חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

ויגלח ויחלף שמלותיו

"וַיִּשְׁלַח פַּרְעֹה וַיִּקְרָא אֶת יוֹסֵף וַיְרִיצֻהוּ מִן הַבּוֹר וַיְגַלַּח וַיְחַלֵּף שִׂמְלֹתָיו וַיָּבֹא אֶל פַּרְעֹה:" (פרק מ"א, פס' י"ד)

"ויגלח – מפני כבוד המלכות" (רש"י בשם בראשית רבה פ"ט, ט')

מדוע הסביר רש"י ש"ויגלח" מפני כבוד המלכות דווקא? וכי ללא כבוד מלכות לא היה מגלח ומחליף את בגדיו? זאת ועוד,מדוע פירש רש"י: "מפני כבוד המלכות" רק בהתייחסו ל-"ויגלח", ולא פירש כן גם על מה שכתוב: "ויחלף שמלותיו"?

אלא אומרים חז"ל (ראש מהשנה י', ע"ב), שיוסף הצדיק יצא מבית האסורים ביום ראש השנה. כיון שכן לא רצה להתגלח ביום טוב (שכן האבות ובניהם קיימו את מצוות התורה עוד בטרם ניתנה ). אבל הממונים שהוציאו אותו מן הבור אמרו לו שאין הוא יכול להתייצב לפני המלך בבגדים צואים וכשראשו פרוע. ועוד אמרו לו, שגם לפי ההלכה של היהודים מותר להתגלח, שכן תינוק שנולד בחול המועד והוא בעל שער – רשאים לספרו (עיין מו"ק דף י"ג, ע"ב במשנה, ושם גם כתוב שהיוצא מבית האסורים מותר להתגלח במועד). יוסף התמיד בסירובו, וכיון שלא רצה להתגלח בעצמו, קשרו אותו וגילחוהו בעל כרחו. זהו שכתוב: "ויגלח", ולא כתוב: "ויתגלח", מכאן שאַחֶר גילח אותו ולא הוא התגלח בעצמו.

לכן פירש רש"י, שאילולי כבוד המלכות לא היה מתגלח באותו היום. אולם כל זה נכון דווקא לגבי הגילוח, אבל עם החלפת הבגדים לא היה צריך לכפות את יוסף, והוא החליף בגדיו בעצמו, שהרי אין בזה חילול כבוד יום טוב (ועיין במדרש "שכל טוב" שכותב: "ויגלח" -מי גילחו? שר המשקים גילחו. אמר ליה פרעה: קריינא דאיגרתא איהו ליהוי פרוונקא", ועיין מסכת ר"ה דף י', ע"ב וי"א, ע"א, מהיכן למדו חזל שבראש השנה יצא יוסף מבית האסורים).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים