חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק א – סדר הלילה ותיקון חצות – סדר הלימוד בלילה

סדר הלימוד בלילה

א. ישתדל בכל כוחו ללמוד בביתו בלילה שעל ידי זה נמשך עליו חוט של חסד ביום, ועל ידי לימוד זה מקדש את קורות ביתו.
ב. אין ללמוד בלילה תורה נביאים וכתובים, אולם בתורה שבעל פה לומדים בלילה.
ג. מותר לקרוא תנ"ך בלילי שבת ויו"ט, אבל בלילי ר"ח – אסור.
ד. מותר לומר את כ"ו הפסוקים של הפרשה (שמו"ת) בליל שישי.
ה. מותר בלילה ללמוד תנ"ך עם פירוש דאינו נחשב כקורא פסוקים בתנ"ך אלא כלומד.
ו. מי שאינו יודע לקרוא אלא רק תורה שבכתב – מותר לו לקרוא בלילה תנ"ך או עדיף שיקרא פרק "אזיהו מקומן" או "פתח אליהו".
ז. כיון שישנה מחלוקת לגבי אמירת תהלים בלילה לכן אין מוחין במי שקורא, אבל למי ששואל אומרים שלא יקרא. ויש להחמיר שלא לומר אפילו מזמור "יענך" לאשה המקשה ללדת או חולה, אע"פ שאומרים מזמור זה בתיקון חצות.
ח. קריאת תהלים מותרת לאחר חצות הלילה.
ט. אין לומר סליחות או י"ג מידות קודם חצות הלילה חוץ מליל יום הכיפורים.
י. אם קם בחצות הלילה לעסוק בתורה והוכרח לישון מחמת העייפות, ישתדל לקום לפחות כחצי שעה קודם עלות השחר כדי לחבר את היום והלילה בלימוד תורה. וטוב להשתדל גם בשעת שקיעת החמה לעסוק בתורה כדי לחבר יום ולילה בלימוד התורה.
יא. אדם שעתיד להיות ער בזמן עמוד השחר – יקפיד לבדוק את נקביו קודם עמוד השחר, כדי שלא יחבר יום ולילה בהיותו בבית הכסא.
יב. בלילות שאין ישנים בהם כגון ליל הושענא רבה שבועות וכדו', יש להקפיד לומר קריאת שמע כחצי שעה קודם חצות שיהיה אליבא דכו"ע.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים