חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

לבן כשלג

כֻּלּוֹ הָפַךְ לָבָן טָהוֹר הוּא: (ויקרא י"ג, ט')

יש לומר על דרך הרמז שהצבע הלבן מזכיר את השלג, ועל כך נאמר (ישעיה א' י"ח): "אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו". משום כך, אם הפך כולו לבן כשלג – "טהור הוא".

שלג בגימטריא 333, כנגד שלושת שמותיו של הקב"ה שמתחילים באות א': "אהיה אשר אהיה" דהיינו פעמיים אהיה (שמות ג' י"ד), והשם השלישי הוא שם "אלהים". ושלוש פעמים אל"ף (של ג' שמות אלו – שכל אל"ף גימטריא 111) הם 333, כמנין שלג.

משום כך, יש הנוהגים לקחת מעט מהשלג הראשון ולומר את הפסוק: "אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו", כדי שהקב"ה ימחול להם על כל עוונותיהם. ומה טוב אם יהרהרו בתשובה באותה שעה (ועיין בשורשי השמות אות ש' סי' פ"ה).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים