חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

שמירת המצוות בהידור

"וּשְׁמַרְתֶּם מִצְוֹתַי וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם אֲנִי יְהוָֹה:" (כ"ב, ל"א)

מהי השמירה ומה היא העשייה?

כתב רש"י: "'ושמרתם' – זו המשנה, 'ועשיתם' – זה המעשה". לומר לך שלא די בלימוד או במעשה לחוד, אלא צריך את שניהם.

ויש לבאר עוד:

השמירה היא בבחינת: "עשו משמרת למשמרתי", דהיינו הוספת חומרות על גבי מה שאסרה התורה, כגדר וסייג. ואילו העשייה היא שורת הדין עצמה. החשיבות ב"שמירה", כלומר בהוספת החומרות, היא בכך שהיא מגלה את אהבת ה' של האדם, שאינו מסתפק  במצוות שה' ציווהו, אלא הוא מוסיף חומרות והידורים.

אולם, על האדם לדעת שלא לערב את התחומים, ציווי הוא ציווי וחומרה היא חומרה. זאת כדי שלא יבוא לידי איסור "בל תוסיף".

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים