חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬כו -‭ ‬שחרית‭, ‬מוסף‭ ‬ומנחה‭ ‬של‭ ‬שבת

‭‬טבילה‭ ‬בשבת‭ ‬בבוקר

מעלת‭ ‬הטבילה

א‭. ‬ טוב‭ ‬ויפה‭ ‬לטבול‭ ‬במקווה‭ ‬טהרה‭ ‬בבוקר‭ ‬יום‭ ‬השבת‭ [‬כשם‭ ‬שטובל‭ ‬בערב‭ ‬יום‭ ‬השבת‭] ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬לא‭ ‬נטמא‭, ‬משום‭ ‬שיש‭ ‬קדושה‭ ‬יתירה‭ ‬ביום‭ ‬השבת‭.‬

חיוב‭ ‬טבילה

ב‭. ‬ הנטמא‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭, ‬אזי‭ ‬הטבילה‭ ‬בבוקר‭ ‬יום‭ ‬השבת‭ ‬היא‭ ‬מוכרחת‭.‬

טבילה‭ ‬בשבת‭ ‬בבוקר

ג‭. ‬ טוב‭ ‬לטבול‭ ‬ב‭' ‬טבילות‭ ‬אף‭ ‬בשבת‭ ‬בבוקר‭, ‬ובדיעבד‭ ‬מספיק‭ ‬לו‭ ‬שיטבול‭ ‬טבילה‭ ‬אחת‭ ‬כדי‭ ‬להמשיך‭ ‬עליו‭ ‬קדושה‭ ‬עליונה‭ ‬של‭ ‬יום‭ ‬השבת‭ [‬ואינו‭ ‬צריך‭ ‬לטבול‭ ‬שתי‭ ‬טבילות‭ ‬כפי‭ ‬שעושה‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭.‬

טבילה‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬לשבת

ד‭. ‬ לכתחילה‭ ‬אין‭ ‬לטבול‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬ולכוון‭ ‬על‭ ‬הטבילה‭ ‬של‭ ‬שבת‭ ‬בבוקר‭ ‬מכמה‭ ‬טעמים‭: ‬א‭.‬‭ ‬מכיון‭ ‬שכוונת‭ ‬הטבילה‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬שונה‭ ‬מכוונת‭ ‬הטבילה‭ ‬בשבת‭ ‬בבוקר‭, ‬ב‭.‬‭ ‬מכיון‭ ‬שהטבילה‭ ‬בשבת‭ ‬בבוקר‭ ‬חשובה‭ ‬עד‭ ‬מאוד‭ ‬בפני‭ ‬עצמה‭.‬

טבילה‭ ‬מער‭"‬ש‭ ‬לשבת‭ ‬בבוקר

ה‭. ‬ מי‭ ‬שאינו‭ ‬יכול‭ ‬לטבול‭ ‬בשבת‭ ‬בבוקר‭ ‬או‭ ‬שמחמיר‭ ‬לא‭ ‬לטבול‭ ‬במים‭ ‬חמים‭ ‬בשבת‭ – ‬יכול‭ ‬לטבול‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬ולכוון‭ ‬על‭ ‬טבילת‭ ‬שבת‭ ‬בבוקר‭, ‬ויכול‭ ‬לעשות‭ ‬כן‭ ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬טובל‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬טבילה‭ ‬אחת‭ ‬בלבד‭.‬

תקנה‭ ‬במקום‭ ‬טבילה

ו‭. ‬ מי‭ ‬שאינו‭ ‬יכול‭ ‬לטבול‭ ‬במקווה‭ ‬בבוקר‭ ‬יום‭ ‬השבת‭ – ‬ישפוך‭ ‬על‭ ‬גופו‭ ‬תשעה‭ ‬קבין‭ ‬מים‭ ‬שאובים‭ [‬שהם‭ ‬כשלושה‭ ‬עשר‭ ‬וחצי‭ ‬ליטר‭ ‬מים‭] ‬ללא‭ ‬הפסקה‭, ‬ואם‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לשפוך‭ ‬על‭ ‬עצמו‭ ‬ט‭' ‬קבין‭ ‬שאובים‭ – ‬ייטול‭ ‬ידיו‭ ‬ארבעים‭ ‬פעם‭ ‬ויכוון‭ ‬שם‭ ‬ע‭"‬ב‭.‬

מקווה‭ ‬שהוחם‭ ‬מערב‭ ‬שבת

ז‭. ‬ מותר‭ ‬לטבול‭ ‬ביום‭ ‬השבת‭ ‬במים‭ ‬שהוחמו‭ ‬מערב‭ ‬שבת‭.‬

אמירת‭ "‬שלום‭" ‬לפני‭ ‬התפילה

ח‭. ‬ הפוגש‭ ‬את‭ ‬חברו‭ ‬בשבת‭ ‬בבוקר‭ ‬לפני‭ ‬התפילה‭ – ‬לא‭ ‬יברך‭ ‬את‭ ‬חברו‭ ‬בברכת‭ "‬שבת‭ ‬שלום‭" ‬אלא‭ ‬בברכת‭ "‬שבתא‭ ‬טבא‭".‬

זמן‭ ‬תפילת‭ ‬שחרית

תפילה‭ ‬בנץ‭ ‬החמה

ט‭.‬‭ ‬ זמן‭ ‬התפילה‭ ‬הטוב‭ ‬ביותר‭ ‬גם‭ ‬בשבת‭ ‬הוא‭ ‬עם‭ ‬הנץ‭ ‬החמה‭, ‬ועל‭ ‬כן‭ ‬ראוי‭ ‬לאדם‭ ‬שיתגבר‭ ‬כארי‭ ‬וישכים‭ ‬להתפלל‭ ‬עם‭ ‬הנץ‭ ‬החמה‭ ‬גם‭ ‬בשבת‭.‬

שחרית‭ ‬מאוחרת

י‭.‬ הנוהגים‭ ‬להתפלל‭ ‬תפילת‭ ‬שחרית‭ ‬בשבת‭ ‬מאוחר‭ ‬יותר‭ ‬מימות‭ ‬החול‭ [‬עפ‭"‬י‭ ‬דברי‭ ‬הרמ‭"‬א‭] – ‬צריכים‭ ‬להיזהר‭ ‬לא‭ ‬להפסיד‭ ‬את‭ ‬זמן‭ ‬קריאת‭ ‬שמע‭ [‬ובמיוחד‭ ‬יש‭ ‬להיזהר‭ ‬בקיץ‭ ‬אז‭ ‬הם‭ ‬עלולים‭ ‬להפסיד‭ ‬גם‭ ‬את‭ ‬הזמן‭ ‬שאפשר‭ ‬לברך‭ ‬בו‭ ‬את‭ ‬ברכות‭ ‬ק‭"‬ש‭]. ‬וכן‭ ‬יש‭ ‬ליזהר‭ (‬בפרט‭ ‬בחורף‭) ‬לא‭ ‬לאחר‭ ‬לסעוד‭ ‬את‭ ‬סעודת‭ ‬השבת‭ ‬אחרי‭ ‬חצות‭ ‬היום‭.‬

כיסוי‭ ‬הראש‭ ‬בטלית

יא‭. ‬ בימות‭ ‬החול‭ ‬צריך‭ ‬להיזהר‭ ‬שתהיה‭ ‬הטלית‭ ‬על‭ ‬ראשו‭ ‬כל‭ ‬הזמן‭ ‬שתפילין‭ ‬בראשו‭, ‬ובמיוחד‭ ‬בזמן‭ ‬תפילת‭ ‬שמונה‭ ‬עשרה‭ [‬כדי‭ ‬שיתפלל‭ ‬באימה‭]. ‬אמנם‭, ‬בשבת‭ ‬וביום‭ ‬טוב‭ ‬שאין‭ ‬מניחים‭ ‬בהם‭ ‬תפילין‭ – ‬אפשר‭ ‬להוריד‭ ‬את‭ ‬הטלית‭ ‬על‭ ‬הכתפיים‭ ‬אחרי‭ ‬תפילת‭ ‬העמידה‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬גם‭ ‬בשבת‭ ‬וביום‭ ‬טוב‭, ‬טוב‭ ‬שהטלית‭ ‬תישאר‭ ‬על‭ ‬הראש‭ ‬כל‭ ‬זמן‭ ‬התפילה‭.‬

תוספת‭ ‬אחר‭ ‬ברכות‭ ‬התורה

יב‭. ‬ לאחר‭ ‬ברכת‭ ‬התורה‭ ‬טוב‭ ‬ונכון‭ ‬לומר‭ ‬קצת‭ ‬דברים‭ ‬מתורה‭ ‬שבכתב‭, ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬כל‭ ‬הדעות‭, ‬ולכן‭ ‬אומרים‭ ‬פרשת‭ "‬ברכת‭ ‬כהנים‭" ‬מתורה‭ ‬שבכתב‭, ‬ורצוי‭ ‬לומר‭ ‬אחרי‭ ‬ברכות‭ ‬התורה‭ ‬גם‭ ‬קטע‭ ‬מתורה‭ ‬שבע‭"‬פ‭, ‬ובשבת‭ ‬מוסיף‭: "‬יציאות‭ ‬השבת‭ ‬שתים‭ ‬שהן‭ ‬ארבע‭ ‬בפנים‭, ‬ושתים‭ ‬שהן‭ ‬ארבע‭ ‬בחוץ‭", ‬ואין‭ ‬צריך‭ ‬להשלים‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬המשנה‭.‬

יג‭. ‬ ביו‭"‬ט‭ ‬יוסיף‭: "‬ביצה‭ ‬שנולדה‭ ‬ביו‭"‬ט‭, ‬בית‭ ‬שמאי‭ ‬אומרים‭: ‬תאכל‭, ‬ובית‭ ‬הלל‭ ‬אומרים‭: ‬לא‭ ‬תאכל‭".‬

מזמורי‭ ‬השבת

יד‭. ‬ מוסיפים‭ ‬בתפילת‭ ‬שחרית‭ ‬בשבת‭ ‬ובימים‭ ‬טובים‭ ‬מזמורים‭ ‬בין‭ "‬ה‭' ‬מלך‭" ‬ל‭"‬ברוך‭ ‬שאמר‭" ‬כפי‭ ‬שמופיע‭ ‬בסידורים‭.‬

מעלת‭ ‬המזמורים

טו‭. ‬ אותם‭ ‬המזמורים‭ ‬שמוסיפים‭ ‬בשבת‭ – ‬מעלתם‭ ‬חשובה‭ ‬מאוד‭, ‬ויש‭ ‬בהם‭ ‬סודות‭ ‬גדולים‭, ‬כיון‭ ‬שהם‭ ‬מדברים‭ ‬מעניין‭ ‬מעשה‭ ‬בראשית‭ ‬שנגמר‭ ‬ביום‭ ‬השבת‭, ‬ובעניין‭ ‬מתן‭ ‬תורה‭ ‬שהיה‭ ‬ביום‭ ‬השבת‭, ‬ועוד‭ ‬עניינים‭ ‬הקשורים‭ ‬ליום‭ ‬השבת‭.‬

טז‭. ‬ תוכן‭ ‬המזמורים‭:‬

‭"‬השמים‭ ‬מספרים‭"‬‭ – ‬הלל‭ ‬על‭ ‬הבריאה‭, ‬ושיבחה‭ ‬של‭ ‬התורה‭.‬

‭"‬רננו‭ ‬צדיקים‭"‬‭ – ‬השגחת‭ ‬ה‭' ‬בבריאה‭ ‬כולה‭. ‬ויש‭ ‬בו‭ ‬כ‭"‬ב‭ ‬פסוקים‭ ‬המרמזים‭ ‬על‭ ‬התורה‭ ‬שניתנה‭ ‬בכ‭"‬ב‭ ‬אותיות‭.‬

‭"‬לדוד‭ ‬בשנותו‭"‬‭ – ‬מזמור‭ ‬זה‭ ‬נאמר‭ ‬על‭ ‬הצלתו‭ ‬של‭ ‬דוד‭ ‬מידי‭ ‬אכיש‭ ‬מלך‭ ‬גת‭, ‬ואותו‭ ‬מעשה‭ ‬היה‭ ‬בשבת‭. ‬ובנוסף‭ ‬שינה‭ ‬אז‭ ‬דוד‭ ‬את‭ ‬דרכו‭ ‬והתנהג‭ ‬בצורה‭ ‬משונה‭, ‬וגם‭ ‬אדם‭ ‬בשבת‭ ‬משנה‭ ‬את‭ ‬מלבושו‭. ‬גם‭ ‬במזמור‭ ‬זה‭ ‬יש‭ ‬כ‭"‬ב‭ ‬פסוקים‭ ‬כנ‭"‬ל‭.‬

‭"‬תפילה‭ ‬למשה‭"‬‭ – ‬נצחיות‭ ‬הבורא‭ ‬יתברך‭ ‬עוד‭ ‬קודם‭ ‬מעשה‭ ‬בראשית‭. ‬אפסות‭ ‬האדם‭, ‬וערכה‭ ‬של‭ ‬התשובה‭.‬

‭"‬ויהי‭ ‬נועם‭"‬‭, ‬ו‭"‬יושב‭ ‬בסתר‭"‬‭ – ‬שיר‭ ‬נגד‭ ‬המזיקים‭ ‬השולטים‭ ‬בלילי‭ ‬שבת‭. ‬ובגמרא‭ ‬נקרא‭: "‬שיר‭ ‬של‭ ‬פגעים‭", ‬או‭ "‬נגעים‭".‬

‭"‬מזמור‭ ‬שירו‭ ‬לה‭'"‬‭ – ‬רומז‭ ‬על‭ ‬הגאולה‭ ‬העתידה‭, ‬ליום‭ ‬שכולו‭ ‬שבת‭.‬

• ארבע‭ ‬‭"‬שיר‭ ‬המעלות‭"‬‭ – ‬מוסיפים‭ ‬אותם‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬הסוד‭.‬

‭"‬הללויה‭ ‬הללו‭ ‬את‭ ‬ה‭'"‬‭ – ‬רומז‭ ‬על‭ ‬מתן‭ ‬תורה‭ ‬ועל‭ ‬מעשה‭ ‬בראשית‭.‬

‭"‬הודו‭"‬‭ – ‬עוסק‭ ‬בכך‭ ‬שהקב‭"‬ה‭ ‬זן‭ ‬את‭ ‬העולם‭ ‬בחסדו‭. ‬ומעבר‭ ‬לכך‭, ‬יש‭ ‬בו‭ ‬כ‭"‬ו‭ ‬פסוקים‭ ‬כנגד‭ ‬שם‭ ‬הויה‭, ‬וכנגד‭ ‬כ‭"‬ו‭ ‬דורות‭ ‬מבריאת‭ ‬העולם‭ ‬עד‭ ‬מתן‭ ‬תורה‭ [‬ולכן‭ ‬הוא‭ ‬נקרא‭: "‬הלל‭ ‬גדול‭"].‬

‭"‬השמים‭ ‬מספרים‭"‬‭ – ‬כתבו‭ ‬המקובלים‭ ‬שבאמירת‭ ‬מזמור‭ "‬השמים‭ ‬מספרים‭" ‬יש‭ ‬סגולה‭ ‬נפלאה‭ ‬להכניע‭ ‬אויביו‭ ‬העליונים‭ ‬והתחתונים‭.‬

‭"‬רננו‭ ‬צדיקים‭"‬‭, ‬‭"‬לדוד‭ ‬בשנותו‭"‬‭ – ‬במזמורים‭ "‬רננו‭ ‬צדיקים‭" ‬ו‭"‬לדוד‭ ‬בשנותו‭" ‬יש‭ ‬סודות‭ ‬גדולים‭ ‬ועמוקים‭, ‬ואם‭ ‬יחסר‭ ‬מהם‭ ‬תיבה‭ ‬אחת‭ – ‬יאבד‭ ‬טובה‭ ‬הרבה‭ ‬ח‭"‬ו‭, ‬ועל‭ ‬כן‭ ‬צריך‭ ‬לדקדק‭ ‬מאד‭ ‬באמירתם‭.‬

אמירת‭ ‬מזמורים‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬קטנים

יז‭.‬ במקומות‭ ‬שנוהגים‭ ‬שבתפילת‭ ‬שחרית‭ ‬בשבת‭ ‬ויו‭"‬ט‭ ‬עומדים‭ ‬ילדים‭ ‬ליד‭ ‬התיבה‭ ‬ואומרים‭ ‬את‭ ‬המזמורים‭ [‬מ‭"‬הודו‭" ‬ועד‭ ‬סוף‭ "‬אז‭ ‬ישיר‭"] ‬בקול‭ ‬רם‭ – ‬צריך‭ ‬להיזהר‭ ‬שאת‭ ‬פסוקי‭ "‬ה‭' ‬מלך‭" ‬וכו‭' ‬יאמר‭ ‬החזן‭ ‬או‭ ‬גדול‭ ‬אחר‭.‬

שכח‭ ‬לומר‭ ‬מזמורי‭ ‬שבת

יח‭. ‬ התחיל‭ ‬לומר‭ "‬ברוך‭ ‬שאמר‭" ‬לפני‭ ‬שאמר‭ ‬את‭ ‬מזמורי‭ ‬השבת‭, ‬ולא‭ ‬הגיע‭ ‬ל‭"‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭'" ‬הראשון‭, ‬ונזכר‭ ‬שלא‭ ‬אמר‭ ‬מזמורי‭ ‬שבת‭ – ‬יכול‭ ‬להפסיק‭ ‬באותו‭ ‬מקום‭, ‬לומר‭ ‬את‭ ‬מזמורי‭ ‬השבת‭ ‬על‭ ‬הסדר‭ ‬עד‭ ‬ברוך‭ ‬שאמר‭, ‬וכשמגיע‭ ‬ל‭"‬ברוך‭ ‬שאמר‭" ‬יאמר‭ ‬אותו‭ ‬מתחילתו‭.‬

‭"‬ויברך‭ ‬דוד‭"‬

יט‭.‬ בשבת‭ ‬ויו‭"‬ט‭ ‬יכול‭ ‬לקיים‭ ‬מצות‭ ‬צדקה‭ ‬שרגילים‭ ‬ליתן‭ ‬ב‭"‬ויברך‭ ‬דוד‭" ‬ע‭"‬י‭ ‬שייקח‭ ‬מערב‭ ‬שבת‭ ‬שתי‭ ‬מטבעות‭ ‬ויעטוף‭ ‬אותם‭ ‬בנייר‭ ‬ויסמנם‭, ‬וייקח‭ ‬עוד‭ ‬מטבע‭ ‬אחת‭ ‬ויעטפה‭ ‬בנייר‭ ‬אחר‭ ‬ויסמנה‭, ‬ויניח‭ ‬שתי‭ ‬ניירות‭ ‬אלו‭ ‬בביתו‭ ‬רחוקים‭ ‬זה‭ ‬מזה‭, ‬וכשאומר‭ ‬בשבת‭ ‬או‭ ‬ביו‭"‬ט‭ ‬מזמור‭ "‬ויברך‭ ‬דוד‭" ‬ומגיע‭ ‬לתיבות‭: "‬ואתה‭ ‬מושל‭ ‬בכל‭" – ‬יכוון‭ ‬במחשבתו‭ ‬במילת‭ "‬בכל‭" ‬לתת‭ ‬צדקה‭, ‬קודם‭ ‬את‭ ‬שתי‭ ‬המטבעות‭ ‬שהכין‭, ‬ואח‭"‬כ‭ ‬את‭ ‬המטבע‭ ‬האחת‭, ‬ולמחר‭ (‬לאחר‭ ‬השבת‭ ‬והיו‭"‬ט‭) ‬יתנם‭ ‬לצדקה‭. ‬ולא‭ ‬יכוון‭ ‬את‭ ‬הכוונות‭ ‬הנוספות‭ ‬עפ‭"‬י‭ ‬הסוד‭ ‬בשבת‭.‬

נשמת‭ ‬כל‭ ‬חי

מעלת‭ "‬נשמת‭ ‬כל‭ ‬חי‭"‬

כ‭.‬ ‭"‬נשמת‭ ‬כל‭ ‬חי‭" ‬הנו‭ ‬שבח‭ ‬יקר‭ ‬ומעולה‭ ‬מאד‭, ‬וצריך‭ ‬לאומרו‭ ‬בנעימה‭.‬

סגולת‭ "‬נשמת‭ ‬כל‭ ‬חי‭"‬

כא‭. ‬ ‭"‬נשמת‭ ‬כל‭ ‬חי‭" ‬מסוגל‭ ‬לכל‭ ‬צרה‭ ‬שאדם‭ ‬עומד‭ ‬בה‭. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬אדם‭ ‬הנמצא‭ ‬בצרה‭ – ‬יכול‭ ‬לנדור‭ ‬נדר‭ ‬לומר‭ ‬שבח‭ ‬זה‭ ‬של‭ "‬נשמת‭ ‬כל‭ ‬חי‭" ‬אחרי‭ ‬שינצל‭ ‬מן‭ ‬הצרה‭,‬‭ ‬ויועיל‭ ‬לו‭.‬

כוונת‭ "‬נשמת‭ ‬כל‭ ‬חי‭"‬

כב‭. ‬ כשאומר‭ ‬את‭ ‬ג‭' ‬התיבות‭ ‬הראשונות‭ "‬נשמת‭ ‬כל‭ ‬חי‭" – ‬יכוון‭ ‬לקבל‭ ‬תוספת‭ ‬נפש‭ ‬יתירה‭ ‬של‭ ‬בחינת‭ ‬היום‭ ‬של‭ ‬שבת‭. ‬כמו‭ ‬כן‭, ‬יכוון‭ ‬שראשי‭ ‬התיבות‭ ‬שלהם‭ ‬עולים‭ ‬בגמטרייא‭: ‬ג‭' ‬הויו‭"‬ת‭ (‬78‭). ‬וכן‭ ‬ששתי‭ ‬תיבות‭ "‬כל‭ ‬חי‭" ‬עולות‭ ‬בגמטרייא‭: ‬אהי‭"‬ה‭ ‬יהו‭"‬ה‭ ‬אהי‭"‬ה‭, ‬והם‭ ‬מספר‭ ‬חיים‭.‬

נוסח‭ "‬נשמת‭ ‬כל‭ ‬חי‭"‬

כג‭. ‬ בסידור‭ "‬חוקת‭ ‬ישראל‭" ‬נוסח‭ ‬השבח‭ "‬נשמת‭ ‬כל‭ ‬חי‭" ‬הוא‭: "‬ומבלעדיך‭ ‬אין‭ ‬לנו‭ ‬מלך‭ ‬גואל‭ ‬ומושיע‭", ‬ובסידורים‭ ‬אחרים‭ ‬מופיע‭ ‬נוסח‭ ‬אחר‭, ‬שם‭ ‬המילה‭ "‬מלך‭" ‬נתונה‭ ‬בסוגריים‭. ‬וכל‭ ‬אחד‭ ‬ינהג‭ ‬כמנהגו‭.‬

שכח‭ ‬לומר‭ "‬נשמת‭ ‬כל‭ ‬חי‭"‬

כד‭. ‬ אדם‭ ‬ששכח‭ ‬לומר‭ "‬נשמת‭ ‬כל‭ ‬חי‭" ‬ונזכר‭ ‬אחרי‭ ‬שברך‭ ‬ברכת‭ "‬ישתבח‭", ‬אך‭ ‬לפני‭ ‬שהתחיל‭ ‬את‭ ‬ברכת‭ "‬יוצר‭ ‬אור‭" – ‬יכול‭ ‬לומר‭ ‬שם‭ "‬נשמת‭ ‬כל‭ ‬חי‭" ‬בלי‭ ‬ברכת‭ "‬ישתבח‭".‬

שכח‭ "‬נשמת‭" ‬ונזכר‭ ‬אחרי‭ "‬יוצר‭"‬

כה‭. ‬ שכח‭ ‬לומר‭ "‬נשמת‭ ‬כל‭ ‬חי‭" ‬ונזכר‭ ‬אחרי‭ ‬שהתחיל‭ ‬ברכת‭ "‬יוצר‭ ‬אור‭" – ‬לא‭ ‬יפסיק‭ ‬לאומרה‭ ‬אלא‭ ‬יהרהר‭ ‬בליבו‭ ‬את‭ ‬המילים‭: "‬נשמת‭ ‬כל‭ ‬חי‭ ‬תברך‭ ‬את‭ ‬שמך‭ ‬ה‭' ‬אלוקינו‭" ‬ויכוון‭ ‬לקבל‭ "‬תוספת‭ ‬נפש‭", ‬ואחרי‭ ‬התפילה‭ ‬יאמר‭ "‬נשמת‭ ‬כל‭ ‬חי‭" ‬כולו‭, ‬בלי‭ ‬ברכת‭ "‬ישתבח‭".‬

ברכת‭ ‬יוצר‭ ‬אור

טעה‭ ‬בברכת‭ "‬יוצר‭ ‬אור‭"‬

כו‭. ‬ אדם‭ ‬שטעה‭ ‬בברכת‭ "‬יוצר‭ ‬אור‭" ‬בשבת‭, ‬ובמקום‭ ‬לומר‭: "‬הכל‭ ‬יודוך‭" ‬המשיך‭: "‬המאיר‭ ‬לארץ‭" [‬כמו‭ ‬בנוסח‭ ‬של‭ ‬יום‭ ‬חול‭], ‬ונזכר‭ ‬לפני‭ ‬שאמר‭: "‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭'" ‬של‭ "‬יוצר‭ ‬המאורות‭" – ‬חוזר‭ ‬ואומר‭: "‬עושה‭ ‬שלום‭ ‬ובורא‭ ‬את‭ ‬הכל‭, ‬הכל‭ ‬יודוך‭" ‬וכו‭'. ‬נזכר‭ ‬אחרי‭ ‬שאמר‭: "‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭'" – ‬אינו‭ ‬חוזר‭.‬

נזכר‭ ‬לאחר‭ ‬תיבת‭ "‬ה‭'"‬

כז‭. ‬ נזכר‭ ‬אחרי‭ ‬שאמר‭ ‬מילת‭ "‬ה‭" [‬ואינו‭ ‬חוזר‭ ‬לומר‭ ‬את‭ ‬נוסח‭ ‬השבת‭ ‬בברכת‭ "‬יוצר‭ ‬אור‭"] – ‬טוב‭ ‬שיהרהר‭ ‬בליבו‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬מה‭ ‬שהחסיר‭ ‬בברכת‭ "‬יוצר‭ ‬אור‭" ‬לפני‭ ‬שמתחיל‭ ‬את‭ ‬ברכת‭ "‬אהבת‭ ‬עולם‭".‬

תפילת‭ ‬ה‭‬עמידה‭ ‬בשחרית‭ ‬של‭ ‬שבת

‭"‬ה‭' ‬שפתי‭ ‬תפתח‭"‬

כח‭. ‬ באמירת‭ "‬ה‭' ‬שפתי‭ ‬תפתח‭" ‬שבשחרית‭ ‬יכוון‭ ‬לתוספת‭ ‬רוח‭ ‬של‭ ‬בחינת‭ ‬היום‭.‬

‭"‬ישמח‭ ‬משה‭"‬

כט‭.‬ בנוסח‭ "‬ישמח‭ ‬משה‭" ‬בתפילת‭ ‬שמונה‭ ‬עשרה‭ ‬בשחרית‭ ‬של‭ ‬שבת‭ ‬יש‭ ‬רמזים‭ ‬עמוקים‭.‬

תשלומין‭ ‬לשחרית‭ ‬ביום‭ ‬שמתפללים‭ ‬בו‭ ‬מוסף

ל‭.‬ טעה‭ ‬ולא‭ ‬התפלל‭ ‬שחרית‭ ‬בשבת‭ ‬או‭ ‬ביו‭"‬ט‭ ‬ועבר‭ ‬זמנה‭ – ‬יתפלל‭ ‬מנחה‭ ‬פעמיים‭, ‬אחת‭ ‬לשם‭ ‬מנחה‭ ‬ואחת‭ ‬תשלומין‭ ‬לשחרית‭, ‬ואינו‭ ‬מתפלל‭ ‬מוסף‭ ‬פעמיים‭. ‬והטעם‭ ‬שאת‭ ‬תפילת‭ ‬התשלומין‭ ‬לשחרית‭ ‬משלים‭ ‬במנחה‭ ‬ולא‭ ‬במוסף‭, ‬משום‭ ‬שיש‭ ‬להתפלל‭ ‬את‭ ‬תפילת‭ ‬התשלומין‭ ‬בתפילה‭ ‬הסמוכה‭ ‬לזו‭ ‬שהחסיר‭, ‬ומכיון‭ ‬ששחרית‭ ‬ומנחה‭ ‬שתיהן‭ ‬במקום‭ "‬תמידין‭", ‬ומוסף‭ ‬הוא‭ ‬קרבן‭ ‬שונה‭ ‬לכן‭ ‬מנחה‭ ‬נקראת‭ ‬ה‭"‬סמוכה‭" ‬לשחרית‭ ‬גם‭ ‬כשיש‭ ‬ביניהן‭ ‬תפילת‭ ‬מוסף‭.‬

נוסח‭ ‬תפילת‭ ‬התשלומין

לא‭. ‬ כאשר‭ ‬מתפלל‭ ‬מנחה‭ ‬ב‭' ‬פעמים‭ (‬השניה‭ ‬תשלומין‭ ‬לשחרית‭) – ‬אומר‭ ‬בשתיהן‭: "‬אתה‭ ‬אחד‭" ‬ולא‭ ‬יאמר‭: "‬ישמח‭ ‬משה‭" ‬בתפילת‭ ‬התשלומין‭.‬

תוספות‭ ‬בתפילת‭ ‬שחרית‭ ‬בשבתות‭ ‬וימים‭ ‬מיוחדים

‭"‬מזמור‭ ‬שיר‭ ‬ליום‭ ‬השבת‭" ‬ביום‭ ‬טוב

לב‭. ‬ אומרים‭ "‬מזמור‭ ‬שיר‭ ‬ליום‭ ‬השבת‭" ‬אפילו‭ ‬ביום‭ ‬טוב‭ ‬שלא‭ ‬חל‭ ‬בשבת‭, ‬משום‭ ‬שגם‭ ‬יום‭ ‬טוב‭ ‬קרוי‭ "‬שבת‭".‬

שבת‭ "‬שירה‭"‬

לג‭. ‬ בשבת‭ ‬פרשת‭ "‬בשלח‭" [‬שבת‭ "‬שירה‭"] ‬מנהגינו‭ ‬לא‭ ‬לשנות‭ ‬כלום‭ ‬מסדר‭ ‬התפילה‭, ‬לא‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭ ‬ולא‭ ‬ביום‭ ‬השבת‭. ‬אמנם‭, ‬יש‭ ‬עדות‭ ‬שנוהגות‭ ‬להוסיף‭ ‬אחרי‭ "‬שירת‭ ‬הים‭" ‬מספר‭ ‬פסוקים‭ ‬מפרשת‭ ‬בשלח‭: "‬ותקח‭ ‬מרים‭ ‬הנביאה‭" ‬וכו‭'. ‬אך‭ ‬ברוב‭ ‬המקומות‭ – ‬לא‭ ‬נהגו‭ ‬למעשה‭ ‬כך‭. ‬אמנם‭, ‬אם‭ ‬היו‭ ‬רגילים‭ ‬להוסיף‭ ‬פסוקים‭ ‬אלה‭ – ‬יכולים‭ ‬להמשיך‭ ‬במנהגם‭, ‬ובלבד‭ ‬שלא‭ ‬יעוררו‭ ‬מחלוקת‭ ‬בגלל‭ ‬הדבר‭.‬

שבת‭ "‬שובה‭"‬

לד‭. ‬ בארץ‭ ‬ישראל‭ ‬אומרים‭ "‬אבינו‭ ‬מלכנו‭" ‬בשבת‭ "‬שובה‭" ‬ומדלגים‭ ‬על‭ ‬הקטעים‭ ‬שמוזכר‭ ‬בהם‭ ‬סליחה‭ ‬וחטא‭.‬

הלכות‭ ‬קריאת‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ ‬‮–‬‭ ‬יתבארו‭ ‬בהרחבה‭ ‬בפרקים‭ ‬כ‭"‬ח‭ ‬‮–‬ל‭"‬ד‭.‬

הפסקה‭ ‬בין‭ ‬קריאת‭ ‬התורה‭ ‬למוסף

לה‭. ‬ מעיקר‭ ‬הדין‭ ‬יש‭ ‬להתפלל‭ ‬תפילת‭ ‬מוסף‭ ‬סמוך‭ ‬לקריאת‭ ‬ס‭"‬ת‭, ‬ואין‭ ‬להפסיק‭ ‬בין‭ ‬קריאת‭ ‬ס‭"‬ת‭ ‬לתפילת‭ ‬מוסף‭.‬

טעם‭ ‬לדרשה‭ ‬בין‭ ‬קריאת‭ ‬התורה‭ ‬למוסף

לו‭. ‬ טעם‭ ‬המנהג‭ ‬שנהגו‭ ‬רבנים‭ ‬לדרוש‭ ‬בין‭ ‬קריאת‭ ‬ס‭"‬ת‭ ‬לתפילת‭ ‬מוסף‭ ‬הנו‭ – ‬משום‭ "‬עת‭ ‬לעשות‭ ‬לה‭'".‬

תפילת‭ ‬מוסף‭ ‬של‭ ‬שבת

זמן‭ ‬תפילת‭ ‬מוסף

לז‭. ‬ לכתחילה‭ ‬יש‭ ‬להתפלל‭ ‬מוסף‭ ‬עד‭ ‬שבע‭ ‬שעות‭, ‬ובדיעבד‭ – ‬מותר‭ ‬להתפלל‭ ‬עד‭ ‬שקיעת‭ ‬החמה‭.‬

לא‭ ‬להאריך‭ ‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬יעבור‭ ‬הזמן

לח‭. ‬ אין‭ ‬להאריך‭ ‬בתפילת‭ ‬שחרית‭ ‬או‭ ‬בעולים‭ ‬לס‭"‬ת‭ ‬בשבת‭, ‬כדי‭ ‬לא‭ ‬לאחר‭ ‬את‭ ‬תפילת‭ ‬מוסף‭ ‬אפילו‭ ‬חצי‭ ‬שעה‭ ‬אחרי‭ ‬חצות‭ ‬היום‭, ‬וכל‭ ‬שכן‭ ‬שאין‭ ‬לאחר‭ ‬אותה‭ ‬שעה‭ ‬אחר‭ ‬חצות‭ ‬היום‭.‬

מוסף‭ ‬או‭ ‬מנחה‭ – ‬איזה‭ ‬יקדים‭?‬

לט‭. ‬ אדם‭ ‬שלא‭ ‬התפלל‭ ‬מוסף‭ ‬עד‭ ‬שש‭ ‬שעות‭ ‬ומחצה‭, ‬ויש‭ ‬לפניו‭ ‬שתי‭ ‬תפילות‭, ‬אחת‭ ‬של‭ ‬מנחה‭ ‬ואחת‭ ‬של‭ ‬מוסף‭ – ‬יקדים‭ ‬תפילת‭ ‬מוסף‭ ‬לתפילת‭ ‬מנחה‭, ‬משום‭ ‬שלדעת‭ ‬רבנו‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬ז‭"‬ל‭ ‬יש‭ ‬להקדים‭ ‬תמיד‭ ‬את‭ ‬תפילת‭ ‬המוסף‭. ‬ואם‭ ‬מדובר‭ ‬בציבור‭ – ‬גם‭ ‬בשו‭"‬ע‭ ‬יש‭ ‬דעה‭ ‬שיש‭ ‬להקדים‭ ‬את‭ ‬תפילת‭ ‬מוסף‭, ‬וכן‭ ‬יש‭ ‬סברא‭ ‬נוספת‭ ‬לדעתו‭ ‬להקדים‭ ‬את‭ ‬מוסף‭, ‬והיא‭, ‬אם‭ ‬אינו‭ ‬מתכוון‭ ‬לאכול‭ ‬או‭ ‬להתפלל‭ ‬כעת‭ ‬מנחה‭.‬

תפילת‭ ‬מוסף‭ ‬או‭ ‬מנחה‭ ‬כשיכול‭ ‬להתפלל‭ ‬אחת

מ‭. ‬ מי‭ ‬שלא‭ ‬התפלל‭ ‬מוסף‭, ‬ויש‭ ‬לפניו‭ ‬שתי‭ ‬תפילות‭, ‬אחת‭ ‬של‭ ‬מנחה‭ ‬ואחת‭ ‬של‭ ‬מוסף‭, ‬ויש‭ ‬לו‭ ‬זמן‭ ‬להתפלל‭ ‬רק‭ ‬תפילה‭ ‬אחת‭ – ‬יתפלל‭ ‬מוסף‭ ‬ולא‭ ‬יתפלל‭ ‬מנחה‭ ‬ואחר‭ ‬כך‭ ‬יתפלל‭ ‬ערבית‭ ‬פעמיים‭, ‬תשלומין‭ ‬למנחה‭.‬

אין‭ ‬תשלומין‭ ‬למוסף

מא‭. ‬ לא‭ ‬התפלל‭ ‬מוסף‭ ‬ועבר‭ ‬זמנה‭ – ‬אין‭ ‬לה‭ ‬תשלומין‭.‬

קדושת‭ ‬כתר‭ ‬במוסף

נוסח‭ ‬הקדושה

מב‭. ‬ בתפילת‭ ‬מוסף‭ ‬אומרים‭ ‬קדושה‭ ‬בנוסח‭: "‬כתר‭ ‬יתנו‭ ‬לך‭".‬

מג‭. ‬ בשבת‭, ‬ביו‭"‬ט‭, ‬ובר‭"‬ח‭ ‬הנוסח‭ ‬הוא‭: "‬כתר‭ ‬יתנו‭ ‬לך‭ ‬ה‭' ‬אלוקינו‭ ‬מלאכים‭ ‬המוני‭ ‬מעלה‭ ‬עם‭ ‬עמך‭ ‬ישראל‭ ‬קבוצי‭ ‬מטה‭", ‬כלומר‭, ‬המלאכים‭ ‬טפלים‭ ‬לישראל‭. ‬ביום‭ ‬חול‭ ‬נוסח‭ ‬הקדושה‭ ‬הוא‭ "‬נקדישך‭ ‬ונעריצך‭ ‬כנועם‭ ‬שיח‭ ‬סוד‭ ‬שרפי‭ ‬קודש‭", ‬והמשמעות‭ ‬היא‭, ‬שישראל‭ ‬טפלים‭ ‬למלאכים‭.‬

להאריך‭ ‬באמירת‭: "‬איה‭"‬

מד‭.‬ באמירת‭: "‬איה‭ ‬מקום‭ ‬כבודו‭" ‬יש‭ ‬להאריך‭ ‬באמירת‭ ‬מילת‭: "‬איה‭", ‬ולכוון‭ ‬לתוספת‭ ‬נשמה‭ ‬של‭ ‬בחינת‭ ‬היום‭.‬

הוא‭ ‬אלוקינו

מה‭. ‬ בקדושת‭ "‬כתר‭" ‬במוסף‭ ‬צריכים‭ ‬גם‭ ‬הציבור‭ ‬וגם‭ ‬שליח‭ ‬הציבור‭ ‬לומר‭: "‬הוא‭ ‬אלוקינו‭".‬

חזרת‭ ‬הש‭"‬ץ‭ ‬במוסף

מו‭. ‬ יש‭ ‬נהגו‭ ‬להתפלל‭ ‬מוסף‭ ‬ללא‭ ‬חזרת‭ ‬הש‭"‬ץ‭ ‬או‭ ‬להתפלל‭ ‬בקול‭ ‬רם‭ ‬מתחילת‭ ‬העמידה‭ ‬עד‭ ‬סוף‭ ‬ברכת‭ "‬אתה‭ ‬קדוש‭" ‬ומשם‭ ‬להמשיך‭ ‬בלחש‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬בארץ‭ ‬ישראל‭ ‬אנו‭ ‬פוסקים‭ ‬כדעת‭ ‬רבנו‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬ז‭"‬ל‭, ‬ולכן‭ ‬טוב‭ ‬לשנות‭ ‬מנהג‭ ‬זה‭ ‬ולהתפלל‭ ‬לחש‭ ‬וחזרה‭ ‬כדבעי‭, ‬ובזה‭ ‬יזכו‭ ‬גם‭ ‬לברכת‭ ‬כהנים‭.‬

קידוש‭ ‬לפני‭ ‬או‭ ‬אחרי‭ ‬מוסף

קידוש‭ ‬אחרי‭ ‬מוסף

מז‭.‬ ראוי‭ ‬להתפלל‭ ‬מוסף‭ ‬תחילה‭ ‬ואחר‭ ‬כך‭ ‬לקדש‭ ‬קידוש‭ ‬היום‭.‬

מוסף‭ ‬וקידוש‭ ‬לפני‭ ‬חצות‭ ‬היום

מח‭. ‬ אף‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬שסוף‭ ‬זמן‭ ‬תפילת‭ ‬מוסף‭ ‬לכתחילה‭ ‬הינו‭ ‬עד‭ ‬שבע‭ ‬שעות‭, ‬ראוי‭ ‬להקדים‭ ‬להתפלל‭ ‬מוסף‭ ‬ולקדש‭ ‬לפני‭ ‬חצות‭ ‬היום‭.‬

כהן‭ ‬לא‭ ‬ישתה‭ ‬יין

מט‭.‬ בבית‭ ‬כנסת‭ ‬שמאריכים‭ ‬בו‭ ‬בתפילת‭ ‬שחרית‭ ‬ולכן‭ ‬מקדשים‭ ‬קידוש‭ ‬היום‭ ‬לפני‭ ‬מוסף‭ – ‬ראוי‭ ‬שכהן‭ ‬לא‭ ‬יטעם‭ ‬מן‭ ‬היין‭, ‬משום‭ ‬שצריך‭ ‬לשאת‭ ‬כפיו‭ ‬במוסף‭.‬

כהן‭ ‬ששתה‭ ‬יותר‭ ‬מרביעית

נ‭.‬ כהן‭ ‬שקידש‭ ‬ושתה‭ ‬יותר‭ ‬מרביעית‭ ‬יין‭ ‬לפני‭ ‬מוסף‭, ‬וכגון‭ ‬בשמחת‭ ‬תורה‭ – ‬אסור‭ ‬לו‭ ‬לשאת‭ ‬כפיו‭ ‬עד‭ ‬שיפוג‭ ‬יינו‭, ‬ולכן‭ ‬כהן‭ ‬שנאלץ‭ ‬לקדש‭ ‬לפני‭ ‬מוסף‭ – ‬ישתה‭ ‬מעט‭ ‬פחות‭ ‬מרביעית‭.‬

מנחה‭ ‬של‭ ‬שבת

זמן‭ ‬תפילת‭ ‬מנחה‭ ‬בשבת

נא‭. ‬ למרות‭ ‬שבימות‭ ‬החול‭ ‬טוב‭ ‬להקפיד‭ ‬להתפלל‭ ‬מנחה‭ ‬בזמן‭ ‬מנחה‭ ‬קטנה‭, ‬בשבת‭ – ‬יכול‭ ‬להתפלל‭ ‬מנחה‭ ‬בזמן‭ ‬מנחה‭ ‬גדולה‭, ‬משום‭ ‬שאז‭ ‬נשאר‭ ‬זמן‭ ‬רב‭ ‬לאכול‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ ‬בנחת‭ ‬בעוד‭ ‬היום‭ ‬גדול‭ [‬ודבר‭ ‬זה‭ ‬משמעותי‭ ‬בפרט‭ ‬בימות‭ ‬החורף‭], ‬ומלבד‭ ‬זאת‭ ‬בשבת‭ ‬יש‭ ‬ענין‭ ‬להקדים‭ ‬את‭ ‬תפילת‭ ‬מנחה‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬הסוד‭, ‬וממנה‭ ‬מתברך‭ ‬כל‭ ‬השבוע‭.‬

‭"‬ואני‭ ‬תפילתי‭"‬

נב‭. ‬ לפני‭ ‬הוצאת‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ ‬אומרים‭ ‬פעמיים‭ ‬פסוק‭ ‬מתהלים‭: "‬ואני‭ ‬תפילתי‭ ‬לך‭ ‬ה‭' ‬עת‭ ‬רצון‭ ‬אלוקים‭ ‬ברוב‭ ‬חסדיך‭ ‬ענני‭ ‬באמת‭ ‬ישעך‭".‬

מנחה‭ ‬ביום‭ ‬טוב

נג‭. ‬ ביום‭ ‬טוב‭ ‬שחל‭ ‬בחול‭, ‬שאין‭ ‬קורין‭ ‬בתורה‭ – ‬אין‭ ‬אומרים‭: "‬ואני‭ ‬תפילתי‭", ‬אבל‭ ‬בשבת‭, ‬אף‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬שאין‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ ‬לקרות‭ – ‬מכל‭ ‬מקום‭ ‬אומרים‭ ‬אותו‭. ‬ואומרים‭ ‬אותו‭ ‬קודם‭ ‬החצי‭ ‬קדיש‭, ‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬להפסיק‭ ‬בין‭ ‬הקדיש‭ ‬לתפילת‭ ‬שמונה‭ ‬עשרה‭.‬

טעם‭ ‬אמירת‭ "‬ואני‭ ‬תפילתי‭"‬

נד‭. ‬ טעם‭ ‬אמירת‭ "‬ואני‭ ‬תפילתי‭" ‬במנחה‭ ‬של‭ ‬שבת‭, ‬הוא‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬מה‭ ‬שדרשו‭ ‬רבותינו‭ ‬זכרונם‭ ‬לברכה‭ ‬בפסוק‭: "‬ישיחו‭ ‬בי‭ ‬יושבי‭ ‬שער‭ ‬ונגינות‭ ‬שותי‭ ‬שכר‭", ‬וכתיב‭ ‬אחריו‭: "‬ואני‭ ‬תפלתי‭" ‬וגו‭'. ‬אמר‭ ‬דוד‭ ‬לפני‭ ‬הקדוש‭ ‬ברוך‭ ‬הוא‭: ‬רבונו‭ ‬של‭ ‬עולם‭, ‬אין‭ ‬אומה‭ ‬זו‭ ‬כשאר‭ ‬אומות‭ ‬העולם‭, ‬אומות‭ ‬העולם‭ ‬כשהם‭ ‬שותים‭ ‬ומשתכרים‭ – ‬הולכין‭ ‬ופוחזין‭, ‬ואנו‭ ‬לא‭ ‬כן‭ ‬אלא‭ ‬אף‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬ששתינו‭ – "‬ואני‭ ‬תפלתי‭" ‬וגו‭'. ‬ולכן‭ ‬אומרים‭ ‬אותו‭ ‬לפני‭ ‬קריאת‭ ‬התורה‭, ‬להודות‭ ‬ליוצרנו‭ ‬שלא‭ ‬שם‭ ‬חלקנו‭ ‬כהם‭, ‬ואפילו‭ ‬הריקים‭ ‬שבנו‭ ‬באים‭ ‬לשמוע‭ ‬תורה‭. ‬ועל‭ ‬פי‭ ‬הסוד‭ ‬הטעם‭, ‬שבזמן‭ ‬זה‭ ‬מתגלה‭ ‬בחינה‭ ‬עליונה‭ ‬ומתפשט‭ ‬אור‭ ‬עליון‭ ‬שנקרא‭: "‬רצון‭"‬‭, ‬ולכן‭ ‬אומרים‭ ‬פסוק‭ ‬זה‭ ‬פעמיים‭.‬

נה‭. ‬ בדיני‭ "‬בריך‭ ‬שמיה‭" ‬‮–‬‭ ‬ראה‭ ‬בהרחבה‭ ‬פרק‭ ‬כ‭"‬ח‭ ‬סעי‭' ‬ל‭"‬ב‭-‬ל‭"‬ז‭.‬

קריאת‭ ‬ס‭"‬ת‭ ‬של‭ ‬מנחה

נו‭. ‬ עולים‭ ‬שלשה‭ ‬לס‭"‬ת‭, ‬והעולה‭ ‬השלישי‭ ‬אינו‭ ‬אומר‭ ‬קדיש‭.‬

לאחר‭ ‬קריאת‭ ‬התורה

נז‭. ‬ אחרי‭ ‬קריאת‭ ‬התורה‭ ‬אומרים‭: "‬מזמור‭ ‬שיר‭ ‬ליום‭ ‬השבת‭", "‬חצי‭ ‬קדיש‭" ‬ועמידה‭.‬

‭"‬צדקתך‭"‬

נח‭. ‬ אחר‭ ‬חזרת‭ ‬הש‭"‬ץ‭ ‬אומרים‭ ‬שלושה‭ ‬פסוקים‭: "‬צדקתך‭ ‬כהררי‭ ‬אל‭" ‬וכו‭', "‬וצדקתך‭ ‬אלוקים‭" ‬וכו‭', "‬צדקתך‭ ‬צדק‭" ‬וכו‭'. ‬ובטור‭ ‬נתן‭ ‬טעם‭ ‬לדבר‭.‬

שבת‭ ‬שאין‭ ‬אומרים‭ ‬בה‭ "‬צדקתך‭"‬

נט‭. ‬ אין‭ ‬אומרים‭ "‬צדקתך‭" ‬בשבת‭ ‬אם‭ ‬באותו‭ ‬תאריך‭ ‬לא‭ ‬היו‭ ‬אומרים‭ ‬תחנון‭ ‬ביום‭ ‬חול‭.‬

מקום‭ ‬שאין‭ ‬אומרים‭ "‬צדקתך‭"‬

ס‭.‬ בבית‭ ‬כנסת‭ ‬שיש‭ ‬בו‭ ‬חתן‭ ‬ואבי‭ ‬הבן‭ – ‬לא‭ ‬אומרים‭ "‬צדקתך‭", ‬וכן‭ ‬בבית‭ ‬האבל‭ – ‬אין‭ ‬אומרים‭ "‬צדקתך‭", ‬אך‭ ‬כשיש‭ ‬סנדק‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ – ‬אומרים‭ "‬צדקתך‭".‬

ראש‭ ‬השנה‭ ‬בשבת

סא‭. ‬ ר‭"‬ה‭ ‬שחל‭ ‬בשבת‭ – ‬נהגו‭ ‬שאין‭ ‬אומרים‭ "‬צדקתך‭" ‬במנחה‭.‬

ערב‭ ‬תשעה‭ ‬באב‭ ‬שחל‭ ‬בשבת

סב‭.‬ ערב‭ ‬ת‭"‬ב‭ ‬שחל‭ ‬בשבת‭ – ‬אין‭ ‬אומרים‭ "‬צדקתך‭", ‬משום‭ ‬שנחשב‭ ‬כערב‭ ‬יום‭ ‬טוב‭, ‬וגם‭ ‬בתשעה‭ ‬באב‭ ‬אין‭ ‬אומרים‭ ‬וידוי‭, ‬כמו‭ ‬יו‭"‬ט‭, ‬דכתיב‭: "‬קרא‭ ‬עלי‭ ‬מועד‭".‬

כשאין‭ ‬אומרים‭ "‬צדקתך‭"‬

סג‭. ‬ כאשר‭ ‬לא‭ ‬אומרים‭ "‬צדקתך‭" ‬‮–‬‭ ‬אומרים‭: "‬יהי‭ ‬שם‭" ‬וכו‭' ‬וממשיכים‭ ‬את‭ ‬התפילה‭ ‬על‭ ‬הסדר‭.‬

תשלומי‭ ‬מנחה

סד‭. ‬ מי‭ ‬ששכח‭ ‬או‭ ‬נאנס‭ ‬ולא‭ ‬התפלל‭ ‬תפילת‭ ‬מנחה‭ ‬בשבת‭ – ‬יתפלל‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬תפילת‭ ‬ערבית‭ ‬של‭ ‬חול‭ ‬פעמיים‭, ‬הראשונה‭ ‬עבור‭ ‬תפילת‭ ‬ערבית‭ ‬והשנייה‭ ‬תשלומין‭ ‬למנחה‭, ‬ומזכיר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬בראשונה‭ ‬ואינו‭ ‬מזכיר‭ ‬בשנייה‭, ‬כיון‭ ‬שהראשונה‭ ‬עבור‭ ‬תפילת‭ ‬ערבית‭ ‬והשנייה‭ ‬תשלומין‭ ‬למנחה‭.‬

כשלא‭ ‬הזכיר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭"‬

סה‭. ‬ טעה‭ ‬והזכיר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬בשתיהן‭ ‬או‭ ‬שלא‭ ‬הזכיר‭ ‬באף‭ ‬אחת‭ ‬מהן‭ – ‬יצא‭.‬

כשהזכיר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬בראשונה‭ ‬ולא‭ ‬בשניה

סו‭. ‬ לא‭ ‬הזכיר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬בראשונה‭ ‬והזכיר‭ ‬בשנייה‭, ‬גילה‭ ‬דעתו‭ ‬שהראשונה‭ ‬היתה‭ ‬תשלומין‭ ‬והשנייה‭ ‬חובה‭. ‬ולכן‭, ‬תפילה‭ ‬שנייה‭ – ‬עולה‭ ‬לו‭ ‬לשם‭ ‬תפילת‭ ‬ערבית‭, ‬אך‭ ‬הראשונה‭ – ‬אינה‭ ‬עולה‭ ‬לו‭ ‬כלל‭ ‬וצריך‭ ‬לחזור‭ ‬ולהתפלל‭ ‬שוב‭, ‬תשלומין‭ ‬למנחה‭.‬

פרקי‭ ‬אבות

פרקי‭ ‬אבות

סז‭. ‬ אומרים‭ ‬פרקי‭ ‬אבות‭ ‬בשבתות‭ ‬שבין‭ ‬פסח‭ ‬ל‭"‬שבועות‭", ‬החל‭ ‬מן‭ ‬השבת‭ ‬שאחרי‭ ‬חג‭ ‬הפסח‭ ‬ועד‭ ‬לשבת‭ ‬שלפני‭ ‬חג‭ ‬ה‭"‬שבועות‭", ‬ובכל‭ ‬שבת‭ ‬אומרים‭ ‬פרק‭ ‬אחד‭.‬

סדר‭ ‬חלוקת‭ ‬הפרקים

סח‭. ‬ ברוב‭ ‬השנים‭ ‬ישנן‭ ‬שש‭ ‬שבתות‭ ‬בין‭ "‬פסח‭" ‬ל‭"‬שבועות‭" ‬ובכל‭ ‬שבת‭ ‬אומרים‭ ‬פרק‭ ‬אחד‭ ‬מששת‭ ‬הפרקים‭ ‬של‭ ‬פרקי‭ ‬אבות‭. ‬אמנם‭, ‬כאשר‭ ‬חל‭ ‬שביעי‭ ‬של‭ ‬פסח‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭ ‬ישנן‭ ‬שבע‭ ‬שבתות‭ ‬בין‭ ‬פסח‭ ‬לשבועות‭, ‬ועל‭ ‬כן‭ ‬מנהג‭ ‬קדום‭ ‬היה‭ ‬בצפת‭ ‬לקרוא‭ ‬בשבת‭ ‬השביעית‭ ‬פרק‭ ‬ראשון‭ ‬ממסכת‭ "‬דרך‭ ‬ארץ‭ ‬זוטא‭", ‬ובמקומות‭ ‬אחרים‭ ‬היו‭ ‬אומרים‭ ‬פרק‭ ‬זה‭ ‬בשבת‭ ‬שחלה‭ ‬ב‭-‬כ‭"‬ב‭ ‬בניסן‭. ‬ובירושלים‭ ‬נהגו‭ ‬להתחיל‭ ‬לומר‭ "‬פרקי‭ ‬אבות‭" ‬בשנה‭ ‬זו‭ ‬בשבת‭ ‬שחלה‭ ‬ב‭-‬כ‭"‬ט‭ ‬ניסן‭ ‬ולסיים‭ ‬את‭ ‬ששת‭ ‬הפרקים‭ ‬בשבת‭ ‬שחלה‭ ‬ב‭-‬ה‭' ‬בסיון‭.‬

בקשת‭ ‬רחמים‭, ‬הזכרת‭ ‬חטאים‭ ‬ואמירת‭ ‬יהי‭ ‬רצון‭ ‬בשבת

זעקה‭ ‬בשבת

סט‭. ‬ אין‭ ‬זועקים‭ ‬בשבת‭ ‬כביום‭ ‬חול‭, ‬כפי‭ ‬שכתב‭ ‬מרן‭ ‬בעל‭ ‬השו‭"‬ע‭: "‬אין‭ ‬צועקים‭ ‬ולא‭ ‬מתריעין‭ ‬בו‭ ‬על‭ ‬שום‭ ‬צרה‭", ‬אמנם‭ "‬זועקים‭ ‬ומתחננין‭ ‬בתפילות‭ ‬שבת‭".‬

הזכרת‭ ‬וידוי‭ ‬וכפרה

ע‭.‬ אין‭ ‬מזכירין‭ ‬בשבת‭ ‬וידוי‭ ‬ולא‭ ‬בקשת‭ ‬כפרה‭.‬

דבר‭ ‬הנאמר‭ ‬תדיר‭ ‬בתפילה

עא‭. ‬ למרות‭ ‬האמור‭ ‬לעיל‭, ‬כל‭ ‬דבר‭ ‬שנאמר‭ ‬תדיר‭ ‬בתפילה‭ ‬כדי‭ "‬לעורר‭ ‬הרחמים‭ ‬העליונים‭" – ‬מותר‭ ‬לאומרו‭ ‬בשבת‭, ‬כדלהלן‭:‬

‭"‬והוא‭ ‬רחום‭"‬‭ – ‬אומרים‭ ‬פסוק‭: "‬והוא‭ ‬רחום‭ ‬יכפר‭ ‬עוון‭" ‬בפסוקי‭ ‬דזמרה‭ [‬במזמור‭ "‬יהי‭ ‬כבוד‭"] ‬וב‭"‬קדושא‭ ‬דסדרא‭", ‬למרות‭ ‬שיש‭ ‬בו‭ ‬הזכרת‭ ‬עוון‭.‬

‭"‬יהי‭ ‬רצון‭" ‬לפני‭ ‬פרשת‭ ‬ה‭"‬תמיד‭"‬‭ – ‬נוהגים‭ ‬לומר‭ "‬יהי‭ ‬רצון‭" ‬שלפני‭ ‬פרשת‭ "‬התמיד‭" ‬ואת‭ ‬הנוסח‭: "‬שתרחם‭ ‬עלינו‭ ‬ותמחול‭ ‬לנו‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬עוונותינו‭" ‬גם‭ ‬בשבת‭, ‬משום‭ ‬שעניינו‭ ‬לעורר‭ ‬את‭ ‬הרחמים‭ ‬העליונים‭ ‬למחילה‭ ‬ולסליחה‭.‬

תפילה‭ ‬על‭ ‬הפרנסה‭ – ‬אין‭ ‬אומרים‭ ‬בתפילות‭ ‬השבת‭ ‬תפילה‭ ‬על‭ ‬הפרנסה‭ ‬שנוהגים‭ ‬לומר‭ ‬ביום‭ ‬חול‭ ‬בברכת‭ "‬שומע‭ ‬תפילה‭". ‬אמנם‭, ‬בערבית‭ ‬של‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת‭ – ‬יכול‭ ‬לאומרה‭.‬

שאלת‭ ‬צרכיו‭ ‬בתפילת‭ ‬העמידה‭ ‬בשבת‭ – ‬מי‭ ‬שיש‭ ‬לו‭ ‬עגמת‭ ‬נפש‭ ‬בעניין‭ ‬מסוים‭ – ‬רשאי‭ ‬להוסיף‭ ‬את‭ ‬בקשתו‭ ‬בעניין‭ ‬זה‭ ‬בתפילת‭ ‬השבת‭, ‬אם‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬כך‭ ‬ירגיש‭ ‬שלוות‭ ‬הנפש‭ ‬וירווח‭ ‬לו‭, ‬אבל‭ ‬אם‭ ‬אינו‭ ‬מרגיש‭ ‬עגמת‭ ‬נפש‭ ‬ומוסיף‭ ‬את‭ ‬הבקשה‭ ‬לא‭ ‬בשביל‭ ‬שירווח‭ ‬לו‭ ‬וירגיש‭ ‬שלוות‭ ‬הנפש‭ ‬בשבת‭ – ‬אסור‭.‬

‭"‬יהי‭ ‬רצון‭" ‬לפני‭ "‬עושה‭ ‬שלום‭"‬‭ – ‬נוהגים‭ ‬לומר‭ "‬יהי‭ ‬רצון‭" ‬שלפני‭ "‬עושה‭ ‬שלום‭ ‬במרומיו‭" ‬בתפילות‭ ‬השבת‭ ‬ובתוכו‭ ‬את‭ ‬המילים‭: "‬שלא‭ ‬תעלה‭ ‬קנאת‭ ‬אחרים‭ ‬עלי‭", ‬משום‭ ‬שאין‭ ‬בו‭ ‬הזכרת‭ ‬חטא‭.‬

הזכרת‭ "‬חטא‭" ‬בקריאת‭ ‬שמע‭ ‬על‭ ‬המיטה‭ ‬‮–‬‭ ‬אין‭ ‬אומרים‭ ‬בקריאת‭ ‬שמע‭ ‬שעל‭ ‬המיטה‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭ ‬את‭ ‬המילים‭: "‬ומה‭ ‬שחטאתי‭ ‬לפניך‭ ‬מחוק‭ ‬ברחמיך‭ ‬הרבים‭" ‬ומדלגים‭ ‬תיבות‭ ‬אלו‭.‬

וידוי‭ ‬בקריאת‭ ‬שמע‭ ‬על‭ ‬המיטה‭ – ‬אין‭ ‬אומרים‭ ‬בקריאת‭ ‬שמע‭ ‬שעל‭ ‬המיטה‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭ ‬וידוי‭.‬

‭"‬יהי‭ ‬רצון‭" ‬לפני‭ "‬תהלים‭"‬‭ ‬‮–‬‭ ‬אין‭ ‬אומרים‭ ‬ב‭"‬יהי‭ ‬רצון‭" ‬שלפני‭ ‬אמירת‭ ‬תהלים‭ ‬את‭ ‬המילים‭: "‬לכפר‭ ‬פשעינו‭ ‬ועוונותינו‭ ‬וחטאותינו‭". ‬וטוב‭ ‬לומר‭ ‬את‭ ‬נוסח‭ "‬יהי‭ ‬רצון‭" ‬של‭ ‬גאון‭ ‬עוזנו‭ ‬בעל‭ "‬בן‭ ‬איש‭ ‬חי‭".‬

בקשת‭ ‬רפואה

‭"‬מי‭ ‬שברך‭" ‬לחולים

עב‭. ‬ מנהג‭ ‬ישראל‭ ‬לברך‭ ‬את‭ ‬החולים‭ ‬בשבת‭. ‬למרות‭ ‬שגם‭ ‬השו‭"‬ע‭ ‬וגם‭ ‬הרמ‭"‬א‭ ‬כתבו‭ ‬שבשבת‭ ‬מברכים‭ ‬חולה‭ ‬מסוכן‭ ‬דווקא‭, ‬מכל‭ ‬מקום‭ ‬כבר‭ ‬כתבו‭ ‬האחרונים‭ ‬שהמנהג‭ ‬לברך‭ ‬גם‭ ‬חולה‭ ‬שאינו‭ ‬מסוכן‭.‬

‭"‬שבת‭ ‬היא‭ ‬מלזעוק‭"‬

עג‭. ‬ כתב‭ ‬המג‭"‬א‭ ‬שיש‭ ‬להנהיג‭ ‬לומר‭ ‬בנוסח‭ "‬מי‭ ‬שברך‭ ‬לחולה‭" ‬בשבת‭ ‬את‭ ‬המילים‭: "‬שבת‭ ‬היא‭ ‬מלזעוק‭ ‬ורפואה‭ ‬קרובה‭ ‬לבוא‭".‬

שינוי‭ ‬שם

עד‭. ‬ מותר‭ ‬לעשות‭ "‬שינוי‭ ‬השם‭" ‬לחולה‭ ‬מסוכן‭ ‬גם‭ ‬ביום‭ ‬השבת‭.‬

הטבת‭ ‬חלום

עה‭. ‬ מי‭ ‬שחלם‭ ‬חלום‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭ ‬ונפשו‭ ‬עגומה‭ – ‬יאמר‭ ‬בברכת‭ ‬כוהנים‭ ‬את‭ ‬נוסח‭ ‬הטבת‭ ‬החלום‭ ‬המופיע‭ ‬בסידורים‭.‬

נוסח‭ ‬הטבת‭ ‬חלום

עו‭. ‬ מותר‭ ‬לעשות‭ ‬הטבת‭ ‬חלום‭ ‬בנוסח‭: "‬חלמא‭ ‬טבא‭ ‬חזאי‭" ‬בפני‭ ‬שלושה‭, ‬גם‭ ‬בשבת‭.‬

י‭"‬ג‭ ‬מידות

עז‭. ‬ אומרים‭ ‬י‭"‬ג‭ ‬מידות‭ ‬בשבת‭ ‬בעת‭ ‬ברית‭ ‬מילה‭.‬

ברכת‭ ‬הלבנה‭ ‬בשבת

‭"‬ברכת‭ ‬הלבנה‭" ‬בליל‭ ‬שבת

עח‭. ‬ אין‭ ‬לקדש‭ ‬את‭ ‬הלבנה‭ ‬בלילי‭ ‬שבתות‭ ‬וימים‭ ‬טובים‭.‬

כשחל‭ ‬לילה‭ ‬אחרון‭ ‬בשבת

עט‭. ‬ מי‭ ‬שלא‭ ‬ברך‭ "‬ברכת‭ ‬הלבנה‭" ‬והגיע‭ ‬לילה‭ ‬אחרון‭ ‬שאפשר‭ ‬לברך‭ ‬בו‭ ‬את‭ ‬הלבנה‭ ‬והוא‭ ‬ליל‭ ‬שבת‭ ‬או‭ ‬ליל‭ ‬יום‭ ‬טוב‭ – ‬יקרא‭ ‬את‭ ‬נוסח‭ "‬ברכת‭ ‬הלבנה‭" ‬מתוך‭ ‬הגמרא‭ ‬ויכוון‭ ‬לשם‭ ‬מצות‭ ‬תלמוד‭ ‬תורה‭.‬

תפילת‭ ‬השל‭"‬ה‭ ‬בשבת

פ‭.‬ בערב‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬סיון‭ ‬נוהגים‭ ‬לומר‭ ‬תפילה‭ ‬מיוחדת‭ ‬שתיקן‭ ‬השל‭"‬ה‭ ‬הקדוש‭, ‬וגם‭ ‬בשנה‭ ‬שערב‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬סיון‭ ‬חל‭ ‬ביום‭ ‬שבת‭ – ‬יאמר‭ ‬תפילה‭ ‬זו‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭ ‬מי‭ ‬שצם‭ ‬ביום‭ ‬חמישי‭ – ‬ראוי‭ ‬שיאמר‭ ‬אז‭ ‬את‭ ‬תפילת‭ ‬השל‭"‬ה‭, ‬כיון‭ ‬שמקובלת‭ ‬יותר‭ ‬ביום‭ ‬הצום‭.‬

חנוכת‭ ‬הבית

פא‭. ‬ נהגו‭ ‬שלא‭ ‬לעשות‭ ‬חנוכת‭ ‬הבית‭ ‬בשבת‭, ‬כיון‭ ‬שאין‭ ‬זה‭ ‬ניכר‭ ‬שלשם‭ ‬כך‭ ‬נעשית‭ ‬השמחה‭.‬

תפילה‭ ‬בקברים

בתי‭ ‬קברות‭ ‬בשבת

פב‭. ‬ אין‭ ‬מבקרים‭ ‬בבתי‭ ‬קברות‭ ‬בשבת‭, ‬היות‭ ‬והנשמות‭ ‬אינן‭ ‬נמצאות‭ ‬בבתי‭ ‬הקברות‭ ‬בשבת‭. ‬וראה‭ ‬עוד‭ ‬בפרק‭ ‬ל‭"‬ט‭ ‬סעי‭' ‬נ‭"‬ח‭.‬

קברי‭ ‬צדיקים

פג‭. ‬ מותר‭ ‬לבקר‭ ‬בשבת‭ ‬בקברים‭ ‬שמתפללים‭ ‬בהם‭, ‬כמו‭: ‬קבר‭ ‬הרשב‭"‬י‭, ‬קבר‭ ‬רחל‭, ‬קבר‭ ‬רבי‭ ‬מאיר‭ ‬בעל‭ ‬הנס‭, ‬מערת‭ ‬המכפלה‭ ‬וכיו‭"‬ב‭, ‬ומותר‭ ‬גם‭ ‬להתפלל‭ ‬שם‭ ‬בשבת‭.‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים