חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬יא – זמן‭ ‬הדלקת‭ ‬נרות‭ ‬שבת

תחילת‭ ‬זמן‭ ‬הדלקת‭ ‬נרות‭

הדלקה‭ ‬מפלג‭ ‬המנחה

א‭. ‬ הזמן‭ ‬המוקדם‭ ‬ביותר‭ ‬להדלקת‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬הוא‭ ‬מ‭"‬פלג‭ ‬המנחה‭", ‬כלומר‭, ‬כשעה‭ ‬ורבע‭ ‬לפני‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭, ‬ואין‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬לפני‭ ‬פלג‭ ‬המנחה‭.‬

הדלקה‭ ‬קודם‭ ‬פלג‭ ‬המנחה

ב‭. ‬ אשה‭ ‬שהדליקה‭ ‬לפני‭ "‬פלג‭ ‬המנחה‭" – ‬לא‭ ‬יצאה‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬וצריכה‭ ‬לחזור‭ ‬ולהדליק‭ ‬נרות‭ ‬בברכה‭ ‬אחרי‭ ‬פלג‭ ‬המנחה‭, ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬הדליקה‭ ‬לשם‭ "‬נרות‭ ‬שבת‭" ‬בברכה‭.‬

זמן‭ ‬ההדלקה‭ ‬בחו‭"‬ל

ג‭. ‬ בחוץ‭ ‬לארץ‭, ‬במקומות‭ ‬שהשמש‭ ‬שוקעת‭ ‬מאוחר‭ ‬מאוד‭, ‬מקילים‭ ‬להדליק‭ ‬לפני‭ ‬פלג‭ ‬המנחה‭, ‬עד‭ ‬שעתיים‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭ [‬לכל‭ ‬המוקדם‭], ‬וסומכים‭ ‬בזה‭ ‬על‭ ‬שיטת‭ ‬הרמ‭"‬א‭ ‬שמיקל‭ ‬להדליק‭ ‬שעתיים‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭, ‬וכן‭ ‬על‭ ‬שיטת‭ ‬הגאון‭ ‬מוילנא‭ ‬שמחשב‭ ‬את‭ ‬היום‭ ‬מהזריחה‭ ‬עד‭ ‬השקיעה‭ [‬ולא‭ ‬מעלות‭ ‬השחר‭ ‬עד‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭]‬‭, ‬ולשיטתו‭ "‬פלג‭ ‬המנחה‭" ‬מתחיל‭ ‬שעה‭ ‬ורבע‭ [‬זמנית‭] ‬לפני‭ ‬שקיעת‭ ‬החמה‭ [‬ולא‭ ‬שעה‭ ‬ורבע‭ ‬לפני‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭]. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬קולות‭ ‬אלה‭ ‬הינן‭ ‬רק‭ ‬לתושבי‭ ‬חו‭"‬ל‭ ‬שאינם‭ ‬יכולים‭ ‬לקיים‭ ‬את‭ ‬ההלכה‭ ‬כפשוטה‭, ‬וכמובן‭ ‬שתקנתם‭ ‬לעלות‭ ‬לארץ‭ ‬ישראל‭.‬

הזמן‭ ‬הרצוי‭ ‬להדלקת‭ ‬נרות‭

תוספת‭ ‬מחול‭ ‬על‭ ‬הקודש

ד‭. ‬ מצווה‭ ‬להוסיף‭ ‬מחול‭ ‬על‭ ‬הקודש‭ (‬ראה‭ ‬בהרחבה‭ ‬בפרק‭ ‬י‭"‬ד‭ ‬זמן‭ ‬איסור‭ ‬מלאכה‭), ‬ועל‭ ‬כן‭ ‬מקדימים‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬לפני‭ ‬שקיעת‭ ‬החמה‭.‬

תוספת‭ ‬שבת‭ ‬בערים‭ ‬השונות

ה‭. ‬ בחיפה‭ ‬ובצפון‭ ‬הארץ‭ ‬נוהגים‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ – ‬חצי‭ ‬שעה‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭, ‬ובתל‭ ‬אביב‭ – ‬עשרים‭ ‬וחמש‭ ‬דקות‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭.‬

זמן‭ ‬ההדלקה‭ ‬בירושלים

ו‭. ‬ לדעת‭ ‬גאון‭ ‬עוזנו‭ ‬בעל‭ ‬ה‭'‬בן‭ ‬איש‭ ‬חי‭' ‬וחכמים‭ ‬נוספים‭ ‬שעלו‭ ‬לארץ‭ ‬ישראל‭, ‬מספיק‭ ‬להקדים‭ ‬ולהדליק‭ ‬חצי‭ ‬שעה‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭, ‬אך‭ ‬המנהג‭ ‬בירושלים‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ – ‬ארבעים‭ ‬דקות‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭. ‬והטעם‭ ‬למנהג‭ ‬בירושלים‭ ‬הוא‭, ‬שירושלים‭ ‬בנויה‭ ‬על‭ ‬הרים‭ ‬וגבעות‭ ‬ובמקום‭ ‬אחד‭ ‬השקיעה‭ ‬נראית‭ ‬בזמן‭ ‬אחד‭,‬‭ ‬ובשני‭ ‬בזמן‭ ‬מאוחר‭ ‬יותר‭, ‬וכדי‭ ‬לא‭ ‬לחלק‭ ‬בין‭ ‬המקומות‭ ‬בירושלים‭ ‬קבעו‭ ‬זמן‭ ‬אחיד‭ ‬לכולם‭, ‬והוא‭ – ‬ארבעים‭ ‬דקות‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭, ‬ואין‭ ‬לשנות‭ ‬מן‭ ‬המנהג‭.‬

ירושלמי‭ ‬מחוץ‭ ‬לירושלים

ז‭. ‬ ירושלמי‭ ‬ששובת‭ ‬מחוץ‭ ‬לירושלים‭ – ‬יעשה‭ ‬כהרגלו‭ ‬וידליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬ארבעים‭ ‬דקות‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭ ‬כמנהג‭ ‬ירושלים‭.‬

זמן‭ ‬ההדלקה‭ ‬בדיעבד

ח‭. ‬ לכתחילה‭: ‬יש‭ ‬להקפיד‭ ‬על‭ ‬זמני‭ ‬הדלקת‭ ‬הנרות‭ ‬המתפרסמים‭ ‬בלוחות‭ ‬ולא‭ ‬לשנות‭. ‬ובדיעבד‭: ‬אשה‭ ‬שלא‭ ‬הספיקה‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬בזמן‭ – ‬יכולה‭ ‬להדליק‭ ‬גם‭ ‬אחרי‭ ‬הזמנים‭ ‬המתפרסמים‭, ‬אך‭ ‬צריכה‭ ‬להדליק‭ ‬לפחות‭ ‬עשר‭ ‬דקות‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭. ‬אשה‭ ‬שאינה‭ ‬יכולה‭ ‬להדליק‭ ‬בשום‭ ‬אופן‭, ‬אפילו‭ ‬עשר‭ ‬דקות‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭ – ‬יכולה‭ ‬להדליק‭ ‬גם‭ ‬אחרי‭ ‬כן‭ (‬עד‭ ‬השקיעה‭), ‬ומכל‭ ‬מקום‭ ‬לא‭ ‬תדליק‭ ‬אחרי‭ ‬הזמן‭ ‬שרגילים‭ ‬לקבל‭ ‬שבת‭ ‬בבית‭-‬הכנסת‭ ‬שבו‭ ‬בעלה‭ ‬רגיל‭ ‬להתפלל‭.‬

מקום‭ ‬שמתפללים‭ ‬בפלג‭ ‬המנחה

ט‭.‬‭ ‬ בישוב‭ ‬או‭ ‬מושב‭, ‬שישנו‭ ‬בית‭ ‬כנסת‭ ‬אחד‭ ‬ומקבלים‭ ‬בו‭ ‬את‭ ‬השבת‭ ‬מוקדם‭ [‬בפלג‭ ‬המנחה‭] – ‬אסור‭ ‬לנשים‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬מזמן‭ ‬שהקהל‭ ‬קיבל‭ ‬שבת‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭.‬‭ ‬ואיסור‭ ‬זה‭ ‬נכון‭ ‬גם‭ ‬אם‭ ‬הקהל‭ ‬קיבל‭ ‬שבת‭ ‬בעוד‭ ‬היום‭ ‬גדול‭ [‬מפלג‭ ‬המנחה‭]. ‬וראה‭ ‬בהרחבה‭ ‬בפרק‭ ‬י‭"‬ד‭ "‬זמן‭ ‬איסור‭ ‬מלאכה‭" ‬סעי‭' ‬כ‭"‬ג‭.‬

י‭.‬‭ ‬ רצוי‭ ‬שהמקדימים‭ ‬להתפלל‭ ‬מנחה‭ ‬וקבלת‭ ‬שבת‭ ‬בפלג‭ ‬המנחה‭, ‬יקבעו‭ ‬זמן‭ ‬לאמירת‭ "‬בואי‭ ‬כלה‭ ‬בואי‭ ‬כלה‭", ‬ואז‭ ‬האשה‭ ‬יודעת‭ ‬שבשעה‭ ‬זו‭ ‬הבעל‭ ‬מקבל‭ ‬שבת‭, ‬ומאז‭ ‬והלאה‭ ‬לא‭ ‬תדליק‭, ‬כי‭ ‬אם‭ ‬לפני‭ ‬כן‭.‬

יא‭. ‬ לא‭ ‬תתפלל‭ ‬אשה‭ ‬לאחר‭ ‬הדלקת‭ ‬נרות‭ ‬אלא‭ ‬תקדים‭ ‬להתפלל‭ ‬ואחר‭ ‬כך‭ ‬תדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭. [‬עוד‭ ‬בדין‭ ‬זה‭ ‬ראה‭ ‬בפרק‭ ‬י‭"‬ד‭ "‬זמן‭ ‬איסור‭ ‬מלאכה‭" ‬סעיפים‭ ‬כ‭"‬ג‭-‬כ‭"‬ו‭].‬

משך‭ ‬הזמן‭ ‬שהנר‭ ‬צריך‭ ‬להיות‭ ‬דולק

שיעור‭ ‬השמן‭ ‬בנר

יב‭. ‬ אדם‭ ‬שהולך‭ ‬לישון‭ ‬בלילה‭ ‬ואינו‭ ‬רגיל‭ ‬לקום‭ ‬במשך‭ ‬הלילה‭ – ‬צריך‭ ‬לתת‭ ‬מספיק‭ ‬שמן‭ ‬בנר‭ ‬או‭ ‬להדליק‭ ‬נר‭ ‬שבת‭ ‬שידלוק‭ ‬עד‭ ‬שהולך‭ ‬לישון‭. ‬

תאורה‭ ‬בלילה

יג‭. ‬ הרגיל‭ ‬לקום‭ ‬בלילה‭ [‬כגון‭ ‬שיש‭ ‬בבית‭ ‬תינוק‭ ‬או‭ ‬ילדים‭ ‬קטנים‭ ‬שצריך‭ ‬לטפל‭ ‬בהם‭, ‬או‭ ‬שרגיל‭ ‬לקום‭ ‬בלילה‭ ‬לשתות‭ ‬תה‭ ‬או‭ ‬ללכת‭ ‬לנוחיות‭ ‬וכדו‭'] – ‬צריך‭ ‬להשאיר‭ ‬אור‭ ‬דלוק‭ ‬משך‭ ‬כל‭ ‬הלילה‭ ‬במקום‭ ‬כל‭ ‬שהוא‭ ‬בבית‭, ‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬יכשל‭ ‬בחפץ‭ ‬המונח‭ ‬על‭ ‬הרצפה‭, ‬וכדי‭ ‬שלא‭ ‬ידליק‭ ‬את‭ ‬אור‭ ‬החשמל‭ ‬מתוך‭ ‬בהלה‭. ‬וטוב‭ ‬להשאיר‭ ‬אור‭ ‬דולק‭ ‬במטבח‭.‬

סוג‭ ‬תאורה‭ ‬בלילה

יד‭. ‬ כשמשאיר‭ ‬אור‭ ‬דולק‭ ‬כל‭ ‬הלילה‭ – ‬לא‭ ‬חייב‭ ‬להיות‭ ‬נר‭ ‬דווקא‭, ‬ואפשר‭ ‬להשאיר‭ ‬תאורת‭ ‬חשמל‭ ‬דלוקה‭.‬

תאורה‭ ‬כשאינו‭ ‬צריך

טו‭. ‬ מי‭ ‬שאינו‭ ‬צריך‭ ‬לקום‭ ‬במהלך‭ ‬הלילה‭ – ‬לא‭ ‬ישאיר‭ ‬תאורה‭ ‬דולקת‭ ‬כל‭ ‬הלילה‭, ‬וודאי‭ ‬שאין‭ ‬להשאיר‭ ‬תאורה‭ ‬דולקת‭ ‬משך‭ ‬כל‭ ‬השבת‭, ‬משום‭ ‬שאין‭ ‬בה‭ ‬תועלת‭ ‬במשך‭ ‬היום‭ ‬אלא‭ ‬איבוד‭ ‬ממון‭ ‬שלא‭ ‬לצורך‭. ‬ואדם‭ ‬שמשאיר‭ ‬תאורה‭ ‬דולקת‭ ‬גם‭ ‬ביום‭ ‬ללא‭ ‬צורך‭ – ‬עובר‭ ‬ב‭'‬בל‭ ‬תשחית‭'.‬

שיעור‭ ‬הדלקה‭ ‬בליל‭ ‬פסח

טז‭. ‬ בליל‭ ‬הסדר‭ ‬בפסח‭, ‬שמסיימים‭ ‬את‭ ‬הסעודה‭ ‬מאוחר‭ ‬מן‭ ‬הרגיל‭ – ‬יש‭ ‬להקפיד‭ ‬שהנר‭ ‬ידלוק‭ ‬עד‭ ‬סוף‭ ‬הסעודה‭, ‬ואם‭ ‬אין‭ ‬אפשרות‭ – ‬יקפיד‭ ‬שידלק‭ ‬עד‭ ‬תחילת‭ ‬הסעודה‭.‬

נרות‭ ‬שכבו

יז‭. ‬ יש‭ ‬אנשים‭ ‬המדמים‭ ‬בדעתם‭ ‬כי‭ ‬זה‭ ‬סימן‭ ‬רע‭ ‬כאשר‭ ‬הנרות‭ ‬נופלים‭ ‬או‭ ‬שהרוח‭ ‬מכבה‭ ‬אותם‭ ‬ודואגים‭ ‬במשך‭ ‬כל‭ ‬השבת‭, ‬אך‭ ‬באמת‭ ‬אין‭ ‬בכך‭ ‬שום‭ ‬סימן‭ ‬רע‭ ‬ואין‭ ‬שום‭ ‬מקום‭ ‬לדאגה‭.‬

יח‭.‬ לגבי‭ ‬זמן‭ ‬ומקום‭ ‬ההדלקה‭ ‬לאנשים‭ ‬המדליקים‭ ‬בביתם‭ ‬ואוכלים‭ ‬במקום‭ ‬אחר‭ – ‬ראה‭ ‬להלן‭ ‬פרק‭ ‬י‭"‬ב‭ ‬בדיני‭ ‬מקום‭ ‬ההדלקה‭.‬

הדלקת‭ ‬נרות‭ ‬בליל‭ ‬טבילה

זמן‭ ‬הדלקה‭ ‬בליל‭ ‬טבילה

יט‭.‬‭ ‬ בעבר‭ ‬נהגו‭ ‬חלק‭ ‬מהנשים‭ ‬שליל‭ ‬טבילתן‭ ‬חל‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭, ‬לחפוף‭ ‬ולהכין‭ ‬את‭ ‬עצמן‭ ‬לטבילה‭ ‬בעודן‭ ‬בבית‭, ‬ללכת‭ ‬לביהכ‭"‬נ‭ [‬שהיה‭ ‬סמוך‭ ‬לבית‭ ‬הטבילה‭], ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬בברכה‭ ‬ואח‭"‬כ‭ ‬לטבול‭. ‬והיו‭ ‬באות‭ ‬נשים‭ ‬אחרות‭ ‬ליהנות‭ ‬מאור‭ ‬הנרות‭ ‬בביהכנ‭"‬ס‭. ‬מנהג‭ ‬זה‭ ‬בטל‭, ‬וטוב‭ ‬שבטל‭, ‬משום‭ ‬שהאשה‭ ‬שמדליקה‭ ‬צריכה‭ ‬ליהנות‭ ‬בעצמה‭ ‬מאור‭ ‬הנרות‭, ‬ואם‭ ‬לא‭ ‬נהנית‭ ‬מן‭ ‬הנרות‭ – ‬קרובה‭ ‬ברכתה‭ ‬להיות‭ ‬לבטלה‭.‬

הדלקה‭ ‬בבית‭ ‬הטבילה

כ‭.‬‭ ‬ מנהג‭ ‬אחר‭ ‬היה‭ ‬שחלק‭ ‬מן‭ ‬הנשים‭ ‬נוהגות‭ ‬להדליק‭ ‬ולברך‭ ‬בבית‭ ‬הטבילה‭ ‬עצמו‭, ‬וליהנות‭ ‬מן‭ ‬הנרות‭ ‬בעצמן‭. ‬אך‭ ‬גם‭ ‬מנהג‭ ‬זה‭ ‬לא‭ ‬טוב‭, ‬משום‭ ‬שעיקר‭ ‬ההדלקה‭ ‬צריכה‭ ‬להיות‭ ‬במקום‭ ‬האכילה‭, ‬ומלבד‭ ‬זאת‭ ‬חייבות‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬בביתן‭ ‬שלא‭ ‬יאכלו‭ ‬באפילה‭.‬

הדלקה‭ ‬למעשה‭ ‬בליל‭ ‬טבילה

כא‭. ‬ למעשה‭ ‬אשה‭ ‬שצריכה‭ ‬לטבול‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬או‭ ‬שרוצה‭ ‬לנסוע‭ ‬להתפלל‭ ‬בכותל‭ ‬וכדו‭', ‬מכיון‭ ‬שצריכה‭ ‬לסמוך‭ ‬את‭ ‬הברכה‭ ‬להדלקה‭, ‬וכן‭ ‬לברך‭ ‬במקום‭ ‬ההדלקה‭ – ‬יש‭ ‬לנהוג‭ ‬שתדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬בביתה‭ ‬ותברך‭ ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬יש‭ ‬עדיין‭ ‬זמן‭ ‬רב‭ ‬עד‭ ‬לזמן‭ ‬הדלקת‭ ‬הנרות‭, ‬אך‭ ‬תתנה‭ ‬שאינה‭ ‬מקבלת‭ ‬שבת‭ ‬בהדלקת‭ ‬הנרות‭. ‬ובלבד‭ ‬שתדליק‭ ‬אחרי‭ "‬פלג‭ ‬המנחה‭" ‬ואחר‭ ‬כך‭ ‬תצא‭ ‬אל‭ ‬בית‭ ‬הטבילה‭, ‬ומכל‭ ‬מקום‭ ‬תקבל‭ ‬שבת‭ ‬בזמן‭ ‬הדלקת‭ ‬הנרות‭.‬

באינה‭ ‬יכולה‭ ‬לאחר‭ ‬פלג‭ ‬המנחה

כב‭. ‬ אשה‭ ‬שטובלת‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬ואינה‭ ‬יכולה‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬אחרי‭ "‬פלג‭ ‬המנחה‭" – ‬תמנה‭ ‬את‭ ‬בעלה‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬במקומה‭, ‬וטוב‭ ‬שתמנה‭ ‬אותו‭ ‬להיות‭ ‬שליח‭ ‬להדלקה‭ ‬בפירוש‭.‬

הכנות‭ ‬בחילול‭ ‬שבת

כג‭. ‬ והוא‭ ‬הדין‭ ‬בכל‭ ‬מקרה‭ ‬שצריכה‭ ‬לעשות‭ ‬שם‭ ‬פעולות‭ ‬הכרוכות‭ ‬בחילול‭ ‬שבת‭ – ‬צריכה‭ ‬להתנות‭ ‬בפה‭ ‬או‭ ‬בלב‭, ‬לפני‭ ‬ההדלקה‭ ‬שאיננה‭ ‬מקבלת‭ ‬שבת‭ ‬בהדלקת‭ ‬הנרות‭, ‬וראה‭ ‬בהרחבה‭ ‬בפרק‭ ‬י‭"‬ד‭ ‬זמן‭ ‬איסור‭ ‬מלאכה‭ ‬סעי‭' ‬ט‭'-‬י‭"‬ג‭.‬

הפסק‭ ‬טהרה‭ ‬בערב‮–‬שבת

זמן‭ ‬הפסק‭ ‬בערב‭ ‬שבת

כד‭. ‬ אשה‭ ‬שצריכה‭ ‬לעשות‭ ‬הפסק‭ ‬טהרה‭ ‬בערב‭-‬שבת‭ – ‬תעשנו‭ ‬לפני‭ ‬הדלקת‭ ‬הנרות‭, ‬ותניח‭ ‬מוך‭ ‬דחוק‭ ‬מיד‭ ‬אחרי‭ ‬הפסק‭ ‬הטהרה‭ ‬עד‭ ‬אחרי‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭.‬

‭"‬הפסק‭" ‬אחר‭ ‬הדלקה

כה‭. ‬ אשה‭ ‬שבדקה‭ ‬אחרי‭ ‬שהדליקה‭ ‬נרות‭ ‬וקבלה‭ ‬שבת‭ ‬אך‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭ – ‬בדיקתה‭ ‬מועילה‭ ‬בדיעבד‭. ‬ואף‭-‬על‭-‬פי‭ ‬שיש‭ ‬במעשיה‭ ‬סתירה‭ [‬שהרי‭ ‬הפסק‭ ‬טהרה‭ ‬צריך‭ ‬להיות‭ ‬לפני‭ ‬תחילת‭ ‬היום‭ ‬הראשון‭ ‬לשבעת‭ ‬הנקיים‭, ‬שבמקרה‭ ‬זה‭ ‬הוא‭ ‬שבת‭, ‬ואשה‭ ‬זו‭ ‬כבר‭ ‬קבלה‭ ‬עליה‭ ‬את‭ ‬השבת‭] – ‬בדיקתה‭ ‬מועילה‭, ‬לפי‭ ‬שבקבלת‭-‬שבת‭ ‬אין‭ ‬מתחדש‭ ‬לאשה‭ ‬יום‭ ‬חדש‭, ‬אלא‭ ‬נאסרים‭ ‬עליה‭ ‬כל‭ ‬איסורי‭ ‬השבת‭.‬

‭"‬הפסק‭" ‬אחר‭ ‬תפילת‭ ‬ערבית

כו‭.‬ אשה‭ ‬שהתפללה‭ ‬ערבית‭ ‬של‭ ‬שבת‭ (‬מבעו‭"‬י‭) ‬ועשתה‭ ‬הפסק‭ ‬טהרה‭ ‬אחרי‭ ‬התפלה‭ ‬אך‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭ – ‬בדיקתה‭ ‬מועילה‭ ‬בדיעבד‭. ‬ואפילו‭ ‬אם‭ ‬כל‭ ‬הצבור‭ ‬התפלל‭ ‬ערבית‭ ‬וקבל‭ ‬עליו‭ ‬את‭ ‬השבת‭ – ‬מועילה‭ ‬הבדיקה‭ ‬מהסיבה‭ ‬דלעיל‭ [‬וכן‭ ‬הדין‭ ‬ביום‭ ‬חול‭, ‬כשהתפללה‭ ‬ערבית‭ ‬של‭ ‬חול‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭].‬

בדיקה‭ ‬בשעת‭ ‬הדחק

כז‭. ‬ אולם‭ ‬מכיון‭ ‬שיש‭ ‬חולקים‭ ‬על‭ ‬דין‭ ‬זה‭ ‬ואומרים‭ ‬שאחרי‭ ‬שקבלה‭ ‬עליה‭ ‬שבת‭ ‬או‭ ‬אחרי‭ ‬שהתפללה‭ ‬ערבית‭ ‬אינה‭ ‬יכולה‭ ‬לעשות‭ ‬הפסק‭ ‬טהרה‭, ‬על‭ ‬כן‭ ‬לא‭ ‬תעשה‭ ‬כך‭ ‬אלא‭ ‬מחוסר‭ ‬ברירה‭, ‬כגון‭ ‬כאשר‭ ‬בדקה‭ ‬לפני‭ ‬ערבית‭ ‬או‭ ‬לפני‭ ‬קבלת‭ ‬שבת‭ ‬ולא‭ ‬נמצאה‭ ‬נקיה‭ ‬ועכשיו‭ ‬מבקשת‭ ‬לבדק‭ ‬עצמה‭ ‬שנית‭, ‬וכל‭ ‬כיוצא‭ ‬בזה‭.‬

בדיקה‭ ‬בנחת‭ ‬אחר‭ ‬הדלקה

כח‭. ‬ כאשר‭ ‬זמנה‭ ‬של‭ ‬האשה‭ ‬לפני‭ ‬הדלקת‭ ‬הנרות‭ ‬דחוק‭, ‬ויש‭ ‬חשש‭ ‬שאם‭ ‬תבדוק‭ ‬לפני‭ ‬הדלקת‭ ‬הנרות‭ ‬לא‭ ‬תהיה‭ ‬בדיקתה‭ ‬יסודית‭, ‬אלא‭ ‬בחיפזון‭ ‬ובקוצר‭ ‬רוח‭ – ‬עדיף‭ ‬שתדליק‭ ‬נרות‭-‬שבת‭ ‬לפני‭ ‬הבדיקה‭ ‬ותתנה‭ ‬לפני‭ ‬ההדלקה‭ ‬שאינה‭ ‬מקבלת‭ ‬שבת‭ ‬בהדלקה‭ ‬זו‭ ‬ואחר‭ ‬כך‭ ‬תעשה‭ ‬הפסק‭ ‬טהרה‭ ‬בנחת‭ ‬ובמתינות‭, ‬ותסיים‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭. ‬וכשתגמר‭ ‬את‭ ‬הבדיקה‭ ‬תקבל‭ ‬עליה‭ ‬את‭ ‬השבת‭ ‬באמירת‭ "‬מזמור‭ ‬שיר‭ ‬ליום‭ ‬השבת‭" ‬או‭ ‬שתאמר‭: "‬הריני‭ ‬מקבלת‭ ‬עלי‭ ‬את‭ ‬קדושת‭ ‬השבת‭".‬

זמן‭ ‬ההדלקה‭ ‬בחגים

זמן‭ ‬הדלקה‭ ‬ביו‭"‬ט

כט‭.‬‭ ‬ לכתחילה‭ ‬תדליק‭ ‬האשה‭ ‬נרות‭ "‬יום‭ ‬טוב‭" ‬בזמני‭ ‬הדלקת‭ ‬הנרות‭ ‬לערב‭ ‬שבת‭, ‬כלומר‭, ‬ארבעים‭ ‬דקות‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭ ‬בירושלים‭ ‬או‭ ‬חצי‭ ‬שעה‭ ‬בחיפה‭ ‬ובצפון‭ ‬או‭ ‬עשרים‭ ‬וחמש‭ ‬דקות‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭ ‬בשאר‭ ‬חלקי‭ ‬הארץ‭, ‬כפי‭ ‬שמתפרסם‭ ‬בלוחות‭ ‬השנה‭ [‬למרות‭ ‬שמותר‭ ‬להעביר‭ ‬מאש‭ ‬לאש‭ ‬ביום‭-‬טוב‭ – ‬ראוי‭ ‬להדליק‭ ‬את‭ ‬נרות‭ ‬יום‭-‬טוב‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭].‬

איחור‭ ‬בהדלקת‭ ‬יו‭"‬ט

ל‭.‬‭ ‬ אשה‭ ‬שלא‭ ‬הדליקה‭ ‬נרות‭ ‬ביו‭"‬ט‭ (‬שאינו‭ ‬חל‭ ‬בשבת‭) ‬בזמן‭ ‬ההדלקה‭ – ‬יכולה‭ ‬להדליק‭ ‬גם‭ ‬אחר‭ ‬כך‭, ‬אך‭ ‬תשתדל‭ ‬להדליק‭ ‬לפני‭ ‬שיגיע‭ ‬בעלה‭ ‬מבית‭ ‬הכנסת‭, ‬ולכל‭ ‬הפחות‭ ‬לפני‭ ‬הקידוש‭, ‬ואם‭ ‬לא‭ ‬הדליקה‭ – ‬תדליק‭ ‬כל‭ ‬זמן‭ ‬שעדיין‭ ‬הם‭ ‬אוכלים‭ ‬ויכולים‭ ‬להנות‭ ‬מאור‭ ‬הנרות‭.‬

מלאכה‭ ‬במדליקה‭ ‬מוקדם

לא‭. ‬ אשה‭ ‬שמדליקה‭ ‬נרות‭ ‬אחרי‭ ‬הזמנים‭ ‬שמתפרסמים‭ ‬בלוחות‭, ‬ולא‭ ‬קיבלה‭ ‬על‭ ‬עצמה‭ ‬עדיין‭ ‬את‭ ‬קדושת‭ ‬יום‭ ‬טוב‭, ‬ועדיין‭ ‬לא‭ ‬הגיע‭ ‬זמן‭ ‬השקיעה‭ – ‬יכולה‭ ‬להבעיר‭ ‬אש‭ ‬כדי‭ ‬להדליק‭ ‬את‭ ‬הנרות‭ ‬אחרי‭ ‬כן‭.‬

מלאכה‭ ‬במדליקה‭ ‬בשקיעה

לב‭. ‬ אבל‭ ‬אם‭ ‬קיבלה‭ ‬על‭ ‬עצמה‭ ‬קדושת‭ "‬יום‭ ‬טוב‭", ‬או‭ ‬שמדליקה‭ ‬אחרי‭ ‬השקיעה‭ – ‬אינה‭ ‬יכולה‭ ‬להבעיר‭ ‬אש‭ ‬כדי‭ ‬להדליק‭ ‬את‭ ‬הנרות‭ ‬וצריכה‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬העברה‭ ‬מאש‭ ‬לאש‭, ‬וכן‭ ‬אם‭ ‬קיבלו‭ ‬כבר‭ ‬יו‭"‬ט‭ ‬בבית‭ ‬כנסת‭, ‬שהיא‭ ‬או‭ ‬בעלה‭ ‬רגילים‭ ‬להתפלל‭ ‬בו‭ – ‬אינה‭ ‬יכולה‭ ‬עוד‭ ‬להבעיר‭ ‬אש‭, ‬ואע‭"‬פ‭ ‬שהיא‭ ‬עצמה‭ ‬עדיין‭ ‬לא‭ ‬קיבלה‭ ‬יו‭"‬ט‭, ‬כיון‭ ‬שקבלת‭ ‬היו‭"‬ט‭ ‬של‭ ‬הציבור‭ ‬מחייבת‭ ‬גם‭ ‬אותה‭.‬

הנחת‭ ‬הגפרור‭ ‬אחר‭ ‬הדלקה

לג‭. ‬ המדליקה‭ ‬נרות‭ ‬אחרי‭ ‬שקיעת‭ ‬החמה‭ ‬או‭ ‬שקיבלה‭ ‬על‭ ‬עצמה‭ ‬קדושת‭ "‬יום‭ ‬טוב‭" ‬ומדליקה‭ ‬נרות‭ ‬בהעברה‭ ‬מאש‭ ‬לאש‭ – ‬צריכה‭ ‬להזהר‭ ‬לא‭ ‬לכבות‭ ‬את‭ ‬גפרור‭ ‬ההעברה‭. ‬ולכן‭, ‬אחרי‭ ‬ההדלקה‭ ‬תניח‭ ‬את‭ ‬הגפרור‭ ‬בעדינות‭ ‬על‭ ‬מגש‭ ‬מתכת‭ ‬או‭ ‬על‭ ‬הרצפה‭, ‬אך‭ ‬לא‭ ‬תזרוק‭ ‬אותו‭, ‬שמא‭ ‬יכבה‭.‬

זמן‭ ‬ההדלקה‭ ‬כשחג‭ ‬ושבת‭ ‬יחד

לד‭. ‬ זמן‭ ‬הדלקת‭ ‬הנרות‭ ‬בחג‭ ‬שחל‭ ‬בשבת‭, ‬וכן‭ ‬ביום‭ ‬הכיפורים‭, ‬הינו‭ ‬כזמן‭ ‬הדלקת‭ ‬הנרות‭ ‬בכל‭ ‬ערב‭ ‬שבת‭.‬

יום‭ ‬טוב‭ ‬שחל‭ ‬להיות‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת

זמן‭ ‬הדלקה‭ ‬ביו‭"‬ט‭ ‬שחל‭ ‬במוצ‭"‬ש

לה‭. ‬ יום‭ ‬טוב‭ ‬שחל‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ – ‬אסור‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬יום‭ ‬טוב‭ ‬לפני‭ ‬זמן‭ ‬צאת‭ ‬השבת‭. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬תדליק‭ ‬האשה‭ ‬את‭ ‬נרות‭ ‬יום‭ ‬טוב‭ ‬רק‭ ‬אחרי‭ ‬זמן‭ ‬צאת‭ ‬השבת‭ ‬עפ‭"‬י‭ ‬הלוח‭.‬

צאת‭ ‬השבת‭ ‬לפני‭ ‬הדלקת‭ ‬נר‭ ‬יו‭"‬ט

לו‭. ‬ המדליקה‭ ‬נרות‭ ‬יום‭ ‬טוב‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ – ‬צריכה‭ ‬להבדיל‭  ‬בתפילה‭ ‬או‭ ‬בברכת‭ ‬הבדלה‭. ‬וצריכה‭ ‬להיזהר‭ ‬להעביר‭ ‬מאש‭ ‬דולקת‭, ‬ולכן‭ ‬תכין‭ ‬מערב‭ ‬שבת‭ ‬נר‭ ‬נשמה‭ ‬גדול‭ ‬שידלוק‭ ‬עד‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת‭, ‬וממנו‭ ‬תעביר‭ ‬אש‭. ‬וכן‭ ‬צריכה‭ ‬להזהר‭ ‬לא‭ ‬לכבות‭ ‬את‭ ‬הגפרור‭ ‬או‭ ‬את‭ ‬הנר‭ ‬שבידה‭ ‬אחרי‭ ‬הדלקת‭ ‬הנרות‭.‬

לז‭. ‬ בתפילה‭ ‬אומרת‭ "‬ותודיענו‭", ‬ואם‭ ‬לא‭ ‬אמרה‭ "‬ותודיענו‭" ‬בתפילה‭, ‬תאמר‭: "‬ברוך‭ ‬המבדיל‭ ‬בין‭ ‬קודש‭ ‬לקודש‭" ‬בלי‭ ‬שם‭ ‬ומלכות‭ ‬ותדליק‭ ‬נרות‭ ‬יום‭ ‬טוב‭.‬

לח‭. ‬ יו‭"‬ט‭ ‬שני‭ ‬של‭ ‬ראש‭ ‬השנה‭ ‬או‭ ‬ביו‭"‬ט‭ ‬שני‭ ‬של‭ ‬גלויות‭ – ‬תדליק‭ ‬האשה‭ ‬נרות‭ ‬חג‭ ‬במוצאי‭ ‬יום‭ ‬טוב‭ ‬ראשון‭ ‬אחרי‭ ‬זמן‭ ‬צאת‭ ‬החג‭ ‬עפ‭"‬י‭ ‬הלוח‭. ‬וצריכה‭ ‬להיזהר‭ ‬להעביר‭ ‬מאש‭ ‬דולקת‭, ‬ולכן‭ ‬תכין‭ ‬מערב‭ ‬שבת‭ ‬נר‭ ‬נשמה‭ ‬גדול‭ ‬שידלוק‭ ‬עד‭ ‬מוצאי‭ ‬יו‭"‬ט‭ ‬ראשון‭, ‬וממנו‭ ‬תעביר‭ ‬אש‭. ‬וכן‭ ‬צריכה‭ ‬להזהר‭ ‬לא‭ ‬לכבות‭ ‬את‭ ‬הגפרור‭ ‬או‭ ‬את‭ ‬הנר‭ ‬שבידה‭ ‬אחרי‭ ‬הדלקת‭ ‬הנרות‭.‬

נרות‭ ‬שבת‭ ‬ונר‭ ‬חנוכה

מנחה‭ ‬בשבת‭ ‬חנוכה

לט‭.‬‭ ‬ בערב‭ ‬שבת‭ ‬חנוכה‭ ‬יש‭ ‬להזהר‭ ‬להתפלל‭ ‬מנחה‭ ‬לפני‭ ‬הדלקת‭ ‬הנרות‭, ‬והביאו‭ ‬הפוסקים‭ ‬כמה‭ ‬טעמים‭ ‬לדבר‭.‬

הדלקה‭ ‬לפני‭ ‬שקיעה

מ‭.‬‭ ‬ בערב‭ ‬שבת‭ ‬חנוכה‭ ‬ידליק‭ ‬את‭ ‬נרות‭ ‬החנוכה‭ [‬וכמובן‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭] ‬לפני‭ ‬השקיעה‭, ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬בשאר‭ ‬הימים‭ ‬נוהג‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬חנוכה‭ ‬בצאת‭ ‬הכוכבים‭.‬

הדלקת‭ ‬נרות‭ ‬חנוכה‭ ‬לפני‭ ‬נרות‭ ‬שבת

מא‭. ‬ הדלקת‭ ‬נרות‭ ‬חנוכה‭ ‬קודמת‭ ‬להדלקת‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭, ‬ועל‭ ‬כן‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬חנוכה‭ ‬ידליק‭ ‬האיש‭ ‬נרות‭ ‬חנוכה‭, ‬ומיד‭ ‬אחר‭ ‬כך‭ ‬תדליק‭ ‬האשה‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭.‬

זמן‭ ‬הדלקת‭ ‬נרות‭ ‬חנוכה‭ ‬בער‭"‬ש

מב‭. ‬ הזמן‭ ‬הראוי‭ ‬ביותר‭ ‬להדלקת‭ ‬נרות‭ ‬חנוכה‭ ‬בכל‭ ‬הארץ‭ ‬הוא‭ ‬כדקה‭ ‬לפני‭ ‬זמן‭ ‬הדלקת‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬כפי‭ ‬שמופיע‭ ‬בלוחות‭. ‬ומ‭"‬מ‭ ‬מותר‭ ‬להקדים‭ ‬ולהדליק‭ ‬נרות‭ ‬חנוכה‭ ‬לפני‭ ‬כן‭, ‬אבל‭ ‬אין‭ ‬להקדים‭ ‬ולהדליק‭ ‬נרות‭ ‬חנוכה‭ ‬לפני‭ "‬פלג‭ ‬המנחה‭". ‬ובירושלים‭ ‬יש‭ ‬מאחרים‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬חנוכה‭ ‬כחמש‭ ‬דקות‭ ‬אחרי‭ ‬זמן‭ ‬הדלקת‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭.‬

כשמדליק‭ ‬חנוכיה‭ ‬מאוחר

מג‭. ‬ כאשר‭ ‬מדליקים‭ ‬נרות‭ ‬מאוחר‭ ‬והזמן‭ ‬דחוק‭ – ‬יכולה‭ ‬האשה‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬אחרי‭ ‬שבעלה‭ ‬הדליק‭ ‬נר‭ ‬אחד‭ ‬מנרות‭ ‬החנוכה‭ ‬ולא‭ ‬צריכה‭ ‬לחכות‭ ‬עד‭ ‬שיסיים‭ ‬להדליק‭ ‬את‭ ‬הנרות‭ ‬כולם‭.‬

בודד‭ ‬שהקדים‭ ‬נר‭ ‬שבת

מד‭. ‬ אדם‭ ‬הנמצא‭ ‬לבדו‭ – ‬ידליק‭ ‬גם‭ ‬הוא‭ ‬את‭ ‬נרות‭ ‬החנוכה‭ ‬לפני‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭. ‬טעה‭ ‬והדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬לפני‭ ‬שהדליק‭ ‬נרות‭ ‬חנוכה‭ ‬ולא‭ ‬התכוון‭ ‬לקבל‭ ‬שבת‭ ‬בהדלקת‭ ‬נרות‭ ‬השבת‭ – ‬יכול‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬חנוכה‭. ‬ואם‭ ‬התכוון‭ ‬לקבל‭ ‬שבת‭ ‬בהדלקת‭ ‬נרות‭ ‬השבת‭ – ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬חנוכה‭, ‬וצריך‭ ‬לבקש‭ ‬מאדם‭ ‬אחר‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬חנוכה‭ ‬עבורו‭.‬

הדליק‭ ‬חנוכיה‭ ‬בער‭"‬ש‭ ‬וכבו

מה‭. ‬ המדליק‭ ‬נרות‭ ‬החנוכה‭ ‬וכבו‭ ‬הנרות‭ ‬תוך‭ ‬חצי‭ ‬שעה‭ ‬מזמן‭ ‬ההדלקה‭, ‬אם‭ ‬עדיין‭ ‬לא‭ ‬שקעה‭ ‬החמה‭ ‬והוא‭ ‬עוד‭ ‬לא‭ ‬הלך‭ ‬להתפלל‭ – ‬טוב‭ ‬לחזור‭ ‬ולהדליקם‭ ‬שנית‭ ‬בלא‭ ‬ברכה‭. ‬ואף‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬שהדלקה‭ ‬עושה‭ ‬מצווה‭, ‬ולכאורה‭ ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בהדלקה‭ ‬הראשונה‭ – ‬טוב‭ ‬להדליקם‭ ‬שנית‭. ‬והטעם‭ ‬לכך‭ ‬הוא‭, ‬שיש‭ ‬אומרים‭ ‬שמכיון‭ ‬שעדיין‭ ‬לא‭ ‬שקעה‭ ‬החמה‭ – ‬לא‭ ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בהדלקה‭ ‬זו‭. ‬וכדי‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭-‬אליבא‭ ‬דכו‭"‬ע‭ ‬ידליק‭ ‬שנית‭.‬

בודדה‭ ‬שהקדימה‭ ‬נר‭ ‬שבת

מו‭. ‬ אשה‭ ‬הנמצאת‭ ‬לבדה‭ ‬ומדליקה‭ ‬בעצמה‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬וגם‭ ‬נרות‭ ‬חנוכה‭, ‬וטעתה‭ ‬והדליקה‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬לפני‭ ‬נרות‭ ‬חנוכה‭ ‬וקיבלה‭ ‬שבת‭ ‬בהדלקת‭ ‬נרות‭ ‬השבת‭ – ‬לא‭ ‬תדליק‭ ‬נרות‭ ‬חנוכה‭ ‬בעצמה‭, ‬וצריכה‭ ‬לבקש‭ ‬מאדם‭ ‬אחר‭ ‬שידליק‭ ‬עבורה‭ ‬את‭ ‬נרות‭ ‬החנוכה‭ (‬כל‭ ‬עוד‭ ‬היום‭ ‬גדול‭). ‬וכמו‭ ‬כן‭, ‬אשה‭ ‬שהדליקה‭ ‬נרות‭ ‬חנוכה‭ ‬ונרות‭ ‬שבת‭, ‬וכבו‭ ‬נרות‭ ‬החנוכה‭ – ‬צריכה‭ ‬לבקש‭ ‬מאחר‭ ‬שידליק‭ ‬את‭ ‬נרות‭ ‬החנוכה‭ ‬שנית‭, ‬כנ‭"‬ל‭ ‬בסעיף‭ ‬מ‭"‬ד‭.‬

נרות‭ ‬גדולים‭ ‬לחנוכיה

מז‭. ‬ נר‭ ‬חנוכה‭ ‬צריך‭ ‬לדלוק‭ ‬לפחות‭ ‬חצי‭ ‬שעה‭ ‬אחרי‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭. ‬ולכן‭, ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬חנוכה‭ ‬שמדליקים‭ ‬נרות‭ ‬חנוכה‭ ‬מוקדם‭ ‬יותר‭ ‬מימות‭ ‬החול‭ – ‬צריך‭ ‬להכין‭ ‬נרות‭ ‬גדולים‭ ‬או‭ ‬לתת‭ ‬בנרות‭ ‬החנוכה‭ ‬שמן‭ ‬בכמות‭ ‬גדולה‭ ‬כך‭ ‬שידלקו‭ ‬עד‭ ‬חצי‭ ‬שעה‭ ‬אחרי‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭. ‬ובירושלים‭, ‬שהמנהג‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬כארבעים‭ ‬דקות‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭ – ‬צריך‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬גדולים‭ ‬במיוחד‭ ‬שידלקו‭ ‬לפחות‭ ‬שעה‭ ‬וחצי‭. ‬ואין‭ ‬להשתמש‭ ‬בנרות‭ ‬הצבעונים‭ ‬שדולקים‭ ‬במשך‭ ‬כ‭-‬40‭ ‬דקות‭ ‬בלבד‭, ‬ובמיוחד‭ ‬כשמדליקים‭ ‬אותם‭ ‬סמוכים‭ ‬זה‭ ‬לזה‭ ‬שאז‭ ‬הם‭ ‬מתחממים‭ ‬יותר‭ ‬ונכבים‭ ‬כעבור‭ ‬זמן‭ ‬קצר‭ ‬יותר‭.‬

נר‭ ‬המצווה‭ ‬גדול

מח‭. ‬ המדליק‭ ‬נרות‭ ‬חנוכה‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬חנוכה‭ ‬ואין‭ ‬לו‭ ‬נרות‭ ‬גדולים‭ ‬להדלקת‭ ‬כל‭ ‬נרות‭ ‬החנוכה‭ – ‬יקפיד‭ ‬שיהיה‭ ‬לפחות‭ ‬הנר‭ ‬הראשון‭ ‬גדול‭ ‬וידלוק‭ ‬עד‭ ‬חצי‭ ‬שעה‭ ‬אחרי‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭. ‬ואם‭ ‬אין‭ ‬לו‭ ‬נר‭ ‬שדולק‭ ‬יותר‭ ‬מחצי‭ ‬שעה‭, ‬אך‭ ‬יש‭ ‬לו‭ ‬נר‭ ‬הדולק‭ ‬חצי‭ ‬שעה‭ – ‬ידליק‭ ‬בלא‭ ‬ברכה‭.‬

נר‭ ‬שבת‭ ‬או‭ ‬נר‭ ‬חנוכה

מט‭.‬‭ ‬ אדם‭ ‬שיש‭ ‬לו‭ ‬שני‭ ‬נרות‭ ‬גדולים‭ ‬שזמן‭ ‬בעירתם‭ ‬כשיעור‭ ‬הנצרך‭, ‬הן‭ ‬לשבת‭ ‬והן‭ ‬לחנוכה‭, ‬אך‭ ‬אין‭ ‬לו‭ ‬נרות‭ ‬גדולים‭ ‬לשאר‭ ‬נרות‭ ‬החנוכה‭ ‬ולשאר‭ ‬נרות‭ ‬השבת‭ ‬‭- ‬ידליק‭ ‬נר‭ ‬אחד‭ ‬לחנוכה‭ ‬ונר‭ ‬אחד‭ ‬לשבת‭ [‬ולשאר‭ ‬הנרות‭ ‬שבת‭ ‬וחנוכה‭ ‬ידליק‭ ‬נרות‭ ‬קטנים‭], ‬משום‭ ‬שגם‭ ‬בנר‭ ‬שבת‭ ‬וגם‭ ‬בנר‭ ‬חנוכה‭ ‬יוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בהדלקת‭ ‬נר‭ ‬אחד‭.‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים