חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות חנוכה – הדלקת הנרות – סדר ההדלקה

סדר ההדלקה

מז. צריך להדליקה במקום הנחתה. (שו"ע תרעה סע' א משנ"ב וכה"ח שם). ואם הדליקה בבית והוציאה לחוץ, ואפלו אם הזיזה ממקום למקום, צריך לכבותה ולחזר ולהדליקה במקומה בלא ברכה. ולכן אם בעל הבית חולה ושוכב במטתו ואינו יכול לקום, לא יביאו לו נרות להדליקם ליד מטתו ואחר כך ישימום במקומם, אלא יעשה שליח שיברך וידליק במקום הנחתה, או שהחולה יברך ותכף ומיד ידליק השליח במקום הנחתה (בא"ח וישב ו'), ועדיף שאשתו תדליק ותברך.

מח. טוב שידליק את רב הפתילה, בין כשמדליק בשמן ובין בנרות כי הדלקה עושה מצווה. (עיין סימן רסד סע' ח).

מט. מותר להדליק בפתילה שהדליק בה אתמול, ויש אומרים שרצוי לעשות כן כי האש נתפסת היטב אולם יש אומרים שמצווה להחליף ולהדליק כל יום בפתילה חדשה כמו שהיה במקדש. ולמעשה יעשה אדם באפן שיהיה כבוד יותר להדלקת הנרות, לפרסום הנס ולחבוב המצווה. (עיין שו"ע תרעג סע' ד כה"ח ומשנ"ב שם).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים