חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬כה – מנחה‭ ‬של‭ ‬ערב‭ ‬שבת‭, ‬קבלת‭ ‬שבת‭ ‬וערבית‭ ‬של‭ ‬שבת

חינוך‭ ‬קטן‭ ‬לתפילה

א‭. ‬ חובה‭ ‬על‭ ‬האב‭ ‬לחנך‭ ‬את‭ ‬בנו‭ ‬להתפלל‭, ‬ומצוה‭ ‬להביא‭ ‬ילדים‭ ‬קטנים‭ ‬לבית‭-‬הכנסת‭ ‬כדי‭ ‬לחנכם‭ ‬להתפלל‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬לפחות‭ ‬בשבת‭.‬

קטנים‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬בחול‭ ‬ובשבת

ב‭. ‬ בעבר‭ ‬נהגו‭ ‬להביא‭ ‬את‭ ‬הבנים‭ ‬לבית‭ ‬הכנסת‭ ‬גם‭ ‬בימות‭ ‬החול‭, ‬אך‭ ‬משום‭ ‬שכיום‭ ‬נהוג‭ ‬לקיים‭ ‬תפילה‭ ‬בבתי‭ ‬הספר‭ ‬בימות‭ ‬החול‭, ‬אין‭ ‬חובה‭ ‬להביאם‭ ‬לבית‭ ‬הכנסת‭ ‬ביום‭ ‬חול‭, ‬אך‭ ‬יש‭ ‬להביאם‭ ‬לבית‭ ‬הכנסת‭ ‬בשבת‭.‬

קטן‭ ‬המפריע‭ ‬לתפילה

ג‭. ‬ ילדים‭ ‬קטנים‭ ‬שיש‭ ‬חשש‭ ‬שיפריעו‭ ‬לתפילה‭ – ‬מותר‭ ‬ליתן‭ ‬להם‭ ‬שקיות‭ ‬של‭ ‬ממתקים‭ ‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬יפריעו‭. ‬אמנם‭, ‬ילדים‭ ‬קטנים‭ ‬שבוכים‭ ‬או‭ ‬מסתובבים‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬ומפריעים‭ ‬לתפילה‭ – ‬אסור‭ ‬להביאם‭ ‬לבית‭ ‬הכנסת‭.‬

תפילת‭ ‬מנחה‭ ‬של‭ ‬ערב‭ ‬שבת

תפילין‭ ‬במנחת‭ ‬ער‭"‬ש

ד‭. ‬ בתפילת‭ ‬מנחה‭ ‬של‭ ‬ערב‭ ‬שבת‭ – ‬אין‭ ‬להניח‭ ‬תפילין‭ ‬כלל‭, ‬וגם‭ ‬הנוהגים‭ ‬להניח‭ ‬תפילין‭ ‬של‭ "‬שימושא‭ ‬רבא‭" ‬בימות‭ ‬החול‭ – ‬לא‭ ‬יניחום‭ ‬בתפילת‭ ‬מנחה‭ ‬של‭ ‬ערב‭ ‬שבת‭.‬

וידוי‭ ‬וי‭"‬ג‭ ‬מידות

ה‭. ‬ אין‭ ‬אומרים‭ ‬וידוי‭ ‬וי‭"‬ג‭ ‬מידות‭ ‬בתפילת‭ ‬מנחה‭ ‬של‭ ‬ערב‭ ‬שבת‭.‬

‭"‬ה‭' ‬מלך‭ ‬גאות‭ ‬לבש‭"‬

ו‭. ‬ אומרים‭ ‬את‭ ‬מזמור‭ ‬התהילים‭: "‬ה‭' ‬מלך‭ ‬גאות‭ ‬לבש‭" ‬לפני‭ ‬קדיש‭ "‬יהא‭ ‬שלמא‭" ‬במקום‭ ‬מזמור‭: "‬למנצח‭ ‬בנגינות‭ ‬מזמור‭ ‬שיר‭" ‬שנהוג‭ ‬לומר‭ ‬בימות‭ ‬החול‭.‬

מנחה‭ ‬של‭ ‬חול‭ ‬אחרי‭ ‬שהציבור‭ ‬קיבלו‭ ‬שבת

ז‭. ‬ המגיע‭ ‬לבית‭ ‬הכנסת‭ ‬ומצא‭ ‬שהציבור‭ ‬קיבלו‭ ‬עליהם‭ ‬את‭ ‬השבת‭ ‬מוקדם‭ ‬ורוצה‭ ‬להתפלל‭ ‬מנחה‭ ‬ביחיד‭ – ‬יתפלל‭ ‬מחוץ‭ ‬לבית‭ ‬הכנסת‭. ‬אבל‭ ‬אם‭ ‬התחיל‭ ‬להתפלל‭ ‬מנחה‭ ‬בתוך‭ ‬ביהכ‭"‬נ‭ ‬ורק‭ ‬אז‭ ‬קיבלו‭ ‬הציבור‭ ‬שבת‭ ‬עליהם‭ – ‬אינו‭ ‬חייב‭ ‬לצאת‭ ‬תוך‭ ‬כדי‭ ‬תפילה‭ ‬וימשיך‭ ‬בתפילתו‭ ‬בתוך‭ ‬בית‭ ‬הכנסת‭ [‬וראה‭ ‬עוד‭ ‬מש‭"‬כ‭ ‬בפרק‭ ‬י‭"‬ד‭ ‬סעי‭' ‬כ‭"‬ח‭].‬

ח‭. ‬ לגבי‭ ‬תפילת‭ ‬מנחה‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬לנשים‭ – ‬עיין‭ ‬לעיל‭ ‬פרק‭ ‬י‭"‬ד‭ "‬זמן‭ ‬איסור‭ ‬מלאכה‭" ‬סעי‭' ‬כ‭"‬ו‭-‬כ‭"‬ט‭.‬

תפילת‭ ‬מנחה‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬בימים‭ ‬מיוחדים

עשרה‭ ‬בטבת

ט‭.‬‭ ‬ עשרה‭ ‬בטבת‭ ‬בחל‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭ – ‬יש‭ ‬להתפלל‭ ‬מנחה‭ ‬מוקדם‭ ‬מספיק‭ ‬כדי‭ ‬להספיק‭ ‬לקרוא‭ ‬בתורה‭ ‬ולברך‭ "‬ברכת‭ ‬כהנים‭" ‬לפני‭ ‬השקיעה‭.‬

נשיאת‭ ‬כפיים

י‭.‬ מותר‭ ‬לכהנים‭ ‬לשאת‭ ‬כפיהם‭ ‬לכתחילה‭ ‬אם‭ ‬מתפללים‭ ‬כחצי‭ ‬שעה‭ ‬או‭ ‬ארבעים‭ ‬דקות‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭, ‬ובמקום‭ ‬הצורך‭ ‬יכול‭ ‬להקדים‭ ‬לפני‭ ‬כן‭, ‬ובלבד‭ ‬שהגיע‭ ‬זמן‭ ‬פלג‭ ‬המנחה‭.‬

מנחה‭ ‬בפלג

יא‭. ‬ הרוצה‭ ‬להתפלל‭ ‬מנחה‭ ‬מוקדם‭ ‬לפני‭ ‬פלג‭ ‬המנחה‭ – ‬יכול‭ ‬להתפלל‭ ‬מנחה‭, ‬אבל‭ ‬אין‭ ‬נושאים‭ ‬הכהנים‭ ‬כפיים‭ ‬לפני‭ ‬פלג‭ ‬המנחה‭.‬

זריזות‭ ‬לאחר‭ ‬ערבית

יב‭. ‬ אחרי‭ ‬תפילת‭ ‬ערבית‭ ‬ימהרו‭ ‬ללכת‭ ‬לביתם‭, ‬כדי‭ ‬שהצמים‭ ‬יוכלו‭ ‬לאכול‭ ‬מיד‭ ‬כשמותר‭, ‬ולא‭ ‬יאריכו‭ ‬את‭ ‬התענית‭ ‬ללא‭ ‬צורך‭.‬

ערבית‭ ‬לפני‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים

יג‭. ‬ אם‭ ‬מסיימים‭ ‬ערבית‭ ‬לפני‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭ ‬יש‭ ‬להזכיר‭ ‬למתפללים‭ ‬שלא‭ ‬לאכול‭ ‬לפני‭ "‬צאת‭ ‬הכוכבים‭", ‬ויזכרו‭ ‬לומר‭ "‬קריאת‭ ‬שמע‭" ‬בשלמותה‭ ‬אחרי‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭ ‬שזהו‭ ‬זמנה‭. ‬ובכל‭ ‬מקרה‭ ‬טוב‭ ‬להזכיר‭ ‬לציבור‭ ‬שלא‭ ‬לשתות‭ ‬אחרי‭ ‬הקידוש‭ ‬לפני‭ ‬המוציא‭ ‬יותר‭ ‬מרביעית‭ ‬מים‭, ‬כדי‭ ‬לא‭ ‬להכנס‭ ‬לספק‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה‭. ‬ואחרי‭ ‬המוציא‭ ‬ישתו‭ ‬כרצונם‭.‬

ערב‭ ‬שבת‭ ‬חנוכה

יד‭. ‬ בערב‭ ‬שבת‭ ‬חנוכה‭ ‬יש‭ ‬להקפיד‭ ‬להתפלל‭ ‬מנחה‭ ‬לפני‭ ‬הדלקת‭ ‬הנרות‭, ‬וכמה‭ ‬טעמים‭ ‬לדבר‭ ‬ראה‭ ‬פרק‭ ‬י‭"‬ד‭ ‬סעי‭' ‬ל‭"‬ט‭ ‬ואילך‭.‬

ערב‭ "‬שבת‭ ‬שובה‭"‬

טו‭. ‬ בתפילת‭ ‬מנחה‭ ‬בערב‭ "‬שבת‭ ‬שובה‭" ‬אומרים‭ "‬אבינו‭ ‬מלכנו‭" ‬אחרי‭ ‬חזרת‭ ‬הש‭"‬ץ‭ ‬לפני‭ ‬קדיש‭ ‬תתקבל‭.‬

‭"‬שיר‭ ‬השירים‭" ‬בשמחה‭ ‬ובקול‭ ‬נעים

טז‭.‬ נוהגים‭ ‬לומר‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ "‬שיר‭ ‬השירים‭" ‬שהוא‭ ‬קודש‭ ‬קדשים‭. ‬ויש‭ ‬נוהגים‭ ‬לאומרו‭ ‬רק‭ ‬בערבי‭ ‬שבתות‭ ‬בימי‭ ‬ספירת‭ ‬העומר‭. "‬וטוב‭ ‬לומר‭ ‬כל‭ ‬ערב‭ ‬שבת‭ ‬בשמחה‭ ‬ובקול‭ ‬נעים‭".‬

זמן‭ ‬אמירת‭ "‬שיר‭ ‬השירים‭"‬

יז‭. ‬ טוב‭ ‬לאמר‭ "‬שיר‭ ‬השירים‭" ‬לפני‭ "‬קבלת‭ ‬שבת‭", ‬ובתנאי‭ ‬שיספיקו‭ ‬לקבל‭ ‬שבת‭ ‬בזמנה‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭. ‬אם‭ ‬לא‭ ‬יספיקו‭ ‬לקבל‭ ‬שבת‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭ – ‬יקבלו‭ ‬שבת‭ ‬באמירת‭ "‬לכה‭ ‬דודי‭" ‬או‭ ‬באמירת‭: "‬הרינו‭ ‬מקבלים‭ ‬עלינו‭ ‬תוספת‭ ‬שבת‭" ‬ואחר‭ ‬כך‭ ‬יאמרו‭ "‬שיר‭ ‬השירים‭".‬

סדר‭ ‬קבלת‭ ‬שבת

מזמורים‭ ‬לפני‭ "‬לכה‭ ‬דודי‭"‬

יח‭. ‬ מנהג‭ ‬ירושלים‭ ‬להתחיל‭ "‬קבלת‭ ‬שבת‭" ‬באמירת‭ "‬מזמור‭ ‬לדוד‭", ‬שיש‭ ‬בו‭ ‬ז‭' ‬קולות‭ ‬והוא‭ ‬כנגד‭ ‬יום‭ ‬השבת‭.‬

מזמורים‭ ‬כנגד‭ ‬ימי‭ ‬בראשית

יט‭.‬ יש‭ ‬נוהגים‭ ‬לומר‭ ‬לפני‭ "‬מזמור‭ ‬לדוד‭ ‬הבו‭ ‬לה‭' ‬בני‭ ‬אלים‭" ‬שבעה‭ ‬פרקי‭ ‬תהלים‭ ["‬לכו‭ ‬נרננה‭" ‬וכו‭'] ‬כנגד‭ ‬שבעת‭ ‬ימי‭ ‬בראשית‭. ‬אמנם‭ ‬אם‭ ‬רואים‭ ‬שהשקיעה‭ ‬מתקרבת‭ ‬או‭ ‬שכבר‭ ‬עברה‭ – ‬יאמרו‭ ‬מיד‭ ‬קבלת‭ ‬שבת‭, ‬כיון‭ ‬שאדם‭ ‬חייב‭ ‬להוסיף‭ ‬מן‭ ‬החול‭ ‬על‭ ‬הקודש‭ ‬ולקבל‭ ‬שבת‭ ‬לפחות‭ ‬כמה‭ ‬דקות‭ ‬קודם‭ ‬השקיעה‭.‬

‭"‬מזמור‭ ‬שיר‭ ‬ליום‭ ‬השבת‭"‬

כ‭.‬ אחרי‭ "‬לכה‭ ‬דודי‭" ‬אומרים‭: "‬מזמור‭ ‬שיר‭ ‬ליום‭ ‬השבת‭" ‬ומזמור‭: "‬ה‭' ‬מלך‭ ‬גאות‭ ‬לבש‭". ‬ואומרים‭ "‬כל‭ ‬ישראל‭" ‬ו‭"‬במה‭ ‬מדליקין‭" ‬ואחריו‭ ‬קדיש‭ "‬על‭ ‬ישראל‭".‬

‭"‬מזמור‭ ‬שיר‭" ‬פעמיים

כא‭. ‬ יש‭ ‬נוהגים‭ ‬לומר‭: "‬מזמור‭ ‬שיר‭" ‬פעמיים‭ – ‬פעם‭ ‬אחת‭ ‬אחרי‭ "‬לכה‭ ‬דודי‭" ‬ופעם‭ ‬נוספת‭ ‬אחרי‭ "‬במה‭ ‬מדליקין‭", ‬ומנהג‭ ‬טוב‭ ‬הוא‭.‬

אמירת‭ "‬במה‭ ‬מדליקין‭"‬

כב‭. ‬ אומרים‭ ‬‭"‬במה‭ ‬מדליקין‭"‬‭ ‬לפני‭ ‬ערבית‭, ‬ויש‭ ‬נוהגים‭ ‬לומר‭ "‬במה‭ ‬מדליקין‭" ‬לפני‭ ‬קבלת‭ ‬שבת‭.‬

‭"‬מזמור‭ ‬שיר‭" ‬לאחר‭ "‬כל‭ ‬ישראל‭"‬

כג‭.‬ ‭ ‬יש‭ ‬נוהגים‭ ‬להקדים‭ ‬לומר‭ "‬כל‭ ‬ישראל‭", "‬במה‭ ‬מדליקין‭", "‬אמר‭ ‬רבי‭ ‬אלעזר‭" ‬וקדיש‭, ‬ואח‭"‬כ‭ ‬אומרים‭: "‬מזמור‭ ‬שיר‭ ‬ליום‭ ‬השבת‭". ‬והנוהגים‭ ‬כן‭ ‬כשאומרים‭ "‬בואי‭ ‬כלה‭" ‬בפעם‭ ‬השלישית‭, ‬פונים‭ ‬לצד‭ ‬מזרח‭.‬

פסוקים‭ ‬לפני‭ "‬מזמור‭ ‬שיר‭ ‬ליום‭ ‬השבת‭"‬

כד‭. ‬ יש‭ ‬מוסיפים‭ ‬מספר‭ ‬פסוקים‭ ‬לפני‭ "‬מזמור‭ ‬שיר‭", ‬אשר‭ ‬ראשי‭ ‬התיבות‭ ‬שבתחילת‭ ‬כל‭ ‬פסוק‭ ‬הוא‭ ‬המילה‭: ‬‭"‬יעקב‭"‬‭. ‬הפסוקים‭ ‬הם‭: "‬יִ‭'‬שָּׁקֵנִי‭ ‬מִנְּשִׁיקוֹת‭ ‬פִּיהוּ‭ ‬כִּי‭ ‬טוֹבִים‭ ‬דֹּדֶיךָ‭ ‬מִיָּיִן‭; ‬ע‭'‬וּרִי‭ ‬צָפוֹן‭ ‬וּבוֹאִי‭ ‬תֵימָן‭ ‬הָפִיחִי‭ ‬גַנִּי‭ ‬יִזְלוּ‭ ‬בְשָׂמָיו‭ ‬יָבֹא‭ ‬דוֹדִי‭ ‬לְגַנּוֹ‭ ‬וְיֹאכַל‭ ‬פְּרִי‭ ‬מְגָדָיו‭: ‬ק‭'‬וֹל‭ ‬דּוֹדִי‭ ‬הִנֵּה‭ ‬זֶה‭ ‬בָּא‭ ‬מְדַלֵּג‭ ‬עַל‭ ‬הֶהָרִים‭ ‬מְקַפֵּץ‭ ‬עַל‭ ‬הַגְּבָעוֹת‭: ‬בָּ‭'‬אָתִי‭ ‬לְגַנִּי‭ ‬אֲחֹתִי‭ ‬כַלָּה‭ ‬אָרִיתִי‭ ‬מוֹרִי‭ ‬עִם‭ ‬בְּשָׂמִי‭ ‬אָכַלְתִּי‭ ‬יַעְרִי‭ ‬עִם‭ ‬דִּבְשִׁי‭ ‬שָׁתִיתִי‭ ‬יֵינִי‭ ‬עִם‭ ‬חֲלָבִי‭ ‬אִכְלוּ‭ ‬רֵעִים‭ ‬שְׁתוּ‭ ‬וְשִׁכְרוּ‭ ‬דּוֹדִים‭". ‬ויש‭ ‬מוספים‭ ‬לפני‭ "‬מזמור‭ ‬שיר‭" ‬את‭ ‬הפסוק‭: "‬ה‭' ‬בשמים‭ ‬הכין‭ ‬כסאו‭ ‬ומלכותו‭ ‬בכל‭ ‬משלה‭"‬‭.‬

קבלת‭ ‬שבת‭ ‬בזמנה

כה‭. ‬ יש‭ ‬לומר‭ "‬קבלת‭ ‬שבת‭" ‬לפחות‭ ‬כמה‭ ‬דקות‭ ‬לפני‭ ‬שקיעה‭, ‬משום‭ ‬שמצוה‭ ‬להוסיף‭ ‬מחול‭ ‬על‭ ‬הקודש‭. ‬וע‭"‬כ‭ ‬אם‭ ‬לא‭ ‬קיבלו‭ ‬שבת‭ ‬ורואים‭ ‬שהשקיעה‭ ‬מתקרבת‭ – ‬יקבלו‭ ‬שבת‭ ‬מיד‭, ‬כדי‭ ‬להוסיף‭ ‬מן‭ ‬החול‭ ‬על‭ ‬הקודש‭ ‬ולקבל‭ ‬שבת‭ ‬לפחות‭ ‬כמה‭ ‬דקות‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭. ‬וכן‭ ‬יעשו‭ ‬כאשר‭ ‬כבר‭ ‬עברה‭ ‬שקיעה‭ [‬וכן‭ ‬ינהג‭ ‬אדם‭ ‬שמתפלל‭ ‬במנין‭ ‬סמוך‭ ‬מאוד‭ ‬לשקיעה‭ ‬ובאמצע‭ ‬חזרת‭ ‬הש‭"‬ץ‭ ‬רואה‭ ‬שתיכף‭ ‬זמן‭ ‬השקיעה‭, ‬יאמר‭ ‬שהוא‭ ‬מקבל‭ ‬עליו‭ ‬שבת‭].‬

לימוד‭ ‬כשהציבור‭ ‬אומרים‭ ‬את‭ ‬פרקי‭ ‬התהילים

כו‭. ‬ מותר‭ ‬לאדם‭ ‬לעיין‭ ‬בספר‭ ‬בשעה‭ ‬שהציבור‭ ‬אומרים‭ ‬שבעה‭ ‬פרקי‭ ‬תהילים‭ ‬אלה‭ ["‬לכו‭ ‬נרננה‭" ‬וכו‭'] ‬עד‭ ‬שיגיעו‭ "‬למזמור‭ ‬לדוד‭". ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬צריך‭ ‬לעיין‭ ‬בספר‭ ‬שגודלו‭ ‬כגודל‭ ‬סידור‭ ‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬יראה‭ ‬כפורש‭ ‬מן‭ ‬הציבור‭.‬

קבלת‭ ‬שבת‭ ‬בשדה

כז‭. ‬ מצווה‭ ‬מן‭ ‬המובחר‭ ‬לומר‭ "‬קבלת‭ ‬שבת‭" ‬בשדה‭, ‬ואין‭ ‬בכך‭ ‬יהירות‭. ‬והעושים‭ ‬כן‭ – ‬תבוא‭ ‬עליהם‭ ‬ברכת‭ ‬טוב‭.‬

רוב‭ ‬ומיעוט‭ ‬בקבלת‭ ‬שבת‭ ‬בשדה

כח‭. ‬ כאשר‭ ‬רוב‭ ‬הציבור‭ ‬מעוניין‭ ‬לקבל‭ ‬שבת‭ ‬בשדה‭ ‬ומיעוטו‭ ‬מתנגד‭ – ‬יכול‭ ‬הרוב‭ ‬לכפות‭ ‬דעתו‭ ‬על‭ ‬המיעוט‭ ‬ולומר‭ "‬קבלת‭ ‬שבת‭" ‬בשדה‭.‬

סדר‭ ‬העמידה‭ ‬ב‭"‬קבלת‭ ‬שבת‭"‬

כט‭.‬ בעת‭ ‬שאומר‭ "‬קבלת‭ ‬שבת‭" ‬יעמוד‭ ‬עם‭ ‬הפנים‭ ‬למערב‭ ‬ויסגור‭ ‬עיניו‭, ‬וישים‭ ‬יד‭ ‬שמאל‭ ‬על‭ ‬החזה‭ ‬ויד‭ ‬ימין‭ ‬על‭ ‬יד‭ ‬שמאל‭, ‬ויכוון‭ ‬באימה‭ ‬ויראה‭ ‬כאילו‭ ‬עומד‭ ‬לפני‭ ‬המלך‭ ‬לקבל‭ ‬תוספת‭ ‬קדושת‭ ‬שבת‭, ‬ובעודו‭ ‬עומד‭ ‬כשפניו‭ ‬למערב‭ ‬ועיניו‭ ‬עצומות‭ ‬יאמר‭: "‬מזמור‭ ‬לדוד‭", "‬לכה‭ ‬דודי‭", "‬מזמור‭ ‬שיר‭ ‬ליום‭ ‬השבת‭" ‬ו‭"‬ה‭' ‬מלך‭ ‬גאות‭ ‬לבש‭", ‬ואחר‭ ‬כך‭ ‬יפתח‭ ‬עיניו‭ ‬ויסתובב‭ ‬לצד‭ ‬מזרח‭.‬

פניה‭ ‬לצדדים‭ ‬ב‭"‬בואי‭ ‬כלה‭"‬

ל‭.‬ הפיוט‭ "‬לכה‭ ‬דודי‭" ‬מסתיים‭ ‬באמירת‭: "‬בואי‭ ‬כלה‭" ‬שלוש‭ ‬פעמים‭. ‬כשאומר‭ ‬בפעם‭ ‬הראשונה‭: "‬בּוֹאִי‭ ‬כַלָּה‭" – ‬יפנה‭ ‬לימין‭. ‬וכשאומר‭ ‬בפעם‭ ‬השנייה‭: ‬‭"‬בּוֹאִי‭ ‬כַלָּה‭" -‬יפנה‭ ‬לשמאל‭. ‬ואח‭"‬כ‭ ‬יפנה‭ ‬למרכז‭ ‬ויאמר‭ ‬בלחש‭: "‬בואי‭ ‬כלה‭ ‬שבת‭ ‬מלכתא‭" ‬פעם‭ ‬שלישית‭, ‬ויכוון‭ ‬לקבל‭ ‬תוספת‭ ‬הנפש‭.‬

קבלת‭ ‬שבת‭ ‬בשמחה

לא‭. ‬ כשאומר‭ ‬הפיוט‭: "‬לכה‭ ‬דודי‭", ‬יהא‭ ‬שרוי‭ ‬בשמחה‭ ‬כמי‭ ‬שהולך‭ ‬לקראת‭ ‬חתן‭ ‬וכלה‭.‬

פניה‭ ‬למזרח

לב‭. ‬ הנוהגים‭ ‬לומר‭ "‬מזמור‭ ‬שיר‭ ‬ליום‭ ‬השבת‭" ‬אחרי‭ "‬במה‭ ‬מדליקין‭" – ‬אינם‭ ‬פונים‭ ‬למזרח‭ ‬אחרי‭ "‬ה‭' ‬מלך‭ ‬גאות‭ ‬לבש‭", ‬אלא‭ ‬אומרים‭ "‬מזמור‭ ‬לדוד‭" ‬ו‭"‬לכה‭ ‬דודי‭", ‬ובסיומו‭ ‬פונים‭ ‬לצד‭ ‬מזרח‭ ‬כשאומרים‭: "‬בואי‭ ‬כלה‭" ‬בפעם‭ ‬השלישית‭.‬

תפילה‭ ‬עם‭ ‬ציבור‭ ‬שאינו‭ ‬פונה‭ ‬למערב

לג‭. ‬ המתפלל‭ ‬עם‭ ‬ציבור‭ ‬שאינו‭ ‬פונה‭ ‬למערב‭ ‬בקבלת‭ ‬שבת‭ – ‬לא‭ ‬יפנה‭ ‬למערב‭, ‬משום‭ ‬שנראה‭ ‬כשתי‭ ‬רשויות‭, ‬אבל‭ ‬יכול‭ ‬לכוון‭ ‬את‭ ‬לבו‭ ‬למערב‭, ‬כשם‭ ‬שהמתפלל‭ ‬שמונה‭ ‬עשרה‭ ‬ואינו‭ ‬יכול‭ ‬לכוון‭ ‬את‭ ‬פניו‭ ‬למזרח‭, ‬מכוון‭ ‬את‭ ‬לבו‭ ‬למזרח‭ ‬ודיו‭.‬

עמידה‭ ‬ב‭"‬קבלת‭ ‬שבת‭"‬

לד‭. ‬ בעת‭ ‬אמירת‭: "‬בואי‭ ‬כלה‭" ‬ב‭"‬לכה‭ ‬דודי‭" – ‬יכוון‭ ‬לקבל‭ ‬תוספת‭ ‬נפש‭ ‬יתירה‭. ‬בעת‭ ‬אמירת‭ "‬ברכו‭"‬‭ ‬שלפני‭ ‬קריאת‭ ‬שמע‭ – ‬יכוון‭ ‬לקבל‭ ‬תוספת‭ ‬רוח‭ ‬יתירה‭. ‬ובעת‭ ‬אמירת‭ "‬ופרושׂ‭ ‬עלינו‭" ‬שבברכת‭ "‬השכיבנו‭" – ‬יכוון‭ ‬לקבל‭ ‬תוספת‭ ‬נשמה‭ ‬יתירה‭. ‬ובעת‭ ‬אמירת‭ ‬שלושתם‭ – ‬טוב‭ ‬לעמוד‭. ‬ולכן‭ ‬נהגו‭ ‬לעמוד‭ ‬גם‭ ‬בעת‭ ‬אמירת‭ ‬הקדיש‭ ‬שקודם‭ ‬תפילת‭ ‬ערבית‭.‬

קבלת‭ ‬שבת‭ ‬ו‭‬במה‭ ‬מדליקין‭ ‬בימים‭ ‬מיוחדים

יום‭ ‬טוב‭ ‬שחל‭ ‬בשבת

לה‭. ‬ יום‭ ‬טוב‭ ‬חל‭ ‬בשבת‭ ‬או‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ [‬כגון‭: ‬פסח‭, ‬ר‭"‬ה‭ ‬וכדו‭'] – ‬אומרים‭ "‬קבלת‭ ‬שבת‭" ‬כסדרה‭ ‬אך‭ ‬אין‭ ‬אומרים‭ "‬במה‭ ‬מדליקין‭", ‬לא‭ ‬ביום‭ ‬טוב‭ ‬שחל‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬ולא‭ ‬ביום‭ ‬טוב‭ ‬שחל‭ ‬בשבת‭.‬

יום‭ ‬הכיפורים

לו‭. ‬ יום‭ ‬הכיפורים‭ ‬שחל‭ ‬בשבת‭ – ‬אומרים‭ "‬קבלת‭ ‬שבת‭" ("‬מזמור‭ ‬לדוד‭", "‬לכה‭ ‬דודי‭", "‬מזמור‭ ‬שיר‭", "‬אמר‭ ‬רבי‭ ‬אלעזר‭") ‬אחרי‭ ‬החזרת‭ ‬ספרי‭ ‬התורה‭ ‬שהוצאו‭ ‬לאמירת‭ "‬כל‭ ‬נדרי‭", ‬אך‭ ‬אין‭ ‬אומרים‭ "‬במה‭ ‬מדליקין‭" ‬ושאר‭ ‬מזמורים‭.‬

שבת‭ ‬חול‭ ‬המועד

לז‭. ‬ אומרים‭ "‬קבלת‭ ‬שבת‭" ‬בשבת‭ ‬חול‭ ‬המועד‭, ‬אך‭ ‬אין‭ ‬אומרים‭ "‬במה‭ ‬מדליקין‭".‬

שבת‭ ‬חנוכה

לח‭. ‬ אומרים‭ "‬קבלת‭ ‬שבת‭" ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬שחל‭ ‬בחנוכה‭ ‬או‭ ‬בערב‭ ‬חנוכה‭, ‬אך‭ ‬אין‭ ‬אומרים‭ "‬במה‭ ‬מדליקין‭".‬

ראש‭ ‬חודש

לט‭. ‬ בשבת‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ – ‬אומרים‭ "‬קבלת‭ ‬שבת‭" ‬וכן‭ "‬במה‭ ‬מדליקין‭" ‬כסדרן‭. ‬ויש‭ ‬מוסיפין‭ ‬לומר‭ [‬גם‭ ‬בשבת‭] ‬מזמור‭: ‬‭"‬ברכי‭ ‬נפשי‭"‬‭ ‬לפני‭ ‬תפילת‭ ‬ערבית‭ ‬של‭ ‬שבת‭. ‬ומנהג‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬שלא‭ ‬לאומרו‭ ‬בראש‭ ‬חודש‭ ‬שחל‭ ‬בשבת‭.‬

בית‭ ‬האבל

מ‭. ‬ אומרים‭ "‬קבלת‭ ‬שבת‭" ‬בבית‭ ‬האבל‭, ‬אך‭ ‬אין‭ ‬אומרים‭ "‬במה‭ ‬מדליקין‭".‬

כשאין‭ ‬אומרים‭ "‬במה‭ ‬מדליקין‭"‬

מא‭. ‬ כאשר‭ ‬אין‭ ‬אומרים‭ "‬במה‭ ‬מדליקין‭" ‬‮–‬‭ ‬אומרים‭: "‬כל‭ ‬ישראל‭" ‬וכו‭' "‬אמר‭ ‬רבי‭ ‬אלעזר‭" ‬וכו‭' ‬וקדיש‭ "‬על‭ ‬ישראל‭".‬

זמן‭ ‬ערבית‭ ‬של‭ ‬שבת

זמנה

מב‭. ‬ מותר‭ ‬לכתחילה‭ ‬להתפלל‭ ‬ערבית‭ ‬של‭ ‬שבת‭ ‬מ‭"‬פלג‭ ‬המנחה‭" [‬אך‭ ‬יאחר‭ ‬מעט‭ ‬להתפלל‭ ‬ע‭"‬מ‭ ‬שאשתו‭ ‬תוכל‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬אחר‭ "‬פלג‭ ‬המנחה‭" ‬לפני‭ ‬שקיבל‭ ‬עליו‭ ‬שבת‭], ‬אך‭ ‬אין‭ ‬להקל‭ ‬ולהקדים‭ ‬תפילת‭ "‬ערבית‭" ‬לפני‭ "‬פלג‭ ‬המנחה‭", ‬ולכל‭ ‬הדיעות‭ ‬אינו‭ ‬יוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬ערבית‭ ‬קודם‭ "‬פלג‭ ‬המנחה‭".‬

ערבית‭ ‬לפני‭ ‬שקיעה

מג‭. ‬ יש‭ ‬נוהגים‭ ‬להתפלל‭ ‬ערבית‭ ‬של‭ ‬שבת‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭. ‬אמנם‭, ‬כאשר‭ ‬מתפללים‭ ‬ערבית‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭ – ‬לכתחילה‭ ‬יש‭ ‬להקדים‭ ‬גם‭ ‬את‭ ‬תפילת‭ ‬המנחה‭ ‬ולהתפלל‭ ‬מנחה‭ ‬לפני‭ "‬פלג‭ ‬המנחה‭", ‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬יהיה‭ ‬תרתי‭ ‬דסתרי‭. ‬אמנם‭, ‬בשעת‭ ‬הדחק‭ – ‬מותר‭ ‬להתפלל‭ ‬גם‭ ‬מנחה‭ ‬וגם‭ ‬ערבית‭ ‬אחרי‭ "‬פלג‭ ‬המנחה‭" [‬ולפני‭ ‬השקיעה‭], ‬וכל‭ ‬שכן‭ ‬שמותר‭ ‬להתפלל‭ ‬מנחה‭ ‬אחרי‭ "‬פלג‭ ‬המנחה‭" ‬וערבית‭ ‬אחרי‭ ‬השקיעה‭, ‬אך‭ ‬ביחיד‭ – ‬לא‭ ‬יעשה‭ ‬כן‭.‬

זמן‭ ‬אמירת‭ "‬קבלת‭ ‬שבת‭" ‬כשמתפללים‭ ‬ערבית‭ ‬מוקדמת

מד‭. ‬ יש‭ ‬להקפיד‭ ‬לומר‭ "‬קבלת‭ ‬שבת‭" ‬אחרי‭ "‬פלג‭ ‬המנחה‭" ‬גם‭ ‬כאשר‭ ‬מתפללים‭ ‬ערבית‭ ‬של‭ ‬שבת‭ ‬ב‭"‬פלג‭ ‬המנחה‭", ‬משום‭ ‬שאדם‭ ‬שקיבל‭ ‬שבת‭ ‬לפני‭ "‬פלג‭ ‬המנחה‭" ‬אין‭ ‬בקבלתו‭ ‬כלום‭, ‬וכפי‭ ‬שכתב‭ ‬הרב‭ ‬כף‭ ‬החיים‭: "‬המקדימים‭ ‬להתפלל‭ ‬ערבית‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭ ‬מ‭'‬פלג‭ ‬המנחה‭' ‬צריך‭ ‬להיות‭ ‬גם‭ '‬קבלת‭ ‬שבת‭' ‬אחר‭ '‬פלג‭ ‬המנחה‭', ‬דקודם‭ ‬לכן‭ ‬אינה‭ ‬כלום‭".‬

מה‭. ‬ אדם‭ ‬שקיבל‭ ‬שבת‭ ‬מוקדם‭ ‬אם‭ ‬יכול‭ ‬לבקש‭ ‬מאחר‭ ‬שיעשה‭ ‬מלאכה‭ – ‬ראה‭ ‬לעיל‭ ‬פרק‭ ‬י‭"‬ד‭ "‬זמן‭ ‬איסור‭ ‬מלאכה‭" ‬סעי‭' ‬כ‭'.‬

מו‭. ‬ בעניין‭ ‬עשיית‭ ‬מלאכה‭ ‬לנשים‭ ‬אחרי‭ ‬שהציבור‭ ‬קיבלו‭ ‬שבת‭ ‬ראה‭ ‬בהרחבה‭ ‬בפרק‭ ‬י‭"‬ד‭ "‬זמן‭ ‬איסור‭ ‬מלאכה‭" ‬סעי‭' ‬כ‭"‬ג‭-‬כ‭"‬ה‭.‬

חישוב‭ ‬זמן‭ ‬פלג‭ ‬המנחה

שעות‭ ‬זמניות

מז‭. ‬ חישוב‭ ‬הזמנים‭ ‬המקובל‭ ‬בידינו‭ ‬הוא‭ ‬חישוב‭ ‬של‭ ‬שעות‭ ‬זמניות‭ ‬מעמוד‭ ‬השחר‭ ‬עד‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭, ‬דהיינו‭ ‬עד‭ ‬עשרים‭ ‬דקות‭ ‬אחר‭ ‬השקיעה‭. ‬ו‭"‬פלג‭ ‬המנחה‭" ‬הינו‭ ‬שעה‭ ‬ורבע‭ ‬זמניות‭ ‬לפני‭ "‬צאת‭ ‬הכוכבים‭".‬

שעות‭ ‬זמניות‭ ‬בשעת‭ ‬הדחק

מח‭. ‬ בשעת‭ ‬הדחק‭ ‬יש‭ ‬מקום‭ ‬להקל‭ ‬בשיטת‭ ‬חישוב‭ ‬השעות‭ ‬הזמניות‭ ‬כדי‭ ‬להקדים‭ ‬את‭ ‬זמן‭ "‬פלג‭ ‬המנחה‭" ‬לעניין‭ ‬קבלת‭ ‬שבת‭ ‬כדעת‭ ‬הלבוש‭, ‬דהיינו‭ ‬מהזריחה‭ ‬ועד‭ ‬השקיעה‭.‬

חישוב‭ ‬לפי‭ ‬המקום‭ ‬בו‭ ‬נמצאים

מט‭.‬ זמן‭ ‬תחילת‭ ‬היום‭ ‬וסיום‭ ‬היום‭ ‬משתנים‭ ‬ממקום‭ ‬למקום‭, ‬ועל‭ ‬כן‭ ‬יש‭ ‬לחשב‭ ‬את‭ ‬זמן‭ "‬פלג‭ ‬המנחה‭" ‬בכל‭ ‬מקום‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬תחילת‭ ‬היום‭ ‬וסיום‭ ‬היום‭ ‬במקום‭ ‬בו‭ ‬נמצאים‭.‬

תפילת‭ ‬ערבית‭ ‬של‭ ‬שבת

אמירת‭ "‬והוא‭ ‬רחום‭"‬

נ‭.‬ אין‭ ‬אומרים‭ "‬והוא‭ ‬רחום‭" ‬לפני‭ ‬תפילת‭ ‬ערבית‭ ‬של‭ ‬שבת‭, ‬וכן‭ ‬לא‭ ‬בערב‭ ‬יום‭ ‬טוב‭. ‬ובערב‭ ‬יום‭ ‬הכיפורים‭ – ‬אין‭ ‬אומרים‭ "‬והוא‭ ‬רחום‭" ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬חל‭ ‬בחול‭.‬

‭"‬ברכו‭ ‬את‭ ‬ה‭' ‬המבורך‭"‬

נא‭. ‬ מקבלים‭ ‬שבת‭ ‬בענייה‭ ‬על‭ "‬ברכו‭". ‬ולכן‭, ‬מי‭ ‬שלא‭ ‬התפלל‭ ‬מנחה‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬ושמע‭ "‬ברכו‭" ‬מהחזן‭ ‬וענה‭ ‬עם‭ ‬הקהל‭ – ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שאינו‭ ‬יכול‭ ‬להתפלל‭ ‬מנחה‭,‬‭ ‬משום‭ ‬שכבר‭ ‬קיבל‭ ‬שבת‭. ‬אמנם‭ ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שרק‭ ‬בזמנם‭ ‬היו‭ ‬מקבלים‭ ‬שבת‭ ‬ב‭"‬ברכו‭" ‬אך‭ ‬היום‭ ‬מקבלים‭ ‬שבת‭ ‬ב‭"‬בואי‭ ‬כלה‭". ‬לדעה‭ ‬זו‭ ‬אם‭ ‬ענה‭ "‬ברכו‭" ‬בלא‭ ‬כוונה‭ ‬לקבל‭ ‬את‭ ‬השבת‭, ‬יכול‭ ‬להתפלל‭ ‬מנחה‭. ‬וכן‭ ‬ההלכה‭, ‬וכשמתפלל‭ ‬מנחה‭ ‬מחוץ‭ ‬לבית‭ ‬הכנסת‭. ‬מיהו‭ ‬אם‭ ‬כבר‭ ‬התחיל‭ ‬להתפלל‭ ‬מנחה‭ ‬בתוך‭ ‬ביהכ‭"‬נ‭ ‬ואז‭ ‬קיבלו‭ ‬הציבור‭ ‬שבת‭ – ‬אינו‭ ‬חייב‭ ‬לצאת‭ ‬וימשיך‭ ‬בתפילתו‭.‬

ברכת‭ "‬השכיבנו‭"‬

נב‭. ‬ בברכת‭ "‬השכיבנו‭" – ‬אין‭ ‬חותמין‭ ‬כמו‭ ‬בחול‭: "‬שומר‭ ‬עמו‭ ‬ישראל‭", ‬כיון‭ ‬שברכה‭ ‬זו‭ ‬היא‭ ‬על‭ ‬כללות‭ ‬עם‭ ‬ישראל‭, ‬וכללות‭ ‬עם‭ ‬ישראל‭ ‬אינם‭ ‬צריכים‭ ‬שמירה‭ ‬בשבת‭ ‬כי‭ ‬השבת‭ ‬מגין‭ ‬עלינו‭, ‬אלא‭ ‬אומרים‭: "‬ופרוס‭", ‬וחותמין‭: "‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭' ‬הפורס‭" ‬וכו‭', ‬וכן‭ ‬ביום‭ ‬טוב‭.‬

טעה‭ ‬בחתימת‭ "‬השכיבנו‭"‬

נג‭. ‬ טעה‭ ‬וחתם‭ ‬את‭ ‬ברכת‭ "‬השכיבנו‭" ‬במילים‭: "‬שומר‭ ‬עמו‭ ‬ישראל‭ ‬לעד‭. ‬אמן‭" ‬במקום‭: "‬הפורש‭ ‬סוכת‭ ‬שלום‭ … ‬ועל‭ ‬ירושלים‭, ‬אמן‭" ‬‮–‬‭ ‬יאמר‭: "‬ופרושׂ‭ ‬עלינו‭ ‬ועל‭ ‬ירושלים‭" ‬וכו‭' ‬עד‭ ‬סוף‭ ‬הברכה‭ ‬בלי‭ ‬שם‭ ‬ומלכות‭, ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬דאם‭ ‬נזכר‭ ‬מיד‭ ‬לאחר‭ ‬תיבת‭ ‬לעד‭ – ‬יאמר‭ ‬מיד‭: "‬הפורס‭ ‬סכת‭ ‬שלום‭" ‬וכו‭', ‬אבל‭ ‬אם‭ ‬לא‭ ‬נזכר‭ ‬עד‭ ‬לאחר‭ ‬כדי‭ ‬דיבור‭ – ‬אין‭ ‬צריך‭ ‬לאמרו‭ ‬עוד‭.‬

‭"‬ושמרו‭"‬

נד‭.‬ אחר‭ ‬ברכת‭: "‬הפורש‭ ‬סוכת‭ ‬שלום‭" ‬וכו‭' ‬מוסיפים‭ ‬שני‭ ‬פסוקי‭ ‬שבת‭ ‬מפרשת‭ "‬כי‭ ‬תשא‭": "‬ושמרו‭ ‬בני‭ ‬ישראל‭ ‬את‭ ‬השבת‭" ‬וכו‭' "‬וביום‭ ‬השביעי‭ ‬שבת‭ ‬וינפש‭".‬

פסוקי‭ ‬יו‭"‬ט‭ ‬ויו‭"‬ט‭ ‬שחל‭ ‬בשבת

נה‭. ‬ ביו‭"‬ט‭ ‬אומרים‭ ‬אחרי‭ ‬ברכת‭: "‬הפורש‭ ‬סוכת‭ ‬שלום‭" ‬וכו‭' ‬שני‭ ‬פסוקי‭ ‬המועדות‭ ‬מפרשת‭ "‬אמור‭", ‬פסוק‭: "‬אלה‭ ‬מועדי‭ ‬ה‭' ‬מקראי‭ ‬קודש‭ ‬אשר‭ ‬תקראו‭ ‬אותם‭ ‬במועדם‭" ‬ופסוק‭: "‬וידבר‭ ‬משה‭ ‬את‭ ‬מועדי‭ ‬ה‭' ‬אל‭ ‬בני‭ ‬ישראל‭". ‬ובשבת‭ ‬ויו‭"‬ט‭ ‬אומרים‭ ‬גם‭ ‬את‭ ‬פסוקי‭ ‬השבת‭: "‬ושמרו‭" ‬וכו‭' ‬וגם‭ ‬את‭ ‬פסוקי‭ ‬המועדות‭: "‬אלה‭ ‬מועדי‭" ‬וכו‭' "‬וידבר‭ ‬משה‭" ‬וכו‭'.‬

פסוק‭ ‬יום‭ ‬הכיפורים

נו‭. ‬ ביוה‭"‬כ‭ ‬אומרים‭ ‬אחרי‭ ‬ברכת‭: "‬הפורש‭ ‬סוכת‭ ‬שלום‭" ‬וכו‭' ‬פסוק‭ ‬יוה‭"‬כ‭ ‬מפרשת‭ "‬אחרי‭ ‬מות‭": "‬כי‭ ‬ביום‭ ‬הזה‭ ‬יכפר‭ ‬עליכם‭ ‬לטהר‭ ‬אתכם‭ ‬מכל‭ ‬חטאתכם‭ ‬לפני‭ ‬ה‭' ‬תטהרו‭". ‬וביום‭ ‬הכיפורים‭ ‬שחל‭ ‬בשבת‭ ‬אומרים‭ ‬גם‭ ‬את‭ ‬פסוקי‭ ‬השבת‭: "‬ושמרו‭" ‬וכו‭' ‬וגם‭ ‬את‭ ‬פסוק‭ ‬יוה‭"‬כ‭: "‬כי‭ ‬ביום‭" ‬וכו‭'.‬

אחר‭ ‬תפילת‭ ‬הלחש

‭"‬ויכולו‭ ‬השמים‭ ‬והארץ‭"‬

נז‭. ‬ אחרי‭ ‬תפילת‭ ‬הלחש‭ ‬אומר‭ ‬הש‭"‬ץ‭ ‬עם‭ ‬הקהל‭ ‬שלושה‭ ‬פסוקי‭ ‬שבת‭ ‬מפרשת‭ ‬בראשית‭: "‬ויכולו‭ ‬השמים‭ ‬והארץ‭" ‬וכו‭', ‬עד‭ "‬אשר‭ ‬ברא‭ ‬אלוקים‭ ‬לעשות‭" ‬בקול‭ ‬רם‭ ‬ומעומד‭.‬

‭"‬ויכולו‭" ‬עם‭ ‬הציבור

נח‭. ‬ טוב‭ ‬להשתדל‭ ‬לסיים‭ ‬את‭ ‬תפילת‭ ‬הלחש‭ ‬לפני‭ ‬שהחזן‭ ‬מתחיל‭ ‬לומר‭: "‬ויכולו‭" ‬כדי‭ ‬לאומרו‭ ‬עם‭ ‬הציבור‭, ‬מכיון‭ ‬שאמירתו‭ ‬בעשרה‭ ‬עדיפה‭.‬

‭"‬ויכולו‭" ‬כשנמצא‭ ‬בתפילת‭ ‬לחש

נט‭. ‬ היה‭ ‬באמצע‭ ‬תפילת‭ ‬הלחש‭ ‬והחזן‭ ‬התחיל‭ ‬לומר‭: "‬ויכולו‭" – ‬לא‭ ‬יפסיק‭ ‬בתפילתו‭ ‬כדי‭ ‬לומר‭: "‬ויכולו‭" ‬עם‭ ‬הציבור‭, ‬אלא‭ ‬ימשיך‭ ‬בתפילתו‭, ‬ויאמר‭: "‬ויכולו‭" ‬אחרי‭ ‬תפילת‭ ‬הלחש‭, ‬ביחיד‭. ‬ויש‭ ‬נוהגים‭ ‬שיחיד‭ ‬האומר‭: "‬ויכולו‭" ‬יאמר‭ ‬בטעמים‭.‬

‭"‬ויכולו‭" ‬למתפלל‭ ‬ביחיד

ס‭.‬ המתפלל‭ ‬תפילתו‭ ‬ביחיד‭ ‬גם‭ ‬אומר‭: "‬ויכולו‭".‬

‭"‬ויכולו‭" ‬בעמידה‭ ‬או‭ ‬בישיבה

סא‭. ‬ יש‭ ‬אומרים‭ ‬שהמתפלל‭ ‬ביחיד‭ ‬יאמר‭ "‬ויכולו‭" ‬בעמידה‭, ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שיכול‭ ‬לאומרו‭ ‬בישיבה‭. ‬ומנהגינו‭ ‬לאומרו‭ ‬בעמידה‭.‬

‭"‬ויכולו‭" ‬לנשים

סב‭. ‬ נשים‭ ‬המתפללות‭ ‬ערבית‭ ‬של‭ ‬שבת‭ – ‬יאמרו‭ "‬ויכולו‭" ‬גם‭ ‬בתפילה‭ ‬וגם‭ ‬לאחריה‭. ‬ואשה‭ ‬המקדשת‭ – ‬תאמר‭ "‬ויכולו‭" ‬שוב‭ ‬בקידוש‭ (‬וראה‭ ‬עוד‭ ‬בדיני‭ ‬אמירת‭ "‬ויכולו‭" ‬בהלכות‭ ‬קידוש‭  ‬פרק‭ ‬ט‭"‬ז‭, ‬ל‭"‬ד‭- ‬ל‭"‬ה‭)‬

ברכת‭ ‬מעין‭ ‬שבע

חשיבות‭ ‬ברכת‭ "‬מעין‭ ‬שבע‭"‬

סג‭. ‬ חשיבותה‭ ‬של‭ ‬ברכת‭ "‬מעין‭ ‬שבע‭" ‬רבה‭ ‬ויש‭ ‬בה‭ ‬צורך‭ ‬גדול‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬הסוד‭, ‬והיא‭ ‬במקום‭ ‬החזרה‭. ‬כיצד‭? "‬מגן‭ ‬אבות‭ ‬בדברו‭" – ‬כנגד‭ ‬ברכת‭ "‬מגן‭ ‬אברהם‭" "‬מחיה‭ ‬מתים‭ ‬במאמרו‭" – ‬כנגד‭ ‬ברכת‭ "‬מחיה‭ ‬המתים‭". "‬האל‭ ‬הקדוש‭ ‬שאין‭ ‬כמוהו‭" – ‬כנגד‭ ‬ברכת‭ "‬האל‭ ‬הקדוש‭". "‬המניח‭ ‬לעמו‭" – ‬כנגד‭ "‬רצה‭ ‬נא‭ ‬במנוחתנו‭".‬‭ "‬לפניו‭ ‬נעבוד‭ ‬ביראה‭ ‬ופחד‭" – ‬כנגד‭ "‬רצה‭" ‬בעבודה‭. "‬ונודה‭ ‬לשמו‭"‬‭ – ‬כנגד‭ "‬מודים‭". "‬אדון‭ ‬השלום‭" – ‬כנגד‭ "‬שים‭ ‬שלום‭".‬

‭"‬מגן‭ ‬אבות‭"‬

סד‭. ‬ מנהגנו‭ ‬שהציבור‭ ‬לא‭ ‬אומר‭ ‬עם‭ ‬החזן‭ "‬מגן‭ ‬אבות‭" ‬וכו‭'. ‬אמנם‭, ‬במקום‭ ‬שנהגו‭ ‬הציבור‭ ‬לומר‭ "‬מגן‭ ‬אבות‭" ‬וכו‭' ‬עם‭ ‬החזן‭ – ‬ימשיכו‭ ‬במנהגם‭, ‬משום‭ ‬שתקנו‭ ‬כך‭ ‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬יבואו‭ ‬לדבר‭ ‬בזמן‭ ‬זה‭.‬

הפסק‭ ‬בברכת‭ "‬מעין‭ ‬שבע‭"‬

סה‭. ‬ צריך‭ ‬כל‭ ‬אדם‭ ‬להיזהר‭ ‬לא‭ ‬לדבר‭ ‬בשעת‭ ‬ברכת‭ "‬מעין‭ ‬שבע‭", ‬כפי‭ ‬שכתב‭ ‬בשו‭"‬ע‭: "‬אין‭ ‬לדבר‭ ‬בשעה‭ ‬שאומרים‭: '‬ויכלו‭', ‬ולא‭ ‬בשעה‭ ‬שאומר‭ ‬ש‭"‬צ‭ ‬ברכה‭ '‬מעין‭ ‬שבע‭'".‬

זהירות‭ ‬באמירת‭ "‬מעין‭ ‬שבע‭"‬

סו‭. ‬ במקומות‭ ‬שהציבור‭ ‬אומר‭ ‬עם‭ ‬החזן‭ ‬חלק‭ ‬מברכת‭ "‬מעין‭ ‬שבע‭" – ‬צריכים‭ ‬להיזהר‭ ‬מאוד‭ ‬לא‭ ‬להימשך‭ ‬בזה‭ ‬ולומר‭ ‬את‭ ‬הברכה‭ ‬החותמת‭: "‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭'", ‬כדי‭ ‬לא‭ ‬להוציא‭ ‬שם‭ ‬שמים‭ ‬לבטלה‭.‬

בעמידה

סז‭. ‬ עומדים‭ ‬בשעת‭ ‬אמירת‭ ‬ברכת‭ "‬מעין‭ ‬שבע‭".‬

ביחיד

סח‭. ‬ המתפלל‭ ‬ביחיד‭ – ‬אינו‭ ‬אומר‭ ‬ברכת‭ "‬מעין‭ ‬שבע‭" ‬או‭ ‬חלק‭ ‬ממנה‭.‬

בעשרה

סט‭. ‬ אומרים‭ ‬ברכת‭ "‬מעין‭ ‬שבע‭" ‬בכל‭ ‬מקום‭ ‬שיש‭ ‬בו‭ ‬עשרה‭.‬

כשאין‭ ‬ס‭"‬ת

ע‭.‬ אומרים‭ ‬ברכת‭ "‬מעין‭ ‬שבע‭" ‬גם‭ ‬במקום‭ ‬שאין‭ ‬בו‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭, ‬וכן‭ ‬פשט‭ ‬המנהג‭ ‬בירושלים‭ ‬לאומרה‭ ‬אף‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬שאין‭ ‬שם‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭. ‬וכן‭ ‬ראוי‭ ‬לנהוג‭ ‬בכל‭ ‬המקומות‭. ‬ובכל‭ ‬מקרה‭ – ‬אין‭ ‬לעשות‭ ‬על‭ ‬כך‭ ‬מחלוקת‭.‬

ברכת‭ "‬מעין‭ ‬שבע‭" ‬בשדה‭ ‬וכדו‭'‬

עא‭. ‬ ספרדים‭ ‬והנוהגים‭ ‬כדעת‭ ‬המקובלים‭ – ‬אומרים‭ ‬ברכת‭ "‬מעין‭ ‬שבע‭" ‬גם‭ ‬כאשר‭ ‬מתפללים‭ ‬בשדה‭ ‬וגם‭ ‬בבית‭ ‬חתנים‭ ‬או‭ ‬בבית‭ ‬האבל‭ ‬וכיו‭"‬ב‭, ‬אפילו‭ ‬שאין‭ ‬שם‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭, ‬בתנאי‭ ‬שיש‭ ‬שם‭ ‬מניין‭.‬

ברכת‭ "‬מעין‭ ‬שבע‭" ‬בחוץ‭ ‬לארץ

עב‭. ‬ גם‭ ‬בחו‭"‬ל‭ ‬צריכים‭ ‬בני‭ ‬קהילות‭ ‬הספרדים‭, ‬והנוהגים‭ ‬כדעת‭ ‬המקובלים‭, ‬לומר‭ ‬ברכת‭ "‬מעין‭ ‬שבע‭", ‬אפילו‭ ‬במקום‭ ‬שאין‭ ‬בו‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭, ‬ובתנאי‭ ‬שיש‭ ‬שם‭ ‬מניין‭.‬

שינוי‭ ‬מנהג

עג‭. ‬ קהילות‭ ‬הספרדים‭, ‬והנוהגים‭ ‬כדעת‭ ‬המקובלים‭ ‬בחו‭"‬ל‭, ‬שנהגו‭ ‬לא‭ ‬לומר‭ ‬ברכת‭ "‬מעין‭ ‬שבע‭" ‬כשאין‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ – ‬צריכים‭ ‬לשנות‭ ‬מנהגם‭ ‬ולומר‭ ‬ברכת‭ "‬מעין‭ ‬שבע‭".‬

ברכת‭ ‬מעין‭ ‬שבע‭ ‬בימים‭ ‬מיוחדים

‭"‬שבת‭ ‬שובה‭" ‬ויום‭ ‬כיפור

עד‭. ‬ אומרים‭ ‬ברכת‭ "‬מעין‭ ‬שבע‭" ‬ב‭"‬שבת‭ ‬שובה‭" ‬וביום‭ ‬הכיפורים‭, ‬ואומרים‭: "‬המלך‭ ‬הקדוש‭ ‬שאין‭ ‬כמוהו‭" ‬במקום‭: "‬האל‭ ‬הקדוש‭ ‬שאין‭ ‬כמוהו‭".‬

חזן‭ ‬שטעה‭ ‬ב‭"‬שבת‭ ‬שובה‭"‬

עה‭. ‬ חזן‭ ‬שטעה‭ ‬ואמר‭: "‬האל‭ ‬הקדוש‭" ‬והמשיך‭ ‬עד‭ ‬לחתימת‭ ‬הברכה‭ ‬ואמר‭: "‬ברוך‭ ‬אתה‭", ‬אך‭ ‬עדיין‭ ‬לא‭ ‬הזכיר‭ ‬שם‭ ‬ה‭' – ‬חוזר‭ ‬ואומר‭: "‬המלך‭ ‬הקדוש‭ ‬שאין‭ ‬כמוהו‭" ‬וממשיך‭ ‬על‭ ‬הסדר‭ ‬עד‭ ‬לסוף‭ ‬הברכה‭.‬

נזכר‭ ‬לאחר‭ ‬שאמר‭ ‬תיבת‭ "‬ה‭'"‬

עו‭. ‬ אמר‭: "‬האל‭ ‬הקדוש‭" ‬והמשיך‭ ‬עד‭ ‬לחתימת‭ ‬הברכה‭, ‬והזכיר‭ ‬שם‭ ‬ה‭' [‬אמר‭: "‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭'"] ‬ולא‭ ‬סיים‭: "‬מקדש‭ ‬השבת‭" – ‬יאמר‭: "‬למדני‭ ‬חוקיך‭" ‬ויחזור‭ ‬ויאמר‭: "‬המלך‭ ‬הקדוש‭ ‬שאין‭ ‬כמוהו‭" ‬וימשיך‭ ‬על‭ ‬הסדר‭ ‬עד‭ ‬לסוף‭ ‬הברכה‭.‬

סיים‭ ‬ברכת‭ "‬מעין‭ ‬שבע‭"‬

עז‭. ‬ אמר‭: "‬האל‭ ‬הקדוש‭" ‬והמשיך‭ ‬עד‭ ‬לחתימת‭ ‬הברכה‭, ‬וחתם‭: "‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭' ‬מקדש‭ ‬השבת‭" – ‬יחזור‭ ‬לתחילת‭ ‬ברכה‭ "‬מעין‭ ‬שבע‭".‬

פסח

עח‭. ‬ חל‭ ‬ליל‭ ‬יו‭"‬ט‭ ‬ראשון‭ ‬של‭ ‬פסח‭ ‬בשבת‭, ‬לדעת‭ ‬המקובלים‭ (‬וכן‭ ‬הוא‭ ‬גם‭ ‬ע‭"‬פ‭ ‬הפשט‭) – ‬אומרים‭ ‬ברכת‭ "‬מעין‭ ‬שבע‭", ‬אך‭ ‬בכל‭ ‬מקרה‭ ‬אין‭ ‬לעשות‭ ‬מחלוקת‭ ‬בשל‭ ‬כך‭.‬

‭"‬יהי‭ ‬שם‭ ‬ה‭' ‬מבורך‭"‬

עט‭. ‬ יש‭ ‬מוסיפים‭ ‬לפני‭ ‬קדיש‭ "‬תתקבל‭" ‬ארבעה‭ ‬פסוקי‭ ‬תהילים‭: "‬יהי‭ ‬שם‭ ‬ה‭'" ‬וכו‭', "‬ממזרח‭ ‬שמש‭" ‬וכו‭', "‬רם‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬גויים‭" ‬וכו‭', ‬וכן‭: "‬ה‭' ‬אדוננו‭" ‬וכו‭'.‬

‭"‬יגדל‭ ‬אלוקים‭ ‬חי‭"‬

פ‭.‬ יש‭ ‬נוהגים‭ ‬לומר‭ ‬אחר‭ ‬התפילה‭ ‬את‭ ‬הפיוט‭: "‬יגדל‭ ‬אלוקים‭ ‬חי‭", ‬ומנהג‭ ‬רבינו‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬ז‭"‬ל‭ ‬לא‭ ‬לאמרו‭.‬

קידוש‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬אחרי‭ ‬ערבית

פא‭. ‬ בזמן‭ ‬הקדום‭ ‬נהגו‭ ‬לעשות‭ ‬קידוש‭ ‬אחרי‭ ‬תפילת‭ ‬ערבית‭ ‬של‭ ‬שבת‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭, ‬לצורך‭ ‬האורחים‭ ‬האוכלים‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭. ‬אבל‭ ‬טוב‭ ‬יותר‭ ‬להנהיג‭ ‬שלא‭ ‬לעשות‭ ‬קידוש‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭, ‬וכן‭ ‬מנהג‭ ‬ארץ‭ ‬ישראל‭. ‬אמנם‭, ‬יש‭ ‬מקומות‭ ‬בחו‭"‬ל‭ ‬בהם‭ ‬עדיין‭ ‬ממשיכים‭ ‬במנהג‭ ‬זה‭.‬

שתיית‭ ‬רביעית

פב‭. ‬ המקדש‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬צריך‭ ‬להיזהר‭ ‬לשתות‭ ‬רביעית‭ ‬לפחות‭ ‬כדי‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭ ‬במקום‭ ‬סעודה‭.‬

לימוד‭ ‬מקרא‭ ‬בליל‭ ‬שבת

פג‭. ‬ לפי‭ ‬חכמי‭ ‬המקובלים‭ ‬אין‭ ‬ללמוד‭ ‬מקרא‭ ‬בלילה‭ ‬בימות‭ ‬החול‭ ‬וכן‭ ‬לא‭ ‬קוראים‭ ‬תרגום‭ ‬בלילה‭, ‬אך‭ ‬נוהגים‭ ‬לקרוא‭ ‬תהילים‭ ‬אחר‭ ‬חצות‭ ‬לילה‭.‬

כשאינו‭ ‬יודע‭ ‬ללמוד‭ ‬תורה‭ ‬שבעל‭ ‬פה

פד‭. ‬ למרות‭ ‬שאין‭ ‬קוראים‭ ‬מקרא‭ ‬בלילה‭ ‬בימות‭ ‬החול‭ – ‬מותר‭ ‬לאדם‭ ‬שלא‭ ‬יודע‭ ‬ללמוד‭ ‬תורה‭ ‬שבעל‭ ‬פה‭ ‬לקרוא‭ ‬תהילים‭ ‬בלילה‭ ‬גם‭ ‬לפני‭ ‬חצות‭ ‬לילה‭.‬

מקרא‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭ ‬ויום‭ ‬טוב

פה‭. ‬ בליל‭ ‬שבת‭ ‬ויום‭ ‬טוב‭ – ‬מותר‭ ‬לקרוא‭ ‬מקרא‭, ‬תורה‭ ‬נביאים‭ ‬וכתובים‭, ‬אבל‭ ‬בלילי‭ ‬ר‭"‬ח‭ – ‬אסור‭.‬

וידוי‭ ‬בק‭"‬ש‭ ‬שעל‭ ‬המיטה

פו‭. ‬ בשבת‭ ‬בקריאת‭ ‬שמע‭ ‬על‭ ‬המיטה‭ ‬לא‭ ‬יאמר‭ ‬וידוי‭.‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים