חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬ו – עשיית‭ ‬מלאכה‭ ‬בערב‭ ‬שבת

עשיית‭ ‬מלאכה‭ ‬בער‭"‬ש

א‭. ‬ כתב‭ ‬מרן‭: "‬העושה‭ ‬מלאכה‭ ‬בע‭"‬ש‭ ‬מן‭ ‬המנחה‭ ‬ולמעלה‭ ‬אינו‭ ‬רואה‭ ‬סימן‭ ‬ברכה‭. ‬יש‭ ‬מפרשים‭ – ‬מנחה‭ ‬גדולה‭ [‬משש‭ ‬שעות‭ ‬ומחצה‭], ‬ויש‭ ‬מפרשים‭ – ‬מנחה‭ ‬קטנה‭ ‬‭[‬מתשע‭ ‬שעות‭ ‬ומחצה‭]".‬

להלכה‭:‬‭ ‬אסור‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכת‭ ‬קבע‭ ‬מזמן‭ ‬מנחה‭ ‬קטנה‭, ‬אם‭ ‬מקבל‭ ‬עליה‭ ‬שכר‭. ‬אבל‭ ‬מותר‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכה‭ ‬מזמן‭ ‬מנחה‭ ‬קטנה‭ ‬ואילך‭ ‬אם‭ ‬היא‭ ‬מלאכת‭ ‬עראי‭, ‬ומותר‭ ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬מקבל‭ ‬עליה‭ ‬שכר‭, ‬וכל‭ ‬זאת‭ ‬בתנאי‭ ‬שהשלים‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬הכנות‭ ‬השבת‭.‬

מלאכת‭ ‬עראי‭ ‬בער‭"‬ש

ב‭. ‬ על‭ ‬כן‭, ‬מותר‭ ‬לאדם‭ ‬לכתוב‭ ‬מכתב‭ ‬לחברו‭ ‬וכדו‭' ‬גם‭ ‬אחרי‭ ‬זמן‭ ‬מנחה‭ ‬קטנה‭ ‬אם‭ ‬הושלמו‭ ‬כל‭ ‬הכנותיו‭ ‬לשבת‭, ‬משום‭ ‬שהיא‭ ‬מלאכת‭ ‬עראי‭ ‬ואפי‭' ‬בשכר‭. ‬אך‭ ‬לכתבנית‭ ‬וכדו‭' ‬שזו‭ ‬מלאכת‭ ‬קבע‭ ‬שלה‭ ‬ומקבלת‭ ‬עליה‭ ‬שכר‭ – ‬אסור‭.‬

כתיבת‭ ‬חידושי‭ ‬תורה

ג‭. ‬ מותר‭ ‬לכתוב‭ ‬חידושי‭ ‬תורה‭ ‬לעצמו‭ ‬גם‭ ‬אחרי‭ ‬זמן‭ ‬מנחה‭ ‬קטנה‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭, ‬אך‭ ‬לכתוב‭ ‬מזוזות‭ ‬וכדו‭' ‬לאחרים‭ ‬בשכר‭ – ‬אסור‭. ‬

מלאכת‭ ‬קבע‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת

ד‭. ‬ מותר‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכה‭ ‬אחרי‭ ‬זמן‭ ‬מנחה‭ ‬קטנה‭, ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬זו‭ ‬מלאכת‭ ‬קבע‭, ‬אם‭ ‬עושה‭ ‬לצורך‭ ‬שבת‭ ‬ואינו‭ ‬מקבל‭ ‬עליה‭ ‬שכר‭.‬

שכר‭ ‬מלאכת‭ ‬ער‭"‬ש

ה‭. ‬ מותר‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכה‭ ‬בשכר‭ ‬אחרי‭ ‬זמן‭ ‬מנחה‭ ‬קטנה‭, ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬זו‭ ‬מלאכת‭ ‬קבע‭, ‬אם‭ ‬הוא‭ ‬אדם‭ ‬שזקוק‭ ‬לכסף‭ ‬כדי‭ ‬לקנות‭ ‬צרכי‭ ‬שבת‭ (‬אף‭ ‬אם‭ ‬יש‭ ‬בידו‭ ‬לחם‭ ‬ויין‭ ‬אלא‭ ‬שרוצה‭ ‬לקנות‭ ‬בשר‭ ‬ודגים‭). ‬

מכירה‭ ‬בחנות

ו‭. ‬ יש‭ ‬מתירים‭ ‬למכור‭ ‬בחנות‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭ ‬אחרי‭ ‬זמן‭ ‬מנחה‭ ‬קטנה‭, ‬משום‭ ‬שאין‭ ‬זו‭ ‬מלאכה‭ [‬אך‭ ‬יש‭ ‬לסגור‭ ‬את‭ ‬החנות‭ ‬מוקדם‭ ‬כדי‭ ‬לא‭ ‬לבוא‭ ‬לחילול‭ ‬שבת‭]. ‬ולמעשה‭ ‬יש‭ ‬להתיר‭ ‬לבעל‭ ‬מכולת‭ ‬למכור‭ ‬אחרי‭ ‬זמן‭ ‬מנחה‭ ‬קטנה‭ ‬צרכי‭ ‬סעודה‭ ‬בלבד‭, ‬בתנאי‭ ‬שאשתו‭ ‬תכין‭ ‬צרכי‭ ‬שבת‭.‬

תספורת‭ ‬אחר‭ ‬זמן‭ ‬מנחה‭ ‬קטנה

ז‭. ‬ נהגו‭ ‬להקל‭ ‬ולהסתפר‭ ‬גם‭ ‬אחרי‭ ‬זמן‭ ‬מנחה‭ ‬קטנה‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭, ‬משום‭ ‬שניכר‭ ‬שמסתפר‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭ [‬וראה‭ ‬עוד‭ ‬בפרק‭ ‬ט‭' ‬סעיפים‭ ‬מ‭"‬ט‭-‬נ‭"‬ג‭ ‬בענין‭ ‬גילוח‭ ‬ותספורת‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭].‬

מלאכה‭ ‬אחר‭ ‬סיום‭ ‬צרכי‭ ‬שבת

ח‭. ‬ אשה‭ ‬שסיימה‭ ‬להכין‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬צרכי‭ ‬השבת‭ ‬או‭ ‬שקנתה‭ ‬אוכל‭ ‬מוכן‭ ‬ואינה‭ ‬צריכה‭ ‬לטרוח‭ ‬עוד‭ ‬כדי‭ ‬להכין‭ ‬לשבת‭ – ‬לא‭ ‬תעשה‭ ‬מלאכה‭ ‬חשובה‭ ‬אחרי‭ ‬זמן‭ ‬מנחה‭ ‬קטנה‭. ‬ואם‭ ‬יש‭ ‬לה‭ ‬זמן‭ ‬פנוי‭ ‬‮–‬‭ ‬תלמד‭. ‬

סיוע‭ ‬בהכנות‭ ‬שבת

ט‭.‬‭ ‬ בני‭ ‬ישיבות‭ ‬הנשואים‭ – ‬לא‭ ‬ילמדו‭ ‬עד‭ ‬שעה‭ ‬מאוחרת‭ ‬אחר‭ ‬הצהריים‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭, ‬משום‭ ‬שחייבים‭ ‬לסייע‭ ‬לנשותיהם‭ ‬בהכנות‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭ ‬ובפרט‭ ‬בערבי‭ ‬שבתות‭ ‬הקצרים‭ (‬וראה‭ ‬לעיל‭ ‬פרק‭ ‬א‭' ‬סעי‭' ‬ג‭').‬

צפירה‭ ‬בער‭"‬ש

י‭.‬‭ ‬ בזמן‭ ‬אסיפת‭ ‬הסנהדרין‭ ‬והעם‭ ‬הכרזות‭ ‬נעשו‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬תקיעה‭ ‬בחצוצרה‭, ‬ובערב‭ ‬שבת‭ – ‬בזמן‭ ‬חכמי‭ ‬הגמרא‭ – ‬תקעו‭ ‬שש‭ ‬תקיעות‭, ‬ונהגו‭ ‬לתוקען‭ ‬לא‭ ‬רק‭ ‬בארץ‭ ‬ישראל‭ ‬אלא‭ ‬גם‭ ‬בבבל‭. ‬

יא‭. ‬ כיום‭ ‬מנהג‭ ‬השמעת‭ ‬צפירה‭ ‬בערבי‭ ‬שבתות‭ ‬הינו‭ ‬חשוב‭ ‬מאוד‭, ‬ואין‭ ‬לבטלו‭. ‬ובכל‭ ‬מקום‭ ‬ינהיגו‭ ‬צפירה‭ ‬מיוחדת‭ ‬להפסיק‭ ‬את‭ ‬העם‭ ‬ממלאכתם‭ ‬ולזרזם‭ ‬להדלקת‭ ‬הנרות‭. ‬כשאין‭ ‬אפשרות‭ ‬של‭ ‬צפירה‭ – ‬יכריזו‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬חצוצרה‭ ‬או‭ ‬כלי‭ ‬זמר‭ ‬אחר‭ ‬שיישמע‭ ‬בכל‭ ‬רחבי‭ ‬העיר‭. ‬

מלאכת‭ ‬יהודי‭ ‬בער‭"‬ש

יב‭. ‬ אסור‭ ‬לתת‭ ‬מלאכה‭ ‬ליהודי‭ ‬אפילו‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬אם‭ ‬יש‭ ‬חשש‭ ‬שיעשנה‭ ‬בשבת‭, ‬וראה‭ ‬בהרחבה‭ ‬דינים‭ ‬אלו‭ ‬לעיל‭ ‬פרק‭ ‬ג‭'.‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים