חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬לג – בדיני‭ ‬ספר‭ ‬תורה

ספר‭ ‬התורה

א‭. ‬ כל‭ ‬קהילה‭, ‬בית‭ ‬כנסת‭ ‬או‭ ‬ציבור‭ ‬מתפללים‭ ‬חייב‭ ‬לדאוג‭ ‬שיהיה‭ ‬לו‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ ‬כשר‭ ‬שאפשר‭ ‬לקרוא‭ ‬בו‭ ‬ולברך‭ ‬עליו‭.‬

הכנת‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ ‬לקריאה

גלילת‭ ‬הספר‭ ‬למקומו

ב‭. ‬ גבאי‭ ‬בית‭ ‬הכנסת‭ ‬חייב‭ ‬להכין‭ ‬את‭ ‬ספרי‭ ‬התורה‭ ‬ולגללם‭ ‬למקום‭ ‬בו‭ ‬יקראו‭ ‬את‭ ‬הפרשה‭ ‬באותה‭ ‬שבת‭ ‬כך‭ ‬שיהיו‭ ‬מוכנים‭ ‬לקריאה‭ ‬לפני‭ ‬התפילה‭.‬

הכנת‭ ‬הספר‭ ‬מער‭"‬ש

ג‭. ‬ הטוב‭ ‬ביותר‭ ‬להכין‭ ‬את‭ ‬הספרים‭ ‬מערב‭ ‬שבת‭. ‬לא‭ ‬הכינו‭ ‬את‭ ‬ספרי‭ ‬התורה‭ ‬מערב‭ ‬השבת‭ – ‬מותר‭ ‬להכינם‭ ‬לקריאה‭ ‬ולגללם‭ ‬למקום‭ ‬הקריאה‭ ‬ביום‭ ‬השבת‭ ‬עצמו‭, ‬לפני‭ ‬התפילה‭.‬

גלילת‭ ‬הספר‭ ‬במנח‭"‬ש

ד‭. ‬ יש‭ ‬להזהר‭ ‬בתפילת‭ ‬מנחה‭ ‬של‭ ‬שבת‭ ‬אחרי‭ ‬שסיימו‭ ‬לקרוא‭ ‬בתורה‭, ‬לא‭ ‬לגלול‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬בחזרה‭ ‬לתחילת‭ ‬הפרשה‭ ‬כהכנה‭ ‬לקריאה‭ ‬ביום‭ ‬שני‭.‬

דרך‭ ‬הגלילה

ה‭. ‬ כאשר‭ ‬גוללים‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ ‬המונח‭ ‬בתוך‭ ‬תיק‭ ‬מפרשה‭ ‬לפרשה‭ ‬באותו‭ ‬חומש‭ – ‬יש‭ ‬לגלול‭ ‬את‭ ‬הספר‭ ‬כשהוא‭ ‬בתוך‭ ‬התיק‭ ‬וכשהספר‭ ‬עומד‭. ‬וכאשר‭ ‬גוללים‭ ‬את‭ ‬הספר‭ ‬מרחק‭ ‬גדול‭ ‬יותר‭ – ‬יש‭ ‬להוציא‭ ‬את‭ ‬הספר‭ ‬מחוץ‭ ‬לתיק‭ ‬ולגלול‭ ‬אותו‭ ‬בחוץ‭.‬

הגהת‭ ‬הספר

ו‭. ‬ ספר‭ ‬תורה‭ ‬שנמצאו‭ ‬בו‭ ‬שלושה‭ ‬פירודים‭ ‬או‭ ‬שלוש‭ ‬טעויות‭ – ‬צריך‭ ‬לבדוק‭ ‬את‭ ‬כולו‭ ‬ואסור‭ ‬לקרוא‭ ‬בו‭ ‬עד‭ ‬שיגיהו‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬הספר‭, ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬תיקנו‭ ‬את‭ ‬שלוש‭ ‬הטעויות‭ ‬שנמצאו‭.‬

‭"‬שניים‭ ‬מקרא‭" ‬בס‭"‬ת

ז‭. ‬ יש‭ ‬מעלה‭ ‬בקריאת‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭" ‬מתוך‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭, ‬וכך‭ ‬היה‭ ‬מנהג‭ ‬האר‭"‬י‭, ‬ומעלה‭ ‬נוספת‭ ‬יש‭ ‬בזה‭ ‬שבכך‭ ‬הקורא‭ ‬מגיה‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬תוך‭ ‬כדי‭ ‬הקריאה‭ ‬ומוודא‭ ‬שאין‭ ‬בו‭ ‬חסרות‭ ‬ויתרות‭ ‬או‭ ‬פסול‭ ‬אחר‭.‬

טעויות‭ ‬בס‭"‬ת‭ ‬במהלך‭ ‬הקריאה

טעות‭ ‬מעכבת‭ ‬קריאה

ח‭. ‬ ספר‭ ‬תורה‭ ‬שנמצאה‭ ‬בו‭ ‬טעות‭ ‬במהלך‭ ‬הקריאה‭ – ‬מפסיקים‭ ‬לקרוא‭ ‬בו‭ ‬ומוציאים‭ ‬ספר‭ ‬אחר‭ ‬להמשך‭ ‬הקריאה‭.‬

סוגי‭ ‬טעויות

ט‭.‬‭ ‬ מנהג‭ ‬הספרדים‭ – ‬להוציא‭ ‬ספר‭ ‬אחר‭ ‬בכל‭ ‬סוג‭ ‬של‭ ‬טעות‭, ‬כגון‭: ‬דיבוק‭ ‬של‭ ‬אותיות‭ ‬או‭ ‬נמחקה‭ ‬אות‭ ‬אחת‭ ‬וכן‭ ‬כאשר‭ ‬אות‭ ‬אחת‭ ‬חסרה‭ ‬או‭ ‬יתירה‭. ‬ומנהג‭ ‬האשכנזים‭ – ‬להקל‭ ‬בחסרות‭ ‬ויתרות‭ ‬אם‭ ‬לא‭ ‬משתנה‭ ‬משמעות‭ ‬המילה‭ ‬או‭ ‬מבטא‭ ‬קריאתה‭, ‬כגון‭: ‬כאשר‭ ‬המילה‭ "‬אבותינו‭" ‬נכתבה‭ "‬אבותנו‭" ‬או‭ ‬ההיפך‭ – ‬אין‭ ‬מוציאים‭ ‬ספר‭ ‬אחר‭ ‬למנהגם‭, ‬משום‭ ‬שאין‭ ‬ביניהן‭ ‬שינוי‭ ‬משמעות‭. ‬כמו‭ ‬כן‭ ‬מנהג‭ ‬האשכנזים‭ – ‬להקל‭ ‬בדיבוק‭ ‬קל‭.‬

ספק‭ ‬דיבוק

י‭.‬ נמצאו‭ ‬בספר‭ ‬התורה‭ ‬אותיות‭ ‬שהן‭ ‬ספק‭ ‬דיבוק‭ – ‬אין‭ ‬מוציאים‭ ‬ספר‭ ‬אחר‭ ‬במקומו‭, ‬גם‭ ‬למנהג‭ ‬הספרדים‭.‬

הבחנת‭ ‬תינוק

יא‭. ‬ כאשר‭ ‬מתעורר‭ ‬ספק‭ ‬בצורת‭ ‬האות‭ – ‬קוראים‭ ‬לתינוק‭ ‬לומר‭ ‬אם‭ ‬נראה‭ ‬כאות‭ ‬אחת‭ ‬או‭ ‬כשתי‭ ‬אותיות‭, ‬וכן‭ ‬בשתי‭ ‬המילים‭.‬

גיל‭ ‬התינוק

יב‭. ‬ תינוק‭ ‬המבחין‭ ‬צריך‭ ‬להיות‭ ‬כזה‭ ‬שמכיר‭ ‬את‭ ‬צורת‭ ‬אותיות‭ ‬האל‭"‬ף‭ ‬בי‭"‬ת‭ ‬היטב‭, ‬אך‭ ‬אינו‭ ‬מבין‭ ‬עדיין‭ ‬את‭ ‬פירוש‭ ‬המילים‭.‬

תינוק‭ ‬בפסול‭ ‬ברור

יג‭. ‬ כאשר‭ ‬ברור‭ ‬שמדובר‭ ‬בשתי‭ ‬אותיות‭ ‬דבוקות‭ ‬או‭ ‬שתי‭ ‬מילים‭ ‬מחוברות‭ – ‬לא‭ ‬קוראים‭ ‬לתינוק‭.‬

תגים

יד‭. ‬ כתב‭ ‬השולחן‭ ‬ערוך‭: "‬צריך‭ ‬לתייג‭ ‬שעטנ‭"‬ז‭ ‬ג‭"‬ץ‭, ‬והסופרים‭ ‬נהגו‭ ‬לתייג‭ ‬אותיות‭ ‬אחרות‭", ‬וע‭"‬פ‭ ‬המקובלים‭ ‬יש‭ ‬להוסיף‭ ‬אותיות‭: '‬בד‭"‬ק‭ ‬חיה‭'.‬

תגים‭ ‬חסרים

טו‭. ‬ בין‭ ‬למנהג‭ ‬הספרדים‭ ‬ובין‭ ‬למנהג‭ ‬האשכנזים‭ – ‬אין‭ ‬מוציאים‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ ‬אחר‭ ‬אם‭ ‬נמצא‭ ‬שאותיות‭ ‬שעטנ‭"‬ז‭ ‬ג‭"‬ץ‭ ‬אינן‭ ‬מתוייגות‭.‬

ניקוד‭ ‬ה‭"‬מסורה‭"‬

טז‭. ‬ אין‭ ‬מוציאים‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ ‬אחר‭ ‬אם‭ ‬לא‭ ‬הופיעו‭ ‬בספר‭ ‬התורה‭ ‬נקודות‭ ‬כ‭"‬מסורה‭", ‬כגון‭ ‬בפסוק‭: "‬איה‭ ‬שרה‭ ‬אשתך‭".‬

עמודות‭ "‬ביה‭ ‬שמו‭"‬

יז‭. ‬ אין‭ ‬מוציאים‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ ‬אחר‭ ‬אם‭ ‬עמודות‭ ‬שצריכות‭ ‬להתחיל‭ ‬באותיות‭ "‬בי‭"‬ה‭ ‬שמ‭"‬ו‭" ‬לא‭ ‬מתחילות‭ ‬כך‭.‬

אות‭ ‬שבורה

יח‭. ‬ ספר‭ ‬תורה‭ ‬שנמצאה‭ ‬בו‭ ‬אות‭ ‬שבורה‭ – ‬אין‭ ‬ממשיכים‭ ‬לקרוא‭ ‬בו‭, ‬ומוציאים‭ ‬ספר‭ ‬אחר‭ ‬במקומו‭.‬

ספק‭ ‬בס‭"‬ת‭ ‬משוח

יט‭.‬ הקורא‭ ‬בספר‭ ‬תורה‭ ‬משוח‭ ‬ורואה‭ ‬אות‭ ‬שיש‭ ‬ספק‭ ‬אם‭ ‬נשברה‭ ‬ויש‭ ‬בה‭ ‬נתק‭ ‬או‭ ‬שטיפת‭ ‬סיד‭ ‬כיסתה‭ ‬מעט‭ ‬מהכתב‭ – ‬מותר‭ ‬לנגבה‭ ‬ביום‭ ‬שבת‭ ‬כדי‭ ‬לבדוק‭ ‬אם‭ ‬היא‭ ‬אכן‭ ‬שבורה‭ ‬אם‭ ‬לאו‭. ‬וכשמנגב‭ ‬האותיות‭ ‬צריך‭ ‬להיזהר‭ ‬מאוד‭ ‬לא‭ ‬לפגוע‭ ‬באותיות‭ ‬בנגיעתו‭.‬

כ‭.‬ במקרה‭ ‬שבו‭ ‬נדבקו‭ ‬היריעות‭ ‬אחת‭ ‬אל‭ ‬רעותה‭, ‬כגון‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬סוכריה‭ ‬דביקה‭ ‬וכיו‭"‬ב‭, ‬בשבת‭ – ‬אסור‭ ‬להפריד‭ ‬את‭ ‬היריעות‭, ‬וביום‭ ‬חול‭ – ‬יזהרו‭ ‬היטב‭ ‬שלא‭ ‬למחוק‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬כך‭ ‬את‭ ‬שם‭ ‬השם‭ ‬חלילה‭.‬

הוצאת‭ ‬ספר‭ ‬אחר

נמצאה‭ ‬טעות‭ ‬בין‭ ‬העולים

כא‭. ‬ נמצאה‭ ‬טעות‭ ‬בספר‭ ‬בין‭ ‬עולה‭ ‬לעולה‭ – ‬מוציאים‭ ‬ספר‭ ‬אחר‭ ‬והעולה‭ ‬הבא‭ ‬מברך‭ ‬כרגיל‭ ‬לפני‭ ‬הקריאה‭ ‬בספר‭ ‬השני‭ ‬ואחריה‭.‬

נמצאה‭ ‬טעות‭ ‬תוך‭ ‬הקריאה

כב‭. ‬ נמצאה‭ ‬טעות‭ ‬תוך‭ ‬העלייה‭ – ‬העולה‭ ‬עומד‭ ‬בשתיקה‭ ‬עד‭ ‬להחלפת‭ ‬הספר‭ ‬ובסיום‭ ‬הקריאה‭ ‬מברך‭ "‬אשר‭ ‬נתן‭ ‬לנו‭", ‬למרות‭ ‬שברך‭ ‬את‭ ‬הברכה‭ ‬הראשונה‭ ‬על‭ ‬הספר‭ ‬הראשון‭ ‬ואת‭ ‬האחרונה‭ ‬הוא‭ ‬מברך‭ ‬על‭ ‬הספר‭ ‬השני‭.‬

טעות‭ ‬ב‭"‬מפטיר‭"‬

כג‭. ‬ בין‭ ‬אם‭ ‬נמצאה‭ ‬טעות‭ ‬בעליית‭ ‬אחד‭ ‬משבעה‭ ‬עולים‭ ‬ובין‭ ‬אם‭ ‬נמצאה‭ ‬בקריאת‭ ‬עליית‭ "‬מפטיר‭" – ‬מוציאים‭ ‬ספר‭ ‬אחר‭ ‬לגמור‭ ‬בו‭ ‬את‭ ‬הקריאה‭.‬

‭"‬מפטיר‭" ‬ר‭"‬ח‭ ‬וחג

כד‭. ‬ נמצאה‭ ‬טעות‭ ‬בקריאת‭ ‬עליית‭ "‬מפטיר‭" ‬ב‭"‬ראש‭ ‬חודש‭" ‬או‭ ‬בחגים‭ – ‬מוציאים‭ ‬ספר‭ ‬אחר‭, ‬משום‭ ‬ש‭"‬מפטיר‭" ‬הנו‭ ‬חובת‭ ‬היום‭ ‬בימים‭ ‬אלה‭.‬

מהיכן‭ ‬קוראים

כה‭. ‬ הקורא‭ ‬בספר‭ ‬השני‭ ‬ממשיך‭ ‬לקרוא‭ ‬מן‭ ‬המקום‭ ‬בו‭ ‬הפסיקו‭ ‬לקרוא‭ ‬בספר‭ ‬הראשון‭, ‬ואינו‭ ‬צריך‭ ‬לחזור‭ ‬על‭ ‬הקריאה‭ ‬שקראו‭ ‬בספר‭ ‬הראשון‭.‬

מספר‭ ‬עולים

כו‭. ‬ נמצאה‭ ‬טעות‭ ‬בספר‭ ‬והוציאו‭ ‬ספר‭ ‬אחר‭ – ‬כל‭ ‬העולים‭ ‬נמנים‭ ‬במניין‭ ‬העולים‭ ‬לאותו‭ ‬יום‭, ‬בין‭ ‬אלה‭ ‬שעלו‭ ‬לקרוא‭ ‬בספר‭ ‬הראשון‭ ‬ובין‭ ‬אלה‭ ‬שעלו‭ ‬לקרוא‭ ‬בספר‭ ‬השני‭, ‬ואין‭ ‬צורך‭ ‬להעלות‭ ‬שוב‭ ‬עולים‭ ‬כנגד‭ ‬אלה‭ ‬שעלו‭ ‬לקרוא‭ ‬בספר‭ ‬הראשון‭ [‬ולכן‭, ‬אם‭ ‬לדוגמה‭ ‬נמצאה‭ ‬טעות‭ ‬בעליית‭ ‬רביעי‭ – ‬יעלו‭ ‬שלושה‭ ‬נוספים‭ ‬להשלים‭ ‬למניין‭ ‬שבעה‭ ‬עולים‭, ‬נמצאה‭ ‬בעליית‭ ‬חמישי‭ ‬יעלו‭ ‬שניים‭ ‬נוספים‭ ‬וכו‭'].‬

אין‭ ‬ס‭"‬ת‭ ‬כשר

כז‭. ‬ נמצאה‭ ‬טעות‭ ‬בספר‭ ‬ואין‭ ‬שם‭ ‬ספר‭ ‬אחר‭ ‬כשר‭, ‬למנהג‭ ‬הספרדים‭ – ‬ממשיכים‭ ‬לקרוא‭ ‬באותו‭ ‬ספר‭ ‬עד‭ ‬סוף‭ ‬הפרשה‭ ‬אך‭ ‬לא‭ ‬מברכים‭ ‬ברכות‭ ‬התורה‭. ‬למנהג‭ ‬האשכנזים‭ – ‬העולה‭ ‬שעלה‭ ‬לעליה‭ ‬זו‭ ‬נשאר‭ ‬במקומו‭ ‬וקוראים‭ ‬עד‭ ‬סוף‭ ‬הפרשה‭ ‬ואז‭ ‬מברך‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה‭.‬

ברכה‭ ‬על‭ ‬ס‭"‬ת‭ ‬פסול

כח‭. ‬ למנהג‭ ‬הספרדים‭ – ‬לא‭ ‬מברכים‭ ‬על‭ ‬ספר‭ ‬פסול‭ ‬כלל‭. ‬ולכן‭, ‬גם‭ ‬כאשר‭ ‬נמצאה‭ ‬טעות‭ ‬תוך‭ ‬העליה‭, ‬למרות‭ ‬שברכו‭ ‬ברכה‭ ‬ראשונה‭ ‬לפניה‭ – ‬אין‭ ‬מברכים‭ ‬אחריה‭.‬

הפטרה‭ ‬כשיש‭ ‬ספר‭ ‬פסול

כט‭.‬ כאשר‭ ‬אין‭ ‬שם‭ ‬ספר‭ ‬כשר‭ ‬והמשיכו‭ ‬לקרוא‭ ‬בספר‭ ‬הפסול‭ ‬ללא‭ ‬ברכות‭ – ‬קוראים‭ ‬גם‭ ‬את‭ ‬ה‭"‬הפטרה‭", ‬אך‭ ‬לא‭ ‬מברכים‭ ‬לא‭ ‬לפניה‭ ‬ולא‭ ‬אחריה‭.‬

טעות‭ ‬בס‭"‬ת‭ ‬בשמח‭"‬ת

ל‭.‬ נמצא‭ ‬פסול‭ ‬בספר‭ ‬תורה‭ ‬בקריאת‭ ‬פרשת‭ "‬בראשית‭" ‬בשמחת‭ ‬תורה‭ – ‬לא‭ ‬צריך‭ ‬להוציא‭ ‬ספר‭ ‬אחר‭ ‬להשלים‭ ‬הקריאה‭, ‬משום‭ ‬שקריאת‭ ‬פרשת‭ "‬בראשית‭" ‬היא‭ ‬מנהג‭ ‬בעלמא‭. ‬אך‭ ‬אם‭ ‬נמצאה‭ ‬טעות‭ ‬בקריאת‭ ‬פרשת‭ "‬וזאת‭ ‬הברכה‭" – ‬מוציאים‭ ‬ספר‭ ‬אחר‭, ‬משום‭ ‬שקריאת‭ "‬וזאת‭ ‬הברכה‭" ‬היא‭ ‬חובת‭ ‬היום‭.‬

השארת‭ ‬הספר‭ ‬על‭ ‬התיבה

לא‭.‬ נמצאה‭ ‬טעות‭ ‬בספר‭ ‬התורה‭ ‬במהלך‭ ‬הקריאה‭ ‬ומוציאים‭ ‬ספר‭ ‬אחר‭ ‬במקומו‭ – ‬לא‭ ‬מחזירים‭ ‬את‭ ‬הראשון‭ ‬להיכל‭ ‬אלא‭ ‬משאירים‭ ‬אותו‭ ‬על‭ ‬התיבה‭ ‬עד‭ ‬לסיום‭ ‬הקריאה‭.‬

אין‭ ‬ס‭"‬ת‭ ‬כשר

לב‭. ‬ במקום‭ ‬שאין‭ ‬אף‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ ‬כשר‭ – ‬קוראים‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬הפרשה‭ ‬מתוך‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ ‬שאינו‭ ‬כשר‭, ‬וכמו‭ ‬כן‭ ‬קוראים‭ ‬את‭ ‬ההפטרה‭, ‬אך‭ ‬אין‭ ‬מברכים‭ ‬ברכות‭ ‬התורה‭ ‬ולא‭ ‬ברכות‭ ‬ההפטרה‭.‬

ספר‭ ‬תורה‭ ‬מנוקד‭ ‬או‭ ‬מסומן

קריאה‭ ‬בס‭"‬ת‭ ‬מנוקד

לג‭. ‬ אסור‭ ‬לקרוא‭ ‬בספר‭ ‬תורה‭ ‬מנוקד‭ ‬כלל‭ ‬ועיקר‭.‬

ניקדו‭ ‬ומחקו

לד‭. ‬ ספר‭ ‬תורה‭ ‬שנוקד‭ ‬על‭ ‬יד‭ ‬הסופר‭ ‬שכתב‭ ‬אותו‭ ‬בשעת‭ ‬כתיבה‭ – ‬נפסל‭ ‬עולמית‭ ‬ואסור‭ ‬לקרוא‭ ‬בו‭ ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬אחר‭ ‬כך‭ ‬מחקו‭ ‬את‭ ‬הניקוד‭.‬

נוקד‭ ‬לאחר‭ ‬שנכתב

לה‭. ‬ ספר‭ ‬תורה‭ ‬שנכתב‭ ‬בכשרות‭ ‬ומאוחר‭ ‬יותר‭ ‬ניקד‭ ‬אותו‭ ‬אדם‭ ‬אחר‭ ‬ומחקו‭ ‬את‭ ‬הניקוד‭ – ‬מותר‭ ‬לקרוא‭ ‬בו‭.‬

ס‭"‬ת‭ ‬מסומן

לו‭. ‬ חורים‭ ‬שנוהגים‭ ‬בחלק‭ ‬מן‭ ‬העדות‭ ‬לנקוב‭ ‬בקלף‭ ‬הספר‭ ‬כדי‭ ‬ליצור‭ ‬סימנים‭ ‬שיקלו‭ ‬על‭ ‬הקורא‭ ‬בתורה‭ – ‬אינם‭ ‬פוסלים‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭, ‬ובכל‭ ‬זאת‭ ‬לא‭ ‬טוב‭ ‬לעשות‭ ‬כן‭, ‬ובמקום‭ ‬שנהגו‭ – ‬הנח‭ ‬להם‭ ‬לישראל‭.‬

לז‭. ‬ יש‭ ‬שכותבים‭ ‬את‭ ‬ברכות‭ ‬התורה‭ ‬בספר‭ ‬תורה‭, ‬אך‭ ‬מהדין‭ – ‬אין‭ ‬לעשות‭ ‬כן‭, ‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬יחשבו‭ ‬שהברכה‭ ‬כתובה‭ ‬בס‭"‬ת‭. ‬אמנם‭ ‬במגילה‭ – ‬יש‭ ‬שנוהגים‭ ‬לכתוב‭ ‬את‭ ‬הברכות‭ ‬בתחילתה‭, ‬כי‭ ‬דינה‭ ‬שונה‭.‬

מוסמך‭ ‬לתקן‭ ‬ס‭"‬ת

לח‭. ‬ דיני‭ ‬כתיבת‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ ‬ותיקונו‭ ‬רבים‭ ‬מאוד‭, ‬ועל‭ ‬כן‭ ‬יעשה‭ ‬מלאכה‭ ‬זו‭ ‬אך‭ ‬ורק‭ ‬סופר‭ ‬מומחה‭ ‬הבקי‭ ‬היטב‭ ‬בהלכות‭ ‬סת‭"‬ם‭ .‬

בדיקה‭ ‬אחר‭ ‬הגהה

לט‭. ‬ יש‭ ‬לתת‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬לבדיקת‭ ‬מחשב‭ ‬רק‭ ‬אחרי‭ ‬שהוגה‭ ‬כראוי‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬מגיה‭.‬

בדיקת‭ ‬מחשב

מ‭. ‬ יש‭ ‬להשתדל‭ ‬מאוד‭ ‬לבדוק‭ ‬את‭ ‬ספרי‭ ‬התורה‭ ‬בבדיקה‭ ‬ממוחשבת‭ ‬במכון‭ ‬מוסמך‭ ‬ולתקנו‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬הבדיקה‭. ‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים