חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות סוכות – ערב סוכות

ערב סוכות

ח. רחצה ותספורת – מצווה לרחוץ בחמין בערב החג.

ט. מצווה על האדם לטהר את עצמו לקראת חג הסוכות במקוה טהרה שאמרו חז"ל חייב אדם לטהר את עצמו ברגל (ראש השנה טז ב). ויש להרבות בצדקה בערב סוכות. (בא"ח האזינו ט. כה"ח תרכה ס"ק טו).

י. מי שלא הסתפר בערב ראש השנה – יסתפר בערב החג. והנוהגים להתגלח יעשו כן בערב החג.

יא. אכילה – ערב סוכות לאחר חצות היום לא יאכל פת יותר מ"כביצה" (כ54- גרם) שלוש שעות זמניות לפני השקיעה כדי שיאכל בליל החג בתיאבון. ולדעת "בן איש חי" אין לאכול כבר מחצות היום ואילך, ובמקום צורך גדול יש לסמוך על הסברא הראשונה. (עיין בא"ח האזינו ג ועיין שו"ע תרלט סע' ג וכה"ח ס"ק ס משנ"ב ס"ק כז).

יב. מותר לאכול פירות וירקות בערב סוכות – אך לא יאכל הרבה.

יג. טיפול בארבעת המינים – מצות ארבעת המינים שיהיו "שלכם" – ולכן יש מצווה מיוחדת לשלם על ארבעת המינים לפני כניסת החג שלא יהיו שאולים, ואם אין לו – יקבע עם המוכר שהתשלום יהיה כ"מלוה" לזמן קצר.

יד. יש לאגוד את ההדסים והערבות עם הלולב ב"קשר גמור" בערב חג דהיינו שני קשרים אחד על השני שיהיו כולם אגודה אחת משום "זה אלי ואנוהו". (שו"ע תרנא סע' א' ועיין למשנ"ב ס"ק ח שמקילין בתחיבת ההדסים והערבות לתוך "קושיקלך").

טו. יבדוק את הלולב לפני השקיעה שיהיה קשור להדסים ולערבות, כיוון שאסור לקשור את הלולב ביום־טוב, ואם שכח – מותר לקשור בקשר עניבה ועיין לקמן הלכות אגידת הלולב. (שו"ע תרנא סע' א).

טז. תנאי בקישוטים – הקישוטים של הסוכה הם חלק מהסוכה שהיא קודש כל ימי החג. ולכן אם נפלו קישוטים ביום טוב הם אסורים בהנאה ומוקצים בחול המועד אסורים בהנאה. דבר זה עלול להיות תקלה לילדים ואפילו למבוגרים. על כן טוב לעשות תנאי לפני כניסת החג שמטרתו להבהיר שאנחנו לא "מקדישים" את הקישוטים אלה מרשים לעצמנו להשתמש בהם אם בסוכות. ואף על פי כן – אם נפלו לא ישתמשו בהם.

יז. נוסח התנאי: "אני שם את הקישוטים בסוכה אך אשתמש בהם בכל עת שארצה". אפשר לומר בנוסח זה: "איני בודל מהם כל בין השמשות". ואף על פי שהתנה ישתדל לא להשתמש בהם. (שו"ע תרל"ח ב').

יח. תנאי זה חייב להיות לפני השקיעה בערב סוכות, כי ברגע כניסת החג חלה עליהם קדושת הסוכה ושוב לא יועיל בהם תנאי ויהיה מוקצה עד אחרי החג (רמ"א תרלח סע' ח).

יט. מקום הנרות – לכתחילה יש להדליק נרות בסוכה, ויש להכין מקום שלא יכבו על ידי הרוח ולא יגרמו לשריפה. ועיין לעיל הלכות הדלקת נרות.

 

כיצד אוגדים את ארבעת המינים? הסבר מפי הגאון הרב שמואל אליהו שליט"א – רבה הראשי של צפת.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים