חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות חנוכה – הדלקת הנרות – מקום הנחת נרות חנוכה

מקום הנחת נרות חנוכה

לד. ליד הפתח – מצווה להניח הנרות בטפח הסמוך לפתח מבחוץ. אם אין מזוזה בפתח יניחנה מימין. כשיש מזוזה בפתח יניח את החנכיה משמאל הנכנס. (ואז הוא יהיה מקף במצוות – לבוש ציצית, מזוזה מימינו, נר חנוכה משמאלו – בא"ח וישב ד).

לה. בלילה הראשון ידליק את הנר הקרוב לפתח, שהוא לימין המדליק. ובלילה השני, ידליק את הנר הרחוק מעט מן הפתח תחלה, ואחר כך יפנה לימינו וידליק את הנר הנוסף, עד שבלילה השמיני יתחיל להדליק מהנר הרחוק מן הפתח ויפנה לימינו וידליק השאר. (כשמדליק בחוץ).

לו. כשמדליק בפנים הבית יניח הנרות משמאל הנכנס ובטפח הסמוך לפתח, וידליק בלילה הראשון את הנר הרחוק מן הפתח, עד שבליל שמיני יתחיל להדליק מהנר הקרוב לפתח ויפנה לימינו וידליק השאר (שו"ע תרע"ו ה', ובא"ח שם ד') ויש עוד שיטות בסדר ההדלקה ובכל אופן שמדליק יוצא ידי חובה. (עיין מש"ב סם ס"ק ט' – ובב"י ושו"ע תרעו סעי' ה', כה"ח תר"ע ל"א ל"ב, מ"ב שם י' י"א ובאה"ל שם).

לז. בבית קומות הפונה לרשות הרבים יניח את הנרות בחלון הפונה לרשות הרבים ובלבד שיהיו הנרות בתוך עשרים אמה מרשות הרבים (9.6 מטר). ולכן בבנין שנמצא בגבה רשות הרבים אפשר להדליק נרות חנוכה בחלונות של הדירות שבקומה שניה ושלישית כיון שהם נכרים מרשות הרבים ויש בזה פרסום הנס.

לח. צריך להדליק במקום שבו יש פרסום הנס הגדול ביותר גם לבני הבית וגם לבני רשות הרבים, ובני רשות הרבים – עדיף.

לט. יש מסתפקים אם עדיף להדליק בחלון הבית לפרסום הנס או בפתח הבית להיות מקף במצוות, ומחמת חבוב מצווה מדליקים בשני המקומות אחרי שברכו בפתח הבית. ותבוא עליהם ברכה. (אחרונים).

מ. הגר בבנין הגבוה עשרים גבוה מרשות הרבים, כגון שגר בקומה רביעית וגבה החלון יותר מעשרים אמה מרשות הרבים – מניח החנכיה בטפח הסמוך לפתח, ואם הניחה על שלחנו – יצא. ואם יש פרסומי ניסא בחלון – ידליק אחר כך שוב בחלון בלי ברכה – ותבא עליו ברכה.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים