חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬לד – פרשיות‭ ‬מיוחדות

‭"‬שבת‭ ‬בראשית‭"‬

א‭. ‬ שבת‭ ‬בראשית‭ – ‬יש‭ ‬נוהגים‭ ‬לפתוח‭ ‬את‭ ‬קריאת‭ ‬חמישה‭ ‬חומשי‭ ‬תורה‭ ‬בסימן‭ ‬מזל‭ ‬טוב‭ ‬ולומר‭ ‬לפני‭ ‬קריאת‭ ‬פרשת‭ "‬בראשית‭" ‬את‭ ‬המילים‭: "‬בסימנא‭ ‬טבא‭". ‬ונחלקו‭ ‬המנהגים‭ ‬מי‭ ‬הוא‭ ‬האומר‭: "‬בסימנא‭ ‬טבא‭" ‬ומתי‭ ‬אומרו‭. ‬יש‭ ‬נוהגים‭ ‬שכהן‭ ‬העולה‭ ‬לקריאת‭ ‬פרשת‭ "‬בראשית‭" ‬אומר‭: "‬בסימנא‭ ‬טבא‭" ‬ואומרו‭ ‬לפני‭ ‬שמברך‭ ‬ברכת‭ ‬התורה‭. ‬יש‭ ‬נוהגים‭ ‬ששליח‭ ‬ציבור‭ ‬אומר‭: "‬בסימנא‭ ‬טבא‭" ‬ואומרו‭ ‬אחרי‭ ‬ברכת‭ ‬הכהן‭ ‬ולפני‭ ‬שמתחיל‭ ‬לקרוא‭. ‬ויש‭ ‬נוהגים‭ ‬שאחד‭ ‬הגבאים‭ ‬או‭ ‬המתפללים‭ ‬אומר‭: "‬בסימנא‭ ‬טבא‭" ‬ואומרו‭ ‬אחרי‭ ‬ברכת‭ ‬הכהן‭ ‬ולפני‭ ‬ששליח‭ ‬הציבור‭ ‬מתחיל‭ ‬לקרוא‭.‬

ולמעשה‭ ‬המנהג‭ ‬הטוב‭ ‬ביותר‭ ‬הוא‭ ‬שאדם‭ ‬שאינו‭ ‬עולה‭ ‬לתורה‭ ‬וכן‭ ‬שאינו‭ ‬משמש‭ ‬כבעל‭ ‬קורא‭ ‬יאמר‭: "‬בסימנא‭ ‬טבא‭". ‬ובדיעבד‭, ‬גם‭ ‬אם‭ ‬שליח‭ ‬הציבור‭ ‬אמר‭: "‬בסימנא‭ ‬טבא‭ ‬אחרי‭ ‬ברכת‭ ‬הכהן‭ [‬ובוודאי‭ ‬אם‭ ‬אמר‭ ‬הכהן‭ ‬לפני‭ ‬שברך‭] – ‬אין‭ ‬זה‭ ‬הפסק‭.‬

שבת‭ ‬חנוכה‭ ‬ור‭"‬ח‭ ‬טבת

ב‭. ‬ שבת‭ ‬שחל‭ ‬בר‭"‬ח‭ ‬טבת‭ – ‬אם‭ ‬חל‭ ‬ר‭"‬ח‭ ‬טבת‭ ‬בשבת‭, ‬מוציאין‭ ‬ג‭' ‬ספרים‭ ‬וקורין‭ ‬ו‭' ‬בפרשת‭ ‬השבוע‭, ‬ובשני‭ ‬קורא‭ ‬אחד‭ ‬בשל‭ ‬ר‭"‬ח‭, ‬ומתחיל‭ "‬וביום‭ ‬השבת‭", ‬ובג‭' ‬קורא‭ ‬מפטיר‭ ‬בשל‭ ‬חנוכה‭ ‬והפטרה‭ "‬רני‭ ‬ושמחי‭". ‬ואם‭ ‬חל‭ ‬ר‭"‬ח‭ ‬בחול‭ – ‬מוציאין‭ ‬ב‭' ‬ספרים‭ ‬וקורין‭ ‬בספר‭ ‬תורה‭ ‬ראשון‭ ‬ג‭' ‬עולים‭ ‬בשל‭ ‬ר‭"‬ח‭, ‬ובשני‭ ‬קורא‭ ‬אחד‭ ‬בשל‭ ‬חנוכה‭. ‬ונהגו‭ ‬בקהילות‭ ‬הספרדים‭ ‬לקרוא‭ ‬בשעת‭ ‬פתיחת‭ ‬ההיכל‭ ‬בשבת‭ ‬שמוציאם‭ ‬שלושה‭ ‬ספרים‭, ‬את‭ ‬הפסוקים‭ ‬של‭ "‬מי‭ ‬לא‭ ‬ייראך‭", ‬והכל‭ ‬לכבוד‭ ‬המעמד‭ ‬המיוחד‭.‬

פרשיות‭ ‬התוכחה‭ ‬והקללות

קללות‭ ‬וברכות

ג‭. ‬ נהגו‭ ‬להזמין‭ ‬את‭ ‬הרב‭ ‬לעלות‭ ‬לתורה‭ ‬בקריאת‭ ‬פרשת‭ ‬הקללות‭ ‬והתוכחה‭, ‬וכן‭ ‬בעשרת‭ ‬הדברות‭ ‬ובשירת‭ ‬הים‭, ‬ויש‭ ‬מקומות‭ ‬שהש‭"‬ץ‭ ‬עולה‭ ‬לקריאת‭ ‬הקללות‭, ‬ויש‭ ‬מקומות‭ ‬שעולה‭ ‬המשרת‭ ‬בקודש‭.‬

חשש‭ ‬קללות

ד‭. ‬ אין‭ ‬לחשוש‭ ‬לעלות‭ ‬לתורה‭ ‬לקריאת‭ ‬פרשת‭ ‬הקללות‭, ‬למרות‭ ‬שרבים‭ ‬חוששים‭ ‬ונמנעים‭ ‬מלעלות‭ ‬לתורה‭ ‬בפרשה‭ ‬זו‭, ‬ועל‭ ‬זה‭ ‬נאמר‭: "‬ויהפוך‭ ‬ה‭' ‬אלקיך‭ ‬לך‭ ‬את‭ ‬הקללה‭ ‬לברכה‭". ‬ולכן‭, ‬אדם‭ ‬שהוזמן‭ ‬לעלות‭ ‬לקריאת‭ ‬פרשת‭ ‬הקללות‭ – ‬יעלה‭ ‬ולא‭ ‬יחשוש‭.‬

תוספת‭ ‬פסוקים

ה‭. ‬ מוסיפים‭ ‬פסוקים‭ ‬לפני‭ ‬ואחרי‭ ‬קריאת‭ ‬פרשיות‭ ‬התוכחה‭ ‬בפרשת‭ "‬בחוקתי‭" ‬ובפרשת‭ "‬כי‭ ‬תבוא‭". ‬ומתחילים‭ ‬לקרוא‭ ‬שלושה‭ ‬פסוקים‭ ‬לפני‭ ‬הפרשה‭ ‬ומסיימים‭ ‬שלושה‭ ‬פסוקים‭ ‬אחריה‭.‬

קול‭ ‬נמוך

ו‭. ‬ נוהגים‭ ‬לקרוא‭ ‬פרשיות‭ ‬התוכחה‭ ‬והקללות‭ ‬בעוצמת‭ ‬קול‭ ‬נמוך‭ ‬יותר‭ ‬מעוצמת‭ ‬הקול‭ ‬שקוראים‭ ‬את‭ ‬שאר‭ ‬הפרשות‭.‬

עולה‭ ‬אחד

ז‭. ‬ אין‭ ‬מחלקים‭ ‬את‭ ‬קריאת‭ ‬פרשיות‭ ‬התוכחה‭ ‬והקללות‭ ‬בין‭ ‬כמה‭ ‬עולים‭, ‬לא‭ ‬בפרשת‭ "‬כי‭ ‬תבוא‭" ‬ולא‭ ‬בפרשת‭ "‬בחוקותי‭", ‬אלא‭ ‬קוראים‭ ‬את‭ ‬הפרשה‭ ‬מתחילתה‭ ‬ועד‭ ‬סופה‭ ‬בעליית‭ ‬עולה‭ ‬אחד‭.‬

תוכחה‭ ‬ומוסר

ח‭. ‬ יש‭ ‬נוהגים‭ ‬לומר‭ ‬דברי‭ ‬תוכחה‭ ‬ומוסר‭ ‬בפרשיות‭ "‬בחוקותי‭" ‬וב‭"‬כי‭ ‬תבוא‭", ‬ומנהג‭ ‬טוב‭ ‬הוא‭. ‬יש‭ ‬נוהגים‭ ‬לאומרם‭ ‬לפני‭ ‬קריאת‭ ‬התוכחה‭, ‬ויש‭ ‬נוהגים‭ ‬לאומרם‭ ‬אחרי‭ ‬הקריאה‭, ‬ומכל‭ ‬מקום‭ – ‬כל‭ ‬אחד‭ ‬ימשיך‭ ‬במנהגו‭.‬

ברכה‭ ‬לקהל

ט‭.‬‭ ‬ יש‭ ‬קהילות‭ ‬בהן‭ ‬נוהגים‭ ‬שהשליח‭ ‬ציבור‭ ‬מברך‭ ‬את‭ ‬הקהל‭ ‬ב‭"‬מי‭ ‬שברך‭" ‬בתום‭ ‬קריאת‭ ‬התוכחה‭ ‬והקללות‭.‬

סגירת‭ ‬הספר

י‭.‬ כאשר‭ ‬אומרים‭ ‬דברי‭ ‬תוכחה‭ ‬או‭ ‬ברכה‭ ‬לקהל‭ ‬בין‭ ‬העולים‭ ‬לתורה‭ – ‬יש‭ ‬לסגור‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭, ‬כדי‭ ‬שהציבור‭ ‬לא‭ ‬יטעה‭ ‬לחשוב‭ ‬שהדברים‭ ‬כתובים‭ ‬בספר‭ ‬התורה‭ ‬עצמו‭.‬

קריאת‭ ‬עשרת‭ ‬הדברות

חשיבותה

יא‭. ‬ בשעת‭ ‬קריאת‭ "‬עשרת‭ ‬הדברות‭" ‬צריך‭ ‬כל‭ ‬אחד‭ ‬מן‭ ‬השומעים‭ ‬לתת‭ ‬אל‭ ‬ליבו‭ ‬את‭ ‬גודל‭ ‬המעמד‭, ‬בבחינת‭: "‬וירא‭ ‬העם‭ ‬וינועו‭", ‬ולחשוב‭ ‬שהוא‭ ‬עומד‭ ‬בהר‭ ‬סיני‭ ‬ומקבל‭ ‬תורה‭ ‬בקדושה‭ ‬ובטהרה‭ ‬באימה‭ ‬ובזיע‭.‬

תרגום

יב‭. ‬ יש‭ ‬נוהגים‭ ‬לקרוא‭ ‬לפני‭ ‬קריאת‭ "‬עשרת‭ ‬הדברות‭" ‬את‭ ‬תרגומו‭ ‬של‭ ‬רבנו‭ ‬סעדיה‭ ‬גאון‭, ‬ויש‭ ‬נוהגים‭ ‬לומר‭ ‬לפני‭ ‬הקריאה‭ ‬אקדמת‭ "‬כל‭ ‬עמא‭ ‬דבית‭ ‬ישראל‭ ‬אציתו‭ ‬ושמעו‭".‬

העולה‭ ‬לקריאה

יג‭. ‬ יש‭ ‬נוהגים‭ ‬להזמין‭ ‬את‭ ‬הרב‭ ‬או‭ ‬תלמיד‭ ‬חכם‭ ‬או‭ ‬זקן‭ ‬הנמצאים‭ ‬במקום‭ ‬לקריאת‭ "‬עשרת‭ ‬הדברות‭". ‬ויש‭ ‬נוהגים‭ ‬למכור‭ ‬את‭ ‬העלייה‭ ‬למרבה‭ ‬במחיר‭, ‬ויש‭ ‬בזה‭ ‬משום‭ ‬כבוד‭ ‬התורה‭ ‬ולומדיה‭ ‬וכן‭ ‬סיוע‭ ‬בהוצאות‭ ‬השוטפות‭ ‬של‭ ‬בית‭ ‬הכנסת‭, ‬וכל‭ ‬מקום‭ ‬ימשיך‭ ‬לנהוג‭ ‬כמנהגו‭.‬

קריאתם‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬הציבור

יד‭. ‬ בחג‭ ‬השבועות‭ ‬נהגו‭ ‬בקצת‭ ‬קהילות‭, ‬שכל‭ ‬הקהל‭ ‬קורא‭ ‬בקול‭ ‬רם‭ ‬את‭ ‬עשרת‭ ‬הדברות‭, ‬החל‭ ‬מן‭ ‬הפסוק‭: "‬וידבר‭ ‬אלוקים‭" ‬ועד‭ ‬לסוף‭ "‬עשרת‭ ‬הדברות‭". ‬אולם‭ ‬בשאר‭ ‬שבתות‭ ‬השנה‭ – ‬לא‭ ‬נהגו‭ ‬לעשות‭ ‬כן‭. ‬וכפי‭ ‬שכתב‭ ‬הרב‭ ‬שלמי‭ ‬חגיגה‭: "‬בשאר‭ ‬שבתות‭ ‬השנה‭ ‬כשקורין‭ ‬עשרת‭ ‬הדברות‭ ‬בפרשת‭ ‬יתרו‭ – ‬יש‭ ‬לבטל‭ ‬המנהג‭ ‬לאומרם‭ ‬בציבור‭", ‬ובימינו‭ ‬לא‭ ‬נוהגים‭ ‬הקהל‭ ‬לקרוא‭ "‬עשרת‭ ‬הדברות‭" ‬בקול‭ ‬רם‭ ‬לא‭ ‬בחג‭ ‬השבועות‭ ‬ולא‭ ‬בשאר‭ ‬שבתות‭ ‬השנה‭.‬

עולה‭ ‬אחד

טו‭. ‬ מעלים‭ ‬עולה‭ ‬אחד‭ ‬לקריאת‭ "‬עשרת‭ ‬הדברות‭" ‬מתחילתן‭ ‬ועד‭ ‬סופן‭, ‬ואין‭ ‬מחלקים‭ ‬את‭ ‬קריאת‭ "‬עשרת‭ ‬הדברות‭" ‬לכמה‭ ‬עולים‭, ‬ואפילו‭ ‬אם‭ ‬יש‭ ‬שם‭ ‬הרבה‭ ‬מתפללים‭ ‬המבקשים‭ ‬לעלות‭ ‬לתורה‭ ‬באותה‭ ‬שבת‭, ‬עולה‭ ‬אחד‭ ‬עולה‭ ‬לקריאה‭ ‬זו‭ ‬מתחילה‭ ‬ועד‭ ‬סופה‭.‬

‭[‬וכן‭ ‬אין‭ ‬מפסיקים‭ ‬בקריאת‭ "‬שירת‭ ‬הים‭" ‬להעלות‭ ‬עולים‭ ‬נוספים‭ ‬אלא‭ ‬עולה‭ ‬אחד‭ ‬קורא‭ ‬מתחילתה‭ ‬ועד‭ ‬סופה‭, ‬וכן‭ ‬בפרשת‭ ‬אלה‭ ‬מסעי‭ ‬בסדר‭ ‬המ‭"‬ב‭ ‬מסעות‭, ‬שאין‭ ‬להפסיק‭ ‬בהם‭].‬

טעמי‭ ‬המקרא

טז‭. ‬ ישנם‭ ‬שני‭ ‬סוגי‭ ‬טעמים‭ ‬לקריאת‭ "‬עשרת‭ ‬הדברות‭" ‬המכונים‭: "‬טעם‭ ‬תחתון‭" ‬ו‭"‬טעם‭ ‬עליון‭". ‬טעמי‭ "‬טעם‭ ‬תחתון‭" ‬הם‭ ‬טעמי‭ ‬המקרא‭ ‬הרגילים‭ ‬על‭ ‬פיהם‭ ‬קוראים‭ ‬בתורה‭ ‬כל‭ ‬השנה‭ ‬כולה‭. ‬טעמי‭ "‬טעם‭ ‬עליון‭" ‬הם‭ ‬טעמים‭ ‬מיוחדים‭ ‬על‭ ‬פיהם‭ ‬מתחלקת‭ ‬הקריאה‭ ‬כך‭ ‬שכל‭ ‬דיבור‭ "‬מעשרת‭ ‬הדברות‭" ‬הוא‭ ‬פסוק‭ ‬אחד‭ ‬בפני‭ ‬עצמו‭ [‬למעט‭ ‬שתי‭ ‬הדברות‭ ‬הראשונות‭ ‬שנקראות‭ ‬שתיהן‭ ‬כפסוק‭ ‬אחד‭]. ‬חלוקה‭ ‬זו‭ ‬משפיעה‭ ‬גם‭ ‬על‭ ‬הטעמים‭ ‬המופיעים‭ ‬בפסוקים‭ ‬וגם‭ ‬על‭ ‬ניקוד‭ ‬הפסוקים‭.‬

זמני‭ "‬טעם‭ ‬עליון‭"‬

יז‭. ‬ בחג‭ ‬השבועות‭ ‬נוהגים‭ ‬לכל‭ ‬הדעות‭ ‬והעדות‭ ‬והמנהגים‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ "‬עשרת‭ ‬הדברות‭" ‬ב‭"‬טעם‭ ‬עליון‭". ‬בפרשת‭ "‬יתרו‭" ‬ובפרשת‭ "‬ואתחנן‭" ‬נוהגים‭ ‬הספרדים‭ ‬לקרוא‭ ‬ב‭"‬טעם‭ ‬עליון‭" ‬וחלק‭ ‬מן‭ ‬האשכנזים‭ ‬נוהגים‭ ‬לקרוא‭ ‬ב‭"‬טעם‭ ‬תחתון‭".‬

בדיעבד

יח‭. ‬ מן‭ ‬הדין‭ ‬אין‭ ‬זה‭ ‬משנה‭ ‬אם‭ ‬קראו‭ ‬ב‭"‬טעם‭ ‬עליון‭" ‬או‭ ‬ב‭"‬טעם‭ ‬תחתון‭". ‬כמו‭ ‬כן‭ ‬קריאה‭ ‬ב‭"‬טעם‭ ‬עליון‭" ‬אינה‭ ‬מעכבת‭ ‬אפילו‭ ‬לא‭ ‬בחג‭ ‬השבועות‭. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬בין‭ ‬אם‭ ‬קראו‭ ‬ב‭"‬טעם‭ ‬עליון‭" ‬ובין‭ ‬ב‭"‬טעם‭ ‬תחתון‭" – ‬יצאו‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬הקריאה‭, ‬ואין‭ ‬צורך‭ ‬לקרוא‭ ‬שוב‭.‬

נזכר‭ ‬תוך‭ ‬כדי‭ ‬קריאה

יט‭.‬ שליח‭ ‬ציבור‭ ‬שהתחיל‭ ‬לקרוא‭ ‬בטעם‭ ‬תחתון‭ ‬ונזכר‭ ‬תוך‭ ‬כדי‭ ‬הקריאה‭ ‬שיש‭ ‬לקרוא‭ ‬בטעם‭ ‬עליון‭ – ‬ימשיך‭ ‬בטעם‭ ‬עליון‭. ‬התחיל‭ ‬ב‭"‬טעם‭ ‬עליון‭" ‬והחליף‭ ‬בטעות‭ ‬ל‭"‬טעם‭ ‬תחתון‭" ‬ונזכר‭ ‬שיש‭ ‬לקרוא‭ ‬ב‭"‬טעם‭ ‬עליון‭" – ‬יסיים‭ ‬את‭ ‬הקריאה‭ ‬ב‭"‬טעם‭ ‬עליון‭".‬

יחיד

כ‭.‬ מנהגנו‭ ‬לקרוא‭ "‬עשרת‭ ‬הדברות‭" ‬ב‭"‬טעם‭ ‬עליון‭" ‬דווקא‭ ‬כאשר‭ ‬קוראים‭ ‬מתוך‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ ‬בציבור‭. ‬אמנם‭, ‬יחיד‭ ‬הקורא‭ ‬את‭ "‬עשרת‭ ‬הדברות‭" – ‬קורא‭ ‬ב‭"‬טעם‭ ‬תחתון‭" ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬קורא‭ ‬מתוך‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭.‬

עמידה‭ ‬או‭ ‬ישיבה‭ ‬ב‭‬עשרת‭ ‬הדברות

מנהגים‭ ‬שונים

כא‭. ‬ יש‭ ‬נוהגים‭ ‬לעמוד‭ ‬בזמן‭ ‬קריאת‭ "‬עשרת‭ ‬הדברות‭", ‬ונחלקו‭ ‬המנהגים‭ ‬בעניין‭ ‬זה‭. ‬יש‭ ‬נוהגים‭ ‬לעמוד‭ ‬בקריאת‭ "‬עשרת‭ ‬הדברות‭" ‬בפרשת‭ "‬יתרו‭" ‬ובפרשת‭ "‬ואתחנן‭" ‬אך‭ ‬לא‭ ‬ב‭"‬חג‭ ‬השבועות‭" ‬ויש‭ ‬נוהגים‭ ‬לעמוד‭ ‬רק‭ ‬ב‭"‬חג‭ ‬השבועות‭". ‬ויש‭ ‬נוהגים‭ ‬לעמוד‭ ‬ב‭"‬חג‭ ‬השבועות‭", ‬ובפרשת‭ "‬יתרו‭" ‬אך‭ ‬לא‭ ‬בפרשת‭ "‬ואתחנן‭".‬‭ ‬ויש‭ ‬מתנגדים‭ ‬בתוקף‭ ‬לעמידה‭ ‬ב‭"‬עשרת‭ ‬הדברות‭" ‬בכל‭ ‬זמן‭, ‬ואכן‭ ‬מעיקר‭ ‬הדין‭ – ‬אין‭ ‬לעמוד‭ ‬בקריאת‭ "‬עשרת‭ ‬הדברות‭" ‬בכל‭ ‬אחד‭ ‬מן‭ ‬הזמנים‭ ‬דלעיל‭.‬

ביטול‭ ‬המנהג

כב‭. ‬ במקום‭ ‬שכל‭ ‬הצבור‭ ‬נוהגים‭ ‬לעמוד‭ – ‬אפשר‭ ‬לבטל‭ ‬מנהג‭ ‬זה‭ ‬בתנאי‭ ‬שניתן‭ ‬לבטל‭ ‬את‭ ‬המנהג‭ ‬כך‭ ‬שכל‭ ‬הציבור‭ ‬ישבו‭. ‬אמנם‭, ‬אם‭ ‬עלולה‭ ‬להתגלע‭ ‬מחלוקת‭ ‬בשל‭ ‬כך‭ ‬או‭ ‬שבסופו‭ ‬של‭ ‬דבר‭ ‬יעמדו‭ ‬חלק‭ ‬מן‭ ‬הציבור‭ ‬וחלק‭ ‬ישבו‭ – ‬אין‭ ‬למחות‭ ‬בידם‭, ‬משום‭ ‬שיש‭ ‬להם‭ ‬על‭ ‬מי‭ ‬לסמוך‭.‬

פסק‭ ‬מרא‭ ‬דאתרא

כג‭. ‬ בית‭ ‬כנסת‭ ‬ובו‭ ‬רב‭ ‬מכהן‭ ‬שפסק‭ ‬הלכה‭ ‬בעניין‭ ‬זה‭, ‬בין‭ ‬אם‭ ‬פסק‭ ‬שיש‭ ‬לשבת‭ ‬בקריאה‭ ‬ובין‭ ‬אם‭ ‬פסק‭ ‬שיש‭ ‬לעמוד‭ – ‬חייב‭ ‬כל‭ ‬הציבור‭ ‬לעשות‭ ‬כהוראת‭ ‬הרב‭.‬

עומד‭ ‬עם‭ ‬הציבור

כד‭. ‬ הנמצא‭ ‬בשעת‭ ‬קריאת‭ "‬עשרת‭ ‬הדברות‭" ‬במקום‭ ‬שבו‭ ‬כל‭ ‬הציבור‭ ‬עומדים‭ ‬בקריאת‭ "‬עשרת‭ ‬הדברות‭" – ‬לא‭ ‬יפרוש‭ ‬מן‭ ‬הציבור‭ ‬אלא‭ ‬יעמוד‭ ‬עמהם‭, ‬וכמה‭ ‬טעמים‭ ‬לכך‭: ‬א‭.‬ מא‭ ‬יחשבו‭ ‬שהוא‭ ‬מזלזל‭ ‬בתורה‭ ‬ויהיה‭ ‬חילול‭ ‬ה‭'. ‬ב‭.‬‭ ‬שמא‭ ‬יהיה‭ ‬בגדר‭ ‬של‭ ‬פורש‭ ‬מן‭ ‬הציבור‭ ‬בכך‭ ‬שיהיה‭ ‬יושב‭ ‬בין‭ ‬העומדים‭ ‬וכו‭' [‬ובפרט‭ ‬שאין‭ ‬פורשים‭ ‬מן‭ ‬הציבור‭].‬

כה‭. ‬ הנוהגים‭ ‬לעמוד‭ ‬בקריאת‭ ‬התורה‭ ‬כל‭ ‬השנה‭ – ‬יעמדו‭ ‬גם‭ ‬בקריאת‭ "‬עשרת‭ ‬הדברות‭" ‬בפרשיות‭ "‬יתרו‭" ‬ו‭"‬אתחנן‭" ‬וגם‭ ‬ב‭"‬חג‭ ‬השבועות‭".‬

זהירות‭ ‬ממחלוקת

כו‭. ‬ פעמים‭ ‬שאנשים‭ ‬נגררים‭ ‬למחלוקת‭ ‬סביב‭ ‬שאלת‭ ‬העמידה‭ ‬בקריאת‭ "‬עשרת‭ ‬הדברות‭" ‬ודבר‭ ‬זה‭ ‬חמור‭ ‬מאוד‭. ‬וצריכים‭ ‬להיזהר‭ ‬מאוד‭ ‬מן‭ ‬המחלוקת‭ ‬ומשנאת‭ ‬חינם‭ ‬‭[‬בפרט‭ ‬בשבת‭ ‬ואתחנן‭-‬נחמו‭, ‬שבעוון‭ ‬שנאת‭ ‬חינם‭ ‬חרב‭ ‬בהמ‭"‬ק‭, ‬וכן‭ ‬ראוי‭ ‬שבשבת‭ ‬שקוראים‭ ‬בתורה‭ "‬ויחן‭ ‬שם‭ ‬ישראל‭" – ‬באחדות‭, ‬ולא‭ ‬לעשות‭ ‬מזה‭ ‬מחלוקת‭]‬‭ ‬ולזכור‭ ‬שעם‭ ‬ישראל‭ ‬נענש‭ ‬על‭ ‬כך‭ ‬שעמדו‭ ‬על‭ ‬מידת‭ ‬הדין‭ ‬ולא‭ ‬דנו‭ ‬לפנים‭ ‬משורת‭ ‬הדין‭. ‬ובפרט‭ ‬יש‭ ‬להיזהר‭ ‬בעניין‭ ‬זה‭, ‬משום‭ ‬שלכל‭ ‬אחד‭ ‬מן‭ ‬המנהגים‭ ‬יש‭ ‬מקור‭ ‬ומסורת‭. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬יש‭ ‬להעדיף‭ ‬את‭ ‬השלום‭ ‬על‭ ‬פני‭ ‬קיום‭ ‬מנהג‭ ‬זה‭ ‬או‭ ‬אחר‭, ‬ובכל‭ ‬מקרה‭ ‬לא‭ ‬להגיע‭ ‬לידי‭ ‬ריב‭ ‬ומחלוקת‭ ‬בשל‭ ‬כך‭.‬

הודעה‭ ‬מראש

כז‭. ‬ בבית‭ ‬כנסת‭ ‬בו‭ ‬מתפללים‭ ‬אנשים‭ ‬מעדות‭ ‬שונות‭ ‬ולהם‭ ‬מנהגים‭ ‬שונים‭ – ‬יש‭ ‬להודיע‭ ‬לפני‭ ‬קריאת‭ "‬עשרת‭ ‬הדברות‭" ‬שכל‭ ‬אדם‭ ‬רשאי‭ ‬לעשות‭ ‬כמנהגו‭, ‬והנוהג‭ ‬לעמוד‭ – ‬יעמוד‭ ‬והנוהג‭ ‬לשבת‭ ‬‮–‬‭ ‬יישב‭, ‬ולמרות‭ ‬שיש‭ ‬חילוקי‭ ‬מנהגים‭ – ‬אין‭ ‬בכך‭ ‬איסור‭ "‬לא‭ ‬תתגודדו‭".‬

הזמנת‭ ‬הרב

כח‭. ‬ מנהג‭ ‬טוב‭ ‬הוא‭ ‬להזמין‭ ‬את‭ ‬רב‭ ‬הקהילה‭ ‬לעלות‭ ‬לתורה‭ ‬לקריאת‭ "‬עשרת‭ ‬הדברות‭" ‬כך‭ ‬שהצבור‭ ‬יעמדו‭ ‬בעליה‭ ‬זו‭ ‬ממילא‭.‬

זמן‭ ‬העמידה

כט‭.‬ הנוהגים‭ ‬לעמוד‭ ‬בזמן‭ ‬קריאת‭ "‬עשרת‭ ‬הדברות‭" – ‬נכון‭ ‬שיעמדו‭ ‬בעת‭ ‬שהעולה‭ ‬מתחיל‭ ‬לברך‭ ‬ברכת‭ ‬התורה‭ ‬ולא‭ ‬בעת‭ ‬שהש‭"‬ץ‭ ‬מתחיל‭ ‬לקרוא‭ ‬בתורה‭, ‬ותבוא‭ ‬עליהם‭ ‬ברכת‭ ‬טוב‭.‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים