חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬יד – זמן‭ ‬איסור‭ ‬מלאכה

תחילת‭ ‬וסיום‭ ‬זמן‭ ‬איסור‭ ‬מלאכה

א‭. ‬ איסור‭ ‬עשיית‭ ‬מלאכה‭ ‬מתחיל‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬ב‭"‬בין‭ ‬השמשות‭" ‬ומסתיים‭ ‬בצאת‭ ‬השבת‭ ‬ב‭"‬צאת‭ ‬הכוכבים‭", ‬אך‭ ‬יש‭ ‬מצוה‭ ‬להוסיף‭ ‬מחול‭ ‬על‭ ‬הקודש‭. ‬ומשום‭ ‬כך‭, ‬יש‭ ‬לקבל‭ ‬את‭ ‬השבת‭ ‬מעט‭ ‬לפני‭ "‬בין‭ ‬השמשות‭" ‬ולהוציאה‭ ‬מעט‭ ‬אחרי‭ "‬צאת‭ ‬הכוכבים‭", (‬ועיין‭ ‬בפרק‭ ‬י‭"‬א‭ ‬סעי‭' ‬ד‭'-‬ו‭' ‬במנהגי‭ ‬ירושלים‭ ‬תל‭-‬אביב‭ ‬והצפון‭).‬

שיטת‭ ‬הגאונים‭ ‬ור‭"‬ת

ב‭. ‬ בקביעת‭ ‬זמן‭ "‬בין‭ ‬השמשות‭" ‬וזמן‭ "‬צאת‭ ‬הכוכבים‭" ‬ישנה‭ ‬מחלוקת‭ ‬בין‭ ‬הגאונים‭ ‬לבין‭ ‬רבנו‭ ‬תם‭. ‬לפי‭ ‬שיטת‭ ‬הגאונים‭ "‬בין‭ ‬השמשות‭" ‬הוא‭ ‬מזמן‭ ‬שהשקיעה‭ ‬נראית‭ ‬לעינינו‭ ‬עד‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭, ‬והוא‭ ‬כדי‭ ‬הילוך‭ ‬3/4‭ ‬מיל‭ [‬כ‭-‬13.5‭ ‬דקות‭, ‬ולדעת‭ ‬הגר‭"‬א‭ ‬כ‭-‬18‭ ‬דקות‭]. ‬זמן‭ ‬זה‭ ‬נקרא‭: "‬בין‭ ‬השמשות‭", ‬והוא‭ ‬ספק‭ ‬יום‭ ‬ספק‭ ‬לילה‭ ‬ומיד‭ ‬אחריו‭ ‬בא‭ "‬צאת‭ ‬הכוכבים‭" [‬לילה‭ ‬וודאי‭]. ‬גם‭ ‬לדעת‭ ‬ר‭"‬ת‭ "‬בין‭ ‬השמשות‭" ‬הוא‭ ‬שיעור‭ ‬של‭ ‬כדי‭ ‬הילוך‭ ‬3/4‭ ‬מיל‭ ‬ורק‭ ‬אחריו‭ ‬בא‭ "‬צאת‭ ‬הכוכבים‭" [‬לילה‭ ‬וודאי‭], ‬אך‭ ‬לשיטתו‭ "‬בין‭ ‬השמשות‭" ‬לא‭ ‬מתחיל‭ ‬בשקיעת‭ ‬החמה‭ ‬הנראית‭ ‬לנו‭, ‬אלא‭ ‬אחר‭ ‬שיעור‭ ‬כדי‭ ‬הילוך‭ ‬ג‭' ‬מילין‭ ‬ורביע‭ (‬כשעה‭)‬‭ ‬אח‭"‬כ‭. ‬נמצא‭, ‬לפי‭ ‬שיטת‭ ‬ר‭"‬ת‭ "‬צאת‭ ‬הכוכבים‭" ‬שהוא‭ ‬לילה‭ ‬וודאי‭ ‬יהיה‭ ‬רק‭ ‬כשעה‭ ‬וחומש‭ ‬אחרי‭ ‬שקיעת‭ ‬החמה‭ [‬כל‭ ‬החישובים‭ ‬נעשים‭ ‬בשעות‭ ‬זמניות‭. ‬ובניסן‭ ‬ותשרי‭ ‬כ‭-‬72‭ ‬דקות‭].‬

חישוב‭ ‬הזמנים‭ ‬למעשה

ג‭. ‬ משמעות‭ ‬חישוב‭ ‬זמני‭ "‬בין‭ ‬השמשות‭" ‬ו‭"‬צאת‭ ‬הכוכבים‭" ‬על‭ ‬פי‭ ‬השיטות‭ ‬השונות‭ ‬להלכה‭ ‬היא‭, ‬שלשיטת‭ ‬הגאונים‭: ‬איסור‭ ‬מלאכה‭ ‬מתחיל‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬מיד‭ ‬עם‭ ‬שקיעת‭ ‬החמה‭, ‬ולשיטת‭ ‬רבנו‭ ‬תם‭: ‬איסור‭ ‬מלאכה‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬מתחיל‭ ‬מאוחר‭ ‬יותר‭ ‬‮–‬‭ ‬מעט‭ ‬פחות‭ ‬משעה‭ ‬אחרי‭ ‬שקיעת‭ ‬החמה‭, ‬ומסתיים‭ ‬בצאת‭ ‬השבת‭, ‬לשיטתו‭ ‬כ‭-‬30‭ ‬דקות‭ ‬אחר‭ ‬זמני‭ ‬צאת‭ ‬השבת‭ ‬הכתובים‭ ‬בלוחות‭ ‬שלנו‭.‬

שיטת‭ ‬ר‭"‬ת‭ ‬באר‭"‬י

ד‭. ‬ למעשה‭ ‬באופק‭ ‬ארץ‭ ‬ישראל‭ ‬קשה‭ ‬להבין‭ ‬במציאות‭ ‬את‭ ‬שיטת‭ ‬ר‭"‬ת‭, ‬מלבד‭ ‬זאת‭ ‬הרבה‭ ‬פוסקים‭ ‬נקטו‭ ‬להלכה‭ ‬כגאונים‭, ‬ולכן‭ ‬בע‭"‬ש‭ ‬ששיטת‭ ‬ר‭"‬ת‭ ‬היא‭ ‬קולא‭ – ‬אין‭ ‬לנהוג‭ ‬כמותו‭ ‬כלל‭.‬

שיטת‭ ‬ר‭"‬ת‭ ‬במוצ‭"‬ש

ה‭. ‬ אמנם‭, ‬בצאת‭ ‬השבת‭ ‬אדם‭ ‬שרוצה‭ ‬להחמיר‭ ‬על‭ ‬עצמו‭ ‬ולנהוג‭ ‬כשיטת‭ ‬רבנו‭ ‬תם‭ – ‬יכול‭ ‬לעשות‭ ‬כן‭, ‬אך‭ ‬צריך‭ ‬להזהר‭ ‬לקבל‭ ‬על‭ ‬עצמו‭ ‬את‭ ‬החומרא‭ ‬בלי‭ ‬נדר‭, ‬כדי‭ ‬שאם‭ ‬לא‭ ‬יוכל‭ ‬להחמיר‭ ‬על‭ ‬עצמו‭ ‬כשיטת‭ ‬ר‭"‬ת‭, ‬יוכל‭ ‬להקל‭ ‬כגאונים‭ [‬וראה‭ ‬בהרחבה‭ ‬עוד‭ ‬בפרק‭ ‬מ‭"‬א‭: "‬זמן‭ ‬צאת‭ ‬השבת‭"].‬

הזמנים‭ ‬לפי‭ ‬אותו‭ ‬מקום

ו‭. ‬ זמני‭ ‬כניסת‭ ‬ויציאת‭ ‬השבת‭ ‬וזמני‭ ‬תוספת‭ ‬השבת‭ ‬נקבעים‭ ‬בכל‭ ‬מקום‭ ‬ומקום‭ ‬בעולם‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬שקיעת‭ ‬החמה‭ ‬וצאת‭ ‬הכוכבים‭ ‬באותו‭ ‬מקום‭, ‬ואין‭ ‬ירושלים‭ ‬קובעת‭ ‬זמן‭ ‬אחיד‭ ‬לכל‭ ‬הארץ‭, ‬ואין‭ ‬ארץ‭ ‬ישראל‭ ‬קובעת‭ ‬זמן‭ ‬אחיד‭ ‬לעולם‭ ‬כולו‭.‬

ז‭. ‬ אסטרונאוט‭ ‬יהודי‭ ‬שנשלח‭ ‬לחלל‭ – ‬ישמור‭ ‬שבת‭ ‬ע‭"‬פ‭ ‬חישוב‭ ‬יום‭ ‬השבת‭ ‬באותו‭ ‬מקום‭ ‬שממנו‭ ‬יצא‭ [‬וכן‭ ‬יחשב‭ ‬את‭ ‬זמני‭ ‬התפילה‭].‬

הכרזת‭ ‬כניסת‭ ‬שבת

ח‭. ‬ ראוי‭ ‬להנהיג‭ ‬שיכריזו‭ ‬על‭ ‬כניסת‭ ‬השבת‭, ‬וכדברי‭ ‬הרמ‭"‬א‭: "‬וכן‭ ‬ראוי‭ ‬לנהוג‭ ‬בכל‭ ‬מקום‭". ‬ומנהג‭ ‬זה‭ ‬הינו‭ ‬מנהג‭ ‬חשוב‭ ‬מאוד‭ ‬ואין‭ ‬לבטלו‭. ‬ובכל‭ ‬מקום‭ ‬ומקום‭ ‬צריך‭ ‬להשמיע‭ ‬צפירה‭ ‬מיוחדת‭ ‬או‭ ‬שיר‭ ‬וכדו‭' ‬כדי‭ ‬להפסיק‭ ‬את‭ ‬העם‭ ‬ממלאכתם‭ ‬ולזרזם‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭. ‬וכשאין‭ ‬אפשרות‭ ‬להשמיע‭ ‬צפירה‭ – ‬יכריזו‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬חצוצרה‭ ‬או‭ ‬כלי‭ ‬זמר‭ ‬אחר‭ ‬שיישמע‭ ‬בכל‭ ‬רחבי‭ ‬העיר‭.‬

קבלת‭ ‬שבת‭ ‬בהדלקת‭ ‬נרות

מלאכה‭ ‬אחר‭ ‬הדלקה

ט‭.‬‭ ‬ אשה‭ ‬מקבלת‭ ‬על‭ ‬עצמה‭ ‬שבת‭ ‬בהדלקת‭ ‬נרות‭ ‬ומאז‭ ‬אסורה‭ ‬במלאכה‭, ‬אמנם‭ ‬אשה‭ ‬שעשתה‭ ‬תנאי‭ ‬שאינה‭ ‬מקבלת‭ ‬שבת‭ ‬בהדלקת‭ ‬הנרות‭ – ‬יכולה‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכה‭ ‬גם‭ ‬אחרי‭ ‬ההדלקה‭.‬

תנאי‭ ‬בהדלקה

י‭. ‬ לא‭ ‬תתנה‭ ‬אשה‭ ‬שאינה‭ ‬מקבלת‭ ‬שבת‭ ‬בהדלקה‭ ‬אלא‭ ‬לצורך‭ ‬מיוחד‭ ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬אשה‭ ‬שצריכה‭ ‬לטבול‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬או‭ ‬שרוצה‭ ‬לנסוע‭ ‬להתפלל‭ ‬בכותל‭ ‬המערבי‭ ‬וכדו‭' – ‬יכולה‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬ולברך‭, ‬ובלבד‭ ‬שתתנה‭ ‬שאינה‭ ‬מקבלת‭ ‬שבת‭ ‬בהדלקה‭.‬

צורת‭ ‬ההתניה

יא‭. ‬ תנאי‭ ‬שאשה‭ ‬מתנה‭ ‬שאינה‭ ‬מקבלת‭ ‬שבת‭ ‬בהדלקה‭ – ‬יכולה‭ ‬להתנות‭ ‬בפיה‭ ‬או‭ ‬בליבה‭.‬

עד‭ ‬מתי‭ ‬התנאי‭ ‬מועיל

יב‭. ‬ מי‭ ‬שהתנתה‭ ‬שאינה‭ ‬מקבלת‭ ‬שבת‭ ‬בהדלקה‭, ‬יכולה‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכה‭ ‬אחרי‭ ‬שהדליקה‭ ‬נרות‭ ‬רק‭ ‬עד‭ ‬זמן‭ ‬הדלקת‭ ‬הנרות‭ ‬של‭ ‬רוב‭ ‬אנשי‭ ‬אותו‭ ‬מקום‭, ‬וכשמגיע‭ ‬זמן‭ ‬הדלקת‭ ‬הנרות‭ – ‬אסורה‭ ‬במלאכה‭.‬

מינוי‭ ‬שליח‭ ‬בתנאי

יג‭. ‬ יכולה‭ ‬אשה‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬ולהתנות‭ ‬שאינה‭ ‬מקבלת‭ ‬שבת‭ ‬בהדלקה‭ ‬רק‭ ‬אם‭ ‬מדליקה‭ ‬מ‭"‬פלג‭ ‬המנחה‭" ‬ואילך‭. ‬ואם‭ ‬אינה‭ ‬יכולה‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬אחרי‭ "‬פלג‭ ‬המנחה‭" – ‬בעלה‭ ‬ידליק‭ ‬במקומה‭, ‬וטוב‭ ‬שתמנה‭ ‬אותו‭ ‬בפירוש‭ ‬להיות‭ ‬שליח‭ ‬שלה‭ ‬להדלקה‭.‬

קיבלה‭ ‬שבת‭ – ‬חייבת‭ ‬בקידוש

יד‭. ‬ מי‭ ‬שהדליקה‭ ‬נרות‭ ‬וקיבלה‭ ‬שבת‭ – ‬התחייבה‭ ‬גם‭ ‬בקידוש‭, ‬ואסורה‭ ‬באכילה‭ ‬ושתיה‭ ‬עד‭ ‬שתשמע‭ ‬קידוש‭.‬

שתיה‭ ‬סמוך‭ ‬להדלקת‭ ‬נרות

טו‭. ‬ אשה‭ ‬שהגיעה‭ ‬לזמן‭ ‬הדלקת‭ ‬נרות‭ ‬ומרגישה‭ ‬צורך‭ ‬לשתות‭, ‬ואם‭ ‬תתעכב‭ ‬לשתות‭ ‬לפני‭ ‬ההדלקה‭ ‬יעבור‭ ‬זמן‭ ‬ההדלקה‭ – ‬יכולה‭ ‬להתנות‭ ‬לא‭ ‬לקבל‭ ‬שבת‭ ‬בהדלקת‭ ‬הנרות‭, ‬עד‭ ‬אחרי‭ ‬שתשתה‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬תעשה‭ ‬כן‭ ‬רק‭ ‬באופן‭ ‬חד‭ ‬פעמי‭ ‬אך‭ ‬לא‭ ‬תתנה‭ ‬כן‭ ‬בכל‭ ‬שבת‭ ‬באופן‭ ‬קבוע‭.‬

קבלת‭ ‬שבת‭ ‬לגברים‭ ‬בהדלקה

טז‭. ‬ יש‭ ‬אומרים‭ ‬שרק‭ ‬נשים‭ ‬מקבלות‭ ‬שבת‭ ‬בהדלקת‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭, ‬אך‭ ‬גברים‭ ‬אינם‭ ‬מקבלים‭ ‬שבת‭ ‬בהדלקתם‭. ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שגם‭ ‬גברים‭ ‬מקבלים‭ ‬שבת‭ ‬בהדלקתם‭. ‬וטוב‭ ‬לחוש‭ ‬לדעה‭ ‬אחרונה‭. ‬ולכן‭, ‬לכתחילה‭ ‬גם‭ ‬גבר‭ ‬שרוצה‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכה‭ ‬אחר‭ ‬שהדליק‭ ‬את‭ ‬הנרות‭ – ‬יתנה‭ ‬שאינו‭ ‬מקבל‭ ‬שבת‭ ‬בהדלקה‭. ‬אמנם‭, ‬בדיעבד‭ ‬גם‭ ‬אם‭ ‬לא‭ ‬התנה‭ – ‬מותר‭ ‬לו‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכה‭ ‬אחר‭ ‬שהדליק‭.‬

קב‭"‬ש‭ ‬בפה‭ ‬לפני‭ "‬פלג‭ ‬המנחה‭"‬

יז‭. ‬ האומר‭ ‬בצהרי‭ ‬יום‭ ‬שישי‭ [‬לפני‭ ‬פלג‭ ‬המנחה‭]: "‬הריני‭ ‬מקבל‭ ‬עלי‭ ‬שבת‭" – ‬דבריו‭ ‬בטלים‭ ‬ואינו‭ ‬אסור‭ ‬במלאכה‭. ‬אבל‭ ‬אם‭ ‬אמר‭ ‬זאת‭ ‬ב‭"‬פלג‭ ‬המנחה‭" – ‬חלה‭ ‬עליו‭ ‬קדושת‭ ‬שבת‭ ‬ואסור‭ ‬במלאכה‭.‬

אמירה‭ ‬ורמז‭ ‬לנכרי‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכה

יח‭. ‬ ככלל‭: ‬אסור‭ ‬לומר‭ ‬או‭ ‬לרמוז‭ ‬לנכרי‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכה‭ ‬בשבת‭ ‬כפי‭ ‬שאומרת‭ ‬הגמ‭': "‬אמירה‭ ‬לנכרי‭ – ‬שבות‭". ‬ואסור‭ ‬לומר‭ ‬או‭ ‬לרמוז‭ ‬לנכרי‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכה‭ ‬אפילו‭ ‬מדרבנן‭ [‬אמנם‭, ‬מותר‭ ‬לומר‭ ‬לנכרי‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכה‭ ‬דרבנן‭ ‬אם‭ ‬היא‭ ‬נצרכת‭ ‬לדבר‭ ‬מצווה‭ ‬בזמנה‭ ‬או‭ ‬לצורך‭ ‬חולה‭, ‬ואפילו‭ ‬חולה‭ ‬שאין‭ ‬בו‭ ‬סכנה‭].‬

יט‭.‬‭ ‬ אמנם‭ ‬מי‭ ‬שקיבל‭ ‬עליו‭ ‬שבת‭ ‬לאחר‭ "‬פלג‭ ‬המנחה‭" – ‬חלה‭ ‬עליו‭ ‬קדושת‭ ‬שבת‭ ‬ואסור‭ ‬במלאכה‭ ‬ואף‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לבקש‭ ‬מאשתו‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכה‭, ‬משום‭ ‬שהיא‭ ‬מקבלת‭ ‬שבת‭ ‬בקבלתו‭. ‬אבל‭ ‬מותר‭ ‬לו‭ ‬לבקש‭ ‬משכנו‭ ‬שלא‭ ‬קיבל‭ ‬שבת‭ ‬עדיין‭, ‬לעשות‭ ‬מלאכה‭ ‬עבורו‭, ‬ויש‭ ‬מחמירים‭ ‬גם‭ ‬בזה‭.‬

כ‭.‬‭ ‬ מי‭ ‬שקיבלה‭ ‬שבת‭ ‬מוקדם‭ [‬בהדלקה‭ ‬או‭ ‬בתפילה‭] ‬ועדיין‭ ‬רוב‭ ‬הציבור‭ ‬לא‭ ‬קיבל‭ ‬שבת‭ – ‬יכולה‭ ‬לומר‭ ‬אפילו‭ ‬לישראל‭ (‬כגון‭ ‬בני‭ ‬משפחתה‭) ‬שלא‭ ‬קיבלו‭ ‬שבת‭ ‬עדיין‭, ‬לעשות‭ ‬עבורה‭ ‬מלאכה‭, ‬כגון‭: ‬להדליק‭ ‬אש‭ ‬תחת‭ ‬הסיר‭, ‬או‭ ‬לשים‭ ‬את‭ ‬הסיר‭ ‬על‭ ‬האש‭ ‬וכדו‭'.‬

כא‭. ‬ מי‭ ‬שקיבל‭ ‬עליו‭ ‬את‭ ‬השבת‭ ‬מוקדם‭ ‬ורוצה‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכה‭ – ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לעשות‭ ‬התרת‭ ‬נדרים‭ ‬לקבלתו‭, ‬משום‭ ‬שכאשר‭ ‬קיבל‭ ‬עליו‭ ‬את‭ ‬השבת‭ ‬נדר‭ ‬נדר‭ ‬גדול‭ ‬לאלוקי‭ ‬ישראל‭.‬

אמירה‭ ‬לישראל‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכה

כב‭. ‬ ההיתר‭ ‬לומר‭ ‬לישראל‭ ‬שלא‭ ‬קיבל‭ ‬שבת‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכה‭ ‬אחרי‭ ‬שהאומר‭ ‬קיבל‭ ‬שבת‭, ‬הוא‭ ‬דווקא‭ ‬כשיש‭ ‬זמן‭ ‬רב‭ ‬עד‭ ‬השקיעה‭, ‬אך‭ ‬אם‭ ‬נשארו‭ ‬דקות‭ ‬ספורות‭ ‬עד‭ ‬לשקיעה‭ [‬עשר‭ ‬דקות‭ ‬או‭ ‬פחות‭] – ‬אסור‭ ‬לומר‭ ‬לישראל‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכה‭, ‬מכיון‭ ‬שרוב‭ ‬הציבור‭ ‬כבר‭ ‬קיבל‭ ‬שבת‭, ‬והיחיד‭ ‬נמשך‭ ‬אחרי‭ ‬הרוב‭.‬

קב‭"‬ש‭ ‬של‭ ‬הקהל

כג‭. ‬ בישוב‭ ‬או‭ ‬מושב‭ ‬שבו‭ ‬מקבלים‭ ‬את‭ ‬השבת‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬במניין‭ ‬מוקדם‭ [‬אחרי‭ "‬פלג‭ ‬המנחה‭"] – ‬אסור‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכה‭ ‬מזמן‭ ‬שהקהל‭ ‬קיבל‭ ‬את‭ ‬השבת‭, ‬אפילו‭ ‬לאדם‭ ‬שעדיין‭ ‬לא‭ ‬קיבל‭ ‬שבת‭ ‬ואפילו‭ ‬שעוד‭ ‬היום‭ ‬גדול‭ (‬מיהו‭ ‬דוקא‭ ‬אחר‭ "‬פלג‭ ‬המנחה‭"). ‬אבל‭ ‬במקום‭ ‬שיש‭ ‬בה‭ ‬שני‭ ‬בתי‭ ‬כנסיות‭ – ‬אין‭ ‬אחד‭ ‬נגרר‭ ‬אחר‭ ‬חברו‭.‬

אשה‭ ‬אחר‭ ‬הבעל‭ ‬בקבלת‭ ‬שבת

כד‭. ‬ אשה‭ ‬אסורה‭ ‬במלאכה‭ ‬מרגע‭ ‬שבעלה‭ ‬קיבל‭ ‬שבת‭ [‬או‭ ‬מרגע‭ ‬שהדליקה‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭, ‬המוקדם‭ ‬מבין‭ ‬השניים‭]. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬אשה‭ ‬שבעלה‭ ‬מקבל‭ ‬שבת‭ ‬ב‭"‬פלג‭ ‬המנחה‭" – ‬צריכה‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬ולקבל‭ ‬שבת‭ ‬גם‭ ‬היא‭ ‬מיד‭ ‬ב‭"‬פלג‭ ‬המנחה‭".‬

קבלת‭ ‬שבת‭ ‬מתואמת‭ ‬בין‭ ‬הבעל‭ ‬לאשה

כה‭. ‬ כאשר‭ ‬הבעל‭ ‬מקבל‭ ‬שבת‭ ‬מוקדם‭ – ‬רצוי‭ ‬לתאם‭ ‬מראש‭ ‬את‭ ‬הזמן‭ ‬בו‭ ‬יאמר‭ ‬הבעל‭: "‬בואי‭ ‬כלה‭" [‬ויקבל‭ ‬שבת‭], ‬כדי‭ ‬שהאשה‭ ‬תדע‭ ‬גם‭ ‬היא‭ ‬מתי‭ ‬הבעל‭ ‬קיבל‭ ‬שבת‭ ‬ולא‭ ‬תדליק‭ ‬נרות‭ ‬אחרי‭ ‬זמן‭ ‬זה‭. ‬וע‭"‬כ‭ ‬מניין‭ ‬שבו‭ ‬מתפללים‭ ‬ערבית‭ ‬מוקדם‭ – ‬לא‭ ‬יקבלו‭ ‬שבת‭ ‬מיד‭ ‬ב‭"‬פלג‭ ‬המנחה‭", ‬כיון‭ ‬שאז‭ ‬לא‭ ‬תוכל‭ ‬האשה‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬אלא‭ ‬יקבלו‭ ‬שבת‭ ‬כמה‭ ‬דקות‭ ‬לאחר‭ "‬פלג‭ ‬המנחה‭".‬

מנחה‭ ‬לפני‭ ‬הדלקה

כו‭. ‬ צריכה‭ ‬אשה‭ ‬להתפלל‭ ‬מנחה‭ ‬לפני‭ ‬הדלקת‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭, ‬משום‭ ‬שבהדלקת‭ ‬הנרות‭ ‬מקבלת‭ ‬שבת‭ ‬ולא‭ ‬תוכל‭ ‬להתפלל‭ ‬תפילת‭ ‬חול‭.‬

מנחה‭ ‬כשזמנה‭ ‬דחוק

כז‭. ‬ אשה‭ ‬שזמנה‭ ‬קצר‭ ‬ולא‭ ‬תספיק‭ ‬להתפלל‭ ‬מנחה‭ ‬לפני‭ ‬הדלקת‭ ‬הנרות‭ – ‬יכולה‭ ‬להתנות‭ ‬שאינה‭ ‬מקבלת‭ ‬שבת‭ ‬בהדלקת‭ ‬נרות‭ ‬עד‭ ‬אחרי‭ ‬תפילת‭ ‬מנחה‭, ‬ואם‭ ‬התנתה‭ ‬כן‭ – ‬יכולה‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬ולהתפלל‭ ‬מנחה‭ ‬מיד‭ ‬אחר‭ ‬כך‭.‬

מנחה‭ ‬כשלא‭ ‬התנתה

כח‭. ‬ אשה‭ ‬שהדליקה‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬ולא‭ ‬התנתה‭ ‬שאינה‭ ‬מקבלת‭ ‬שבת‭ ‬בהדלקה‭ – ‬אינה‭ ‬יכולה‭ ‬להתפלל‭ ‬מנחה‭, ‬ותתפלל‭ ‬תפילת‭ ‬ערבית‭ ‬של‭ ‬שבת‭ ‬פעמיים‭, ‬משום‭ ‬שזה‭ ‬כעין‭ ‬אונס‭.‬

תנאי‭ ‬למתפללת‭ ‬מנחה‭ ‬באופן‭ ‬קבוע

כט‭.‬‭ ‬ הנוהגת‭ ‬להתפלל‭ ‬מנחה‭ ‬אחרי‭ ‬הדלקת‭ ‬הנרות‭ ‬באופן‭ ‬קבוע‭ – ‬נחשב‭ ‬הדבר‭ ‬כאילו‭ ‬התנתה‭ ‬לא‭ ‬לקבל‭ ‬שבת‭ ‬בהדלקת‭ ‬הנרות‭ ‬אלא‭ ‬אחרי‭ ‬תפילת‭ ‬מנחה‭. ‬ולכן‭ – ‬מותר‭ ‬לה‭ ‬להתפלל‭ ‬מנחה‭ ‬גם‭ ‬אחרי‭ ‬הדלקת‭ ‬הנרות‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬טוב‭ ‬שגם‭ ‬אשה‭ ‬כזו‭ ‬תתפלל‭ ‬מנחה‭ ‬לפני‭ ‬ההדלקה‭.‬

תנאי‭ ‬בהדלקה‭ ‬ולא‭ ‬בתפילה

ל‭.‬‭ ‬ קבלת‭ ‬שבת‭ ‬בתפילה‭ ‬חמורה‭ ‬מקבלת‭ ‬שבת‭ ‬בהדלקת‭ ‬הנר‭, ‬משום‭ ‬שבתפילה‭ ‬מזכיר‭ ‬קדושת‭ ‬השבת‭ ["‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭' ‬מקדש‭ ‬השבת‭"] ‬ובהדלקה‭ ‬אינו‭ ‬מזכיר‭ ‬קדושת‭ ‬השבת‭. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬למרות‭ ‬שמותר‭ ‬להתנות‭ ‬שאינו‭ ‬מקבל‭ ‬שבת‭ ‬בהדלקה‭ – ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬להתנות‭ ‬שאינו‭ ‬מקבל‭ ‬שבת‭ ‬בתפילה‭ [‬גם‭ ‬כאשר‭ ‬זו‭ ‬תפילה‭ ‬מוקדמת‭], ‬ומיד‭ ‬כשקיבל‭ ‬שבת‭ ‬בתפילה‭ ‬נאסר‭ ‬במלאכה‭.‬

עניית‭ "‬ברכו‭" ‬לפני‭ ‬שהתפלל‭ ‬מנחה

לא‭. ‬ מי‭ ‬שגר‭ ‬בסמיכות‭ ‬לביהכ‭"‬נ‭ ‬או‭ ‬שבא‭ ‬בע‭"‬ש‭ ‬לכותל‭ ‬המערבי‭ ‬ושומע‭ ‬את‭ ‬החזן‭ [‬במניין‭ ‬המוקדם‭] ‬אומר‭: "‬ברכו‭ ‬את‭ ‬ה‭' ‬המבורך‭" ‬והוא‭ ‬עדיין‭ ‬לא‭ ‬התפלל‭ ‬תפילת‭ ‬מנחה‭ ‬של‭ ‬חול‭, ‬י‭"‬א‭ ‬שלא‭ ‬יענה‭ ‬על‭ ‬אמירת‭ "‬ברכו‭", ‬משום‭ ‬שאם‭ ‬יענה‭ ‬יקבל‭ ‬עליו‭ ‬את‭ ‬השבת‭ ‬ולא‭ ‬יוכל‭ ‬להתפלל‭ ‬מנחה‭. ‬וי‭"‬א‭ ‬שיכול‭ ‬לענות‭, ‬משום‭ ‬שכיום‭ ‬מקבלים‭ ‬שבת‭ ‬באמירת‭ "‬בואי‭ ‬כלה‭" ‬ולא‭ ‬באמירת‭ "‬ברכו‭", ‬ועל‭ ‬כן‭ ‬אם‭ ‬ענה‭ "‬ברכו‭" ‬בלא‭ ‬כוונה‭ ‬לקבל‭ ‬שבת‭ – ‬לא‭ ‬קיבל‭ ‬שבת‭ ‬ויכול‭ ‬להתפלל‭ ‬מנחה‭. ‬ורק‭ ‬בזמנם‭ ‬כשקיבלו‭ ‬שבת‭ ‬ב‭"‬ברכו‭" ‬הייתה‭ ‬בעיה‭ ‬לענות‭ ‬על‭ "‬ברכו‭", ‬אבל‭ ‬כיום‭ ‬שמקבלים‭ ‬שבת‭ ‬באמירת‭ "‬בואי‭ ‬כלה‭" – ‬יכול‭ ‬לענות‭. ‬ולמעשה‭: ‬לכתחילה‭ – ‬לא‭ ‬יענה‭, ‬אך‭ ‬בדיעבד‭ ‬אם‭ ‬ענה‭ – ‬יכול‭ ‬להתפלל‭ ‬מנחה‭.‬

לב‭. ‬ יש‭ ‬נוהגים‭ ‬לקבל‭ ‬שבת‭ ‬אחרי‭ ‬פלג‭ ‬המנחה‭, ‬ללכת‭ ‬לביתם‭ ‬לסעוד‭ ‬סעודת‭ ‬שבת‭, ‬ואחר‭ ‬כך‭ ‬לחזור‭ ‬לבית‭-‬הכנסת‭ ‬ולהתפלל‭ ‬ערבית‭ ‬עם‭ ‬הציבור‭ ‬רק‭ ‬אחר‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭. ‬ולא‭ ‬טוב‭ ‬עושים‭, ‬מפני‭ ‬שאסור‭ ‬לאכול‭ ‬לפני‭ ‬תפילה‭ ‬וקריאת‭ ‬שמע‭, ‬ואפילו‭ ‬שקיבלו‭ ‬שבת‭ ‬לפני‭ ‬הסעודה‭.‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים