חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬כח – הוצאה‭, ‬הגבהה‭ ‬והחזרת‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ ‬

מכירת‭ ‬עליות

מנהג‭ ‬למכור‭ ‬עליות

א‭. ‬ נוהגים‭ ‬למכור‭ ‬בשבתות‭ ‬ובימים‭ ‬טובים‭ ‬את‭ ‬העליות‭ ‬לספר‭ ‬התורה‭ ‬וכן‭ ‬את‭ ‬שאר‭ ‬המצוות‭ ‬הקשורות‭ ‬להוצאת‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭, ‬כדי‭ ‬למנוע‭ ‬מחלוקת‭ ‬בין‭ ‬המתפללים‭,‬‭ ‬ואין‭ ‬בכך‭ ‬איסור‭ ‬מקח‭ ‬וממכר‭ ‬בשבת‭.‬

זמן‭ ‬המכירה

ב‭. ‬ את‭ ‬העליות‭ ‬והמצוות‭ ‬ראוי‭ ‬למכור‭ ‬אחרי‭ ‬קדיש‭ "‬תתקבל‭" ‬ולפני‭ ‬שמוציאים‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭, ‬ואין‭ ‬למכור‭ ‬את‭ ‬העליות‭ ‬אחרי‭ ‬שמוציאים‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭.‬

מניין‭ ‬מצומצם

ג‭. ‬ במקום‭ ‬בו‭ ‬המניין‭ ‬מצומצם‭ – ‬עדיף‭ ‬לא‭ ‬למכור‭ ‬את‭ ‬העליות‭ ‬ולא‭ ‬את‭ ‬שאר‭ ‬המצוות‭.‬

בעלי‭ ‬שמחה

ד‭. ‬ יש‭ ‬להתחשב‭ ‬בבעלי‭ ‬שמחה‭, ‬שאין‭ ‬באפשרותם‭ ‬לשלם‭ ‬סכומים‭ ‬גבוהים‭, ‬ולהעניק‭ ‬להם‭ ‬עליות‭ ‬ללא‭ ‬תשלום‭ ‬גם‭ ‬במקום‭ ‬שנהגו‭ ‬למכור‭ ‬את‭ ‬ה‭"‬עליות‭" ‬לתורה‭, ‬כדי‭ ‬למנוע‭ ‬מחלוקת‭, ‬וטוב‭ ‬לתקן‭ ‬תקנות‭ ‬מיוחדות‭ ‬לצורך‭ ‬זה‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭.‬

הזכרת‭ ‬סכום

ה‭. ‬ מנהגו‭ ‬של‭ ‬חכם‭ ‬צדקה‭ ‬חוצין‭ ‬זצ‭"‬ל‭ ‬היה‭ ‬להזכיר‭ ‬רק‭ ‬את‭ ‬סכום‭ ‬הקניה‭ ‬בלי‭ ‬לומר‭ ‬את‭ ‬שם‭ ‬המטבע‭ [‬לירה‭, ‬שקל‭, ‬דולר‭ ‬וכו‭'] . ‬אמנם‭, ‬למעשה‭ – ‬נהגו‭ ‬להקל‭ ‬בזה‭.‬

אמר‭ ‬סכום‭ ‬ולא‭ ‬זכה

ו‭. ‬ אדם‭ ‬שהציע‭ ‬סכומי‭ ‬כסף‭ ‬במהלך‭ ‬המכירה‭ ‬ובסופו‭ ‬של‭ ‬דבר‭ ‬לא‭ ‬זכה‭ ‬במצווה‭ – ‬אינו‭ ‬צריך‭ ‬לשלם‭ ‬את‭ ‬הסכומים‭ ‬שהציע‭ ‬במהלך‭ ‬המכירה‭ ‬ולא‭ ‬לתת‭ ‬אותם‭ ‬לצדקה‭.‬

הוספה‭ ‬שלא‭ ‬על‭ ‬מנת‭ ‬לקנות

ז‭. ‬ אסור‭ ‬לאדם‭ ‬שאינו‭ ‬מתכוון‭ ‬לקנות‭ ‬את‭ ‬המצווה‭ ‬להוסיף‭ ‬על‭ ‬סכומי‭ ‬הקניה‭ ‬מתוך‭ ‬כוונה‭ ‬שהמתחרה‭ ‬יוסיף‭ ‬גם‭ ‬הוא‭ ‬ובית‭ ‬הכנסת‭ ‬ירוויח‭, ‬משום‭ ‬שיש‭ ‬בכך‭ ‬שקר‭ ‬וגם‭ ‬לחץ‭ ‬פסול‭ ‬על‭ ‬הקונה‭ ‬להוסיף‭ ‬דמים‭.‬

זמן‭ ‬המכירה

ח‭. ‬ בזמן‭ ‬שמוכרים‭ ‬את‭ ‬העליות‭ ‬והמצוות‭ ‬צריך‭ ‬הציבור‭ ‬להיזהר‭ ‬לא‭ ‬לדבר‭ ‬דברים‭ ‬בטלים‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭. ‬וראוי‭ ‬לכל‭ ‬אדם‭ ‬לנצל‭ ‬זמן‭ ‬זה‭ ‬לאמירת‭ ‬תהילים‭ ‬או‭ ‬לימוד‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭", ‬וכיו‭"‬ב‭.‬

לא‭ ‬זכה‭ ‬במצווה

ט‭.‬‭ ‬ אדם‭ ‬שהציע‭ ‬סכומים‭ ‬לקניית‭ ‬עליה‭ ‬או‭ ‬מצווה‭ ‬וזכה‭ ‬בה‭ ‬אחר‭ – ‬לא‭ ‬יריב‭ ‬עם‭ ‬חברו‭ ‬או‭ ‬יכעס‭ ‬אפילו‭ ‬מעט‭ ‬בשל‭ ‬כך‭. ‬ואפילו‭ ‬אם‭ ‬לדעתו‭ ‬נעשה‭ ‬לו‭ ‬עוול‭ ‬או‭ ‬שנגרם‭ ‬לו‭ ‬עלבון‭ – ‬ימחל‭ ‬לחברו‭ ‬בלב‭ ‬שלם‭. ‬ומעלתו‭ ‬של‭ ‬המוחל‭ ‬על‭ ‬עלבונו‭ ‬גדולה‭ ‬מאד‭, ‬ועליו‭ ‬נאמר‭: "‬ואוהביו‭ ‬כצאת‭ ‬השמש‭ ‬בגבורתו‭".‬

הוספה‭ ‬על‭ ‬הצעת‭ ‬הרב

י‭.‬ מותר‭ ‬להוסיף‭ ‬על‭ ‬סכום‭ ‬שהציע‭ ‬הרב‭ ‬כדי‭ ‬לזכות‭ ‬במצווה‭ ‬או‭ ‬בעליה‭, ‬אפילו‭ ‬שבכך‭ ‬מונע‭ ‬מן‭ ‬הרב‭ ‬לעשות‭ ‬מצווה‭ ‬זו‭, ‬ואין‭ ‬בזה‭ ‬פגיעה‭ ‬בכבוד‭ ‬הרב‭, ‬משום‭ ‬שאין‭ ‬בכך‭ ‬שהאדם‭ ‬חפץ‭ ‬במצוות‭ ‬משום‭ ‬פגיעה‭ ‬בכבוד‭ ‬הרב‭.‬

הוספה‭ ‬על‭ ‬הצעת‭ ‬אביו

יא‭. ‬ אסור‭ ‬לאדם‭ ‬להוסיף‭ ‬על‭ ‬הצעת‭ ‬אביו‭ ‬ולגרום‭ ‬לכך‭ ‬שאביו‭ ‬לא‭ ‬יזכה‭ ‬במצווה‭ ‬או‭ ‬בעליה‭, ‬משום‭ ‬שנראה‭ ‬כמזלזל‭ ‬באביו‭.‬

קניית‭ ‬מצווה‭ ‬לאחר

יב‭. ‬ מותר‭ ‬לאדם‭ ‬לקנות‭ ‬עלייה‭ ‬או‭ ‬מצווה‭ ‬ולכבד‭ ‬את‭ ‬חברו‭, ‬בתנאי‭ ‬שאין‭ ‬בכך‭ ‬משום‭ ‬שוחד‭ ‬או‭ ‬ריבית‭, ‬כדלקמן‭.‬

קניית‭ ‬מצווה‭ ‬לדיין

יג‭. ‬ אסור‭ ‬לאדם‭ ‬לקנות‭ ‬עלייה‭ ‬או‭ ‬מצווה‭ ‬עבור‭ ‬דיין‭ ‬שאמור‭ ‬לשבת‭ ‬בדין‭ ‬הקשור‭ ‬אליו‭, ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬עדיין‭ ‬לא‭ ‬פנה‭ ‬אליו‭ ‬לדון‭, ‬שהרי‭ ‬זהו‭ ‬שוחד‭.‬

דיין‭ ‬שקנו‭ ‬מצווה‭ ‬עבורו

יד‭. ‬ אסור‭ ‬לדיין‭ ‬לעלות‭ ‬לעליה‭ ‬או‭ ‬למצווה‭ ‬שקנה‭ ‬עבורו‭ ‬נידון‭ ‬אשר‭ ‬הוא‭ ‬יושב‭ ‬בדינו‭, ‬אם‭ ‬נראה‭ ‬הדבר‭ ‬כשוחד‭. ‬אמנם‭, ‬כאשר‭ ‬אין‭ ‬הדבר‭ ‬נראה‭ ‬כשוחד‭, ‬כגון‭ ‬שאותו‭ ‬אדם‭ ‬רגיל‭ ‬לקנות‭ ‬עליות‭ ‬ומצוות‭ ‬ולכבד‭ ‬את‭ ‬אותו‭ ‬דיין‭ – ‬ינסה‭ ‬הדיין‭ ‬להשתמט‭ ‬מעלייה‭ ‬זו‭, ‬ואם‭ ‬לא‭ ‬יצליח‭.‬‭ ‬יעלה‭ ‬ויפרע‭ ‬הוא‭ ‬את‭ ‬סכום‭ ‬הקניה‭ ‬לבית‭ ‬הכנסת‭.‬

קנייה‭ ‬עבור‭ ‬מלווה

טו‭. ‬ אסור‭ ‬ללווה‭ ‬לקנות‭ ‬מצווה‭ ‬או‭ ‬עליה‭ ‬עבור‭ ‬אדם‭ ‬שהלווה‭ ‬לו‭, ‬משום‭ ‬לאו‭ ‬דריבית‭.‬

עליה‭ ‬המוחזקת‭ ‬לרב

טז‭. ‬ טעו‭ ‬ומכרו‭ ‬עליה‭ ‬המוחזקת‭ ‬לרב‭, ‬כגון‭: ‬עליית‭ "‬עשרת‭ ‬הדברות‭" – ‬יעלו‭ ‬את‭ ‬הרב‭ ‬לעליה‭ ‬זו‭, ‬כמנהגם‭ ‬משום‭ ‬שהיה‭ ‬זה‭ ‬מקח‭ ‬טעות‭.‬

סיום‭ ‬המכירה

יז‭. ‬ כל‭ ‬זמן‭ ‬המכירה‭ ‬עד‭ ‬שהכריז‭ ‬הגבאי‭: "‬זכה‭" – ‬יכולים‭ ‬הציבור‭ ‬להוסיף‭ ‬על‭ ‬סכומי‭ ‬הקניה‭, ‬ואין‭ ‬סכום‭ ‬המכירה‭ ‬נקבע‭ ‬עד‭ ‬שיאמר‭ ‬הגבאי‭: "‬זכה‭". ‬משאמר‭ ‬הגבאי‭: "‬זכה‭" – ‬הסתיימה‭ ‬מכירת‭ ‬אותה‭ ‬מצווה‭ ‬ואין‭ ‬לשנות‭ ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬יוסיף‭ ‬אחר‭.‬

הכרזה‭ ‬בטעות

יח‭. ‬ מכרו‭ ‬עליה‭ ‬או‭ ‬מצווה‭ ‬והכריז‭ ‬הגבאי‭ ‬שפלוני‭ ‬זכה‭ ‬בה‭, ‬וקם‭ ‬אותו‭ ‬אדם‭ ‬ואמר‭ ‬שטעה‭ ‬הגבאי‭ ‬ולא‭ ‬הוא‭ ‬הקונה‭ – ‬אינו‭ ‬חייב‭ ‬לשלם‭.‬

תשלום‭ ‬לבית‭ ‬הכנסת

יט‭.‬ הקונה‭ ‬עליה‭ ‬או‭ ‬מצווה‭ – ‬חייב‭ ‬לתת‭ ‬את‭ ‬סכום‭ ‬הכסף‭ ‬לבית‭ ‬הכנסת‭ ‬בו‭ ‬קנה‭ ‬את‭ ‬העליה‭, ‬ואין‭ ‬הקונה‭ ‬רשאי‭ ‬לתת‭ ‬סכום‭ ‬כסף‭ ‬זה‭ ‬למוסד‭ ‬אחר‭ ‬או‭ ‬מטרה‭ ‬אחרת‭, ‬אפילו‭ ‬לא‭ ‬למטרת‭ ‬צדקה‭ ‬אחרת‭.‬

‭"‬מי‭ ‬שברך‭" ‬לקונה

כ‭.‬ יש‭ ‬נוהגים‭ ‬לברך‭ ‬את‭ ‬קונה‭ ‬המצווה‭ ‬או‭ ‬העליה‭ ‬בנוסח‭: "‬בעבור‭ ‬שנדב‭", ‬ויש‭ ‬נוהגים‭ ‬לברכו‭ ‬בנוסח‭: "‬בעבור‭ ‬שנדר‭", ‬ואין‭ ‬להקפיד‭ ‬בזה‭, ‬ויאמרו‭ ‬כפי‭ ‬שירצו‭.‬

קנה‭ ‬ולא‭ ‬היה‭ ‬שם‭ ‬בזמן‭ ‬העלייה

כא‭. ‬ אדם‭ ‬שקנה‭ ‬עלייה‭ ‬ולבסוף‭ ‬לא‭ ‬היה‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬בזמן‭ ‬העלייה‭, ‬חייב‭ ‬לשלם‭ ‬אפילו‭ ‬שלא‭ ‬היה‭ ‬שם‭ ‬בזמן‭ ‬העליה‭.‬

מכירת‭ ‬ראשון‭ ‬ב‭"‬בראשית‭"‬

כב‭. ‬ במקום‭ ‬שנהגו‭ ‬למכור‭ ‬בשבת‭ "‬בראשית‭" ‬את‭ ‬עליית‭ ‬ראשון‭ ‬לישראל‭ ‬במקום‭ ‬לכהן‭, ‬רשאים‭ ‬למכור‭.‬

התרמה‭ ‬בעת‭ ‬העלייה

כג‭. ‬ אדם‭ ‬שעלה‭ ‬לתורה‭ ‬ובגמר‭ ‬העלייה‭ ‬ברכו‭ ‬החזן‭: "‬בעבור‭ ‬שייתן‭ ‬מתנה‭ ‬לבית‭ ‬הכנסת‭" ‬מבלי‭ ‬שהעולה‭ ‬ביקש‭ ‬זאת‭, ‬אם‭ ‬כך‭ ‬הוא‭ ‬מנהגם‭ ‬שכל‭ ‬עולה‭ ‬מתנדב‭ ‬לתת‭ ‬מתנה‭ ‬לבית‭ ‬הכנסת‭ ‬בעת‭ ‬העליה‭ – ‬הרי‭ ‬על‭ ‬דעת‭ ‬זה‭ ‬עלה‭ ‬וחייב‭ ‬לשלם‭, ‬ואם‭ ‬לא‭ ‬נהגו‭ ‬שכל‭ ‬עולה‭ ‬מתנדב‭ ‬לתת‭ ‬מתנה‭ ‬לבית‭ ‬הכנסת‭ ‬בעת‭ ‬העליה‭ – ‬אינו‭ ‬חייב‭ ‬לשלם‭.‬

תרומה‭ ‬פעמיים

כד‭. ‬ קנה‭ ‬עליה‭ ‬בסכום‭ ‬מסוים‭ ‬ובסיום‭ ‬העלייה‭ ‬ברכו‭ ‬אותו‭ ‬שוב‭ ‬והזכירו‭ ‬שהתנדב‭ ‬את‭ ‬אותו‭ ‬הסכום‭, ‬אם‭ ‬מנהגם‭ ‬לברך‭ ‬פעם‭ ‬נוספת‭ ‬עבור‭ ‬אותה‭ ‬תרומה‭ – ‬הרי‭ ‬זו‭ ‬תרומה‭ ‬אחת‭, ‬ואם‭ ‬אין‭ ‬מנהגם‭ ‬לברך‭ ‬שנית‭ ‬עבור‭ ‬אותה‭ ‬תרומה‭ – ‬הרי‭ ‬זו‭ ‬תרומה‭ ‬חדשה‭.‬

קנייה‭ ‬מכספי‭ ‬מעשר

כה‭. ‬ הכלל‭ ‬הוא‭: ‬כל‭ ‬דבר‭ ‬שאדם‭ ‬חייב‭ ‬לעשותו‭ – ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לשלם‭ ‬אותו‭ ‬ממעשר‭ ‬כספים‭, ‬ולכן‭ ‬אם‭ ‬נוהג‭ ‬לקנות‭ "‬מפטיר‭" ‬כל‭ ‬שנה‭ – ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לשלם‭ ‬לבית‭ ‬הכנסת‭ ‬ממעשר‭ ‬כספים‭, ‬אבל‭ ‬אם‭ ‬רוצה‭ ‬להוסיף‭ ‬על‭ ‬הסכום‭ ‬מעבר‭ ‬למה‭ ‬שרגיל‭ ‬לתת‭ ‬כדי‭ ‬לזכות‭ ‬במצוה‭ – ‬יכול‭ ‬לתת‭ ‬את‭ ‬התוספת‭ ‬כנדבה‭ ‬ממעשר‭ ‬כספים‭.‬

פתיחת‭ ‬ההיכל

מכירה‭ ‬או‭ ‬כיבוד

כו‭ .‬ יש‭ ‬נוהגים‭ ‬למכור‭ ‬את‭ "‬פתיחת‭ ‬ההיכל‭", ‬ויש‭ ‬נוהגים‭ ‬לכבד‭ ‬במצווה‭ ‬זו‭ ‬את‭ ‬אחד‭ ‬המתפללים‭, ‬ובכל‭ ‬מקום‭ ‬יעשו‭ ‬כמנהגם‭.‬

סגולה‭ ‬ללידה

כז‭. ‬ טוב‭ ‬לכבד‭ ‬בפתיחת‭ ‬ההיכל‭ ‬אדם‭ ‬שאשתו‭ ‬נמצאת‭ ‬בחודש‭ ‬התשיעי‭ ‬להריונה‭, ‬והיא‭ ‬סגולה‭ ‬בדוקה‭ ‬ללידה‭ ‬קלה‭.‬

עמידה‭ ‬בשעת‭ ‬פתיחת‭ ‬ההיכל

כח‭. ‬ יש‭ ‬לעמוד‭ ‬בשעת‭ ‬שפותחים‭ ‬את‭ ‬ארון‭ ‬הקודש‭ ‬להוציא‭ ‬את‭ ‬ספרי‭ ‬התורה‭ ‬ועל‭ ‬זה‭ ‬נאמר‭ ‬בספר‭ ‬נחמיה‭: "‬ויפתח‭ ‬עזרא‭ ‬הספר‭ ‬לעיני‭ ‬כל‭ ‬העם‭ ‬כי‭ ‬מעל‭ ‬כל‭ ‬העם‭ ‬היה‭". ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שעמידה‭ ‬בשעת‭ ‬הוצאת‭ ‬הספר‭ ‬נלמדת‭ ‬מהפסוק‭: "‬ויהי‭ ‬בנסוע‭ ‬הארון‭ ‬ויאמר‭ ‬משה‭ ‬קומה‭ ‬ה‭'" ‬וכו‭'.‬

פתיחת‭ ‬הספר‭ ‬בהיכל

כט‭.‬ יש‭ ‬לפתוח‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬בעודו‭ ‬בהיכל‭, ‬משום‭ ‬שאז‭ ‬מתגלית‭ ‬הארת‭ ‬התורה‭ ‬הכתובה‭ ‬בתוכו‭ ‬אל‭ ‬כל‭ ‬הקהל‭.‬

פסוקי‭ ‬פתיחת‭ ‬ההיכל

ל‭.‬ בעת‭ ‬פתיחת‭ ‬ההיכל‭ ‬בשבת‭ ‬שחרית‭ ‬אומרים‭ ‬את‭ ‬הפסוקים‭: "‬אתה‭ ‬הראת‭" ‬וכו‭' (‬דב‭' ‬ד‭', ‬ל‭"‬ה‭), "‬אין‭ ‬כמוך‭ ‬באלהים‭" ‬וכו‭' (‬תה‭' ‬פ‭"‬ו‭, ‬ח‭'), "‬יהי‭ ‬ה‭' ‬א‭-‬לוהינו‭" ‬וכו‭' (‬מל‭' ‬א‭' ‬ח‭'). ‬ואומרים‭: "‬ויהי‭ ‬בנסוע‭ ‬ארון‭", "‬קומה‭ ‬ה‭'" "‬כהניך‭ ‬ילבשו‭" ‬וכו‭', ‬והם‭ ‬שמונה‭ ‬פסוקים‭ ‬כנגד‭ ‬שבעת‭ ‬העולים‭ ‬לספר‭ ‬תורה‭ ‬והמפטיר‭, ‬וביום‭ ‬טוב‭ ‬מדלגין‭ ‬שני‭ ‬פסוקים‭ ‬ומתחילין‭ ‬מ‭"‬יהי‭ ‬ה‭' ‬אלהינו‭ ‬עמנו‭", ‬ובחול‭ ‬אומר‭ ‬שלשה‭ ‬פסוקים‭ ‬בלבד‭ ‬כנגד‭ ‬שלושת‭ ‬העולים‭.‬

מנחת‭ ‬שבת

לא‭. ‬ לפני‭ ‬פתיחת‭ ‬ההיכל‭ ‬בתפילת‭ ‬מנחה‭ ‬בשבת‭ ‬אומרים‭ ‬ע‭"‬פ‭ ‬הסוד‭: "‬ואני‭ ‬תפילתי‭ ‬לך‭ ‬ה‭' ‬עת‭ ‬רצון‭" ‬וכו‭'. ‬והטעם‭ ‬לאמירתו‭ ‬הוא‭: ‬שבשעת‭ ‬מנחת‭ ‬שבת‭ ‬מתגלה‭ ‬בחינה‭ ‬עליונה‭ ‬ומתפשט‭ ‬בעולם‭ ‬אור‭ ‬עליון‭ ‬הנקרא‭: "‬רצון‭". ‬וזו‭ ‬גם‭ ‬הסיבה‭ ‬שאומרים‭: "‬ואני‭ ‬תפילתי‭" ‬פעמיים‭.‬

בריך‭ ‬שמיה‭ ‬דמארי‭ ‬עלמא

זמני‭ "‬בריך‭ ‬שמיה‭"‬

לב‭. ‬ למנהג‭ ‬הספרדים‭ – ‬אומרים‭: "‬בריך‭ ‬שמיה‭" ‬בשבת‭ ‬ובראש‭ ‬חודש‭ ‬ובכל‭ ‬יום‭ ‬שאומרים‭ ‬קדושת‭ "‬כתר‭", ‬וסימנך‭: "‬בריך‭ – ‬כתרך‭". ‬כלומר‭, ‬כשאומרים‭ ‬קדושת‭ "‬כתר‭", ‬אומרים‭ ‬גם‭ "‬בריך‭". ‬ולמנהג‭ ‬האשכנזים‭ – ‬אומרים‭: "‬בריך‭ ‬שמיה‭" ‬גם‭ ‬בימי‭ ‬חול‭.‬

ספר‭ ‬פתוח

לג‭. ‬ למנהג‭ ‬העדות‭ ‬הנוהגות‭ ‬לכסות‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬בתיק‭ ‬קשיח‭.‬‭ ‬יש‭ ‬לומר‭: '‬בריך‭ ‬שמיה‭' ‬בעת‭ ‬שספר‭ ‬התורה‭ ‬פתוח‭ ‬ומונח‭ ‬בהיכל‭.‬

ספר‭ ‬תורה‭ ‬מכוסה‭ "‬מעיל‭"‬

לד‭. ‬ גם‭ ‬למנהג‭ ‬העדות‭ ‬הנוהגות‭ ‬לכסות‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬ב‭"‬מעיל‭" – ‬אומרים‭: "‬בריך‭ ‬שמיה‭" ‬בעת‭ ‬פתיחת‭ ‬ההיכל‭, ‬למרות‭ ‬שספר‭ ‬התורה‭ ‬נשאר‭ ‬סגור‭ ‬ומכוסה‭.‬

השתחוויה‭ ‬ב‭"‬בריך‭ ‬שמיה‭"‬

לה‭. ‬ יש‭ ‬נוהגים‭ ‬להשתחוות‭ ‬מול‭ ‬ההיכל‭ ‬כשאומרים‭ ‬את‭ ‬המילים‭: "‬דסגידנא‭ ‬קמיה‭" ‬שבתוך‭ "‬בריך‭ ‬שמיה‭", ‬ומנהג‭ ‬טוב‭ ‬הוא‭.‬

לא‭ ‬אמר‭ "‬בריך‭ ‬שמיה‭"‬

לו‭. ‬ אם‭ ‬לא‭ ‬הספיק‭ ‬לומר‭: "‬בריך‭ ‬שמיה‭" ‬בשעת‭ ‬הוצאת‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ – ‬יאמר‭ ‬בעת‭ ‬הקמת‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭.‬

תוספת‭ ‬לנוסח‭ "‬בריך‭ ‬שמיה‭"‬

לז‭. ‬ המוסיף‭ ‬לנוסח‭ "‬בריך‭ ‬שמיה‭" ‬את‭ ‬המילים‭: "‬ותיהב‭ ‬לי‭ ‬בנין‭ ‬דכרין‭ ‬דעבדין‭ ‬רעותך‭" ‬המודפסות‭ ‬תוך‭ ‬סוגריים‭ ‬בסידורים‭ – ‬יש‭ ‬לו‭ ‬על‭ ‬מי‭ ‬לסמוך‭.‬

תפילות‭ ‬נוספות‭ ‬בהוצאת‭ ‬ספר‭ ‬תורה

ראש‭ ‬חודש

לח‭. ‬ יש‭ ‬נוהגים‭ ‬לומר‭ ‬בראש‭ ‬חודש‭: "‬יהי‭ ‬רצון‭… ‬אלוקי‭ ‬אברהם‭ ‬ופחד‭ ‬יצחק‭ ‬אביר‭ ‬יעקב‭" ‬וכו‭', ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬משום‭ ‬שיש‭ ‬חשש‭ ‬מי‭ ‬חיברו‭ – ‬מוטב‭ ‬להימנע‭ ‬מלאמרו‭.‬

‭"‬מי‭ ‬שברך‭" ‬לחיילים

לט‭. ‬ מצוה‭ ‬גדולה‭ ‬לברך‭ ‬את‭ ‬חיילי‭ ‬צה‭"‬ל‭ ‬העוסקים‭ ‬במלאכת‭ ‬הקודש‭, ‬ורצוי‭ ‬לברכם‭ ‬בעמידה‭. ‬יש‭ ‬לומר‭: "‬מן‭ ‬הלבנון‭ ‬ועד‭ ‬גבול‭ ‬מצרים‭" ‬כדי‭ ‬לכלול‭ ‬את‭ ‬החיילים‭ ‬הנמצאים‭ ‬בתוך‭ ‬לבנון‭.‬

‭"‬מי‭ ‬שברך‭" ‬לחולים

מ‭. ‬ אומרים‭ "‬מי‭ ‬שברך‭" ‬לחולים‭ ‬וליולדות‭ ‬בעת‭ ‬פתיחת‭ ‬ההיכל‭, ‬ומוסיפים‭: "‬שבת‭ ‬היא‭ ‬מלזעוק‭ ‬ורפואה‭ ‬קרובה‭ ‬לבוא‭.‬

שתיקה‭ ‬בעת‭ "‬מי‭ ‬שברך‭"‬

מא‭. ‬ בעת‭ ‬אמירת‭ "‬מי‭ ‬שברך‭" ‬אין‭ ‬לדבר‭ ‬כלל‭ ‬אלא‭ ‬לקרוא‭ ‬תהילים‭ ‬או‭ ‬לומר‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭.‬

הקדמת‭ "‬בריך‭ ‬שמיה‭" ‬בימים‭ ‬טובים

מב‭. ‬ ראוי‭ ‬להקדים‭ ‬אמירת‭: "‬בריך‭ ‬שמיה‭" ‬ל‭"‬מי‭ ‬שברך‭" ‬גם‭ ‬בימים‭ ‬טובים‭, ‬וכן‭ ‬ראוי‭ ‬להקדימו‭ ‬ל‭"‬יהי‭ ‬רצון‭" ‬המיוחד‭ ‬לחגים‭ ‬המודפס‭ ‬במחזורים‭ ‬וכן‭ ‬לשאר‭ ‬התפילות‭.‬

הוצאת‭ ‬ספר‭ ‬תורה

פסוקי‭ ‬הוצאת‭ ‬הספר

מג‭. ‬ בעת‭ ‬שמתחילים‭ ‬להוציא‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ ‬מן‭ ‬ההיכל‭ ‬להוליכו‭ ‬אל‭ ‬הבימה‭, ‬למנהג‭ ‬הספרדים‭ – ‬אומר‭ ‬החזן‭ ‬פסוק‭ ‬משיר‭ ‬השירים‭: "‬צְאֶינָה‭ ‬וּרְאֶינָה‭ ‬בנות‭ ‬ציון‭ ‬וכו‭' ‬ואחרי‭ ‬שהוציאו‭ ‬אומרים‭: "‬בָּרוּךְ‭ ‬הַמָּקוֹם‭" ‬וכו‭', "‬אשרי‭ ‬העם‭" ‬וכו‭'. ‬למנהג‭ ‬האשכנזים‭ – ‬מוציאים‭ ‬את‭ ‬הספר‭ ‬מן‭ ‬ההיכל‭ ‬ואומר‭ ‬החזן‭: ‬‭"‬שמע‭ ‬ישראל‭" ‬וכו‭' ‬וכן‭: "‬אחד‭ ‬אלוקינו‭" ‬וכו‭' ‬ו‭"‬גדלו‭ ‬לה‭' ‬אתי‭" ‬וכו‭', ‬והקהל‭ ‬חוזר‭ ‬אחריו‭.‬

פסוקי‭ ‬הולכת‭ ‬הספר

מד‭. ‬ בעת‭ ‬הולכת‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬מן‭ ‬ההיכל‭ ‬אל‭ ‬הבימה‭, ‬למנהג‭ ‬הספרדים‭ – ‬אומר‭ ‬החזן‭ ‬עם‭ ‬הקהל‭: "‬גַּדְּלוּ‭ ‬לה‭' ‬אתי‭" ‬וכו‭" ‬כפי‭ ‬שמופיע‭ ‬בסידורים‭. ‬למנהג‭ ‬האשכנזים‭ ‬‮–‬‭ ‬אומרים‭: "‬לך‭ ‬ה‭' ‬הגדולה‭" ‬וכו‭', ‬כפי‭ ‬שמופיע‭ ‬בסידורים‭.‬

השתחוויה

מה‭. ‬ מצווה‭ ‬להשתחוות‭ ‬לפני‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬ובעיקר‭ ‬כשספר‭ ‬התורה‭ ‬פתוח‭ ‬ורואים‭ ‬את‭ ‬הכתב‭.‬

הוצאת‭ ‬ספר‭ ‬הפטרות

מו‭. ‬ אין‭ ‬להוציא‭ ‬מן‭ ‬ההיכל‭ ‬ספר‭ ‬הפטרות‭ ‬הנגלל‭ ‬כמו‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ ‬יחד‭ ‬עם‭ ‬שאר‭ ‬ספרי‭ ‬התורה‭ [‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬יטעו‭ ‬לחשוב‭ ‬שהוציאו‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ ‬נוסף‭], ‬אלא‭ ‬לפני‭ ‬קריאת‭ ‬ה‭"‬הפטרה‭", ‬או‭ ‬אחרי‭ ‬שהוליכו‭ ‬את‭ ‬הס‭"‬ת‭ ‬לבימה‭.‬

הנחת‭ ‬ספר‭ ‬הפטרות‭ ‬בהיכל

מז‭. ‬ אם‭ ‬נהגו‭ ‬להשתמש‭ ‬בארון‭ ‬קודש‭ ‬אך‭ ‬ורק‭ ‬לס‭"‬ת‭, ‬אין‭ ‬להכניס‭ ‬כלל‭ ‬לתוכו‭ ‬ספר‭ ‬הפטרות‭. ‬ברם‭, ‬קהילות‭ ‬הנוהגות‭ ‬להכניס‭ ‬ספר‭ ‬זה‭ ‬לתוכו‭ – ‬מותר‭ ‬להם‭ ‬כי‭ ‬לכתחילה‭ ‬הוקדש‭ ‬הארון‭ ‬לכך‭.‬

הולכת‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬לבימה

אחיזה‭ ‬בימין

מח‭. ‬ המוליך‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬מן‭ ‬ההיכל‭ ‬לבימה‭ ‬יאחז‭ ‬את‭ ‬הספר‭ ‬בימינו‭.‬

הליכה‭ ‬מימין

מט‭.‬ מוליכים‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬מן‭ ‬ההיכל‭ ‬לבימה‭ ‬דרך‭ ‬צד‭ ‬ימין‭ ‬שלו‭, ‬בין‭ ‬אם‭ ‬ארון‭ ‬הקודש‭ ‬בצפון‭ ‬ובין‭ ‬אם‭ ‬בדרום‭ ‬וכו‭'.‬

ספר‭ ‬פתוח

נ‭.‬ מנהג‭ ‬חלק‭ ‬מהספרדים‭ ‬להוליך‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬אל‭ ‬הבימה‭ ‬כשהוא‭ ‬פתוח‭ ‬כדי‭ ‬שיוכל‭ ‬הציבור‭ ‬לראות‭ ‬את‭ ‬הכתב‭, ‬וטוב‭ ‬לנהוג‭ ‬כך‭ ‬כשספר‭ ‬התורה‭ ‬נתון‭ ‬בנרתיק‭.‬‭ ‬ומנהג‭ ‬האשכנזים‭ ‬להוליכו‭ ‬סגור‭.‬

עמידה‭ ‬בשעת‭ ‬ההולכה

נא‭. ‬ חייבים‭ ‬כל‭ ‬הציבור‭ ‬הנמצאים‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬לעמוד‭ ‬בשעה‭ ‬שמוליכים‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬מן‭ ‬ההיכל‭ ‬לבימה‭.‬

הפניית‭ ‬הגב‭ ‬לספר‭ ‬תורה

נב‭. ‬ יש‭ ‬להקפיד‭ ‬לא‭ ‬להפנות‭ ‬את‭ ‬הגב‭ ‬לספר‭ ‬התורה‭ ‬בשעה‭ ‬שמוליכים‭ ‬אותו‭ ‬לבימה‭. ‬אמנם‭, ‬כאשר‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬מונח‭ ‬על‭ ‬התיבה‭ [‬והיא‭ ‬גבוהה‭ ‬מהקרקע‭ ‬י‭' ‬טפחים‭] ‬מותר‭ ‬להפנות‭ ‬את‭ ‬הגב‭ ‬לספר‭ ‬התורה‭.‬

סמיכת‭ ‬גופו

נג‭. ‬ אסור‭ ‬לסמוך‭ ‬את‭ ‬עצמו‭ ‬על‭ ‬שום‭ ‬חפץ‭ ‬או‭ ‬משענת‭ ‬בשעה‭ ‬שמוליכים‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬אל‭ ‬הבימה‭, ‬משום‭ ‬שסמיכה‭ ‬נחשבת‭ ‬כישיבה‭.‬

זמן‭ ‬העמידה

נד‭. ‬ עומדים‭ ‬בפני‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬כל‭ ‬זמן‭ ‬שמוליכים‭ ‬אותו‭ ‬אל‭ ‬הבימה‭ ‬עד‭ ‬שמניחו‭ ‬על‭ ‬הבימה‭ ‬או‭ ‬שמחזיקים‭ ‬אותו‭ ‬שם‭ ‬בישיבה‭ ‬או‭ ‬עד‭ ‬שמתכסה‭ ‬מעיניו‭, ‬ולכן‭ ‬יש‭ ‬לעמוד‭ ‬בעת‭ ‬אמירת‭ "‬כל‭ ‬נדרי‭".‬

נה‭. ‬ ראוי‭ ‬לעורר‭ ‬תשומת‭ ‬לב‭ ‬הרבים‭: ‬בזמן‭ ‬שמחת‭ ‬תורה‭, ‬שנוהגים‭ ‬להאריך‭ ‬בריקודים‭ ‬ובשירים‭ ‬ובתשבחות‭ ‬להקב‭"‬ה‭, ‬כי‭ ‬מצוה‭ ‬לשמוח‭ ‬לגומרה‭ ‬של‭ ‬תורה‭, ‬שכל‭ ‬עוד‭ ‬הס‭"‬ת‭ ‬נמצא‭ ‬בידי‭ ‬אדם‭ – ‬אסור‭ ‬לבריא‭ ‬לשבת‭, ‬ולזקן‭ ‬או‭ ‬חולה‭ – ‬מותר‭ ‬לשבת‭.‬

נשיקת‭ ‬ספר‭ ‬התורה

נו‭. ‬ ע‭"‬פ‭ ‬מנהג‭ ‬רבנו‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬ז‭"‬ל‭ ‬יש‭ ‬לנשק‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬כאשר‭ ‬עובר‭ ‬לפניו‭ ‬בדרך‭ ‬אל‭ ‬הבימה‭, ‬ומצווה‭ ‬ללמד‭ ‬את‭ ‬הקטנים‭ ‬לנשקו‭.‬

נז‭. ‬ יש‭ ‬שמנשקים‭ ‬אותו‭ ‬בידם‭ ‬ויש‭ ‬בפה‭, ‬ומ‭"‬מ‭ ‬יעשו‭ ‬זאת‭ ‬רק‭ ‬על‭ ‬התיק‭ ‬של‭ ‬הספר‭ ‬ולא‭ ‬על‭ ‬גבי‭ ‬הקלף‭, ‬שלא‭ ‬ימחקו‭ ‬או‭ ‬יטשטשו‭ ‬את‭ ‬הכתב‭.‬

ליווי‭ ‬הספר‭ ‬אל‭ ‬הבימה

נח‭. ‬ נהגו‭ ‬ללוות‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬מן‭ ‬ההיכל‭ ‬עד‭ ‬לתיבה‭ ‬בהוצאה‭, ‬וכן‭ ‬בחזרה‭ ‬מן‭ ‬הבימה‭ ‬אל‭ ‬ההיכל‭ [‬וראה‭ ‬לקמן‭ ‬סעי‭' ‬קט‭"‬ו‭].‬

עטרות‭ ‬ס‭"‬ת

נט‭. ‬ מנהג‭ ‬האשכנזים‭ ‬שמניחים‭ ‬כתר‭ ‬על‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭. ‬והספרדים‭ ‬נוהגים‭ ‬להניח‭ ‬רימונים‭, ‬כי‭ ‬כשמוליכים‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬הם‭ ‬מצלצלים‭ ‬ורומזים‭ ‬לאדם‭ ‬שיעמוד‭ ‬לכבוד‭ ‬התורה‭.‬

הגבהת‭ ‬ספר‭ ‬התורה

זמן‭ ‬הגבהה

ס‭.‬ לדעת‭ ‬מרן‭ ‬בעל‭ ‬השו‭"‬ע‭ – ‬מגביהים‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬מיד‭ ‬כשמגיע‭ ‬אל‭ ‬התיבה‭, ‬ומראה‭ ‬הכתב‭ ‬לקהל‭. ‬לדעת‭ ‬הרמ‭"‬א‭ – ‬מגביהים‭ ‬אחרי‭ ‬הקריאה‭, ‬ויש‭ ‬אשכנזים‭ ‬שנוהגים‭ ‬כדעת‭ ‬השו‭"‬ע‭, ‬וכל‭ ‬קהילה‭ ‬תעשה‭ ‬כמנהגה‭.‬

הפניית‭ ‬הכתב

סא‭. ‬ מנהג‭ ‬הספרדים‭ – ‬להגביה‭ ‬את‭ ‬הספר‭ ‬כאשר‭ ‬הכתב‭ ‬כלפי‭ ‬הציבור‭ ‬וגב‭ ‬הספר‭ ‬אל‭ ‬המגביה‭. ‬מנהג‭ ‬האשכנזים‭ – ‬להגביה‭ ‬כשהכתב‭ ‬כלפי‭ ‬המגביה‭ ‬וגבו‭ ‬אל‭ ‬הציבור‭.‬

פתיחה‭ ‬במקום‭ ‬קריאה

סב‭. ‬ לכתחילה‭ ‬יש‭ ‬להגביה‭ ‬את‭ ‬הספר‭ ‬כשהוא‭ ‬פתוח‭ ‬במקום‭ ‬בו‭ ‬עומדים‭ ‬לקרוא‭. ‬הגביהו‭ ‬והיה‭ ‬פתוח‭ ‬במקום‭ ‬אחר‭ – ‬אין‭ ‬צורך‭ ‬להגביהו‭ ‬שוב‭.‬

הפניית‭ ‬הספר‭ ‬לכל‭ ‬המתפללים

סג‭. ‬ צריך‭ ‬המגביה‭ ‬לסובב‭ ‬דרך‭ ‬ימין‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬סיבוב‭ ‬שלם‭, ‬כדי‭ ‬שכל‭ ‬הציבור‭ ‬יוכלו‭ ‬לראות‭ ‬את‭ ‬הכתב‭ ‬בספר‭.‬

שיעור‭ ‬פתיחת‭ ‬הספר‭ ‬בהגבהה

סד‭. ‬ ראוי‭ ‬לפתוח‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬כך‭ ‬שיראו‭ ‬שלוש‭ ‬עמודות‭ ‬מן‭ ‬הספר‭. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬לא‭ ‬טוב‭ ‬להזמין‭ ‬להגבהת‭ ‬הספר‭ ‬אדם‭ ‬חלש‭ ‬שאינו‭ ‬מצליח‭ ‬להגביה‭ ‬כדבעי‭ ‬ולהראות‭ ‬את‭ ‬הכתב‭ ‬באופן‭ ‬ברור‭ ‬לקהל‭.‬

אין‭ ‬שם‭ ‬אדם‭ ‬המסוגל‭ ‬להגביה

סה‭. ‬ לכתחילה‭ ‬יש‭ ‬להשתדל‭ ‬מאוד‭ ‬להגביה‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭. ‬אמנם‭, ‬כאשר‭ ‬אין‭ ‬שם‭ ‬אדם‭ ‬שיכול‭ ‬להגביה‭ ‬ויש‭ ‬חשש‭ ‬שספר‭ ‬התורה‭ ‬יפול‭ ‬ח‭"‬ו‭, ‬וכן‭ ‬כאשר‭ ‬ידית‭ ‬הספר‭ ‬נשברה‭ ‬ואין‭ ‬אפשרות‭ ‬להגביה‭ ‬כדבעי‭ – ‬מוטב‭ ‬להימנע‭ ‬מהגבהת‭ ‬התורה‭.‬

פתיחת‭ ‬יתר

סו‭. ‬ אין‭ ‬לפתוח‭ ‬את‭ ‬הספר‭ ‬בשעת‭ ‬הגבהה‭ ‬באופן‭ ‬מוגזם‭ ‬כדי‭ ‬להראות‭ ‬את‭ ‬כוחו‭ ‬של‭ ‬המגביה‭, ‬ואין‭ ‬לעשות‭ ‬את‭ ‬התורה‭ ‬קרדום‭ ‬לחפור‭ ‬בה‭. ‬ועל‭ ‬כן‭ ‬נכון‭ ‬שהמגביה‭ ‬יפתח‭ ‬את‭ ‬הספר‭ ‬בנחת‭ ‬במידה‭ ‬סבירה‭.‬

אחיזת‭ ‬הספר

סז‭. ‬ אסור‭ ‬לאחוז‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬ערום‭ ‬בשעת‭ ‬ההגבהה‭. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬כאשר‭ ‬מגביהים‭ ‬את‭ ‬הספר‭ ‬יש‭ ‬לאחוז‭ ‬בתיק‭ ‬הספר‭ [‬או‭ ‬בעץ‭ ‬חיים‭ ‬אם‭ ‬זה‭ ‬ספר‭ ‬המכוסה‭ ‬במפה‭] ‬אך‭ ‬בשום‭ ‬אופן‭ ‬אין‭ ‬לאחוז‭ ‬בקלף‭ ‬עצמו‭.‬

הגבהת‭ ‬כמה‭ ‬ספרים

סח‭. ‬ כאשר‭ ‬מוציאים‭ ‬יותר‭ ‬מספר‭ ‬תורה‭ ‬אחד‭, ‬נוהגים‭ ‬הספרדים‭ ‬להגביה‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬הספרים‭ ‬לפני‭ ‬תחילת‭ ‬הקריאה‭ ‬בראשון‭, ‬בזה‭ ‬אחר‭ ‬זה‭, ‬ויש‭ ‬נוהגים‭ ‬להגביה‭ ‬ספר‭ ‬אחד‭ ‬בלבד‭ ‬לפני‭ ‬הקריאה‭ ‬ואת‭ ‬הנותרים‭ ‬אינם‭ ‬מגביהים‭. ‬מנהג‭ ‬האשכנזים‭ ‬להגביה‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬הספרים‭ ‬ומגביהים‭ ‬כל‭ ‬ספר‭ ‬אחרי‭ ‬שסיימו‭ ‬לקרוא‭ ‬בו‭.‬

עמידה‭ ‬בשעת‭ ‬הגבהה

סט‭. ‬ צריכים‭ ‬כל‭ ‬הציבור‭ ‬הרואים‭ ‬את‭ ‬הגבהת‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬לעמוד‭ ‬בשעת‭ ‬ההגבהה‭, ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬הם‭ ‬ברשות‭ ‬אחרת‭. ‬ולכן‭, ‬בין‭ ‬אם‭ ‬הגביהו‭ ‬על‭ ‬הבימה‭ ‬והציבור‭ ‬עומד‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬ובין‭ ‬אם‭ ‬הגביהו‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬והציבור‭ ‬עומד‭ ‬על‭ ‬הבמה‭, ‬וכן‭ ‬נשים‭ ‬הנמצאות‭ ‬בעזרת‭ ‬נשים‭ – ‬כל‭ ‬הרואים‭ ‬את‭ ‬הגבהת‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬צריכים‭ ‬לעמוד‭.‬

השתחוויה

ע‭.‬ צריכים‭ ‬כל‭ ‬הציבור‭ ‬להשתחוות‭ ‬כלפי‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬בשעת‭ ‬ההגבהה‭, ‬גברים‭ ‬נשים‭ ‬וטף‭.‬

מספר‭ ‬השתחוויות

עא‭. ‬ יש‭ ‬נוהגים‭ ‬להשתחוות‭ ‬כלפי‭ ‬הספר‭ ‬בשבת‭ ‬שבע‭ ‬פעמים‭, ‬כמניין‭ ‬העולים‭ ‬לתורה‭. ‬ובשאר‭ ‬ימים‭ ‬משתחווים‭ ‬כמניין‭ ‬העולים‭ ‬באותם‭ ‬ימים‭ ‬ומנהג‭ ‬טוב‭ ‬הוא‭.‬

פסוקי‭ ‬השתחוויה

עב‭. ‬ בשעה‭ ‬שמשתחווים‭ ‬כלפי‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬אומרים‭ ‬פסוקים‭ ‬ודברי‭ ‬שבח‭ ‬על‭ ‬התורה‭: ‬מספר‭ ‬דברים‭, "‬וזאת‭ ‬התורה‭ ‬אשר‭ ‬שם‭ ‬משה‭" ‬וכו‭' ". ‬וכן‭ "‬תורה‭ ‬ציווה‭ ‬לנו‭ ‬משה‭" ‬וכו‭'. ‬מספר‭ ‬תהילים‭, "‬האל‭ ‬תמים‭ ‬דרכו‭" ‬וכו‭' ". ‬מספר‭ "‬משלי‭", "‬עץ‭ ‬חיים‭ ‬היא‭ ‬למחזיקים‭ ‬בה‭" ‬וכו‭'. ‬מספר‭ "‬תהילים‭ "‬שלום‭ ‬רב‭ ‬לאוהבי‭ ‬תורתך‭"‬‭ ‬וכו‭'. ‬וכן‭ "‬ה‭' ‬עוז‭ ‬לעמו‭ ‬יתן‭" ‬וכו‭'. ‬ומוסיפים‭: ‬אל‭ ‬שדי‭ ‬אמת‭, ‬משה‭ ‬אמת‭ ‬ותורתו‭ ‬אמת‭.‬

הבחנה‭ ‬באותיות

עג‭. ‬ טוב‭ ‬לעמוד‭ ‬קרוב‭ ‬לספר‭ ‬התורה‭ ‬בשעת‭ ‬ההגבהה‭ ‬כך‭ ‬שיוכל‭ ‬להבחין‭ ‬באותיות‭ ‬הספר‭, ‬משום‭ ‬שעל‭ ‬ידי‭ ‬הסתכלות‭ ‬באותיות‭ ‬הספר‭ ‬מקרוב‭ ‬נמשך‭ ‬אור‭ ‬גדול‭ ‬על‭ ‬האדם‭. ‬וטוב‭ ‬במיוחד‭ ‬להבחין‭ ‬בין‭ ‬אותיות‭ ‬הספר‭ ‬באות‭ ‬הראשונה‭ ‬של‭ ‬שמו‭.‬

המתפלל‭ ‬תפילת‭ ‬העמידה

עד‭. ‬ אדם‭ ‬שהיה‭ ‬תוך‭ ‬תפילת‭ ‬העמידה‭ ‬בשעה‭ ‬שהגביהו‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ – ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬להפסיק‭ ‬בדיבור‭, ‬ועל‭ ‬כן‭ ‬ישתחווה‭ ‬כלפי‭ ‬הספר‭ ‬בשתיקה‭.‬

נשים‭ ‬בשעת‭ ‬הגבהה

עה‭. ‬ נשים‭ ‬מותרות‭ ‬להסתכל‭ ‬בספר‭ ‬התורה‭. ‬אמנם‭, ‬בשעה‭ ‬שהאשה‭ ‬נידה‭, ‬ודמים‭ ‬מצויים‭ ‬בה‭ – ‬אין‭ ‬זה‭ ‬מן‭ ‬הראוי‭ ‬שתסתכל‭ ‬בספר‭ ‬התורה‭, ‬ואין‭ ‬בזה‭ ‬משום‭ ‬איסור‭, ‬אלא‭ ‬רק‭ ‬מנהג‭ ‬כבוד‭ ‬בספר‭ ‬התורהג‭.‬

הוצאת‭ ‬שניים‭ ‬או‭ ‬שלושה‭ ‬ספרי‭ ‬תורה‭ ‬יחד

הכנת‭ ‬הספרים

עו‭. ‬ כאשר‭ ‬מוציאים‭ ‬שניים‭ ‬או‭ ‬שלושה‭ ‬ספרי‭ ‬תורה‭ – ‬חייב‭ ‬הגבאי‭ ‬להכין‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬ספרי‭ ‬התורה‭ ‬לקריאה‭ ‬לפני‭ ‬התפילה‭, ‬כדי‭ ‬לא‭ ‬לגרום‭ ‬טורח‭ ‬ציבור‭ ‬בגלילת‭ ‬הספרים‭ ‬בשעת‭ ‬הקריאה‭.‬

הוצאתם‭ ‬יחד

עז‭. ‬ כאשר‭ ‬מוציאים‭ ‬שניים‭ ‬או‭ ‬שלושה‭ ‬ספרי‭ ‬תורה‭ – ‬יש‭ ‬להוציא‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬הספרים‭ ‬יחד‭ ‬מן‭ ‬ההיכל‭ ‬לפני‭ ‬הקריאה‭ ‬בספר‭ ‬הראשון‭.‬

‭"‬מי‭ ‬לא‭ ‬יראך‭"‬

עח‭. ‬ כאשר‭ ‬מוציאים‭ ‬שלושה‭ ‬ספרי‭ ‬תורה‭ ‬מן‭ ‬ההיכל‭, ‬נהגו‭ ‬בירושלים‭ ‬לומר‭ ‬פסוקים‭ ‬מן‭ ‬הנביאים‭ ‬בעת‭ ‬פתיחת‭ ‬ההיכל‭, ‬כדלהלן‭: ‬מספר‭ ‬ירמיהו‭: "‬מי‭ ‬לא‭ ‬יראך‭ ‬מלך‭ ‬הגוים‭ ‬כי‭ ‬לך‭ ‬יאתה‭ ‬כי‭ ‬בכל‭ ‬חכמי‭ ‬הגוים‭ ‬ובכל‭ ‬מלכותם‭ ‬מאין‭ ‬כמוך‭. ‬מאין‭ ‬כמוך‭ ‬ה‭' ‬גדול‭ ‬אתה‭ ‬וגדול‭ ‬שמך‭ ‬בגבורה‭. ‬וה‭' ‬אלקים‭ ‬אמת‭ ‬הוא‭ ‬אלקים‭ ‬חיים‭ ‬ומלך‭ ‬עולם‭ ‬מקצפו‭ ‬תרעש‭ ‬הארץ‭ ‬ולא‭ ‬יכילו‭ ‬גוים‭ ‬זעמו‭", ‬ומספר‭ ‬דניאל‭: "‬אתוהי‭ ‬כמה‭ ‬רברבין‭ ‬ותמהוהי‭ ‬כמה‭ ‬תקיפין‭, ‬מלכותיה‭ ‬מלכות‭ ‬עלם‭ ‬ושלטניה‭ ‬עם‭ ‬דר‭ ‬ודר‭". ‬אחר‭ ‬כך‭ ‬מוסיפים‭: "‬שמע‭ ‬ישראל‭", "‬ה‭' ‬מלך‭" ‬ו‭"‬אנא‭ ‬ה‭'". ‬ונהגו‭ ‬כעת‭ ‬לומר‭ ‬כן‭ ‬לא‭ ‬רק‭ ‬בירושלים‭ ‬אלא‭ ‬בכל‭ ‬הארץ‭ ‬ובחו‭"‬ל‭.‬

קריאה‭ ‬בספר‭ ‬השני

עט‭. ‬ הוציאו‭ ‬שני‭ ‬ספרי‭ ‬תורה‭ ‬וסיימו‭ ‬לקרוא‭ ‬בספר‭ ‬הראשון‭ – ‬אין‭ ‬לפתוח‭ ‬את‭ ‬הספר‭ ‬השני‭ ‬כל‭ ‬זמן‭ ‬שהראשון‭ ‬פתוח‭ ‬או‭ ‬להסיר‭ ‬את‭ ‬המעיל‭ ‬מעל‭ ‬השני‭, ‬עד‭ ‬לגלילת‭ ‬הראשון‭.‬

גלילה‭ ‬למקום‭ ‬קריאה

פ‭.‬ היו‭ ‬צריכים‭ ‬להוציא‭ ‬שלשה‭ ‬ספרי‭ ‬תורה‭ ‬ואין‭ ‬שם‭ ‬שלושה‭ ‬ספרי‭ ‬תורה‭ ‬אלא‭ ‬שניים‭ – ‬יקראו‭ ‬את‭ ‬פרשת‭ ‬השלישי‭ ‬בספר‭ ‬הראשון‭ ‬ולא‭ ‬בספר‭ ‬השני‭.‬

ספרים‭ ‬על‭ ‬הבימה

פא‭. ‬ למנהג‭ ‬הספרדים‭ – ‬בשעת‭ ‬הקריאה‭ ‬בספר‭ ‬הראשון‭ ‬מניחים‭ ‬על‭ ‬הבימה‭ ‬גם‭ ‬את‭ ‬שאר‭ ‬הספרים‭. ‬למנהג‭ ‬האשכנזים‭ – ‬מחזיקים‭ ‬את‭ ‬השני‭ ‬בידיים‭ ‬עד‭ ‬לגמר‭ ‬הקריאה‭ ‬בראשון‭.‬

ספר‭ ‬על‭ ‬הבימה‭ ‬תמיד

פב‭. ‬ למנהג‭ ‬האשכנזים‭ ‬המניחים‭ ‬על‭ ‬הבימה‭ ‬ספר‭ ‬אחד‭ ‬בלבד‭ ‬בשעת‭ ‬הקריאה‭ – ‬אין‭ ‬לסלק‭ ‬את‭ ‬הספר‭ ‬הראשון‭ ‬מן‭ ‬הבימה‭ ‬עד‭ ‬להנחת‭ ‬הספר‭ ‬השני‭ ‬עליה‭, ‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬יסיחו‭ ‬דעתם‭ ‬מן‭ ‬המצוות‭.‬

ישיבה‭ ‬במקום‭ ‬הנחת‭ ‬ספר‭ ‬התורה

פג‭. ‬ יש‭ ‬להקפיד‭ ‬לא‭ ‬לשבת‭ ‬על‭ ‬הספסל‭ ‬שמונח‭ ‬עליו‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ [‬או‭ ‬שאר‭ ‬ספרי‭ ‬קודש‭] ‬קג‭, ‬ואפילו‭ ‬אם‭ ‬הספסל‭ ‬מדורג‭ ‬ואינו‭ ‬יושב‭ ‬ממש‭ ‬בגובה‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ – ‬אסור‭ ‬לשבת‭ ‬על‭ ‬אותו‭ ‬ספסל‭. ‬אמנם‭, ‬אם‭ ‬הספסל‭ ‬מדורג‭ ‬ומקום‭ ‬הנחת‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬גבוה‭ ‬ממקום‭ ‬הישיבה‭ ‬שלושה‭ ‬טפחים‭ ‬או‭ ‬יותר‭ – ‬מותר‭ ‬לשבת‭ ‬על‭ ‬ספסל‭ ‬זה‭. ‬ומן‭ ‬הראוי‭ ‬לבנות‭ ‬את‭ ‬הספסל‭ ‬כך‭ ‬שמקום‭ ‬הנחת‭ ‬הספר‭ ‬יהיה‭ ‬גבוה‭ ‬ממקום‭ ‬הישיבה‭, ‬עשרה‭ ‬טפחים‭.‬

עניינים‭ ‬שונים‭ ‬בהוצאת‭ ‬ספרי‭ ‬תורה

ספר‭ ‬שאינו‭ ‬מכוון

פד‭. ‬ הוציאו‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ ‬וכשהגיע‭ ‬אל‭ ‬הבימה‭ ‬נודע‭ ‬שאינו‭ ‬מכוון‭ ‬למקום‭ ‬הקריאה‭ – ‬גוללים‭ ‬אותו‭ ‬למקום‭ ‬הנכון‭ ‬וקוראים‭ ‬בו‭, ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬יש‭ ‬בהיכל‭ ‬ספר‭ ‬אחר‭ ‬מכוון‭ ‬למקום‭ ‬הקריאה‭, ‬ואין‭ ‬לחשוש‭ ‬לטירחא‭ ‬דציבורא‭.‬

הוצאת‭ ‬ספרים‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬סדר‭ ‬קבוע

פה‭. ‬ בית‭ ‬כנסת‭ ‬שיש‭ ‬בו‭ ‬כמה‭ ‬ספרי‭ ‬תורה‭, ‬וקבעו‭ ‬סדר‭ ‬קבוע‭ ‬להוצאת‭ ‬הספרים‭ – ‬לכתחילה‭ ‬יוציאו‭ ‬את‭ ‬הספרים‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬הסדר‭ ‬הקבוע‭.‬

הוציאו‭ ‬ספר‭ ‬שאין‭ ‬תורו‭ ‬לצאת

פו‭. ‬ טעו‭ ‬והוציאו‭ ‬ספר‭ ‬שאין‭ ‬זה‭ ‬תורו‭ ‬לצאת‭ – ‬יקראו‭ ‬בספר‭ ‬שהוצא‭ ‬למרות‭ ‬שאין‭ ‬זה‭ ‬תורו‭.‬

ספר‭ ‬שתורו‭ ‬לצאת‭ ‬שאינו‭ ‬מכוון

פז‭. ‬ בקשו‭ ‬להוציא‭ ‬ספר‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬התור‭ ‬ונודע‭ ‬בשעת‭ ‬הוצאת‭ ‬הספר‭ ‬מן‭ ‬ההיכל‭ ‬שאינו‭ ‬מכוון‭ – ‬יוציאו‭ ‬אותו‭ ‬למרות‭ ‬שיש‭ ‬לגללו‭ ‬משום‭ ‬שהגיע‭ ‬תורו‭, ‬ואין‭ ‬לחוש‭ ‬לטורח‭ ‬הציבור‭.‬

הוצאת‭ ‬ספר‭ ‬מוגה

פח‭. ‬ לכתחילה‭ ‬יש‭ ‬להוציא‭ ‬ולקרוא‭ ‬בספר‭ ‬תורה‭ ‬מוגה‭ ‬בלבד‭, ‬ולכתחילה‭ ‬יש‭ ‬להגיהו‭ ‬מדי‭ ‬שבוע‭.‬

הוציאו‭ ‬ספר‭ ‬שאינו‭ ‬מוגה

פט‭. ‬ טעו‭ ‬והוציאו‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ ‬המוחזק‭ ‬כספר‭ ‬שאינו‭ ‬מוגה‭ – ‬יוציאו‭ ‬ספר‭ ‬אחר‭ ‬מוגה‭ ‬ויקראו‭ ‬בו‭. ‬אמנם‭, ‬אם‭ ‬הוציאו‭ ‬ספר‭ ‬המוחזק‭ ‬כמוגה‭ ‬אלא‭ ‬שבאותו‭ ‬שבוע‭ ‬לא‭ ‬הגיהו‭ ‬אותו‭ – ‬יקראו‭ ‬בספר‭ ‬שהוציאו‭.‬

הוצאת‭ ‬הספרים‭ ‬כסדר‭ ‬הכנתם

צ‭. ‬ כאשר‭ ‬מוציאים‭ ‬לקריאה‭ ‬יותר‭ ‬מספר‭ ‬אחד‭ – ‬לכתחילה‭ ‬יש‭ ‬להוציא‭ ‬את‭ ‬הספרים‭ ‬מן‭ ‬ההיכל‭ ‬לפי‭ ‬סדר‭ ‬הקריאה‭. ‬את‭ ‬הספר‭ ‬שכיוונו‭ ‬לקריאה‭ ‬ראשונה‭ ‬מוציאים‭ ‬ראשון‭ ‬מן‭ ‬ההיכל‭ ‬ראשון‭, ‬את‭ ‬השני‭ ‬שני‭ ‬וכו‭'.‬

הוציאו‭ ‬ספרים‭ ‬שלא‭ ‬כסדר

צא‭. ‬ הכינו‭ ‬שניים‭ ‬או‭ ‬שלושה‭ ‬ספרים‭ ‬לקריאה‭ ‬כל‭ ‬אחד‭ ‬במקומו‭, ‬אך‭ ‬בהוצאת‭ ‬הספרים‭ ‬מן‭ ‬ההיכל‭ ‬טעו‭ ‬והוציאו‭ ‬את‭ ‬השני‭ ‬או‭ ‬את‭ ‬השלישי‭ ‬לפני‭ ‬הראשון‭ ‬או‭ ‬את‭ ‬השלישי‭ ‬לפני‭ ‬השני‭ ‬וכו‭' – ‬יקראו‭ ‬בספרים‭ ‬כפי‭ ‬שהתכוונו‭ ‬בתחילה‭, ‬ואין‭ ‬בכך‭ ‬פגם‭, ‬משום‭ ‬שבסופו‭ ‬של‭ ‬דבר‭ ‬קוראים‭ ‬בכל‭ ‬הספרים‭ ‬כולם‭.‬

חזקת‭ ‬קריאה‭ ‬בספר

צב‭. ‬ ספר‭ ‬תורה‭ ‬שיש‭ ‬לגביו‭ ‬חזקה‭ ‬שמוציאים‭ ‬אותו‭ ‬בזמן‭ ‬קבוע‭, ‬כגון‭: ‬מנחת‭ ‬יום‭ ‬הכיפורים‭ – ‬יש‭ ‬להיזהר‭ ‬לכתחילה‭ ‬להוציאו‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬החזקה‭.‬

טעו‭ ‬בספר‭ ‬שיש‭ ‬לגביו‭ ‬חזקה

צג‭. ‬ טעו‭ ‬והוציאו‭ ‬ספר‭ ‬אחר‭ ‬במקום‭ ‬הספר‭ ‬שיש‭ ‬לגביו‭ ‬חזקה‭, ‬ובעליו‭ ‬דורש‭ ‬להחזיר‭ ‬את‭ ‬הספר‭ ‬האחר‭ ‬להיכל‭ ‬ולהוציא‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬החזקה‭ – ‬יש‭ ‬לקבל‭ ‬את‭ ‬דבריו‭ ‬ולהחזיר‭ ‬את‭ ‬הספר‭ ‬האחר‭ ‬להיכל‭ ‬ולהוציא‭ ‬במקומו‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬החזקה‭, ‬ואין‭ ‬בכך‭ ‬פגם‭ ‬לספר‭ ‬שכבר‭ ‬יצא‭.‬

שכחו‭ ‬להוציא‭ ‬ספר‭ ‬שני

צד‭. ‬ היו‭ ‬צריכים‭ ‬להוציא‭ ‬שני‭ ‬ספרים‭ ‬וטעו‭ ‬והוציאו‭ ‬אחד‭ ‬בלבד‭ ‬ונזכרו‭ ‬לפני‭ ‬שהתחילו‭ ‬לקרוא‭ ‬בראשון‭ – ‬יוציאו‭ ‬את‭ ‬השני‭ ‬למרות‭ ‬שכבר‭ ‬סגרו‭ ‬את‭ ‬ההיכל‭. ‬התחילו‭ ‬לקרוא‭ ‬בראשון‭ – ‬ימשיכו‭ ‬עד‭ ‬לסוף‭ ‬הקריאה‭ ‬בס‭"‬ת‭ ‬הראשון‭, ‬ויוציאו‭ ‬את‭ ‬השני‭ ‬אז‭ ‬ויקראו‭ ‬בו‭ ‬את‭ ‬הקריאה‭ ‬השנייה‭.‬

נמצאה‭ ‬טעות‭ ‬בראשון

צה‭. ‬ הוציאו‭ ‬שני‭ ‬ספרי‭ ‬תורה‭ ‬ומצאו‭ ‬טעות‭ ‬בראשון‭ – ‬יוציאו‭ ‬ספר‭ ‬שלישי‭ ‬וישלימו‭ ‬קריאת‭ ‬הספר‭ ‬הראשון‭ ‬בספר‭ ‬החדש‭, ‬ובשני‭ ‬יקראו‭ ‬פרשת‭ ‬השני‭ ‬כפי‭ ‬שכוונו‭ ‬מראש‭.‬

נמצאה‭ ‬טעות‭ ‬בשני

צו‭. ‬ הוציאו‭ ‬שני‭ ‬ספרי‭ ‬תורה‭ ‬ומצאו‭ ‬טעות‭ ‬בשני‭ – ‬ישלימו‭ ‬את‭ ‬קריאת‭ ‬הספר‭ ‬השני‭ ‬בספר‭ ‬הראשון‭ ‬הנמצא‭ ‬בחוץ‭ ‬ולא‭ ‬יוציאו‭ ‬ספר‭ ‬נוסף‭.‬

אין‭ ‬שם‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ ‬כשר

צז‭. ‬ בית‭ ‬כנסת‭ ‬שאין‭ ‬בו‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ ‬כשר‭ ‬אך‭ ‬יש‭ ‬בו‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ ‬פסול‭ – ‬אין‭ ‬קוראים‭ ‬בספר‭ ‬הפסול‭, ‬משום‭ ‬שאין‭ ‬זה‭ ‬מכובד‭ ‬להוציא‭ ‬לקריאה‭ ‬ספר‭ ‬פסול‭. ‬ולכן‭, ‬יקראו‭ ‬את‭ ‬הפרשה‭ ‬מתוך‭ ‬חומש‭ ‬מודפס‭, ‬בלי‭ ‬ברכות‭.‬

נפסל‭ ‬תוך‭ ‬כדי‭ ‬קריאה

צח‭. ‬ יש‭ ‬שם‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ ‬אחד‭ ‬כשר‭ ‬ונמצא‭ ‬בו‭ ‬פסול‭ ‬תוך‭ ‬כדי‭ ‬קריאה‭ – ‬ממשיכים‭ ‬לקרוא‭ ‬בו‭ ‬את‭ ‬הפרשה‭ ‬עד‭ ‬לסוף‭ ‬הקריאה‭, ‬בלי‭ ‬ברכות‭.‬

גלילת‭ ‬הספר‭ ‬תורה

גולל‭ ‬הספר

צט‭. ‬ נאמר‭ ‬על‭ ‬גולל‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ [‬סוגר‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭: "‬הגולל‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ ‬קיבל‭ ‬שכר‭ ‬כנגד‭ ‬כולם‭", ‬כלומר‭, ‬כנגד‭ ‬כל‭ ‬העולים‭.‬

כיוון‭ ‬התפר

ק‭. ‬ הגולל‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ ‬יעמידנו‭ ‬כנגד‭ ‬התפר‭, ‬כדי‭ ‬שאם‭ ‬יקרע‭ – ‬יקרע‭ ‬התפר‭.‬

קשירת‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ ‬מכוסה‭ ‬ב‬מעיל

קשירה‭ ‬בצד‭ ‬הכתב

קא‭. ‬ בספר‭ ‬תורה‭ ‬המכוסה‭ ‬ב‭"‬מעיל‭" ‬ונקשר‭ ‬בחגורה‭ – ‬יש‭ ‬לכוון‭ ‬את‭ ‬הקשר‭ ‬כך‭ ‬שיהיה‭ ‬בצד‭ ‬הכתב‭ ‬ולא‭ ‬באחורי‭ ‬הספר‭, ‬כדי‭ ‬שכאשר‭ ‬פותחים‭ ‬את‭ ‬הספר‭ ‬לא‭ ‬יצטרכו‭ ‬להפוך‭ ‬את‭ ‬הספר‭ ‬על‭ ‬הכתב‭ ‬בשביל‭ ‬להתיר‭ ‬קשירתו‭, ‬משום‭ ‬שאין‭ ‬זה‭ ‬דרך‭ ‬כבוד‭.‬

קשר‭ ‬באמצע

קב‭. ‬ ראוי‭ ‬לכוון‭ ‬כך‭ ‬שהקשר‭ ‬יהיה‭ ‬באמצע‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬ולא‭ ‬גבוה‭ ‬מדי‭ ‬ולא‭ ‬נמוך‭ ‬מדי‭.‬

חגורה‭ ‬עם‭ ‬אבזם

קג‭. ‬ במקומות‭ ‬רבים‭, ‬התפשט‭ ‬המנהג‭ ‬להשתמש‭ ‬בחגורה‭ ‬עם‭ ‬אבזם‭ ‬כדי‭ ‬לא‭ ‬לקשור‭ ‬בשבת‭, ‬וטוב‭ ‬מאוד‭ ‬הדבר‭. ‬ובמקום‭ ‬שנוהגים‭ ‬לקשור‭ ‬את‭ ‬הספר‭, ‬יעשו‭ ‬בקריאת‭ "‬שחרית‭" ‬קשר‭ ‬על‭ ‬גבי‭ ‬עניבה‭ ‬ובקריאת‭ "‬מנחה‭" ‬יעשו‭ ‬עניבה‭ ‬חלשה‭. ‬כמו‭ ‬כן‭, ‬יש‭ ‬להיזהר‭ ‬לא‭ ‬להדק‭ ‬את‭ ‬החגורה‭ ‬בחוזקה‭ ‬סביב‭ ‬הספר‭ ‬ולתחוב‭ ‬את‭ ‬קצוות‭ ‬החגורה‭ ‬בתוך‭ ‬הרצועה‭, ‬משום‭ ‬שגם‭ ‬התחיבה‭ ‬הנה‭ ‬קשר‭.‬

קשירת‭ ‬הספר‭ ‬ביום‭ ‬חול

קד‭. ‬ ראוי‭ ‬להיזהר‭ ‬לא‭ ‬לקשור‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬קשר‭ ‬על‭ ‬גבי‭ ‬קשר‭ ‬גם‭ ‬ביום‭ ‬חול‭, ‬משום‭ ‬שכאשר‭ ‬ירצו‭ ‬לקרוא‭ ‬בו‭ ‬בשבת‭ ‬יצטרכו‭ ‬להתירו‭.‬

הוציאו‭ ‬ספר‭ ‬קשור

קה‭. ‬ הוציאו‭ ‬ספר‭ ‬בשבת‭ ‬ומצאו‭ ‬שהיה‭ ‬קשור‭ ‬קשר‭ ‬על‭ ‬גבי‭ ‬קשר‭ ‬ואין‭ ‬שם‭ ‬ספר‭ ‬אחר‭ – ‬יתירו‭ ‬את‭ ‬הקשר‭ ‬בשינוי‭ ‬ויקראו‭ ‬את‭ ‬הפרשה‭. ‬יש‭ ‬שם‭ ‬ספר‭ ‬אחר‭ ‬שאינו‭ ‬קשור‭ ‬קשר‭ ‬על‭ ‬גבי‭ ‬קשר‭ – ‬רצוי‭ ‬להוציאו‭ ‬ולקרוא‭ ‬בו‭ ‬את‭ ‬הפרשה‭.‬

תיקון‭ ‬לספר‭ ‬התורה

יצא‭ ‬עמוד‭ ‬הספר‭ ‬ממקומו

קו‭. ‬ ספר‭ ‬תורה‭ ‬הנתון‭ ‬בתיק‭ ‬קשיח‭ ‬שיצא‭ ‬העמוד‭ ‬שמחזיק‭ ‬את‭ ‬הקלף‭ ‬ממקומו‭ – ‬מותר‭ ‬להחזירו‭ ‬למקומו‭ ‬ואין‭ ‬בזה‭ ‬איסור‭ ‬תוקע‭, ‬משום‭ ‬שהעמוד‭ ‬נתון‭ ‬במגרעת‭ ‬באופן‭ ‬רופף‭.‬

התפרקה‭ ‬הידית

קז‭. ‬ ספר‭ ‬תורה‭ ‬הנתון‭ ‬ב‭"‬מעיל‭" ‬שנתפרקה‭ ‬ידית‭ ‬ה‭"‬עץ‭ ‬חיים‭" ‬שסביבו‭ ‬הקלף‭ – ‬אסור‭ ‬להחזירה‭ ‬למקומה‭.‬

קח‭. ‬ בענין‭ ‬הקדיש‭ ‬שאחר‭ ‬קריאת‭ ‬התורה‭ – [‬ראה‭ ‬בהרחבה‭ ‬בתחילת‭ ‬פרק‭ ‬ל‭"‬ה‭ "‬מפטיר‭ ‬והפטרה‭"].‬

החזרת‭ ‬ספר‭ ‬התורה

החזרה‭ ‬מימין

קט‭. ‬ מחזירים‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬אל‭ ‬ההיכל‭ ‬מימין‭ ‬הבימה‭, ‬הפוך‭ ‬מדרך‭ ‬הבאתו‭ ‬אל‭ ‬הבימה‭.‬

דרך‭ ‬ארוכה

קי‭. ‬ טוב‭ ‬להחזיר‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬להיכל‭ ‬בדרך‭ ‬ארוכה‭, ‬אך‭ ‬אין‭ ‬להטריח‭ ‬את‭ ‬הציבור‭ ‬יתר‭ ‬על‭ ‬המידה‭.‬

ספר‭ ‬סגור

קיא‭. ‬ טוב‭ ‬להחזיר‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬להיכל‭ ‬כשהוא‭ ‬סגור‭. ‬אמנם‭, ‬אם‭ ‬יש‭ ‬אנשים‭ ‬שלא‭ ‬ראו‭ ‬את‭ ‬הכתב‭ ‬של‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬בשעת‭ ‬ההוצאה‭ – ‬יחזירוהו‭ ‬פתוח‭. ‬ויש‭ ‬נוהגים‭ ‬להחזירו‭ ‬פתוח‭ ‬תמיד‭, ‬ולכל‭ ‬מנהג‭ ‬יש‭ ‬מקור‭.‬

סדר‭ ‬החזרת‭ ‬הספר

קיב‭. ‬ למנהג‭ ‬הספרדים‭ ‬נוהגים‭ ‬לומר‭ ‬אחרי‭ "‬אשרי‭ ‬יושבי‭ ‬ביתך‭": "‬ברוך‭ ‬שנתן‭ ‬לעמו‭ ‬ישראל‭" ‬ואת‭ ‬הפסוק‭ ‬בתהילים‭: "‬ימלוך‭ ‬ה‭' ‬לעולם‭ ‬אלוקיך‭ ‬ציון‭ ‬לדור‭ ‬ודור‭ ‬הללוי‭'‬ה‭" ‬פעמיים‭ ‬ואחר‭ ‬כך‭ ‬להחזיר‭ ‬את‭ ‬הספר‭ ‬להיכל‭.‬

פסוקי‭ ‬החזרה

קיג‭. ‬ בעת‭ ‬שמחזירים‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬להיכל‭ ‬אומרים‭ ‬מזמור‭ ‬כ‭"‬ט‭ ‬בתהילים‭: "‬מזמור‭ ‬לדוד‭ ‬הבו‭ ‬לה‭' ‬בני‭ ‬אלים‭" ‬וכו‭'. ‬ואומר‭ ‬החזן‭: "‬שובה‭ ‬למעונך‭" ‬וכו‭', ‬חצי‭ ‬קדיש‭ ‬ומתפללים‭ ‬מוסף‭.‬

מנחה‭ ‬של‭ ‬שבת

קיד‭. ‬ בתפילת‭ ‬מנחה‭ ‬של‭ ‬שבת‭ ‬אומרים‭ ‬בעת‭ ‬החזרת‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬להיכל‭ ‬מזמור‭ ‬צ‭"‬ב‭ ‬בתהילים‭: "‬מזמור‭ ‬שיר‭ ‬ליום‭ ‬השבת‭".‬

ליווי‭ ‬הספר

קטו‭. ‬ טוב‭ ‬ללוות‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬בחזרתו‭ ‬מן‭ ‬הבימה‭ ‬עד‭ ‬להיכל‭.‬

הנחת‭ ‬הספר‭ ‬בהיכל

קטז‭. ‬ יש‭ ‬להניח‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬בהיכל‭ ‬כשהוא‭ ‬עומד‭ ‬ולא‭ ‬להניחו‭ ‬כשהוא‭ ‬שוכב‭, ‬ואפילו‭ ‬כאשר‭ ‬ההיכל‭ ‬קטן‭ ‬מידות‭ – ‬אין‭ ‬להשכיב‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬אלא‭ ‬להניחו‭ ‬עומד‭.‬

נפילת‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ ‬ח‭"‬ו

זהירות

קיז‭. ‬ יש‭ ‬להיזהר‭ ‬בנשיאת‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬עד‭ ‬למאוד‭, ‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬ייפול‭ ‬על‭ ‬הרצפה‭ ‬חלילה‭, ‬משום‭ ‬שדבר‭ ‬זה‭ ‬חמור‭ ‬מאוד‭.‬

תענית

קיח‭. ‬ הרואה‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ ‬שנפל‭ ‬על‭ ‬הרצפה‭ ‬חלילה‭ – ‬צריך‭ ‬להתענות‭. ‬אמנם‭, ‬אדם‭ ‬שראה‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ ‬שנפל‭ ‬וקשה‭ ‬לו‭ ‬להתענות‭ – ‬יכול‭ ‬לפדות‭ ‬את‭ ‬תעניתו‭ ‬בצדקה‭ ‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים
דילוג לתוכן