חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק ו – ברכות השחר – "רוקע הארץ על המים", "המכין מצעדי גבר" ו"שעשה לי כל צרכי"

"רוקע הארץ על המים", "המכין מצעדי גבר" ו"שעשה לי כל צרכי"

א. סדר הברכות הוא "רוקע הארץ על המים", "המכין מצעדי גבר" ואח"כ "שעשה לי כל צרכי".
ב. ברכת "שעשה לי כל צרכי" תוקנה על נעילת המנעלים. וע"פ הסוד – סדר נעילת המנעלים וברכת "שעשה לי כל צרכי" עמוק מאד.
ג. מי שלא חלץ מנעלין במשך הלילה, חולה, אָבֵל ושאר כל אדם ההולכים יחפים, יברכו "שעשה לי כל צרכי" מהטעם דלעיל (סעיף ב'). וטוב שיכוונו על כל אנשי העולם שאינם הולכים יחפים ומסייעים לאותם ההולכים יחפים, ועל הימים שהם עצמם אינם הולכים יחפים.
ד. בתשעה באב וביום הכיפורים אין מברכים "שעשה לי כל צרכי" כיון שאסור לנעול מנעלים בימים אלו, ואע"פ שיש הנועלים מנעלים כגון חולה, יולדת וכיו"ב – הם בטלים כלפי הרוב, וגם הם לא יברכו ברכה זו.
ה. במוצאי תשעה באב ויום הכיפורים, אין מברכים ברכת "שעשה לי כל צרכי" כשנועלים נעליים, כי ברכה זו נתקנה רק על שעות היום.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים