חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות סוכות – תפילות חג סוכות – הוצאת ספר תורה

הוצאת ספר תורה

יח. מוציאים ספר תורה מן ההיכל בלי לומר "בריך שמיה וכו'", מניחים את ספר התורה על התיבה ומתחילים מיד ב"הושענות". אחרי ה"הושענות" אומרים קדיש "תתקבל". ואחר כך בעוד ספר התורה מונח על התיבה, אומרים "בריך שמיה", "מי שברך וכו'" ומגביהים את ספר התורה ואומרים "זאת התורה וכו'" ומתחילים בקריאה.

יט. יש שמחזירים את הספר מן התיבה אל ההיכל אחרי ה"הושענות". אחרי קדיש "תתקבל" פותחים את ההיכל ואומרים "בריך שמיה וכו'". ולגבי מנהגים אלו, עיין ב"הלכות הושענות".

כ. בשבת ובשמחת תורה שאין אומרים "הושענות", אומרים קדיש "תתקבל" אחר ההלל. ולדעת משנ"ב אומרים בשבת הושענות. (תרס ס"ק ג י ובכה"ח ס"ק כג כתב שבירושלים לא אומרים הושענות בשבת).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים