חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬כד – מאה‭ ‬ברכות‭ ‬בשבת‭ ‬ויו‭"‬ט

חיוב‭ ‬מאה‭ ‬ברכות

א‭. ‬ חייב‭ ‬אדם‭ ‬לברך‭ ‬מאה‭ ‬ברכות‭ ‬בכל‭ ‬יום‭, ‬והוא‭ ‬מתקנת‭ ‬דוד‭ ‬המלך‭ ‬ע‭"‬ה‭ ‬בזמן‭ ‬שהיתה‭ ‬מגפה‭ ‬ומתו‭ ‬מישראל‭ ‬מאה‭ ‬איש‭ ‬עמד‭ ‬ותיקן‭ ‬מאה‭ ‬ברכות‭, ‬כפי‭ ‬שאומרת‭ ‬הגמרא‭ ‬במסכת‭ ‬מנחות‭: "‬תניא‭: ‬היה‭ ‬רבי‭ ‬מאיר‭ ‬אומר‭: ‬חייב‭ ‬אדם‭ ‬לברך‭ ‬מאה‭ ‬ברכות‭ ‬בכל‭ ‬יום‭, ‬שנאמר‭: '‬ועתה‭ ‬ישראל‭ ‬מה‭ ‬ה‭' ‬אלקיך‭ ‬שואל‭ ‬מעמך‭'", ‬אל‭ ‬תיקרי‭ ‬‭"‬מה‭" ‬אלא‭ ‬מאה‭.‬

ב‭. ‬ ובמניין‭ "‬מאה‭ ‬ברכות‭" ‬אלו‭ ‬נכנסות‭ ‬גם‭ ‬ברכות‭ ‬שמברך‭ ‬בתוך‭ ‬סדר‭ ‬התפילה‭ ‬וגם‭ ‬ברכות‭ ‬שמוסיף‭ ‬אחר‭ ‬כך‭ ‬במשך‭ ‬היום‭.‬

מאה‭ ‬ברכות‭ ‬בשבת

ג‭. ‬ חייב‭ ‬אדם‭ ‬להשלים‭ "‬מאה‭ ‬ברכות‭" ‬גם‭ ‬בשבת‭ ‬וביום‭ ‬טוב‭, ‬ומכיון‭ ‬שבתפילת‭ ‬העמידה‭ ‬בשבת‭ ‬יש‭ ‬פחות‭ ‬ברכות‭ ‬מתפילת‭ ‬עמידה‭ ‬ביום‭ ‬חול‭ – ‬צריך‭ ‬להשלים‭ "‬מאה‭ ‬ברכות‭" ‬בברכות‭ ‬שיברך‭ ‬על‭ ‬פירות‭ ‬ומיני‭ ‬מגדים‭ ‬וריח‭.‬

לברך‭ ‬שוב‭ ‬על‭ ‬הפירות

ד‭. ‬ יש‭ ‬אומרים‭ ‬שאסור‭ ‬לברך‭ ‬שוב‭ ‬ושוב‭ ‬על‭ ‬פירות‭ ‬שברכתם‭ ‬שווה‭, ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬כוונת‭ ‬המברך‭ ‬להשלים‭ ‬ל‭"‬מאה‭ ‬ברכות‭", ‬משום‭ ‬שהדבר‭ ‬נחשב‭ ‬כברכה‭ ‬שאינה‭ ‬צריכה‭.‬‭ ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שמכיון‭ ‬שמברך‭ ‬בכוונה‭ ‬להשלים‭ ‬ל‭"‬מאה‭ ‬ברכות‭", ‬הדבר‭ ‬נחשב‭ ‬ברכה‭ ‬הצריכה‭, ‬וכך‭ ‬אנו‭ ‬פוסקים‭ ‬להלכה‭.‬

שמירת‭ ‬פירות‭ ‬לאחר‭ ‬הסעודה

ה‭. ‬ ישתדל‭ ‬לשמור‭ ‬פירות‭ ‬או‭ ‬חלק‭ ‬מהם‭ ‬עד‭ ‬אחרי‭ ‬הסעודה‭ ‬כדי‭ ‬לברך‭ ‬עליהם‭ ‬ברכה‭ ‬ראשונה‭, ‬וכן‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה‭ [‬כדי‭ ‬לא‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה‭ ‬על‭ ‬הפירות‭, ‬בברכת‭ ‬המזון‭].‬

פרי‭ ‬שיש‭ ‬ספק‭ ‬על‭ ‬ברכתו

ו‭. ‬ אם‭ ‬יש‭ ‬לפניו‭ ‬פרי‭ ‬שיש‭ ‬ספק‭ ‬בברכתו‭ ‬האם‭ ‬ברכתו‭, "‬העץ‭" ‬או‭ "‬האדמה‭" ‬על‭ ‬אף‭ ‬שביום‭ ‬חול‭ ‬יברך‭ ‬קודם‭ "‬העץ‭" ‬ואח‭"‬כ‭ "‬האדמה‭", ‬ואח‭"‬כ‭ ‬יאכל‭ ‬את‭ ‬הפרי‭ ‬שיש‭ ‬ספק‭ ‬על‭ ‬ברכתו‭ – ‬בשבת‭ ‬כשרוצה‭ ‬להשלים‭ ‬מאה‭ ‬ברכות‭ ‬יכול‭ ‬להקדים‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬פרי‭ ‬הספק‭ ‬שהכל‭ ‬לפני‭ ‬פירות‭ ‬העץ‭ ‬והאדמה‭ ‬שברכתם‭ ‬ברורה‭, ‬כיון‭ ‬שצריך‭ ‬להשלים‭ ‬למאה‭ ‬ברכות‭.‬

ז‭. ‬ וביום‭ ‬שבת‭, ‬אם‭ ‬הביאו‭ ‬לפניו‭ ‬אגודת‭ ‬בשמים‭ – ‬יפריד‭ ‬ביניהם‭ ‬ויברך‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬אחד‭ ‬כברכתו‭, ‬ואח‭"‬כ‭ ‬יחברם‭ ‬שוב‭ ‬ויברך‭ "‬מיני‭", ‬וטעם‭ ‬כיון‭ ‬שבשבת‭ ‬חסר‭ ‬ברכות‭ ‬על‭ ‬כן‭ ‬יכול‭ ‬לברך‭ ‬ואינו‭ ‬נחשב‭ ‬כברכה‭ ‬שאינה‭ ‬צריכה‭ ‬כנ‭"‬ל‭. ‬אמנם‭ ‬ביום‭ ‬חול‭ ‬אם‭ ‬יכול‭ ‬להפריד‭ ‬ביניהם‭, ‬ולברך‭ ‬כל‭ ‬אחד‭ ‬כברכתו‭ – ‬מה‭ ‬טוב‭. ‬ואם‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬להפריד‭ ‬ביניהם‭ – ‬יברך‭ "‬מיני‭ ‬בשמים‭".‬

השלמה‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬העולים‭ ‬לתורה

ח‭. ‬ מי‭ ‬שאינו‭ ‬יכול‭ ‬להשלים‭ "‬מאה‭ ‬ברכות‭" ‬באכילת‭ ‬פירות‭ ‬ומיני‭ ‬מגדים‭ ‬וכו‭' [‬כגון‭ ‬אדם‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬פירות‭ ‬וכיו‭"‬ב‭] – ‬יכוון‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ "‬מאה‭ ‬ברכות‭"‬‭ ‬בברכות‭ ‬ששומע‭ ‬מן‭ ‬העולים‭ ‬לתורה‭ ‬ולהפטרה‭ ‬ויענה‭ ‬אחריהם‭ ‬אמן‭. ‬אמנם‭, ‬כדי‭ ‬לצאת‭ ‬בברכת‭ ‬העולים‭ – ‬צריך‭ ‬לומר‭ ‬להם‭ ‬שיכוונו‭ ‬להוציאו‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בברכותיהם‭. ‬ואדם‭ ‬שעשה‭ ‬כן‭, ‬נחשב‭ ‬לו‭ ‬שברך‭ ‬עוד‭ ‬ארבע‭ ‬עשרה‭ ‬ברכות‭ [‬שהן‭ ‬ברכה‭ ‬ראשונה‭ ‬ואחרונה‭ ‬של‭ ‬שבעה‭ ‬עולים‭], ‬ועם‭ ‬ברכות‭ ‬המפטיר‭ ‬והפטרה‭ ‬יוצא‭ ‬שברך‭ ‬עוד‭ ‬שבעה‭ ‬ברכות‭ [‬שתים‭ ‬של‭ ‬מפטיר‭ ‬וחמש‭ ‬של‭ ‬ההפטרה‭], ‬וכן‭ ‬יכול‭ ‬לכוון‭ ‬בברכות‭ ‬של‭ ‬קריאת‭ ‬התורה‭ ‬של‭ ‬מנחה‭.‬

ברכות‭ ‬הש‭"‬צ

ט‭.‬‭ ‬ ובדיעבד‭ ‬יכול‭ ‬לכוון‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בברכות‭ ‬שהש‭"‬צ‭ ‬מברך‭.‬

מאה‭ ‬ברכות‭ ‬בשעת‭ ‬הדחק

י‭.‬ בשעת‭ ‬הדחק‭ ‬יכול‭ ‬להשלים‭ ‬מאה‭ ‬ברכות‭ ‬באמירת‭ ‬שלושה‭ ‬פסוקים‭ ‬אלו‭: "‬ויברך‭ ‬דוד‭ ‬את‭ ‬ה‭' ‬לעיני‭ ‬כל‭ ‬הקהל‭" ‬וכו‭'. "‬לך‭ ‬ה‭' ‬הגדולה‭ ‬והגבורה‭ ‬והתפארת‭"‬‭ ‬וכו‭'. "‬והעושר‭ ‬והכבוד‭ ‬מלפניך‭… ‬ולחזק‭ ‬לכל‭". ‬ואח‭"‬כ‭ ‬יאמר‭ ‬פסוק‭: "‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭' ‬למדני‭ ‬חוקיך‭" [‬וטוב‭ ‬לומר‭ ‬פסוקים‭ ‬אלו‭ ‬שבע‭ ‬או‭ ‬עשר‭ ‬פעמים‭ ‬בכל‭ ‬יום‭, ‬גם‭ ‬אם‭ ‬לא‭ ‬צריך‭ ‬להשלים‭ ‬מאה‭ ‬ברכות‭, ‬כיון‭ ‬שיש‭ ‬בהם‭ ‬תועלת‭ ‬עפ‭"‬י‭ ‬הסוד‭].‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים