חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

זכות לדורות אצל הגויים

"וַיַּרְא בָּלָק בֶּן צִפּוֹר אֵת כָּל אֲשֶׁר עָשָׂה יִשְׂרָאֵל לָֽאֱמֹרִֽי:" (כ"ב, ב')

חז"ל אומרים שרות המואביה יצאה מבלק ומעגלון, כלשון הגמרא (הוריות י' ע"ב): "אמר רב יהודה אמר רב: לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק הרשע זכה ויצתה ממנו רות. דאמר רבי יוסי ברבי חנינא: רות בת בנו של עגלון, בן בנו של בלק מלך מואב".
רש"י (שופטים ג' כ') כתב, שבזכות קימתו של עגלון לכבוד השכינה זכה שתצא ממנו רות, וכלשונו: "ויקם מעל הכסא" – לכן זכה ויצתה ממנו רות".
כמו כן מוזכר, שלעוג היתה זכות בכך שסייע לאברהם אבינו בשעת המלחמה, בכך שדיווח לו על שביית לוט.
בלק עגלון ועוג, לא היו אוהבי ישראל ולא נתכוונו לטובתם, ואע"פ כן כיון שכבדו את השכינה, זכו ונשתמרה להם זכותם, ומבלק ועגלון יצתה רות.
עלינו ללמוד מכך שמי שמכבד את השכינה, זוכה לבנים תלמידי חכמים. זהו שאמר הכתוב (ויקרא י"ט, ל"ב): "מפני שיבה תקום" – לכבוד השכינה, התורה ולומדיה, ואז – "והדרת פני זקן" – תזכה ויצאו ממך זקנים שקנו חכמה.
והלא הדברים קל וחומר: "ומה בלק שנתכוון לקלל את ישראל כך, על אחת כמה וכמה שיזכה איש ישראל לראות תורה וגדולה מיוצאי חלציו בשכר שהוא מכבד ומהדר את השכינה הקדושה.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים