חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬כז – הטועה‭ ‬בתפילות‭ ‬השבת

סידור‭ ‬התפילה

א‭. ‬ צריך‭ ‬האדם‭ ‬לסדר‭ ‬את‭ ‬תפילתו‭ ‬שתהא‭ ‬שגורה‭ ‬בפיו‭ ‬לפני‭ ‬שמתפלל‭.‬

דאגת‭ ‬הטועה‭ ‬בתפילה

ב‭. ‬ הטועה‭ ‬בתפילת‭ ‬שבת‭ – ‬ידאג‭ ‬כל‭ ‬אותו‭ ‬השבוע‭ ‬ויפשפש‭ ‬במעשיו‭.‬

התפלל‭ ‬של‭ ‬חול‭ ‬בשבת

התנהגות‭ ‬הטועה

ג‭. ‬ הטועה‭ ‬בתפילת‭ ‬השבת‭ ‬ומתפלל‭ ‬של‭ ‬חול‭ ‬בשבת‭ – ‬פעמים‭ ‬שממשיך‭ ‬בתפילתו‭, ‬פעמים‭ ‬שמסיים‭ ‬הברכה‭ ‬וחוזר‭ ‬לתפילת‭ ‬השבת‭ ‬ופעמים‭ ‬שצריך‭ ‬לחזור‭ ‬לראש‭ ‬התפילה‭.‬

טעה‭ ‬בערבית‭ ‬או‭ ‬במנחה

ד‭. ‬ טעה‭ ‬בתפילת‭ ‬‭"‬ערבית‭"‬‭ ‬או‭ ‬‭"‬מנחה‭"‬‭ ‬של‭ ‬שבת‭ ‬והתחיל‭ ‬ברכה‭ ‬רביעית‭ ‬בתיבת‭ "‬אתה‭" ‬על‭ ‬דעת‭ ‬להמשיך‭ "‬חונן‭ ‬לאדם‭ ‬דעת‭….", ‬מפני‭ ‬שהיה‭ ‬סבור‭ ‬שהוא‭ ‬חול‭ ‬או‭ ‬שהתפלל‭ ‬בלי‭ ‬מחשבה‭, ‬ונזכר‭ ‬שהיום‭ ‬שבת‭ – ‬ממשיך‭ ‬בתפילת‭ ‬השבת‭ ‬כדרכו‭.‬

טעה‭ ‬בשחרית

ה‭. ‬ טעה‭ ‬בתפילת‭ ‬‭"‬שחרית‭"‬‭ ‬ואמר‭ ‬תיבת‭ "‬אתה‭" ‬על‭ ‬דעת‭ ‬להמשיך‭ "‬חונן‭ ‬לאדם‭ ‬דעת‭…" ‬ימשיך‭ ‬ברכת‭ "‬אתה‭ ‬חונן‭" ‬כדרך‭ ‬שממשיך‭ ‬בחול‭ ‬עד‭ ‬סופה‭, ‬ויחזור‭ ‬לתפילת‭ ‬שבת‭.‬

טעה‭ ‬במוסף

ו‭. ‬ טעה‭ ‬בתפילת‭ "‬מוסף‭" ‬והתחיל‭ ‬בשל‭ ‬חול‭ – ‬לא‭ ‬ימשיך‭ ‬את‭ ‬הברכה‭, ‬אלא‭ ‬יפסיק‭ ‬את‭ ‬תפילת‭ ‬החול‭ ‬מיד‭, ‬וימשיך‭ ‬בתפילת‭ ‬שבת‭ ‬כתקנה‭.‬

טעות‭ ‬בלשונו‭ ‬ולא‭ ‬במחשבתו

ז‭. ‬ טעה‭ ‬בכל‭ ‬אחת‭ ‬מתפילות‭ ‬השבת‭ ‬ואפילו‭ ‬בתפילת‭ ‬‭"‬שחרית‭"‬‭ ‬או‭ ‬‭"‬מוסף‭"‬‭ ‬ואמר‭ ‬תיבת‭ "‬אתה‭" ‬וידע‭ ‬ששבת‭ ‬היום‭ ‬ורק‭ ‬טעה‭ ‬בלשונו‭ – ‬עוצר‭ ‬את‭ ‬תפילת‭ ‬החול‭ ‬מיד‭ ‬וממשיך‭ ‬בתפילת‭ ‬השבת‭.‬

טעה‭ – ‬יסיים‭ ‬הברכה

ח‭. ‬ טעה‭ ‬בכל‭ ‬אחת‭ ‬מן‭ ‬התפילות‭ "‬ערבית‭" "‬שחרית‭" ‬או‭ "‬מנחה‭" ‬ואמר‭ ‬שתי‭ ‬תיבות‭ ‬‭"‬אתה‭ ‬חונן‭"‬‭ ‬והתכוון‭ ‬להמשיך‭ ‬כביום‭ ‬חול‭ ‬ונזכר‭ ‬ששבת‭ ‬היום‭ – ‬יסיים‭ ‬את‭ ‬הברכה‭ ‬כדרך‭ ‬שממשיך‭ ‬בחול‭ ‬עד‭ ‬סופה‭, ‬ורק‭ ‬אחר‭ ‬כך‭ ‬יחזור‭ ‬לתפילת‭ ‬השבת‭. ‬ואפילו‭ ‬אם‭ ‬ידע‭ ‬ששבת‭ ‬היום‭ ‬ורק‭ ‬טעה‭ ‬בלשונו‭ – ‬צריך‭ ‬לסיים‭ ‬את‭ ‬הברכה‭, ‬ורק‭ ‬אחר‭ ‬כך‭ ‬לחזור‭ ‬לתפילת‭ ‬השבת‭.‬

עד‭ ‬מתי‭ ‬מתקן

ט‭.‬‭ ‬ נזכר‭ ‬ששבת‭ ‬היום‭ ‬תוך‭ ‬אחת‭ ‬הברכות‭ ‬מברכות‭ "‬שמונה‭ ‬עשרה‭" ‬של‭ ‬חול‭ ‬שאחרי‭ ‬ברכת‭ "‬אתה‭ ‬חונן‭" – ‬יסיים‭ ‬את‭ ‬הברכה‭ ‬ויחזור‭ ‬לתפילת‭ ‬השבת‭, ‬ואפילו‭ ‬אם‭ ‬נזכר‭ ‬תוך‭ ‬ברכת‭ "‬שמע‭ ‬קולנו‭". ‬וכך‭ ‬יעשה‭ ‬בכל‭ ‬מקום‭ ‬שנזכר‭ ‬עד‭ ‬אחרי‭ "‬יהיו‭ ‬לרצון‭" ‬האחרון‭ ‬הסמוך‭ ‬ל‭"‬עושה‭ ‬שלום‭".‬

סיים‭ ‬תפילתו‭ ‬ונזכר‭ ‬שטעה

י‭.‬ נזכר‭ ‬שמתפלל‭ ‬תפילה‭ ‬של‭ ‬חול‭ ‬אחרי‭ ‬שאמר‭ "‬יהיו‭ ‬לרצון‭" ‬השני‭ ‬שסמוך‭ ‬ל‭"‬עושה‭ ‬שלום‭" – ‬חוזר‭ ‬לראש‭ ‬התפילה‭ ‬אע‭"‬פ‭ ‬שלא‭ ‬עקר‭ ‬רגליו‭.‬

טעה‭ ‬בשבת‭ ‬בנוסח‭ ‬של‭ ‬חול

יא‭. ‬ טעה‭ ‬והתפלל‭ ‬בשבת‭ ‬תפילת‭ "‬שמונה‭ ‬עשרה‭" ‬של‭ ‬חול‭ ‬וטעה‭, ‬ובמקום‭ "‬ברך‭ ‬עלינו‭" ‬אמר‭ "‬ברכנו‭" ‬ונזכר‭ ‬אחרי‭ ‬שסיים‭ ‬את‭ ‬הברכה‭: ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שיחזור‭ ‬להתפלל‭ ‬מברכת‭ "‬ברך‭ ‬עלינו‭", ‬ואחר‭ ‬כך‭ ‬יחזור‭ ‬לומר‭ ‬מ‭"‬אתה‭ ‬קדשת‭" ‬וכו‭' ‬כסדר‭ ‬תפילות‭ ‬השבת‭, ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שימשיך‭ ‬מייד‭ ‬מברכת‭ "‬אתה‭ ‬קדשת‭", ‬וכן‭ ‬נוהגים‭.‬

ש‭"‬ץ‭ ‬שטעה

יב‭. ‬ שליח‭ ‬ציבור‭ ‬שטעה‭ ‬בחזרת‭ ‬הש‭"‬ץ‭ ‬והתחיל‭ ‬בשל‭ ‬חול‭ ‬ונזכר‭ ‬ששבת‭ ‬היום‭ – ‬אינו‭ ‬גומר‭ ‬את‭ ‬הברכה‭ ‬בשל‭ ‬חול‭, ‬אלא‭ ‬פוסק‭ ‬במקום‭ ‬שנזכר‭ ‬ומתחיל‭ ‬בשל‭ ‬שבת‭ ‬מיד‭.‬‭ ‬משום‭ ‬שדין‭ ‬זה‭ ‬נאמר‭ ‬לגבי‭ ‬תפילת‭ ‬לחש‭ ‬ולא‭ ‬לגבי‭ ‬חזרת‭ ‬הש‭"‬ץ‭.‬

טעות‭ ‬בחילופי‭ ‬תפילות‭ ‬שבת

יג‭. ‬ טעה‭ ‬ואמר‭ "‬ישמח‭ ‬משה‭" ‬או‭ "‬תכנת‭ ‬שבת‭" ‬במקום‭ "‬אתה‭ ‬קדשת‭" ‬ונזכר‭ ‬באמצע‭ ‬הברכה‭ ‬לפני‭ ‬שאמר‭ "‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭'" – ‬פוסק‭ ‬במקום‭ ‬שנזכר‭ ‬ומתחיל‭ "‬אתה‭ ‬קדשת‭". ‬חתם‭ "‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭' ‬מקדש‭ ‬השבת‭" – ‬אינו‭ ‬חוזר‭, ‬וממשיך‭ ‬משם‭ "‬רצה‭ ‬ה‭' ‬אלוקינו‭ ‬בעמך‭ ‬ישראל‭…".‬

טעה‭ ‬ביו‭"‬ט‭ ‬והתחיל‭ ‬של‭ ‬שבת

יד‭. ‬ טעה‭ ‬והתחיל‭ ‬להתפלל‭ ‬תפילת‭ ‬שבת‭ ‬ביום‭ ‬טוב‭ – ‬פוסק‭ ‬במקום‭ ‬שנזכר‭, ‬ואפילו‭ ‬באמצע‭ ‬הברכה‭, ‬וממשיך‭ "‬אתה‭ ‬בחרתנו‭". ‬וכן‭ ‬הדין‭ ‬לגבי‭ ‬הטועה‭ ‬ומתפלל‭ ‬בשבת‭ ‬תפילת‭ ‬יום‭ ‬טוב‭ – ‬פוסק‭ ‬במקום‭ ‬שנזכר‭, ‬וממשיך‭ ‬בתפילת‭ ‬השבת‭.‬

הזכיר‭ ‬שבת‭ ‬ויו‭"‬ט

טו‭. ‬ הזכיר‭ ‬בתפילת‭ ‬שבת‭ ‬ויום‭ ‬טוב‭ ‬את‭ ‬שניהם‭ ‬באמצע‭ ‬התפילה‭, ‬אך‭ ‬בחתימת‭ ‬הברכה‭ ‬הזכיר‭ ‬רק‭ ‬אחד‭ ‬מהם‭ – ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭.‬

מסתפק‭ ‬אם‭ ‬טעה

מסופק‭ ‬אם‭ ‬טעה

טז‭. ‬ סיים‭ ‬תפילתו‭ ‬ומסתפק‭ ‬אם‭ ‬התפלל‭ ‬של‭ ‬חול‭ ‬או‭ ‬של‭ ‬שבת‭ – ‬אינו‭ ‬חוזר‭ ‬להתפלל‭, ‬משום‭ ‬שקדושת‭ ‬השבת‭ ‬וחומרתה‭ ‬גורמת‭ ‬לאדם‭ ‬לזכור‭ ‬את‭ ‬השבת‭ ‬וככל‭ ‬הנראה‭ ‬התפלל‭ ‬של‭ ‬שבת‭.‬

ספק‭ ‬טעה‭ ‬בתפילת‭ ‬שבת

יז‭. ‬ מסופק‭ ‬אם‭ ‬התפלל‭ ‬של‭ ‬חול‭ ‬או‭ ‬של‭ ‬שבת‭, ‬אך‭ ‬יודע‭ ‬שבשבת‭ ‬הוא‭, ‬לדוגמא‭: ‬רגיל‭ ‬להתפלל‭ ‬כחמש‭ ‬דקות‭ ‬וביום‭ ‬חול‭ ‬כעשר‭ ‬דקות‭, ‬וכעת‭ ‬שם‭ ‬לב‭ ‬שהתפלל‭ ‬יותר‭ ‬מחמש‭ ‬דקות‭ – ‬הרי‭ ‬זה‭ ‬נחשב‭ ‬לוודאי‭ ‬שטעה‭ ‬וצריך‭ ‬לחזור‭ ‬ולהתפלל‭ ‬של‭ ‬שבת‭.‬

מסופק‭ ‬בר‭"‬ח

יח‭. ‬ כל‭ ‬האמור‭ ‬הינו‭ ‬רק‭ ‬לענין‭ ‬שבת‭, ‬אך‭ ‬המסופק‭ ‬בסתם‭ ‬ר‭"‬ח‭ ‬אם‭ ‬הזכיר‭ "‬יעלה‭ ‬ויבוא‭" – ‬חוזר‭. ‬ומ‭"‬מ‭ ‬טוב‭ ‬שיעשה‭ ‬תנאי‭ ‬בלבו‭, ‬שאם‭ ‬הזכיר‭ "‬יעלה‭ ‬ויבוא‭" – ‬הרי‭ ‬זה‭ ‬תפילת‭ ‬נדבה‭, ‬ואם‭ ‬חל‭ ‬ר‭"‬ח‭ ‬בשבת‭ – ‬יתפלל‭ ‬ללא‭ ‬תנאי‭.‬

נזכר‭ ‬אחרי‭ ‬מוסף‭ ‬שלא‭ ‬אמר‭ ‬יעלה‭ ‬ויבוא

יט‭.‬ אדם‭ ‬שהתפלל‭ ‬שחרית‭ ‬בר‭"‬ח‭ ‬או‭ ‬של‭ ‬שבת‭ ‬ור‭"‬ח‭ ‬ולא‭ ‬אמר‭ ‬יעלה‭ ‬ויבוא‭, ‬ואחרי‭ ‬מוסף‭ ‬נזכר‭ ‬שלא‭ ‬אמר‭ ‬יעלה‭ ‬ויבוא‭ ‬בשחרית‭ – ‬לא‭ ‬יחזור‭ ‬להתפלל‭ ‬שחרית‭ ‬אלא‭ ‬יתפלל‭ ‬מנחה‭ ‬שתיים‭.‬

השומע‭ ‬מעין‭ ‬שבע

תיקון‭ ‬טעות‭ ‬ב‭"‬מעין‭ ‬שבע‭"‬

כ‭.‬ טעה‭ ‬בתפילת‭ "‬ערבית‭ ‬של‭ ‬שבת‭" ‬וצריך‭ ‬לחזור‭ ‬לראש‭ ‬התפילה‭ [‬כגון‭ ‬שנזכר‭ ‬בסוף‭ ‬התפילה‭ ‬שהתפלל‭ ‬תפילת‭ ‬יום‭ ‬חול‭], ‬אם‭ ‬שומע‭ ‬משליח‭ ‬הציבור‭ ‬כל‭ ‬ברכת‭ "‬מעין‭ ‬שבע‭" ‬מתחילתה‭ ‬ועד‭ ‬סופה‭ ‬ומכוון‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭, ‬והש‭"‬ץ‭ ‬מכוון‭ ‬להוציא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬את‭ ‬השומעים‭ – ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭.‬

שכח‭ "‬יעלה‭ ‬ויבוא‭" ‬בערבית‭ ‬ליל‭ ‬שבת

כא‭. ‬ וכן‭ ‬כאשר‭ ‬שכח‭ ‬לומר‭ "‬יעלה‭ ‬ויבוא‭" ‬בחול‭ ‬המועד‭, ‬או‭ ‬בירך‭ "‬מקדש‭ ‬ישראל‭ ‬והזמנים‭" ‬ולא‭ ‬הזכיר‭ "‬שבת‭", ‬אם‭ ‬שומע‭ ‬משליח‭ ‬הציבור‭ ‬כל‭ ‬ברכת‭ "‬מעין‭ ‬שבע‭"‬‭ ‬מתחילתה‭ ‬ועד‭ ‬סופה‭ ‬ומכוון‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭, ‬והש‭"‬ץ‭ ‬מכוון‭ ‬להוציא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬את‭ ‬השומעים‭ – ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭.‬

ש‭"‬ץ‭ ‬שטעה‭ ‬בלחש‭ ‬של‭ ‬עצמו

כב‭. ‬ כשם‭ ‬שהשומע‭ ‬ברכת‭ "‬מעין‭ ‬שבע‭" ‬מהחזן‭ [‬ומכוון‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬וגם‭ ‬החזן‭ ‬מכוון‭ ‬להוציאו‭] – ‬יוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭, ‬כך‭ ‬גם‭ ‬שליח‭ ‬ציבור‭ ‬שטעה‭ ‬בתפילת‭ ‬לחש‭ ‬של‭ "‬ערבית‭" – ‬יוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בברכת‭ "‬מעין‭ ‬שבע‭".‬

תפילת‭ ‬תשלומין‭ ‬בשבת

תשלומי‭ ‬ערבית‭ ‬ליל‭ ‬שבת

כג‭. ‬ שכח‭ ‬או‭ ‬נאנס‭ ‬ולא‭ ‬התפלל‭ ‬תפילת‭ "‬ערבית‭" ‬בליל‭ ‬שבת‭ – ‬יתפלל‭ ‬ב‭"‬שחרית‭" ‬תפילת‭ ‬לחש‭ ‬פעמיים‭, ‬ויאמר‭ ‬בשתיהן‭ "‬ישמח‭ ‬משה‭". ‬וכן‭ ‬אם‭ ‬לא‭ ‬התפלל‭ "‬שחרית‭"‬‭ ‬של‭ ‬שבת‭ – ‬יתפלל‭ ‬ב‭"‬מנחה‭" ‬תפילת‭ ‬לחש‭ ‬פעמיים‭, ‬ויאמר‭ ‬בשתיהן‭ "‬אתה‭ ‬אחד‭".‬

תשלומי‭ ‬שחרית‭ ‬או‭ ‬מוסף

כד‭. ‬ שכח‭ ‬או‭ ‬נאנס‭ ‬ולא‭ ‬התפלל‭ "‬שחרית‭" ‬ו‭"‬מוסף‭", ‬ונזכר‭ ‬לפני‭ ‬שהתפלל‭ "‬מנחה‭" – ‬יתפלל‭ "‬מנחה‭" ‬תחילה‭ ‬ואחריה‭ "‬מוסף‭" [‬ואח‭"‬כ‭ ‬תשלומין‭ ‬לתפילת‭ "‬שחרית‭"‬‭], ‬ובדיעבד‭, ‬אם‭ ‬התפלל‭ "‬מוסף‭" ‬לפני‭ "‬מנחה‭" – ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬שתי‭ ‬התפילות‭.‬

זמן‭ ‬תשלומי‭ ‬מוסף‭ ‬או‭ ‬מנחה

כה‭. ‬ שכח‭ ‬או‭ ‬נאנס‭ ‬ולא‭ ‬התפלל‭ ‬תפילת‭ "‬מוסף‭", ‬ונזכר‭ ‬סמוך‭ ‬לשקיעה‭ ‬כך‭ ‬שיכול‭ ‬להתפלל‭ ‬תפילה‭ ‬אחת‭ ‬בלבד‭, "‬מוסף‭" ‬או‭ "‬מנחה‭" – ‬יתפלל‭ ‬תפילת‭ "‬מוסף‭" ‬ולא‭ ‬יתפלל‭ "‬מנחה‭". ‬ובתפילת‭ "‬ערבית‭" – ‬יתפלל‭ ‬תפילת‭ ‬לחש‭ ‬פעמיים‭ ‬ותהיה‭ ‬השנייה‭ ‬תשלומין‭ ‬ל‭"‬מנחה‭".‬

זמן‭ ‬תשלומי‭ ‬מוסף

כו‭. ‬ שכח‭ ‬או‭ ‬נאנס‭ ‬ולא‭ ‬התפלל‭ ‬תפילת‭ "‬מוסף‭" ‬ועבר‭ ‬כל‭ ‬היום‭ ‬כולו‭ – ‬אין‭ ‬לה‭ ‬תשלומין‭ ‬אפילו‭ ‬בתורת‭ "‬נדבה‭", ‬משום‭ ‬ש‭"‬עבר‭ ‬זמנו‭ – ‬בטל‭ ‬קרבנו‭".‬

תשלומי‭ ‬מנחת‭ ‬ער‭"‬ש

כז‭. ‬ טעה‭ ‬ולא‭ ‬התפלל‭ ‬תפילת‭ "‬מנחה‭" ‬בערב‭ ‬שבת‭ – ‬יתפלל‭ ‬ב‭"‬ערבית‭" ‬תפילת‭ ‬לחש‭ ‬פעמיים‭, ‬הראשונה‭ ‬לתפילת‭ "‬ערבית‭" ‬ושניה‭ ‬תשלומין‭ ‬ל‭"‬מנחה‭". ‬ובשתיהן‭ ‬מתפלל‭ ‬של‭ ‬שבת‭ ‬ואומר‭ "‬אתה‭ ‬קדשת‭". ‬ויכול‭ ‬לכוון‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בברכת‭ "‬מעין‭ ‬שבע‭" ‬שאומר‭ ‬החזן‭.‬

תשלומי‭ ‬מנחת‭ ‬שבת

כח‭. ‬ לא‭ ‬התפלל‭ ‬תפילת‭ "‬מנחה‭" ‬בשבת‭ – ‬יתפלל‭ ‬ב‭"‬ערבית‭" ‬של‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת‭ ‬תפילת‭ ‬לחש‭ ‬פעמיים‭, ‬ובשתיהן‭ ‬יתפלל‭ ‬תפילת‭ ‬חול‭, ‬ויאמר‭ ‬בראשונה‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬ובשנייה‭ ‬אינו‭ ‬אומר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭".‬

‭"‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬בתשלומין

כט‭.‬ התפלל‭ ‬ב‭"‬ערבית‭" ‬של‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת‭ ‬תפילת‭ ‬לחש‭ ‬פעמיים‭ [‬הראשונה‭ ‬ל‭"‬ערבית‭" ‬והשנייה‭ ‬לתשלומין‭], ‬ואמר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬בשתיהן‭ ‬או‭ ‬שלא‭ ‬אמר‭ ‬באף‭ ‬אחת‭ ‬מהן‭ – ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬שתיהן‭.‬

טעות‭ ‬בתשלומין‭ ‬מוצ‭"‬ש

ל‭.‬ התפלל‭ ‬ב‭"‬ערבית‭" ‬של‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת‭ ‬תפילת‭ ‬לחש‭ ‬פעמיים‭ ‬וטעה‭ ‬ולא‭ ‬אמר‭ ‬בראשונה‭ '‬אתה‭ ‬חוננתנו‭' ‬ואמר‭ ‬בשנייה‭: ‬אם‭ ‬עשה‭ ‬בכוונה‭ ‬שתהיה‭ ‬הראשונה‭ ‬לתשלומין‭ ‬והשנייה‭ ‬לתפילת‭ "‬ערבית‭" – ‬לא‭ ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בתפילה‭ ‬ראשונה‭ [‬לתשלומין‭], ‬וחייב‭ ‬להתפלל‭ ‬פעם‭ ‬נוספת‭ ‬לתשלומין‭, ‬ותפילה‭ ‬שנייה‭ ‬עלתה‭ ‬לו‭ ‬לתפילת‭ ‬החובה‭. ‬אבל‭ ‬אם‭ ‬התפלל‭ ‬בלי‭ ‬מחשבה‭ – ‬יש‭ ‬צדדים‭ ‬לכאן‭ ‬ולכאן‭. ‬ועל‭ ‬כן‭ ‬הטוב‭ ‬ביותר‭ ‬הוא‭ ‬שיתפלל‭ ‬שוב‭, ‬ויתנה‭ ‬כדלהלן‭: ‬אם‭ ‬תפילה‭ ‬שנייה‭ ‬עלתה‭ ‬לי‭ ‬לתשלומין‭ ‬תהא‭ ‬תפילה‭ ‬זו‭ ‬בתורת‭ ‬נדבה‭, ‬ואם‭ ‬לא‭ ‬עלתה‭ ‬לי‭ ‬לתשלומין‭ ‬הריני‭ ‬מתפלל‭ ‬עכשיו‭ ‬ובתפילה‭ ‬זו‭ ‬אצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭.‬

תשלומין‭ ‬שטעה‭ ‬בתפילה

לא‭. ‬ טעה‭ ‬והתפלל‭ ‬בתפילת‭ "‬מנחה‭" ‬של‭ ‬שבת‭ ‬תפילת‭ ‬חול‭ ‬ונזכר‭ ‬שטעה‭ ‬אחרי‭ ‬שחשכה‭ – ‬נחלקו‭ ‬הפוסקים‭ ‬אם‭ ‬יכול‭ ‬להתפלל‭ ‬תפילת‭ ‬תשלומין‭ ‬או‭ ‬לא‭. ‬ולכן‭ – ‬יתפלל‭ ‬שוב‭, ‬ויתנה‭ ‬כדלהלן‭: ‬אם‭ ‬חייב‭ ‬אני‭ ‬להשלים‭ ‬ולהתפלל‭ ‬תהא‭ ‬תפילה‭ ‬זו‭ ‬תשלומין‭, ‬ואם‭ ‬פטור‭ ‬אני‭, ‬תהא‭ ‬תפילה‭ ‬זו‭ "‬נדבה‭".‬

תפילת‭ ‬נדבה‭ ‬בשבת‭ ‬ויום‭ ‬טוב

נדבה‭ ‬בשבת‭ ‬ויו‭"‬ט

לב‭. ‬ אין‭ ‬מתפללים‭ ‬תפילת‭ ‬נדבה‭ ‬בשבת‭ ‬ויו‭"‬ט‭, ‬כי‭ ‬אין‭ ‬קרב‭ ‬בהם‭ ‬קרבן‭ ‬נדבה‭. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬גם‭ ‬במקרה‭ ‬שיש‭ ‬ספק‭ ‬אם‭ ‬צריך‭ ‬להתפלל‭ ‬שוב‭ ‬או‭ ‬לא‭, ‬ובדרך‭ ‬כלל‭ ‬היינו‭ ‬אומרים‭ ‬לאדם‭ ‬להתפלל‭ ‬שוב‭ ‬ולהתנות‭ ‬שתהיה‭ ‬תפילה‭ ‬זו‭ ‬תשלומין‭, ‬ואם‭ ‬אינו‭ ‬צריך‭ ‬תשלומין‭ ‬תהיה‭ ‬נדבה‭, ‬בשבת‭ ‬ויו‭"‬ט‭ ‬לא‭ ‬יתפלל‭ ‬בתנאי‭ ‬זה‭.‬

שכח‭ "‬יעלה‭ ‬ויבוא‭" ‬במנחת‭ ‬ער‭"‬ש

לג‭. ‬ חל‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬ביום‭ ‬ששי‭ [‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬יום‭ ‬אחד‭] ‬ושכח‭ ‬לומר‭ "‬יעלה‭ ‬ויבוא‭" ‬במנחה‭, ‬ונזכר‭ ‬אחרי‭ ‬שחשכה‭, ‬וכן‭ ‬אדם‭ ‬ששכח‭ ‬לומר‭ "‬יעלה‭ ‬ויבוא‭" ‬בתפילת‭ "‬מנחה‭" ‬ביום‭ ‬אחרון‭ ‬של‭ ‬חוה‭"‬מ‭ [‬שחל‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭] – ‬לא‭ ‬יתפלל‭ ‬תפילת‭ ‬תשלומין‭ ‬בשבת‭, ‬משום‭ ‬שהיא‭ ‬בתורת‭ ‬נדבה‭.‬

טעות‭ ‬במוסף‭ ‬שבת‭ ‬ור‭"‬ח

לד‭. ‬ בשבת‭ ‬שחל‭ ‬בה‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬מתפללים‭ ‬מוסף‭ ‬בנוסח‭: "‬אתה‭ ‬יצרת‭", ‬שהוא‭ ‬מוסף‭ ‬של‭ ‬שבת‭ ‬וראש‭ ‬חודש‭. ‬ואם‭ ‬טעה‭ ‬ואמר‭ "‬תכנת‭ ‬שבת‭" ‬במקום‭ "‬אתה‭ ‬יצרת‭" – ‬חייב‭ ‬לחזור‭.‬

ספק‭ ‬במוסף‭ ‬שבת‭ ‬ור‭"‬ח

לה‭. ‬ המסתפק‭ ‬במוסף‭ ‬שבת‭ ‬וראש‭ ‬חודש‭ ‬אם‭ ‬התפלל‭ ‬מוסף‭ ‬של‭ ‬שבת‭ ‬רגיל‭ ‬או‭ ‬מוסף‭ ‬שבת‭ ‬וראש‭ ‬חודש‭, ‬ישמע‭ ‬משליח‭ ‬ציבור‭ ‬ויכוון‭ ‬לצאת‭ ‬שהש‭"‬צ‭ ‬יכוון‭ ‬להוציא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭.‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים