חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות חנוכה – הדלקת הנרות – הנאה מאור הנרות

הנאה מאור הנרות

עו. אסור להנות מהשמן או מהאור של נרות חנוכה, אפלו מהנרות שמוסיפים כל יום, שהם להדור בלבד. ושני טעמים לדבר: א.[ כדי שיהיה נכר שהוא נר מצווה לפרסם הנס. ב.[ כיון שהנס נעשה במנורה של בית המקדש – תקנו מצות חנוכה כמו המנורה שאסור להשתמש בה כלל. ולכן אין למנות מעות וכדומה לאור המנורה. וגם תשמיש קדש, כגון למוד לאור הנרות – אסור. (עיין רש"י כב: והר"ן שם).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים