חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות שמיני עצרת – שמחת תורה – קידוש בבית הכנסת

קידוש בבית הכנסת

כב. נוהגין ש"חתן תורה" ו"חתן בראשית" עושין משתה ושמחה לסיומה של תורה ולהתחלתה. דאיתא במדרש "ויבא ירושלם ויעמד לפני ארון ברית ה' וגו' ויעש משתה לכל עבדיו" (מלכים א, ג טו), אמר ר' יצחק מכאן שעושין סעודה לגמרה של תורה. (שיר השירים רבה א ט. קהלת רבה א א. כה"ח תרסט ס"ק כד).

כג. אסור לחלק שתייה ומשקאות לפני הקידוש אפילו בשעת ההקפות. ולכן אם עושים הקפות לפני מוסף והמתפללים צמאים וכדו', יעשו קודם לכן קידוש ולא יחלקו להם משקאות חריפים וצריך להקפיד לאכול שם לפחות "כזית" עוגה. אמנם צריך להקפיד שלא לאכול או לשתות בנוכחות ספר התורה.

כד. הכהנים עולים לדוכן לברך בשחרית ובמוסף. אמנם אם עשו קידוש בבית הכנסת לפני מוסף, ואחד מהכהנים שתה יותר מרביעית יין ועדיין לא פג יינו, אינו יכול לעלות לברך. (עיין כה"ח שם ס"ק מ).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים