חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬יח – קידוש‭ ‬במקום‭ ‬סעודה

קידוש‭ ‬במקום‭ ‬סעודה

א‭. ‬ ‭"‬אין‭ ‬קידוש‭ ‬אלא‭ ‬במקום‭ ‬סעודה‭", ‬דכתיב‭: "‬וקראת‭ ‬לשבת‭ ‬עונג‭". ‬ודרשו‭ ‬חז‭"‬ל‭: "‬במקום‭ ‬שקראת‭ ‬לשבת‭", ‬דהיינו‭ ‬במקום‭ ‬שמקדשים‭ ‬את‭ ‬השבת‭ "‬שם‭ ‬יהיה‭ ‬העונג‭", ‬שם‭ ‬תהיה‭ ‬הסעודה‭. ‬ולכן‭, ‬צריך‭ ‬אדם‭ ‬לקדש‭ ‬במקום‭ ‬הסעודה‭ (‬ובגדר‭ ‬סעודה‭ ‬ראה‭ ‬להלן‭ ‬סעי‭' ‬ט‭"‬ו‭), ‬ומי‭ ‬שקידש‭ ‬ולא‭ ‬סעד‭ – ‬לא‭ ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭. ‬וכן‭ ‬אם‭ ‬קידש‭ ‬בבית‭ ‬זה‭ ‬ורוצה‭ ‬לאכול‭ ‬במקום‭ ‬אחר‭ (‬יבואר‭ ‬לקמן‭) – ‬לא‭ ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭, ‬וצריך‭ ‬לחזור‭ ‬ולקדש‭ ‬קודם‭ ‬שיאכל‭ ‬בבית‭ ‬השני‭.‬

קידוש‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת

ב‭. ‬ כיון‭ ‬שאין‭ ‬קידוש‭ ‬אלא‭ ‬במקום‭ ‬סעודה‭, ‬השומע‭ ‬קידוש‭ ‬בביהכנ‭"‬ס‭ – ‬לא‭ ‬יוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭, ‬אא‭"‬כ‭ ‬יאכל‭ ‬שם‭ ‬שיעור‭ ‬סעודה‭ [‬כדלקמן‭].‬

מקום‭ ‬הקידוש‭ ‬והסעודה

ג‭. ‬ למרות‭ ‬שהכלל‭ ‬הוא‭: "‬אין‭ ‬קידוש‭ ‬אלא‭ ‬במקום‭ ‬סעודה‭", ‬אין‭ ‬הכוונה‭ ‬לחייב‭ ‬את‭ ‬האדם‭ ‬לשבת‭ ‬בזמן‭ ‬הארוחה‭ ‬על‭ ‬אותו‭ ‬כסא‭ ‬עליו‭ ‬ישב‭ ‬בזמן‭ ‬הקידוש‭, ‬אלא‭ ‬מותר‭ ‬להחליף‭ ‬כסאות‭ ‬סביב‭ ‬אותו‭ ‬השולחן‭.‬

קידוש‭ ‬וסעודה‭ ‬בחדר‭ ‬גדול

ד‭. ‬ המקדש‭ ‬בפינה‭ ‬אחת‭ ‬בחדר‭ ‬גדול‭ ‬והתכוון‭ ‬לאכול‭ ‬שם‭ ‬ושינה‭ ‬דעתו‭ ‬ורוצה‭ ‬לאכול‭ ‬בפינה‭ ‬אחרת‭ ‬באותו‭ ‬החדר‭, ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬מדובר‭ ‬בחדר‭ ‬גדול‭ ‬מאוד‭ – ‬אינו‭ ‬צריך‭ ‬לחזור‭ ‬ולקדש‭, ‬ומ‭"‬מ‭ ‬לכתחילה‭ – ‬יאכל‭ ‬כזית‭ ‬לחם‭ ‬או‭ ‬ישתה‭ ‬רביעית‭ ‬יין‭ ‬באותו‭ ‬מקום‭ ‬שקידש‭.‬

שינוי‭ ‬חדר‭ ‬בסעודה‭ ‬לחדר‭ ‬שאינו‭ ‬נראה

ה‭. ‬ המקדש‭ ‬בחדר‭ ‬אחד‭ ‬וחשב‭ ‬לאכול‭ ‬שם‭, ‬ורוצה‭ ‬לשנות‭ ‬מקום‭ ‬ולאכול‭ ‬בחדר‭ ‬אחר‭ ‬שאינו‭ ‬נראה‭ ‬מן‭ ‬החדר‭ ‬הראשון‭ – ‬צריך‭ ‬לקדש‭ ‬פעם‭ ‬נוספת‭ [‬בין‭ ‬אם‭ ‬עבר‭ ‬מאונס‭ ‬ובין‭ ‬אם‭ ‬מרצון‭]. ‬וכשמקדש‭ ‬פעם‭ ‬נוספת‭ – ‬צריך‭ ‬לחזור‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬הקידוש‭, ‬בין‭ ‬בלילה‭ ‬ובין‭ ‬ביום‭.‬

שינוי‭ ‬חדר‭ ‬בסעודה‭ ‬לחדר‭ ‬נראה

ו‭. ‬ המקדש‭ ‬בחדר‭ ‬אחד‭ ‬וחשב‭ ‬לאכול‭ ‬שם‭, ‬ושינה‭ ‬דעתו‭ ‬ורוצה‭ ‬לשנות‭ ‬מקום‭ ‬ולאכול‭ ‬בחדר‭ ‬אחר‭ ‬או‭ ‬במרפסת‭, ‬והחדר‭ ‬שרוצה‭ ‬לעבור‭ ‬אליו‭ ‬נראה‭ ‬מהחדר‭ ‬בו‭ ‬קידש‭ – ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שצריך‭ ‬לקדש‭ ‬פעם‭ ‬נוספת‭, ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שאין‭ ‬צריך‭ ‬לקדש‭ ‬פעם‭ ‬נוספת‭ [‬למרות‭ ‬שלכתחילה‭ ‬לא‭ ‬טוב‭ ‬לעבור‭ ‬אפילו‭ ‬למקום‭ ‬שנראה‭ ‬ממקום‭ ‬הקידוש‭], ‬וכן‭ ‬ההלכה‭. ‬ומ‭"‬מ‭ ‬לכתחילה‭ – ‬יאכל‭ ‬כזית‭ ‬לחם‭ ‬או‭ ‬ישתה‭ ‬רביעית‭ ‬יין‭ ‬באותו‭ ‬מקום‭ ‬שקידש‭.‬

קידש‭ ‬ודעתו‭ ‬לאכול‭ ‬בחדר‭ ‬אחר

ז‭. ‬ המקדש‭ ‬בחדר‭ ‬אחד‭ ‬ובשעת‭ ‬הקידוש‭ ‬חשב‭ ‬המקדש‭ ‬לעבור‭ ‬ולאכול‭ ‬בחדר‭ ‬אחר‭ ‬באותו‭ ‬בית‭ – ‬אין‭ ‬צריך‭ ‬לחזור‭ ‬ולקדש‭ ‬פעם‭ ‬נוספת‭, ‬אך‭ ‬לא‭ ‬יעשה‭ ‬כן‭ ‬לכתחילה‭.‬

שינוי‭ ‬בית

ח‭. ‬ המקדש‭ ‬בבית‭ ‬אחד‭ ‬ובזמן‭ ‬הקידוש‭ ‬חשב‭ ‬לאכול‭ ‬באותו‭ ‬הבית‭, ‬ושינה‭ ‬דעתו‭ ‬ורוצה‭ ‬לאכול‭ ‬בבית‭ ‬אחר‭ – ‬לא‭ ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭, ‬וצריך‭ ‬לחזור‭ ‬ולקדש‭ ‬לפני‭ ‬שיאכל‭ ‬בבית‭ ‬האחר‭. ‬ואפילו‭ ‬אם‭ ‬חשב‭ ‬בזמן‭ ‬הקידוש‭ ‬לאכול‭ ‬בבית‭ ‬השני‭ – ‬לא‭ ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭, ‬וצריך‭ ‬לחזור‭ ‬ולקדש‭ ‬בבית‭ ‬השני‭ [‬מיהו‭ ‬אם‭ ‬הוא‭ ‬רואה‭ ‬את‭ ‬הבית‭ ‬השני‭ ‬ממקום‭ ‬הקידוש‭ – ‬בדיעבד‭ ‬יצא‭ ‬י‭"‬ח‭ ‬אבל‭ ‬לכתחילה‭ – ‬אין‭ ‬לעשות‭ ‬כן‭]. ‬לכן‭ ‬השומע‭ ‬קידוש‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬וחשב‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭ ‬על‭ ‬מה‭ ‬שיאכל‭ ‬בביתו‭, ‬אם‭ ‬לא‭ ‬אכל‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬שיעור‭ ‬סעודה‭ – ‬צריך‭ ‬לחזור‭ ‬ולקדש‭ ‬בביתו‭.‬

ט‭.‬‭ ‬ במקום‭ ‬הצורך‭, ‬כאשר‭ ‬שומע‭ ‬אדם‭ ‬קידוש‭ ‬ונאלץ‭ ‬ללכת‭ ‬אחר‭ ‬הקידוש‭ ‬בלא‭ ‬שיאכל‭ ‬ורוצה‭ ‬לצאת‭ ‬יד‭"‬ח‭ ‬קידוש‭ – ‬ישתה‭ ‬רביעית‭ ‬יין‭ ‬לאחר‭ ‬הקידוש‭ ‬ואז‭ ‬יוכל‭ ‬ללכת‭ ‬למקום‭ ‬אחר‭.‬

כמו‭"‬כ‭ ‬בחג‭ ‬הסוכות‭ – ‬אם‭ ‬קידש‭ ‬בסוכה‭, ‬וירד‭ ‬גשם‭ ‬ונאלץ‭ ‬להיכנס‭ ‬לביתו‭ – ‬יקפיד‭ ‬לשתות‭ ‬רביעית‭ ‬יין‭ ‬מיד‭ ‬לאחר‭ ‬הקידוש‭ ‬בסוכה‭ ‬ורק‭ ‬אח‭"‬כ‭ ‬יכנס‭ ‬לביתו‭.‬

לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬אכילה

י‭.‬ השומע‭ ‬קידוש‭ ‬מאחרים‭ – ‬לא‭ ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭ ‬במקום‭ ‬סעודה‭ ‬במה‭ ‬שהמקדש‭ ‬אכל‭ ‬או‭ ‬שתה‭ ‬וכנ‭"‬ל‭, ‬אלא‭ ‬צריך‭ ‬שהשומע‭ ‬בעצמו‭ ‬יאכל‭ ‬או‭ ‬ישתה‭.‬

קידוש‭ ‬במקום‭ ‬סעודה‭ – ‬בלילה‭ ‬וביום

יא‭. ‬ אין‭ ‬הבדל‭ ‬בין‭ ‬קידוש‭ ‬היום‭ ‬לקידוש‭ ‬הלילה‭ ‬בעניין‭ ‬קידוש‭ ‬במקום‭ ‬סעודה‭, ‬למרות‭ ‬שקידוש‭ ‬היום‭ ‬יותר‭ ‬קל‭ ‬מקידוש‭ ‬הלילה‭ ‬לעניינים‭ ‬אחרים‭, ‬בעניין‭ ‬קידוש‭ ‬במקום‭ ‬סעודה‭ – ‬דיניהם‭ ‬שווים‭.‬

קידוש‭ ‬בזמן‭ ‬סעודה

קידוש‭ ‬סמוך‭ ‬לסעודה‭ ‬על‭ ‬הפת

יב‭. ‬ מלבד‭ ‬החיוב‭ ‬לקדש‭ ‬במקום‭ ‬סעודה‭, ‬יש‭ ‬לקדש‭ ‬גם‭ ‬בזמן‭ ‬סעודה‭, ‬כלומר‭ ‬מיד‭ ‬לפני‭ ‬שאוכל‭. ‬לכן‭ ‬אם‭ ‬שומע‭ ‬קידוש‭ ‬ומתכוון‭ ‬לאכול‭ ‬מאוחר‭ ‬יותר‭ – ‬יחזור‭ ‬ויקדש‭ ‬לפני‭ ‬שיאכל‭. ‬אמנם‭, ‬אם‭ ‬היה‭ ‬על‭ ‬דעת‭ ‬לאכול‭ ‬מיד‭, ‬ונתעכב‭ ‬ואכל‭ ‬לאחר‭ ‬זמן‭, ‬וכן‭ ‬אם‭ ‬היה‭ ‬על‭ ‬דעת‭ ‬לאכול‭ ‬לאחר‭ ‬זמן‭ ‬ואכל‭ ‬מיד‭, ‬אף‭ ‬שלא‭ ‬עשה‭ ‬כראוי‭ ‬‭- ‬אינו‭ ‬צריך‭ ‬לחזור‭ ‬ולקדש‭. ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שבכל‭ ‬הנ‭"‬ל‭ – ‬יחזור‭ ‬ויקדש‭ ‬בלי‭ ‬שם‭ ‬ומלכות‭, ‬וכן‭ ‬ראוי‭ ‬לעשות‭ ‬בקידוש‭ ‬של‭ ‬הלילה‭, ‬אולם‭ ‬בקידוש‭ ‬היום‭ – ‬יכוון‭ ‬בברכת‭ ‬המוציא‭ ‬למצות‭ ‬קידוש‭ ‬כאדם‭ ‬שמקדש‭ ‬על‭ ‬הפת‭, ‬ויאמר‭ ‬פסוקי‭ ‬קידוש‭ ‬היום‭ ‬לפני‭ ‬נטילת‭ ‬ידים‭.‬

קידוש‭ ‬סמוך‭ ‬לסעודה‭ ‬ביום‭ ‬ובלילה

יג‭. ‬ החיוב‭ ‬לקדש‭ ‬סמוך‭ ‬לאכילה‭ ‬חל‭ ‬בין‭ ‬בקידוש‭ ‬היום‭ ‬ובין‭ ‬בקידוש‭ ‬הלילה‭ [‬ועיין‭ ‬בפרק‭ ‬ט‭"‬ז‭ ‬סעי‭' ‬י‭"‬ז‭-‬י‭"‬ח‭ ‬לגבי‭ ‬המתפלל‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬בפלג‭ ‬המנחה‭ ‬בימי‭ ‬העומר‭, ‬כיצד‭ ‬ינהג‭ ‬לענין‭ ‬סעודה‭].‬

שיעור‭ ‬הפסק‭ ‬בין‭ ‬קידוש‭ ‬לאכילה

יד‭. ‬ שיעור‭ ‬הזמן‭ ‬בין‭ ‬קידוש‭ ‬לאכילה‭, ‬שנחשב‭ ‬הפסק‭ ‬ושבגינו‭ ‬חייב‭ ‬לחזור‭ ‬ולקדש‭ – ‬קשה‭ ‬להגדירו‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬כל‭ ‬הפסק‭ ‬הקשור‭ ‬לסעודה‭ – ‬לא‭ ‬נחשב‭ ‬הפסק‭, ‬אולם‭ ‬גם‭ ‬אם‭ ‬הפסיק‭ ‬בדברים‭ ‬שאינם‭ ‬קשורים‭ ‬לסעודה‭ – ‬אינו‭ ‬צריך‭ ‬לחזור‭ ‬ולקדש‭.‬

קידוש‭ ‬לאחרים‭ ‬שאינו‭ ‬אוכל‭ ‬איתם

טו‭. ‬ יכול‭ ‬לקדש‭ ‬לאחרים‭ ‬אף‭ ‬שאינו‭ ‬אוכל‭ ‬עמהם‭, ‬ואין‭ ‬בזה‭ ‬חשש‭ ‬משום‭ ‬קידוש‭ ‬שלא‭ ‬במקום‭ ‬סעודה‭, ‬כיון‭ ‬שלשומעים‭ ‬היוצאים‭ ‬י‭"‬ח‭ ‬הוא‭ ‬מקום‭ ‬סעודה‭.‬

סעודה‭ ‬לגבי‭ ‬קידוש

שיעור‭ ‬אכילה‭ ‬בסעודה

טז‭. ‬ המקדש‭ ‬שאכל‭ ‬במקום‭ ‬הקידוש‭ ‬כזית‭ ‬פת‭ – ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬אכילה‭ ‬במקום‭ ‬סעודה‭ ‬לכל‭ ‬הדעות‭. ‬וחידשו‭ ‬הגאונים‭ ‬וקבעו‭, ‬שמי‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬כזית‭ ‬פת‭ – ‬יכול‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬באכילת‭ ‬כזית‭ ‬מזונות‭ [‬אפויים‭ ‬או‭ ‬מבושלים‭, ‬כל‭ ‬שמברכים‭ ‬אחריהם‭ ‬ברכה‭ ‬מעין‭ ‬שלוש‭]. ‬ואם‭ ‬אין‭ ‬לו‭ ‬כזית‭ ‬מזונות‭ – ‬יוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬אפילו‭ ‬בשתיית‭ ‬רביעית‭ ‬יין‭ ‬שמברכים‭ ‬אחריו‭ ‬ברכה‭ ‬מעין‭ ‬שלוש‭.‬

סעודה‭ – ‬רק‭ ‬בפת

יז‭. ‬ למרות‭ ‬שיוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭ ‬במקום‭ ‬סעודה‭ ‬באכילת‭ ‬מיני‭ ‬מזונות‭ – ‬אינו‭ ‬יוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬סעודת‭ ‬שבת‭ ‬באכילת‭ ‬מיני‭ ‬מזונות‭ ‬אלא‭ ‬חייב‭ ‬לאכול‭ ‬פת‭ ‬ממש‭.‬

עוגיות‭ ‬ללחם‭ ‬משנה

יח‭. ‬ המקדש‭ ‬ואוכל‭ ‬מיני‭ ‬מזונות‭ ‬לפני‭ ‬הסעודה‭ ‬הקבועה‭ – ‬אינו‭ ‬צריך‭ ‬לקחת‭ ‬שתי‭ ‬עוגות‭ ‬כנגד‭ ‬לחם‭ ‬משנה‭.‬

סעודה‭ – ‬ביין

יט‭.‬ היוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬סעודה‭ ‬במקום‭ ‬קידוש‭ ‬בשתיית‭ ‬רביעית‭ ‬יין‭ – ‬ישתה‭ ‬לכתחילה‭ ‬רביעית‭ ‬יין‭ ‬בנוסף‭ ‬לזו‭ ‬ששתה‭ ‬בקידוש‭. ‬ובדיעבד‭ – ‬רשאי‭ ‬לסמוך‭ ‬על‭ ‬רביעית‭ ‬היין‭ ‬ששתה‭ ‬בקידוש‭.‬

רביעית‭ ‬היין‭ ‬של‭ ‬הקידוש‭ – ‬כסעודה

כ‭.‬ כאמור‭ ‬יכול‭ ‬לסמוך‭ ‬על‭ ‬רביעית‭ ‬יין‭ ‬ששתה‭ ‬בקידוש‭ ‬לעניין‭ ‬סעודה‭ ‬במקום‭ ‬קידוש‭ ‬במקום‭ ‬הצורך‭, ‬והיינו‭, ‬כגון‭: ‬כאשר‭ ‬אין‭ ‬שם‭ ‬יין‭ ‬אחר‭, ‬או‭ ‬כאשר‭ ‬היין‭ ‬חזק‭ ‬מאוד‭ ‬ואינו‭ ‬יכול‭ ‬לשתותו‭, ‬או‭ ‬כאשר‭ ‬מתארח‭ ‬אצל‭ ‬אחרים‭ ‬ולא‭ ‬נעים‭ ‬לו‭ ‬לבקש‭ ‬מהם‭ ‬יין‭ ‬נוסף‭. ‬וכן‭ ‬מנהג‭ ‬ירושלים‭ ‬להקל‭ ‬במקום‭ ‬ברית‭ ‬או‭ ‬במקום‭ ‬כבוד‭ ‬הרבים‭.‬

רביעית‭ ‬יין‭ ‬של‭ ‬אחר

כא‭. ‬ השומע‭ ‬קידוש‭ ‬ויוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בקידוש‭ ‬של‭ ‬אחר‭ ‬ולא‭ ‬שתה‭ ‬רביעית‭ ‬יין‭ – ‬אינו‭ ‬יוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭ ‬במקום‭ ‬סעודה‭, ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬המקדש‭ ‬שתה‭ ‬רביעית‭ ‬יין‭. ‬וכדי‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭ ‬במקום‭ ‬סעודה‭ ‬ברביעית‭ ‬יין‭ – ‬צריך‭ ‬לשתותה‭ ‬בעצמו‭.‬

פירות‭ ‬אינם‭ ‬סעודה

כב‭. ‬ אין‭ ‬אדם‭ ‬יוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭ ‬במקום‭ ‬סעודה‭ ‬באכילת‭ ‬פירות‭ ‬כי‭ ‬אין‭ ‬הפירות‭ ‬נחשבים‭ ‬סעודה‭ ‬לענין‭ ‬זה‭. ‬ואפילו‭ ‬אם‭ ‬אוכל‭ ‬פירות‭ "‬שבעת‭ ‬המינים‭" – ‬אינו‭ ‬יוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭ ‬במקום‭ ‬סעודה‭ ‬באכילתם‭.‬

אכילה‭ ‬פחות‭ ‬מכשיעור

כג‭. ‬ השומע‭ ‬קידוש‭ ‬בביהכ‭"‬נ‭ ‬וכדו‭' ‬ואין‭ ‬בכוונתו‭ ‬לאכול‭ ‬לפחות‭ ‬כשיעור‭ [‬ראה‭ ‬סעי‭' ‬ט‭"‬ז‭-‬י‭"‬ט‭] – ‬לא‭ ‬יאכל‭ ‬כלום‭, ‬מכיון‭ ‬שלא‭ ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭, ‬כי‭ ‬אין‭ ‬קידוש‭ ‬אלא‭ ‬במקום‭ ‬סעודה‭, ‬ואם‭ ‬אין‭ ‬סעודה‭ ‬אין‭ ‬קידוש‭, ‬ונמצא‭ ‬אוכל‭ ‬בלא‭ ‬קידוש‭.‬

אכילה‭ ‬מרובה

כד‭. ‬ השומע‭ ‬קידוש‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬ואוכל‭ ‬שם‭ ‬שיעור‭ ‬סעודה‭ ‬זמן‭ ‬רב‭ ‬לפני‭ ‬שאוכל‭ ‬סעודת‭ ‬שבת‭ ‬בביתו‭, ‬וכן‭ ‬המקדש‭ ‬בביתו‭ ‬ואוכל‭ ‬שיעור‭ ‬סעודה‭ ‬וממתין‭ ‬זמן‭ ‬רב‭ ‬עד‭ ‬לסעודה‭ ‬עצמה‭ [‬כגון‭ ‬שממתין‭ ‬לאורחים‭ ‬וכדו‭'] – ‬יזהר‭ ‬לא‭ ‬לאכול‭ ‬הרבה‭ ‬מדי‭ ‬בין‭ ‬הקידוש‭ ‬לסעודה‭ ‬ולא‭ ‬ישבע‭, ‬כדי‭ ‬שיאכל‭ ‬סעודת‭ ‬שבת‭ ‬לתיאבון‭.‬

סעודה‭ ‬לפני‭ ‬חצות

כה‭. ‬ יש‭ ‬להזדרז‭ ‬לאכול‭ ‬סעודת‭ ‬שבת‭ ‬של‭ ‬הבוקר‭ ‬לפני‭ ‬חצות‭ ‬היום‭, ‬כלומר‭ ‬שיספיק‭ ‬לבוא‭ ‬לביתו‭ ‬ולקדש‭ ‬שוב‭ ‬לבני‭ ‬ביתו‭ ‬ולהתחיל‭ ‬לאכול‭ ‬לפחות‭ ‬כזית‭ ‬לפני‭ ‬חצות‭ ‬היום‭.‬

קידוש‭ ‬בברית‭ ‬מילה

קידוש‭ ‬בברית‭ ‬מילה‭ ‬בשבת

כו‭. ‬ ‭"‬ברית‭ ‬מילה‭" ‬ביום‭ ‬השמיני‭ ‬החלה‭ ‬בשבת‭ – ‬מלים‭ ‬אחר‭ ‬תפילת‭ ‬מוסף‭. ‬ויש‭ ‬נוהגים‭ ‬שהמברך‭ ‬בברית‭ ‬מילה‭ ‬שותה‭ ‬מן‭ ‬הכוס‭, ‬מתכוון‭ ‬לצאת‭ ‬גם‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭ ‬היום‭. ‬אבל‭ ‬הציבור‭ ‬צריך‭ ‬לעשות‭ ‬קידוש‭ ‬אחר‭, ‬משום‭ ‬שלא‭ ‬עושים‭ ‬מצוות‭ ‬חבילות‭ ‬חבילות‭.‬

שתיית‭ ‬שתי‭ ‬רביעיות

כז‭. ‬ המברך‭ ‬על‭ ‬היין‭ ‬בברית‭ ‬המילה‭ ‬ומתכוון‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭ ‬היום‭ – ‬ישתה‭ ‬לכתחילה‭ ‬שתי‭ ‬רביעיות‭ ‬יין‭, ‬כדי‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭ ‬במקום‭ ‬סעודה‭, ‬ואם‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭ – ‬ישתה‭ ‬רביעית‭ ‬אחת‭.‬

דוגמאות‭ ‬מעשיות‭ ‬בדין‭ ‬קידוש‭ ‬במקום‭ ‬סעודה

כח‭. ‬ ישנם‭ ‬מקרים‭ ‬בהם‭ ‬עלול‭ ‬להיכשל‭ ‬והקידוש‭ ‬לא‭ ‬יהיה‭ ‬במקום‭ ‬סעודה‭, ‬ונזכיר‭ ‬כמה‭ ‬מהם‭:‬

אורחים

המְתנה‭ ‬לאורחים

כט‭.‬ החוזר‭ ‬מבית‭ ‬הכנסת‭ ‬וממתין‭ ‬לאורחיו‭ – ‬לא‭ ‬יקדש‭ ‬וימתין‭ ‬להם‭, ‬כיון‭ ‬שהקידוש‭ ‬צריך‭ ‬להיות‭ ‬בזמן‭ ‬סעודה‭, ‬אלא‭ ‬ינהגו‭ ‬באחד‭ ‬מהאופנים‭ ‬הבאים‭: ‬א‭.‬‭ ‬יאמרו‭ "‬שלום‭ ‬עליכם‭", "‬אשת‭ ‬חיל‭" ‬ויעשו‭ ‬קידוש‭. ‬והמקדש‭ ‬ובני‭ ‬ביתו‭ ‬ישתו‭ ‬שיעור‭ ‬רביעית‭ ‬יין‭, ‬או‭ ‬יטעמו‭ ‬מהיין‭ ‬ויאכלו‭ ‬כזית‭ ‬מזונות‭ ‬ואחר‭ ‬כך‭ ‬ימתינו‭ ‬לאורחים‭. ‬ב‭.‬‭ ‬כשיבואו‭ ‬המארחים‭ ‬לביתם‭, ‬יאמרו‭: "‬שלום‭ ‬עליכם‭", ,‬אשת‭ ‬חיל‭", ‬וימתינו‭ ‬כשיבואו‭ ‬המארחים‭ ‬לביתם‭, ‬יאמרו‭: "‬שלום‭ ‬עליכם‭", "‬אשת‭ ‬חיל‭", ‬וימתינו‭ ‬לאורחים‭, ‬ובינתיים‭ ‬אסור‭ ‬לאכול‭ ‬ולשתות‭, ‬ובזמן‭ ‬הזה‭ – ‬במקום‭ ‬לדבר‭ ‬דברים‭ ‬בטלים‭, ‬יאמרו‭ ‬דברי‭ ‬תורה‭ ‬ויקדשו‭ ‬רק‭ ‬כאשר‭ ‬יגיעו‭ ‬האורחים‭.‬

קידוש‭ ‬למתארחים

ל‭.‬ אורחים‭ ‬שסיימו‭ ‬להתפלל‭ ‬מוקדם‭ ‬ורוצים‭ ‬לקדש‭ ‬בביתם‭ ‬לפני‭ ‬הליכתם‭ ‬לבית‭ ‬מארחם‭ – ‬יקדשו‭ ‬האורחים‭ ‬כשיבואו‭ ‬לביתם‭ ‬מיד‭ (‬המקדש‭ ‬ישתה‭ ‬רביעית‭ ‬של‭ ‬יין‭,‬‭ ‬והשאר‭ ‬יטעמו‭ ‬מהיין‭), ‬ויאכלו‭ ‬כזית‭ ‬מזונות‭, ‬ורשאים‭ ‬לשתות‭ ‬ולברך‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה‭, ‬ומאוחר‭ ‬יותר‭ ‬כשיבואו‭ ‬לבית‭ ‬המארחים‭ – ‬נפטרו‭ ‬כבר‭ ‬מחובת‭ ‬קידוש‭.‬

קידוש‭ ‬בביהכ‭"‬נ‭ ‬לאחר‭ ‬התפילה

קידוש‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת

לא‭. ‬ בשמחות‭ ‬שעורכים‭ ‬בבתי‭ ‬הכנסת‭ '‬קידושים‭' ‬ביום‭ ‬שבת‭ ‬בבוקר‭, ‬יש‭ ‬להזהר‭ ‬בכמה‭ ‬דברים‭, ‬כדלהלן‭:‬

  • • המקדש‭ ‬יתכוון‭ ‬להוציא‭ ‬את‭ ‬השומעים‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬וגם‭ ‬השומע‭ ‬יתכוון‭ ‬לצאת‭.‬
  • • המקדש‭, ‬לא‭ ‬יטעם‭ ‬מהיין‭ ‬אלא‭ ‬אם‭ ‬כן‭ ‬הוא‭ ‬שותה‭ ‬רביעית‭ ‬או‭ ‬אוכל‭ ‬לפחות‭ ‬כזית‭ ‬מזונות‭, ‬ואינו‭ ‬מועיל‭ ‬שיאכל‭ ‬שאר‭ ‬פירות‭. ‬ויש‭ ‬סוברים‭ ‬שבשעת‭ ‬הדחק‭, ‬מספיק‭ ‬שישתה‭ ‬המקדש‭ ‬רביעית‭ ‬של‭ ‬יין‭ ‬ויוכל‭ ‬לאכול‭ ‬פחות‭ ‬מכזית‭ ‬מזונות‭ ‬או‭ ‬פירות‭.‬
  • • השומע‭ ‬מהמקדש‭ ‬ולא‭ ‬טעם‭ ‬מהיין‭ – ‬מותר‭ ‬לו‭ ‬לאכול‭ ‬ובלבד‭ ‬שיאכל‭ ‬כזית‭ ‬מזונות‭, ‬ואח‭"‬כ‭ ‬יאכל‭ ‬שאר‭ ‬פירות‭ ‬וכיו‭"‬ב‭.‬
  • • אין‭ ‬לשומע‭ ‬לשתות‭ ‬מים‭ ‬או‭ ‬משקה‭ ‬אחר‭, ‬כל‭ ‬עוד‭ ‬לא‭ ‬טעם‭ ‬מיין‭ ‬הקידוש‭ ‬או‭ ‬אכל‭ ‬כזית‭ ‬מזונות‭, ‬כגון‭: ‬עוגה‭ ‬או‭ ‬קוגל‭.‬
  • • אחר‭ ‬שקידשו‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ – ‬אין‭ ‬חובה‭ ‬לשוב‭ ‬ולקדש‭ ‬בבית‭, ‬אך‭ ‬טוב‭ ‬לשוב‭ ‬ולקדש‭ ‬כדי‭ ‬שיצאו‭ ‬מספק‭ ‬ברכת‭ ‬המשקים‭ ‬הבאים‭ ‬בתוך‭ ‬הסעודה‭, ‬שהזכרנו‭ ‬לעיל‭, ‬ויוכלו‭ ‬לשתות‭ ‬יין‭ ‬או‭ ‬שאר‭ ‬משקים‭ ‬ללא‭ ‬ברכה‭.‬
  • • בעל‭ ‬שהלך‭ ‬לקידוש‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬ללא‭ ‬אשתו‭ – ‬האשה‭ ‬יכולה‭ ‬לקדש‭ ‬לעצמה‭, ‬לאכול‭ ‬ולשתות‭. ‬כשבעלה‭ ‬ישוב‭ ‬‮–‬‭ ‬יוכל‭ ‬לקדש‭ ‬בשנית‭ ‬ואין‭ ‬בכך‭ ‬כל‭ ‬בעיה‭.‬

לא‭ ‬להרבות‭ ‬באכילה‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת

לב‭. ‬ לא‭ ‬ירבה‭ ‬באכילת‭ ‬מזונות‭ – ‬עוגות‭, ‬בורקס‭ ‬או‭ ‬קוגל‭ – ‬בשעת‭ ‬הקידוש‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭. ‬מכמה‭ ‬טעמים‭:‬

  • • טעם‭ ‬מוסרי‭ – ‬מדין‭ ‬חסד‭ ‬עם‭ ‬בעל‭ ‬השמחה‭ ‬ועם‭ ‬שאר‭ ‬המוזמנים‭: ‬שהרי‭ ‬לרוב‭ ‬אין‭ ‬מביאים‭ ‬מזונות‭ ‬רבים‭, ‬ואם‭ ‬אחד‭ ‬ירבה‭ ‬באכילת‭ ‬המזונות‭ – ‬רעהו‭ ‬לא‭ ‬יאכל‭ ‬אפילו‭ ‬חצי‭ ‬מנה‭… ‬וגם‭ ‬בעל‭ ‬השמחה‭ ‬יתבזה‭.‬
  • • יש‭ ‬מי‭ ‬שאומר‭ ‬שבאכילת‭ ‬קוגל‭ ‬או‭ ‬עוגה‭ ‬בשיעור‭ ‬מאה‭ ‬ושמונים‭ ‬גרם‭ (‬כשלוש‭ ‬פרוסות‭) – ‬כבר‭ ‬חייב‭ ‬בברכת‭ ‬המזון‭, ‬כי‭ ‬הוא‭ ‬אכל‭ ‬שיעור‭ ‬של‭ "‬קביעת‭ ‬סעודה‭"‬‭. ‬אמנם‭ ‬לגבי‭ ‬קוגל‭ ‬יש‭ ‬מי‭ ‬שאומר‭ ‬שמאחר‭ ‬והוא‭ ‬איננו‭ ‬אפוי‭ ‬אלא‭ ‬מבושל‭ ‬‮–‬‭ ‬לעולם‭ ‬תהא‭ ‬ברכתו‭ ‬האחרונה‭ "‬מעין‭ ‬שלוש‭" ‬כדין‭ ‬האטריות‭, ‬אולם‭ ‬כדי‭ ‬להימנע‭ ‬ממחלוקת‭ ‬‮–‬‭ ‬לא‭ ‬ירבה‭ ‬באכילת‭ ‬קוגל‭.‬
  • • מטעם‭ ‬של‭ ‬שלום‭ ‬בית‭ ‬שאם‭ ‬ירבה‭ ‬באכילת‭ ‬מיני‭ ‬מזונות‭ ‬יגיע‭ ‬לביתו‭ ‬שבע‭ ‬ולא‭ ‬יאכל‭ ‬ממאכלי‭ ‬אשתו‭ ‬לתיאבון‭.‬
error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים