חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬י – הדלקת‭ ‬נרות‭ – ‬הקדמה

טעמי‭ ‬הדלקת‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭

חובת‭ ‬ההדלקה

א‭.‬ חייב‭ ‬אדם‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭ ‬קודש‭. ‬וכתב‭ ‬הרמב‭"‬ם‭: "‬הדלקת‭ ‬נר‭ ‬בשבת‭ ‬אינה‭ ‬רשות‭, ‬אם‭ ‬רצה‭ ‬מדליק‭ ‬ואם‭ ‬רצה‭ ‬אינו‭ ‬מדליק‭, ‬ולא‭ ‬מצווה‭ ‬שאינו‭ ‬חייב‭ ‬לרדוף‭ ‬אחריה‭ ‬עד‭ ‬שיעשנה‭, ‬כגון‭: ‬עירובי‭ ‬חצרות‭ ‬או‭ ‬נטילת‭ ‬ידיים‭ ‬לאכילה‭, ‬אלא‭ ‬חובה‭. ‬אפילו‭ ‬אין‭ ‬לו‭ ‬מה‭ ‬יאכל‭ – ‬שואל‭ ‬על‭ ‬הפתחים‭ ‬ולוקח‭ ‬שמן‭ ‬ומדליק‭ ‬את‭ ‬הנר‭, ‬שזה‭ ‬בכלל‭ ‬עונג‭ ‬שבת‭".‬

טעמי‭ ‬ההדלקה

ב‭. ‬ ישנם‭ ‬שלושה‭ ‬טעמים‭ ‬להדלקת‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭:‬

  1. משום‭ ‬כבוד‭ ‬שבת‭ – ‬בשבת‭ ‬אוכלים‭ ‬סעודה‭ ‬חשובה‭ ‬משום‭ ‬כבוד‭ ‬שבת‭, ‬וסעודה‭ ‬לאור‭ ‬הנר‭ ‬מוגדרת‭ ‬סעודה‭ ‬חשובה‭, ‬על‭ ‬כן‭ ‬צריך‭ ‬נר‭ ‬דולק‭ ‬במקום‭ ‬הסעודה‭.‬
  2. משום‭ ‬עונג‭ ‬שבת‭ – ‬ומדליקים‭ ‬נרות‭ ‬כדי‭ ‬שיהיה‭ ‬אור‭ ‬בבית‭, ‬שהרי‭ ‬כשאין‭ ‬אור‭ ‬בבית‭ – ‬אין‭ ‬שלום‭ ‬בית‭ ‬כיון‭ ‬שעלול‭ ‬למעוד‭ ‬בחשיכה‭ ‬וליפול‭, ‬וכשאין‭ ‬שלום‭ ‬בית‭ – ‬אין‭ ‬עונג‭ ‬שבת‭. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬תקנו‭ ‬חכמים‭ ‬להדליק‭ ‬נר‭ ‬כדי‭ ‬שיהיה‭ ‬שלום‭ ‬בית‭ ‬ויהיה‭ ‬עונג‭ ‬שבת‭.‬
  3. טעם‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬הקבלה‭ ‬כפי‭ ‬שכתב‭ ‬רבנו‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬ז‭"‬ל‭ – ‬אשה‭ ‬המדלקת‭ ‬נרות‭ ‬למטה‭ ‬כאילו‭ ‬מדלקת‭ ‬נרות‭ ‬בשמים‭ (‬בינה‭ ‬ומלכות‭) ‬ומבטלת‭ ‬כוחות‭ ‬של‭ ‬הסט‭"‬א‭. ‬ובתיקוני‭ ‬הזוהר‭ ‬כתוב‭ ‬שכאשר‭ ‬האשה‭ ‬מדליקה‭ ‬נרות‭ ‬למטה‭, ‬גורמת‭ ‬להדלקת‭ ‬הנרות‭ ‬למעלה‭ (=‬בבית‭ ‬המקדש‭ ‬של‭ ‬מעלה‭), "‬ואיתחשיב‭ ‬לה‭ ‬כאילו‭ ‬תקנה‭ ‬מנרתא‭ ‬בדרום‭ ‬ופתורא‭ ‬בצפון‭" [‬ונחשב‭ ‬לה‭ ‬כאילו‭ ‬תיקנה‭ ‬מנורה‭ ‬בדרום‭ ‬והשולחן‭ ‬בצפון‭].‬

מעלת‭ ‬הדלקת‭ ‬נרות‭ ‬שבת

מעלת‭ ‬ההדלקה

ג‭. ‬ במעלת‭ ‬הדלקת‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬מובא‭ ‬בגמ‭': "‬אמר‭ ‬רב‭ ‬הונא‭: ‬הרגיל‭ ‬בנר‭ – ‬הויין‭ ‬ליה‭ ‬בנים‭ ‬תלמידי‭ ‬חכמים‭". ‬ומספרת‭ ‬הגמ‭': "‬רב‭ ‬חסדא‭ ‬הוה‭ ‬רגיל‭ ‬דהוה‭ ‬חליף‭ ‬ותני‭ ‬אפיתחא‭ ‬דבי‭ ‬נשא‭ ‬דרב‭ ‬שיזבי‭. ‬חזא‭ ‬דהוה‭ ‬רגיל‭ ‬בשרגי‭ ‬טובא‭. ‬אמר‭: ‬גברא‭ ‬רבא‭ ‬נפק‭ ‬מהכא‭. ‬נפק‭ ‬מינייהו‭ ‬רב‭ ‬שיזבי‭" [‬תרגום‭: ‬רב‭ ‬חסדא‭ ‬רגיל‭ ‬היה‭ ‬לעבור‭ ‬על‭ ‬פתח‭ ‬ביתו‭ ‬של‭ ‬אביו‭ (‬או‭ ‬חמיו‭) ‬של‭ ‬רב‭ ‬שיזבי‭. ‬ראה‭ ‬שהיה‭ ‬רגיל‭ ‬להדליק‭ ‬הרבה‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭. ‬אמר‭: ‬אדם‭ ‬גדול‭ ‬יצא‭ ‬מכאן‭. ‬יצא‭ ‬מהם‭ ‬רב‭ ‬שיזבי‭].‬

הדלקה‭ ‬בשמחה

ד‭. ‬ מעלה‭ ‬גדולה‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬בשמחה‭. ‬ומובא‭ ‬בזוהר‭ ‬הקדוש‭ ‬שאשה‭ ‬צריכה‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬בשמחה‭ ‬ובטוב‭ ‬לבב‭, ‬משום‭ ‬שזהו‭ ‬כבוד‭ ‬גדול‭ ‬עבורה‭, ‬ובזכות‭ ‬הדלקת‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬זוכה‭ ‬לבנים‭ ‬קדושים‭ ‬שיאירו‭ ‬במאור‭ ‬התורה‭ ‬והיראה‭ ‬וירבו‭ ‬שלום‭ ‬בעולם‭ [‬כי‭ "‬ת‭"‬ח‭ ‬מרבים‭ ‬שלום‭ ‬בעולם‭"]. ‬וגורמת‭ ‬לתת‭ ‬לבעלה‭ ‬חיים‭ ‬ארוכים‭ ‬טובים‭ ‬ומתוקנים‭, ‬עי‭"‬ש‭.‬

על‭ ‬מי‭ ‬חל‭ ‬חיוב‭ ‬ההדלקה

חיוב‭ ‬ההדלקה‭ ‬לאיש‭ ‬ולאשה

ה‭. ‬ החיוב‭ ‬להדליק‭ ‬נר‭ ‬שבת‭ ‬מוטל‭ ‬על‭ ‬האיש‭ ‬ועל‭ ‬האשה‭ ‬כאחד‭, ‬כפי‭ ‬שכתב‭ ‬הרמב‭"‬ם‭: "‬ואחד‭ ‬אנשים‭ ‬ואחד‭ ‬נשים‭ ‬חייבין‭ ‬להיות‭ ‬בבתיהן‭ ‬נר‭ ‬דלוק‭ ‬בשבת‭". ‬אמנם‭, ‬ההדלקה‭ ‬בפועל‭ ‬ניתנה‭ ‬לאשה‭ ‬משתי‭ ‬סיבות‭: ‬א‭.‬‭ ‬מפני‭ ‬שהיא‭ ‬זו‭ ‬שעסוקה‭ ‬בצרכי‭ ‬הבית‭. ‬ב‭.‬‭ ‬מפני‭ ‬שגרמה‭ ‬לכבות‭ ‬אורו‭ ‬של‭ ‬עולם‭.‬

הדלקת‭ ‬האיש‭ ‬במקום‭ ‬אשתו

ו‭. ‬ איש‭ ‬שאשתו‭ ‬בבית‭ – ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לקחת‭ ‬ממנה‭ ‬את‭ ‬מצות‭ ‬ההדלקה‭ ‬ולהדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬במקומה‭. ‬אמנם‭, ‬כאשר‭ ‬אשתו‭ ‬אינה‭ ‬בבית‭ ‬או‭ ‬שאינה‭ ‬יכולה‭ ‬להדליק‭ – ‬החובה‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬חלה‭ ‬על‭ ‬האיש‭.‬

הדלקה‭ ‬לאחר‭ ‬הלידה

ז‭. ‬ כאשר‭ ‬האשה‭ ‬אחרי‭ ‬לידה‭  ‬בביתה‭ – ‬יכול‭ ‬הבעל‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭, ‬אמנם‭ ‬אם‭ ‬יכולה‭ ‬האשה‭ ‬להדליק‭ – ‬עדיף‭ ‬שתדליק‭ ‬היא‭ ‬ולא‭ ‬בעלה‭ ‬גם‭ ‬אחרי‭ ‬לידה‭.‬

הדליק‭ ‬לפני‭ ‬אשתו

ח‭. ‬ בעל‭ ‬שהקדים‭ ‬את‭ ‬אשתו‭ ‬והדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬בברכה‭ – ‬אין‭ ‬האשה‭ ‬יכולה‭ ‬לתובעו‭ ‬על‭ ‬כך‭ ‬שהפסיד‭ ‬ממנה‭ ‬ברכה‭, ‬מפני‭ ‬שגם‭ ‬כאשר‭ ‬היא‭ ‬מדליקה‭ ‬היא‭ ‬כשלוחת‭ ‬הבעל‭.‬

הכנת‭ ‬הנרות‭ ‬להדלקה

ט‭.‬‭ ‬ טוב‭ ‬שהבעל‭ ‬יעסוק‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬בתיקון‭ ‬הנרות‭, ‬בהנחת‭ ‬השמן‭ ‬והפתילות‭, ‬ואם‭ ‬מדליקים‭ ‬נרות‭ ‬שעווה‭ [‬או‭ ‬פרפין‭ ‬וכדו‭'] – ‬ידביק‭ ‬את‭ ‬הנרות‭.‬

הדלקה‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬סומא

י‭.‬‭ ‬ אשה‭ ‬עיוורת‭ (‬סומא‭): ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שאם‭ ‬היא‭ ‬לבדה‭ – ‬תדליק‭ ‬בלי‭ ‬ברכה‭. ‬וי‭"‬א‭ ‬שיכולה‭ ‬להדליק‭ ‬נר‭ ‬שבת‭ ‬בברכה‭, ‬ונהגו‭ ‬לברך‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬אם‭ ‬יש‭ ‬לה‭ ‬בעל‭ ‬והוא‭ ‬פיקח‭ [‬רואה‭] – ‬נכון‭ ‬שהוא‭ ‬יברך‭ ‬וידליק‭.‬

הדלקה‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬קטנה

יא‭. ‬ מנהג‭ ‬חב‭"‬ד‭ ‬ללמד‭ ‬את‭ ‬הבנות‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬בברכה‭. ‬אמנם‭ ‬נראה‭ ‬למעשה‭ ‬שיכולות‭ ‬הבנות‭ ‬להדליק‭ ‬עם‭ ‬ברכה‭ ‬מדין‭ ‬חינוך‭ ‬רק‭ ‬עד‭ ‬גיל‭ ‬שתים‭ ‬עשרה‭ ‬ויום‭ ‬אחד‭, ‬אבל‭ ‬לאחר‭ ‬מכן‭ – ‬לא‭ ‬תברכנה‭, ‬כיון‭ ‬שזו‭ ‬ברכה‭ ‬לבטלה‭. ‬ורצוי‭ ‬שתעמוד‭ ‬ליד‭ ‬אמה‭ ‬ותכוון‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בברכתה‭. ‬וכדי‭ ‬להסתלק‭ ‬מידי‭ ‬כל‭ ‬ספק‭ – ‬רצוי‭ ‬שתדליק‭ ‬באותו‭ ‬מקום‭ ‬שאמה‭ ‬מדליקה‭. ‬וכל‭ ‬זה‭ ‬לבנות‭ ‬ספרדיות‭, ‬אך‭ ‬לבנות‭ ‬אשכנזיות‭ – ‬הנח‭ ‬להן‭ ‬במנהגן‭ ‬לברך‭.‬

חיוב‭ ‬הדלקה‭ ‬לעני

יב‭. ‬ מי‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬מספיק‭ ‬כדי‭ ‬לקנות‭ ‬נר‭ ‬שבת‭ ‬וגם‭ ‬יין‭ ‬לקידוש‭ – ‬יקנה‭ ‬נר‭ ‬שבת‭ ‬ולא‭ ‬יין‭ ‬לקידוש‭, ‬משום‭ ‬שנר‭ ‬שבת‭ ‬שומר‭ ‬על‭ ‬שלום‭ ‬הבית‭, ‬ועוד‭ ‬כיון‭ ‬שיכול‭ ‬לקדש‭ ‬על‭ ‬הפת‭. ‬וע‭"‬כ‭ ‬צריך‭ ‬לחזר‭ ‬על‭ ‬הפתחים‭ ‬לנר‭ ‬שבת‭, ‬אך‭ ‬לקידוש‭ – ‬לא‭ ‬הצריכוהו‭ ‬לחזר‭ ‬על‭ ‬הפתחים‭ [‬וראה‭ ‬בפרק‭ ‬ט‭"‬ז‭ ‬סעי‭' ‬ק‭"‬ז‭-‬ק‭"‬ט‭].‬

הנהגות‭ ‬טובות‭ ‬לפני‭ ‬ואחרי‭ ‬הדלקת‭ ‬נרות

רחיצה‭ ‬ולבישת‭ ‬בגדי‭ ‬שבת‭ ‬להדלקה

יג‭. ‬ טוב‭ ‬שהאשה‭ ‬תרחץ‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭ ‬ותחליף‭ ‬בגדים‭ ‬לבגדי‭ ‬שבת‭ ‬לפני‭ ‬הדלקת‭ ‬נרות‭, ‬כדי‭ ‬לקבל‭ ‬שבת‭ ‬דרך‭ ‬כבוד‭. ‬אמנם‭, ‬כאשר‭ ‬הזמן‭ ‬מצומצם‭ – ‬אפשר‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬בבגדי‭ ‬החול‭ ‬ואח‭"‬כ‭ ‬להחליף‭ ‬לבגדי‭ ‬שבת‭.‬

צדקה‭ ‬קודם‭ ‬ההדלקה

יד‭. ‬ טוב‭ ‬לתת‭ ‬שלש‭ ‬פרוטות‭ ‬לצדקה‭ ‬לפני‭ ‬הדלקת‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬ולחלקם‭, ‬שתי‭ ‬פרוטות‭ ‬יחד‭ ‬ואחר‭ ‬כך‭ ‬את‭ ‬השלישית‭. ‬ומכיון‭ ‬שבד‭"‬כ‭ ‬אין‭ ‬עניים‭ ‬מצויים‭ ‬בקרבת‭ ‬מקום‭ – ‬אפשר‭ ‬לשים‭ ‬את‭ ‬המטבעות‭ ‬בקופת‭ ‬צדקה‭.‬

צדקה‭ ‬כשמדליקה‭ ‬מאוחר

טו‭. ‬ אשה‭ ‬שהתאחרה‭ ‬וצריכה‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬במהירות‭ – ‬די‭ ‬שתחשוב‭ ‬בלבה‭ ‬לתת‭ ‬סכום‭ ‬מסוים‭ ‬לצדקה‭ ‬ולאחר‭ ‬השבת‭ ‬תיתן‭ ‬את‭ ‬הכסף‭ ‬בפועל‭.‬

‭"‬לשם‭ ‬יחוד‭" ‬קודם‭ ‬ההדלקה

טז‭. ‬ טוב‭ ‬לומר‭ ‬נוסח‭ "‬לשם‭ ‬יחוד‭" ‬קודם‭ ‬נתינת‭ ‬הצדקה‭, ‬וקודם‭ ‬הדלקת‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭.‬

תפילה‭ ‬בהדלקה

יז‭. ‬ מנהג‭ ‬טוב‭ ‬לאשה‭ ‬המדליקה‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬להתפלל‭ ‬בעת‭ ‬ההדלקה‭ ‬על‭ ‬בעלה‭ ‬ועל‭ ‬בניה‭ ‬שיהיו‭ ‬בני‭ ‬תורה‭ ‬ויראי‭ ‬שמים‭. ‬ותפילה‭ ‬זו‭ ‬רצויה‭ ‬ומתקבלת‭, ‬משום‭ ‬שנאמרת‭ ‬בשעת‭ ‬רצון‭.‬

נוסח‭ ‬התפילה‭ ‬בהדלקה

יח‭. ‬ לתפילת‭ ‬האשה‭ ‬בשעת‭ ‬הדלקת‭ ‬הנרות‭ ‬אין‭ ‬נוסח‭ ‬קבוע‭, ‬ומעבר‭ ‬לבקשות‭ ‬על‭ ‬בעלה‭ ‬ובניה‭ ‬יכולה‭ ‬כל‭ ‬אישה‭ ‬להתפלל‭ ‬לפי‭ ‬נטיית‭ ‬ליבה‭ ‬ולהוסיף‭ ‬על‭ ‬הנוסח‭ ‬הרגיל‭ ‬בקשות‭ ‬פרטיות‭ ‬לעת‭ ‬הצורך‭. ‬כמו‭ ‬כן‭, ‬ראוי‭ ‬להוסיף‭ ‬תפילות‭ ‬על‭ ‬הכלל‭, ‬ואם‭ ‬עם‭ ‬ישראל‭ ‬נמצא‭ ‬בצרה‭ – ‬תוסיף‭ ‬ותתפלל‭ ‬שהקב‭"‬ה‭ ‬ירחם‭ ‬על‭ ‬עמו‭ ‬ישראל‭ ‬וירחיק‭ ‬מהם‭ ‬כל‭ ‬צרה‭ ‬ומצוקה‭ ‬וכל‭ ‬מיני‭ ‬מחלות‭, ‬וידבר‭ ‬שונאינו‭ ‬תחתינו‭ ‬ולא‭ ‬ירעו‭ ‬ולא‭ ‬ישחיתו‭ ‬בהר‭ ‬הקודש‭, ‬וארץ‭ ‬ישראל‭ ‬ותורת‭ ‬ישראל‭ ‬יהיו‭ ‬שלמים‭ ‬ויצילנו‭ ‬מכל‭ ‬מיני‭ ‬גזירות‭ ‬קשות‭ ‬ורעות‭, ‬ובמיוחד‭ ‬תתפלל‭ ‬על‭ ‬ביאת‭ ‬משיח‭ ‬צדקנו‭: "‬ונזכה‭ ‬לביאת‭ ‬הגואל‭ ‬ולבניין‭ ‬אריאל‭ ‬בב‭"‬א‭".‬

הסתכלות‭ ‬בנרות‭ ‬שבת

יט‭.‬‭ ‬ הבטה‭ ‬בנרות‭ ‬שבת‭ ‬היא‭ ‬סגולה‭ ‬להחזרת‭ ‬מאור‭ ‬העיניים‭ ‬שניזוק‭ ‬כתוצאה‭ ‬מפסיעה‭ ‬גסה‭ [‬שנוטלת‭ ‬אחת‭ ‬מת‭"‬ק‭ ‬ממאור‭ ‬עיניו‭ ‬של‭ ‬האדם‭]. ‬וטוב‭ ‬שיהיה‭ ‬אדם‭ ‬בבחינת‭ "‬תמים‭ ‬תהיה‭" ‬ויביט‭ ‬בנרות‭ ‬ללא‭ ‬כוונות‭ ‬נוספות‭, ‬ויועיל‭ ‬לו‭.‬

התבוננות‭ ‬בשתי‭ ‬נרות

כ‭.‬‭ ‬ כשחוזר‭ ‬אדם‭ ‬לביתו‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬יסתכל‭ ‬בשתי‭ ‬נרות‭ ‬דווקא‭, ‬כנגד‭ ‬זכור‭ ‬וכנגד‭ ‬שמור‭, ‬ואפילו‭ ‬אם‭ ‬האשה‭ ‬הדליקה‭ ‬יותר‭ ‬נרות‭ [‬וראה‭ ‬לקמן‭ ‬פרק‭ ‬י‭"‬ט‭ ‬סעי‭' ‬ל‭"‬ט‭ ‬ואילך‭].‬

נרות‭ ‬לכבוד‭ ‬הצדיקים

כא‭. ‬ אשה‭ ‬המדליקה‭ ‬נרות‭ ‬לכבוד‭ ‬הצדיקים‭ ‬סמוך‭ ‬להדלקת‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬תאמר‭ ‬בהדלקתן‭ ‬שנרות‭ ‬אלו‭ ‬הם‭ ‬לכבוד‭ ‬הצדיקים‭ ‬ואין‭ ‬הם‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬ותוכל‭ ‬להדליק‭ ‬אחריהן‭ ‬את‭ ‬נרות‭ ‬השבת‭, ‬מכיון‭ ‬שאינה‭ ‬מתכוונת‭ ‬להדליקם‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭ ‬אלא‭ ‬לכבוד‭ ‬הצדיקים‭ ‬ואינה‭ ‬מקבלת‭ ‬שבת‭ ‬בהדלקתם‭ (‬ופשוט‭ ‬שלא‭ ‬תדליק‭ ‬נרות‭ ‬לכבוד‭ ‬הצדיקים‭ ‬אחר‭ ‬הדלקת‭ ‬הנרות‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭).‬

תנאי‭ ‬מראש‭ ‬למדליקה‭ ‬בשמן

כב‭. ‬ בפעם‭ ‬הראשונה‭ ‬שאשה‭ ‬מדליקה‭ ‬בשמן‭, ‬תאמר‭ ‬שעושה‭ ‬כך‭ ‬בלי‭ ‬נדר‭, ‬שמא‭ ‬לעתים‭ ‬לא‭ ‬יזדמן‭ ‬לה‭ ‬שמן‭ ‬להדלקת‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭, ‬ומפני‭ ‬שלפעמים‭ ‬נמצאת‭ ‬מחוץ‭ ‬לביתה‭ ‬ואינה‭ ‬יכולה‭ ‬להדליק‭ ‬בשמן‭.‬

קדושת‭ ‬הנרות

הדלקה‭ ‬בגפרור

כג‭. ‬ יכין‭ ‬הבעל‭ ‬לאשתו‭ ‬קופסת‭ ‬גפרורים‭ ‬שלמה‭, ‬כדי‭ ‬שאם‭ ‬יכבה‭ ‬גפרור‭ ‬אחד‭ ‬תוכל‭ ‬להדליק‭ ‬אחר‭, ‬אכן‭ ‬אם‭ ‬לא‭ ‬הכינו‭ ‬גפרורים‭ ‬וכבה‭ ‬נר‭ ‬אחד‭ – ‬תדליק‭ ‬את‭ ‬הנר‭ ‬השני‭ ‬ישירות‭ ‬מהנר‭ ‬הראשון‭, ‬אבל‭ ‬לא‭ ‬על‭-‬ידי‭ ‬קיסם‭ ‬או‭ ‬גפרור‭ ‬שמדליקה‭ ‬מהנר‭ ‬הראשון‭ ‬שלא‭ ‬יראה‭ ‬מפחית‭ ‬המצוה‭, ‬ואם‭ ‬אי‭-‬אפשר‭ ‬בכך‭ – ‬תדליק‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬קיסם‭ ‬או‭ ‬גפרור‭.‬

הדלקה‭ ‬בנר‭ ‬מיוחד

כד‭. ‬ יש‭ ‬מהדרים‭ ‬ומכינים‭ ‬נר‭ ‬נאה‭ ‬ומיוחד‭ ‬שבו‭ ‬ידליק‭ ‬את‭ ‬נרות‭ ‬השבת‭, ‬ותבוא‭ ‬עליהם‭ ‬ברכת‭ ‬טוב‭ (‬ותיזהר‭ ‬האשה‭ ‬מלכבותו‭ ‬לאחר‭ ‬ההדלקה‭).‬

הדלקת‭ ‬נר‭ ‬שבת‭ ‬מנר‭ ‬חנוכה

כה‭. ‬ יש‭ ‬אומרים‭ ‬שמותר‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬מנרות‭ ‬חנוכה‭ ‬ולהיפך‭, ‬ויש‭ ‬אוסרים‭. ‬וטוב‭ ‬לחוש‭ ‬לדעת‭ ‬האוסרים‭ ‬במקום‭ ‬שאפשר‭ (‬ומ‭"‬מ‭ ‬אשה‭ ‬שקיבלה‭ ‬שבת‭ ‬בהדלקת‭ ‬הנרות‭ – ‬לא‭ ‬תדליק‭ ‬נרות‭ ‬חנוכה‭, ‬אף‭ ‬באופן‭ ‬שאין‭ ‬אחר‭ ‬שידליק‭).‬

נגיעה‭ ‬בנר‭ ‬אחר‭ ‬הדלקה

כו‭. ‬ אין‭ ‬לגעת‭ ‬בנרות‭ ‬שבת‭ (‬אף‭ ‬שאינו‭ ‬מזיז‭ ‬אותם‭), ‬אחרי‭ ‬שהודלקו‭, ‬משום‭ ‬שהוקצה‭ ‬למצוותו‭.‬

שימוש‭ ‬בנרות‭ ‬שבת

כז‭. ‬ יזהר‭ ‬שלא‭ ‬להשתמש‭ ‬בנרות‭ ‬שבת‭ ‬אלא‭ ‬לצורך‭ ‬שיש‭ ‬בו‭ ‬קצת‭ ‬מצוה‭ ‬ולא‭ ‬דברי‭ ‬חולין‭. ‬למשל‭, ‬אם‭ ‬אשתו‭ ‬הדליקה‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬מוקדם‭ ‬והוא‭ ‬רוצה‭ ‬להדליק‭ ‬אש‭ ‬מאותם‭ ‬נרות‭ ‬לצורך‭ ‬בישולי‭ ‬שבת‭, ‬מותר‭, ‬כיון‭ ‬שיש‭ ‬בזה‭ ‬צורך‭ ‬מצוה‭. ‬אבל‭ ‬אם‭ ‬רוצה‭ ‬לשאוב‭ ‬אש‭ ‬להדליק‭ ‬לעצמו‭ ‬סיגריה‭ – ‬אסור‭, ‬כיון‭ ‬שיש‭ ‬בנרות‭ ‬אלו‭ ‬קדושה‭.‬

החלפת‭ ‬חיתול‭ ‬ליד‭ ‬הנרות

כח‭. ‬ אסור‭ ‬להחליף‭ ‬חיתול‭ ‬לתינוק‭ ‬ליד‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬בשעה‭ ‬שהם‭ ‬דולקים‭, ‬מפני‭ ‬כבוד‭ ‬הנרות‭ ‬וקדושתם‭ ‬המיוחדת‭, ‬אבל‭ ‬אם‭ ‬עומד‭ ‬וגבו‭ ‬אל‭ ‬הנרות‭ ‬באופן‭ ‬שהוא‭ ‬מסתיר‭ ‬את‭ ‬התינוק‭ – ‬מותר‭.‬

להתלבש‭ ‬כנגד‭ ‬הנרות

כט‭.‬ אסור‭ ‬להתלבש‭ ‬ליד‭ ‬הנרות‭ ‬אם‭ ‬אין‭ ‬לגופו‭ ‬בגדים‭ ‬פנימיים‭, ‬אבל‭ ‬אם‭ ‬יש‭ ‬לגופו‭ ‬בגדים‭ ‬פנימיים‭ – ‬מותר‭ ‬להחליף‭ ‬החיצוניים‭ [‬בעבר‭ ‬כשלא‭ ‬היו‭ ‬בגדים‭ ‬פנימיים‭ ‬אמרו‭ ‬שלא‭ ‬יחליף‭ ‬אדם‭ ‬בגדיו‭ ‬אלא‭ ‬תחת‭ ‬שמיכה‭, ‬אבל‭ ‬כיום‭ ‬שלובשים‭ ‬בגדים‭ ‬פנימיים‭ – ‬אין‭ ‬להחמיר‭ ‬בבגדים‭ ‬חיצוניים‭].‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים