חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

מה מלמדים את התינוק בבטן אימו?

סיפר מרן זצ"ל:

מו"ר ראש ישיבת "פורת יוסף", דודי הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל, שהיה משאר בשרו של מרן הבן איש חי (אמו היתה בת אחותו של הבא"ח), סיפר מעשה נורא שהוא עצמו היה מעורב בו. וכך היה המעשה:

פעם אחת נולד ילד אצל אחד מחסידי גור ומיד כשנולד – פתח את פיו והתחיל לגרוס את התורה מאותיות האלף בית וכו', ואחר כך את פסוקי התורה מ"בראשית ברא אלהים" וכו' ועד "לעיני כל ישראל", ואחר כך גרס את התורה שבעל פה החל מהמשניות "מאמתי קורין את שמע בערבית", ואחר כך את הגמרות החל מ"תנא היכא קאי" ועוד, וכך שמעו אותו גורס את כל התורה כולה. אמרו בזמנו שהמלאך לא בא אליו להשכיח ממנו את התורה שלמד בבטן אימו.

ביקשו מהאדמו"ר מגור ומעוד כמה רבנים לעשות לו תיקון שישכח את תלמודו. שמע על כך רבי יהודה צדקה זצ"ל והלך לישיבת גור לפגוש באדמו"ר, כי ישיבת גור שוכנת לא רחוק מישיבת פורת יוסף, וביקש ממנו שבטרם יעשו לו את התיקון יתנו לו לבחון אותו על ידיעותיו, ונתנו לו להיכנס ולראות את התינוק ולשמוע ממנו את הגירסה שלו.

נכנס אליו רבי יהודה צדקה זצ"ל, ושמע ממנו את גרסתו. ביקש לשאול אותו אודות ידיעותיו, ושאל אותו מהתורה (שבכתב) – וענה לו, ואח"כ מהנ"ך כולו – וידע, שאל אותו מהשולחן ערוך – וענה לו, אבל כששאל אותו מהפוסקים שהיו אחרי השולחן ערוך נושאי כליו של השו"ע – לא ענה לו כי את זה לא למד בבטן אימו. ואף על פי כן, כששאל אותו אם הוא יודע הלכות מספר בן איש חי מיד אמר לו (התינוק) הלוא הבן איש חי בשמים עושה רעש גדול וכל העם יוצאים לקראתו! בודאי שאני יודע, והתחיל לצטט לו ולגרוס מתורתו בעל פה.

אמר אז מו"ר ראש הישיבה הגאון הרב יהודה צדקה זצ"ל שמאותו מעשה אנו למדים כמה עצומה מעלתו וגדולתו של מרן הבן איש חי ועד כמה שמעריכים אותו ומוקירים אותו בשמים, שאת תורתו מלמדים כל תינוק במעי אימו למרות שלא מלמדים אלא עד שולחן ערוך ותו לא, ולענ"ד נראה לומר שהטעם לכך הוא כי חיבר שני עולמות (עולם הפשט עם עולם הקבלה).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים