חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬ב – הכנות‭ ‬לשבת‭ ‬בדיבור

הכנה‭ ‬בקריאת‭ ‬שמו‭"‬ת

א‭. ‬ צריך‭ ‬אדם‭ ‬להכין‭ ‬את‭ ‬עצמו‭ ‬בימות‭ ‬החול‭ ‬לקראת‭ ‬שבת‭, ‬בשלושה‭ ‬דברים‭: ‬במחשבה‭, ‬בדיבור‭ ‬ובמעשה‭, ‬כפי‭ ‬שכתב‭ ‬גאון‭ ‬עוזנו‭ ‬בעל‭ ‬ה‭"‬בן‭ ‬איש‭ ‬חי‭": "‬הנה‭ ‬נודע‭ ‬מדברי‭ ‬רבנו‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬ז‭"‬ל‭ ‬דההכנות‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭ ‬יש‭ ‬במחשבה‭, ‬ויש‭ ‬בדיבור‭, ‬ויש‭ ‬במעשה‭".‬

הכנה‭ ‬במעשה‭ ‬עושה‭ ‬האדם‭ ‬בכגון‭: ‬קניית‭ ‬אוכל‭ ‬ושתיה‭, ‬תיקון‭ ‬הנרות‭ ‬ובמעשים‭ ‬נוספים‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭.‬

הכנה‭ ‬בדיבור‭ ‬עושה‭ ‬האדם‭ ‬בקריאת‭ "‬חוק‭ ‬לישראל‭", ‬כ‭"‬ו‭ ‬פסוקים‭ ‬וכן‭ ‬בקריאת‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭", ‬הכנה‭ ‬במחשבה‭ ‬עושה‭ ‬האדם‭ ‬בהכנת‭ ‬עצמו‭ ‬לקבלת‭ ‬תוספת‭ ‬שבת‭, ‬וכמו‭ ‬שיתבאר‭ ‬להלן‭.‬

טעם‭ ‬לקריאת‭ ‬שניים‭ ‬מקרא

ב‭. ‬ הטעם‭ ‬לקריאת‭ ‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭ ‬הוא‭, ‬שידע‭ ‬האדם‭ ‬מהן‭ ‬המצוות‭ ‬הכתובות‭ ‬בתורה‭.‬

קריאת‭ ‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום

מעלת‭ ‬שמו‭"‬ת

ג‭. ‬ מצוה‭ ‬לדרוש‭ ‬ברבים‭ ‬ולפרסם‭ ‬את‭ ‬מצות‭ ‬קריאת‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭", ‬ואמרו‭ ‬חז‭"‬ל‭ ‬שיש‭ ‬בה‭ ‬סגולה‭ ‬לאריכות‭ ‬ימים‭. ‬וסגולה‭ ‬זו‭ ‬אינה‭ ‬ככל‭ ‬הסגולות‭ ‬מספרי‭ ‬הסגולות‭, ‬משום‭ ‬שזו‭ ‬סגולה‭ ‬המפורשת‭ ‬בגמרא‭.‬

קריאת‭ ‬שמו‭"‬ת‭ ‬לשמה

ד‭. ‬ למרות‭ ‬שיש‭ ‬בקריאת‭ ‬הפרשה‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭" ‬סגולה‭ ‬לאריכות‭ ‬ימים‭, ‬לא‭ ‬יאמר‭ ‬אדם‭: "‬הריני‭ ‬לומד‭ ‬שנים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭ ‬כדי‭ ‬שהקב‭"‬ה‭ ‬יאריך‭ ‬ימי‭ ‬ושנותי‭", ‬אלא‭ ‬יאמר‭: "‬הריני‭ ‬לומד‭ ‬כי‭ ‬כך‭ ‬תקנו‭ ‬חז‭"‬ל‭".‬

לשם‭ ‬יחוד‭ ‬קודם‭ ‬הקריאה

ה‭. ‬ טוב‭ ‬לומר‭ "‬לשם‭ ‬יחוד‭" ‬קודם‭ ‬הקריאה‭: "‬לשם‭ ‬יחוד‭ ‬קודשא‭ ‬בריך‭ ‬הוא‭ ‬ושכינתיה‭ ‬בדחילו‭ ‬ורחימו‭ ‬ורחימו‭ ‬ודחילו‭, ‬הנה‭ ‬אני‭ ‬בא‭ ‬לקרוא‭ ‬שנים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭ ‬כמו‭ ‬שכתוב‭ ‬בגמרא‭… ‬לעשות‭ ‬נחת‭ ‬רוח‭ ‬ליוצרנו‭…".‬

שמו‭"‬ת‭ ‬או‭ ‬הכנות‭ ‬שבת

ו‭. ‬ צריך‭ ‬אדם‭ ‬לעזור‭ ‬לאשתו‭ ‬בהכנות‭ ‬לקראת‭ ‬השבת‭ ‬ובפרט‭ ‬בימי‭ ‬החורף‭ ‬הקצרים‭, ‬ורק‭ ‬אחר‭-‬כך‭ ‬לקרוא‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭". ‬ואם‭ ‬לא‭ ‬יספיק‭ ‬לקרוא‭ ‬לפני‭ ‬כניסת‭ ‬השבת‭ – ‬יוכל‭ ‬להשלים‭ ‬לפני‭ ‬סעודת‭ ‬שחרית‭ ‬וכדלקמן‭ ‬בסעי‭' ‬י‭"‬ח‭ – ‬כ‭"‬א‭.‬

סדר‭ ‬ואופן‭ ‬הקריאה

דרך‭ ‬שמו‭"‬ת

ז‭.‬ חייב‭ ‬אדם‭ ‬לקרוא‭ ‬בכל‭ ‬שבוע‭ ‬את‭ ‬הפרשה‭ ‬של‭ ‬אותו‭ ‬שבוע‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭". ‬וכלשון‭ ‬הרמב‭"‬ם‭ "‬אע‭"‬פ‭ ‬שאדם‭ ‬שומע‭ ‬כל‭ ‬התורה‭ ‬כולה‭ ‬בכל‭ ‬שבת‭ ‬בצבור‭ – ‬חייב‭ ‬לקרות‭ ‬לעצמו‭ ‬בכל‭ ‬שבוע‭ ‬ושבוע‭ ‬סדר‭ ‬של‭ ‬אותה‭ ‬שבת‭ ‬שנים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭ ‬כלומר‭ ‬שיקרא‭ ‬כל‭ ‬פסוק‭ ‬מהפרשה‭ ‬פעמיים‭ ‬ועליו‭ ‬את‭ ‬פירושו‭ ‬של‭ ‬אונקלוס‭.‬

החייבים‭ ‬בקריאת‭ ‬שמו‭"‬ת

חיוב‭ ‬שמו‭"‬ת

ח‭. ‬ מצות‭ ‬קריאת‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭" ‬הנה‭ ‬חובה‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬אדם‭ ‬מישראל‭, ‬בין‭ ‬בעלי‭ ‬בתים‭ ‬ובין‭ ‬בחורי‭ ‬ישיבה‭ ‬ותלמידי‭ ‬חכמים‭ ‬שלומדים‭ ‬כל‭ ‬היום‭. ‬ואינה‭ ‬חומרא‭ ‬או‭ ‬מנהג‭ ‬שאפשר‭ ‬להקל‭ ‬בו‭ ‬לבחורי‭ ‬ישיבה‭ ‬ותלמידי‭ ‬חכמים‭.‬

אשה‭ ‬בשמו‭"‬ת

ט‭.‬‭ ‬ נשים‭ ‬פטורות‭ ‬מקריאת‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭", ‬משום‭ ‬שפטורות‭ ‬מלימוד‭ ‬תורה‭.‬

סומא‭ ‬בשמו‭"‬ת

י‭.‬‭ ‬ סומא‭ ‬פטור‭ ‬לגמרי‭ ‬מחיוב‭ ‬קריאת‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭". ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬טוב‭ ‬שיחמיר‭ ‬וישמע‭ ‬מאחר‭ ‬הקורא‭ ‬או‭ ‬קריאה‭ ‬מוקלטת‭. ‬אמנם‭, ‬כאשר‭ ‬שומע‭ ‬מאחר‭ ‬או‭ ‬הקלטה‭ – ‬לא‭ ‬יקרא‭ ‬עם‭ ‬המשמיע‭/‬הקלטה‭, ‬משום‭ ‬שאסור‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬הפרשה‭ ‬על‭ ‬פה‭.‬

חולה‭ ‬בשמו‭"‬ת

יא‭. ‬ חולה‭ – ‬לא‭ ‬צריך‭ ‬שיקראו‭ ‬לו‭ ‬שמו‭"‬ת‭, ‬ולכשיבריא‭ – ‬ישלים‭ ‬הפרשה‭ ‬שחיסר‭.‬

אבל‭ ‬בשמו‭"‬ת

יב‭. ‬ אבל‭ ‬בשבת‭ ‬שתוך‭ ‬שבעת‭ ‬ימי‭ ‬השבעה‭: ‬למנהג‭ ‬בני‭ ‬אשכנז‭ – ‬מותר‭ ‬לאבל‭ ‬לקרוא‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭" ‬ביום‭ ‬השבת‭ ‬עצמו‭ (‬ואם‭ ‬רגיל‭ ‬לקרוא‭ ‬עם‭ ‬פירוש‭ ‬רש‭"‬י‭ – ‬יקרא‭ ‬גם‭ ‬בשבת‭ ‬זו‭), ‬ולמנהג‭ ‬בני‭ ‬ספרד‭ – ‬אסור‭, ‬וישלים‭ ‬אחרי‭ ‬גמר‭ ‬האבלות‭.‬

אבל‭ ‬בשביעי‭ ‬שחל‭ ‬בשבת

יג‭. ‬ כאשר‭ ‬חלה‭ ‬שבת‭ ‬ביום‭ ‬האחרון‭ ‬לשבעת‭ ‬ימי‭ ‬האבל‭ – ‬לכל‭ ‬הדעות‭ ‬קורא‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭" ‬אחרי‭ ‬התפילה‭ ‬בבוקר‭.‬

זמן‭ ‬קריאת‭ ‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום

זמני‭ ‬קריאת‭ ‬שמו‭"‬ת

יד‭. ‬ יש‭ ‬נוהגים‭ ‬לקרוא‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭" ‬במהלך‭ ‬ימי‭ ‬השבוע‭, ‬ובכל‭ ‬יום‭ ‬קוראים‭ ‬קריאה‭ ‬אחת‭, ‬על‭ ‬פי‭ ‬סדר‭ ‬העולים‭ ‬לתורה‭ ‬בשבת‭, ‬וביום‭ ‬שישי‭ ‬משלימים‭ ‬את‭ ‬הפרשה‭ ‬עד‭ ‬סופה‭. ‬אמנם‭ ‬אף‭ ‬שמהדין‭ ‬יכול‭ ‬להתחיל‭ ‬לקרוא‭ ‬שמו‭"‬ת‭ ‬מיום‭ ‬ראשון‭ ‬של‭ ‬אותו‭ ‬שבוע‭ (‬וה‭"‬ה‭ ‬לאחר‭ ‬מנחה‭ ‬של‭ ‬שבת‭ ‬קודש‭), ‬מ‭"‬מ‭ ‬טוב‭ ‬לקרוא‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭" ‬ביום‭ ‬שישי‭ ‬בבוקר‭ ‬מיד‭ ‬אחרי‭ ‬התפילה‭, ‬ומצווה‭ ‬מן‭ ‬המובחר‭ ‬לקרוא‭ ‬כשהוא‭ ‬עטוף‭ ‬בטלית‭ ‬ומעוטר‭ ‬בתפילין‭.‬

שמו‭"‬ת‭ ‬אחר‭ ‬טבילה

טו‭. ‬ הטובל‭ ‬קודם‭ ‬חצות‭ – ‬צריך‭ ‬שיקרא‭ ‬קודם‭ ‬שמו‭"‬ת‭, ‬אבל‭ ‬הטובל‭ ‬אחר‭ ‬חצות‭ – ‬אין‭ ‬זה‭ ‬משנה‭ ‬אם‭ ‬יקרא‭ ‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭ ‬קודם‭ ‬הטבילה‭ ‬או‭ ‬אחר‭ ‬הטבילה‭.‬

שמו‭"‬ת‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭ ‬עד‭ ‬להדלקה

טז‭.‬ מי‭ ‬שאינו‭ ‬יכול‭ ‬לקרוא‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭ ‬אחרי‭ ‬התפילה‭ – ‬יקרא‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭ ‬במהלך‭ ‬היום‭ ‬עד‭ ‬זמן‭ ‬הדלקת‭ "‬נרות‭ ‬שבת‭".‬

שמו‭"‬ת‭ ‬או‭ ‬שיר‭ ‬השירים

יז‭. ‬ אם‭ ‬זמנו‭ ‬דחוק‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ – ‬מוטב‭ ‬שיקרא‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭", ‬משיקרא‭ "‬שיר‭ ‬השירים‭", ‬כיון‭ ‬שחייב‭ ‬מדינא‭ ‬בקריאת‭ ‬שנים‭ ‬מקרא‭, ‬ואילו‭ ‬קריאת‭ ‬שיר‭ ‬השירים‭ ‬אינה‭ ‬חיוב‭ ‬אלא‭ ‬מנהג‭.‬

שמו‭"‬ת‭ ‬בשבת

יח‭. ‬ מי‭ ‬שלא‭ ‬קרא‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭" ‬ביום‭ ‬שישי‭ – ‬לכתחילה‭ ‬לא‭ ‬יקרא‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭ ‬וכן‭ ‬לא‭ ‬בשבת‭ ‬בבוקר‭ ‬קודם‭ ‬עלות‭ ‬השחר‭, ‬משום‭ ‬שכתבו‭ ‬גורי‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬ז‭"‬ל‭ ‬שאין‭ ‬לקרוא‭ ‬תרגום‭ ‬בלילה‭, ‬אלא‭ ‬יקרא‭ ‬ביום‭ ‬שבת‭ ‬לפני‭ ‬התפילה‭, ‬או‭ ‬אחרי‭ ‬תפילת‭ ‬הבוקר‭ ‬לפני‭ ‬קידוש‭ ‬של‭ ‬שבת‭ [‬אך‭ ‬לא‭ ‬יאחר‭ ‬את‭ ‬סעודת‭ ‬שבת‭ ‬עד‭ ‬אחרי‭ ‬חצות‭ ‬היום‭ ‬בשל‭ ‬כך‭]. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬אדם‭ ‬שחושש‭ ‬שלא‭ ‬יתאפשר‭ ‬לו‭ ‬לקרוא‭ ‬ביום‭ ‬שבת‭ – ‬יכול‭ ‬לקרוא‭ ‬גם‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭.‬

זמני‭ ‬איחור‭ ‬שמו‭"‬ת

יט‭.‬‭ ‬ לא‭ ‬קרא‭ ‬שמו‭"‬ת‭ ‬לפני‭ ‬קידוש‭ ‬היום‭ – ‬יקרא‭ ‬אחרי‭ ‬הסעודה‭ ‬לפני‭ ‬תפילת‭ ‬מנחה‭. ‬לא‭ ‬קרא‭ ‬לפני‭ ‬תפילת‭ ‬מנחה‭ – ‬יקרא‭ ‬אחרי‭ ‬מנחה‭ ‬עד‭ ‬הערב‭, ‬ואם‭ ‬לא‭ ‬קרא‭ ‬עד‭ ‬הערב‭ – ‬יכול‭ ‬לקרוא‭ ‬עד‭ ‬יום‭ ‬רביעי‭.‬

איחור‭ ‬שמו‭"‬ת‭ ‬בשמח‭"‬ת

כ‭. ‬ מי‭ ‬שלא‭ ‬קרא‭ ‬עד‭ ‬יום‭ ‬רביעי‭ – ‬רשאי‭ ‬בדיעבד‭ ‬להשלים‭ ‬במשך‭ ‬כל‭ ‬השנה‭ ‬עד‭ ‬יום‭ ‬שמחת‭ ‬תורה‭, ‬והוא‭ ‬בכלל‭. ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שאדם‭ ‬שלא‭ ‬קרא‭ ‬שמו‭"‬ת‭ – ‬יכול‭ ‬להשלים‭ ‬קריאתו‭ ‬עד‭ ‬שמחת‭ ‬תורה‭, ‬ולכתחילה‭ – ‬ישלים‭ ‬עד‭ ‬הושענא‭ ‬רבא‭, ‬כלומר‭ ‬עד‭ ‬לפני‭ ‬שמחת‭ ‬תורה‭, ‬ובדיעבד‭ – ‬יקרא‭ ‬בשמחת‭ ‬תורה‭ ‬ולא‭ ‬הפסיד‭. ‬ואם‭ ‬לא‭ ‬השלים‭ ‬קריאתו‭ ‬גם‭ ‬ביום‭ ‬שמחת‭ ‬תורה‭ – ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬להשלים‭ ‬יותר‭, ‬משום‭ ‬שכבר‭ ‬עבר‭ ‬זמנו‭.‬

תזכורת‭ ‬לשמו‭"‬ת

כא‭. ‬ מי‭ ‬ששכח‭ ‬לקרוא‭ ‬ולא‭ ‬קרא‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭" ‬פעם‭ ‬אחת‭ – ‬ירשום‭ ‬זאת‭ ‬כדי‭ ‬שיזכור‭ ‬להשלים‭ ‬פרשה‭ ‬זו‭ ‬במשך‭ ‬השנה‭.‬

אופני‭ ‬קריאת‭ ‬שמו‭"‬ת

כב‭. ‬ סדר‭ ‬קריאת‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭" ‬משתנה‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬המנהגים‭ ‬השונים‭:‬

  • מנהג‭ ‬א‭':‬‭ ‬קוראים‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬פרשת‭ ‬השבוע‭ ‬פעמיים‭ ‬מתחילתה‭ ‬ועד‭ ‬סופה‭, ‬ואח‭"‬כ‭ ‬פעם‭ ‬אחת‭ ‬את‭ ‬התרגום‭ ‬על‭ ‬הפרשה‭ ‬מתחילתו‭ ‬ועד‭ ‬סופו‭.‬
  • מנהג‭ ‬ב‭':‬‭ ‬קוראים‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬חלוקה‭ ‬לפרשיות‭ ‬פתוחה‭ ‬או‭ ‬סתומה‭. ‬כלומר‭, ‬קריאת‭ ‬פרשיה‭ ‬מתחילתה‭ ‬עד‭ ‬תחילת‭ ‬הפרשיה‭ ‬הבאה‭ [‬פתוחה‭ ‬או‭ ‬סתומה‭] ‬פעמיים‭, ‬ומיד‭ ‬קריאת‭ ‬תרגום‭ ‬על‭ ‬אותה‭ ‬פרשיה‭, ‬וכן‭ ‬על‭ ‬זה‭ ‬הדרך‭ ‬עד‭ ‬סוף‭ ‬פרשת‭ ‬השבוע‭.‬
  • מנהג‭ ‬ג‭':‬‭ ‬קוראים‭ ‬כל‭ ‬פסוק‭ ‬פעמיים‭ ‬ומיד‭ ‬את‭ ‬התרגום‭ ‬עליו‭ ‬מתחילת‭ ‬הפרשה‭ ‬עד‭ ‬סופה‭.‬

למעשה‭ ‬מנהגינו‭, ‬ע‭"‬פ‭ ‬דברי‭ ‬רבותינו‭ ‬המקובלים‭ ‬שהם‭ ‬דעה‭ ‬המוזכרת‭ ‬באחרונה‭. ‬כלומר‭, ‬קריאת‭ ‬כל‭ ‬פסוק‭ ‬פעמיים‭ ‬ואח‭"‬כ‭ ‬את‭ ‬התרגום‭ ‬שעליו‭, ‬אמנם‭ ‬אם‭ ‬לא‭ ‬קראה‭ ‬בדרך‭ ‬זו‭ – ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭.‬

כג‭. ‬ לא‭ ‬יקרא‭ ‬התרגום‭ ‬תחילה‭ ‬ואח‭"‬כ‭ ‬מקרא‭ ‬אלא‭ ‬יקרא‭ ‬שנים‭ ‬מקרא‭ ‬תחילה‭ ‬ואח‭"‬כ‭ ‬תרגום‭.‬

שמו‭"‬ת‭ ‬בטעמים

כד‭. ‬ ראוי‭ ‬להיות‭ ‬בקי‭ ‬בקריאת‭ ‬טעמי‭ ‬המקרא‭ ‬ולקרוא‭ "‬מקרא‭" ‬בטעמי‭ ‬ה‭"‬מקרא‭". ‬ומי‭ ‬שאינו‭ ‬יודע‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬ה‭"‬מקרא‭" ‬בטעמיו‭ – ‬יקרא‭ "‬מקרא‭" ‬ללא‭ ‬טעמי‭ ‬המקרא‭, ‬וישתדל‭ ‬לקרוא‭ ‬לכל‭ ‬הפחות‭ ‬את‭ ‬הטעמים‭ ‬המפסיקים‭: ‬אתנח‭ ‬וסוף‭ ‬פסוק‭.‬

כה‭. ‬ יזהר‭ ‬שאת‭ ‬התרגום‭ ‬יקרא‭ ‬בלי‭ ‬טעמים‭.‬

סיום‭ ‬קריאת‭ ‬שמו‭"‬ת

כו‭. ‬ אחר‭ ‬שסיים‭ ‬לקרוא‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭", ‬יחזור‭ ‬על‭ ‬קריאת‭ ‬הפסוק‭ ‬האחרון‭ ‬פעם‭ ‬אחת‭ ‬ללא‭ ‬תרגום‭.‬

כז‭. ‬ מנהגנו‭ ‬שלאחר‭ ‬קריאת‭ ‬שמו‭"‬ת‭ ‬אנו‭ ‬אומרים‭ "‬מזמור‭ ‬שיר‭ ‬ליום‭ ‬השבת‭".‬

סיום‭ ‬בדבר‭ ‬טוב

כח‭. ‬ כאשר‭ ‬פרשת‭ ‬השבוע‭ ‬אינה‭ ‬מסתיימת‭ ‬בדבר‭ ‬טוב‭ – ‬יש‭ ‬נוהגים‭ ‬להוסיף‭ ‬ולקרוא‭ ‬חוץ‭ ‬מפרשת‭ ‬השבוע‭ ‬גם‭ ‬את‭ ‬הפסוק‭ ‬הראשון‭ ‬של‭ ‬הפרשה‭ ‬הבאה‭, ‬ולמנהגנו‭ ‬שאומרים‭ ‬לאחר‭ ‬הקריאה‭ "‬מזמור‭ ‬שיר‭ ‬ליום‭ ‬השבת‭" – ‬לא‭ ‬צריך‭ ‬לחזור‭ ‬ולקרוא‭ ‬עוד‭ ‬פסוק‭, ‬כיון‭ ‬שמסיים‭ ‬בדבר‭ ‬טוב‭.‬

שמו‭"‬ת‭ ‬בעל‭ ‬פה

כט‭.‬‭ ‬ ראוי‭ ‬לקרוא‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭" ‬מתוך‭ ‬החומש‭, ‬אף‭ ‬אם‭ ‬יודע‭ ‬את‭ ‬הפסוקים‭ ‬בעל‭ ‬פה‭, ‬אמנם‭ ‬אם‭ ‬קרא‭ ‬על‭ ‬פה‭ – ‬יצא‭.‬

שמו‭"‬ת‭ ‬בספר‭ ‬תורה

ל‭.‬‭ ‬ מעיקר‭ ‬הדין‭ ‬יכול‭ ‬לקרוא‭ ‬שמו‭"‬ת‭ ‬מתוך‭ ‬חומש‭ ‬ולא‭ ‬מס‭"‬ת‭. ‬אמנם‭ ‬יש‭ ‬מעלה‭ ‬בקריאת‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭" ‬מתוך‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭, ‬ומעלה‭ ‬נוספת‭ ‬יש‭ ‬בזה‭ ‬שבכך‭ ‬הקורא‭ ‬מגיה‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬תוך‭ ‬כדי‭ ‬הקריאה‭ ‬ומוודא‭ ‬שאין‭ ‬בו‭ ‬חסרות‭ ‬ויתרות‭ ‬או‭ ‬פסול‭ ‬אחר‭. ‬אמנם‭, ‬מכיון‭ ‬שצריך‭ ‬לקרוא‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭" ‬בטעמי‭ ‬המקרא‭, ‬יעשה‭ ‬כך‭ ‬רק‭ ‬מי‭ ‬שמכיר‭ ‬את‭ ‬הטעמים‭ ‬בע‭"‬פ‭ ‬ויכול‭ ‬לקרוא‭ ‬מתוך‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭, ‬אך‭ ‬אדם‭ ‬שלא‭ ‬מכיר‭ ‬את‭ ‬הטעמים‭ ‬לפרשה‭ ‬בע‭"‬פ‭ – ‬עדיף‭ ‬שיקרא‭ ‬מהחומש‭ ‬בטעמים‭.‬

שומע‭ ‬כעונה‭ ‬בשמו‭"‬ת

לא‭. ‬ לכתחילה‭ ‬צריך‭ ‬לקרוא‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭" ‬בעצמו‭, ‬ובדיעבד‭ ‬אם‭ ‬שמע‭ ‬מאחר‭ ‬וכיון‭ ‬לשמוע‭ ‬מילה‭ ‬במילה‭ – ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובתו‭.‬

שמו‭"‬ת‭ ‬בהאזנה

לב‭. ‬ השומע‭ ‬קריאת‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭" ‬ברדיו‭ ‬או‭ ‬בהקלטה‭ – ‬לא‭ ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭, ‬מכיון‭ ‬שאין‭ ‬כאן‭ '‬שומע‭ ‬כעונה‭'.‬

קריאת‭ ‬ההפטרה

לג‭. ‬ נוהגים‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬ההפטרה‭ ‬פעם‭ ‬אחת‭ "‬מקרא‭" ‬ללא‭ ‬תרגום‭ ‬אחרי‭ ‬קריאת‭ ‬הפרשה‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭", ‬למרות‭ ‬שמן‭ ‬הדין‭ ‬אין‭ ‬חיוב‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬ההפטרה‭ (‬וראה‭ ‬עוד‭ ‬להלן‭ ‬סעי‭' ‬מ‭"‬ח‭-‬מ‭"‬ט‭).‬

הפסק‭ ‬בקריאה

קריאה‭ ‬ברצף

לד‭. ‬ ישתדל‭ ‬לא‭ ‬להפסיק‭ ‬בשום‭ ‬דבר‭ ‬תוך‭ ‬כדי‭ ‬קריאת‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭", ‬ומכל‭ ‬מקום‭ ‬גם‭ ‬אדם‭ ‬שדיבר‭ ‬תוך‭ ‬כדי‭ ‬הקריאה‭ ‬ואפי‭' ‬בדברים‭ ‬בטלים‭ – ‬יכול‭ ‬להמשיך‭ ‬בקריאתו‭.‬

הפסק‭ ‬לעניית‭ ‬דבר‭ ‬שבקדושה

לה‭. ‬ השומע‭ ‬ברכה‭ ‬או‭ ‬קדיש‭ ‬וכל‭ ‬דבר‭ ‬שבקדושה‭ ‬תוך‭ ‬כדי‭ ‬קריאת‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭" – ‬יפסיק‭ ‬ויענה‭, ‬ויחזור‭ ‬מיד‭ ‬לקריאה‭.‬

שתיה‭ ‬בזמן‭ ‬הקריאה

לו‭. ‬ המרגיש‭ ‬צמא‭ ‬תוך‭ ‬כדי‭ ‬הקריאה‭ – ‬יכול‭ ‬להפסיק‭ ‬בקריאתו‭ ‬לברך‭, ‬לשתות‭ ‬וכן‭ ‬לברך‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה‭.‬

לז‭. ‬ וכן‭ ‬אם‭ ‬יש‭ ‬הכרח‭ ‬לדבר‭ ‬באמצע‭ ‬הקריאה‭ – ‬יכול‭ ‬להפסיק‭.‬

פירוש‭ ‬במקום‭ ‬תרגום

לח‭. ‬ הסיבה‭ ‬שתיקנו‭ ‬חז‭"‬ל‭ ‬לקרוא‭ ‬תרגום‭ ‬היא‭, ‬שבעבר‭ ‬היו‭ ‬כולם‭ ‬מבינים‭ ‬את‭ ‬התרגום‭. ‬ומעבר‭ ‬לכך‭ ‬התרגום‭ ‬התקדש‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬חכמת‭ ‬הקבלה‭. ‬ע‭"‬כ‭ ‬גם‭ ‬מי‭ ‬שלא‭ ‬מבין‭ ‬את‭ ‬פירוש‭ ‬התרגום‭ – ‬צריך‭ ‬לקרוא‭ ‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭.‬

לט‭.‬‭ ‬ אין‭ ‬לקרוא‭ ‬תרגום‭ ‬לועז‭"‬י‭ ‬במקום‭ ‬אונקלוס‭.‬

קריאת‭ ‬תרגום‭ ‬נוסף

מ‭.‬‭ ‬ אין‭ ‬לקרוא‭ ‬תרגום‭ ‬ירושלמי‭ ‬או‭ ‬תרגום‭ ‬של‭ ‬יונתן‭ ‬בן‭ ‬עוזיאל‭ ‬כתחליף‭ ‬לתרגום‭ ‬אונקלוס‭ ‬בקריאת‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭".‬

קריאת‭ ‬רש‭"‬י‭ ‬במקום‭ ‬תרגום

מא‭. ‬ על‭ ‬פי‭ ‬הפשט‭ ‬מותר‭ ‬ללמוד‭ ‬פירוש‭ ‬רש‭"‬י‭ ‬במקום‭ ‬תרגום‭ ‬אונקלוס‭. ‬ולפיכך‭ ‬מי‭ ‬שקרא‭ ‬פעמיים‭ ‬מקרא‭, ‬ובמקום‭ ‬תרגום‭ ‬אונקלוס‭ ‬למד‭ ‬את‭ ‬פירוש‭ ‬רש‭"‬י‭ – ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭". ‬ובדרך‭ ‬זו‭, ‬כשמגיע‭ ‬לפסוק‭ ‬שאין‭ ‬עליו‭ ‬פירוש‭ ‬רש‭"‬י‭ – ‬צריך‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬הפסוק‭ ‬שלוש‭ ‬פעמים‭. ‬אמנם‭, ‬לפי‭ ‬הקבלה‭ ‬יש‭ ‬ערך‭ ‬מיוחד‭ ‬בקריאת‭ ‬תרגום‭ ‬אונקלוס‭ ‬דווקא‭. ‬ולכן‭, ‬ירא‭ ‬שמים‭ ‬יקרא‭ ‬גם‭ ‬תרגום‭ ‬אונקלוס‭ ‬וגם‭ ‬פירוש‭ ‬רש‭"‬י‭ [‬או‭ ‬כל‭ ‬מפרש‭ ‬אחר‭, ‬ראה‭ ‬להלן‭].‬

הפסק‭ ‬בקריאת‭ ‬רש‭"‬י

מב‭. ‬ מותר‭ ‬לעיין‭ ‬בפירוש‭ ‬רש‭"‬י‭ ‬בין‭ ‬פסוק‭ ‬לפסוק‭ ‬ואין‭ ‬בכך‭ ‬הפסק‭. ‬אמנם‭, ‬מכיון‭ ‬שעל‭ ‬פי‭ ‬הסוד‭ ‬עיקר‭ ‬מצות‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭" ‬הוא‭ ‬דווקא‭ ‬לקרוא‭ ‬פעמיים‭ ‬את‭ ‬הפסוק‭ ‬ופעם‭ ‬אחת‭ ‬את‭ ‬התרגום‭ – ‬לא‭ ‬יבטא‭ ‬את‭ ‬פירוש‭ ‬רש‭"‬י‭ ‬בשפתיו‭, ‬אלא‭ ‬יעיין‭ ‬בעיניו‭. ‬לחליפין‭, ‬יכול‭ ‬ללמוד‭ ‬וגם‭ ‬לבטא‭ ‬בשפתיו‭ ‬את‭ ‬פירוש‭ ‬רש‭"‬י‭ ‬אחרי‭ ‬שסיים‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬הפרשה‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭".‬

קריאת‭ ‬פירוש‭ ‬נוסף

מג‭. ‬ טוב‭ ‬להוסיף‭ ‬לקריאת‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭" ‬ופירוש‭ ‬רש‭"‬י‭ ‬לימוד‭ ‬של‭ ‬מפרש‭ ‬נוסף‭ ‬ובכל‭ ‬שנה‭ ‬להוסיף‭ ‬מפרש‭, ‬לדוגמא‭: ‬בשנה‭ ‬הראשונה‭ ‬יקרא‭ ‬שמו‭"‬ת‭ ‬ופירוש‭ ‬רש‭"‬י‭ ‬ויוסיף‭ ‬את‭ ‬פירושו‭ ‬של‭ ‬ה‭"‬אבן‭ ‬עזרא‭". ‬בשנה‭ ‬שאחריה‭ ‬יקרא‭ ‬שמו‭"‬ת‭ ‬ופירוש‭ ‬רש‭"‬י‭ ‬ויוסיף‭ ‬הפירוש‭ ‬של‭ ‬ה‭"‬ספורנו‭", ‬וכן‭ ‬על‭ ‬זה‭ ‬הדרך‭.‬

מעלת‭ ‬פירוש‭ ‬רש‭"‬י

מד‭. ‬ הקורא‭ ‬פירוש‭ "‬אור‭ ‬החיים‭" ‬הקדוש‭ ‬על‭ ‬פרשת‭ ‬שבוע‭ – ‬צריך‭ ‬לקרוא‭ ‬גם‭ ‬את‭ ‬פירוש‭ ‬רש‭"‬י‭, ‬כי‭ ‬פירוש‭ ‬רש‭"‬י‭ ‬הוא‭ ‬עיקר‭ ‬הפירוש‭, ‬ויקרא‭ ‬את‭ ‬פירוש‭ "‬אור‭ ‬החיים‭" ‬הקדוש‭ ‬בנוסף‭ ‬לפירוש‭ ‬רש‭"‬י‭.‬

שמו‭"‬ת‭ ‬לימים‭ ‬מיוחדים

שמו‭"‬ת‭ ‬בפרשות‭ ‬מחוברות

מה‭. ‬ בשבוע‭ ‬שבו‭ ‬קוראים‭ ‬שתי‭ ‬פרשות‭ ‬מחוברות‭ – ‬צריך‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬שתיהן‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭", ‬משום‭ ‬שכך‭ ‬סדר‭ ‬הקריאה‭, ‬ולאחר‭ ‬מכן‭ ‬קורא‭ ‬בהפטרת‭ ‬הפרשה‭ ‬השנייה‭, ‬משום‭ ‬שבה‭ ‬סיים‭.‬

שמו‭"‬ת‭ ‬בעשרת‭ ‬הדברות

מו‭. ‬ על‭ ‬פי‭ ‬המסורת‭ ‬קיימים‭ ‬טעמים‭ ‬עליונים‭ ‬וכן‭ ‬תחתונים‭ ‬לפסוקי‭ "‬עשרת‭ ‬הדברות‭" [‬המופיעים‭ ‬בפרשת‭ "‬יתרו‭" ‬ובפרשת‭ "‬ואתחנן‭"]. ‬יש‭ ‬נוהגים‭ ‬לקרוא‭ ‬פסוקים‭ ‬אלה‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭" ‬בטעם‭ ‬עליון‭ ‬כאשר‭ ‬קוראים‭ ‬ביום‭ ‬השבת‭ ‬ובטעם‭ ‬תחתון‭ ‬כאשר‭ ‬קוראם‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭. ‬למנהגנו‭ – ‬רק‭ ‬הבעל‭ ‬קורא‭ ‬בזמן‭ ‬שקורא‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬קורא‭ ‬בטעם‭ ‬עליון‭. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬בקריאת‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭", ‬בין‭ ‬אם‭ ‬קורא‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭ ‬ובין‭ ‬אם‭ ‬ביום‭ ‬השבת‭ – ‬קורא‭ ‬בטעם‭ ‬תחתון‭ (=‬טעם‭ ‬רגיל‭).‬

שמו‭"‬ת‭ ‬ביו‭"‬ט

מז‭. ‬ יש‭ ‬מבני‭ ‬אשכנז‭ ‬נוהגים‭ ‬לקרוא‭ ‬גם‭ ‬בחגים‭ ‬את‭ ‬קריאת‭ ‬החג‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭", ‬אולם‭ ‬אין‭ ‬זה‭ ‬מהדין‭ ‬אלא‭ ‬מנהג‭. ‬ומנהגנו‭ ‬לקרוא‭ ‬רק‭ ‬את‭ ‬פרשות‭ ‬השבוע‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭".‬

קריאת‭ ‬ר‭"‬ח‭ ‬או‭ ‬שבתות‭ ‬מיוחדות

מח‭. ‬ בראש‭ ‬חודש‭ ‬שחל‭ ‬להיות‭ ‬בשבת‭ ‬וכן‭ ‬בשבתות‭ "‬שקלים‭", "‬זכור‭", "‬פרה‭" ‬ו‭"‬החודש‭", ‬שקוראים‭ ‬בהן‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬הפטרה‭ ‬מיוחדת‭: ‬נהגו‭ ‬הספרדים‭, ‬שיקרא‭ ‬אחרי‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭" ‬את‭ ‬הפטרת‭ ‬פרשת‭ ‬השבוע‭ ‬ולא‭ ‬את‭ ‬ההפטרה‭ ‬המיוחדת‭ [‬בין‭ ‬אם‭ ‬קורא‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭ ‬ובין‭ ‬אם‭ ‬ביום‭ ‬השבת‭ ‬עצמו‭]. ‬ולמנהג‭ ‬האשכנזים‭ – ‬יקרא‭ ‬אחרי‭ ‬שמו‭"‬ת‭ ‬את‭ ‬ההפטרה‭ ‬המיוחדת‭, ‬זו‭ ‬שקוראים‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭. ‬ואדם‭ ‬שרוצה‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬שתי‭ ‬ההפטרות‭ – ‬תבוא‭ ‬עליו‭ ‬ברכה‭.‬

קריאת‭ ‬הפטרת‭ "‬מחר‭ ‬חודש‭"‬

מט‭.‬ כמו‭"‬כ‭ ‬כשחל‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬ביום‭ ‬ראשון‭ – ‬מפטירים‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬את‭ ‬הפטרת‭ "‬מחר‭ ‬חודש‭". ‬כשקורא‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭" – ‬יש‭ ‬הנוהגים‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬ההפטרה‭ ‬של‭ ‬הפרשה‭, ‬ויש‭ ‬נוהגים‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬ההפטרה‭ ‬אותה‭ ‬יקראו‭ ‬למחרת‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭. ‬וכל‭ ‬אחד‭ ‬יעשה‭ ‬כמנהגו‭.‬

שמו‭"‬ת‭ ‬ביו‭"‬ט‭ ‬שחל‭ ‬ביום‭ ‬שישי

נ‭.‬ יום‭ ‬טוב‭ ‬שחל‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ – ‬אין‭ ‬קוראים‭ ‬בו‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭" ‬של‭ ‬אותו‭ ‬שבוע‭ ‬אלא‭ ‬יקרא‭ ‬בבוקר‭ ‬יום‭ ‬השבת‭ ‬עצמו‭, ‬לפני‭ ‬הסעודה‭. ‬ואם‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לקרוא‭ ‬ביום‭ ‬שבת‭ ‬בבוקר‭, ‬כגון‭ ‬שהאריכו‭ ‬בבית‭ ‬כנסת‭ ‬בשבת‭ ‬בבוקר‭ ‬וחושש‭ ‬שמא‭ ‬יאחרו‭ ‬לאכול‭ ‬אחרי‭ ‬חצות‭ ‬היום‭ ‬של‭ ‬שבת‭ – ‬יאכל‭ ‬ואח‭"‬כ‭ ‬יקרא‭ ‬שנים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭, ‬וישתדל‭ ‬לקרוא‭ ‬עד‭ ‬מנחה‭.‬

נא‭. ‬ אמנם‭, ‬אדם‭ ‬שחושש‭ ‬שמא‭ ‬לא‭ ‬יוכל‭ ‬לקרוא‭ ‬ביום‭ ‬השבת‭ – ‬יכול‭ ‬לקרוא‭ ‬גם‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭ (‬אך‭ ‬בכל‭ ‬מקרה‭ ‬לא‭ ‬יקראנה‭ ‬ביום‭ ‬טוב‭ ‬עצמו‭).‬

שמיני‭ ‬עצרת‭ ‬לבני‭ ‬חו‭"‬ל

נב‭. ‬ כאשר‭ ‬חל‭ ‬שמיני‭ ‬עצרת‭ ‬ביום‭ ‬חמישי‭, ‬ובני‭ ‬חוץ‭ ‬לארץ‭ ‬חוגגים‭ ‬יום‭ ‬טוב‭ ‬ביום‭ ‬חמישי‭ ‬וביום‭ ‬שישי‭ – ‬עליהם‭ ‬לקרוא‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭" ‬של‭ ‬פרשת‭ ‬‭"‬בראשית‭" ‬או‭ ‬ביום‭ ‬השבת‭ ‬עצמו‭ ‬אך‭ ‬לא‭ ‬בחג‭ ‬עצמו‭, ‬לא‭ ‬ביום‭ ‬טוב‭ ‬ראשון‭ ‬ולא‭ ‬ביום‭ ‬טוב‭ ‬שני‭ ‬של‭ ‬גלויות‭. ‬ובמקום‭ ‬הצורך‭ – ‬יקרא‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭.‬

שמו‭"‬ת‭ ‬ב‭'‬וזאת‭ ‬הברכה‭'‬

נג‭. ‬ קוראים‭ ‬שמו‭"‬ת‭ ‬של‭ ‬פרשת‭ "‬וזאת‭ ‬הברכה‭" ‬ביום‭ "‬הושענא‭ ‬רבא‭", ‬ורק‭ ‬אם‭ ‬שכח‭ – ‬יכול‭ ‬לקרוא‭ ‬גם‭ ‬ב‭"‬שמחת‭ ‬תורה‭", ‬כפי‭ ‬שכתב‭ ‬גאון‭ ‬עוזנו‭ ‬בעל‭ ‬ה‭"‬בן‭ ‬איש‭ ‬חי‭": "‬שנים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭ ‬של‭ ‬פרשת‭ '‬וזאת‭ ‬הברכה‭' ‬יקראנה‭ ‬ביום‭ ‬הושענא‭ ‬רבה‭ ‬ולא‭ ‬ביום‭ ‬שמיני‭ ‬עצרת‭ ‬מפני‭ ‬התרגום‭. ‬ואם‭ ‬שכח‭ ‬ולא‭ ‬קראה‭ ‬ביום‭ ‬הושע‭"‬ר‭ – ‬יקראנה‭ ‬ביום‭ ‬שמיני‭ ‬עצרת‭ ‬אחרי‭ ‬מנחה‭". ‬נמצאנו‭ ‬למדים‭ ‬מדבריו‭ ‬שלא‭ ‬קוראים‭ ‬תרגום‭ ‬ביום‭ ‬טוב‭. ‬אמנם‭, ‬בדיעבד‭ ‬כשאין‭ ‬לו‭ ‬ברירה‭: ‬לבני‭ ‬א‭"‬י‭ ‬שעושים‭ ‬יום‭ ‬אחד‭ ‬יו‭"‬ט‭ – ‬יכולים‭ ‬לקרוא‭ ‬בשמחת‭ ‬תורה‭ ‬עד‭ ‬שעה‭ ‬שהש‭"‬צ‭ ‬יקרא‭ ‬פרשת‭ ‬בראשית‭, ‬ולבני‭ ‬חו‭"‬ל‭, ‬שיש‭ ‬להם‭ ‬שני‭ ‬ימים‭ ‬ובשמחת‭ ‬תורה‭ ‬קוראים‭ ‬את‭ ‬בראשית‭ – ‬יכולים‭ ‬לקרוא‭ ‬בשמיני‭ ‬עצרת‭ ‬אחרי‭ ‬מנחה‭ ‬ובשמחת‭ ‬תורה‭ ‬בבוקר‭ ‬עד‭ ‬שיקראו‭ ‬את‭ ‬פרשת‭ ‬בראשית‭ ‬ולצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭.‬

שמו‭"‬ת‭ '‬וזאת‭ ‬הברכה‭' ‬בלילה

נד‭. ‬ יש‭ ‬נוהגים‭ ‬לקרוא‭ ‬שמו‭"‬ת‭ ‬של‭ "‬וזאת‭ ‬הברכה‭" ‬בליל‭ ‬הושענא‭ ‬רבה‭ ‬בלימוד‭ ‬הלילה‭, ‬אך‭ ‬מנהגנו‭ ‬לקוראה‭ ‬ביום‭.‬

תזכורת‭ ‬לשמו‭"‬ת

נה‭. ‬ יש‭ ‬עדיפות‭ ‬לקרוא‭ ‬בבוקר‭ ‬מיד‭ ‬לאחר‭ ‬התפילה‭, ‬אולם‭ ‬מי‭ ‬שקשה‭ ‬לו‭ ‬לקרוא‭ ‬שמו‭"‬ת‭ ‬ביום‭ "‬הושענא‭ ‬רבא‭" ‬אחרי‭ ‬התפילה‭ ‬משום‭ ‬שנשאר‭ ‬ער‭ ‬כל‭ ‬הלילה‭ – ‬יעשה‭ ‬סימן‭ ‬להזכיר‭ ‬לעצמו‭ ‬לקרוא‭ ‬לפני‭ ‬שיוצא‭ ‬מהסוכה‭.‬

קריאת‭ ‬חק‭ ‬לישראל

שמו‭"‬ת‭ ‬ב‭'‬חק‭ ‬לישראל‭'‬

נו‭. ‬ טוב‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬סדר‭ ‬הלימוד‭ ‬כפי‭ ‬שמופיע‭ ‬ב‭'‬חק‭ ‬לישראל‭' ‬וכפי‭ ‬שתיקן‭ ‬רבינו‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬ז‭"‬ל‭, ‬דבר‭ ‬יום‭ ‬ביומו‭, ‬בין‭ ‬לבעלי‭ ‬בתים‭ ‬ובין‭ ‬לאברכים‭ ‬ובני‭ ‬תורה‭.‬

השלמת‭ ‬שמו‭"‬ת‭ ‬ב‭'‬חק‭ ‬לישראל‭'‬

נז‭. ‬ מי‭ ‬שהחסיר‭ ‬יום‭ ‬ולא‭ ‬קרא‭ '‬חק‭ ‬לישראל‭' – ‬יקרא‭ ‬למחרת‭ ‬את‭ ‬פסוקי‭ ‬התורה‭ ‬של‭ ‬סדר‭ ‬היום‭ ‬הקודם‭ ‬ואחר‭ ‬כך‭ ‬יקרא‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬סדר‭ ‬הקריאה‭ ‬של‭ ‬אותו‭ ‬יום‭.‬

‭'‬חק‭ ‬לישראל‭' ‬בפרשיות‭ ‬מחוברות

נח‭. ‬ שבת‭ ‬שקוראים‭ ‬בה‭ ‬שתי‭ ‬פרשות‭ ‬מחוברות‭ – ‬המנהג‭ ‬לקרוא‭ ‬ביום‭ ‬ראשון‭ ‬סדר‭ '‬חק‭ ‬לישראל‭' ‬של‭ ‬פרשה‭ ‬ראשונה‭ ‬וביום‭ ‬שני‭ ‬של‭ ‬פרשה‭ ‬שניה‭ ‬וכן‭ ‬הלאה‭ ‬ביום‭ ‬שלישי‭ ‬של‭ ‬פרשה‭ ‬ראשונה‭ ‬וביום‭ ‬רביעי‭ ‬של‭ ‬פרשה‭ ‬שניה‭ ‬וכו‭'.‬

כ‭"‬ו‭ ‬פסוקים

שיעור‭ ‬שמו‭"‬ת‭ ‬בליל‭ ‬שישי

נט‭.‬‭ ‬ צריך‭ ‬לקרוא‭ "‬כ‭"‬ו‭ ‬פסוקים‭" ‬מתוך‭ ‬הפרשה‭ [‬כפי‭ ‬שנדפס‭ ‬ב‭'‬חק‭ ‬לישראל‭'] ‬בליל‭ ‬שישי‭ ‬אחר‭ ‬חצות‭ ‬הלילה‭, ‬וקוראם‭ ‬פעם‭ ‬אחת‭ ‬מקרא‭ ‬בלבד‭ ‬בלי‭ ‬תרגום‭, ‬ולא‭ ‬יוסיף‭ ‬עליהם‭.‬

שמו‭"‬ת‭ ‬קודם‭ ‬חצות

ס‭.‬‭ ‬ מי‭ ‬שאינו‭ ‬יכול‭ ‬להישאר‭ ‬ער‭ ‬עד‭ ‬אחרי‭ ‬חצות‭ ‬הלילה‭, ‬ויודע‭ ‬בוודאות‭ ‬שלא‭ ‬יוכל‭ ‬לקום‭ ‬לפני‭ ‬עלות‭ ‬השחר‭ ‬לקרוא‭ "‬כ‭"‬ו‭ ‬פסוקים‭" ‬אלה‭ – ‬יכול‭ ‬לקראם‭ ‬לפני‭ ‬שישן‭, ‬ואפילו‭ ‬שקורא‭ ‬קודם‭ ‬חצות‭.‬

שמו‭"‬ת‭ ‬בנאנס

סא‭. ‬ נאנס‭ ‬ולא‭ ‬קרא‭ "‬כ‭"‬ו‭ ‬פסוקים‭" ‬אלה‭ ‬בלילה‭ ‬וכבר‭ ‬האיר‭ ‬היום‭ – ‬יקרא‭ ‬אותם‭ ‬לפני‭ ‬קריאת‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭".‬

חק‭ ‬לישראל‭ ‬לת‭"‬ח

סב‭. ‬ גם‭ ‬תלמיד‭ ‬חכם‭, ‬טוב‭ ‬שיקרא‭ '‬חק‭ ‬ישראל‭', ‬ובכל‭ ‬אופן‭ ‬אין‭ ‬צריך‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬הזוהר‭ ‬שבסוגרים‭.‬

תוספת‭ ‬שבת‭ ‬במחשבה

סג‭. ‬ צריך‭ ‬אדם‭ ‬להכין‭ ‬עצמו‭ ‬במחשבה‭ ‬לקבל‭ ‬אור‭ ‬תוספת‭ ‬שבת‭. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬יכוון‭ ‬לקבל‭ ‬תוספת‭ ‬נפש‭ ‬מיום‭ ‬רביעי‭ ‬ותוספת‭ ‬רוח‭ ‬מיום‭ ‬חמישי‭ ‬ותוספת‭ ‬נשמה‭ ‬מיום‭ ‬שישי‭. ‬ותוספת‭ ‬נשמה‭ ‬עוזבת‭ ‬את‭ ‬האדם‭ ‬בסוף‭ ‬יום‭ ‬ראשון‭, ‬תוספת‭ ‬רוח‭ ‬בשני‭ ‬ונפש‭ ‬בשלישי‭. ‬ומעלת‭ ‬תוספת‭ ‬הנשמה‭ ‬גדולה‭ ‬עד‭ ‬כדי‭ ‬כך‭ ‬שאנשי‭ ‬משמר‭ ‬לא‭ ‬היו‭ ‬מתענים‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭ ‬וראשון‭ ‬בגלל‭ ‬תוספת‭ ‬הנשמה‭.‬

התרת‭ ‬נדרים‭ ‬בערב‭ ‬שבת

התרת‭ ‬נדרים‭ ‬בימי‭ ‬שישי

סד‭. ‬ טוב‭ ‬לעשות‭ "‬התרת‭ ‬נדרים‭" ‬בכל‭ ‬יום‭ ‬שישי‭ ‬לפני‭ ‬תפילת‭ ‬מנחה‭ ‬או‭ ‬אחרי‭ ‬תפילת‭ ‬שחרית‭, ‬כדי‭ ‬להיכנס‭ ‬לשבת‭ ‬נקיים‭ ‬מנדרי‭ ‬השבוע‭ ‬החולף‭.‬

התרת‭ ‬נדרים

סה‭. ‬ צריך‭ ‬להשתדל‭ ‬להושיב‭ ‬עשרה‭ ‬כבית‭ ‬דין‭ ‬להתיר‭ ‬את‭ ‬הנדרים‭ ‬ובכללם‭ ‬תלמידי‭ ‬חכמים‭ ‬ויראי‭ ‬שמים‭, ‬ואם‭ ‬אי‭ ‬אפשר‭ ‬להושיב‭ ‬עשרה‭ – ‬ישבו‭ ‬שלשה‭ ‬כבית‭ ‬דין‭. ‬ויש‭ ‬נוהגים‭ ‬שכל‭ ‬הקהל‭ ‬אומר‭ ‬התרת‭ ‬נדרים‭ ‬זו‭ ‬ביחד‭, ‬וכעניין‭ ‬התרת‭ ‬הנדרים‭ ‬ב‭"‬כל‭ ‬נדרי‭" ‬שאין‭ ‬מושיבים‭ ‬בית‭ ‬דין‭.‬

זהירות‭ ‬בנדרים

סו‭. ‬ לא‭ ‬ירגיל‭ ‬אדם‭ ‬את‭ ‬עצמו‭ ‬לנדור‭, ‬משום‭ ‬שהנודר‭ ‬ואינו‭ ‬משלם‭ ‬‮–‬‭ ‬נענש‭, ‬ואפילו‭ ‬נודר‭ ‬ומשלם‭ – ‬נענש‭, ‬כפי‭ ‬שאמרו‭ ‬רבותינו‭ ‬ז‭"‬ל‭: "‬אל‭ ‬תהי‭ ‬רגיל‭ ‬בנדרים‭"‬‭ ‬וכל‭ ‬הנודר‭ ‬אף‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬שמקיימו‭ ‬נקרא‭ ‬רשע‭ ‬ונקרא‭ ‬חוטא‭. ‬ועוד‭ ‬אמרו‭: "‬בעוון‭ ‬נדרים‭ – ‬בנים‭ ‬מתים‭", ‬רח‭"‬ל‭. ‬ומי‭ ‬שמשהה‭ ‬נדרו‭ ‬ואינו‭ ‬מקיימו‭ – ‬גורם‭ ‬מיתה‭ ‬לעצמו‭, ‬ומלאכים‭ ‬מזכירין‭ ‬עוונותיו‭, ‬ופנקסו‭ ‬פתוח‭. ‬ואם‭ ‬נדר‭ ‬ואינו‭ ‬משלם‭ – ‬מרחיק‭ ‬ישועה‭ ‬מעצמו‭. ‬ואם‭ ‬אפשר‭ ‬לו‭ ‬להתיר‭ ‬נדרו‭ ‬ואינו‭ ‬מתירו‭ – ‬נקרא‭ ‬רשע‭.‬

תועלת‭ ‬ההתרה

סז‭. ‬ התרת‭ ‬נדרים‭ ‬זו‭ ‬וכיוצא‭ ‬בה‭ ‬מועילה‭ ‬רק‭ ‬לנדרים‭ ‬שאדם‭ ‬שכח‭, ‬אבל‭ ‬נדרים‭ ‬שאדם‭ ‬זוכר‭ ‬ורוצה‭ ‬להתיר‭ – ‬צריך‭ ‬לפרטם‭ ‬לפני‭ ‬שלושת‭ ‬המתירים‭ ‬או‭ ‬לפני‭ ‬אחד‭ ‬מהם‭.‬

לא‭ ‬כלול‭ ‬בהתרה

סח‭. ‬ צריכים‭ ‬המתירים‭ ‬לדעת‭ ‬שיש‭ ‬נדרים‭ ‬שאין‭ ‬אפשרות‭ ‬להתירם‭ [‬כגון‭: ‬אדם‭ ‬שנדר‭ ‬לעשות‭ ‬מצוה‭ ‬וכדו‭'], ‬וכן‭ ‬יש‭ ‬נדרים‭ ‬שצריך‭ ‬לדעת‭ ‬לפתוח‭ "‬פתח‭" ‬ו‭"‬חרטה‭" ‬כדי‭ ‬להתירם‭, ‬ולכן‭ ‬הנודר‭ ‬נדר‭ ‬מסוים‭ ‬ורוצה‭ ‬להתירו‭ – ‬לא‭ ‬יסמוך‭ ‬על‭ ‬התרה‭ ‬זו‭, ‬אלא‭ ‬ישאל‭ ‬שאלת‭ ‬חכם‭ ‬אם‭ ‬אפשר‭ ‬להתיר‭ ‬את‭ ‬נדרו‭, ‬ואם‭ ‬התברר‭ ‬שניתן‭ ‬להתיר‭ ‬את‭ ‬הנדר‭ – ‬יעשו‭ ‬לו‭ ‬התרה‭ ‬לאותו‭ ‬הנדר‭. ‬ובהתרת‭ ‬הנדרים‭ ‬שעושים‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭ ‬ובשכמותה‭ ‬יותרו‭ ‬רק‭ ‬הנדרים‭ ‬שאדם‭ ‬שכח‭.‬

סט‭.‬‭ ‬ נוסח‭ ‬התרת‭ ‬נדרים‭:‬

נוסח‭ ‬התרת‭ ‬נדרים

יעמדו‭ ‬השואלים‭ ‬ויאמרו‭:‬

שִׁמְעוּ‭ ‬נָא‭ ‬רַבּוֹתֵינוּ‭. ‬הֲרֵי‭ ‬אָנוּ‭ ‬מְבַקְשִׁים‭ ‬מִמַּעֲלַתְכֶם‭ ‬לְהַתִּיר‭ ‬לָנוּ‭ ‬וּלְנָשֵׁינוּ‭ ‬וּלְבָנֵינוּ‭ ‬ולִבְנוֹתֵינוּ‭ ‬וּלְכֹל‭ ‬הַנִּלְוִים‭ ‬לָנוּ‭, ‬כֹּל‭ ‬נְדָרִים‭, ‬שְׁבוּעוֹת‭, ‬חֲרָמוֹת‭, ‬נִדּוּיִים‭, ‬נְזִיפוֹת‭, ‬וּלְבַטֵּל‭ ‬כֹּל‭ ‬קְלָלוֹת‭, ‬אָלוֹת‭, ‬שְׁמִיתוֹת‭, ‬וְכֹל‭ ‬דְּבָרִים‭ ‬רָעִים‭ ‬וַחֲלוֹמוֹת‭ ‬רָעִים‭, ‬וְכֹל‭ ‬מִינֵי‭ ‬עַיִן‭ ‬הָרַע‭ ‬הֵן‭, ‬וְכַיוֹצֵא‭ ‬בָּהֵן‭.‬

והמתירים‭ ‬אומרים‭:‬

בִּרְשׁוּת‭ ‬קֻדְשָׁא‭ ‬בְּרִיךְ‭ ‬הוּא‭ ‬וּשְׁכִֽינְתֵּיהּ‭ ‬וּבֵית‭ ‬דִּין‭ ‬שֶׁל‭ ‬מַעְלָה‭ ‬וּבֵית‭ ‬דִּין‭ ‬שֶׁל‭ ‬מַטָּה‭. ‬מֻתָּרִים‭ ‬לָכֶם‭. ‬מֻתָּרִים‭ ‬לָכֶם‭. ‬מֻתָּרִים‭ ‬לָכֶם‭. ‬שְׁרוּיִים‭ ‬לָכֶם‭. ‬שְׁרוּיִים‭ ‬לָכֶם‭. ‬שְׁרוּיִים‭ ‬לָכֶם‭. ‬מְחוּלִים‭ ‬לָכֶם‭. ‬מְחוּלִים‭ ‬לָכֶם‭. ‬מְחוּלִים‭ ‬לָכֶם‭. ‬אֵין‭ ‬כָּאן‭ ‬נְדָרִים‭, ‬אֵין‭ ‬כָּאן‭ ‬שְׁבוּעוֹת‭, ‬אֵין‭ ‬כָּאן‭ ‬חֲרָמוֹת‭, ‬אֵין‭ ‬כָּאן‭ ‬שְׁמִיתוֹת‭, ‬אֵין‭ ‬כָּאן‭ ‬עַיִן‭ ‬הָרַע‭, ‬אֵין‭ ‬כָּאן‭ ‬נִדּוּיִים‭, ‬אֵין‭ ‬כָּאן‭ ‬קְלָלוֹת‭, ‬בֵּין‭ ‬שֶׁקִּלַּלְתֶּם‭ ‬אֲחֵרִים‭, ‬בֵּין‭ ‬שֶׁאֲחֵרִים‭ ‬קִלְּלוּ‭ ‬אֶתְכֶם‭, ‬בֵּין‭ ‬שֶׁקִּלַּלְתֶם‭ ‬אֶת‭ ‬עַצְמְכֶם‭ ‬אוֹ‭ ‬שֶׁנִּתְחַיַּבְתֶּם‭ ‬שׁוּם‭ ‬קְלָלָה‭, ‬אוֹ‭ ‬חֵרֶם‭ ‬אוֹ‭ ‬קוֹנָם‭, ‬אוֹ‭ ‬שׁוּם‭ ‬גְּזֵרָה‭ ‬רָעָה‭, ‬אוֹ‭ ‬חֲלוֹמוֹת‭ ‬רָעִים‭, ‬אוֹ‭ ‬פִּתְרוֹנוֹת‭ ‬רָעִים‭, ‬בֵּין‭ ‬שֶׁחֲלַמְתֶּם‭ ‬עַל‭ ‬אֲחֵרִים‭ ‬אוֹ‭ ‬אֲחֵרִים‭ ‬חָלְמוּ‭ ‬עֲלֵיכֶם‭, ‬כֻּלָּם‭ ‬בְּטֵלִים‭ ‬וּמְבֻטָּלִים‭, ‬כַּחֶרֶס‭ ‬הַנִּשְׁבָּר‭ ‬וּכְדָבָר‭ ‬שֶׁאֵין‭ ‬בּוֹ‭ ‬מַמָּשׁ‭, ‬וּכְשֵׁם‭ ‬שֶׁהִסְכִּימוּ‭ ‬וְהִתִּירוּ‭ ‬לָכֶם‭ ‬בֵּית‭ ‬דִּין‭ ‬שֶׁל‭ ‬מַטָּה‭, ‬כָּךְ‭ ‬יַסְכִּימוּ‭ ‬וְיַתִּירוּ‭ ‬לָכֶם‭ ‬בֵּית‭ ‬דִּין‭ ‬שֶׁל‭ ‬מַעְלָה‭, ‬וְכֹל‭ ‬הַקְּלָלוֹת‭ ‬וַחֲלוֹמוֹת‭ ‬רָעִים‭, ‬יִתְהַפְּכוּ‭ ‬עֲלֵיכֶם‭ ‬וְעָלֵינוּ‭ ‬לְטוֹבָה‭ ‬וְלִבְרָכָה‭, ‬כְּדִכְתִיב‭: ‬וַיַּהֲפוֹךְ‭ ‬ה‭' ‬אֱלֹהֶיךָ‭ ‬לְךָ‭ ‬אֶת‭ ‬הַקְּלָלָה‭ ‬לִבְרָכָה‭ ‬כִּי‭ ‬אֲהֵבְךָ‭ ‬ה‭' ‬אֱלֹהֶיךָ‭, ‬וּכְתִיב‭: ‬וְאַתֶּם‭ ‬הַדְּבֵקִים‭ ‬בַּה‭' ‬אֱלֹהֵיכֶם‭ ‬חַיִּים‭ ‬כֻּלְּכֶם‭ ‬הַיּוֹם‭. ‬יִֽהְיוּ‭ ‬לְרָצוֹן‭ ‬אִמְרֵי–פִי‭ ‬וְהֶגְיוֹן‭ ‬לִבִּי‭ ‬לְפָנֶיךָ‭. ‬ה‭' ‬צוּרִי‭ ‬וְגֹאֲלִי‭.‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים