חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות חנוכה – הדלקת הנרות – תפלה או הדלקה איזו מהן קודמת?

תפלה או הדלקה איזו מהן קודמת?

נט. הנוהגים להתפלל ערבית בכל ימות השנה אחרי השקיעה מיד, יתפללו ואחר כך ידליקו. המתפללים ערבית בכל ימות השנה בצאת הכוכבים, בחנוכה ידליקו נרות חנוכה בצאת הכוכבים ואחר כך יתפללו ערבית, שעקר מצות ההדלקה היא בצאת הכוכבים, ולהתפלל אפשר גם מאחר יותר. (ואף שיש אומרים שמתפללים ערבית לפני ההדלקה – אנו לא נוהגים כן – עיין מ"ב ס"ק א', באה"ל שם, כה"ח ס"ק ה).

ס. הנוהגים להדליק עם השקיעה כדעת הרמב"ם והגר"א – ידליקו ואחר כך יתפללו ערבית. ובכל אפן לא יאחרו להדליק בגלל התפלה.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים