חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות חנוכה – הדלקת הנרות – הדלקת נר מנר

הדלקת נר מנר

פו. אם כבה ה"שמש" אחרי שהדליק נר אחד או יותר, לא ידליק את ה"שמש" בנר חנוכה שהדלק כבר, משום בזוי מצווה, אלא ידליק ה"שמש" מאש אחרת.

פז. אין מדליקין נר חנוכה מנר חנוכה על ידי גפרור קיסם וכד' (בא"ח וישב י"ט).

אף על פי שאין בזוי מצווה בהדלקת נר חנוכה מנר חנוכה, לא ידליק את נרות החנכיה מהנר הראשון, שכיון שהנר ראשון הוא עקר המצווה, אין להדליק ממנו נר שני. (עיין שו"ע תרעד סע' א ורמ"א שם).

פח. מותר להדליק נר שני משלישי על ידי הטית הנר או משיכת הפתילה. ואם אין לו אמצעי הדלקה אחר יכול להדליק גם מנר ראשון, אך לכתחלה לא ינהג כן. (עיין שו"ע ורמ"א תרע"ד, א, ועיין מ"ב תרע"ג ז' כה"ח ס"ק כ"ו, ועיין בא"ח אות י"ד כמה חמור להשתמש לאור נר חנוכה – ועיין כה"ח תרע"ד אות ג' ומ"ב שם סק"א משם הט"ז).

פט. אם אין אפשרות להדליק ישירות מנר חנוכה, יכול להדליק את ה"שמש" בנרות הדולקים ולהדליק את שאר נרות החנכיה מה"שמש", אבל יש להזהר שלא יכבה את ה"שמש" לפני שידליק ממנו את הנרות.

צ. נר חנוכה שהדלק כדין וכבה, אפלו כבה תוך חצי שעה, אסור להדליקו אפילו מנר חנוכה שני, כיון שאין חיוב להדליקו. (שם).

צא. לאחר שעברה חצי שעה מזמן ההדלקה יכול להדליק נר מנר שדלק כבר חצי שעה אף שהוא נר ראשון ויזהר לא לעשות כן בפרהסיה.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים