חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬יב – מקום‭ ‬ההדלקה

מקום‭ ‬הדלקה

א‭. ‬ עיקר‭ ‬מצות‭ ‬הדלקת‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬הוא‭ ‬להדליקם‭ ‬במקום‭ ‬הסעודה‭ ‬ושם‭ ‬יש‭ ‬לברך‭. ‬אמנם‭, ‬גם‭ ‬בשאר‭ ‬החדרים‭ ‬שמשתמשים‭ ‬בהם‭ ‬בשבת‭ ‬יש‭ ‬להדליק‭, ‬ללא‭ ‬ברכה‭, ‬ויכול‭ ‬להדליק‭ ‬נר‭ ‬או‭ ‬תאורת‭ ‬חשמל‭.‬

ב‭. ‬ ע‭"‬כ‭ ‬יש‭ ‬להשאיר‭ ‬אור‭ ‬דולק‭ ‬גם‭ ‬במקומות‭ ‬אחרים‭ ‬שרגילים‭ ‬להכנס‭ ‬לשם‭, ‬כגון‭: ‬למטבח‭, ‬לנוחיות‭ ‬וכדו‭'. ‬אדם‭ ‬שיש‭ ‬לו‭ ‬תינוקות‭ ‬קטנים‭ – ‬צריך‭ ‬להשאיר‭ ‬אור‭ ‬כל‭ ‬הלילה‭. ‬וכאשר‭ ‬מדליק‭ ‬אור‭ ‬בחדרים‭ ‬שבהם‭ ‬ישתמש‭ ‬בשבת‭ ‬לאור‭ ‬החשמל‭ – ‬יתכוון‭ ‬שמדליק‭ ‬לשם‭ ‬מצוה‭.‬

הדלקה‭ ‬בחדר‭ ‬כשהדליקה‭ ‬במקום‭ ‬סעודה

ג‭. ‬ בעל‭ ‬שאשתו‭ ‬מדליקה‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬במקום‭ ‬הסעודה‭, ‬ורוצה‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬בחדרו‭ – ‬ידליק‭ ‬בלא‭ ‬ברכה‭, ‬ותע‭"‬ב‭.‬

הדלקת‭ ‬נרות‭ ‬כשיש‭ ‬אור‭ ‬אחר

ד‭. ‬ מדליקים‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬בברכה‭ ‬גם‭ ‬כאשר‭ ‬יש‭ ‬במקום‭ ‬אור‭ ‬ממקור‭ ‬אחר‭, ‬אפילו‭ ‬שאין‭ ‬צורך‭ ‬באור‭ ‬הנר‭ ‬לתאורה‭ [‬כגון‭: ‬כשיש‭ ‬במקום‭ ‬תאורת‭ ‬חשמל‭ ‬או‭ ‬כשמאיר‭ ‬אור‭ ‬הירח‭], ‬וכמה‭ ‬סיבות‭ ‬לדבר‭:‬

  1. ע‭"‬פ‭ ‬הקבלה‭ ‬יש‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬דווקא‭ ‬ולא‭ ‬להסתפק‭ ‬במקור‭ ‬אור‭ ‬אחר‭.‬
  2. יש‭ ‬חיוב‭ ‬על‭ ‬האדם‭ ‬לעשות‭ ‬פעולת‭ ‬הדלקה‭ ‬גם‭ ‬אם‭ ‬יש‭ ‬כבר‭ ‬אור‭.‬
  3. כיון‭ ‬שבנר‭ ‬יש‭ ‬כמות‭ ‬המספיקה‭ ‬לזמן‭ ‬מסוים‭, ‬משא‭"‬כ‭ ‬בחשמל‭ ‬הזרם‭ ‬מתחדש‭ ‬כל‭ ‬הזמן‭, ‬ומערכת‭ ‬החשמל‭ ‬אינה‭ ‬בידינו‭ ‬ואור‭ ‬החשמל‭ ‬עלול‭ ‬לכבות‭ ‬מסיבות‭ ‬שאין‭ ‬לנו‭ ‬שליטה‭ ‬עליהן‭, ‬משא‭"‬כ‭ ‬נרות‭ ‬שאם‭ ‬נזהר‭ ‬בהם‭ ‬לא‭ ‬יכבו‭.‬

טלטול‭ ‬הנרות‭ ‬אחר‭ ‬הדלקתן

ה‭. ‬ אין‭ ‬לטלטל‭ ‬את‭ ‬נרות‭ ‬השבת‭ ‬ממקומם‭ ‬שלא‭ ‬לצורך‭ ‬אחרי‭ ‬שהודלקו‭ [‬אפילו‭ ‬לפני‭ ‬שקיעה‭, ‬אפילו‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬אדם‭ ‬שעדיין‭ ‬לא‭ ‬קיבל‭ ‬שבת‭]. ‬על‭ ‬כן‭, ‬צריך‭ ‬להדליק‭ ‬את‭ ‬הנרות‭ ‬במקום‭ ‬שבו‭ ‬יישארו‭ ‬אחר‭ ‬כך‭. ‬אמנם‭, ‬כשיש‭ ‬צורך‭ ‬להזיזם‭, ‬כגון‭ ‬כשהדליקו‭ ‬את‭ ‬הנרות‭ ‬במקום‭ ‬אחד‭ ‬אבל‭ ‬רוצים‭ ‬לאכול‭ ‬במקום‭ ‬אחר‭, ‬או‭ ‬כשיש‭ ‬חשש‭ ‬שילדים‭ ‬יפילו‭ ‬את‭ ‬הנרות‭ – ‬מותר‭ ‬לאדם‭ ‬שעדיין‭ ‬לא‭ ‬קיבל‭ ‬שבת‭ ‬לטלטלם‭ ‬ממקומם‭.‬

טלטול‭ ‬הנרות‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬האשה

ו‭. ‬ אשה‭ ‬שקיבלה‭ ‬שבת‭ ‬בהדלקת‭ ‬הנרות‭ – ‬אסורה‭ ‬בטלטול‭ ‬הנרות‭, ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬יש‭ ‬צורך‭ ‬בדבר‭.‬

טלטול‭ ‬הנרות‭ ‬בחולה

ז‭. ‬ אין‭ ‬לטלטל‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬ממקום‭ ‬למקום‭, ‬אפילו‭ ‬ממקום‭ ‬משכבה‭ ‬של‭ ‬אשה‭ ‬חולה‭ ‬למקום‭ ‬הסעודה‭. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬אשה‭ ‬חולה‭ ‬שיכולה‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬במקום‭ ‬הסעודה‭ – ‬תדליק‭ ‬בעצמה‭, ‬ואם‭ ‬אינה‭ ‬יכולה‭ ‬ללכת‭ ‬למקום‭ ‬הסעודה‭ – ‬ידליק‭ ‬בעלה‭ ‬את‭ ‬הנרות‭ ‬במקום‭ ‬הסעודה‭.‬

טלטול‭ ‬הנרות‭ ‬באותו‭ ‬חדר

ח‭. ‬ אשה‭ ‬חולה‭ ‬השוכבת‭ ‬באותו‭ ‬חדר‭ ‬שבו‭ ‬סועדים‭ ‬בני‭ ‬הבית‭ – ‬מותר‭ ‬להגיש‭ ‬אליה‭ ‬את‭ ‬הנרות‭ ‬להדלקה‭ ‬ולהחזירם‭ ‬למקומם‭.‬

הצד‭ ‬בו‭ ‬מדליקים‭ ‬את‭ ‬הנרות

ט‭.‬‭ ‬ השולחן‭ ‬והנרות‭ ‬וכו‭'‬‭ – ‬טוב‭ ‬לשים‭ ‬את‭ ‬השולחן‭ ‬בצפון‭ ‬ולהדליק‭ ‬את‭ ‬הנרות‭ ‬במקום‭ ‬הסעודה‭ ‬בדרום‭, ‬כדי‭ ‬שיהיו‭ ‬כסדר‭ ‬שהיה‭ ‬במשכן‭. ‬שהרי‭ ‬כאשר‭ ‬יאמר‭ ‬דברי‭ ‬תורה‭ ‬על‭ ‬השולחן‭ ‬בסעודה‭, ‬יהיה‭ ‬השולחן‭ ‬כמזבח‭ ‬ויהיו‭ ‬הנרות‭ ‬כמנורה‭ ‬ויהיה‭ ‬ביתו‭ ‬דומה‭ ‬לבית‭ ‬המקדש‭. ‬ומ‭"‬מ‭ ‬אין‭ ‬זה‭ ‬לעיכובא‭, ‬ואין‭ ‬לטלטל‭ ‬נרות‭ ‬דולקים‭ ‬אף‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬אל‭ ‬צד‭ ‬דרום‭.‬

כשיש‭ ‬צער‭ ‬לאכול‭ ‬במקום‭ ‬הנרות

י‭.‬‭ ‬ כאשר‭ ‬במקום‭ ‬הנרות‭ ‬יש‭ ‬ריח‭ ‬רע‭, ‬רעש‭, ‬יתושים‭ ‬או‭ ‬שאר‭ ‬גורמים‭ ‬שמסבים‭ ‬צער‭ ‬לאדם‭ – ‬מותר‭ ‬לסעוד‭ ‬במקום‭ ‬אחר‭, ‬ואפילו‭ ‬במקום‭ ‬חשוך‭, ‬ובתנאי‭ ‬שייהנה‭ ‬מאור‭ ‬הנרות‭ ‬או‭ ‬יאכל‭ ‬משהו‭ ‬במקום‭ ‬הנרות‭, ‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬תהיה‭ ‬ברכתו‭ ‬לבטלה‭.‬

הנחת‭ ‬הנרות‭ ‬במקום‭ ‬שלא‭ ‬יכבו

יא‭. ‬ צריך‭ ‬להדליק‭ ‬את‭ ‬נרות‭ ‬השבת‭ ‬במקום‭ ‬שלא‭ ‬יכבו‭. ‬ולכן‭, ‬אין‭ ‬להדליקם‭ ‬סמוך‭ ‬מאד‭ ‬לדלת‭ ‬או‭ ‬לחלון‭ ‬או‭ ‬במקום‭ ‬אחר‭ ‬שרוח‭ ‬עלולה‭ ‬לכבותם‭.‬

זהירות‭ ‬מכיבוי‭ ‬הנרות‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬קטנים‭ ‬וכדו‭'‬

יב‭. ‬ וכן‭ ‬אין‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬במקום‭ ‬שאנשים‭ ‬עוברים‭ ‬כשיש‭ ‬חשש‭ ‬שיגרמו‭ ‬למשב‭ ‬רוח‭ ‬שיכבה‭ ‬את‭ ‬הנרות‭ ‬או‭ ‬במקום‭ ‬נמוך‭, ‬כשנמצאים‭ ‬שם‭ ‬ילדים‭ ‬קטנים‭.‬

נרות‭ ‬שליד‭ ‬הדלת

יג‭. ‬ אסור‭ ‬לגרום‭ ‬לכיבוי‭ ‬הנרות‭. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬כאשר‭ ‬הנרות‭ ‬מונחים‭ ‬אחרי‭ ‬הדלת‭ ‬ממש‭ – ‬אסור‭ ‬לפתוח‭ ‬או‭ ‬לסגור‭ ‬את‭ ‬הדלת‭. ‬אמנם‭, ‬אם‭ ‬הנרות‭ ‬מונחים‭ ‬בכותל‭ ‬שאחרי‭ ‬הדלת‭ – ‬מותר‭ ‬לפתוח‭ ‬את‭ ‬הדלת‭, ‬אך‭ ‬צריך‭ ‬להזהר‭ ‬לפתוח‭ ‬אותה‭ ‬בנחת‭, ‬בין‭ ‬אם‭ ‬הדליקו‭ ‬נרות‭ ‬שעווה‭ ‬ובין‭ ‬אם‭ ‬נרות‭ ‬שמן‭.‬

שימוש‭ ‬בחלון‭ ‬רחוק‭ ‬מהנרות

יד‭. ‬ מותר‭ ‬לסגור‭ ‬דלת‭ ‬וחלון‭ ‬הרחוקים‭ ‬מהנרות‭ ‬כאשר‭ ‬אין‭ ‬הסגירה‭ ‬גורמת‭ ‬הבערה‭ ‬או‭ ‬כיבוי‭ ‬של‭ ‬הנרות‭ [‬באופן‭ ‬ששם‭ ‬לב‭ ‬לכך‭ ‬שסגירת‭ ‬החלון‭ ‬או‭ ‬הדלת‭ ‬אינם‭ ‬משפיעים‭ ‬על‭ ‬הנרות‭].‬

הנחת‭ ‬הנרות‭ ‬על‭ ‬השולחן

טו‭. ‬ מנהג‭ ‬האשכנזים‭ ‬שמניחים‭ ‬את‭ ‬הנרות‭ ‬על‭ ‬שולחן‭ ‬השבת‭, ‬אולם‭ ‬מוטב‭ ‬שלא‭ ‬להניחם‭ ‬על‭ ‬השולחן‭, ‬מכמה‭ ‬טעמים‭:‬

  • • מפני‭ ‬שעלול‭ ‬לכבות‭ ‬את‭ ‬הנרות‭ ‬או‭ ‬לגרום‭ ‬לכיבויים‭ [‬נרות‭ ‬הפרפין‭ ‬המצויים‭ ‬היום‭ ‬דקים‭ ‬מאוד‭, ‬ואם‭ ‬ינענעו‭ ‬את‭ ‬השולחן‭ ‬הפרפין‭ ‬שנמס‭ ‬יישפך‭, ‬וזה‭ ‬כגרם‭ ‬כיבוי‭. ‬וכן‭ ‬נרות‭ ‬השמן‭ ‬עלולים‭ ‬להישפך‭ ‬גם‭ ‬הם‭, ‬והוי‭ ‬מכבה‭ ‬בידיים‭].‬
  • • משום‭ ‬שרצוי‭ ‬במידת‭ ‬האפשר‭ ‬שהשולחן‭ ‬יהיה‭ ‬בצפון‭ ‬ומנורה‭ ‬תהיה‭ ‬בדרום‭, ‬כלומר‭, ‬שיהיו‭ ‬נפרדים‭ ‬האחד‭ ‬מן‭ ‬השני‭.‬

זהירות‭ ‬בשולחן‭ ‬שעליו‭ ‬נרות

טז‭. ‬ הנוהגים‭ ‬כיום‭ ‬להניח‭ ‬את‭ ‬הנרות‭ ‬על‭ ‬השולחן‭ – ‬צריכים‭ ‬להזהר‭ ‬מאוד‭ ‬ששולחן‭ ‬השבת‭ ‬יהיה‭ ‬יציב‭ ‬ולא‭ ‬יתנועע‭ ‬בזמן‭ ‬הסעודה‭.‬

הדלקת‭ ‬נרות‭ ‬לאדם‭ ‬השובת‭ ‬מחוץ‭ ‬לביתו

החיובים‭ ‬בנר‭ ‬שבת

יז‭. ‬ ישנם‭ ‬שני‭ ‬חיובים‭ ‬נפרדים‭ ‬בהדלקת‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭: ‬א‭.‬‭ ‬החיוב‭ ‬שיהיה‭ ‬אור‭ ‬במקום‭ ‬בו‭ ‬שוהה‭ ‬האדם‭. ‬ב‭.‬‭ ‬החיוב‭ ‬לעשות‭ ‬את‭ ‬מעשה‭ ‬הדלקת‭ ‬הנרות‭, ‬וכל‭ ‬אחד‭ ‬מהם‭ ‬מצווה‭ ‬בפני‭ ‬עצמה‭.‬

מתארח‭ ‬שיש‭ ‬לו‭ ‬חדר‭ ‬מיוחד

יח‭. ‬ המתארח‭ ‬אצל‭ ‬אחרים‭ ‬ויש‭ ‬לו‭ ‬חדר‭ ‬מיוחד‭ ‬לאכילה‭ ‬או‭ ‬ללינה‭ ‬ואין‭ ‬אשתו‭ ‬מדליקה‭ ‬בביתו‭ – ‬חייב‭ ‬להדליק‭ ‬ולברך‭ ‬בחדרו‭, ‬משני‭ ‬טעמים‭: ‬א‭.‬‭ ‬משום‭ ‬שחייב‭ ‬לעשות‭ ‬את‭ ‬מעשה‭ ‬ההדלקה‭ ‬בעצמו‭ [‬שהרי‭ ‬אורח‭ ‬שיש‭ ‬לו‭ ‬חדר‭ ‬מיוחד‭ – ‬אינו‭ ‬יוצא‭ ‬במעשה‭ ‬ההדלקה‭ ‬של‭ ‬בעל‭ ‬הבית‭, ‬ומכיון‭ ‬שאשתו‭ ‬לא‭ ‬מדליקה‭ ‬בביתו‭ – ‬אינו‭ ‬יוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬הדלקת‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭]. ‬ב‭.‬‭ ‬משום‭ ‬שחייב‭ ‬בכך‭ ‬שיהיה‭ ‬אור‭ ‬במקומו‭.‬

מתארח‭ ‬ואשתו‭ ‬מדליקה‭ ‬בביתו

יט‭.‬‭ ‬ המתארח‭ ‬אצל‭ ‬אחרים‭ ‬ויש‭ ‬לו‭ ‬חדר‭ ‬מיוחד‭ ‬לאכילה‭ ‬או‭ ‬ללינה‭, ‬ואשתו‭ ‬מדליקה‭ ‬בביתו‭ – ‬חייב‭ ‬להדליק‭ ‬ולברך‭ ‬בחדרו‭, ‬כיון‭ ‬שלמרות‭ ‬שיוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬מעשה‭ ‬ההדלקה‭ ‬בהדלקת‭ ‬אשתו‭, ‬עדיין‭ ‬חל‭ ‬עליו‭ ‬החיוב‭ ‬שיהיה‭ ‬אור‭ ‬במקום‭ ‬בו‭ ‬הוא‭ ‬שוהה‭.‬

מתארח‭ ‬ואין‭ ‬לו‭ ‬חדר‭ ‬מיוחד

כ‭. ‬ השוהה‭ ‬באכסניא‭ ‬ואין‭ ‬לו‭ ‬חדר‭ ‬מיוחד‭ ‬לא‭ ‬לאכילה‭ ‬ולא‭ ‬ללינה‭ ‬ואינו‭ ‬סמוך‭ ‬על‭ ‬שולחן‭ ‬בעל‭ ‬הבית‭, ‬ואין‭ ‬אשתו‭ ‬מדליקה‭ ‬בביתו‭ – ‬חייב‭ ‬בהדלקת‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭,‬‭ ‬כיון‭ ‬שלמרות‭ ‬שבהדלקת‭ ‬בעל‭ ‬הבית‭ ‬הוא‭ ‬יוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬החיוב‭ ‬שיהיה‭ ‬אור‭ ‬במקום‭ ‬בו‭ ‬הוא‭ ‬שוהה‭, ‬עדיין‭ ‬הוא‭ ‬חייב‭ ‬במעשה‭ ‬ההדלקה‭ [‬מכיון‭ ‬שאין‭ ‬אשתו‭ ‬מדליקה‭ ‬בביתו‭]. ‬אמנם‭, ‬מכיון‭ ‬שבעל‭ ‬הבית‭ ‬מדליק‭ ‬שם‭ ‬בעצמו‭ – ‬עדיף‭ ‬שייתן‭ ‬פרוטה‭ ‬לבעה‭"‬ב‭ ‬וישתתף‭ ‬עמו‭ ‬בעלות‭ ‬הנרות‭.‬

שותפות‭ ‬בפרוטה‭ ‬עם‭ ‬בעל‭ ‬הבית

כא‭. ‬ י‭"‬א‭ ‬שאדם‭ ‬שמוזמן‭ ‬לסעוד‭ ‬על‭ ‬שולחנו‭ ‬של‭ ‬בעה‭"‬ב‭ – ‬אינו‭ ‬צריך‭ ‬לתת‭ ‬פרוטה‭ ‬בפועל‭ ‬לבעה‭"‬ב‭, ‬משום‭ ‬שעצם‭ ‬ההזמנה‭ ‬הרי‭ ‬היא‭ ‬כאילו‭ ‬הקנה‭ ‬לו‭ ‬בעה‭"‬ב‭ ‬שווי‭ ‬של‭ ‬פרוטה‭ ‬בנרות‭ [‬או‭ ‬זכות‭ ‬שימוש‭ ‬בנרות‭]. ‬ולמרות‭ ‬זאת‭ – ‬טוב‭ ‬שבעה‭"‬ב‭ ‬יקנה‭ ‬לאורח‭ ‬חלק‭ ‬בנרות‭ ‬במתנה‭, ‬בפעולת‭ ‬קנין‭ ‬ממש‭.‬

מתארח‭ ‬שאשתו‭ ‬מדליקה‭ ‬בביתו

כב‭. ‬ המתארח‭ ‬אצל‭ ‬אחרים‭ ‬ואין‭ ‬לו‭ ‬חדר‭ ‬מיוחד‭ ‬לא‭ ‬לאכילה‭ ‬ולא‭ ‬ללינה‭, ‬ואשתו‭ ‬מדליקה‭ ‬בביתו‭ – ‬אינו‭ ‬חייב‭ ‬להדליק‭ ‬בחדרו‭, ‬משום‭ ‬שבהדלקת‭ ‬בעל‭ ‬הבית‭ ‬הוא‭ ‬יוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬החיוב‭ ‬שיהיה‭ ‬אור‭ ‬במקום‭ ‬בו‭ ‬הוא‭ ‬שוהה‭, ‬ובהדלקת‭ ‬אשתו‭ ‬הוא‭ ‬יוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬מעשה‭ ‬ההדלקה‭.‬

מתארח‭ ‬בסעודה‭ ‬ולן‭ ‬בביתו

כג‭. ‬ הסועדים‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭ ‬מחוץ‭ ‬לביתם‭ ‬וחוזרים‭ ‬ללון‭ ‬בביתם‭ – ‬ידליקו‭ ‬בביתם‭ ‬נרות‭ ‬שדולקים‭ ‬זמן‭ ‬רב‭ ‬כדי‭ ‬שידלקו‭ ‬עד‭ ‬אחרי‭ ‬שיחזרו‭ ‬הביתה‭ ‬ויוכלו‭ ‬ליהנות‭ ‬מאור‭ ‬הנרות‭, ‬שהרי‭ ‬אם‭ ‬לא‭ ‬ייהנו‭ ‬מאור‭ ‬הנרות‭ ‬תהיה‭ ‬ברכתם‭ ‬לבטלה‭.‬

הנאה‭ ‬מהנרות‭ ‬למתארח‭ ‬ומדליק‭ ‬בביתו

כד‭. ‬ הסועדים‭ ‬מחוץ‭ ‬לביתם‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭, ‬ואין‭ ‬להם‭ ‬נרות‭ ‬שמחזיקים‭ ‬זמן‭ ‬רב‭ – ‬ידליקו‭ ‬נרות‭ ‬רגילים‭ ‬בברכה‭ ‬רק‭ ‬אם‭ ‬ייהנו‭ ‬מאור‭ ‬הנרות‭. ‬ויכולים‭ ‬ליהנות‭ ‬מאור‭ ‬הנרות‭ ‬אחרי‭ ‬השקיעה‭ ‬כאשר‭ ‬מתחיל‭ ‬להחשיך‭ ‬או‭ ‬אחרי‭ ‬התפילה‭ ‬לפני‭ ‬הסעודה‭. ‬אמנם‭, ‬יש‭ ‬חולקים‭ ‬ואומרים‭ ‬שההנאה‭ ‬מאור‭ ‬הנרות‭ ‬צריכה‭ ‬להיות‭ ‬דווקא‭ ‬לצרכי‭ ‬סעודה‭ ‬ולא‭ ‬די‭ ‬בהנאה‭ ‬בעלמא‭, ‬אך‭ ‬אין‭ ‬נוהגים‭ ‬כדעה‭ ‬זו‭ ‬ומספיקה‭ ‬הנאה‭ ‬בעלמא‭ ‬ע‭"‬מ‭ ‬שיוכלו‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬בברכה‭.‬

מתארח‭ ‬שחוזר‭ ‬לביתו

כה‭. ‬ הסועדים‭ ‬מחוץ‭ ‬לביתם‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭ – ‬צריכים‭ ‬להשאיר‭ ‬אור‭ ‬אחר‭ ‬דולק‭ ‬בבית‭ [‬אור‭ ‬החשמל‭] ‬עד‭ ‬לזמן‭ ‬ששבים‭ ‬לביתם‭, ‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬יכשלו‭ ‬בחושך‭ ‬בהליכתם‭ ‬בבית‭ ‬‭[‬ומכל‭ ‬מקום‭ – ‬לא‭ ‬מברכים‭ ‬על‭ ‬הדלקת‭ ‬אור‭ ‬החשמל‭].‬

הדלקה‭ ‬כשאין‭ ‬הנאה‭ ‬מהאור

כו‭. ‬ כאשר‭ ‬אין‭ ‬אפשרות‭ ‬ליהנות‭ ‬מאור‭ ‬הנרות‭ ‬לפני‭ ‬הסעודה‭ ‬או‭ ‬אחריה‭ – ‬אסור‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬הדלקת‭ ‬הנרות‭ [‬וראה‭ ‬לקמן‭ ‬סעי‭' ‬כ‭"‬ט‭].‬

הדלקה‭ ‬למתארחים‭ ‬לכל‭ ‬השבת

כז‭. ‬ בני‭ ‬משפחה‭ ‬המתארחים‭ ‬בבית‭ ‬משפחה‭ ‬אחרת‭ ‬משך‭ ‬השבת‭ ‬כולה‭, ‬וסועדים‭ ‬בבית‭ ‬המארחים‭ ‬ולנים‭ ‬בבית‭ ‬המארחים‭ – ‬תדליק‭ ‬המארחת‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬בברכה‭ ‬במקום‭ ‬הסעודה‭, ‬והמתארחת‭ ‬תדליק‭ ‬נרות‭ ‬בברכה‭ ‬במטבח‭ ‬או‭ ‬בחדר‭ ‬שיוחד‭ ‬לה‭.‬

הדלקת‭ ‬אורחת‭ ‬שאינה‭ ‬מדלקת‭ ‬בביתה

הדלקת‭ ‬כמה‭ ‬נשים

כח‭. ‬ נחלקו‭ ‬הפוסקים‭ ‬האשכנזים‭ ‬והספרדים‭ ‬בדין‭ ‬הדלקת‭ ‬נרות‭ ‬למתארחת‭, ‬כאשר‭ ‬אין‭ ‬אפשרות‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬בחדר‭ ‬המיוחד‭ ‬למתארחים‭ ‬או‭ ‬במטבח‭, ‬או‭ ‬כשיש‭ ‬חשש‭ ‬שהמארחת‭ ‬תפגע‭ ‬אם‭ ‬המתארחת‭ ‬תדליק‭ ‬בחדר‭ ‬אחר‭. ‬דעת‭ ‬הרמ‭"‬א‭ ‬וכך‭ ‬מנהג‭ ‬האשכנזים‭: ‬שיכולות‭ ‬שתי‭ ‬נשים‭ ‬להדליק‭ ‬בברכה‭ ‬באותו‭ ‬חדר‭ ‬ואפילו‭ ‬על‭ ‬אותו‭ ‬השולחן‭, ‬למרות‭ ‬שדי‭ ‬בנרות‭ ‬של‭ ‬אחת‭ ‬מהן‭ ‬כדי‭ ‬להאיר‭ ‬את‭ ‬החדר‭ [‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬טוב‭ ‬שלא‭ ‬תדלקנה‭ ‬במנורה‭ ‬אחת‭ ‬או‭ ‬בפמוט‭ ‬אחד‭]. ‬ולדעת‭ ‬מרן‭ ‬בעל‭ ‬השולחן‭ ‬ערוך‭ ‬וכך‭ ‬מנהג‭ ‬הספרדים‭: ‬שתי‭ ‬נשים‭ ‬לא‭ ‬יכולות‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬ולברך‭ ‬עליהם‭ ‬כאשר‭ ‬הנרות‭ ‬נמצאים‭ ‬על‭ ‬אותו‭ ‬השולחן‭ ‬או‭ ‬אפילו‭ ‬בשני‭ ‬מקומות‭ ‬נפרדים‭ ‬באותו‭ ‬חדר‭.‬

להלכה‭:‬‭ ‬בין‭ ‬לספרדים‭ ‬ובין‭ ‬לאשכנזים‭ – ‬לכתחילה‭ ‬טוב‭ ‬בכל‭ ‬מקרה‭ ‬ששתי‭ ‬נשים‭ ‬שרוצות‭ ‬להדליק‭ ‬תדלקנה‭ ‬כל‭ ‬אחת‭ ‬בחדר‭ ‬אחר‭.‬

אם‭ ‬בכל‭ ‬זאת‭ ‬יש‭ ‬צורך‭ ‬ושתי‭ ‬נשים‭ ‬מדליקות‭ ‬באותו‭ ‬מקום‭: ‬לספרדים‭ – ‬המארחת‭ ‬תדליק‭ ‬בברכה‭, ‬והמתארחת‭ ‬תשמע‭ ‬את‭ ‬הברכה‭ ‬ותכוון‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בברכת‭ ‬המארחת‭. ‬לאשכנזים‭ – ‬המארחת‭ ‬תדליק‭ ‬בברכה‭, ‬והמתארחת‭ ‬תשתמט‭ ‬מלשמוע‭ ‬את‭ ‬ברכתה‭ ‬או‭ ‬שתשמע‭ ‬את‭ ‬ברכתה‭ ‬ותכוון‭ ‬לא‭ ‬לצאת‭ ‬בברכתה‭, ‬ואח‭"‬כ‭ ‬תדליק‭ ‬ותברך‭ ‬בעצמה‭ [‬באותו‭ ‬מקום‭].‬

כט‭.‬‭ ‬ זוג‭ ‬שבא‭ ‬להתארח‭ ‬מלפני‭ ‬שבת‭ ‬ושבים‭ ‬ללון‭ ‬בביתם‭, ‬ואין‭ ‬המתארחת‭ ‬יכולה‭ ‬להדליק‭ ‬בביתה‭ [‬כגון‭ ‬שאינה‭ ‬נמצאת‭ ‬בביתה‭ ‬בזמן‭ ‬הדלקת‭ ‬נרות‭ ‬או‭ ‬שלא‭ ‬יהנו‭ ‬מאור‭ ‬הנרות‭, ‬וכמובא‭ ‬לעיל‭] – ‬תדליק‭ ‬האשה‭ ‬המארחת‭ ‬נרות‭ ‬בברכה‭ ‬במקום‭ ‬הסעודה‭, ‬והמתארחת‭ ‬תדליק‭ ‬במטבח‭ ‬המארחת‭ ‬בברכה‭.‬

הדלקה‭ ‬בפינות‭ ‬החדר

ל‭.‬‭ ‬ גם‭ ‬לדעת‭ ‬הספרדים‭ – ‬מותר‭ ‬לשתי‭ ‬נשים‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬בברכה‭ ‬באותו‭ ‬החדר‭, ‬כאשר‭ ‬האחת‭ ‬מדליקה‭ ‬בפינה‭ ‬אחת‭ ‬והשנייה‭ ‬בפינה‭ ‬אחרת‭, ‬והחדר‭ ‬גדול‭ ‬עד‭ ‬כדי‭ ‬כך‭ ‬שנרות‭ ‬שהדליקה‭ ‬האשה‭ ‬בפינה‭ ‬אחת‭ ‬לא‭ ‬מאירים‭ ‬די‭ ‬בפינה‭ ‬האחרת‭.‬

הדלקה‭ ‬לאשה‭ ‬מאושפזת

לא‭. ‬ המאושפזת‭ ‬בבית‭ ‬חולים‭ – ‬יכולה‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬בחדרה‭ ‬בברכה‭, ‬בתנאי‭ ‬שהנרות‭ ‬נשארים‭ ‬בחדר‭ ‬עד‭ ‬אחרי‭ ‬השקיעה‭. ‬אמנם‭, ‬אם‭ ‬יודעת‭ ‬שיוציאו‭ ‬את‭ ‬הנרות‭ ‬מחדרה‭ ‬אחרי‭ ‬ההדלקה‭ [‬מכיון‭ ‬שהדבר‭ ‬מפריע‭ ‬לחולים‭ ‬האחרים‭] – ‬תדליק‭ ‬את‭ ‬הנרות‭ ‬בלי‭ ‬ברכה‭.‬

הנאה‭ ‬מהנרות‭ ‬במאושפזת

לב‭. ‬ המאושפזת‭ ‬בבית‭ ‬החולים‭ – ‬יכולה‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬מחוץ‭ ‬לחדרה‭ ‬בברכה‭, ‬בתנאי‭ ‬שתדליק‭ ‬במקום‭ ‬שבו‭ ‬אוכלת‭ ‬או‭ ‬שתהנה‭ ‬מאור‭ ‬הנרות‭ ‬אחרי‭ ‬השקיעה‭ ‬כשמתחיל‭ ‬להחשיך‭.‬

מתארחת‭ ‬במלון‭ ‬ומדליקה‭ ‬בחדר‭ ‬האוכל

לג‭. ‬ המתארחת‭ ‬בבית‭ ‬מלון‭ ‬שלא‭ ‬מאשר‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬בחדרים‭, ‬וכתחליף‭ ‬מקצה‭ ‬מקום‭ ‬להדלקה‭ ‬בחדר‭ ‬האוכל‭ – ‬תדליק‭ ‬כל‭ ‬אשה‭ ‬נרות‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬מנהגה‭. ‬למנהג‭ ‬הספרדים‭ ‬‭- ‬הראשונה‭ ‬תדליק‭ ‬בברכה‭ ‬והאחרות‭ ‬ללא‭ ‬ברכה‭, ‬והזריזה‭ ‬שמדליקה‭ ‬ראשונה‭ – ‬נשכרת‭. ‬למנהג‭ ‬האשכנזים‭ – ‬כל‭ ‬אשה‭ ‬תדליק‭ ‬ותברך‭ ‬בפני‭ ‬עצמה‭.‬

מתארחת‭ ‬במלון‭ ‬ומדליקה‭ ‬בחדרה

לד‭. ‬ בבית‭ ‬מלון‭ ‬שמאשר‭ ‬הדלקת‭ ‬נרות‭ ‬בחדרים‭ – ‬מותר‭ ‬גם‭ ‬לספרדיות‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬בברכה‭ ‬כל‭ ‬אחת‭ ‬בחדרה‭, ‬בתנאי‭ ‬שהנשים‭ ‬המדליקות‭ ‬ישנות‭ ‬כל‭ ‬אחת‭ ‬בחדרה‭.‬

כשבעלי‭ ‬המלון‭ ‬אוסרים‭ ‬להדליק

לה‭. ‬ בבית‭ ‬מלון‭ ‬שאוסר‭ ‬הדלקת‭ ‬נרות‭ ‬בחדרים‭, ‬וכן‭ ‬אינו‭ ‬מקצה‭ ‬מקום‭ ‬להדלקה‭ ‬בחדר‭ ‬האוכל‭ ‬‮–‬‭ ‬אסור‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬בברכה‭ ‬במקום‭ ‬אחר‭, ‬בין‭ ‬לספרדים‭ ‬ובין‭ ‬לאשכנזים‭.‬

הדלקה‭ ‬במלון‭ ‬במקום‭ ‬שלא‭ ‬אוכלים

לו‭. ‬ בבית‭ ‬מלון‭ ‬שההדלקה‭ ‬המותרת‭ ‬בו‭ ‬היא‭ ‬רק‭ ‬בכניסה‭ ‬לחדר‭ ‬האוכל‭- ‬לא‭ ‬יכולה‭ ‬לברך‭ ‬שם‭ ‬כלל‭, ‬כיון‭ ‬שאינו‭ ‬במקום‭ ‬סעודה‭ ‬או‭ ‬במקום‭ ‬שינה‭. ‬אמנם‭ ‬אם‭ ‬במקום‭ ‬זה‭ ‬שותים‭ ‬קפה‭ ‬ואוכלים‭ ‬עוגות‭- ‬יכולה‭ ‬להדליק‭ ‬בברכה‭ ‬וכדלקמן‭.‬

הדלקה‭ ‬בפנס

לז‭. ‬ אשה‭ ‬המתארחת‭ ‬בבית‭ ‬מלון‭ ‬שלא‭ ‬מאשר‭ ‬הדלקת‭ ‬נרות‭ ‬בחדרים‭ – ‬יכולה‭ ‬להדליק‭ ‬בחדרה‭ ‬פנס‭ ‬הפועל‭ ‬עם‭ ‬סוללות‭ ‬ולברך‭ ‬עליו‭ (‬באופן‭ ‬שלנורה‭ ‬שלה‭ ‬יש‭ ‬חוט‭ ‬להט‭ ‬משא‭"‬כ‭ ‬נורת‭ ‬לד‭ ‬וכדו‭'), ‬אך‭ ‬אינה‭ ‬יכולה‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬אור‭ ‬מנורת‭ ‬החשמל‭ ‬בחדר‭.‬

הנאה‭ ‬מאור‭ ‬הפנס

לח‭. ‬ אשה‭ ‬המברכת‭ ‬בחדרה‭ ‬על‭ ‬אור‭ ‬הפנס‭ – ‬צריכה‭ ‬ליהנות‭ ‬מאורו‭ ‬כשם‭ ‬שצריכה‭ ‬ליהנות‭ ‬מאור‭ ‬הנרות‭. ‬ולכן‭, ‬תדאג‭ ‬שיהיו‭ ‬בפנס‭ ‬סוללות‭ ‬המספיקות‭ ‬להדלקת‭ ‬זמן‭ ‬רב‭, ‬ותבדוק‭ ‬עניין‭ ‬זה‭ ‬לפני‭ ‬ההדלקה‭. ‬אם‭ ‬יש‭ ‬חשש‭ ‬שהסוללה‭ ‬חלשה‭ ‬ולא‭ ‬תחזיק‭ ‬מעמד‭ ‬עד‭ ‬שתשוב‭ ‬האשה‭ ‬לחדרה‭ ‬אחרי‭ ‬הארוחה‭ – ‬צריכה‭ ‬האשה‭ ‬ליהנות‭ ‬מאור‭ ‬הפנס‭ ‬אחרי‭ ‬השקיעה‭ ‬כשמתחיל‭ ‬להחשיך‭, ‬לפני‭ ‬הארוחה‭.‬

הדלקה‭ ‬כשאשתו‭ ‬אינה‭ ‬בבית

לט‭.‬‭ ‬ מי‭ ‬שאשתו‭ ‬אינה‭ ‬נמצאת‭ ‬בבית‭, ‬כגון‭: ‬יולדת‭ ‬הנמצאת‭ ‬בבית‭ ‬חולים‭ – ‬ידליק‭ ‬הוא‭ ‬את‭ ‬נרות‭ ‬השבת‭ ‬בברכה‭. ‬ואם‭ ‬יש‭ ‬לבעל‭ ‬משפחה‭ ‬שמתארחת‭ ‬אצלו‭ – ‬ידליק‭ ‬הבעל‭ ‬במקום‭ ‬אכילה‭ ‬ויברך‭, ‬והאורחת‭ ‬תדליק‭ ‬במקום‭ ‬השינה‭ ‬או‭ ‬במטבח‭ ‬גם‭ ‬כן‭ ‬בברכה‭. ‬ואם‭ ‬יש‭ ‬לו‭ ‬אורחות‭ ‬שחייב‭ ‬בכבודן‭ ‬ורוצה‭ ‬לכבדן‭ ‬בהדלקת‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ – ‬יעשה‭ ‬אותן‭ ‬שליח‭ ‬שתדלקנה‭, ‬ובכך‭ ‬יוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭.‬

ברכה‭ ‬בנרות‭ ‬שבת‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת

מ‭.‬‭ ‬ אסור‭ ‬להדליק‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬בברכה‭, ‬ועל‭ ‬הנוהגים‭ ‬כן‭ ‬לבטל‭ ‬מנהגם‭.‬

בחורי‭ ‬ישיבה

הדלקת‭ ‬בחור‭ ‬ישיבה

מא‭. ‬ בחור‭ ‬שנוהג‭ ‬כשולחן‭ ‬ערוך‭ – ‬יכול‭ ‬להדליק‭ ‬בברכה‭ ‬בחדר‭ ‬האוכל‭, ‬בתנאי‭ ‬שהוא‭ ‬הראשון‭ ‬שמדליק‭ ‬שם‭. ‬או‭ ‬שידליק‭ ‬נרות‭ ‬בברכה‭ ‬בפינה‭ ‬אחרת‭ ‬בחדר‭ ‬האוכל‭, ‬בתנאי‭ ‬שחדר‭ ‬האוכל‭ ‬גדול‭ ‬עד‭ ‬כדי‭ ‬כך‭ ‬שאור‭ ‬הנרות‭ ‬הראשונים‭ ‬לא‭ ‬מאיר‭ ‬במקום‭ ‬הנרות‭.‬

בחור‭ ‬ישיבה‭ ‬בן‭ ‬אשכנז

מב‭. ‬ בחור‭ ‬שנוהג‭ ‬כרמ‭"‬א‭ – ‬יכול‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬בברכה‭ ‬בחדר‭ ‬האוכל‭, ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬כבר‭ ‬הדליקו‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬בברכה‭ ‬באותו‭ ‬מקום‭.‬

הדלקה‭ ‬בפנימייה

מג‭. ‬ לגבי‭ ‬החדר‭ ‬בו‭ ‬הוא‭ ‬ישן‭: ‬מעיקר‭ ‬הדין‭ – ‬די‭ ‬בהדלקת‭ ‬אור‭ ‬חשמל‭ (‬ללא‭ ‬ברכה‭), ‬והרוצה‭ ‬להחמיר‭ – ‬ידליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬בברכה‭ ‬ובתנאי‭ ‬שהנהלת‭ ‬הישיבה‭ ‬מרשה‭, ‬אמנם‭ ‬אם‭ ‬יש‭ ‬כמה‭ ‬בחורים‭ ‬באותו‭ ‬חדר‭ – ‬הטוב‭ ‬ביותר‭ ‬שיעשו‭ ‬תורנות‭ ‬ובכל‭ ‬פעם‭ ‬אחד‭ ‬מהם‭ ‬יברך‭ ‬והשאר‭ ‬ישתתפו‭ ‬בפרוטה‭ ‬או‭ ‬ידליקו‭ ‬בלא‭ ‬ברכה‭, ‬מיהו‭, ‬יקפידו‭ ‬להנות‭ ‬מאור‭ ‬הנר‭, ‬וע‭"‬כ‭ ‬צריך‭ ‬להדליק‭ ‬בנרות‭ ‬כל‭ ‬כך‭ ‬ארוכים‭, ‬בכדי‭ ‬שעד‭ ‬שיחזור‭ ‬מהאכילה‭ ‬ומהלימוד‭ ‬עוד‭ ‬תהיינה‭ ‬דולקות‭. ‬או‭ ‬שאחרי‭ ‬התפילה‭ ‬יכנס‭ ‬לחדר‭ ‬השינה‭ ‬הזה‭ ‬שהדליק‭ ‬בו‭ ‬עם‭ ‬ברכה‭, ‬וינוח‭ ‬או‭ ‬ישתמש‭ ‬במשהו‭ ‬ויהנה‭ ‬מהנרות‭ ‬האלה‭ ‬ואז‭ ‬הוא‭ ‬יכול‭ ‬לבוא‭ ‬יותר‭ ‬מאוחר‭.‬

חיילים‭ ‬בבסיס

מד‭. ‬ חיילים‭ ‬הנמצאים‭ ‬בבסיס‭ ‬בחדר‭ ‬אחד‭ – ‬ינהגו‭ ‬שאחד‭ ‬מהם‭ ‬ידליק‭ ‬וחבריו‭ ‬ישתתפו‭ ‬עמו‭ ‬בפרוטה‭. ‬מיהו‭, ‬יקפידו‭ ‬להנות‭ ‬מאור‭ ‬הנר‭ ‬כאמור‭ ‬בסעי‭' ‬הקודם‭.‬

הדלקת‭ ‬הנרות‭ ‬בסוכה

עדיפות‭ ‬הדלקה‭ ‬בסוכה

מה‭. ‬ בערב‭ ‬שבת‭ ‬סוכות‭ ‬ובערב‭ ‬יום‭ ‬טוב‭ – ‬עדיף‭ ‬להדליק‭ ‬את‭ ‬הנרות‭ ‬בסוכה‭ ‬מכמה‭ ‬טעמים‭: ‬א‭.‬‭ ‬משום‭ ‬שאחת‭ ‬הסיבות‭ ‬להדלקת‭ ‬הנרות‭ ‬היא‭ ‬שיהיה‭ ‬אור‭ ‬בזמן‭ ‬האכילה‭. ‬ב‭.‬‭ ‬משום‭ ‬שטוב‭ ‬להסתכל‭ ‬בנרות‭ ‬בזמן‭ ‬אמירת‭ ‬הקידוש‭.‬

הדלקה‭ ‬במיתקן‭ ‬בסוכה

מו‭. ‬ כאשר‭ ‬מדליקים‭ ‬נרות‭ ‬בסוכה‭ – ‬רצוי‭ ‬להדליקם‭ ‬בתוך‭ ‬מתקן‭ ‬המיוחד‭ ‬לכך‭ ‬עשוי‭ ‬זכוכית‭, ‬כדי‭ ‬שהרוח‭ ‬לא‭ ‬תכבה‭ ‬את‭ ‬הנרות‭, ‬וכדי‭ ‬שהילדים‭ ‬יוכלו‭ ‬להתהלך‭ ‬בסוכה‭ ‬בחופשיות‭.‬

חשש‭ ‬נזק‭ ‬מנרות‭ ‬בסוכה

מז‭. ‬ אם‭ ‬יש‭ ‬חשש‭ ‬שיגרם‭ ‬נזק‭ ‬כתוצאה‭ ‬מהדלקת‭ ‬הנרות‭ ‬בסוכה‭ – ‬ידליקו‭ ‬את‭ ‬הנרות‭ ‬בבית‭ ‬במקום‭ ‬שממנו‭ ‬יאירו‭ ‬הנרות‭ ‬אל‭ ‬הסוכה‭.‬

ראיית‭ ‬הנרות‭ ‬כשיושב‭ ‬בסוכה

מח‭. ‬ כאשר‭ ‬אין‭ ‬אפשרות‭ ‬להדליק‭ ‬את‭ ‬הנרות‭ ‬בבית‭ ‬באופן‭ ‬שיאירו‭ ‬אל‭ ‬הסוכה‭ – ‬ידליקו‭ ‬בבית‭ ‬במקום‭ ‬שייראו‭ ‬מן‭ ‬הסוכה‭.‬

הנאה‭ ‬מהנרות‭ ‬בסוכות

מט‭.‬‭ ‬ כאשר‭ ‬הבית‭ ‬רחוק‭ ‬מהסוכה‭, ‬ומדליקים‭ ‬את‭ ‬הנרות‭ ‬בבית‭ – ‬תצא‭ ‬האשה‭ ‬מן‭ ‬הבית‭ ‬אל‭ ‬הסוכה‭ ‬רק‭ ‬אחרי‭ ‬החשיכה‭, ‬כדי‭ ‬שתהנה‭ ‬מנרות‭ ‬השבת‭ ‬בבית‭. ‬לחלופין‭, ‬יכולה‭ ‬האשה‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שיחזיקו‭ ‬זמן‭ ‬רב‭ ‬וייהנו‭ ‬מן‭ ‬הנרות‭ ‬אחרי‭ ‬הארוחה‭, ‬בבית‭.‬

נרות‭ ‬לכבוד‭ ‬האושפיזין

נ‭.‬‭ ‬ בסוכות‭ ‬מצוה‭ ‬להדליק‭ ‬בכל‭ ‬לילה‭ ‬נר‭ ‬לאושפיזין‭ ‬של‭ ‬אותו‭ ‬לילה‭, ‬ולומר‭: "‬הריני‭ ‬מדליק‭ ‬נר‭ ‬זה‭ ‬לכבוד‭ ‬האושפיזין‭" ‬וכו‭', ‬ויעשה‭ ‬כן‭ ‬גם‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬ויום‭ ‬טוב‭ ‬לפני‭ ‬הדלקת‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭.‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים