חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות חנוכה – הדלקת הנרות – הנרות הללו

הנרות הללו

כא. אחר שהדליק נר אחד לפחות, יאמר: "הנרות הללו אנחנו מדליקים". ויש נוהגים לומר "הנרות הללו" רק אחר שסים להדליק את כל הנרות. (משנ"ב תרע"ו ס"ק ח' – ועיין מסכת סופרים פרק כ' הלכ' ו' ובמה שכתב החיד"א "בכסא רחמים" שם ובשו"ע תרע"ו א-ד).

כב. טוב לומר "הנרות הללו" בנסח שיש בו ל"ו תבות מלבד שתי התבות "הנרות הללו", כמנין הנרות של כל שמונת הימים. (בלי השמש בא"ח וישב א רש"ל בתשובה פה).

כג. שתי התבות "הנרת הללו", שיש בהם שמונה אותיות, רומזות לשמונה ימים של חנוכה. (כי 'הנרות' כתוב חסר ו' כמו שכתוב בפרשת בהעלותך).

כד. טוב לומר אחרי הדלקת הנרות "מזמור שיר חנכת הבית" ופסוק "ויהי נעם". ויש אומרים שבע פעמים פסוק "ויהי נעם" ומזמור "יושב בסתר" כלו, סגלה לשמירה (בא"ח וישב כ"ג) ונהגו לשיר אחר כך "מעוז צור".

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים