות‭ ‬שאחרי‭ ‬ה‭"‬הפטרה‭". ‬האשכנזים‭ ‬נוהגים‭ ‬כדעת‭ ‬הרמ‭"‬א‭, ‬שהמברך‭ ‬אינו‭ ‬עונה‭ "‬אמן‭" ‬אחרי‭ ‬ברכת‭ ‬עצמו‭ ‬בברכה‭ ‬רביעית‭ ‬של‭ ‬ה‭"‬הפטרה‭".‬

העולה‭ ‬מפטיר‭ ‬קורא‭ ‬ה‭"‬הפטרה‭"‬

כה‭. ‬ העולה‭ ‬לעליית‭ ‬מפטיר‭, ‬קורא‭ ‬את‭ ‬ההפטרה‭, ‬הוא‭ – ‬ולא‭ ‬אחר‭. ‬ולכתחילה‭ ‬לא‭ ‬יקנה‭ ‬עליית‭ ‬מפטיר‭ ‬אדם‭ ‬שאינו‭ ‬יודע‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬ה‭"‬הפטרה‭".‬

קריאתה‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬אחר

כו‭. ‬ בשעת‭ ‬הדחק‭ [‬כגון‭ ‬כאשר‭ ‬מכרו‭ ‬את‭ ‬המפטיר‭ ‬ועלה‭ ‬לקרוא‭ ‬אדם‭ ‬שאינו‭ ‬יודע‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬ה‭"‬הפטרה‭"], ‬רשאי‭ ‬אחר‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬ההפטרה‭.‬

קריאת‭ "‬הפטרה‭" ‬ללא‭ ‬ברכות

כז‭. ‬ קוראים‭ "‬הפטרה‭" ‬בברכות‭ ‬אך‭ ‬ורק‭ ‬אחרי‭ ‬קריאה‭ ‬בתורה‭ ‬ובמניין‭ ‬עשרה‭, ‬אבל‭ ‬בלאו‭ ‬הכי‭ – ‬אסור‭ ‬לקרוא‭ "‬הפטרה‭" ‬בברכותיה‭. ‬אמנם‭, ‬בלי‭ ‬ברכה‭ – ‬מותר‭ ‬לקרוא‭ "‬הפטרה‭" ‬גם‭ ‬ללא‭ ‬קריאה‭ ‬בתורה‭ ‬ומניין‭ ‬עשרה‭.‬

ברכת‭ ‬ההפטרה‭ ‬כשס‭"‬ת‭ ‬פסול

כח‭. ‬ נמצא‭ ‬פסול‭ ‬בספר‭ ‬התורה‭ ‬ואין‭ ‬להם‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ ‬כשר‭ ‬לקרוא‭ ‬בו‭ ‬את‭ ‬יתרת‭ ‬הפרשה‭ – ‬קוראים‭ ‬את‭ ‬ההפטרה‭ ‬ללא‭ ‬ברכות‭.‬

ברכות‭ ‬הפטרה‭ ‬כשעלו‭ ‬כל‭ ‬העולים

כט‭.‬ גם‭ ‬כאשר‭ ‬נמצא‭ ‬פסול‭ ‬בספר‭ ‬התורה‭ ‬אחרי‭ ‬שקראו‭ ‬כל‭ ‬הקוראים‭ ‬כולם‭ – ‬קוראים‭ ‬את‭ ‬ההפטרה‭ ‬ללא‭ ‬ברכות‭.‬

ציבור‭ ‬השומע‭ ‬קריאת‭ ‬ה‭"‬הפטרה‭"‬

ל‭.‬ בכתבי‭ ‬רבנו‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬ז‭"‬ל‭ ‬כתוב‭ ‬שצריך‭ ‬הציבור‭ ‬לשמוע‭ ‬את‭ ‬ברכות‭ ‬ה‭"‬הפטרה‭" ‬מן‭ ‬הקורא‭, ‬אך‭ ‬צריך‭ ‬כל‭ ‬אחד‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬ההפטרה‭ ‬בעצמו‭.‬

קריאת‭ ‬הציבור‭ ‬עם‭ ‬המפטיר

לא‭. ‬ ראוי‭ ‬שציבור‭ ‬שקורא‭ ‬את‭ ‬ה‭"‬הפטרה‭" ‬יקראו‭ ‬בלחש‭, ‬כדי‭ ‬שאדם‭ ‬שאינו‭ ‬בקי‭ ‬יוכל‭ ‬לשומעה‭ ‬מן‭ ‬הקורא‭. ‬אמנם‭, ‬במקום‭ ‬שכל‭ ‬הציבור‭ ‬בקיאים‭ ‬בקריאת‭ ‬ה‭"‬הפטרה‭"‬‭ – ‬יקראו‭ ‬את‭ ‬ה‭"‬הפטרה‭" ‬עם‭ ‬הקורא‭ ‬בקול‭, ‬והקורא‭ ‬יקרא‭ ‬בקול‭ ‬רם‭ ‬את‭ ‬הפסוקים‭ ‬האחרונים‭ ‬ואת‭ ‬הברכות‭.‬

קריאה‭ ‬מתוך‭ ‬ספרי‭ ‬הנביאים

לב‭.‬ נחלקו‭ ‬הפוסקים‭ ‬אם‭ ‬יש‭ ‬חיוב‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬ה‭"‬הפטרה‭" ‬מתוך‭ ‬מגילת‭ ‬קלף‭ ‬או‭ ‬לא‭. ‬הנוהגים‭ ‬כמנהג‭ ‬הגאון‭ ‬מוילנא‭ – ‬צריכים‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬ההפטרה‭ ‬מתוך‭ ‬ספרי‭ ‬נביאים‭ ‬הכתובים‭ ‬על‭ ‬קלף‭ ‬בספרים‭ ‬נפרדים‭. ‬הנוהגים‭ ‬כדעת‭ ‬המגן‭ ‬אברהם‭ – ‬יכולים‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬ההפטרה‭ ‬מתוך‭ ‬תנ‭"‬ך‭ ‬שלם‭ ‬ואפילו‭ ‬הוא‭ ‬מודפס‭. ‬כיום‭, ‬למעשה‭ ‬יכולים‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬ה‭"‬הפטרה‭" ‬מתוך‭ "‬ספר‭ ‬הפטרות‭" ‬או‭ ‬מתוך‭ ‬החומש‭ ‬ויוצאים‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בזה‭.‬

גודל‭ ‬ספר‭ ‬ההפטרות

לג‭.‬ צריכים‭ ‬להזהר‭ ‬שלא‭ ‬לקנות‭ ‬ספר‭ ‬הפטרות‭ ‬גדול‭, ‬שלא‭ ‬ייראה‭ ‬כמו‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭, ‬אלא‭ ‬שיהיה‭ ‬קטן‭.‬

מעלת‭ ‬עליית‭ ‬מפטיר

יארצייט

לד‭. ‬ מובא‭ ‬באגדה‭ ‬שכאשר‭ ‬בן‭ ‬מפטיר‭ ‬בנביא‭ ‬יש‭ ‬בזה‭ ‬עילוי‭ ‬נשמה‭ ‬לנפטר‭. ‬ולכן‭, ‬טוב‭ ‬לעלות‭ ‬לעליית‭ "‬מפטיר‭" ‬בשבת‭ ‬שלפני‭ ‬יום‭ ‬השנה‭.‬

האמת‭ ‬והשלום‭ ‬אהבו

לה‭. ‬ אין‭ ‬לאדם‭ ‬להתקוטט‭ ‬עבור‭ ‬עליית‭ "‬מפטיר‭", ‬אפילו‭ ‬לא‭ ‬לפני‭ ‬היארצייט‭, ‬ואין‭ ‬להקפיד‭ ‬על‭ ‬כך‭ ‬כלל‭, ‬שהרי‭ "‬מילה‭ ‬‮–‬‭ ‬בסלע‭, ‬שתיקה‭ – ‬בתרין‭". ‬וע‭"‬י‭ ‬השתיקה‭ ‬יהיה‭ ‬יותר‭ ‬נחת‭ ‬רוח‭ ‬לאביו‭ ‬מאשר‭ ‬אם‭ ‬יתקוטט‭ ‬ויעלה‭ "‬מפטיר‭".‬

עליית‭ ‬קטן‭ ‬ל‭"‬מפטיר‭"‬

לו‭. ‬ מותר‭ ‬להעלות‭ ‬קטן‭ [‬נקרא‭ ‬קטן‭ ‬כל‭ ‬שלא‭ ‬הגיע‭ ‬לגיל‭ ‬שלוש‭ ‬עשרה‭ ‬ויום‭ ‬אחד‭ ‬או‭ ‬אפילו‭ ‬הגיע‭ ‬לגיל‭ ‬שלוש‭ ‬עשרה‭ ‬ויום‭ ‬אחד‭ ‬אך‭ ‬לא‭ ‬הביא‭ ‬שתי‭ ‬שערות‭] ‬לעליית‭ "‬מפטיר‭" ‬בכל‭ ‬השנה‭ ‬כולה‭, ‬למעט‭ ‬להפטרת‭ ‬שבת‭ "‬זכור‭" ‬ושבת‭ "‬פרה‭".‬

כשהעלו‭ ‬קטן‭ ‬להפטרת‭ ‬זכור

לז‭. ‬ אם‭ ‬העלו‭ ‬קטן‭ ‬לאחת‭ ‬ההפטרות‭ ‬הנ‭"‬ל‭, ‬בהפטרת‭ "‬זכור‭" – ‬אם‭ ‬עלה‭ ‬ושמו‭ ‬לב‭ – ‬יורידוהו‭ ‬ויעלה‭ ‬גדול‭ (‬ובשאר‭ ‬עליות‭ – ‬לא‭ ‬יורידהו‭), ‬ולדעת‭ ‬הרמ‭"‬א‭ – ‬לא‭ ‬יורידוהו‭.‬

כשעלה‭ ‬קטן‭ ‬וכגבר‭ ‬קרא

לח‭. ‬ אם‭ ‬כבר‭ ‬עלה‭ ‬קטן‭ ‬וקרא‭ ‬בפרשת‭ "‬זכור‭" ‬או‭ "‬פרה‭" – ‬יצאו‭ ‬הציבור‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בקריאתו‭ ‬ואינם‭ ‬צריכים‭ ‬קריאה‭ ‬אחרת‭.‬

חתן‭ ‬בר‭ ‬מצווה‭ ‬בשבת‭ "‬זכור‭"‬

לט‭. ‬ אם‭ ‬יש‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬חתן‭ ‬בר‭-‬מצוה‭ ‬שהוא‭ ‬בגדר‭ ‬קטן‭, ‬שהכין‭ ‬קריאת‭ ‬הפטרת‭ "‬זכור‭" – ‬לא‭ ‬יעלוהו‭ ‬לקריאת‭ ‬פרשת‭ "‬זכור‭". ‬וכדי‭ ‬למנוע‭ ‬ממנו‭ ‬עגמת‭ ‬נפש‭ – ‬יעלה‭ ‬מבוגר‭ ‬לקריאת‭ "‬זכור‭" ‬בברכותיה‭ ‬והקטן‭ ‬יעלה‭ ‬לקריאת‭ ‬ה‭"‬הפטרה‭" ‬בברכותיה‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭ ‬יש‭ ‬להימנע‭ ‬ממצב‭ ‬כזה‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬תאום‭ ‬מראש‭ ‬עם‭ ‬הרב‭ ‬או‭ ‬הגבאי‭.‬

הפטרת‭ "‬שקלים‭" ‬או‭ "‬החודש‭"‬

מ‭. ‬ לכתחילה‭ ‬אין‭ ‬להעלות‭ ‬קטן‭ ‬לקריאת‭ ‬הפטרת‭ ‬פרשת‭ "‬שקלים‭" ‬או‭ ‬הפטרת‭ ‬פרשת‭ "‬החודש‭".‬

בר‭ ‬מצוה‭ ‬בשבת‭ "‬שקלים‭" / "‬החודש‭"‬

מא‭. ‬ אם‭ ‬יש‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬חתן‭ ‬בר‭-‬מצוה‭ ‬שהוא‭ ‬בגדר‭ ‬קטן‭, ‬שהכין‭ ‬קריאת‭ ‬הפטרת‭ "‬שקלים‭ ‬או‭ "‬החודש‭" – ‬טוב‭ ‬יותר‭ ‬להעלות‭ ‬גדול‭ ‬לקריאת‭ ‬עליית‭ "‬מפטיר‭" ‬ואת‭ ‬הקטן‭ ‬לקריאת‭ ‬ה‭"‬הפטרה‭". ‬אמנם‭, ‬אם‭ ‬תתגלע‭ ‬מחלוקת‭ ‬בשל‭ ‬כך‭ – ‬יתנו‭ ‬לקטן‭ ‬לקרוא‭ ‬גם‭ ‬את‭ ‬עליית‭ ‬ה‭"‬מפטיר‭".‬

הפטרת‭ "‬שבת‭ ‬שובה‭"‬

מב‭. ‬ לכתחילה‭ ‬אין‭ ‬להעלות‭ ‬קטן‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬הפטרת‭ "‬שובה‭ ‬ישראל‭" ‬בשבת‭ "‬שובה‭".‬

עליית‭ ‬קטן‭ ‬בהפטרות‭ ‬חשובות

מג‭. ‬ נהגו‭ ‬שלא‭ ‬להעלות‭ ‬קטן‭ ‬להפטרות‭ ‬נוספות‭ ‬שנוהגים‭ ‬להעלות‭ ‬רבנים‭ ‬או‭ ‬אנשים‭ ‬חשובים‭ ‬לקריאת‭ ‬ה‭"‬הפטרה‭", ‬וכמו‭: ‬שביעי‭ ‬של‭ ‬פסח‭, ‬שבועות‭, ‬ראש‭ ‬השנה‭ ‬ויום‭ ‬הכיפורים‭.‬

ארבע‭ ‬פרשיות

ארבע‭ ‬שבתות‭ ‬מיוחדות

מד‭. ‬ בחודש‭ ‬אדר‭ ‬הסמוך‭ ‬לניסן‭ ‬ישנן‭ ‬ארבע‭ ‬שבתות‭ ‬מיוחדות‭ ‬בהן‭ ‬בכל‭ ‬שבת‭ ‬מוציאים‭ ‬שני‭ ‬ספרי‭ ‬תורה‭, ‬וקוראים‭ ‬בראשון‭ ‬שבעה‭ ‬עולים‭ ‬בפרשת‭ ‬השבוע‭ ‬ובשני‭ "‬הפטרה‭" ‬מעניין‭ ‬היום‭, ‬והן‭: "‬שקלים‭", "‬זכור‭", "‬פרה‭" ‬ו‭"‬החודש‭".‬

פורים‭ ‬משולש

מה‭. ‬ כאשר‭ ‬ט‭"‬ו‭ ‬באדר‭ ‬חל‭ ‬ביום‭ ‬השבת‭, ‬ובירושלים‭ ‬עושים‭ "‬פורים‭ ‬משולש‭" ‬קוראים‭ ‬בשני‭ ‬ספרי‭ ‬תורה‭ ‬משך‭ ‬חמשה‭ ‬שבתות‭ ‬רצופות‭, ‬משום‭ ‬שב‭"‬פורים‭ ‬משולש‭" ‬בשבת‭ ‬קוראים‭ ‬גם‭ "‬ויבא‭ ‬עמלק‭".‬

שבת‭ ‬שקלים

פרשת‭ "‬שקלים‭"‬

מו‭. ‬ שבת‭ ‬שלפני‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬אדר‭ ‬או‭ ‬שבת‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬אדר‭ ‬הסמוך‭ ‬לניסן‭ – ‬קורא‭ ‬המפטיר‭ ‬קריאת‭ "‬שקלים‭" ‬בפרשת‭ "‬כי‭ ‬תשא‭" ‬מתחילתה‭ ‬עד‭ "‬לכפר‭ ‬על‭ ‬נפשתיכם‭". ‬הטעם‭ ‬לקריאת‭ ‬פרשת‭ "‬שקלים‭" ‬לפני‭ "‬אדר‭" ‬‮–‬‭ ‬זכר‭ ‬לקריאת‭ ‬פרשת‭ ‬שקלים‭ ‬בזמן‭ ‬זה‭ ‬כשבית‭ ‬המקדש‭ ‬היה‭ ‬קיים‭. ‬ויש‭ ‬טעמים‭ ‬נוספים‭.‬

שנה‭ ‬מעוברת

מז‭. ‬ אין‭ ‬קוראים‭ ‬פרשת‭ "‬שקלים‭" ‬בשבת‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬או‭ ‬בשבת‭ ‬שלפני‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬אדר‭ ‬א‭' ‬בשנה‭ ‬מעוברת‭.‬

עמידה‭ ‬בקריאה

מח‭. ‬ יש‭ ‬נוהגים‭ ‬לעמוד‭ ‬בזמן‭ ‬קריאת‭ ‬פרשת‭ "‬שקלים‭", ‬ויש‭ ‬נוהגים‭ ‬לא‭ ‬לעמוד‭. ‬וכל‭ ‬אחד‭ ‬ואחד‭ ‬יעשה‭ ‬כמנהגו‭.‬

‭"‬לשם‭ ‬יחוד‭"‬

מט‭.‬ יש‭ ‬נוהגים‭ ‬לומר‭ "‬לשם‭ ‬יחוד‭" ‬מיוחד‭ ‬לפני‭ ‬קריאת‭ ‬פרשת‭ ‬שקלים‭ ‬כנוסח‭ ‬בית‭ ‬אל‭, ‬ואין‭ ‬הנוסח‭ ‬מעכב‭.‬

שכחו‭ ‬פרשת‭ "‬שקלים‭"‬

נ‭.‬ קוראים‭ ‬אותה‭ ‬עד‭ ‬חצות‭ ‬היום‭. ‬לא‭ ‬קראו‭ ‬עד‭ ‬חצות‭ ‬היום‭ – ‬יקראו‭ ‬אותה‭ ‬עד‭ ‬שקיעה‭ ‬בלי‭ ‬ברכה‭, ‬לא‭ ‬קראו‭ ‬עד‭ ‬שקיעה‭ – ‬אין‭ ‬משלימים‭.‬

שבת‭ ‬זכור

פרשת‭ "‬זכור‭"‬

נא‭. ‬ שבת‭ ‬שלפני‭ ‬פורים‭ ‬קורא‭ ‬המפטיר‭ ‬קריאת‭ "‬זכור‭" ‬בפרשת‭ "‬כי‭ ‬תצא‭" ‬מ‭"‬זכור‭ ‬את‭ ‬אשר‭ ‬עשה‭" ‬עד‭ "‬לא‭ ‬תשכח‭". ‬הטעם‭ ‬לקריאת‭ ‬פרשת‭ "‬זכור‭" ‬לפני‭ ‬פורים‭ ‬‮–‬‭ ‬לסמוך‭ ‬את‭ ‬מחיית‭ ‬עמלק‭ ‬למחיית‭ ‬המן‭, ‬כדכתיב‭: "‬והימים‭ ‬האלה‭ ‬נזכרים‭ ‬ונעשים‭".‬

גדר‭ ‬החיוב

נב‭. ‬ החיוב‭ ‬לקרוא‭ ‬פרשת‭ "‬זכור‭" ‬הנו‭ ‬חיוב‭ ‬מדאורייתא‭. ‬ולכן‭ ‬בנוסח‭ ‬ה‭"‬לשם‭ ‬יחוד‭" ‬אומרים‭: "‬הרי‭ ‬אנו‭ ‬באים‭ ‬לקיים‭ ‬מצות‭ ‬עשה‭".‬

ספר‭ ‬תורה‭ ‬מהודר

נג‭. ‬ יש‭ ‬להזהר‭ ‬לקרוא‭ ‬פרשת‭ "‬זכור‭" ‬בספר‭ ‬תורה‭ ‬המהודר‭ ‬ביותר‭, ‬משום‭ ‬שזו‭ ‬מצווה‭ ‬דאורייתא‭ [‬מה‭ ‬שאין‭ ‬כן‭ ‬בקריאת‭ ‬פרשת‭ "‬שקלים‭", ‬אז‭ ‬אפשר‭ ‬להסתפק‭ ‬בספר‭ ‬תורה‭ ‬כשר‭ ‬ומוגה‭].‬

חשיבות‭ ‬הקריאה

נד‭. ‬ כתב‭ "‬תרומת‭ ‬הדשן‭" ‬שאדם‭ ‬שיש‭ ‬לו‭ ‬אפשרות‭ ‬לשמוע‭ ‬אחת‭ ‬משתי‭ ‬קריאות‭, ‬פרשת‭ "‬זכור‭" ‬בשבת‭ ‬או‭ ‬קריאת‭ ‬מגילה‭ ‬בליל‭ ‬פורים‭ – ‬ישמע‭ ‬קריאת‭ ‬פרשת‭ "‬זכור‭" ‬ולא‭ ‬קריאת‭ ‬מגילה‭.‬

‭"‬לשם‭ ‬יחוד‭"‬

נה‭. ‬ טוב‭ ‬לומר‭ "‬לשם‭ ‬יחוד‭" ‬לפני‭ ‬קריאת‭ ‬פרשת‭ "‬זכור‭", ‬ויש‭ ‬שאין‭ ‬אומרים‭, ‬וכל‭ ‬אחד‭ ‬ואחד‭ ‬יעשה‭ ‬כמנהגו‭.‬

קריאה‭ ‬בקול‭ ‬רם

נו‭. ‬ יזהר‭ ‬הקורא‭ ‬לקראה‭ ‬בקול‭ ‬רם‭, ‬כדי‭ ‬שכל‭ ‬הקהל‭ ‬ישמע‭ ‬את‭ ‬קריאתו‭.‬

כוונה‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה

נז‭. ‬ הציבור‭ ‬צריך‭ ‬לכוון‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בקריאת‭ ‬השליח‭ ‬ציבור‭ ‬וגם‭ ‬הוא‭ ‬צריך‭ ‬לכוון‭ ‬להוציאם‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬טוב‭ ‬להכריז‭ ‬על‭ ‬כך‭ ‬לפני‭ ‬הקריאה‭.‬

סומך‭ ‬בקריאת‭ "‬זכור‭"‬

נח‭. ‬ כאשר‭ ‬הקורא‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬אינו‭ ‬מדייק‭ ‬במילות‭ ‬הקריאה‭ ‬בתורה‭ – ‬מותר‭ ‬לעמוד‭ ‬לידו‭ ‬ולקרוא‭ ‬את‭ ‬המילים‭ ‬בלחש‭ ‬גם‭ ‬בקריאת‭ ‬פרשת‭ "‬זכור‭", ‬אך‭ ‬רק‭ ‬באופן‭ ‬שלא‭ ‬יפריע‭ ‬לו‭.‬

קריאה‭ ‬בנוסח‭ ‬שלו

נט‭. ‬ טוב‭ ‬שכל‭ ‬אחד‭ ‬ואחד‭ ‬ישתדל‭ ‬לשמוע‭ ‬קריאת‭ ‬פרשת‭ "‬זכור‭" ‬בספר‭ ‬תורה‭ ‬ובניגון‭ ‬לפי‭ ‬מנהג‭ ‬עדתו‭. ‬ובדיעבד‭ ‬יוצאים‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בכל‭ ‬ספרי‭ ‬תורה‭ ‬ובכל‭ ‬סוגי‭ ‬הקריאות‭.‬

קריאה‭ ‬בנוסחים‭ ‬שונים

ס‭.‬ יש‭ ‬נוהגים‭ ‬לקרוא‭ ‬פרשת‭ "‬זכור‭" ‬כמה‭ ‬פעמים‭ ‬ובכל‭ ‬פעם‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬מסורת‭ ‬של‭ ‬עדה‭ ‬אחרת‭. ‬וטעם‭ ‬הדבר‭ ‬הוא‭, ‬שבפרשת‭ ‬זכור‭ ‬חיוב‭ ‬הקריאה‭ ‬הוא‭ ‬מדאורייתא‭ ‬אליבא‭ ‬דכו‭"‬ע‭.‬

סדר‭ ‬הקריאה‭ ‬בכמה‭ ‬נוסחים

סא‭. ‬ כאשר‭ ‬קוראים‭ ‬פרשת‭ "‬זכור‭" ‬בכמה‭ ‬נוסחים‭, ‬רצוי‭ ‬שהעולה‭ ‬הראשון‭ ‬יברך‭ ‬ברכה‭ ‬ראשונה‭ ‬ויקרא‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬הנוסח‭ ‬שלו‭. ‬אחריו‭ ‬יעלו‭ ‬השני‭ ‬והשלישי‭ ‬ויקראו‭ ‬כל‭ ‬אחד‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬הנוסח‭ ‬שלו‭, ‬ובסוף‭ ‬יברך‭ ‬הקורא‭ ‬הראשון‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה‭.‬

‭"‬זכור‭" ‬לנשים

סב‭. ‬ יש‭ ‬אומרים‭ ‬שנשים‭ ‬פטורות‭ ‬מקריאת‭ "‬זכור‭", ‬וכך‭ ‬נהגו‭ ‬הספרדים‭. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬נשים‭ ‬הבאות‭ ‬לשמוע‭ ‬קריאת‭ ‬פרשת‭ "‬זכור‭" ‬יחשבו‭ ‬בליבן‭ ‬שהן‭ ‬לא‭ ‬מקבלות‭ ‬עליהן‭ ‬דבר‭ ‬זה‭ ‬כנדר‭. ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שנשים‭ ‬חייבות‭ ‬לשמוע‭ ‬קריאת‭ ‬פרשת‭ "‬זכור‭", ‬וכך‭ ‬נהגו‭ ‬חלק‭ ‬מהאשכנזים‭.‬

עמידה‭ ‬בקריאה

סג‭. ‬ מובא‭ ‬בספר‭ "‬אוצרות‭ ‬חיים‭" ‬לגאון‭ ‬עוזנו‭ ‬בעל‭ ‬בן‭ ‬איש‭ ‬חי‭ ‬שיש‭ ‬לעמוד‭ ‬בקריאת‭ ‬פרשת‭ "‬זכור‭", ‬אך‭ ‬לא‭ ‬נהגו‭ ‬לעמוד‭ ‬בקריאת‭ ‬פרשת‭ "‬זכור‭". ‬אמנם‭, ‬אדם‭ ‬שמכוון‭ ‬טוב‭ ‬יותר‭ ‬כשהוא‭ ‬עומד‭.‬‭ ‬יעמוד‭ ‬בקריאה‭, ‬ואדם‭ ‬שמכוון‭ ‬טוב‭ ‬יותר‭ ‬כשהוא‭ ‬יושב‭ – ‬ישב‭. ‬והעיקר‭ – ‬לא‭ ‬לעשות‭ ‬מזה‭ ‬מחלוקת‭.‬

שכחו‭ ‬לקרוא‭ ‬פרשת‭ "‬זכור‭"‬

סד‭. ‬ לא‭ ‬קראו‭ ‬פרשת‭ "‬זכור‭" ‬בשבת‭ ‬שלפני‭ ‬פורים‭ – ‬יכוונו‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬מצות‭ "‬זכור‭" ‬בקריאת‭ ‬זכור‭ ‬בפרשת‭ "‬כי‭ ‬תצא‭", ‬וי‭"‬א‭ ‬שיוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬גם‭ ‬בקריאת‭ ‬התורה‭ ‬של‭ ‬פורים‭.‬

שבת‭ ‬פרה

פרשת‭ "‬פרה‭"‬

סה‭. ‬ שבת‭ ‬שלפני‭ ‬שבת‭ ‬אחרונה‭ ‬של‭ ‬חודש‭ ‬אדר‭ ‬קורא‭ ‬המפטיר‭ ‬קריאת‭ "‬פרה‭" ‬בפרשת‭ "‬חוקת‭" ‬מתחילתה‭ ‬עד‭ "‬תטמא‭ ‬עד‭ ‬הערב‭". ‬הטעם‭ ‬לקריאת‭ ‬פרשת‭ "‬פרה‭" ‬לפני‭ ‬ניסן‭ – ‬להזהיר‭ ‬את‭ ‬ישראל‭ ‬שיעשו‭ ‬את‭ ‬פסחיהם‭ ‬בטהרה‭.‬

כשר‭"‬ח‭ ‬ניסן‭ ‬בשבת

סו‭. ‬ חל‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬ניסן‭ ‬בשבת‭ – ‬קוראים‭ ‬הפטרת‭ "‬פרה‭" ‬בשבת‭ ‬האחרונה‭ ‬של‭ ‬חודש‭ ‬אדר‭ ‬ולא‭ ‬בשבת‭ ‬שלפניו‭.‬

גדר‭ ‬החיוב

סז‭. ‬ יש‭ ‬אומרים‭ ‬שקריאת‭ ‬פרשת‭ "‬פרה‭" ‬הנה‭ ‬חיוב‭ ‬מדאורייתא‭, ‬ולכן‭ ‬יזהר‭ ‬הקורא‭ ‬לקראה‭ ‬בקול‭ ‬רם‭ ‬כדי‭ ‬שישמעו‭ ‬כל‭ ‬הקהל‭.‬

כוונה‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה

סח‭. ‬ כשם‭ ‬שבקריאת‭ ‬פרשת‭ "‬זכור‭" ‬צריך‭ ‬השליח‭ ‬ציבור‭ ‬לכוון‭ ‬להוציא‭ ‬את‭ ‬הקהל‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬והציבור‭ ‬צריך‭ ‬להתכוון‭ ‬לצאת‭, ‬כך‭ ‬גם‭ ‬כאן‭. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬טוב‭ ‬להכריז‭ ‬על‭ ‬כך‭ ‬לפני‭ ‬הקריאה‭.‬

קריאת‭ "‬פרה‭" ‬לנשים

סט‭. ‬ נשים‭ ‬לא‭ ‬חייבות‭ ‬לשמוע‭ ‬קריאת‭ ‬פרשת‭ "‬פרה‭", ‬וזה‭ ‬קל‭ ‬יותר‭ ‬משמיעת‭ ‬פרשת‭ "‬זכור‭". ‬אמנם‭, ‬אשה‭ ‬שרוצה‭ ‬לשמוע‭ ‬פרשת‭ "‬פרה‭" – ‬תבוא‭ ‬עליה‭ ‬ברכה‭, ‬ותקבל‭ ‬על‭ ‬עצמה‭ ‬בלא‭ ‬נדר‭ ‬לשנים‭ ‬הבאות‭.‬

שכחו‭ ‬לקרוא‭ ‬פרשת‭ "‬פרה‭"‬

ע‭.‬ לא‭ ‬קראו‭ ‬פרשת‭ "‬פרה‭" ‬בזמנה‭ – ‬יקראוה‭ ‬בשבת‭ ‬הבאה‭ ‬לפני‭ ‬שבת‭ ‬ה‭"‬חודש‭".‬

שבת‭ ‬החודש

פרשת‭ "‬החודש‭"‬

עא‭. ‬ כאשר‭ ‬חל‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬ניסן‭ ‬ביום‭ ‬חול‭, ‬בשבת‭ ‬שלפניו‭ ‬קורא‭ ‬המפטיר‭ ‬קריאת‭ "‬החודש‭" ‬בפרשת‭ "‬בא‭" ‬מ‭"‬ויאמר‭ ‬ה‭' ‬אל‭ ‬משה‭" ‬עד‭ "‬אני‭ ‬ה‭'".‬

ראש‭ ‬חודש‭ ‬ניסן‭ ‬בשבת

עב‭. ‬ חל‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬ניסן‭ ‬בשבת‭ – ‬קוראים‭ ‬בשבת‭ ‬זו‭ ‬קריאת‭ "‬החודש‭" ‬ולא‭ ‬בשבת‭ ‬שלפניו‭. ‬הטעם‭ ‬לקריאת‭ ‬פרשת‭ "‬החודש‭" ‬לפני‭ ‬הפסח‭ ‬‮–‬‭ ‬משום‭ ‬ששם‭ ‬פרשת‭ ‬הפסח‭.‬

שכחו‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬פרשת‭ ‬החודש

עג‭. ‬ לא‭ ‬קראו‭ ‬פרשת‭ "‬החודש‭" ‬בזמנה‭ – ‬קוראים‭ ‬אותה‭ ‬עד‭ ‬חצות‭ ‬היום‭. ‬לא‭ ‬קראו‭ ‬עד‭ ‬חצות‭ ‬היום‭ – ‬יקראו‭ ‬אותה‭ ‬עד‭ ‬שקיעה‭ ‬בלי‭ ‬ברכה‭. ‬לא‭ ‬קראו‭ ‬עד‭ ‬שקיעה‭ – ‬אין‭ ‬משלימים‭.‬

סימן‭ ‬לזכירה

עד‭. ‬ חז‭"‬ל‭ ‬עשו‭ ‬סימן‭ ‬לזכירת‭ ‬הפסקות‭ ‬הקריאה‭ ‬בארבע‭ ‬השבתות‭: ‬זט‭"‬ו‭ ‬ב‭"‬ו‭ ‬ד‭"‬ד‭ ‬ובי‭"‬ו‭. ‬ופירושו‭ ‬כדלהלן‭: ‬זט‭"‬ו‭ – ‬חל‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬אדר‭ ‬בשבת‭ ‬מפסיקין‭ ‬בחמשה‭ ‬עשר‭ ‬בו‭. ‬ב‭"‬ו‭ – ‬חל‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬אדר‭ ‬ביום‭ ‬ב‭' ‬מפסיקין‭ ‬בו‭' ‬בו‭. ‬ד‭"‬ד‭ – ‬חל‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬אדר‭ ‬ביום‭ ‬ד‭' ‬מפסיקין‭ ‬בד‭' ‬בו‭. ‬ובי‭"‬ו‭ – ‬חל‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬אדר‭ ‬ביום‭ ‬ו‭' ‬מפסיקין‭ ‬בשתי‭ ‬שבתות‭, ‬ב‭ ‬ב‭' ‬בו‭ ‬ובי‭"‬ו‭ ‬בו‭.‬

קריאת‭ ‬ארבע‭ ‬פרשיות‭ ‬ביחיד

עה‭. ‬ אין‭ ‬לקרוא‭ ‬ארבע‭ ‬פרשיות‭ ‬ביחיד‭. ‬ועל‭ ‬כן‭ ‬מי‭ ‬שהיה‭ ‬בזמן‭ ‬קריאת‭ ‬ארבע‭ ‬פרשיות‭ ‬במקום‭ ‬שאין‭ ‬בו‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ ‬ולא‭ ‬קרא‭ ‬בזמנן‭ ‬או‭ ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬שכחו‭ ‬ציבור‭ ‬לקרוא‭ ‬פרשת‭ ‬שקלים‭ ‬או‭ ‬החודש‭ – ‬אין‭ ‬להוציא‭ ‬ס‭"‬ת‭ ‬ולקרוא‭ ‬ביחיד‭. ‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים