חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות חנוכה – הדלקת הנרות – זמן ההדלקה ומקומה בבית הכנסת

זמן ההדלקה ומקומה בבית הכנסת

קכב. בבית הכנסת מדליקים נרות חנוכה בין מנחה לערבית. אפילו אם מתפללים ערבית מוקדם. (ויש נוהגים להדליק בערב שבת קודם מנחה אם רוצה למהר להתפלל) ויניח את הנרות בצד דרום ויסדר הנרות ממזרח למערב כמו שהיתה המנורה בבית המקדש. והמדליק יעמד פניו לדרום וגבו לצפון. ביום הראשון ידליק הנר הימני הקיצוני שבמערב, ובליל שני יוסיף נר שני לשמאל הנר הראשון וידליקנו ויפנה לימין וידליק הנר השני, עד שבלילה האחרון יתחיל להדליק ממזרח למערב. (שו"ע תרע"א ז, וכה"ח ס"ו ס"ט – ועיין בב"י שם שיש מסדרים בין צפון לדרום).

קכג. לדעת כה"ח (תרע"א ס"ק ס"ט) עומד המדליק ופניו לדרום ומדליק את הנר שבימינו בצד מערב וכל לילה מדליק ממזרח למערב. ולדעת החת"ס (סי' קפ"ו) עומד המדליק ופניו לצפון ומדליק הנר הראשון מימינו שהוא הנר הקרוב להיכל שהוא במזרח. (מ"ב שם ס"ק מ"ג).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים