חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות סוכות – תפילות חג סוכות – יעלה ויבוא בחול המועד

יעלה ויבוא בחול המועד

ח. בחול המועד מתפללים שחרית כמו יום חול ומוסיפים "יעלה ויבוא". אם שכח לומר "יעלה ויבוא" ונזכר ב"ברוך אתה ה'", שלפני "המחזיר שכינתו", יסיים "למדני חוקיך", ויזכיר "יעלה ויבוא", ואחר כך יחזור וימשיך "ואתה ברחמיך וכו'". ואם כבר אמר "המחזיר שכינתו לציון", ונזכר לפני שאמר "מודים", יאמר שם "יעלה ויבוא", וימשיך "מודים וכו'". אם לא נזכר עד אחר שהתחיל "מודים", חוזר ל"רצה", ויאמר "יעלה ויבוא וכו'". וכן יעשה בכל מקום שנזכר אחרי "מודים", עד "יהיו לרצון" האחרון. אבל אם לא נזכר עד שאמר "יהיו לרצון אמרי פי" האחרון אפילו שלא עקר רגליו חוזר לראש התפילה. וכן הדין בערבית.

ט. אם הוא מסופק אם הזכיר "יעלה ויבוא", צריך לחזור וטוב שיכווין שתפילתו היא על תנאי, שאם אינו חייב לחזור, תהא התפילה כתפילת נדבה.

י. מי ששכח ולא אמר "יעלה ויבוא" יכול לצאת ידי חובה על ידי שיכווין דעתו וישמע מהש"ץ את כל הברכות מראש ועד סוף כאדם שמתפלל לעצמו, ולא יפסיק ולא ישיח רק יענה "אמן", אך לא יאמר "ברוך הוא וברוך שמו", ולא יאמר "מודים דרבנן". ואפשר לעשות כן, רק אם הש"ץ הוא תלמיד חכם היודע להוציא הרבים ידי חובתם.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים